Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1929 / 2007    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποφάσεως διόρθωση, Αναιρέσεως επεκτατικό αποτέλεσμα.
Περίληψη:
Αναιρέσεως επεκτατικό αποτέλεσμα. Συμπληρώνει απόφαση του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 145 Κ.Π.Δ. προκειμένου να επεκταθεί, κατά το άρθρο 469 του ίδιου Κώδικα, το αποτέλεσμα και στο διάδικο εκείνο, που δεν άσκησε αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως.
Αριθμός 1929/2007

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ΄ Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Οκτωβρίου 2007, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1, που δεν παραστάθηκε, περί συμπληρώσεως της 1079/2007 αποφάσεως του Ε' Τμήματος του Αρείου Πάγου. Το Ε' Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ΄ αυτή και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 25.6.2007 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1353/2007.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος - Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 1353Π/2.8.07, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγουμε αίτηση για συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1079/2007 απόφασης του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το άρθρο 469 εδ. τελ. Κ.Ποιν.Δ.
Ειδικώτερα με την ανωτέρω απόφασή του ο ΄Αρειος Πάγος έκανε δεκτή σχετική αίτηση αναίρεσης του Χ2 και αναίρεσε την υπ΄αριθμ. 3157/2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου για αντίφαση αιτιολογικού-διατακτικού και παρέπεμψε την υπόθεση για νέα συζήτηση στο αυτό δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστήριο. Με την αναιρεθείσα απόφαση είχαν καταδικαστεί για την αυτή πράξη οι Χ2 (= αναιρεσείων) και Χ1 ως ιδιοκτήτες (= για παράβαση του άρθρου του άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/83 = ανέγερση αυθαιρέτου κτίσματος). Με την άνω απόφασή του ο ΄Αρειος Πάγος δεν επεξέτεινε το αναιρετικό αποτέλεσμα και για την συγκαταδικασθείσα Χ1 διότι, όπως αναφέρει, "δεν προκύπτει ότι η καταδικασθείσα με την προσβαλλομένη απόφαση ως συναυτουργός Χ1 για την ίδια πιο πάνω πράξη δεν έχει ασκήσει αναίρεση".
Από την αιτιολογία αυτή σαφώς καταφαίνεται ότι στην ουσία ο ΄Αρειος Πάγος παρέλειψε να επεκτείνει το αναιρετικό αποτέλεσμα? δεν απέρριψε σχετική αίτηση ή δεν αποφάνθηκε ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 469 ΚΠΔ για κάποιο ουσιαστικό λόγο έτσι ώστε να ισχυριστεί κάποιος ότι με την υπό κρίση αίτηση ελέγχεται η κρίση του Αρείου Πάγου και συνεπώς δεν χωρεί αίτηση συμπλήρωσης αυτής και εφαρμογής του άρθρου 469 ΚΠΔ. ΄Αλλωστε, όντως και επί τους ουσίας συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 469 ΚΠΔ αφού η ανωτέρω καταδικασθείσα πράγματι δεν είχε ασκήσει αναίρεση (βλ. την υπ΄αριθμ. 860/21-6-2007 βεβαίωση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου).
Πρέπει λοιπόν να συμπληρωθεί η 1079/2007 απόφαση του Αρείου Πάγου και να επεκταθεί το αναιρετικό αποτέλεσμα αυτής και υπέρ της Χ1 .

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κονταξής

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά το άρθρο 145 παρ. 1 και 2 του Κ.Π.Δ, όταν στην υπόθεση υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν παράγουν ακυρότητα, το δικαστήριο που την εξέδωσε διατάσσει τη συμπλήρωση ή τη διόρθωσή της, εφόσον από αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή της αποφάσεως και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Η διόρθωση ή συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση, ύστερα από κλήτευση των διαδίκων που εμφανίστηκαν κατά τη συζήτηση που εκδόθηκε η διορθωτική απόφαση. Εξ άλλου, κατά το άρθρο 469 του ίδιου Κώδικα, σε περίπτωση που το δικαστήριο παρέλειψε να αποφανθεί για το επεκτατικό αποτέλεσμα του ένδικου μέσου, μπορεί μετά από αίτηση αυτών ή του Εισαγγελέα να επιληφθεί εκ νέου προς συμπλήρωση της αποφάσεως του.
Στην προκείμενη περίπτωση, με την υπ' αριθμό 1079/2007 απόφαση του Ε' τμήματος του Αρείου Πάγου, αναιρέθηκε, λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η υπ' αριθμό 3157/2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου, το οποίο κήρυξε ενόχους τόσο τον αναιρεσείοντα Χ2 όσο και την Χ1 , η οποία δεν είχε ασκήσει αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως, με την οποία ο καθένας τους καταδικάσθηκε σε ποινή φυλάκισης 30 ημερών, για παράβαση του άρθρου 17 παρ.8 του Ν. 1337/1983. Το Δικαστήριο τούτο, με την ως άνω απόφαση του, στη συνέχεια παρέπεμψε την σχετική υπόθεση, για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός εκείνου που δίκασε, χωρίς όμως να αποφανθεί περί του επεκτατικού αποτελέσματος, ως προς τη συναυτουργό στην ως άνω πράξη, Χ1, για το λόγο ότι, από τα στοιχεία του φακέλου της δικογραφίας εκείνης, δεν προέκυπτε ότι η τελευταία είχε ασκήσει αναίρεση κατά της υπ' αριθμό 3157/2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου. Πράγματι, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμό 860/21-6-2007 βεβαίωση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, η οποία παραδεκτώς επισκοπείται, η Χ1, δεν είχε ασκήσει αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως. Εν τούτοις, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να συμπληρωθεί, κατά το μέρος του επεκτατικού αποτελέσματος, η υπ' αριθμό 1079/2007 απόφαση του Ε' Τμήματος του Αρείου Πάγου, ώστε το επεκτατικό αποτέλεσμά της, να καταλάβει και την εν λόγω συναυτουργό, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ασκήσει η ίδια αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Μεσολογγίου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συμπληρώνει την υπ' αριθ. 1079/2007 απόφαση του Ε' Τμήματος του Αρείου Πάγου.
Επεκτείνει το ωφέλιμο για τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η εν λόγω απόφαση Χ2 και στη συγκατηγορουμένη του Χ1.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2007. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Οκτωβρίου 2007.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή