Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 7 / 1998    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παίγνια τυχερά.
Περίληψη:
Η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο. Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του β.δ. 20/1971, η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ'οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο. Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των ως άνω διατάξεων η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία αθωώθηκαν για την κατηγορία της διενέργειας τυχερών ηλεκτρονικών παιγνίων τόσο ο διευθυντής και υπεύθυνος του καφενείου που επέτρεψε την εντός αυτού διενέργεια των παιγνίων, όσο και οι καταληφθέντες επ' αυτοφώρω να διενεργούν τα εν λόγω τυχερά ηλεκτρονικά παίγνια με την αιτιολογία ότι αυτά δεν απέδιδαν στους παίκτες χρηματικό κέρδος, αλλά με την δεξιοτεχνία τους οι τελευταίοι μπορούσαν να παρατείνουν το χρόνο λειτουργίας του παιγνίου χωρίς να θέτουν στο πλήκτρο λειτουργίας άλλο πεντακοσιάρικο ή χιλιάρικο. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την γνώμη της μειοψηφίας η προσβαλλόμενη είναι ορθή, διότι στοιχείο του αξιοποίνου της συμμετοχής στην διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι η απόκτηση ενός αξιόλογου οικονομικού οφέλους σε βάρος των άλλων συμμετεχόντων στο παίγνιο, το οποίο εξαρτάται από την έκβαση αυτού, καθώς η διεξαγωγή του παιγνίου προς ψυχαγωγία και μόνο δεν δικαιολογεί ποινική κύρωση. Κατά την γνώμη έξι εκ των μειοψηφησάντων μελών η προσβαλλόμενη κρίνεται αναιρετέα μόνο ως προς τον ιδιοκτήτη και υπεύθυνο του κέντρου, όπου διενεργούνται τυχερά παίγνια, διότι αυτός ωφελούνταν το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν οι παίκτες προκειμένου να κάνουν χρήση των σχετικών μηχανημάτων. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την γνώμη των υπολοίπων πέντε μειοψηφησάντων μελών η αίτηση αναιρέσεως κρίνεται απορριπτέα και ως προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος , διότι το χρηματικό ποσό που ελάμβανε από την διενέργεια των τυχερών παιγνίων δεν αποτελούσε κέρδος εξαρτώμενο από την έκβασή τους, αλλά αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την χρήση του σχετικού μηχανήματος (Ολομ. ΑΠ 7/1998 Ποιν.Χρον ΜΗ.880). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη: Η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο. Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 1, 4 και 7 του β.δ. 20/1971, η χρησιμοποίηση χρημάτων ή επιδίωξη άλλου χρηματικού κέρδους δεν συνιστά προϋπόθεση για το αξιόποινο της καθ 'οιονδήποτε τρόπο συμμετοχής κάποιου σε τυχερό παίγνιο.
Αναιρείται υπέρ του νόμου λόγω εσφαλμένης ερμηνείας των ως άνω διατάξεων η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία αθωώθηκαν για την κατηγορία της διενέργειας τυχερών ηλεκτρονικών παιγνίων τόσο ο διευθυντής και υπεύθυνος του καφενείου που επέτρεψε την εντός αυτού διενέργεια των παιγνίων, όσο και οι καταληφθέντες επ' αυτοφώρω να διενεργούν τα εν λόγω τυχερά ηλεκτρονικά παίγνια με την αιτιολογία ότι αυτά δεν απέδιδαν στους παίκτες χρηματικό κέρδος, αλλά με την δεξιοτεχνία τους οι τελευταίοι μπορούσαν να παρατείνουν το χρόνο λειτουργίας του παιγνίου χωρίς να θέτουν στο πλήκτρο λειτουργίας άλλο πεντακοσιάρικο ή χιλιάρικο. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την γνώμη της μειοψηφίας η προσβαλλόμενη είναι ορθή, διότι στοιχείο του αξιοποίνου της συμμετοχής στην διενέργεια τυχερών παιγνίων είναι η απόκτηση ενός αξιόλογου οικονομικού οφέλους σε βάρος των άλλων συμμετεχόντων στο παίγνιο, το οποίο εξαρτάται από την έκβαση αυτού, καθώς η διεξαγωγή του παιγνίου προς ψυχαγωγία και μόνο δεν δικαιολογεί ποινική κύρωση. Κατά την γνώμη έξι εκ των μειοψηφησάντων μελών η προσβαλλόμενη κρίνεται αναιρετέα μόνο ως προς τον ιδιοκτήτη και υπεύθυνο του κέντρου, όπου διενεργούνται τυχερά παίγνια, διότι αυτός ωφελούνταν το χρηματικό ποσό που κατέβαλαν οι παίκτες προκειμένου να κάνουν χρήση των σχετικών μηχανημάτων. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και την γνώμη των υπολοίπων πέντε μειοψηφησάντων μελών η αίτηση αναιρέσεως κρίνεται απορριπτέα και ως προς τον ιδιοκτήτη του καταστήματος , διότι το χρηματικό ποσό που ελάμβανε από την διενέργεια των τυχερών παιγνίων δεν αποτελούσε κέρδος εξαρτώμενο από την έκβασή τους, αλλά αντάλλαγμα (μίσθωμα) για την χρήση του σχετικού μηχανήματος(Ολομ. ΑΠ 7/1998 Ποιν.Χρον ΜΗ. 880).

<< Επιστροφή