Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 587 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Από παραδρομή ανεγράφη στο εισαγωγικό της αποφάσεως κύριο όνομα του παραστάντος πληρεξουσίου της αναιρεσείουσας, διαφορετικό από αυτό εκείνου που παρέστη.
Αριθμός 587/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποιν. Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δημήτριο Πατινίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Παπαηλιού, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Γεώργιο Μπατζαλέξη, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Μαρτίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για διόρθωση της υπ'αριθμ. 2245/2009 αποφάσεως του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με κατηγορουμένη την ...., που δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο.

Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σε αυτή και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί την διόρθωση-συμπλήρωση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Φεβρουαρίου 2010 μετά την υπ'αριθμ. 11/26-1-2010 πράξη του Προέδρου του ΣΤ Τμήματος του Αρείου Πάγου, Δημητρίου Πατινίδη, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 132/2010.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε όσα αναφέρονται στην ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφαση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τις διατάξεις του άρθρ. 145 παρ.1 και 2 ΚΠΔ, όταν στην απόφαση ή στη διάταξη υπάρχουν λάθη και παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που τις εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους, αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και δεν αλλοιώνεται η αληθινή έννοια αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο (παρ.1). Η διόρθωση ή η συμπλήρωση μπορεί να αφορά, εκτός άλλων, και τη διευκρίνιση του διατακτικού της απόφασης όταν αυτό είναι διαφορετικό από εκείνο που απαγγέλθηκε στο ακροατήριο, που σημειώθηκε στα πρακτικά. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση η διάταξη ύστερα από κλήτευση των διαδίκων που εμφανίστηκαν (παρ.2). Στην προκειμένη περίπτωση, φέρεται προς συζήτηση η 11/26-2-2010 πράξη του Προέδρου του Τμήματος του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια, όπως προκύπτει από το, από ...., αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ..., επιδόθηκε νόμιμα (με θυροκόλληση) στην κατηγορουμένη,..., η από 12-2-2010 κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία καλεί αυτήν να παραστεί στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά την παρούσα δικάσιμο, περί διορθώσεως -συμπληρώσεως της αποφάσεως 2245/2009 του Αρείου Πάγου. Στην πιο πάνω πράξη εκτίθεται ότι στην υπ'αριθμ. 2245/2009 απόφαση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, από προφανή παραδρομή γράφηκε ως παραστάς της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης, ..., ο δικηγόρος "Σταύρος Αποστολόπουλος" αντί του ορθού "Σπύρος Αποστολόπουλος". Η αίτηση είναι νόμιμη (ΚΠΔ 145 παρ.1,2), καθόσον πρόκειται για λάθος που δεν δημιουργεί ακυρότητα, από τη διόρθωση δε αυτή δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά η απόφαση, ούτε αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πραγματικά συνέβησαν στο ακροατήριο. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει κατ'ουσίαν δεκτή και να διαταχθούν τα αναφερόμενα στο διατακτικό.

Για τους λόγους αυτούς
Διορθώνει την 2245/2009 απόφαση του Δικαστηρίου αυτού στο εισαγωγικό της, με την αναγραφή ως παραστάς δικηγόρος της αναιρεσείουσας-κατηγορουμενης,...., αντί του εσφαλμένου "Σταύρος Αποστολόπουλος", στο ορθό "Σπύρος Αποστολόπουλος.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Μαρτίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή