Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 50 / 1990    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πλαστογραφία, Συναυτουργία, Αιτιολογία.
Περίληψη:
Τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Δεν δημιουργείται έλλειψη νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση των ενεργειών καθενός συναυτουργού. Πότε υπάρχει τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Με τον όρο «από κοινού» νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του διαπραττομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος. Σε τι μπορεί να συνίσταται η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης. Η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή διαδοχικές. Πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα πραγματικά περιστατικά βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετέσχε στην τέλεση του εγκλήματος ως συναυτουργός. Ορθή καταδίκη για πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος κατά συναυτουργία των αναιρεσειόντων, οι οποίοι εξέδωσαν επ' ονόματι και εις διαταγήν της εταιρίας τους συναλλαγματικές, θέτοντας κάτω από την ένδειξη «δεκτή» κατ' απομίμηση τις υπογραφές των φερομένων ως αποδεκτών και προεξόφλησαν τις πλαστές συναλλαγματικές σε Τράπεζες. Δεν δημιουργείται έλλειψη νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση των ενεργειών καθενός συναυτουργού (Ολομ ΑΠ. 50/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 949). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Δεν δημιουργείται έλλειψη
νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση των ενεργειών καθενός
συναυτουργού. Πότε υπάρχει τέλεση της αξιόποινης πράξης από κοινού. Με
τον όρο «από κοινού» νοείται αντικειμενικά σύμπραξη στην εκτέλεση της
κύριας πράξης και υποκειμενικά κοινός δόλος, δηλαδή ότι ο κάθε συμμέτοχος
θέλει ή αποδέχεται την πραγμάτωση της αντικειμενικής υποστάσεως του
διαπραττομένου εγκλήματος γνωρίζοντας ότι και οι λοιποί συμμέτοχοι
πράττουν με δόλο τελέσεως του ίδιου εγκλήματος. Σε τι μπορεί να συνίσταται
η σύμπραξη στην εκτέλεση της κύριας πράξης. Η σύμπραξη στην εκτέλεση
της κύριας πράξης μπορεί να συνίσταται ή στο ότι καθένας πραγματώνει την
όλη αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος ή ότι το έγκλημα πραγματώνεται
με συγκλίνουσες επί μέρους πράξεις των συμμετόχων, ταυτόχρονες ή
διαδοχικές. Πρέπει να αναφέρονται στην απόφαση τα πραγματικά περιστατικά
βάσει των οποίων το δικαστήριο δέχθηκε ότι ο δράστης συμμετέσχε στην
τέλεση του εγκλήματος ως συναυτουργός. Ορθή καταδίκη για πλαστογραφία
σε βαθμό κακουργήματος κατά συναυτουργία των αναιρεσειόντων, οι οποίοι
εξέδωσαν επ' ονόματι και εις διαταγήν της εταιρίας τους συναλλαγματικές,
θέτοντας κάτω από την ένδειξη «δεκτή» κατ' απομίμηση τις υπογραφές των
φερομένων ως αποδεκτών και προεξόφλησαν τις πλαστές συναλλαγματικές
σε Τράπεζες. Δεν δημιουργείται έλλειψη νόμιμης βάσης από τη μη εξειδίκευση
των ενεργειών καθενός συναυτουργού (Ολομ ΑΠ. 50/1990 Ποιν.Χρον.
Μ. 949).--------------------------------<< Επιστροφή