Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 878 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πόθεν έσχες.
Περίληψη:
Άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Διευκόλυνση προώθησης από τα εξωτερικά σύνορα στην Ελληνική Επικράτεια λαθρομεταναστών υπηκόων ξένων χωρών (ΑΠ 522, 524/2011). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή καιερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή και την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
Αριθμός 878/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Νικόλαο Ζαΐρη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 9 Απριλίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Κολιοκώστα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Γ. Π. του Δ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Μίστρα, για αναίρεση της υπ' αριθ. 99/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης. Με συγκατηγορούμενους τους: 1) Δ. Α. του Α., 2) M. H. του A. και 3) A. A. του A..

Το Πενταμελές Εφετείο Θράκης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Σεπτεμβρίου 2012 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1060/2012.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005, "Πλοίαρχοι ... ή ... και οδηγοί κάθε είδους μεταφορικού μέσου που μεταφέρουν από το εξωτερικό στην Ελλάδα υπηκόους τρίτων χωρών που δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος ή στους οποίους έχει απαγορευθεί η είσοδος για οποιαδήποτε αιτία, καθώς και αυτοί που τους προωθούν από τα σημεία εισόδου, τα εξωτερικά ή εσωτερικά σύνορα, στην Ελληνική Επικράτεια και αντίστροφα προς το έδαφος κράτους μέλους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, ή διευκολύνουν την μεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, τιμωρούνται: α) με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, β) με φυλάκιση τουλάχιστο δύο ετών και χρηματική ποινή δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο, αν η μεταφορά ενεργείται κατ' επάγγελμα ...". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι 1) θεσμοθετείται ποινικό αδίκημα υπαλλακτικώς μικτό, το οποίο πραγματοποιείται με καθένα από τους ανωτέρω τρόπους από τα πρόσωπα που αποδέχονται να μεταφέρουν στην Ελλάδα αλλοδαπούς, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα εισόδου στην χώρα ή τους προωθούν στο εσωτερικό της χώρας ή διευκολύνουν την μεταφορά ή προώθησή τους ή εξασφαλίζουν σε αυτούς κατάλυμα για απόκρυψη, γνωρίζοντας την αυθαίρετη είσοδό τους ως λαθρομεταναστών, 2) για την εκτέλεση του αδικήματος της μεταφοράς ή της προωθήσεως στο εσωτερικό της χώρας ή της διευκολύνσεως της μεταφοράς ή προωθήσεως αλλοδαπού μη έχοντος δικαίωμα εισόδου στο εσωτερικό της χώρας απαιτείται υποκειμενικώς δόλος είτε άμεσος είτε ενδεχόμενος.
Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεώς της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σ' αυτή, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις, τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Η απαιτούμενη ως παραπάνω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης, εκτείνεται όχι μόνον στην κρίση για την ενοχή, αλλά περιλαμβάνει και την αναφορά των αποδεικτικών μέσων, από τα οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση. Τα αποδεικτικά μέσα δηλαδή, πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα, ότι έχουν ληφθεί υπόψη από το δικαστήριο, όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνον από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα κ.λπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τί προέκυψε από καθένα. Όταν δε εξαίρονται ορισμένα από αυτά, δεν προκύπτει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα, ούτε ανακύπτει ανάγκη αιτιολόγησης, γιατί δεν εξαίρονται τα άλλα. Η ανωτέρω ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, την οποία πρέπει να περιέχει η καταδικαστική απόφαση, πρέπει να υπάρχει και να επεκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλονται από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του. Τέτοιοι ισχυρισμοί είναι εκείνοι που προβάλλονται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ.2 και 333 παρ.2 του ΚΠΔ, και τείνουν στην άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως ή την άρση ή τη μείωση της ικανότητας καταλογισμού ή την εξάλειψη του αξιοποίνου της πράξεως ή τη μείωση της ποινής, όπως είναι και ο αυτοτελής ισχυρισμός πραγματικής πλάνης, που προβλέπεται από το άρθρο 30 παρ.1 α ΠΚ, κατά το οποίο η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράστη αν αυτός κατά το χρόνο της τέλεσης της πράξης αγνοεί τα περιστατικά που τη συνιστούν. Τέλος, κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται, όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 99/2012 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης, με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε, σε δεύτερο βαθμό, για την αξιόποινη πράξη της διευκόλυνσης προωθήσεως στο εσωτερικό της Χώρας αλλοδαπών υπηκόων τρίτων Χωρών, σε ποινή καθείρξεως επτά ετών και σε χρηματική ποινή 20.000 ευρώ, το δικαστήριο αυτό δέχθηκε, κατά την ανέλεγκτη αναιρετικά κρίση του, ότι από την εκτίμηση των μνημονευομένων στο αιτιολογικό κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα, κατά πιστή μεταφορά, πραγματικά περιστατικά, όσον αφορά τον αναιρεσείοντα και τους καταδικασθέντες συγκατηγορουμένους του: "Στις 26.7.2008, στο Τελωνείο Καστανιών, εμφανίστηκε τούρκος υπήκοος με στοιχεία G. V. του S., ο οποίος στους αρμόδιους υπαλλήλους του ελέγχου διαβατηρίων ανέφερε ότι προϊστάμενος του με το όνομα "Ο." στην επιχείρηση μεταφορών που εργαζόταν στην Τουρκία, τον είχε στείλει στην Ελλάδα για να εκτελέσει κάποια δουλειά και όταν έφθασε του αποκάλυψε ότι έπρεπε να παραλάβει ένα φορτηγό και να μεταφέρει με αυτό παράνομους μετανάστες που από την Τουρκία θα είχαν διεκπεραιωθεί στο Ελληνικό έδαφος μέσω του ποταμού Έβρου, σε καθορισμένο σημείο και ότι για τη μεταφορά αυτή θα συνεργαζόταν μαζί του κάποιοι έλληνες. Οι υπάλληλοι του Τελωνείου ειδοποίησαν τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ορεστιάδας, οι οποίοι πληροφορήθηκαν τα ανωτέρω και από αφήγηση του προαναφερόμενου τούρκου υπηκόου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συζήτησης δεχόταν στο κινητό τηλέφωνο που κατείχε, και το οποίο είχε παραδώσει σ' αυτόν για το σκοπό της επικοινωνίας τους και της παροχής οδηγιών για τη συγκεκριμένη δράση του ο προϊστάμενος του, κλήσεις από τον τελευταίο και συζητούσε μαζί του, ενημέρωνε δε ακολούθως τους αστυνομικούς για το περιεχόμενο της συνομιλίας και τους αποκάλυψε ότι θα τον παραλάμβαναν άγνωστα σ' αυτόν άτομα που θα επέβαιναν σε επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας VW τύπου PASSAT, χρώματος ασημί για να του υποδείξουν το χώρο στον οποίο βρίσκονται οι παράνομοι μετανάστες και να τον μεταφέρουν στο φορτηγό με το οποίο θα γινόταν η μεταφορά. Έτσι, ο ανωτέρω τούρκος υπήκοος, συνεργάστηκε με τους αστυνομικούς και όταν παραλήφθηκε και επιβιβάστηκε στο ανωτέρω επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο τον παρέλαβε από συγκεκριμένο σημείο που ορίστηκε, αφού οι επιβαίνοντες αυτού είχαν επικοινωνήσει μαζί του στο ίδιο κινητό τηλέφωνο, κινήθηκαν επί της Ε.Ο. Ορμενίου-Ορεστιάδας, και στο 21° χιλιόμετρο του υπέδειξαν το μέρος όπου ήταν κρυμμένοι οι μετανάστες και επέστρεψαν και μετέφεραν αυτόν στο χώρο του εργοστασίου ζάχαρης στην Ορεστιάδα, όπου ήταν σταθμευμένο φορτηγό αυτοκίνητο. Το ανωτέρω επιβατηγό αυτοκίνητο, εργοστασίου κατασκευής και τύπου όπως είχε αναφέρει τα στοιχεία αυτά ο τούρκος υπήκοος, είχε αριθμό κυκλοφορίας ... και ανήκε στην κυριότητα του Χ. Σ., κατοίκου .... Οδηγός αυτού ήταν ο πρώτος κατηγορούμενος Γ. Π. του Δ. και συνοδηγός ο δεύτερος κατηγορούμενος Δ. Α. του Α.. Κατά τη διαδρομή προς τον τόπο στον οποίο βρισκόταν οι μετανάστες, ο πρώτος κατηγορούμενος έδωσε στον τούρκο υπήκοο το τηλέφωνο του για να μιλήσει με άτομο που είχαν επικοινωνήσει και πραγματικά ο ανωτέρω μίλησε με το άτομο αυτό, ο οποίος του έδωσε οδηγίες και τον ενημέρωσε ότι θα τον κατευθύνει τηλεφωνικά για τον τρόπο που θα ενεργεί. Επίσης, ο πρώτος κατηγορούμενος του έδωσε, όταν τον μετέφεραν στο χώρο που ήταν σταθμευμένο το φορτηγό, τα κλειδιά του φορτηγού αυτοκινήτου. Ο τούρκος υπήκοος, παρέλαβε τα κλειδιά, έθεσε σε κίνηση το φορτηγό αυτοκίνητο και κινήθηκε με αυτό μέχρι τον τόπο που του είχαν υποδείξει ότι αναμένουν για τη μεταφορά οι παράνομοι μετανάστες. Εκεί, όταν έφθασε, οι τρίτος και τέταρτος των κατηγορουμένων, βοήθησαν τους μετανάστες να επιβιβαστούν στην καρότσα-θάλαμο του φορτηγού, έκλεισαν την πόρτα του από έξω και στη συνέχεια το φορτηγό αναχώρησε, ενώ οι τρίτος και τέταρτος των κατηγορουμένων κινήθηκαν για να επιστρέψουν στην Τουρκία, όμως συνελήφθησαν από τους συνοριακούς φρουρούς οι οποίοι επιτηρούσαν την περιοχή, αφού είχαν αντιληφθεί έγκαιρα την ομάδα των παράνομων μεταναστών που είχε εισέλθει στη χώρα από την Τουρκία και παρακολουθούσαν τις κινήσεις τους. Έτσι, οι συνοριακοί φύλακες του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, είχαν θέσει σε παρακολούθηση με βάρδιες την ομάδα αυτή των μεταναστών και ο συνοριακός φύλακας Γ. Τ. διαπίστωσε ότι ο μεν τρίτος κατηγορούμενος επέβλεπε την ομάδα και την περιοχή, ήλεγχε αυτήν για τον κίνδυνο να εμφανιστούν αστυνομικοί και έδειχνε με τις εν γένει κινήσεις του ότι γνωρίζει την περιοχή, ο δε τέταρτος κατηγορούμενος βρισκόταν πάντοτε με την ομάδα των μεταναστών, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με το άτομο που είχε οργανώσει τη μεταφορά των μεταναστών ενημερώνοντας και λαμβάνοντας οδηγίες. Ο τέταρτος κατηγορούμενος αναγνωρίστηκε από κάποιους των παράνομων μεταναστών ως το άτομο που βοηθούσε αυτούς στο πέρασμα του ποταμού και το οποίο τους μετέφερε μέχρι το σημείο στο οποίο έγινε η επιβίβαση τους στο φορτηγό. Κατά τη μεταφορά των παράνομων μεταναστών επί της Ε.Ο. Ορμενίου-Ορεστιάδας, συνοριακοί φύλακες σταμάτησαν το φορτηγό αυτοκίνητο και ελέγχοντας τούτο διαπίστωσαν ότι μεταφέρονταν με αυτό οι 102 παράνομοι μετανάστες που αναφέρονται κατωτέρω. Αστυνομικοί δε σταμάτησαν το προαναφερόμενο επιβατηγό αυτοκίνητο και συνέλαβαν τους δύο πρώτους κατηγορουμένους στα κινητά τηλέφωνα των οποίων διαπιστώθηκε επικοινωνία με τον ίδιο αριθμό κλήσης με εκείνον που καλούσε τον τούρκο υπήκοο, οδηγό του φορτηγού αυτοκινήτου, ήτοι ... . Οι μεταφερόμενοι μετανάστες δήλωσαν ότι για το πέρασμα τους στην Ελλάδα και τη μεταφορά τους με το φορτηγό στην Αθήνα κατέβαλαν ένα ποσό χρημάτων σε άτομο που δεν αποκάλυψαν στην Τουρκία και θα κατέβαλαν το υπόλοιπο, μέχρι το ποσό των 5000 ευρώ καθένας, όταν έφθαναν στον προορισμό τους. Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποδείχθηκε ότι άγνωστα άτομα στην Τουρκία, είχαν σχηματίσει οργάνωση με σκοπό την προώθηση παράνομων μεταναστών από διάφορες χώρες κυρίως από Πακιστάν και Αφγανιστάν στην Ελλάδα, αντί χρηματικής αμοιβής, για την επίτευξη δε του σκοπού αυτού απέστειλαν τον τούρκο υπήκοο G. V. για να οδηγήσει το φορτηγό στο οποίο θα επιβίβαζε τους παράνομους μετανάστες και θα τους μετέφερε στην Αθήνα, έχοντας αφήσει προς τούτο το με αριθμό τουρκικών πινακίδων κυκλοφορίας ... δημόσιας χρήσης φορτηγό αυτοκίνητο με το με αριθμό τουρκικών πινακίδων κυκλοφορίας ... επικαθήμενο, στο χώρο στάθμευσης του εργοστασίου βιομηχανίας ζάχαρης στην Ορεστιάδα, συνεργάστηκαν με τους ενταγμένους στην ομάδα προώθησης παράνομων μεταναστών δύο πρώτους κατηγορούμενους, ώστε οι τελευταίοι να οδηγήσουν στον τόπο όπου θα ανέμεναν οι παράνομοι μετανάστες για επιβίβαση στο φορτηγό καθώς και στον τόπο όπου το τελευταίο ήταν σταθμευμένο ώστε να παραδώσουν τα κλειδιά του στον ανωτέρω οδηγό που θα εκτελούσε τη μεταφορά και να μεριμνήσουν ακολούθως ως προπομποί κατά τη διαδρομή του φορτηγού ώστε να ενημερώνουν αυτόν για τυχόν ύπαρξη αστυνομικών κατά την πορεία του και να αποφύγει τον έλεγχο και την αποκάλυψη της μεταφοράς των παράνομων αλλοδαπών. Η οργάνωση αυτή απέβλεπε σε σημαντικό κέρδος όλων των μελών της δεδομένου ότι η αμοιβή που θα καταβάλλονταν από κάθε μεταφερόμενο ανέρχονταν σε 5000 ευρώ και με τον ανωτέρω τρόπο μεταφέρονταν ταυτόχρονα πολλοί μετανάστες. Η συμμετοχή των δύο πρώτων κατηγορουμένων, με γνώση ότι ενεργούσαν την προώθηση παράνομων, όπως πιο κάτω εκτίθεται, μεταναστών και δόλο για την τέλεση της πράξης αυτής, αποδεικνύεται όχι μόνο από όσα κατά τα'ανωτέρω εξέθεσε ο αρχικά συγκατηγορούμενός τους G. V. στους τελωνειακούς και αστυνομικούς, αλλά από το ότι όλα ενισχύθηκαν από την παρακολούθηση των αστυνομικών των κινήσεων τους, ήτοι της μεταφοράς του ανωτέρω τούρκου υπηκόου στον τόπο όπου κρυβόταν οι παράνομοι μετανάστες, στο χώρο όπου ήταν σταθμευμένο το φορτηγό αυτοκίνητο για να το παραλάβει και ακολούθως μέχρι την επιβίβαση των μεταναστών στο φορτηγό κινούνταν με το επιβατηγό αυτοκίνητο πλησίον του νοτίου κόμβου της Ορεστιάδας και δεν αναχώρησαν, όπως θα συνέβαινε εάν πραγματικά δεν είχαν οποιαδήποτε σχέση με την διακίνηση των παράνομων μεταναστών, καθώς και από το ότι στο τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο πρώτος κατηγορούμενος υπήρχαν κλήσεις από το ίδιο με αριθμό κλήσεως κινητό τηλέφωνο από το οποίο είχε δεχθεί κλήσεις και ο οδηγός του φορτηγού αυτοκινήτου τούρκος υπήκοος G. V. από το άτομο το οποίο τον κατεύθυνε στον τρόπο δράσης και ενεργειών σχετικά με την μεταφορά των μεταναστών.
Συνεπώς, οι ισχυρισμοί τούτων ότι δεν αποδεικνύεται η τέλεση της πράξης από αυτούς καθόσον τέτοια κρίση στηρίζεται μόνο στη μαρτυρία του συγκατηγορουμένου τους στην πρωτοβάθμια δίκη G. V., καθώς και περί μη καταλογισμού της πράξης σ' αυτούς λόγω συνδρομής στο πρόσωπο τους πραγματικής πλάνης, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Εξάλλου, η συμμετοχή των τρίτου και τετάρτου των κατηγορουμένων, αποδεικνύεται από όσα ανωτέρω έγιναν δεκτά, το ότι αυτοί βοήθησαν τους παράνομους μετανάστες για να περάσουν τον ποταμό Έβρο και να εισέλθουν στο ελληνικό έδαφος, πριν από την άφιξη του φορτηγού αυτοκινήτου επέβλεπαν το χώρο όπου κρυβόταν οι παράνομοι μετανάστες, βοήθησαν αυτούς να επιβιβαστούν στο φορτηγό και όταν ολοκληρώθηκε η επιβίβαση έκλεισαν την πόρτα του φορτηγού, η οποία άνοιγε και έκλεινε μόνο εξωτερικά και δεν αληθεύει ο ισχυρισμός τους ότι και αυτοί ήταν μετανάστες που πέρασαν στην Ελλάδα για να προωθηθούν στο εσωτερικό της χώρας, καθόσον μάλιστα δεν επιβιβάστηκαν στο φορτηγό, αλλά αφού επιβίβασαν τους λοιπούς μετανάστες επιχείρησαν πάλι να επιστρέψουν στην Τουρκία. Όταν οι αστυνομικοί σταμάτησαν το φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο τούρκος υπήκοος G. V., διαπίστωσαν ότι με αυτό μεταφέρονταν 102 παράνομοι μετανάστες ήτοι αλλοδαποί υπήκοοι των κατωτέρω αναφερομένων χωρών, οι οποίοι είχαν εισέλθει στην Ελλάδα χωρίς να έχουν δικαίωμα εισόδου στη χώρα, και χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, δεδομένου ότι δεν είχαν τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για να είναι νόμιμη η είσοδος τους ήτοι κανονικό και ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβάσεις, που να φέρει θεώρηση εισόδου (VISA), είχαν εισέλθει στην Ελλάδα από μη ελεγχόμενη άγνωστη συνοριακή διάβαση των συνόρων με την Τουρκία, χωρίς να υποβληθούν σε έλεγχο κατά την άφιξη τους από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αστυνομικές αρχές και συγκεκριμένα οι: Αλλοδαπός υπήκοος Αφγανιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1978 στο Αφγανιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Αφγανιστάν, άρρεν, ... γεν, 01/01/1986 στο Αφγανιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοοος Αφγανιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1987 στο Αφγανιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1972 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1973 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1956 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1982 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, (... γεν, 01/01/1978 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπηκοότητα Ακαθόριστη εθνικότητα Παλαιστίνης, άρρεν, (Eπ... γεν, 01/01/1971 στην Παλαιστίνη κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπηκοότητα Ακαθόριστη εθνικότητα Παλαιστίνης, άρρεν, ... γεν. 01/01/1982 στην Παλαιστίνη κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπηκοότητα Ακαθόριστη εθνικότητα Παλαιστίνης, άρρεν, ... γεν. 01/01/1980 στην Παλαιστίνη κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπηκοότητα Ακαθόριστη εθνικότητα Παλαιστίνης, άρρεν, ... γεν. 01/01/1973 στην Παλαιστίνη κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1980 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 1/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ, άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1987 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1987 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ.-άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1980 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1980 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1983 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1981 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1980 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1987 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1978 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1977 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματoς άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δηλωσή του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1991 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν, 01/01/1989 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1976 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1994 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1992 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν (ανήλικος... γεν. 01/01/1993 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1982 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1979 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1978 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος άρρεν, ... γεν. 01/01/1983 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν, ... γεν. 01/01/1983 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Πακιστάν, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1994 στο Πακιστάν κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1984 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1978 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1991 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1990 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1976 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχείο ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1993 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν (ανήλικος), ... γεν. 01/01/1993 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1983 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1987 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1988 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1986 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν, 01/01/1980 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1984 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. Άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Μπαγκλαντές, άρρεν, ... γεν. 01/01/1984 στο Μπαγκλαντές κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1969 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1985 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος άγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, άρρεν, ... γεν. 01/01/1962 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματος έγγαμος, μουσουλμάνος, επάγ. άνεργος στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση του. Αλλοδαπή υπήκοος Ερυθραίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1970 στην Ερυθραία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη έγγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/2004 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Νιγηρίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1988 στη Νιγηρία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, χριστιανή καθολική, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Ερυθραίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1986 στην Ερυθραία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, χριστιανή ορθόδοξη, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Νιγηρίας, θήλυ, (... γεν. 01/01/1981 στη Νιγηρία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, χριστιανή καθολική, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Νιγηρίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1982 στη Νιγηρία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, χριστιανή καθολική, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Σομαλίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1985 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη έγγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/1991 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Σομαλίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1990 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/1992 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), (... γεν. 01/01/1992 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Σομαλίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1990 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), .... 01/01/1993 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν, 01/01/1998 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν, 01/01/1995 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/1996 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/1991 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπή υπήκοος Σομαλίας, θήλυ, ... γεν. 01/01/1978 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη έγγαμη, μουσουλμάνα, επάγ. άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/1993 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Αλλοδαπός υπήκοος Σομαλίας, θήλυ (ανήλικη), ... γεν. 01/01/1996 στη Σομαλία κάτοικος ομοίως, εγγράμματη, άγαμη, μουσουλμάνα, άνεργη στοιχεία ληφθέντα κατά δήλωση της. Όλοι οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με όσα αναπτύχθηκαν για το δόλο και τη μορφή συμμετοχής τους στην οργανωμένη προώθηση των παράνομων αλλοδαπών, γνώριζαν ότι οι μεταφερόμενοι αλλοδαποί παράνομα κατά την εκτεθείσα έννοια είχαν εισέλθει στην Ελλάδα. Εξάλλου, ενόψει της οργάνωσης της επιχειρήσεως που κατέδειξε ότι υπήρχε σχεδιασμός όχι μόνο για την εκτέλεση της συγκεκριμένης προώθησης παράνομων μεταναστών, αλλά με πρόθεση επανειλημμένης με τον ίδιο τρόπο διακίνησης παράνομων μεταναστών προς την Ελλάδα, καθώς και ότι οι κατηγορούμενοι ως μέλη της ομάδας αυτής είχαν κατανεμημένους ρόλους και καθήκοντα, είχαν διαμορφώσει ως ομάδα την απαιτούμενη υποδομή με τη χρήση λέμβων και των αναγκαίων συμμετοχών που θα βοηθούσαν για τη διέλευση του ποταμού από συγκεκριμένα σημεία από τα οποία δεν θα διέτρεχαν κίνδυνο, τη συμμετοχή ατόμων αφενός μεν στην Τουρκία όπου γινόταν η υποδοχή των μεταναστών, η συγκέντρωση τους, ώστε οργανωμένα για πολλούς και όχι για μεμονωμένα άτομα να γίνει η προώθηση στο ελληνικό έδαφος, αφετέρου στην Ελλάδα ώστε οργανωμένα να γίνει η μεταφορά των πολλών τούτων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας με παροχή της αναγκαίας βοήθειας στον οδηγό που θα μετέφερε τους μετανάστες και την εξασφάλιση της αποφυγής κινδύνου εντοπισμού από τις αστυνομικές αρχές και σύλληψης, το Δικαστήριο κρίνει ότι η πράξη τελέστηκε κατ' επάγγελμα, δεδομένου ότι από την υποδομή που είχαν διαμορφώσει οι κατηγορούμενοι, με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης αυτής, προκύπτει σκοπός τους για πορισμό εισοδήματος, ενόψει μάλιστα και του σημαντικού ποσού που θα εισέπραταν για κάθε μεταφορά πολλών ατόμων. Κατ' ακολουθία ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την κατ' επάγγελμα τέλεση της πράξης που τους αποδίδεται είναι αβάσιμος. Περαιτέρω, οι κατηγορούμενοι επιβίβασαν τους παράνομους μετανάστες στο ανωτέρω φορτηγό, του οποίου ο θάλαμος, προορισμένος για μεταφορά προϊόντων, ήταν αεροστεγώς κλεισμένος, ο αέρας αυτού δεν ανανεώνονταν με οποιοδήποτε τρόπο και η μοναδική πόρτα εισόδου σ' αυτόν άνοιγε μόνο εξωτερικά. Λαμβανομένων υπόψη του ότι εντός του θαλάμου αυτού που είχε μήκος 13,60 μέτρα, πλάτος 2,42 μέτρα και ύψος 2,90 μέτρα, είχαν επιβιβαστεί 102 παράνομοι μετανάστες, ήτοι πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, την κατάσταση εξάντλησης που αυτοί βρισκόταν, τις δυσχερείς και δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά το χρόνο της μεταφοράς, καθόσον ήταν καλοκαιρινή περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες, και στο εσωτερικό του θαλάμου, στον οποίο δεν λειτουργούσε ψυκτικό μηχάνημα, αναπτύσσονταν ακόμη μεγαλύτερες θερμοκρασίες, τη μεγάλη απόσταση στην οποία θα μεταφέρονταν οι επιβαίνοντες, και το γεγονός ότι λόγω της κατασκευής του οχήματος, αφενός μεν δεν υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ του οδηγού και των μεταφερομένων στο θάλαμο παράνομων μεταναστών ώστε αν παρίστατο ανάγκη να ζητηθεί η στάθμευση του φορτηγού αφετέρου δε η πόρτα του θαλάμου στον οποίο μεταφέρονταν αυτοί να μην υπάρχει δυνατότητα να ανοίξει από το εσωτερικό ώστε να αντιμετωπιστεί τυχόν εμφανιζόμενη κατάσταση κινδύνου, το Δικαστήριο κρίνει ότι μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τους μεταφερόμενους λόγω προβλημάτων ασφυξίας και εν γένει αναπνευστικών, τον οποίο δεν αναιρούσε η αφαίρεση μιας σανίδας από το δάπεδο του θαλάμου, και τη δημιουργία καταπακτής μήκους 3,85 μέτρων και πλάτους 25 εκατοστών του μέτρου, αφού δεν συνέβαλε στον καλό εξαερισμό αυτού, αλλά επιπλέον και για την περίπτωση ατυχήματος ή απότομης χρήσης του συστήματος πέδησης σοβαρού ή και θανατηφόρου τραυματισμού τους, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένα μέτρο προστασίας των μεταφερόμενων αλλοδαπών ή στήριγμα για να κρατηθούν, ακόμη και αν βρισκόταν καθήμενοι κάτω στο δάπεδο της καρότσας, όπως προκύπτει από τα αναφερθέντα αποδεικτικά μέσα και ιδιαίτερα την αναγνωσθείσα από 10.10.2008 πραγματογνωμοσύνη. Κατ' ακολουθία, ο ισχυρισμός των κατηγορουμένων ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περιπτώσεως Γ' του άρθρου 88 παρ. 1 του ν. 3386/2005, ήτοι του κινδύνου των μεταφερομένων αλλοδαπών, είναι αβάσιμος. Επομένως, οι κατηγορούμενοι τέλεσαν την αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορούνται και πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι αυτής".
Με βάση αυτά που δέχθηκε το δικάσαν Πενταμελές Εφετείο Θράκης, διέλαβε στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης με αρ. 99/2012 αποφάσεώς του, που συμπληρώνεται με το διατακτικό και συνιστούν ενιαίο σύνολο, την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν, με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος διευκόλυνσης προώθησης από τα εξωτερικά σύνορα στην Ελληνική Επικράτεια λαθρομεταναστών υπηκόων ξένων χωρών, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 1α, 27 παρ.1, 45 του ΠΚ και 4, 5, 6, 42, 84, 88 παρ.1 περ. γ' και παρ. 10 του Ν. 3386/2005, τις οποίες διατάξεις, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και δε στέρησε την απόφασή του νόμιμης βάσης.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις επί μέρους αιτιάσεις και λόγους αναιρέσεως του αναιρεσείοντος: α) αναφέρονται στο αιτιολογικό με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την αποδεικτική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της ανωτέρω αξιόποινης πράξεως που καταδικάστηκε, τετελεσμένης μη τελούσας σε στάδιο απόπειρας, αρχής εκτελέσεως και μη συνιστώσας προπαρασκευαστικής πράξεως, αφού τετελεσμένη είναι η πράξη και δια της προωθήσεως στο εσωτερικό της χώρας ή της διευκολύνσεως της μεταφοράς ή προωθήσεως αλλοδαπού μη έχοντος δικαίωμα εισόδου στο εσωτερικό της Χώρας, β) αναφέρονται στο αιτιολογικό, που συμπληρώνεται με το διατακτικό, τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την τέλεση της παραπάνω πράξεως κατά συναυτουργία, η δε αιτίαση ότι κατά τις παραδοχές της αποφάσεως φέρεται ως απλός συνεργός, είναι ομοίως απορριπτέα ως αβάσιμη, αφού κατά τις παραδοχές ενεργούσε ομαδικά με άλλους συναυτουργούς, ως κύκλωμα, απλώς με μεθοδευμένη κατανομή ρόλων, στην από την αρχή με σχεδιασμό διευκόλυνση προώθησης από τα εξωτερικά σύνορα στην Ελληνική Επικράτεια των 102 λαθρομεταναστών υπηκόων ξένων ανατολικών χωρών, γ) με επαρκή εμπεριστατωμένη και εκτενή αιτιολογία το δευτεροβάθμιο δικαστήριο απάντησε εμμέσως πλην σαφώς και απέρριψε ως αβάσιμο τον περί πραγματικής πλάνης προβληθέντα αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου, αφού δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος κάτοικος ... με πρόθεση διευκόλυνε την προώθηση από τα εξωτερικά σύνορα στην Ελληνική Επικράτεια των 102 λαθρομεταναστών υπηκόων ξένων χωρών και δη πραγματοποίησε ένα ταξίδι μεγάλης αποστάσεως προκειμένου να μεταφέρει με τον συναυτουργό του συνοδηγό ΙΧΕ αυτοκινήτου, ένα Τούρκο οδηγό και να του παραδώσουν το κλειδί φορτηγού οχήματος για μεταφορά παράνομα εισελθόντων στη Χώρα αλλοδαπών σε άλλη πόλη, με γνώση ότι τελούν παράνομη πράξη και δ) επαρκώς αιτιολογείται η παραδοχή επιβαρυντικής περίστασης κινδύνου ζωής για άνθρωπο, των μεταφερομένων σε μεγάλη απόσταση παράνομα αλλοδαπών, που είχαν τοποθετηθεί σε γνώση των συγκατηγορουμένων στο εσωτερικό του φορτηγού που τους μετέφερε, χωρίς αυτό να διαθέτει αεραγωγούς που να επιτρέπουν την είσοδο αέρα και οξυγόνου, με μεγάλο κίνδυνο ασφυξίας αυτών.
Επομένως, οι συναφείς, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Όλες οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος, υπό την επίφαση της ελλείψεως πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, πλήττουν την αναιρετικά ανέλεγκτη εκτίμηση των αποδεικτικών μέσων και την επί της ουσίας κρίση του Εφετείου και είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες. Μετά ταύτα, ελλείψει άλλου παραδεκτού λόγου αναιρέσεως για έρευνα, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με χρονολογία 12-9-2012 αίτηση - δήλωση του Γ. Π. του Δ., περί αναιρέσεως της με αρ. 99/2012 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης. Και.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2013.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή