Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 256 / 2016    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.

ΑΡΙΘΜΟΣ 256/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Βασίλειο Καπελούζο, Πάνο Πετρόπουλο και Νικόλαο Τσάκο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2016, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Ακριτίδη (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα-κατηγορουμένου Ν. Ρ. του Ι., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 1826/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Με πολιτικώς ενάγουσα την Μ. Ζ. του Ζ., κάτοικο ... και προσωρινά ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Απριλίου 2014 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 400/2014.
Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και προς εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου 513 προκύπτει ότι αν, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, ο αιτών την αναίρεση ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως με συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ΚΠΔ και πριν από την προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 του ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται και καταδικάζεται ο αναιρεσείων, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο των από 4.11.2015 και 8.10.2015 δύο αποδεικτικών επιδόσεως, των συνταχθέντων από τον Αρχιφύλακα Μ.Α.Υ. Β. Γ. και την Επιμελήτρια Εισαγγελίας Αρείου Πάγου Σ. Α. προκύπτει, ότι επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τα άρθρα 155 παρ. 2 εδ. β’ και 166 παρ. 1 του ΚΠΔ και στον διορισθέντα με το δικόγραφο της, αιτήσεως αναιρέσεως δικηγόρο αυτού ως αντίκλητο, Ρέκα Γεώργιο η υπ’ αριθμ. 400/2014 κλήση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για να παραστεί αυτός με συνήγορο στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου κατά την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, προκειμένου να υποστηρίξει την κρινόμενη αίτηση, περί αναιρέσεως της 1826/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου.
Συνεπώς, εφόσον ο αναιρεσείων δεν εμφανίστηκε καθόλου στο ακροατήριο του δικαστηρίου αυτού, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο όταν εκφωνήθηκε το ονοματεπώνυμο του κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ’ αριθμ. 1/8.4.2014 αίτηση του Ν. Ρ. του Ι., κατοίκου περιοχής ..., περί αναιρέσεως της υπ’ αριθμ. 1826/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ Κρίθηκε αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2016.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 28 Ιανουαρίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή