Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 31 / 1990    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ποινή, Αρμοδιότητα, Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως.
Περίληψη:
Αν υποβληθεί κατ' άρθρ. 471 παρ. 2 εδ. β ΚΠΔ αίτηση αναστολής εκτελέσεως αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού μετά τη λήξη της συνόδου του, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρ. 371 παρ. 4 εδ. δ', το οποίο ρυθμίζει το συναφές θέμα της αφαίρεσης του χρόνου προσωρινής κράτησης. Αβάσιμος κατά τα ανωτέρω ο λόγος αναίρεσης της υπέρ του νόμου αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τον οποίο το Πενταμελές Εφετείο αναρμοδίως αποφάνθηκε επί αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του οποίου είχε λήξει η σύνοδος (Ολομ ΑΠ. 31/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 941). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Αν υποβληθεί κατ' άρθρ. 471 παρ. 2 εδ. β ΚΠοινΔ αίτηση αναστολής
εκτελέσεως αποφάσεως του μικτού ορκωτού μετά τη λήξη της συνόδου
του, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρ. 371 παρ. 4 εδ. δ', το
οποίο ρυθμίζει το συναφές θέμα της αφαίρεσης του χρόνου προσωρινής
κράτησης. Αβάσιμος κατά τα ανωτέρω ο λόγος αναίρεσης της υπέρ του
νόμου αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά τον οποίο το
Πενταμελές Εφετείο αναρμοδίως αποφάνθηκε επί αιτήσεως αναστολής
εκτελέσεως της αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του οποίου είχε
λήξει η σύνοδος (Ολομ ΑΠ. 31/1990 Ποιν.Χρον. Μ. 941).--------------------------------<< Επιστροφή