Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2344 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Αποδεικτικά μέσα, Πολιτική αγωγή, Μάρτυρες.
Περίληψη:
Αποδεικτικά μέσα. Κατάθεση πολιτικώς ενάγοντος. Όταν στην αιτιολογία αναφέρεται ότι λήφθηκαν υπόψη όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, προκύπτει με βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη και η ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος. Απορρίπτει αίτηση.
Αριθμός 2344/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη, Βιολέττα Κυτέα, Γεώργιο Αδαμόπουλο και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 6 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 6/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου (μεταβατική έδρα Χίου). Με κατηγορούμενες τις: 1) ...και 2) ..., που παρέστησαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αντώνιο Πεπελάση.
Με πολιτικώς ενάγοντα τον ... που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το Τριμελές Εφετείο Αιγαίου (Μεταβατική Έδρα Χίου), με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 30/2.6.2009 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 833/2009.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που ζήτησε να απορριφθεί η έκθεση αναίρεσης, καθώς και τον πληρεξούσιο δικηγόρο των κατηγορουμένων, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
? Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης, η οποία απαιτείται από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, υπάρχει, προκειμένου για αθωωτική απόφαση, όταν περιέχονται σ' αυτή τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των στοιχείων του εγκλήματος και οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν. Ειδικότερα, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, αρκεί η γενική κατά το είδος τους αναφορά, χωρίς να απαιτείται και ιδιαίτερη μνεία του αποδεικτικού μέσου και τι προέκυψε από το καθένα από αυτά, πρέπει όμως να προκύπτει με βεβαιότητα ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του το σύνολο των αποδεικτικών μέσων και όχι ορισμένα από αυτά. Ο πολιτικώς ενάγων, ο οποίος είναι διάδικος στη ποινική δίκη, είναι μάρτυρας κατηγορίας, ανεξαρτήτως του ότι, κατ' επιταγή του άρθρου 221 του ΚΠΔ, εξετάζεται χωρίς όρκο, ως επιδιώκων απαιτήσεις για αποζημίωση. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου, ώστε να μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπόψη του το δικαστήριο για το σχηματισμό της κρίσης του. Επομένως, όταν στην αιτιολογία της απόφασης αναφέρεται ότι λήφθηκαν υπόψη όλες οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, προκύπτει με βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη και η ανωμοτί κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση και τα πρακτικά της, το Τριμελές Εφετείο Αιγαίου (μεταβατική έδρα Χίου), που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, κήρυξε αθώες τις κατηγορούμενες... και ..., της αποδιδόμενης σ' αυτές αξιόποινης πράξης της χρήσης πλαστού εγγράφου. Για να στηρίξει το Εφετείο την απαλλακτική του κρίση, δέχθηκε ότι τα πραγματικά περιστατικά, που μνημονεύει στο αιτιολογικό της απόφασης του, προέκυψαν από τις καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας που εξετάστηκαν ενόρκως στο δικαστήριο, τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν και αναφέρονται λεπτομερώς στα πρακτικά και την όλη αποδεικτική διαδικασία. Από την περικοπή αυτή του αιτιολογικού της προσβαλλομένης απόφασης που αναφέρεται στα αποδεικτικά μέσα, και ειδικότερα από το αναφερόμενο σ' αυτή ότι λήφθηκαν υπόψη και εκτιμήθηκαν από το Εφετείο οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο, αναμφιβόλως προκύπτει ότι λήφθηκε υπόψη και συνεκτιμήθηκε από το δικαστήριο και η χωρίς όρκο κατάθεση του επίσης εξετασθέντος, αλλά ανωμοτί, καθότι πολιτικώς ενάγοντος, μάρτυρα..., αφού και αυτός ως μάρτυρας κατηγορίας χαρακτηρίζεται, όπως στο σκεπτικό της αποφάσεως αναφέρεται, και δεν είναι αναγκαίο για τη πληρότητα της αιτιολογίας να μνημονεύεται ειδικώς ποίοι μάρτυρες εξετάσθηκαν με όρκο και ποίοι χωρίς όρκο.
Επομένως, η αιτιολογία της προσβαλλομένης απόφασης, αναφορικά με την έκθεση των αποδεικτικών μέσων για τη θεμελίωση της αθωωτικής κρίσης του δικαστηρίου είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, όπως απαιτούν τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ.
Συνεπώς, ο αντίθετος, μοναδικός, λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ είναι αβάσιμος και απορριπτέος.
Συνακόλουθα, και επειδή δεν υπάρχει άλλος λόγος προς εξέταση, πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 2/6/2009 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση της υπ' αριθμ. 6/2009 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αιγαίου(μεταβατική έδρα Χίου).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Νοεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 4 Δεκεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή