Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1177 / 2016    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απόρριψη, Έξοδα.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντων και έξοδα.

Αριθμός 1177/2016

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ’ ΠOINIKO ΤMHMA

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Δήμητρα Μπουρνάκα, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Καπελούζο, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα και Νικόλαο Τσάκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Μαΐου 2016, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ξένης Δημητρίου - Βασιλοπούλου (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και τoυ Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων 1. Γ. Π. του Β. και 2. Ε. Β. του Χ., κατοίκων ..., που δεν παρέστησαν στο ακροατήριο, για αναίρεση της υπ’ αριθμ. 491/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας. Με πολιτικώς ενάγουσα την B. D. του J. κάτοικος ..., που δεν παρέστη.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ’ αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι, ζητούν την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στις από 16 Νοεμβρίου 2015 δύο αιτήσεις τους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1263/2015.
Αφού άκουσε
Την Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου που πρότεινε να απορριφθούν ως ανυποστήρικτες οι προκείμενες αίτησεις.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 1 εδ. γ’ του ΚΠΔ, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και χους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, κατά δε τη διάταξη του άρθρου 514 εδ. α’ του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται. Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 51 παρ.1 ΚΠΔ προκύπτει, ότι σε περίπτωση που αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν κατ’ αυτήν χωρίς κλήτευση, ακόμα και αν δεν ήταν παρόντες κατά τη δημοσίευση της αναβλητικής αποφάσεως. Από τις διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό και προς εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου 513 προκύπτει ότι αν, κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, δεν εμφανισθεί στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου ο αιτών την αναίρεση ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως με συνήγορο, αν και κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 του ΚΠΔ και πριν από την προθεσμία που ορίζει το άρθρο 166 του ίδιου Κώδικα, για να παραστεί, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται και καταδικάζεται ο αναίρεσε ίων, κατά το άρθρο 583 παρ. 1 του ίδιου Κώδικα στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση από το περιεχόμενο των από 4 Ιανουαρίου 2016 δύο αποδεικτικών επιδόσεως, του Αρχ/κα Κ. Σ., προκύπτει ότι επιδόθηκε στους αναιρεσείοντες, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 1 του ίδιου παραπάνω Κώδικα η υπ’ αριθμ. 1263 από 4.12.2015 κλήση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για να παραστούν με συνήγορο στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού κατά τη δικάσιμο της 17.2.2016 κατά την οποία αναβλήθηκε η υπόθεση για την 16 Μαρτίου 2016 με την υπ’ αριθμ. 440/2016 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, στη συνέχεια με την υπ’ αριθμ. 666/2016 απόφαση του παραπάνω δικαστηρίου για την 20 Απριλίου 2016 και τέλος με την υπ’ αριθμ. 908/2016 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας αποφάσεως συνεδρίαση, προκειμένου να υποστηρίξουν την κρινόμενη αίτηση, περί αναιρέσεως της 491/14.5.2015 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας.
Συνεπώς, εφόσον οι αναιρεσείοντες δεν εμφανίσθηκαν καθόλου στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο, όταν εκφωνήθηκε το ονοματεπώνυμο τους κατά την ανωτέρω συνεδρίαση, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως και να επιβληθούν σε καθένα από αυτούς τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τις υπ’ αριθμ. 2 από 16 Νοεμβρίου 2015 και 3 από 16 Νοεμβρίου 2015 αιτήσεις των Π. Γ. του Β. και της Β. Ε. του Χ. για αναίρεση της υπ αριθμ. 491/14.5.2015 αποφάσεως του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κέρκυρας.
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον καθένα.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 25 Μαΐου 2016.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 1η Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή