Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1652 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Βούλευμα παραπεμπτικό, Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Παραγραφή, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Δυσφήμηση συκοφαντική, Τύπος, Προσβολή μνήμης νεκρού.
Περίληψη:
’μεση συνέργεια σε συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή μνήμης νεκρού, που φέρεται ότι τελέσθηκε δια του τύπου. Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου παραπεμπτικού βουλεύματος για απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας και για έλλειψη αιτιολογίας. Οριστική παύση ποινικής δίωξης λόγω παρόδου 18μήνου από την τέλεση της πράξης. Αναιρεί.
Αριθμός 1652/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή και Αναστάσιο Λιανό, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 45/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας. Με κατηγορουμένη την Χ, κάτοικο ... .
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βέροιας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 17/28.3.2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 552/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αντώνιος Μύτης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή με αριθμό 176/11.4.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά το άρθρο 485 ΚΠΔ, την 17/28-3-08 αίτηση αναιρέσεως του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητά την αναίρεση του 45/08 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας, το οποίο παραπέμπει την κατηγορουμένη Χ, δικηγόρο, κάτοικο ..., για απλή συνέργεια σε συκοφαντική δυσφήμιση και προσβολή μνήμης νεκρού, δια του τύπου,[άρθρα 47,362-363,364,365 και 369 ΠΚ], και επειδή τούτη εξεταζόμενη από τυπικής και ουσιαστικής απόψεως κρίνεται ορθή για τους λόγους που σαφώς και εμπεριστατωμένα εκτίθενται στο περιεχόμενό της, στο οποίο εξ ολοκλήρου αναφέρομαι, προτείνω να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή.
2-Συμπληρωματικά εκθέτω τα εξής:
α-Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει ακόμη κινηθεί ποινική δίωξη κατά της κατηγορουμένης για την πιο πάνω αναφερόμενη αξιόποινη πράξη με έναν από τους διαλαμβανόμενους στο άρθρο 43 παρ.1 ΚΠΔ νόμιμους τρόπους και δη με παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας προς διενέργεια προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης ή με εισαγωγή της υπόθεσης με απευθείας κλήση στο ακροατήριο, όπου αυτό προβλέπεται.
β-Επίσης, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στην προδικασία και δεν έχει πραγματοποιηθεί η αμετάκλητη παραπομπή της στο ακροατήριο, καθόσον ούτε έχει επιδοθεί στην κατηγορουμένη κλητήριο θέσπισμα και έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προσφυγής στον Εισαγγελέα Εφετών, κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ, [ΑΠ.1259/1260/00 ΠΧΡ.ΝΑ/44], ούτε έχει επιδοθεί σ' αυτήν παραπεμπτικό βούλευμα και έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία προσβολής του με τα επιτρεπόμενα από του νόμο ένδικα μέσα [άρθρο 314 ΚΠΔ].
γ-Συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι οι αναφερόμενες στο άρθρο 171 ΚΠΔ απόλυτες ακυρότητες, όσες αναφέρονται σε πράξεις της προδικασίας, δεν έχουν καλυφθεί και μπορούν να προτείνονται ωσότου γίνει αμετάκλητη η παραπομπή στο ακροατήριο,[άρθρο 173 παρ.2 ΚΠΔ].
δ-Το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο κηρύσσοντας την ακυρότητα, διατάσσει την επανάληψη των άκυρων πράξεων αν το κρίνει αναγκαίο και εφικτό,[άρθρο 176 παρ.2 ΚΠΔ], πράγμα που σημαίνει ότι αν την ακυρότητα την κηρύξει ο ’ρειος Πάγος ενώπιον του οποίου ήχθη με την άσκηση του ενδίκου μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος, ο ’ρειος Πάγος παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστικό συμβούλιο που εξέδωσε το παραπεμπτικό βούλευμα προκειμένου τούτο να διατάξει την επανάληψη των άκυρων πράξεων αν το κρίνει αναγκαίο και εφικτό.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α-Να γίνει τυπικά και ουσιαστικά δεκτή η 17/08 αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Β-Να αναιρεθεί το 45/08 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμ/κών Βέροιας, Και
Γ-Να παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Βέροιας, συντιθέμενο από άλλους δικαστές, προς νέα συζήτηση της υποθέσεως.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Φώτιος Μακρής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι.- Με την υπ' αριθμ. 17/28-3-2008 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ζητείται η αναίρεση του υπ' αριθ 45/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας με το οποίο παραπέμφθηκε στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης η δικηγόρος Αθηνών Χ για άμεση συνέργεια στις πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμησης και της προσβολής της μνήμης νεκρού, οι οποίες φέρεται ότι τελέσθηκαν δια του τύπου. H αίτηση αναιρέσεως, με λόγους την απόλυτη ακυρότητα της προδικασίας και την έλλειψη αιτιολογίας, έχει νομοτύπως και εμπροθέσμως ασκηθεί και πρέπει να ερευνηθεί και κατ' ουσίαν.

ΙΙ.- Με την παράγραφο 1 του άρθρου ΅όνου Ν. 2243/1994 ορίσθηκε ότι διατηρείται εν ισχύϊ η διάταξη του άρθρού 47 ΑΝ 1092/1938, όπως αντικαταστάθηκε ΅ε το άρθρο 4 § 2 Ν. 1738/1987. Το άρθρο 47 ΑΝ 1092/1938 μετά την κατά τα άνω αντικατάστασή του δια΅ορφώθηκε ως εξής: "τα αδική΅ατα που πράττονται δια του τύπου παραγράφονται ΅ετά 18 ΅ήνες από την τέλεση της πράξης. Η προθεσ΅ία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρόνο σύ΅φωνα ΅ε διάταξη νό΅ου δεν ΅πορεί να αρχίσει ή να εξακολουθήσει η ποινική δίωξη και για όσο χρονικό διάστη΅α διαρκεί η κύρια διαδικασία ώσπου να γίνει α΅ετάκλητη η καταδικαστική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος της αναστολής δεν ΅πορεί να υπερβεί τα δύο έτη". Η ειδική αυτή παραγραφή δια τα αδική΅ατα του Τύπου κατισχύει της παραγραφής των άρθρων 111 και 113 Π.Κ. ( Ολ.ΑΠ 1364/1984 ). Εξάλλου, η κύρια διαδικασία, όπως συνάγεται από το συνδυασ΅ό των διατάξεων των άρθρων 308 επο΅. 314, 320, 321, 339, 340 και 343 Κ.Π.Δ., αρχίζει είτε ΅ε την έναρξη της προκαταρκτικής διαδικασίας, δηλαδή ΅ε την επίδοση στον κατηγορού΅ενο της κλήσεως (αφού το παραπε΅πτικό βούλευ΅α καταστεί α΅ετάκλητο) ή του κλητηρίου θεσπίσ΅ατος ΅ε το οποίο καλείται στο ακροατήριο, είτε ΅ε την ε΅φάνιση του κατηγορου΅ένου και τη ΅η εναντίωσή του στη συζήτηση της υποθέσεως. Από τις παραπάνω διατάξεις σε συνδυασ΅ό και ΅ε εκείνες των άρθρων 310 § 1εδ. β', 370 εδ. β', 484 § 2, 511 και 512 Κ.Π.Δ., προκύπτει ότι η παραγραφή, ως θεσ΅ός δη΅οσίας τάξεως εξετάζεται και αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής δίκης, ακό΅η και από τον ’ρειο Πάγο, ο οποίος διαπιστώνοντας τη συ΅πλήρωσή της και ΅ετά την άσκηση της αναίρεσης κατά βουλεύ΅ατος υποχρεούται να αναιρέσει τούτο και να παύσει οριστικώς την ποινική δίωξη, κατ 'ανάλογη εφαρ΅ογή του άρθρου 310 § ιβ' του Κ. Π.Δ., αρκεί η αίτηση αναιρέσεως να έχει ασκηθεί παραδεκτώς και να περιέχεται σε αυτήν ένας τουλάχιστον σαφής καιι ορισ΅ένος λόγος αναιρέσεως από εκείνους· που περιοριστικά αναφέρονται στο άρθρο 484 του ιδίου Κώδικα. Στην προκείμενη περίπτωση, η πράξη της άμεσης συνέργειας σε συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου και της προσβολής της μνήμης νεκρού δια του τύπου, για την οποία με το προσβαλλόμενο βούλευμα παραπέμπεται η κατηγορουμένη Χ, φέρεται ότι τελέσθηκε την 4η Σεπτεμβρίου 2006, με την δημοσίευση στο υπ' αριθμ. 1731 φύλλο της ημερήσιας εφημερίδας Espresso κειμένου συντάκτης του οποίου είναι ο δημοσιογράφος Α. 'Ηδη, όμως, από τον παραπάνω χρόνο τέλεσης του εγκλήματος και μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως (18-4-2008) παρήλθε χρονικό διάστημα πλέον των δέκα οκτώ (18) μηνών και εφόσον δεν άρχισε η κυρία διαδικασία, εξαλείφθηκε με παραγραφή το αξιόποινο της πράξεως. Επομένως, αφού η ένδικη αίτηση αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περιέχει παραδεκτούς λόγους αναιρέσεως, πρέπει να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη κατ' αυτής για την άνω πράξη, λόγω παραγραφής, κατά τα στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Ι.- Αναιρεί το υπ' αριθμ.45/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βέροιας. Και
ΙΙ.- Παύει οριστικά την ποινική δίωξη κατά της κατηγορουμένης Χ, δικηγόρου Αθηνών για την πράξη της άμεσης συνέργειας σε συκοφαντική δυσφήμηση και προσβολή της μνήμης νεκρού, που φέρεται ότι τελέσθηκε δια του τύπου στην ... την 4η Σεπτεμβρίου 2006.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουνίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή