Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 5 / 1996    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή, Κατηγορούμενος, Στρατευμένος.
Περίληψη:
Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Η διάταξη του άρθρου 6 Ν.Δ. 8/74, κατά την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων των υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2331/95, η οποία καθορίζει τους δικαστές, που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του, Αρείου Πάγου με κριτήριο τον άρτιο ή περιττό αριθμό στην επετηρίδα είναι αντισυνταγματική, διότι η συγκρότηση και η λειτουργία της Ολομέλειας ανήκει σε αυτήν και όχι στη νομοθετική εξουσία. Κατά την άποψη της μειοψηφίας η ανωτέρω ρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 6 Ν.Δ. 8/74, κατά την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων των υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει και δεν αντίκείται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Κατά τη μειοψηφία το ΝΔ 8/74 έχει παύσει να ισχύει λόγω της εκλείψεως των συνθηκών, για τις οποίες είχε επιβληθεί το δικαιοστάσιο και της παρόδου μακρού χρόνου. Παραδεκτή η επανεισαγωγή της αναιρέσεως, η οποία είχε απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, μετά την ακύρωση της απορριπτικής αποφάσεως με πράξη του εισαγγελέως κατ' εφαρμογή του ΝΔ 8/74 λόγω του ότι ο αναιρεσείων υπηρετούσε στο στράτευμα. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη για πλαστογραφία πιστοποιητικού λόγω παραγραφής.( Ολομ. ΑΠ 5/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1397). Με το άρθρο 1 του ΠΔ 371/2002(ΦΕΚ 320Α 118-12-2002) αίρεται η κατάσταση γενικής επιστράτευσης στην οποία είχαν τεθεί οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας από 20 Ιουλίου 1974 με το ΠΔ 506/1974 και η χώρα επανέρχεται σε κατάσταση ειρήνης. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που
καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική
Ολομέλεια του ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν
στη σειρά αρχαιότητας. Η διάταξη του άρθρου 6 Ν.Δ. 8/74, κατά την
οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων των
υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει
και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2331/95, η
οποία καθορίζει τους δικαστές, που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια
του, Αρείου Πάγου με κριτήριο τον άρτιο ή περιττό αριθμό στην επετηρίδα
είναι αντισυνταγματική, διότι η συγκρότηση και η λειτουργία της Ολομέλειας
ανήκει σε αυτήν και όχι στη νομοθετική εξουσία. Κατά την άποψη της
μειοψηφίας η ανωτέρω ρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η διάταξη του
άρθρου 6 Ν.Δ. 8/74, κατά την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών
δικών απόντων των υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων
εξακολουθεί να ισχύει και δεν αντίκείται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και
στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Κατά τη μειοψηφία το ΝΔ 8/74 έχει παύσει να
ισχύει λόγω της εκλείψεως των συνθηκών, για τις οποίες είχε επιβληθεί το
δικαιοστάσιο και της παρόδου μακρού χρόνου. Παραδεκτή η επανεισαγωγή
της αναιρέσεως, η οποία είχε απορριφθεί ως ανυποστήρικτη, μετά την
ακύρωση της απορριπτικής αποφάσεως με πράξη του εισαγγελέως κατ'
εφαρμογή του ΝΔ 8/74 λόγω του ότι ο αναιρεσείων υπηρετούσε στο
στράτευμα. Παύει οριστικά η ποινική δίωξη για πλαστογραφία πιστοποιητικού
λόγω παραγραφής.( Ολομ. ΑΠ 5/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1397). Με
το άρθρο 1 του ΠΔ 371/2002(ΦΕΚ 320Α 118-12-2002) αίρεται
η κατάσταση γενικής επιστράτευσης στην οποία είχαν τεθεί
οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας
από 20 Ιουλίου 1974 με το ΠΔ 506/1974 και η χώρα
επανέρχεται σε κατάσταση ειρήνης.--------------------------------<< Επιστροφή