Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1 / 1994    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Πολιτική αγωγή, Εταιρεία ομόρρυθμη.
Περίληψη:
Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία. Δικαίωμα παραστάσεως πολιτικής αγωγής έχει μόνο ο αμέσως από την αξιόποινη πράξη ζημιωθείς. Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι και οι ομόρρυθμοι εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία, τούτο δε ισχύει και όταν η αξίωση του ομορρύθμου εταίρου στρέφεται κατά του διαχειριστή ή εκκα-θαριστή της εταιρείας. Ορθώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του ομορρύθμου εταίρου κατά του απαλλακτικού βουλεύματος για εγκλήματα που τελέσθηκαν σε βάρος της εταιρείας από τον συνδιαχειριστή. Κατά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση ο ομόρρυθμος εταίρος υφίσταται άμεση ζημία από τα τελούμενα σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας εγκλήματα (Ολομ. ΑΠ 1/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.208). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να
παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι οι ομόρρυθμοι
εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία. Δικαίωμα παραστάσεως
πολιτικής αγωγής έχει μόνο ο αμέσως από την αξιόποινη πράξη ζημιωθείς.
Επί εγκλήματος στρεφομένου κατά ομόρρυθμης εταιρείας δικαιούται να
παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα μόνο η εταιρεία και όχι και οι ομόρρυθμοι
εταίροι, οι οποίοι υφίστανται μόνο έμμεση ζημία, τούτο δε ισχύει και όταν η
αξίωση του ομορρύθμου εταίρου στρέφεται κατά του διαχειριστή ή εκκα-
θαριστή της εταιρείας. Ορθώς απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η έφεση του
ομορρύθμου εταίρου κατά του απαλλακτικού βουλεύματος για εγκλήματα που
τελέσθηκαν σε βάρος της εταιρείας από τον συνδιαχειριστή. Κατά την
αντίθετη εισαγγελική πρόταση ο ομόρρυθμος εταίρος υφίσταται άμεση
ζημία από τα τελούμενα σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρείας εγκλήματα
(Ολομ. ΑΠ 1/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.208).--------------------------------<< Επιστροφή