Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 835 / 2013    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποχής δήλωση.
Περίληψη:
Δεκτή δήλωση αποχής του προέδρου του ΣΤ' Τμήματος Ν. Ζαΐρη, μετά τη
συζήτηση αναίρεσης. Υφίστανται σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 ΚΠΔ και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που επιβάλλουν, ο δηλών να απόσχει
από την άσκηση των καθηκόντων του, ως προεδρεύοντος κατά την εκδίκαση
και την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως. ’ρα, η κρινόμενη
δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή και επειδή η σύνθεση του δικαστηρίου,
που μετείχε ο ανωτέρω δηλών Αντιπρόεδρος κατά την εκδίκαση και
συζήτηση, δεν επαρκεί αριθμητικά για τη νόμιμη, υπό πενταμελή σύνθεση,
συγκρότηση του δικαστηρίου, χωρίς τη συμμετοχή του δηλούντος, ώστε να
οριστεί άλλος στη θέση του δηλούντος για συμπλήρωση της πενταμελούς
σύνθεσης του δικαστηρίου, ώστε να εκδοθεί κανονικά απόφαση επί της
συζητηθείσης ήδη υποθέσεως, συντρέχει ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση
αναβολής της δίκης, κατ' άρθρο 515 παρ.1 ΚΠΔ, για να επανασυζητηθεί η
αναίρεση σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου με νέα σύνθεση του ιδίου Τμήματος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 835/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Kωνσταντίνο Φράγκο, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, (κωλυομένου του Τακτικού Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικολάου Ζαΐρη) - Εισηγητή, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Δήμητρα Λεοντάρη-Μπουρνάκα (κωλυομένου του Αρεοπαγίτη Γεωργίου Αδαμόπουλου), Μαρία Βασιλάκη και Μαρία Γαλάνη-Λεοναρδοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χαράλαμπου Αθανασίου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 21 Μαΐου 2013, προκειμένου να αποφανθεί για την από 13-5-2013 δήλωση αποχής του Αρεοπαγίτη Νικολάου Ζαΐρη-Προέδρου του ΣΤ' Τμήματος του Αρείου Πάγου, που αφορά τη μη συμμετοχή του στη σύνθεση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος, στο οποίο εισήχθη για συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 9-4-2013 η 21-3-2013 αίτηση αναιρέσεως του Μητροπολίτη των ΓΟΧ Γ., κατά κόσμον Ε. Μ. του Μ., κατά της με αρ. 105/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 131 και ημερομηνία 14 Μαΐου 2013, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου σας, την από 13-5-2013 δήλωση αποχής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικολάου Ζαΐρη και εκθέτω τα ακόλουθα: με την από 13-5-2013 δήλωση περί αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του προς την Πρόεδρο του εν λόγω Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Νικόλαος Ζαΐρης δήλωσε τα εξής: "Κατά τη δικάσιμο της 9ης Απριλίου 2013 και κατά τη συζήτηση της από 21.3.2013 αιτήσεως αναιρέσεως του νυν Μητροπολίτου των Γ.Ο.Χ. Γ. κατά κόσμον Ε. Μ. του Μ., κατά της υπ' αρ. 105/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου, συμμετείχα στη σύνθεση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, ως Πρόεδρος. Εισηγήτρια στην υπόθεση αυτή ορίσθηκε η αρεοπαγίτης Ειρήνη Κιουρτσόγλου-Πετρουλάκη. Πριν τη διάσκεψη της υποθέσεως αυτής και κατά τη μελέτη της δικογραφίας από εμένα, διαπιστώθηκαν τ' ακόλουθα: Με τον ήδη αποβιώσαντα, κατά την 25.3.2010, Ι. Π. Ζ., είχαμε συγγενική σχέση (αδελφοί). Όπως δε προκύπτει από τα έγγραφα του φακέλου της δικογραφίας, ο αδελφός μου Ι. Π. Ζ., κάτοικος εν ζωή ... συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου. Μάλιστα, όπως προκύπτει από τα με χρονολογία 23.9.2008 και 10.8.2009 αποδεικτικά επιδόσεως του ... Ε.Φ. του Τ.Τ. Βούλας και ... Ε.Φ. του ως άνω τμήματος, αντίγραφον της υπ' αριθμ. 117/2008 και ΒΑΤ 91/2008 κλήσεως του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, επιδόθηκαν στον αδελφό μου, που κλήθηκε να εμφανισθεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου, κατά τη δικάσιμο της 06.11.2008 και 24.9.2009. Μάλιστα, σύμφωνα με το από 5.11.2008 τηλεγράφημα του ιδίου προς τον Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου, γνωστοποίησε την αδυναμία εμφάνισης του κατά τη δικάσιμο της 6.11.2008, προκειμένου να εξετασθεί ως μάρτυρας κατηγορίας στην κατά του Γ. Μ. (νυν αναιρεσείοντος) ποινική δίκη. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με ακριβείς πληροφορίες της συζύγου του, ’. χας Ι. Ζ. και του υιού της Π. Ζ. του Ι., ο αδελφός μου είχε συμβληθεί μετά της Σταυροπηγιακής Ι. Μονής Πάτμου, ως αγοραστής ενός (1) ακινήτου, γεγονός που προφανώς δικαιολογούσε και την κλήτευση του. Σημειώνεται ότι από την έρευνα που διενήργησα στο φάκελο της δικογραφίας, προκύπτει επίσης ότι ο αείμνηστος αδελφός μου είχε κληθεί και εξετασθεί ως μάρτυρας ενώπιον του Ανακριτού Κω την 11.1.2000, στην, κατά του ήδη αναιρεσείοντος κατηγορία της κακουργηματικής υπεξαίρεσης, για την οποία και εχώρησε η καταδίκη του σε δεύτερο βαθμό και η επιβολή στον ήδη αναιρεσείοντα καθείρξεως οκτώ (8) ετών.
Συνεπώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας που επιβάλλουν την αποχή μου από την άσκηση των καθηκόντων μου".
Συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 1 και 3 Κ.Π.Δ. και πρέπει να γίνει δεκτή η εν λόγω δήλωση αποχής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Προτείνω Να γίνει δεκτή η από 13-5-2013 δήλωση αποχής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικολάου Ζαΐρη από την άσκηση των καθηκόντων του ως Προέδρου της συνθέσεως του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου που συνεδρίασε στις 9-4-2013 σχετικά με τη συζήτηση της από 21-3-2013 αιτήσεως αναιρέσεως του νυν Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Γ. κατά κόσμον Ε. Μ. του Μ. κατά της υπ' αριθμ. 105/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής".
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με την από 13-5-2013 δήλωση, η οποία απευθύνεται στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ο Αντιπρόεδρος του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Νικόλαος Ζαϊρης, δηλώνει ότι σοβαροί λόγοι ευπρέπειας του επιβάλλουν να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του, κατά την εκδίκαση της από 21 - 3 - 2013 αιτήσεως αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μητροπολίτη των ΓΟΧ Γ., κατά κόσμον Ε. Μ. του Μ., που έχει ήδη δικαστεί στο εν λόγω ΣΤ' Ποινικό τμήμα που προεδρεύει, κατά τη δικάσιμο της 9-4-2013, καθόσον κατά τη μελέτη της υποθέσεως και πριν την διάσκεψη επ'αυτής διαπίστωσε ότι ο ήδη αποβιώσας αδελφός του δηλούντος Ι. Ζ. του Π., συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου επί της εν λόγω υποθέσεως και είχεν κληθεί στο ακροατήριο , επί πλέον δε ο ανωτέρω αδελφός του δηλούντος είχε συμβληθεί ως αγοραστής ενός ακινήτου της Σταυροπηγιακής Ι.Μ. Πάτμου, συνεπεία του οποίου και ήταν μάρτυρας κατηγορίας, εξετασθείς μάλιστα και στον Ανακριτή της υποθέσεως αυτής, που αφορά καταδίκη του κατηγορουμένου για κακουργηματική υπεξαίρεση σε δεύτερο βαθμό σε κάθειρξη οκτώ ετών, λόγοι που συνιστούν σοβαρούς λόγους ευπρέπειας και επιβάλλουν την αποχή του ανωτέρω Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου από την άσκηση των καθηκόντων του επί της εν λόγω συζητηθείσας αναιρέσεως. Η δήλωση αυτή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του δικαστηρίου τούτου, που συνεδριάζει ως συμβούλιο, κατά το άρθρο 23 παρ.4 ΚΠΔ, χωρίς τη συμμετοχή του δηλούντος και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσία.
Σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.3 του ΚΠΔ, εκτός των στο άρθρο 14 του ιδίου Κώδικα αναγραφομένων λόγων αποκλεισμού, με τη συνδρομή κάποιου των οποίων, τα δικαστικά πρόσωπα που αναφέρονται σε αυτό δεν δύνανται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους ως και του στο επόμενο άρθρο 15 εδ.1 λόγου εξαιρέσεως, που επιβάλλει επίσης την αποχή αυτών από την ενάσκηση των καθηκόντων τους σε ορισμένη υπόθεση, περίπτωση τέτοιας αποχής εμφανίζεται επίσης και όταν σοβαροί λόγοι ευπρέπειας επιβάλλουν αυτή. Ο όρος "ευπρέπεια" περιέχει κρίση αντικειμενική, ενώ η "ευθιξία" είναι ιδιότητα του ατόμου. Η εξαντλητική απαρίθμηση των σοβαρών λόγων ευπρεπείας είναι αδύνατη γιατί, εάν και πότε υπάρχουν τέτοιοι λόγοι, είναι ζήτημα πραγματικό, για το οποίο θα κρίνει κάθε φορά το αρμόδιο Δικαστήριο ή Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται του θέματος, κατά τις κρατούσες δεοντολογικές αντιλήψεις. Γενικά τέτοιοι λόγοι ευπρεπείας συντρέχουν, όταν η συμμετοχή του δικαστικού λειτουργού στην εκδίκαση συγκεκριμένης υποθέσεως μπορεί να δώσει αφορμή σε δυσμενές για αυτόν σχόλιο για την αντικειμενική και ανεπηρέαστη, από ο,τιδήποτε και οποιονδήποτε, διερεύνησή της, σε τρόπο ώστε να τίθεται σε αμφιβολία η ελεύθερη και μη προκατειλημμένη κρίση του. Η άποψη αυτή συμπορεύεται και με τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, με την οποία καθιερώνεται ''το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη'', όχι με την έννοια της ορθότητας της απόφασης, αλλά της έγκαιρης, ουσιαστικής και αδιάβλητης υπό διαδικαστικές (δικονομικές) εγγυήσεις, διεξαγωγής της δίκης, ώστε να είναι δυνατή η αντικειμενική αναζήτηση της αλήθειας και η έγκαιρη και αποτελεσματική προστασία του διαδίκου. Μία από τις εγγυήσεις αυτές είναι η ανεξαρτησία και αμεροληψία του δικαστηρίου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τον εθνικό νόμο και αποφαίνεται επί της βασιμότητας της ποινικής κατηγορίας αν πρόκειται για ποινική υπόθεση. ’λλωστε, η ύπαρξη αντικειμενικού δικαστή αποτελεί ειδικότερη έκφραση της γενικότερης αρχής τους κράτους δικαίου, που απορρέει από το Σύνταγμα και τις καθιερούμενες απ' αυτήν εγγυήσεις υπέρ του πολίτη, ο οποίος έχει αξίωση να δικάζεται από αντικειμενικό αμερόληπτο δικαστή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα, ενώπιον του παρόντος ΣΤ' ποινικού τμήματος του Αρείου Πάγου, που προεδρεύει ο δηλών δικαστικός λειτουργός, εκκρεμεί και έχει ήδη συζητηθεί υπό την προεδρία του κατά τη δικάσιμο της 9-4-2013, η από 21 -3-2013 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μητροπολίτη των ΓΟΧ Γ., κατά κόσμον Ε. Μ. του Μ., κατά της με αρ. 105/2011 καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου. Ενόψει δε του ότι κατά την δήλωση αποχής, ο δηλών την αποχή από τα καθήκοντά του, ανωτέρω Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Νικόλαος Ζαΐρης, κατά τη μελέτη της υποθέσεως και πριν την διάσκεψη επ' αυτής διαπίστωσε ότι ο ήδη αποβιώσας αδελφός του Ι. Ζ., συμπεριλαμβανόταν στον κατάλογο των μαρτύρων κατηγορίας του Εισαγγελέα Εφετών Δωδεκανήσου επί της εν λόγω υποθέσεως που αφορά η αναίρεση και είχε κληθεί στο ακροατήριο, επί πλέον δε ο ανωτέρω αδελφός του δηλούντος είχε συμβληθεί ως αγοραστής ενός ακινήτου της Σταυροπηγιακής Ι.Μ. Πάτμου, συνεπεία του οποίου γεγονότος και ήταν μάρτυρας κατηγορίας, εξετασθείς μάλιστα και στον Ανακριτή της υποθέσεως αυτής, που αφορά καταδίκη του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου για κακουργηματική υπεξαίρεση, καθίσταται σαφές ότι μπορεί να τεθεί σε αμφιβολία η ελεύθερη κρίση ή το απροκατάληπτο του ανωτέρω δικαστικού λειτουργού από τον αναιρεσείοντα.
Συνεπώς, στην παρούσα περίπτωση, ναι μεν δεν υπάρχει λόγος που να επιβάλλει ευθέως τον αποκλεισμό κατ άρθρο 14 παρ. 3 ΚΠΔ του εν λόγω δικαστικού λειτουργού από την εκτέλεση των καθηκόντων του στην ανωτέρω υπόθεση, υφίστανται όμως, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην παραπάνω νομική σκέψη, σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 ΚΠΔ και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που επιβάλλουν, να απόσχει από την άσκηση των καθηκόντων του, ως προεδρεύοντος κατά την εκδίκαση και την έκδοση αποφάσεως επί της ως άνω αιτήσεως αναιρέσεως. ’ρα, η κρινόμενη δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή και επειδή η σύνθεση του δικαστηρίου, που μετείχε ο ανωτέρω δηλών Αντιπρόεδρος κατά την εκδίκαση και συζήτηση της 9-4-2013, δεν επαρκεί αριθμητικά για τη νόμιμη, υπό πενταμελή σύνθεση, συγκρότηση του δικαστηρίου, χωρίς τη συμμετοχή του δηλούντος, ώστε να οριστεί άλλος στη θέση του δηλούντος για συμπλήρωση της πενταμελούς σύνθεσης του δικαστηρίου, ώστε να εκδοθεί κανονικά απόφαση επί της συζητηθείσης ήδη υποθέσεως, συντρέχει ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση αναβολής της δίκης.
Συνεπώς, πρέπει, κατ'άρθρο 515 παρ.1 του ΚΠΔ, να αναβληθεί ταυτόχρονα η ήδη συζητηθείσα υπόθεση για να επανασυζητηθεί η αναίρεση σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με νέα σύνθεση του ιδίου Τμήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δέχεται την από 13-5-2013 δήλωση αποχής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Νικολάου Ζαΐρη.
Αποφαίνεται ότι ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός δεν θα συμμετάσχει ως προεδρεύων στην σύνθεση του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που εκδίκασε, κατά τη δικάσιμο της 9-4-2013, την από 21-3-2013 αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Μητροπολίτη των ΓΟΧ Γ., κατά κόσμον Ε. Μ. του Μ., κατά της με αρ. 105/2011 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Δωδεκανήσου.
Αναβάλλει την ήδη συζητηθείσα ως παραπάνω υπόθεση για να επανασυζητηθεί σε νέα δικάσιμο που θα οριστεί από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με νέα σύνθεση, προκειμένου να δικασθεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει ο ανωτέρω Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Νικόλαος Ζαΐρης.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαΐου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή