Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1818 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Όπλων εμπορία.
Περίληψη:
Στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2168/1993 "περί όπλων κλπ" υπάγονται και όλα τα ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και όχι μόνο τα ουσιώδη όπως είναι η κάνη, ο μηχανισμός του κλείστρου και ο γεμιστήρας, αφού από τη διάταξη του άρθρου 78 § 2 του Ν. 2514/1997 που ορίζει ότι ο μηχανισμός του κλείστρου, ο γεμιστήρας και η κάνη των πυροβόλων όπλων υπόκεινται κατ' αναλογία στις διατάξεις που ισχύουν για το όπλο του οποίου αποτελούν τμήμα ή για το οποίο προορίζονται, δεν συνάγεται κάτι διαφορετικό. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και καταδίκη της κατηγορουμένης, η οποία εμπορευόταν μέσω διαδικτύου ανταλλακτικά όπλων. Απορρίπτεται η αίτηση.
Αριθμός 1818/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέας Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Ιωάννη Παπαδόπουλο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Μαΐου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης Χ1, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Λαμπίρη, για αναίρεση της 3732/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Αυγούστου 2007 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1522/2007.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αναιρεσείουσας, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ συνιστά η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σ' αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα περιστατικά που δέχτηκε, στη διάταξη που εφαρμόστηκε. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 περ. δ' του Ν. 2168/1993 "περί όπλων κλπ", στις διατάξεις του νόμου αυτού υπάγονται επίσης ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και εκρηκτικών μηχανισμών, ως και μέρη πυρομαχικών. Εξάλλου, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ως άνω νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρ. 5 και των παρ. 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, η εμπορία και η διάθεση, με οποιονδήποτε τρόπο, όπλων και αντικειμένων, που αναφέρονται στο άρθρ. 1 του παρόντος νόμου, απαγορεύεται. Κατά την παράγραφο 3 περ. α' του ίδιου άρθρου με άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης επιτρέπεται η εμπορία και η κατά οποιονδήποτε τρόπο διάθεση των περιστρόφων, πιστολίων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, ενώ στην παράγραφο 8 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου αυτού τιμωρούνται με τις εκεί αναφερόμενες ποινές (φυλάκιση και χρηματική ποινή). Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει με σαφήνεια ότι απαγορεύεται και τιμωρείται σε βαθμό πλημμελήματος η εμπορία και η διάθεση με οποιονδήποτε τρόπο ανταλλακτικών, μερών και εξαρτημάτων όπλων χωρίς άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ως τοιούτων νοουμένων όλων των ανταλλακτικών, μερών και εξαρτημάτων των όπλων και όχι μόνον των ουσιωδών μερών και εξαρτημάτων τους, όπως είναι η κάννη, το κλείστρο και ο γεμιστήρας, αφού από τη διάταξη του άρθρου 78 παρ. 2 του Ν. 2514/1997 που ορίζει ότι ο μηχανισμός του κλείστρου, ο γεμιστήρας και η κάννη των πυροβόλων όπλων υπόκεινται κατ' αναλογία στις διατάξεις που ισχύουν για το όπλο του οποίου αποτελούν τμήμα ή για το οποίο προορίζονται, δεν συνάγεται κάτι το διαφορετικό. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 3732/2007 απόφασή του δέχτηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που κατ' είδος αναφέρει, αποδείχτηκαν τα παρακάτω περιστατικά σχετικά με τη δεύτερη κατηγορουμένη και ήδη αναιρεσείουσα: "Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "DPM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ" και με τον διακριτικό τίτλο "DPM Systems Technologies Ltd", η οποία έχει ως μοναδική εταίρο και διαχειρίστρια την δεύτερη κατηγορουμένη Χ1, αδελφή του πρώτου κατηγορουμένου και αστυνομικού και έδρα της την οικία της επί της οδού ...(βλ. το αναγνωσθέν από 6-11-2003 καταστατικό της ως άνω εταιρίας), εμπορευόταν μέσω διαδικτύου (Internet) ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα πυροβόλων όπλων, τα περισσότερα ευρεσιτεχνίας του πρώτου κατηγορουμένου και αδελφού της, ο οποίος της είχε παραχωρήσει το δικαίωμα εμπορικής εκμεταλλεύσεως των ευρεσιτεχνιών του και συγκεκριμένα κατείχε και διέθετε προς πώληση (εμπορευόταν) 287 τεμάχια μετατρεπτικών μερών (ανταλλακτικών) όπλων GLOCK, πληθώρα επαναντατικών ελατηρίων, πείρων, σωλήνων, κοχλιών, πλήθος ανταλλακτικών μερών όπλων για μείωση κραδασμών, γεμιστήρες όπλων και σφαίρες, χωρίς άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Ενόψει τούτων αποδεικνύεται ότι η δεύτερη κατηγορουμένη Χ1 στην ... και στις 2-2-2006, ενεργώντας με πρόθεση, εμπορευόταν μέσω της ως άνω μονοπρόσωπης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης που είχε συστήσει και της οποίας ήταν μοναδική εταίρος και διαχειρίστρια, ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων, χωρίς την απαιτούμενη προς τούτο άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και γιαυτό πρέπει να κηρυχθεί ένοχη της αξιόποινης αυτής πράξεως σύμφωνα με το διατακτικό". Μετά από αυτά το Δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορουμένη και ήδη αναιρεσείουσα Χ1 σε ποινή φυλακίσεως πέντε μηνών, την εκτέλεση της οποίας ανέστειλε για τρία έτη. Με αυτά που δέχτηκε το Τριμελές Εφετείο, δηλαδή ότι τα είδη που εμπορευόταν η ανωτέρω κατηγορουμένη χωρίς άδεια του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα 287 τεμάχια μετατρεπτικών μερών (ανταλλακτικών) όπλων GLOCK, πληθώρα επαναντατικών ελατηρίων, πείρων, σωλήνων κοχλιών, πλήθος ανταλλακτικών μερών όπλων για μείωση κραδασμών, γεμιστήρες όπλων και σφαίρες, αποτελούν ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όπλων και υπάγονται στη διάταξη της παραγρ. 3 περίπτ. Δ' του άρθρου 1 του Ν. 2168/1993 και στην απαγόρευση εμπορίας και διαθέσεως που θεσπίζεται με την παράγρ. 1 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ανωτέρω διατάξεις σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως, ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΠΚ, περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ως άνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμος. Μετά από αυτά πρέπει η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί και να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθ. 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την από 6-8-2007 αίτηση της Χ1, για αναίρεση της υπ' αριθ. 3732/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Ιουνίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 14 Σεπτεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή