Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 402 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναβολή υπόθεσης, Ακροάσεως έλλειψη.
Περίληψη:
Άρθρο 170 παρ. 2, 510 παρ. 1β΄ ΚΠΔ. Υπάρχει έλλειψη ακροάσεως όταν το δικαστήριο δεν απήντησε επί υποβληθέντος αιτήματος αναβολής, προκειμένου να κληθούν και εξετασθούν απολειπόμενοι μάρτυρες. Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 402/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα-Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Εμμανουήλ Θαλασσινό, για αναίρεση της 94/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1472/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκειμένη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Β' Κ.Π.Δ λόγος αναιρέσεως της αποφάσεως είναι και η έλλειψη ακροάσεως κατά το άρθρο 170 § 2 ιδίου Κώδικος η οποία επιφέρει ακυρότητα της διαδικασίας. Η ακυρότης αυτή επέρχεται κατά τη διάταξη του άρθρου 170 § 2 στοιχ. α' Κ.Π.Δ., όπως αντικατεστάθη με το άρθρο 8 § 7 του Ν. 1947/1991 και άρθρ. 34 § 2 Ν. 2172/1993, στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του ζήτησαν να ασκήσουν δικαίωμα που ρητά τους παρέχεται από το νόμο και το δικαστήριο τους το αρνήθηκε η παρέλειψε να αποφανθεί για το σχετικό αίτημα. Τοιούτο δικαίωμα αποτελεί και εκείνο του κατηγορουμένου, όταν σύμφωνα με το άρθρο 352 Κ.Π.Δ., υποβάλλει αίτημα αναβολής της δίκης για να κληθούν και εξετασθούν μάρτυρες στο ακροατήριο. Ανεξαρτήτως του ότι η παραδοχή ή μη του αιτήματος αυτού υπόκειται στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας οφείλει αυτό να απαντήσει στο εν λόγω αίτημα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης κατά την οποίαν εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση, ο συνήγορος του κατηγορουμένου και ήδη αναιρεσείοντος, ο οποίος τον εξεπροσώπει, μετά την εκφώνηση των ονομάτων των μαρτύρων κατηγορίας, (εκ των οποίων ευρέθησαν τρεις παρόντες), εζήτησε την αναβολή της δίκης για να κληθούν και εξετασθούν οι απόντες μάρτυρες και κυρίως η Α. Επί της τοιαύτης αιτήσεως το δικαστήριο επεφυλάχθη αρχικώς να αποφασίσει, στη συνέχεια, όμως, η διαδικασία ολοκληρώθη και εξεδόθη σχετικά ή πληττομένη καταδικαστική απόφαση, στο αιτιολογικό της οποίας, αλλά ούτε και στο διατακτικό ουδέν διαλαμβάνεται για την απόρριψη του άνω αιτήματος του κατηγορουμένου, καίτοι υπήρξε πρόταση του εισαγγελέως για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Ούτως εδημιουργήθη ο προαναφερόμενος λόγος αναιρέσεως, ο οποίος και αποτελεί τον σχετικό πρώτο λόγο της κρινομένης αιτήσεως και ο οποίος πρέπει να γίνει δεκτός και, παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών λόγων, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστάς εκτός εκείνων, οι οποίοι εδίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 94/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς. Και

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 13 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή