Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1431 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγωγή αναγνωριστική, Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης ειρηνοδικείου/πρωτοδικείου.
Περίληψη:
Οι λόγοι κατά αποφάσεων των πρωτοδικείων επί εφέσεων κατά αποφάσεων ειρηνοδικείων αναφέρονται περιοριστικώς στο νόμο (560 ΚΠολΔ). Απαράδεκτοι οι λοιποί.(Επικυρώνει ΠολΠρΧαλκ 255/2011).
Αριθμός 1431/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Παναγιώτη Ρουμπή, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Απριλίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1)Κ. Μ. του Γ., 2)Ε. συζ. Κ. Μ. και 3)Γ. Μ. του Κ., κατοίκων ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Ζέρβα, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Του αναιρεσιβλήτου: Ελληνικού Δημοσίου νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιά του Μαριέττα Βλαχοπάνου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 2/9/2004 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 61/2009 του ίδιου Δικαστηρίου και 255/2011 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 23/2/2012 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 26/8/2010 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι λόγοι αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων και των πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά των αποφάσεων των ειρηνοδικείων αναφέρονται, περιοριστικά στο άρθρο 560 παρ. 1 του ΚΠολΔ, μεταξύ δε αυτών δεν περιλαμβάνονται και λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσης της απόφασης εξαιτίας ανεπαρκών ή (και) αντιφατικών αιτιολογιών και της μη λήψης υπόψη από το δικαστήριο αποδεικτικών μέσων που οι διάδικοι είχαν προσκομίσει και επικαλεστεί για την απόδειξη των ισχυρισμών τους, αντίστοιχοι των λόγων αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 19 και 11 του ΚΠολΔ. Παρέπεται ότι προτεινόμενοι τέτοιοι λόγοι κατά αποφάσεων των ανωτέρω ουσιαστικών δικαστηρίων είναι απαράδεκτοι.
Εν προκειμένω, με την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ' αριθμ. 255/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, που δίκασε ως Εφετείο και απέρριψε την ένδικη αναγνωριστική αγωγή κυριότητας των αναιρεσειόντων κατά του αναιρεσιβλήτου ελληνικού δημοσίου, προβάλλονται οι από το άρθρο 559 αρ. 19 και 11 λόγοι αναιρέσεως, ότι δηλαδή το Πολυμελές Πρωτοδικείο στέρησε την απόφασή του από νόμιμη βάση διαλαμβάνοντας σ' αυτήν ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες και δεν έλαβε υπόψη τα αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα (έγγραφα) που είχαν προσκομίσει και επικαλεστεί οι αναιρεσείοντες - ενάγοντες. Οι λόγοι αυτοί του αναιρετηρίου είναι, σύμφωνα με την προηγηθείσα νομική σκέψη, απαράδεκτοι, η δε αίτηση αναιρέσεως, μετά ταύτα, απορριπτέα ως αβάσιμη. Οι αναιρεσείοντες πρέπει να καταδικαστούν στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου (άρθρ. 176, 183, 191 παρ. 2 ΚΠολΔ, 22 ν. 3693/57).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 23-2-2012 αίτηση των Κ. Μ. κ.λ.π. για αναίρεση της υπ' αριθμ. 255/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου Ελληνικού δημοσίου, την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 3 Ιουνίου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 24 Ιουνίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή