Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 696 / 2018    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναβολή συζήτησης, Επίδοση, Έξοδα.
Περίληψη:
Μετ' αναβολή. Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος, παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επίδοση σε σύνοικο. Καταδικάζει
τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
Αριθμός 696/2018

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Αγγελική Αλειφεροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Γεώργα, Δημήτριο Τζιούβα - Εισηγητή, Ερωτόκριτο Ερωτοκρίτου και Γρηγόριο Κουτσοκώστα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Μαρτίου 2018, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Κωνσταντινόπουλου (κωλυομένης της Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Κ. Φ. του Δ., κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 47/2017 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών. Το Πενταμελές Αναθεωρητικό Δικαστήριο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 13 Νοεμβρίου 2017 αίτησή του που κατατέθηκε ενώπιον του Γραμματέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών και έλαβε αριθμό 12/2017, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1583/17.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ. γ' του Κ.Ποιν.Δ., ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166, ενώ, κατά την παρ. 3 του ίδιου άρθρου, οι διάδικοι παρίστανται στη συζήτηση με συνήγορο. Περαιτέρω, από το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, προκύπτει ότι, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί προσηκόντως (ήτοι μετά ή διά συνηγόρου), η αίτησή του απορρίπτεται. Τέλος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 515 παρ. 1 εδ. β' του Κ.Ποιν.Δ., αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ' αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν ακόμη δεν ήταν παρόντες όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία 8 Ιανουαρίου 2018 αποδεικτικό επιδόσεως του Αρχιφύλακα του Α.Τ. ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με την υπ' αριθμ. 1583/12-12-2017 κλήση της, νόμιμα και εμπρόθεσμα με επίδοση στη σύνοικο ενήλικο μητέρα του, κατά τα άρθρα 155 παρ. 1 εδ. β' και 166 του Κ.Ποιν.Δ., για να εμφανισθεί, προς υποστήριξη της κατωτέρω αναφερόμενης αιτήσεως αναιρέσεώς του, στην αρχική συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2018, οπότε και αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως με την υπ'αριθ.206/2018 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής (21-3-2018), πλην όμως ο αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε καθόλου κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υπόθεσης στη σειρά της ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ), κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 13 Νοεμβρίου 2017 αίτηση του Κ. Φ. του Δ., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως της 47/2017 αποφάσεως του Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Αθηνών, για την οποία συντάχθηκε η υπ' αριθ. 12/2017 έκθεση ενώπιον της Γραμματέα του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου. Και Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα της ποινικής διαδικασίας από διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 2018.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 25 Απριλίου 2018.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή