Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 6 / 1996    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Κατηγορούμενος, Στρατευμένος.
Περίληψη:
Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν στη σειρά αρχαιότητας. Η διάταξη του άρθρου 6 ΝΔ 8/74, κατά την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων των υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2331/95, η οποία καθορίζει τους δικαστές, που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με κριτήριο τον άρτιο ή περιττό αριθμό στην επετηρίδα είναι αντισυνταγματική, διότι η συγκρότηση και η λειτουργία της Ολομελείας ανήκει σε αυτήν και όχι στη νομοθετική εξουσία. Κατά την άποψη της μειοψηφίας η ανωτέρω ρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 6 ΝΔ 8/ 74, κατά την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων των υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει και δεν αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και στο άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ. Κατά τη μειοψηφία το ΝΔ 8/74 έχει παύσει να ισχύει λόγω της εκλείψεως των συνθηκών, για τις οποίες είχε επιβληθεί το δικαιοστάσιο και της παρόδου μακρού χρόνου. Η μη εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 ΝΔ 8/74 κατά ρητή επιταγή της παρ. 4 του εν λόγω ΝΔ στις δίκες, που διεξάγονται ενώπιον των Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αεροδικείων ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιτρεπομένων ενδίκων μέσων συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου(Ολομ. ΑΠ 6/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1402). Με το άρθρο 1 του ΠΔ 371/2002(ΦΕΚ 320Α 118-12-2002) αίρεται η κατάσταση γενικής επιστράτευσης στην οποία είχαν τεθεί οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας από 20 Ιουλίου 1974 με το ΠΔ 506/1974 και η χώρα επανέρχεται σε κατάσταση ειρήνης. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Είναι αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 2331/1995 που
καθορίζει την συμμετοχή των δικαστών εναλλάξ στην τακτική
Ολομέλεια του ΑΠ βάσει του περιττού ή άρτιου αριθμού, που κατέχουν
στη σειρά αρχαιότητας. Η διάταξη του άρθρου 6 ΝΔ 8/74, κατά την
οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων των
υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει
και δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 16 Ν. 2331/95, η
οποία καθορίζει τους δικαστές, που μετέχουν εναλλάξ στην τακτική Ολομέλεια
του Αρείου Πάγου με κριτήριο τον άρτιο ή περιττό αριθμό στην επετηρίδα είναι
αντισυνταγματική, διότι η συγκρότηση και η λειτουργία της Ολομελείας ανήκει
σε αυτήν και όχι στη νομοθετική εξουσία. Κατά την άποψη της μειοψηφίας η
ανωτέρω ρύθμιση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα. Η διάταξη του άρθρου 6
ΝΔ 8/ 74, κατά την οποία απαγορεύεται η διεξαγωγή ποινικών δικών απόντων
των υπηρετούντων στο στράτευμα κατηγορουμένων εξακολουθεί να ισχύει και
δεν αντίκειται στο άρθρο 20 του Συντάγματος και στο άρθρο 6 παρ. 1 της
ΕΣΔΑ. Κατά τη μειοψηφία το ΝΔ 8/74 έχει παύσει να ισχύει λόγω της
εκλείψεως των συνθηκών, για τις οποίες είχε επιβληθεί το δικαιοστάσιο και της
παρόδου μακρού χρόνου. Η μη εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του
άρθρου 6 ΝΔ 8/74 κατά ρητή επιταγή της παρ. 4 του εν λόγω ΝΔ στις δίκες,
που διεξάγονται ενώπιον των Στρατοδικείων, Ναυτοδικείων και Αεροδικείων
ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιτρεπομένων ενδίκων μέσων
συμπεριλαμβανομένης και της αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως
ανυποστήρικτη η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως του Αναθεωρητικού
Δικαστηρίου(Ολομ. ΑΠ 6/1996 Ποιν.Χρον. ΜΣΤ.1402). Με το
άρθρο 1 του ΠΔ 371/2002(ΦΕΚ 320Α 118-12-2002) αίρεται η
κατάσταση γενικής επιστράτευσης στην οποία είχαν τεθεί οι
ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας από
20 Ιουλίου 1974 με το ΠΔ 506/1974 και η χώρα επανέρχεται
σε κατάσταση ειρήνης.--------------------------------<< Επιστροφή