Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1567 / 2013    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αναιρέσεως παραδοχή, Δασικά αδικήματα.
Περίληψη:
Δασικές εκτάσεις. Παράνομη εκχέρσωση δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση για τον ως άνω λόγο, αφού δεν αναφέρει αν η επικληθείσα απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνομα ο αναιρεσείων, δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, καθώς και αν η απόφαση αυτή συνοδευόταν από σχεδιάγραμμα της εν λόγω αναδασωτέας εκτάσεως, στο οποίο καθορίζονται λεπτομερώς τα όρια αυτής προς αποφυγή συγχύσεως με όμορα ακίνητα.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1567/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Σπυρίδωνα Μιτσιάλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Γιαννακόπουλο, Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη-Εισηγήτρια, Βασίλειο Καπελούζο και Πάνο Πετρόπουλο, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Νοεμβρίου 2013, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Σακελλάκου (γιατί κωλύεται η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντα - κατηγορουμένου Β. Τ. του Ι., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Πανταζή, περί αναιρέσεως της 689/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, όπως αυτή διορθώθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 2362/2013 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Σεπτεμβρίου 2013 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1084/2013.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντα, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η προκείμενη αίτηση αναίρεσης,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 998/1979 "περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων της χώρας", όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 2081/1992 "όποιος εκχερσώνει, υλοτομεί αποψιλωτικά ή καλλιεργεί έκταση δημόσια ή ιδιωτική που κηρύχθηκε αναδασωτέα, τιμωρείται... με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 100.000 μέχρι 1.000.000 δραχμών". Περαιτέρω, κατά το άρθρο 41 παρ. 1 του ίδιου νόμου (998/1979), "η κήρυξη εκτάσεων ως αναδασωτέων ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχη, καθοριζούσης σαφώς τα όρια της εκτάσεως η οποία κηρύσσεται αναδασωτέα και συνοδευομένης υποχρεωτικώς υπό σχεδιαγράμματος, το οποίον δημοσιεύεται εν φωτοσμικρύνσει μετά της αποφάσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως". Επομένως, στην απόφαση που καταδικάζει για παράβαση του άρθρου 70 παρ. 1 του ν. 998/1979, πρέπει να αναφέρονται η απόφαση του Νομάρχη (ήδη Γ.Γ. της Περιφέρειας, ο οποίος δύναται να μεταβιβάσει αρμοδιότητες στους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών), το σχετικό σχεδιάγραμμα και η δημοσίευση αυτών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και αν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτική έκταση, διαφορετικά η απόφαση στερείται της απαιτουμένης από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ. ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ιδρύεται ο εκ του άρθρου 510 παρ. 1Δ' ΚΠΔ. λόγος αναιρέσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη, υπ' αριθμό 689/2013, απόφαση, του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, όπως αυτή διορθώθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό 2362/2013 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου, κρίθηκε ένοχος ο αναιρεσείων, της πράξης της παράνομης εκχέρσωσης αναδασωτέας δασικής εκτάσεως, και του επιβλήθηκε ποινή φυλακίσεως δώδεκα (12) μηνών, η οποία ανεστάλη επί 3ετία και χρηματική ποινή πέντε χιλιάδων (5.000) €. Στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως, το δικάσαν Τριμελές Πλημμελειοδικείο, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση όλων των κατ' είδος αναφερομένων αποδεικτικών μέσων, ήτοι, των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας και υπεράσπισης και των εγγράφων που αναγνώστηκαν, δέχθηκε, ανελέγκτως, κατά λέξη, τα εξής: "ο κατηγορούμενος διέπραξε την αξιόποινη πράξη για την οποία κατηγορείται, ειδικότερα αποδείχτηκαν όλα τα πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό, μαζί με το στοιχείο της υπαιτιότητας του κατηγορουμένου, που αναφέρεται επίσης σ' αυτό. Επομένως, πρέπει να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος διότι στη δασική θέση "..." Δ.Δ. …του Δήμου …ΤΗΝ 20-05-2006, προέβη στην εκχέρσωση και καλλιέργεια δημόσιας δασικής έκτασης, που κηρύχθηκε αναδασωτέα και πλέον συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο μηνός Μαΐου 2006, προέβη στην εκχέρσωση καμένης δασικής έκτασης εμβαδού 38.780 τ.μ. με μηχανικό μέσο, η οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ' αριθμ. 1577/21-08-2000 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, καταστρέφοντας τα επ' αυτής αναγεννημένα πουρνάρια, κουμαριές, σχοίνα και αφάνες και στη συνέχεια στο Βορειοδυτικό τμήμα της ως άνω έκτασης, εμβαδού 8.438 τ.μ. φύτεψε 150 ελαιόδεντρα. Η δε προξενηθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των (10.450) ευρώ". Ακολούθως, η προσβαλλομένη απόφαση, κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα του ότι: "στη δασική θέση "..." Δ.Δ. …του Δήμου …ΤΗΝ 20-05-2006, προέβη στην εκχέρσωση και καλλιέργεια δημόσιας δασικής έκτασης, που κηρύχθηκε αναδασωτέα και πλέον συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο μηνός Μαΐου 2006, προέβη στην εκχέρσωση καμένης δασικής έκτασης εμβαδού 38.780 τ.μ. με μηχανικό μέσο, η οποία είχε κηρυχθεί αναδασωτέα με την υπ' αριθμ. 1577/21-08-2000 απόφαση του Γεν. Γραμ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, καταστρέφοντας τα επ' αυτής αναγεννημένα πουρνάρια, κουμαριές, σχοίνα και αφάνες και στη συνέχεια στο Βορειοδυτικό τμήμα της ως άνω έκτασης, εμβαδού 8.438 τ.μ. φύτεψε 150 ελαιόδεντρα. Η δε προξενηθείσα ζημιά που υπέστη το Δημόσιο ανέρχεται στο ποσό των (10.450) ευρώ". Με αυτά που δέχθηκε το ως άνω Δικαστήριο, στέρησε την απόφασή του της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν διαλαμβάνει στην απόφασή του και μάλιστα ούτε στο σκεπτικό το οποίο αποτελεί επανάληψη του διατακτικού, ούτε στο διατακτικό, ότι η αναφερόμενη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφερείας Πελοποννήσου, με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνομα ο αναιρεσείων, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προϋπόθεση, η οποία συνιστά συστατικό στοιχείο της αποφάσεως αυτής, και αν αυτή συνοδευόταν από σχεδιάγραμμα της αναδασωτέας έκτασης, στο οποίο καθορίζονται λεπτομερώς τα όρια, προς αποφυγή σύγχυσης με τα όμορα ιδιωτικά ακίνητα και του οποίου σχεδιαγράμματος η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική. Επομένως ο, από τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ, πρώτος λόγος αναιρέσεως είναι βάσιμος και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλομένη απόφαση, οπότε παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων της αναιρέσεως και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αριθμό 689/2013, απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, όπως αυτή διορθώθηκε - συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμό 2362/2013 απόφαση του ίδιου δικαστηρίου. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο συγκροτούμενο από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Δεκεμβρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Δεκεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή