Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2688 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ποινών συγχώνευση.
Περίληψη:
Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για αναίρεση συγχωνευτικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Συρροή ποινών. Αν υπάρχει προς εκτέλεση και απόφαση, η οποία έχει καθορίσει αμετάκλητα συνολική ποινή, αυτή λαμβάνεται υπόψη ως βάση για τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής, αν είναι βαρύτερη από τις άλλες. Αν όμως η συνολική ποινή δεν είναι βαρύτερη και πρόκειται να συγχωνευθεί με άλλες διασπάται και συγχωνεύονται οι επιμέρους ποινές. Επί παραβίασης των ανωτέρω ιδρύεται ο λόγος αναίρεσης εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ ΚΠΔ. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικής διάταξης. Δέχεται αίτηση και αναιρεί.
Αριθμός 2688 /2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη-Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό, Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (λόγω κωλύματος του Εισαγγελέα) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος Εισαγγελέα του Εφετείου Αθηνών, για αναίρεση της 1891/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με κατηγορούμενο τον Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Τσοβόλα. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 1891/2008 απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Εφετείου Αθηνών, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 29 Ιουλίου 2008 αίτησή του, που συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Αθηνάς Κορδάτου και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1423/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον Αντεισαγγελέα ο οποίος ζήτησε να γίνει δεκτή και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του κατηγορουμένου, που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 94 παρ. 1 του ΠΚ, 505 παρ. 1 και 551 παρ. 1, 2 και 3 του ΚΠΔ προκύπτει, μεταξύ άλλων, ότι, αν πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου περισσότερες αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για διαφορετικά εγκλήματα που συρρέουν, εφαρμόζονται οι ορισμοί του Ποινικού Κώδικα για τη συρροή, δηλαδή τα άρθρα 94 επ. αυτού, αν δε μεταξύ των προς εκτέλεση αποφάσεων υπάρχει και απόφαση που αμετάκλητα έχει καθορίσει συνολική ποινή, για τον καθορισμό της νέας συνολικής ποινής λαμβάνεται ως βάση η καθορισθείσα συνολική ποινή, αν αυτή είναι βαρύτερη από τις ποινές που επιβλήθηκαν με τις άλλες αποφάσεις. Αν όμως η καθορισθείσα συνολική ποινή δεν είναι η βαρύτερη και δεν πρόκειται να αποτελέσει τη βάση της νέας επιμέτρησης, αλλά πρόκειται να συγχωνευθεί με άλλη βαρύτερη, τότε διασπάται και συγχωνεύονται οι επί μέρους ποινές με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να ληφθεί από αυτές μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για το σχηματισμό νέας συνολικής ποινής από αυτό που είχε ληφθεί προηγουμένως. Αν παραβιασθούν οι παραπάνω διατάξεις για τον καθορισμό της συνολικής ποινής, επιτρέπεται αναίρεση στον καταδικασθέντα και τον Εισαγγελέα για τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ λόγο, καθόσον οι διατάξεις αυτές είναι ουσιαστικές. Στην προκειμένη περίπτωση, από τις δικαστικές αποφάσεις και τα λοιπά έγγραφα που υπάρχουν στη δικογραφία, τα οποία παραδεκτώς επισκοπεί ο Άρειος Πάγος προκειμένου να κρίνει περί της βασιμότητας του λόγου της αναίρεσης, προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο κατάδικος Χ φυλακίσθηκε στις 17.5.2004 στην κλειστή φυλακή ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ και κρατείται έκτοτε συνεχώς σ' αυτήν προς έκτιση των επιβληθεισών σ'αυτών με τις παρακάτω αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις στερητικών της ελευθερίας ποινών: 1) Ποινή καθείρξεως έντεκα (11) ετών για άμεση συνεργεία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και κλοπή από κοινού που τελέσθηκαν την 4.11.2001 στους ..... η οποία επιβλήθηκε σ' αυτόν με την υπ' αριθμ. 362-363/2004 απόφαση του ΜΟΕ Αθηνών και 2) Ποινή φυλάκισης τριάντα (30) ετών και έξι (6) μηνών εκτιτέας δέκα έτη- για αρπαγή κατά συρροή και για παράβαση του άρθρου 55 παρ. 1β Ν. 2910/2001 κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, πράξεις που τελέσθηκαν στην Αθήνα το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2004, η οποία επιβλήθηκε σ' αυτόν με την 113/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών Με την από 21.5.2008 αίτηση του που κατατέθηκε αυθημερόν στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, ο ανωτέρω κατάδικος ζήτησε την από το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, τη συγχώνευση των συναντώμενων κατά την εκτέλεση ανωτέρων στερητικών της ελευθερίας ποινών και τον καθορισμό μιας συνολικής ποινή την οποία θα έπρεπε να εκτίσει. Τα Δικαστήριο αυτό με την 1891/7.7.2Ο08 απόφασή του συγχώνευσε όλες τις ανωτέρω στερητικές της ελευθερίας ποινές και λαμβάνοντας ως ποινή βάσης την καταγνωσθείσα ποινή κάθειρξης 11 ετών με την 362-363/2004 απόφαση του ΜΟΕ Αθηνών ,καθόρισε συνολική ποινή καθείρξεως δέκα έξι (16) ετών, επαυξάνοντας αυτήν κατά πέντε έτη από την καθορισθείσα, με την 113/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, ως εκτιτέα ποινή φυλάκισης δέκα ετών, από την επιβληθείσα ποινή φυλάκισης των 30 ετών και 6 μηνών, που προέκυψε από την συγχώνευση είκοσι δύο (22) ποινών των τεσσάρων (4) ετών εκάστη ( για τις πράξεις της αρπαγής) και είκοσι δύο (22) ποινών, δέκα (10) μηνών, εκάστη ( για τις πράξεις της παράβασης του άρθρου 55 παρ. 1β Ν. 2910/2001), ενώ έπρεπε, κατ' ορθή εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, να προβεί, σύμφωνα με τα προεκτιθέμενα, σε διάσπαση της συνολικής αυτής ποινής και στην εκ νέου συγχώνευση όλων των επί μέρους ποινών που επιβλήθηκαν με την 118/2003 ανωτέρω απόφαση με την ποινή βάσης των έντεκα (11) ετών της 362,363/2004 απόφαση του ΜΟΕ Αθηνών. Κρίνοντας δε αντιθέτως το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε τις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 94 παρ. 1 και 97 του Π.Κ. και 551 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ .
Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, κατά της 1891 /2008 συγχωνευτικής απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, η οποία, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα από τον αναιρεσίβλητο κατηγορούμενο στο υπόμνημα που κατέθεσε, παραδεκτώς ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρ. 551 παρ.3 εδ. τελευταίο του ΚΠΔ, πρέπει να γίνει δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το βάσιμο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ σχετικό λόγο της αιτήσεως του Εισαγγελέως Εφετών, και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, η σύνθεση του οποίου από δικαστές άλλους, εκτός από αυτούς που δίκασαν προηγουμένως, είναι εφικτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί τη 1891/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και,

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο πιο πάνω Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 19 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή