Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 398 / 2013    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Ένδικο μέσο.
Περίληψη:
Λόγοι αναιρέσεως κατά αποφάσεως Ειρηνοδικείου. Αναφέρονται περιοριστικώς στο άρθρο 560 του Κ.Πολ.Δ.. Όχι λόγος αναιρέσεως αντίστοιχος του άρθρου 559 αρ. 8 Πολ.Δ. Η ουσιαστική κρίση του δικαστηρίου είναι ανέλεγκτη κατά το άρθρο 561 § 1 του Κ.Πολ.Δ. που αναφέρονται στις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων (Επικυρώνει Πολ.Πρ.Αγρ 25/2011).
Αριθμός 398/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Φούκα, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω μη υπάρξεως Αντιπροέδρου στο Τμήμα), Δημήτριο Μαζαράκη, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη και Αργύριο Σταυράκη, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 5 Δεκεμβρίου 2012, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειουσών: 1) Ε. Χ. του Β., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νάσο Νικολόπουλο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ., και παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αριστείδη Φατούρο, και 2) Β. Χ. του Β. Κ., κατοίκου ..., η οποία εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους της: 1) Νάσο Νικολόπουλο, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ., και 2) Αριστείδη Φατούρο.
Του αναιρεσιβλήτου: Ν. Σ. του Σ., κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χριστόφορο Σαράκη, με δήλωση του άρθρου 242 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 5/3/2009 αγωγή του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αγρινίου. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 61/2010 του ιδίου Δικαστηρίου και 25/2011 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείουσες με την από 11/5/2011 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Αργύριος Σταυράκης ανέγνωσε την από 1/9/2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε να απορριφθεί η από 11/5/2011 αίτηση των Ε. Χ. κλπ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 25/2011 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου.
Ο παριστάμενος πληρεξούσιος των αναιρεσειουσών ζήτησε την παραδοχή της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου τους στη δικαστική δαπάνη τους.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Οι λόγοι αναιρέσεως κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων, καθώς και των αποφάσεων των Πρωτοδικείων που εκδίδονται επί εφέσεων κατά αποφάσεων των Ειρηνοδικείων αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 560 του Κ.Πολ.Δ., μεταξύ δε αυτών δεν περιλαμβάνεται και εκείνος της παρά τον νόμο λήψεως υπόψη ουσιωδών πραγμάτων που δεν προτάθηκαν ή μη λήψεως υπόψη τέτοιων πραγμάτων που προτάθηκαν, αντίστοιχος του λόγου αναιρέσεως του άρθρου 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.Δ., που δημιουργείται για τις αποφάσεις των λοιπών δικαστηρίων. Εξάλλου κατά το άρθρο 561 παρ. 1 του ίδιου Κ.Πολ.Δ., που ισχύει για τις αποφάσεις όλων των δικαστηρίων, η εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας πραγματικών γεγονότων και ιδιαίτερα του περιεχομένου εγγράφων δεν υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου (εκτός από τις αναφερόμενες εξαιρέσεις, για τις οποίες εδώ δεν πρόκειται).
Εν προκειμένω, με τον μοναδικό και υπό την επίκληση του άρθρου 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.Δ. λόγο του αναιρετηρίου προβάλλεται η αιτίαση ότι το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αγρινίου, που δίκασε ως Εφετείο και δέχθηκε, με επικύρωση της πρωτόδικης απόφασης του Ειρηνοδικείου Αγρινίου, την εναντίον των αναιρεσειουσών αναγνωριστική κυριότητας ακινήτου αγωγή του αναιρεσιβλήτου, δεν έλαβε υπόψη πραγματικούς ισχυρισμούς των αναιρεσειουσών, ως πράγματα που ασκούσαν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, όπως δε προκύπτει από το περιεχόμενό του, ο ανωτέρω λόγος αναιρέσεως αναφέρεται στην εκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας των αποδεικτικών μέσων που είχαν επικαλεσθεί και προσκομίσει οι διάδικοι (έγγραφα και μαρτυρική κατάθεση Π. Σ.). Με αυτό όμως το περιεχόμενο και σύμφωνα με την μείζονα σκέψη που προηγήθηκε ο μοναδικός αυτός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως, είτε ως λόγος εκ του άρθρου 559 αρ. 8 του Κ.Πολ.Δ. είτε ως αναγόμενος σε εκτίμηση πραγμάτων (άρθρο 561 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.), είναι απαράδεκτος. Επομένως πρέπει ν' απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικαστούν οι αναιρεσείουσες στην αναφερόμενη στο διατακτικό δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, κατά το νόμιμο αίτημα του τελευταίου (άρθρ. 176 και 183 του Κ.Πολ.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 11-5-2011 αίτηση των Ε. Χ. και Β. Χ., για αναίρεση της υπ' αριθμ. 25/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου.
Καταδικάζει τις αναιρεσείουσες στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσιβλήτου, την οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700,00) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Φεβρουαρίου 2013. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Μαρτίου 2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή