Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 383 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πληρεξουσιότητα.
Περίληψη:
Πληρεξουσιότητα σε μη παράστανα δικηγόρο κατά την συζήτηση που εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτεται η αναίρεση ως απαράδεκτη διότι στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας που προσαρτάται στην δήλωση του άρθρου 473 παρ. 2 που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου δεν προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και με την γενική κατά τον ποινικό νόμο ορολογία της.
ΑΡΙΘΜΟΣ 383/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ....., που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 39/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας.
Το Πενταμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 5 Σεπτεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1541/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φωτίου Μακρή, με αριθμό 455/6-10-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά τα άρθρα 476 και 513 παρ.1 εδ.α' ΚΠΔ, την 7303/5-9-08 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ....., κατά της 39/08 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, με την οποία καταδικάσθηκε για πώληση ναρκωτικών ουσιών, κατ' εξακολούθηση, και αποστολή δέματος που περιείχε ναρκωτικές ουσίες, [άρθρα 4 παρ. 1 Α, περ. 5, Πίν. Β, άρθρο 5 παρ.1 στοιχ. β και η Ν.1729/87, όπως το άρθρο 5 αντικ. με άρθρο 10 Ν.2161/93], σε ποινή καθείρξεως πέντε ετών και χρηματική 5.000 Ε, και εκθέτω τα ακόλουθα: 2-Κατά τις διατάξεις του άρθρου 465 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., ``ο διάδικος μπορεί να ασκήσει το ένδικο μέσο που του ανήκει, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου που έχει εντολή κατά τους όρους του άρθρου 96 παρ. 1. Το πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφό του, προσαρτάται στη σχετική έκθεση ...``. Από τις διατάξεις αυτές, συνδυαζόμενες με εκείνες των άρθρων 42 παρ. 2 και 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, προκύπτει με σαφήνεια ότι, στο πληρεξούσιο έγγραφο που επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην έκθεση για το ένδικο μέσο, όταν αυτό ασκείται δια πληρεξουσίου, (εκτός αν συντρέχει περίπτωση του άρθρου 465 παρ. 2 του Κ.Π.Δ., του παραστάντος συνηγόρου), πρέπει να προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της ή κατά τη γενική, σύμφωνα με τον ποινικό νόμο ορολογία της, την οποία αφορά η πληρεξουσιότητα, και να αναφέρεται η απόφαση, κατά της οποίας παρέχεται πληρεξουσιότητα για την άσκηση του ενδίκου μέσου.
Εξάλλου, από τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, αν το ένδικο μέσο (και η αναίρεση) ασκήθηκε (μεταξύ άλλων περιπτώσεων και) χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο για την άσκησή του, κηρύσσεται από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο ή δικαστήριο σε συμβούλιο απαράδεκτο. [ΑΠ. 886/06 Π.ΧΡ. 07/244]. 3-Στην προκείμενη περίπτωση, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του κατηγορούμενου Χ κατά της 39/08 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τη φερόμενη ως πληρεξούσια δικηγόρο του Μαριάννα Παπαδάκη, την οποία έχει διορίσει με το προσαρτώμενο από 3-9-08 ιδιωτικό πληρεξούσιο του, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της Δικαστικής Φυλακής ....., στην οποία κρατείται. Το κείμενό του είναι το εξής: "Εγώ ο κάτωθι που υπογράφει Χ εξουσιοδοτώ την κα Παπαδάκη Μαριάννα του Ξενοφώντα, δικηγόρο Αθηνών, όπως καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου αναίρεση, παραστεί στην εκδίκαση της αναιρέσεως και γενικά κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να υπερασπίσει τα συμφέροντά μου στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής, όπου δικάσθηκα σε πέντε χρόνια κάθειρξης από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κέρκυρας". Από το κείμενο του πληρεξουσίου αυτού δεν προκύπτει ούτε ο αριθμός της απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, εναντίον της οποίας επιθυμεί να ασκήσει αναίρεση, ούτε η αξιόποινη πράξη, για την οποία καταδικάσθηκε, έστω υπό την γενική ορολογία της. Η πληρεξουσιότητα αυτή είναι αόριστη, καθόσον δεν είναι επιτρεπτό η υπόθεση για την οποία παρέχεται η εντολή άσκησης του ενδίκου μέσου να εξειδικεύεται δια παραπομπής σε έγγραφα εκτός πληρεξουσίου,[ΑΠ.817/00 ΠΟΙΝ. ΝΟΜ.ΑΠ. 00/134]. Να σημειωθεί ότι η ασκήσασα την αναίρεση δικηγόρος Μαριάννα Παπαδάκη δεν υπήρξε η παραστάσα στη συζήτηση της υποθέσεως, ώστε να μπορεί να ασκήσει την αναίρεση για λογαριασμό του χωρίς ιδιαίτερη εντολή, κατά το άρθρο 465 παρ.1 ΚΠΔ].
Συνεπώς, η αναίρεση ασκήθηκε χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο και είναι εκ τούτου απαράδεκτη, πέρα του ότι σ' αυτή δεν περιέχεται κανένας ορισμένος λόγος αναίρεσης, [Α.Π.Ολ.19/2001, ΠΟΙΝ.ΛΟ. 01/1693, ΑΠ.ΟΛΟΜ.2/2002 ΠΟΙΝ.ΔΙΚ.02/128, ΑΡΜ 02/439, ΠΟΙΝ. ΛΟΓ 02/26). 4-Κατ' ακολουθία, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο, επιβάλλεται το μεν να απορρίψει ως απαράδεκτη την ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου, το δε να καταδικάσει αυτόν στα δικαστικά έξοδα των 220 Ε.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α-Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η 7303/5-9-08 αίτηση αναίρεσης του κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου στη Δικαστική Φυλακή ....., κατά της 39/08 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, και Β-Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα των 220 Ε.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε κατά βουλεύματος ή αποφάσεως χωρίς να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις, το αρμόδιο να κρίνει επί του ενδίκου μέσου Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο), ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν και μετά από ειδοποίηση του ασκήσαντος από τον Γραμματέα της Εισαγγελίας 24 ώρες πριν την εισαγωγή της υπόθεσης προς συζήτηση, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο, διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης και την καταδίκη του ασκήσαντος στα έξοδα. Εξ άλλου, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 42 παρ. 2, 96 παρ. 2 και 465 του ΚΠΔ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν, προστέθηκαν και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1, 4 παρ. 6 και 6 παρ. 5, αντιστοίχως, του Ν. 1563/1986, σαφώς προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί ν' ασκήσει ένδικο μέσο κατά βουλεύματος ή αποφάσεως όχι μόνον αυτοπροσώπως αλλά και δι' αντιπροσώπου, εφ' όσον στον τελευταίο δόθηκε έστω και γενική εντολή αλλά με ρητή μνεία για την άσκηση και ενδίκων μέσων, η οποία εντολή μπορεί να γίνει και με απλή έγγραφη δήλωση του εντολέα και υπό την προϋπόθεση ότι σ' αυτή προσδιορίζεται η αξιόποινη πράξη, έστω και με τη γενική κατά τον ποινικό νόμο ορολογία της και ότι υπάρχει κατά το χρόνο ασκήσεως του ενδίκου μέσου, άλλως τούτο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Στη προκειμένη περίπτωση η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ κατά της 39/08 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας, ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τη φερόμενη ως πληρεξούσια δικηγόρο του Μαριάννα Παπαδάκη, η οποία δεν υπήρξε η παραστάσα κατά την συζήτηση κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλομένη απόφαση, ώστε να μπορεί ν' ασκήσει την αναίρεση για λογαριασμό του χωρίς ιδιαίτερη εντολή κατ' άρθρο 465 παρ. 1 ΚΠΔ, και την οποία έχει διορίσει με το προσαρτώμενο από 3-9-08 ιδιωτικό πληρεξούσιο του, το γνήσιο της υπογραφής του οποίου βεβαιώνεται από τον Διευθυντή της Δικαστικής Φυλακής ....., στην οποία κρατείται. Το κείμενό του είναι το εξής: "Εγώ ο κάτωθι που υπογράφει Χ, κρατούμενος στην δικαστική φυλακή ....., εξουσιοδοτώ την Κα Παπαδάκη Μαριάννα του Ξενοφώντα, Δικηγόρο Αθηνών, με ΑΜ 6443 όπως καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου αναίρεση, παραστεί στην εκδίκαση της αναιρέσεως και γενικά κάνει οποιαδήποτε ενέργεια, ώστε να υπερασπίσει τα συμφέροντά μου στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής, όπου δικάστηκα σε πέντε χρόνια κάθειρξης από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κέρκυρας". Έτσι όμως η εξουσιοδότηση αυτή, στην οποία ούτε γενικώς ούτε με απλή αναφορά της προσβαλλόμενης απόφασης μνημονεύεται η ποινική υπόθεση που αφορά, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για το έγκυρο της πληρεξουσιότητας και συνεπώς εφόσον η αναίρεση ασκήθηκε χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις που ορίζονται στο νόμο είναι εκ του λόγου αυτού απαράδεκτη και ως τέτοια πρέπει ν' απορριφθεί και καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 § 1 και 583 § 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 5-9-2008 αίτηση του Χ, κρατούμενου στη δικαστική φυλακή ....., για αναίρεση της 39/2008 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 12 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή