Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 91 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ισχυρισμός αυτοτελής, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Ναρκωτικά. Αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου για προμήθεια ναρκωτικής ουσίας για αποκλειστικά δική του χρήση. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας της απόρριψης του αυτοτελούς αυτού ισχυρισμού.
Αριθμός 91/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 4 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Μιχαήλ - Ιωάννη Βουράκη, περί αναιρέσεως της 841/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7.5.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 951/2007.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Επειδή, κατά το άρθρο 12 παρ. 1 του ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 14 του ν. 2161/1993, "όποιος για δική του αποκλειστικά χρήση προμηθεύεται ή κατέχει με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε ποσότητα, που αποδεδειγμένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις δικές του ανάγκες ή κάνει χρήση τους, ή καλλιεργεί φυτό κάνναβης σε αριθμό ή έκταση που δικαιολογούνται μόνο για δική του αποκλειστικά χρήση, τιμωρείται με φυλάκιση. Η διαπίστωση της εξυπηρέτησης της αποκλειστικά δικής του ανάγκης για τη συγκεκριμένη ουσία, γίνεται με συνεκτίμηση του είδους, της ποσότητας και της καθαρότητας της ουσίας, καθώς και των διαγνωστικών στοιχείων των αναφερομένων στο άρθρο 13 του παρόντος νόμου ........". Από τις ανωτέρω διατάξεις, προκύπτει ότι, η από τον δράστη κατοχή της ναρκωτικής ουσίας για δική του αποκλειστικά χρήση, ή για περαιτέρω διάθεσή της, δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής ή υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της κατοχής ναρκωτικής ουσίας. Έτσι, ο ισχυρισμός που προβάλλεται στο δικαστήριο της ουσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 παρ. 2 και 333 παρ. 2 του Κ, Ποιν.Δ, από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορό του, ότι πρόκειται για κατοχή ναρκωτικών αποκλειστικά για προσωπική εκείνου χρήση, σε ποσότητα που εξυπηρετεί αποκλειστικά μόνο τις δικές του ανάγκες, αποτελεί όχι απλή άρνηση της κατηγορίας περί κατοχής ναρκωτικών, αλλά αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου.
Συνεπώς επί του ισχυρισμού αυτού, το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, οφείλει να διαλάβει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον αυτός προβάλλεται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, με την οποία καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος - αναιρεσείων για αγορά και κατοχή 250 γρ. ινδικής κάνναβης σε ποινή φυλάκισης δύο ετών και έξ μηνών, και έπαυσε υφ' όρον κατ' άρθρο 32 του Ν. 3346/2005 η κατ' αυτού ποινική δίωξη για την αξιόποινη πράξη της χρήσης από μη τοξικομανή.
Ο συνήγορος που εκπροσώπησε τον μη εμφανισθέντα αυτοπροσώπως στην κατ' έφεση δίκη αναιρεσείοντα κατηγορούμενο ..., κατά τη διάρκεια της ενώπιον του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου αγορεύσεώς του προς υπεράσπιση του πελάτη του, ζήτησε την επιείκεια του Δικαστηρίου και να γίνει επιπροσθέτως δεκτό ότι προμηθεύτηκε και κατείχε ο πελάτης του την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας, για την οποία κηρύχθηκε ένοχος, για δική του αποκλειστικά χρήση. Τον ισχυρισμό αυτό απέρριψε το κατ' έφεση δίκασαν Πενταμελές Εφετείο Αθηνών με τη διαλαμβανόμενη στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως του ακόλουθη αιτιολογία: Ο κατηγορούμενος, χωρίς να έχει αποκτήσει την έξη της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών, στις 3.1.1999 σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο, κατελήφθη να κατέχει ποσότητα 250 γραμμαρίων ινδικής καννάβεως την οποία είχε αγοράσει την ίδια ημέρα, από άλλο πρόσωπο αντί αγνώστου τιμήματος. Την ποσότητα αυτή δεν την προόριζε για δική του αποκλειστική χρήση, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται, αλλά την προόριζε προς περαιτέρω διάθεση (πώληση). Μετά ταύτα, θα πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος αγοράς και κατοχής, της αυτής ποσότητος ναρκωτικών ουσιών, αναγνωριζομένης .......... της ελαφρυντικής περιπτώσεως του άρθρου 84 παρ. 2 δ' ΠΚ. Τέλος, θα πρέπει να παύσει υφ' όρον η δίωξη για την πράξη της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών κατ' άρθρο 32 Ν. 3346/2005. Η για την απόρριψη του παραπάνω αυτοτελούς ισχυρισμού αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης δεν ήταν ειδική και εμπεριστατωμένη, αφού για την πληρότητά της δεν αρκούσε η στο σκεπτικό χωρίς μάλιστα παραπομπή στο διατακτικό παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος ως μη τοξικομανής αγόρασε απλώς και κατελήφθη να κατέχει την ίδια μέρα την ως άνω ποσότητα ινδικής κάνναβης, ενόψει μάλιστα και της περαιτέρω παραδοχής της ότι αυτός έκανε χρήση της παραπάνω ναρκωτικής ουσίας, παραδοχή η οποία ναι μεν δεν απέκλειε την από τον κατηγορούμενο προμήθεια και κατοχή της παραπάνω ναρκωτικής ουσίας προς περαιτέρω διάθεσή της, επέβαλλε όμως για την πληρότητα της αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσης του Εφετείου του ως άνω αυτοτελούς ισχυρισμού να αιτιολογείται η μη παραδοχή του. Είναι επομένως βάσιμος ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ότι κατείχε την ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας, για την οποία κηρύχθηκε ένοχος, για δική του αποκλειστικά χρήση και πρέπει, κατά παραδοχή του, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έκριναν προηγουμένως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την με αριθμό 841/2007 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα κρίση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 13 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή