Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 183 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ποινή, Λαθρεμπορία, Αναίρεση μερική.
Περίληψη:
Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Συνεκδίκαση. Λαθρεμπορία (οινοπνεύματος). Προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Κατοχή και διάθεση στην εσωτερική κατανάλωση λαθρεμπορευμάτων (οινοπνεύματος) κατ’ εξακολούθηση και συναυτουργία. Επιεικέστερος ο Ν. 2960/01 μόνο ως προς την επιβολή χρηματικής ποινής. Νόμος 2127/1993 «Εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις». Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγής ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του διατηρουμένου και για τα πιο πάνω προϊόντα (οινόπνευμα και στα αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνά), ειδικού φόρου καταναλώσεως, χαρακτηρίζεται και τιμωρείται ως λαθρεμπορία. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, διότι το σκεπτικό είναι πιστή κατά λέξη επανάληψη του διατακτικού και διότι «περιέχει αοριστίες, ασάφειες και αντιφάσεις κατά τον προσδιορισμό της πράξεως της λαθρεμπορίας καθόσον: 1) δεν προκύπτει το αντικείμενο της λαθρεμπορίας (αριθμός φιαλών αλκοολούχων ποτών, 2) για ορισμένες περιπτώσεις δεν εκτίθεται οποιαδήποτε λαθρεμπορική συμπεριφορά, 3) δεν εκτίθεται πραγματικά περιστατικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο δόλος του κατηγορούμενου και η γνώση αυτού για την λαθρεμπορική προέλευση και 4) δεν προκύπτει ποια από τις εναλλακτικώς αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις δέχεται η απόφαση ότι συντρέχει (διάθεση στην κατανάλωση κ.λ.π. ή κατοχή ή και τα δύο). Απόρριψη λόγων. Η εξειδίκευση, του ύψους και του είδους των δασμών και φόρων, τους οποίους στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι συστατικός όρος της αντικειμενικής υπόστασης της λαθρεμπορίας στην βασική της μορφή. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Προϋποθέσεις για την επιβολή χρηματικής ποινής. Αναιρείται εν μέρει, δι΄ έλλειψη αιτιολογίας ως προς την χρηματική ποινή, διότι δεν προκύπτει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις.
Αριθμός 183/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει τις αιτήσεις του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Αλεξάνδρα Μαύρου - Τσάκου, περί αναιρέσεως της 1158- και 1166/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με συγκατηγορούμενο τον Ζ και με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, το οποίο στο ακροατήριο εκπροσώπησε ο Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αθανάσιος Τσιοκάνης.
Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 24 Ιουλίου 2008 και 19 Σεπτεμβρίου 2008 αιτήσεις του αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1464/2008.

Αφού άκουσε Τους πληρεξουσίους, του αναιρεσείοντος και του πολιτικώς ενάγοντος, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνουν δεκτές οι προκείμενες αιτήσεις αναίρεσης, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη για τις επί μέρους πράξεις λαθρεμπορίας κατ' εξακολούθηση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για τις λοιπές πράξεις για νέα συζήτηση.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

I. Κατά το άρθρο 514 εδ. γ ΚΠΔ, δεύτερη αίτησης αναίρεσης, κατά της ίδιας αποφάσεως δεν επιτρέπεται. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως αυτής, προϋπόθεση για την απαγόρευση ασκήσεως δεύτερης αιτήσεως αναιρέσεως κατά της ίδιας αποφάσεως είναι να έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης. Αν τέτοια κρίση δεν έχει προηγηθεί, παραδεκτά ασκείται μέσα στη νόμιμη προθεσμία δεύτερη αίτηση αναιρέσεως, η οποία είναι συμπληρωματική της πρώτης και συνεξετάζεται με αυτή. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα παραδεκτώς επισκοπούμενα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο αναιρεσείων Χ, άσκησε, διά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Θεσσαλονίκης Μαρίας Γούση Γωνιοτάκη, εμπροθέσμως στις 24/7/2008 (πριν καθαρογραφεί η προσβαλλόμενη απόφαση) ενώπιον του αρμοδίου Γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, την 12/2008 αίτηση αναιρέσεως κατά της 1158-1166/2008 καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και ο ίδιος, ακολούθως άσκησε εμπροθέσμως, στις 22-9-2008, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ), δεύτερη αίτηση αναιρέσεως στρεφόμενη κατά της ιδίας πιο πάνω αποφάσεως.
Συνεπώς, εφόσον δεν έχει προηγηθεί κρίση επί της πρώτης αιτήσεως αναιρέσεως, η δεύτερη αίτηση επιτρεπτώς ασκείται εντός της νόμιμης προθεσμίας, αφού η προσβαλλόμενη απόφαση καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο τηρούμενο από το Εφετείο Θεσσαλονίκης ειδικό προς τούτο βιβλίο στις 2/9/2008, και πρέπει οι αιτήσεις αυτές να συνεκδικασθούν.
ΙI. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 329, 331, 333, 358, 364 παρ. 2 και 369 του ΚΠΔ, προκύπτει ότι η λήψη υπόψη και η συνεκτίμηση από το δικαστήριο της ουσίας, ως αποδεικτικού στοιχείου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο, συνιστά απόλυτη ακυρότητα και ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, σε συνδυασμό με το άρθρο 171 παρ. 1 περίπτωση δ του ίδιου Κώδικα, λόγο αναιρέσεως, διότι έτσι παραβιάζεται η άσκηση του κατά το άρθρο 358 του ίδιου Κώδικα δικαιώματος του κατηγορουμένου να προβαίνει σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το αποδεικτικό μέσο. Στα πρακτικά της δημόσιας συζήτησης, που συντάσσονται, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται σε ποιο αποδεικτικό θέμα αφορά το έγγραφο, ούτε να καταχωρίζεται το περιεχόμενο του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Αρκεί να αναφέρονται στα πρακτικά τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ταυτότητά του σε τρόπο που μπορεί να διαγνωσθεί ότι αναγνώσθηκε όλο το περιεχόμενό του και ο κατηγορούμενος, γνωρίζοντας πλήρως την ταυτότητά του, να έχει κάθε ευχέρεια να ασκήσει τα από τα άρθρο 358 ΚΠΔ πιο πάνω δικαιώματά του, δεδομένου μάλιστα ότι, εφόσον συντελείται η ανάγνωση των εγγράφων αυτών, παρέχεται η δυνατότητα στον κατηγορούμενο να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις που είναι σχετικές με το περιεχόμενό του, αφού η δυνατότητα αυτή λογικώς δεν εξαρτάται μόνο από τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται στα πρακτικά τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης 1158-1166/2007 απόφασης, το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, που την εξέδωσε, στήριξε την περί ενοχής του αναιρεσείοντος κρίση του, εκτός από άλλες αποδείξεις και σε όλα τα έγγραφα, τα οποία αναγνώσθηκαν και αναφέρονται στα πρακτικά, προσδιοριζόμενα κατ' αύξοντα αριθμό, ως εξής: "...64.'Ενορκη βεβαίωση από 21-12-00 που λέει ότι δεν είδε ποτέ τον Χ (σχετ.11)". Με την πιο πάνω αναφορά του εγγράφου αυτού, επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητά του και δεν ήταν αναγκαία ειδικότερη αναφορά πρόσθετων στοιχείων προσδιορισμού του. Με την γενόμενη δε ανάγνωση του κειμένου του, χωρίς να προκύπτει από τα πρακτικά ότι προβλήθηκε αντίρρηση από τον αναιρεσείοντα, έγινε γνωστό και σε όλους τους παράγοντες της δίκης το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, χωρίς να ανακύπτει καμμία αμφιβολία για την ταυτότητά του, δοθέντος ότι ο αναιρεσείων δεν προβάλλει ότι υπήρχε και άλλη ένορκη βεβαίωση με την ίδια ημερομηνία, ενόψει μάλιστα και του ότι η εν λόγω ένορκη βεβαίωση προσδιορίζεται επί πλέον ως "σχετικό 11".
Συνεπώς ο αναιρεσείων κατηγορούμενος είχε πλήρη δυνατότητα να προβεί σε δηλώσεις και εξηγήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο του εγγράφου αυτού, γεγονός που δεν εξαρτήθηκε από τον τρόπο προσδιορισμού του στα πρακτικά της δίκης. Το Πενταμελές, συνεπώς, Εφετείο, ορθώς έλαβε υπόψη του το ως άνω έγγραφο και οι αιτιάσεις του κατηγορούμενου ότι παραβιάσθησαν τα υπερασπιστικά του δικαιώματα καθώς οι αρχές της δημοσιότητας και προφορικότητος της διαδικασίας, διότι το Δικαστήριο της ουσίας, προς στήριξη της περί ενοχής του αναιρεσείοντος κρίση του, έλαβε υπόψη του το πιο πάνω έγγραφο που αναγνώσθηκε, χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητά του και κατά τα αναφερόμενα στην αίτησή του επιπλέον στοιχεία, είναι αβάσιμες. Κατ' ακολουθία, ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως της από 22/9/2008 αίτησης του αναιρεσείοντος, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της κατά το άρθρο 171 παρ. 1 Δ ΚΠΔ απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, με τις πιο πάνω αιτιάσεις, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

ΙΙΙ. Κατά το άρθρο 100 παρ. 1 του ν. 1165/1918 "περί Τελωνειακού Κώδικος, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Α.Ν. 2081/1939, λαθρεμπορία είναι και "πάσα οιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο από τους δασμούς, τέλη και δικαιώματα που εισπράττονται από αυτό, επί των εισαγομένων από την αλλοδαπή, ή εξαγομένων εμπορευμάτων και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν σε χρόνο διαφορετικό από εκείνο που ορίζεται από το νόμο". Κατά τη διατύπωση του άρθρου 155 παρ. 1 β, του ν. 2960/2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας), λαθρεμπορία είναι και "πάσα οιαδήποτε ενέργεια, που αποσκοπεί να στερήσει το Ελληνικό Δημόσιο ή την Ευρωπαϊκή Ένωση των υπ' αυτών εισπρακτέων δασμών, φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων από τα εισαγόμενα ή τα εξαγόμενα εμπορεύματα και αν ακόμη αυτά εισπράχθηκαν κατά χρόνο και τρόπο διάφορο από εκείνο που ορίζει ο νόμος". Επίσης ως λαθρεμπορία, κατά την παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 155 παρ. 1 β του ν. 2960/2001 (όπως και κατά την παρ. 2 περ. ζ του άρθρου 100 του ν. 1165/1918, όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2096/1952), θεωρείται, πλην άλλων, και η αγορά, πώληση και κατοχή εμπορευμάτων που εισήχθηκαν ή τέθηκαν σε κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας. Περαιτέρω, με βάση την ευχέρεια που παρείχε το άρθρο 3 παρ. 3 της Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1992 στα κράτη-μέλη, να διατηρήσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα ρητώς αναφερόμενα στο άρθρο αυτό προϊόντα, εκδόθηκε ο νόμος 2127/1993 "Εναρμόνηση προς το Κοινοτικό Δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις", με το άρθρο 1 του οποίου ορίσθηκε ότι "Επιβάλλεται ειδικός φόρος κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή προϊόντα, στο οινόπνευμα και στα αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνά και καθορίζονται τα περί παραγωγής, μεταποίησης, κατοχής, κυκλοφορίας και ελέγχου των προϊόντων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου". Κατά το άρθρο 2 παρ. 1 του νόμου αυτού, "στον ειδικό φόρο κατανάλωσης υπάγονται τα προϊόντα του άρθρου 1, τα οποία παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, προέρχονται από άλλα κράτη μέλη ή εισάγονται στο εσωτερικό της χώρας". Κατ' άρθρ. 67 του ίδιου νόμου "1... 4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, η μη τήρηση των διατυπώσεων του παρόντος νόμου χαρακτηρίζεται ως απλή τελωνειακή παράβαση κατά τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 89 και επόμενα του Τελωνειακού Κώδικα και επισύρει πρόστιμο μέχρι πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δρχ. για κάθε παράβαση, δυνάμενο να αναπροσαρμόζεται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. 5. Η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής των οφειλόμενων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και η μη τήρηση των διατυπώσεων που προβλέπονται από το νόμο, με σκοπό τη μη καταβολή των ως άνω φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, χαρακτηρίζονται ως λαθρεμπορία κατά τις διατάξεις των άρθρων 89 και επόμενα του ν. 1165/1918 περί Τελωνειακού Κώδικα και επισύρουν το υπό αυτών προβλεπόμενο πολλαπλούν τέλος και αν ακόμη κριθεί αρμοδίως ότι δεν συντρέχουν τα στοιχεία αξιοποίνου λαθρεμπορίας". Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω διατάξεων (οι οποίες έχουν περιληφθεί αυτούσιες στον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα (άρ. 53 επ., 118 παρ. 5 ν. 2960/2001), και επομένως, είτε πρόκειται για πράξεις τελεσθείσες πριν την ισχύ του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, από 1-1-2002, είτε μετά, οι ρυθμίσεις είναι ίδιες, συνάγεται ότι, η με οποιονδήποτε τρόπο διαφυγή ή απόπειρα διαφυγής της καταβολής του διατηρουμένου και για τα πιο πάνω προϊόντα, μεταξύ και των οποίων και αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά, ειδικού φόρου καταναλώσεως, είναι πράξη ποινικώς κολάσιμη χαρακτηριζόμενη ως λαθρεμπορία και τιμωρούμενη με τις προβλεπόμενες γι` αυτήν, τόσο από τα άρθρα 100 και 102 του Τελωνειακού Κώδικα, όσο και του άρθρου 155 του ν. 2960/01 σχετικές ποινές. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σ' αυτήν, με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίος έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Ειδικότερα, ως προς την έκθεση των αποδείξεων, αρκεί η γενική, κατά το είδος τους, αναφορά τους, χωρίς να είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται από ποιο ή ποια αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκε κάθε παραδοχή. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Δεν αποτελούν όμως λόγο αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και ειδικότερα η εσφαλμένη εκτίμηση των εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολόγησης κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της αξιολογικής συσχετίσεως μεταξύ των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικά ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Επίσης δεν υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας και στην περίπτωση όπου η αιτιολογία της αποφάσεως εξαντλείται στην επανάληψη του διατακτικού της, το οποίο περιέχει, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητήριου και πραγματικά περιστατικά τόσο αναλυτικά και με τόση πληρότητα, ώστε να καθίσταται περιττή η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού.

ΙV. Στην προκειμένη περίπτωση, το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, ύστερα από εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερομένων κατ' είδος αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του, όπως προκύπτει από το αιτιολογικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης 1158 & 1166/2008 απόφασής του, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: "...... Μετά από έρευνα που διενεργήθηκε από τα αρμόδια όργανα ελέγχου της υπηρεσίας του Σ.Δ.Ο.Ε. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τη διαπίστωση παράνομης διακίνησης και λαθρεμπορίας αλκοολούχων ποτών, προέκυψαν στοιχεία τα οποία οδήγησαν στον έλεγχο των επιχειρήσεων των εταιριών με τις επωνυμίες "ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε." με έδρα το ... και "ΕΝΑ Α.Β.Ε.Ε.Π.Ε." με έδρα τον ..., οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα εμπορίας και διανομής ποτών σε διάφορα μέρη της εσωτερικής αγοράς ανά την επικράτεια, αλλά και στο εξωτερικό. Ι. Συγκεκριμένα, ως προς τον κατηγορούμενο Χ προκύπτουν τ' ακόλουθα: Αυτός με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, προέβη σε ενέργειες που σκοπό είχαν να στερήσουν το Ελληνικό Δημόσιο από τους εισπρακτέους δασμούς, φόρους, τέλη και δικαιώματα που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, για να πετύχει δε το σκοπό μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα. Πλέον συγκεκριμένα χρησιμοποίησε πλαστά συνοδευτικά έγγραφα εν γνώσει του και δη: Α) Κατά το χρονικό διάστημα από 2-4-1999 έως 10-9-2001 έχοντας στην πραγματικότητα τη διαχείριση της φορολογικής αποθήκης που λειτουργούσε στο όνομα της ανώνυμης εταιρίας "ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ" η οποία διαδέχθηκε στην εκμετάλλευση της αποθήκης των ΑΕ με την επωνυμία "ΠΕΡΣΕΥΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.", που αυτός είχε ιδρύσει στο ... από κοινού με τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ .... και άλλους διάθεσε στην εσωτερική κατανάλωση 695.647 φιάλες αλκοολούχων ποτών, συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη 152.523, 02 λίτρων, χωρίς να τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, οι δε διαφυγόντες δασμοί που αντιστοιχούν στην παραπάνω ποσότητα ανέρχονται στο ποσό των 969.712.522 δρχ. (2.845.818 ευρώ). Για να αποφύγει την καταβολή των δασμών αυτών μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα. Η παραπάνω ποσότητα προκύπτει από τη διαφορά της ποσότητας των 626.376 φιαλών αλκοολούχων ποτών, συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη 189.379, 63 λίτρων, η οποία είχε εισαχθεί στη φορολογική αποθήκη κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και αυτής των 91.787 φιαλών αλκοολούχων ποτών, για την οποία καταβλήθηκαν δασμοί και φόροι και ανέρχεται σε 36.856, 61 λίτρα, η οποία ποσότητα (δηλαδή το έλλειμμα της φορολογικής αποθήκης) διατέθηκε ως εξής: 527.844 φιάλες, συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη 150.613, 85 λίτρων διέθετε στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμών με τη μέθοδο των εικονικών εξαγωγών από τη φορολογική αποθήκη, σε φορολογικές αποθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού ή σε επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών, με την έκδοση εικονικών συνοδευτικών διοικητικών εγγράφων (ΣΔΕ) στα τρίτα και τα τέταρτα αντίτυπα ορισμένων εξ αυτών και στα οποία τέθηκαν υπογραφές πλαστές των υποτιθέμενων στην αλλοδαπή παραληπτών και κατά περίπτωση πλαστές σφραγίδες των αλλοδαπών τελωνειακών αρχών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1) Στις 22-10-1999 κατέθεσε στο Ζ Τελωνείο Θεσσαλονίκης το υπ' αριθ. 6/1999 συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο (ΣΔΕ), σύμφωνα με το οποίο η "ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ" φέρεται ότι εξήγαγε οδικώς σε φορολογική αποθήκη στη Φραγκφούρτη Γερμανίας με την επωνυμία "ΝΙΚΟΣ" 1300 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ούζο "ΦΙΛΙΠΠΟΣ" και συνολικά 15.600 φιάλες, περιεκτικότητας 0,7 του λίτρου η καθεμία. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε και πέτυχε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε το παραπάνω συνοδευτικό έγγραφο με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου Φραγκφούρτης, με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο συνοδευτικό διοικητικό έγγραφο (ΣΔΕ) φιάλες εισήχθησαν στο Γερμανικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της φορολογικής αποθήκης κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 2-11-1999. Το τρίτο αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσ/νίκης σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δύο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των παραπάνω εμπορευμάτων από τη μία φορολογική αποθήκη στην άλλη, γεγονός που δικαιολογούσε τη θέση των εμπορευμάτων αυτών υπό καθεστώς φορολογικής αναστολής και τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 2) Στις 5-1-2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσ/νίκης το υπ' αριθ. 1/2000 ΣΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ φέρεται ότι εξήγαγε οδικώς στην εταιρεία HDM COMPANY στις Βρυξέλλες Βελγίου 18.240 φιάλες ουίσκι Dewars, Cutty Shark και Famous Grouse. Την ποσότητα όμως αυτή σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του χρησιμοποίησε αντίγραφο του συνοδευτικού αυτού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου των Βρυξελλών με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εξήχθησαν στο Βελγικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας της εταιρίας, η άνω από την έντυπη φράση "Εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη", με ημερομηνία 12-1-2000. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο σε μη διακριβωθείσα ημερομηνία, πάντως μέσα σε δύο μήνες από την υποτιθέμενη εξαγωγή. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των παραπάνω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων και η οποία όμως μεταφορά στην πραγματικότητα δεν έγινε. 3) Στις 5-1-2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσ/νίκης το 2/2000 ΣΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ φέρεται ότι εξήγαγε οδικώς στην εταιρία HDM COMPANY στις Βρυξέλλες Βελγίου 11.400 φιάλες ουίσκι Cutty Sark, Famous, Grouse και 6.000 φιάλες ρούμι BACARDI. Την ποσότητα όμως αυτή σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό τους, χρησιμοποίησε αντίγραφο του προαναφερόμενου ΣΔΕ με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου Βρυξελλών, με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναγραφόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Βελγικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 12-1-2000. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσ/νίκης σε μη διακριβωθείσα ημερομηνία, πάντως μέσα στους δύο επόμενους μήνες από την υποτιθέμενη εξαγωγή. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο εξωτερικό, η οποία όμως στην πραγματικότητα δεν έγινε, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 4) Στις 19-1-2000 κατέθεσε στο ίδιο ως άνω Τελωνείο το 3/2000 ΣΔΕ, σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ φέρεται ότι εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MENI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 20.400 φιάλες ουίσκι JB, Haig, Johnnie Walker και Famous Grouse. Την ποσότητα όμως αυτή σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά, αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του προαναφερόμενου ΣΔΕ με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της αναγραφόμενης ως παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 25-1-2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε, όπως και τα προμνημονευόμενα στο Ζ' Τελωνείο μέσα σε δύο μήνες από την υποτιθέμενη εξαγωγή. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των εμπορευμάτων στο εξωτερικό που δικαιολογούσε τη μη καταβολή δασμών - φόρων. 5) Στις 19-1-2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο το 4/2000 ΣΔΕ, σύμφωνα με το οποίο φέρεται ότι η Κοσμοεμπορική να εξήγαγε οδικώς στην MENI INTERNATIONAL, 20.400 φιάλες ουίσκι Dewars και Jahnnie Walker. Την ποσότητα όμως αυτή σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά, αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και έπραξε. Για να επιτύχει το σκοπό του, έκανε χρήση αντιγράφου του παραπάνω ΣΔΕ με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 25.1.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 6) Στις 27.1.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 5/2000-Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ φέρεται ότι εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 15.600 φιάλες ουίσκι Cutty Shark, 1200 φιάλες ουίσκι J&B, 1200 φιάλες ουίσκι Canadian, 540 φιάλες Bells, 540 χαρτοκιβώτια με 12 φιάλες το καθένα τζιν Gordons, 360 φιάλες ουίσκι μπέρμπον Southern Comfort, 300 φιάλες ηδύποτου Jagermaister και συνολικά 19.740 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 3.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 7) Στις 27.1.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 6/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 19.320 φιάλες ουίσκι Cutty Shark και 240 φιάλες ουίσκι Jach Daniels, συνολικά δε 19.560 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 3.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 8) Στις 1.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 7/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 990 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Cutty Shark και 271 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ρούμι Bacardi και 396 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες βότκα Serkova και συνολικά 19.884 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 7.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 9) Στις 1.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 8/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 19.680 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker black label, Dewars, Canadian, Dimple και Ballandine. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 7.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δύο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 10) Στις 1.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 9/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 3.936 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker και 8.400 φιάλες ουίσκι Famous Grouse καθώς και 6.000 φιάλες βότκα Stolichnaya και 1200 φιάλες βότκα Serkova, συνολικά δε 19.536 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 7.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 11) Στις 3.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 10/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 1676 χαρτοκιβώτια, που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Famous Grouse και συνολικά 20.112 φιάλες. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 10.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 12) Στις 3.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 11/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 1600 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker και συνολικώς 19.200 φιάλες. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 10.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 13) Στις 10.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 12/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 12.000 φιάλες βότκα Stolichnaya, 1.080 φιάλες βότκα Smirnoff και 30 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ρούμι Bacardi, συνολικά δε 13.440 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 17.2.2000, καθώς και κάτω από την ένδειξη "βεβαίωση της φορολογικής αρχής", με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Ολλανδικό έδαφος, δεδομένου ότι για τη διαπίστωση του γεγονότος αυτού, σύμφωνα με το Ολλανδικό Τελωνειακό Καθεστώς, αρκεί η δήλωση του παραλήπτη. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών, Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 14) Στις 25.2.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 13/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 4.500 φιάλες ουίσκι Gutty Shark, 5.040 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker, 2.880 φιάλες Dewars, 720 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker bladk label, 576 φιάλες ουίσκι Dimple, 1.440 φιάλες ουίσκι J&B, 2.160 φιάλες βότκα Smirnoff και 2.640 φιάλες βότκα Serkova, συνολικά δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 16) Στις 30.5.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 15/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 400 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Grants, 250 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Chivas, 220 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Ballandines, 60 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Haig, 70 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Canadian, 24 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες ουίσκι Dimple και 400 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες ρούμι Bacardi συνολικά δε 17.088 φιάλες αλκοολούχων ποτών, (το τρίτο αντίτυπο του ΣΔΕ δεν επέστρεψε θεωρημένο σύμφωνα με τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες των Ολλανδικών Αρχών). Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 17) Στις 6.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 16/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία HDM COMPANY στις Βρυξέλλες Βελγίου 18.600 φιάλες ουίσκι Cutty Shark και Famous Grouse και 720 φιάλες βότκα Smirnoff. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου των Βρυξελλών, με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Βελγικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 9.6.2000. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσα τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 18) Στις 9.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 17/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία HDM COMPANY στις Βρυξέλλες Βελγίου 1000 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Cutty Shark, 420 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Dewars, 80 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ηδύποτου Southern Comfort και 110 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες τζιν Gordons και συνολικά 19.320 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου των Βρυξελλών, με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Βελγικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 12.6.2000. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 19) Στις 16.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 18/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 1398 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker, 20 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker Black Label, 30 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Jack Daniels, 50 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ηδύποτου Drambuie και 60 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες βότκα Absolute συνολικά δε 18.696 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Το τρίτο αντίτυπο του ΣΔΕ δεν επέστρεψε θεωρημένο σύμφωνα με τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες των Ολλανδικών Αρχών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 20) Στις 16.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 18Α/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό 'Εγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 60 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες μπράντυ ΜΕΤΑΞΑ συνολικά δε 720 φιάλες. Το τρίτο αντίτυπο του ΣΔΕ δεν επέστρεψε θεωρημένο σύμφωνα με τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες των Ολλανδικών Αρχών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 21) Στις 16.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 19/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 985 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ρούμι Baccardi, 20 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ρούμι Captain Morgan, 350 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Famous Grouse, 100 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Dewars, 14 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες, ουίσκι J&B και 31 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ηδύποτου Kahlua, συνολικά δε 18 000 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Το τρίτο αντίτυπο του ΣΔΕ δεν επέστρεψε θεωρημένο σύμφωνα με τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες των Ολλανδικών Αρχών). Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 22) Στις 16.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 19Α/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία MEVI INTERNATIONAL στο Ρότερνταμ Ολλανδίας 40 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες τεκίλα Cuervo και 10 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες τεκίλα Sauza συνολικά δε 600 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Το τρίτο αντίτυπο του ΣΔΕ δεν επέστρεψε θεωρημένο σύμφωνα με τις απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες των Ολλανδικών Αρχών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 23) Στις 23.6.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 20/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία HDM COMPANY στις Βρυξέλλες Βελγίου 310 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Cutty Shark, 195 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Dewars, 500 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Famous Grouse, 410-χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker red label, 145 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από δώδεκα φιάλες Gordon's και 100 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ηδύποτου Drambuie και συνολικά 19.920 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου των Βρυξελλών, με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Βελγικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 27.6.2000. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των "επόμενων δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει, τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 24) Στις 18.7.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 21/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία HDM COMPANY στις Βρυξέλλες Βελγίου 300 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Cutty-Shark, 260 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Dewars, 1000 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker και 106 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες βότκα Stolichnaya και συνολικά 19.992 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει, στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Για να επιτύχει δε το σκοπό του, χρησιμοποίησε αντίγραφο του ανωτέρω συνοδευτικού εγγράφου με πλαστή σφραγίδα του τελωνείου των Βρυξελλών, με την οποία βεβαιωνόταν ότι οι αναφερόμενες στο ΣΔΕ φιάλες εισήχθησαν στο Βελγικό έδαφος, καθώς και πλαστή σφραγίδα και υπογραφή του ιδιοκτήτη της παραλήπτριας εταιρίας, κάτω από την έντυπη φράση "εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη" με ημερομηνία 21.7.2000. Το τρίτο αυτό αντίγραφο κατέθεσε στο Ζ' τελωνείο σε άγνωστη ημερομηνία των επόμενων, δυο από την υποτιθέμενη εξαγωγή μηνών. Με το τέχνασμα αυτό ήθελε να αποδείξει τη μεταφορά των ανωτέρω εμπορευμάτων στο εξωτερικό, γεγονός που δικαιολογούσε τη μη καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων. 25) Στις 27.7.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 24/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία Crete Macedonia SPRL στις Βρυξέλλες Βελγίου 300 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker, 300 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες ουίσκι Cutty Shark, 250 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι J&B, 60 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε από 12 φιάλες ουίσκι Famous Grouse, 300 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες ρούμι Bacardi και 300 χαρτοκιβώτια που το καθένα περιείχε 12 φιάλες τζιν Gordon's, συνολικά δε 18.120 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 26) Στις 27.7.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 24Α/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε οδικώς στην εταιρία Crete Macedonia SPRL στις Βρυξέλλες Βελγίου 150 χαρτοκιβώτια που περιείχε το καθένα 12 φιάλες μπράντυ ΜΕΤΑΞΑ, συνολικά δε 1.800 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα όμως αυτή σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 27) Στις 12.12.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 26/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 11.520 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker και 600 φιάλες βότκα Stolichnaya, συνολικά δε 12.120 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Αυτή η μεταφορά αποδείχθηκε ότι δεν έγινε. Το τρίτο αντίτυπο του ΣΔΕ επέστρεψε θεωρημένο και στη θέση Εμπόρευμα ληφθέν από τον παραλήπτη φέρει ημερομηνία 20.12.2000 ενώ στη θέση Φορολογική Αρχή ή Τελωνείο φέρει σφραγίδα του τελωνείου Ελευσίνα με ημερομηνία θεώρησης 27.12.2000). 28) Στις 22.12.2000 κατέθεσε, στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 27/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 12.000 φιάλες βότκα Stolichhaya. Την ποσότητα όμως αυτή σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Το ΣΔΕ όμως, δεν προσκομίστηκε στο αρμόδιο Τελωνείο Ελευσίνας, καθώς είχε ήδη αρχίσει ο έλεγχος. 29) Στις 27.12.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 28/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 4.200 φιάλες ουίσκι Cutty Shark, 1.800 φιάλες Famous Grouse και 10.200 φιάλες βότκα Stolichnaya, συνολικά δε 16.200 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 30) Στις 27.12.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 29/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 12.000 φιάλες ουίσκι Dewars, 2.400 φιάλες τζιν Gordon's και 2.400 φιάλες βότκα Smirnoff, συνολικά δε 16.800 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 31) Στις 27.12.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 29Α/2000 Συνοδευτικό διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 2.040 φιάλες ρούμι Bacardi. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 32) Στις 29.12.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 30/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 4.644 φιάλες ρούμι Bacardi, 8.424 φιάλες τζιν Gordon's και 4.320 φιάλες βότκα Smirnoff, συνολικά δε 17.388 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. 33) Στις 29.12.2000 κατέθεσε στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης το 31/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο (ΣΔΕ) σύμφωνα με το οποίο η ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ εξήγαγε προς τη φορολογική αποθήκη της ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ στον Πειραιά 3.852 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker, 1.428 φιάλες ουίσκι J&B, 8.352 φιάλες ουίσκι Dewar's, 1.080 φιάλες ουίσκι Grants και 1200 φιάλες λικέρ Drambuie, συνολικά δε 15.912 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Την ποσότητα αυτή όμως σκόπευε να διαθέσει στην εγχώρια αγορά αποφεύγοντας ταυτοχρόνως την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, όπως και πράγματι έπραξε. Κατά τη διάθεση όλων των ανωτέρω λαθραίων ποσοτήτων στην εγχώρια αγορά και για να δικαιολογήσει ως δήθεν νόμιμη την προέλευση τους, αποδέχθηκε εικονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής από τους συγκατηγορουμένους του που αναφέρονται στη συνέχεια, και οι οποίοι με τον τρόπο αυτό παρείχαν άμεση συνέργια στο αδίκημα της λαθρεμπορίας, τα οποία παραστατικά είναι εικονικά αφού δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές, αλλά εκδόθηκαν για να συγκαλύψουν τη λαθραία προέλευση των εμπορευμάτων. Έτσι, και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2000 έως και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, αποδέχθηκε, μεταξύ άλλων που δεν έγιναν γνωστά στην ανάκριση, τα εξής παραστατικά από τους ακόλουθους εικονικούς προμηθευτές του: α) Το 47/21.4.2000 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής που εξέδωσε και του παρέδωσε η συγκατηγορούμενή του .... για 10.800 φιάλες αλκοολούχων ποτών, β) Τα 106/8.9.2000, 112/15.9.2000, 114/20.9.2000, 20/27.11.2000, 27/27.12. 2000 τιμολόγια που εξέδωσε ο συγκατηγορούμενός του ...., για 35.612 φιάλες αλκοολούχων ποτών συνολικά, γ) Τα 8/3.4.2000, 9/16.5.2000, 10/16.5.2000, 11/16.5.2000, 13/15.6.2000, 1/26.6.2000, 16/5.7.2000, 17/5.7.2000, 18/7.7.2000, 19/10.7.2000, 21/2.8.2000, 26/10.8.2000, 27/14.8.2000 και 31/29.8.2000 τιμολόγια - δελτία αποστολής που εξέδωσε ο συγκατηγορούμενός του ... για 130.660 φιάλες συνολικά, δ) Τα 7/27.1.2000, 8/27.1.2000, 23/22.2.2000, 26/11.3.2000, 31/31.3.2000, 36/29.5.2000, 37/15.6.2000 που εξέδωσε ο συγκατηγορούμενός του ... για 57.992 φιάλες συνολικά και ε) Τα 25/28.7.2000, 28/10.8.2000, 30/28.8.2000, 32/25.9.2000, 34/16.10.2000 και 35/30.10.2000 που εξέδωσε ο συγκατηγορούμενός του ... για συνολικά 73.428 φιάλες. (Αα1) Στο χρονικό διάστημα από 2.4.1999 έως 10.9.2001 έθεσε στην κατανάλωση αλκοολούχα ποτά, χωρίς να καταβάλει γι'αυτά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τις λοιπές επιβαρύνσεις, τις οποίες όφειλε, να καταβάλει στις τελωνειακές αρχές κάθε φορά που εξέρχονταν τα προϊόντα αυτά από τη φορολογική αποθήκη της εταιρίας σου, όπου τελούσαν υπό καθεστώς φορολογικής αναστολής. Ειδικότερα, ενώ είχε τη νόμιμη υποχρέωση να εκδώσεις παραστατικά για κάθε διακίνηση (πώληση) αλκοολούχων ποτών από τη φορολογική σου αποθήκη, εφόσον αυτά δεν είχαν προορισμό άλλη εγκεκριμένη φορολογική αποθήκη και να περιλάβει τα παραστατικά στη δήλωση ειδικού φόρου κατανάλωσης οινοπνευματωδών (ΔΕΦΚΟ) την οποία όφειλε, να υποβάλει στο Ζ' Τελωνείο Θεσσαλονίκης μέχρι την 25η ημέρα του επόμενου από τη διάθεση μήνα, προκειμένου να καταβληθούν οι δασμοί και οι φόροι, αυτός, χωρίς να εκδώσει παραστατικά και χωρίς να καταβάλει τους αναλογούντες δασμούς και φόρους, ι) σε άγνωστες ημερομηνίες του χρονικού διαστήματος 3.1.2001 έως 10.9.2001, διέθεσε σε άγνωστους αγοραστές 5.436 φιάλες αλκοολούχων ποτών, οι οποίες είχαν βρεθεί και καταμετρηθεί στη φορολογική του αποθήκη στις 3.1.2001 από όργανα του ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας και ιι) σε άγνωστες ημερομηνίες του χρονικού διαστήματος 2.4.1999 έως 10.9.2001 διέθεσε σε άγνωστους αγοραστές 1.309 φιάλες αλκοολούχων ποτών. Αβ) Με εικονικά φορολογικά στοιχεία αποδέχθηκε εν γνώσει του εμπόρευμα για το οποίο δε είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, δηλαδή 161.058 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών, συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη λίτρων ενώ οι δασμοί και φόροι που δεν καταβλήθηκαν στο ελληνικό δημόσιο ανέρχονται στο ποσό των 226.391.963 (210.139.993 + 16.251.970) δραχμών. Ειδικότερα, (Αβ1) Στο χρονικό διάστημα από 13.11.2000 έως 21.12.2000, στις ειδικότερες ημερομηνίες που αναγράφονται ως ημερομηνία έκδοσης καθενός από τα ακόλουθα παραστατικά, αποδέχθηκε 149.538 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών (ουίσκι, βότκα, τζιν, τεκίλα, λικέρ και ρούμι) συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη 41.765, 8 λίτρων και συνολικής αξίας 289.234.500 δραχμών, με τα εξής τιμολόγια πώλησης- δελτία αποστολής που εξέδωσε ο συγκατηγορούμενός του ... και τα οποία είναι εικονικά αφού δεν ανταποκρίνονται σε πραγματικές συναλλαγές αλλά εκδόθηκαν για να συγκαλύψουν τη λαθραία προέλευση των εμπορευμάτων, δηλαδή τα 37/13.11.2000, 5/17.11.2000, 39/20.11.2000, 40/24/11.2000, 41/24.11.2000, 43/30.11.2000, 44/5.12.2000, 45/6.12.2000, 46/6.12.2000, 47/9.12.2000, 48/9.12.2000, 50/13.12.2000 τιμολόγια - δελτία αποστολής και 8/13.12. 2000, 10/20.12.2000, 11/20.12.2000 και 12.21/12.2000 δελτία αποστολής. Στις 19.12.2000 αποδέχθηκε, 11.520 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών (ουίσκι) συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη 9.939, 041 λίτρων και συνολικής αξίας 22.464.000 δραχμών, με το 3/19.12.2000 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής. Αβ2. Στις 19.12.2000 αποδέχθηκε, 11520 φιάλες φιάλες οινοπνευματωδών ποτών (ουίσκι) συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη 9.939, 041 λίτρων και συνολικής αξίας 22.464.000 δραχμών, με το 3/19.12.2000 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής που εξέδωσαν οι συγκατηγορούμενοί .... και ..., ως νόμιμοι εκπρόσωποι της ΕΠΕ με την επωνυμία "BALDACCI Ε.Π.Ε." και το οποίο είναι εικονικό αφού δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική μεταξύ τους συναλλαγή αλλά εκδόθηκε για να συγκαλύψει τη λαθραία προέλευση των εμπορευμάτων, δηλαδή το 3/19.12.2000 τιμολόγιο - δελτίο αποστολής. Η ποσότητα που αποδέχθηκε με το ανωτέρω εικονικό τιμολόγιο συνιστούσε μέρος ποσότητας που είχε εισαχθεί από την εδρεύουσα στην Αθήνα και κάτοχο εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης με την επωνυμία "UD Vintners Hellas A.E." στις 27.10.2000, 30.10.2000 και 17.12.2000 και στη συνέχεια είχε διατεθεί αυτούσια στην εδρεύουσα στην Αθήνα και κάτοχο φορολογικής αποθήκης εταιρία με την επωνυμία "ΚΟΝΔΩΡ Α.Ε.", η οποία με τη σειρά της διέθεσε στην επίσης κάτοχο εγκεκριμένης φορολογικής αποθήκης με την επωνυμία "ΚΟΣΜΟΠΡΟ Α.Ε." τμήματα των ανωτέρω ποσοτήτων με το 82/2000 Συνοδευτικό Διοικητικό Έγγραφο και το Α13233/19.12.2000 Τιμολόγιο Πώλησης. Η τελευταία διέθεσε με Συνοδευτικά Διοικητικά Έγγραφα στην ΕΝΑ ΑΒΕΕΠΥ, Πρόεδρος του ΔΣ της οποίας είναι ο ..., αντιπρόεδρος ο .... και ο .... μέλος, αυτούσια την ποσότητα που αγόρασε από την ΚΟΝΔΩΡ Α.Ε. (14.400 φιάλες ουίσκι Johnnie Walker red label), η οποία φορτώθηκε στο ΡΝΟ 7886 φορτηγό αυτοκίνητο δημοσίας χρήσεως με προορισμό τις εγκαταστάσεις της ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ στο .... Κατά τη μεταφορά τους όμως ο οδηγός .... έλαβε από τον ...., τα υπόλοιπα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά στην ανάκριση, το παραπάνω αναφερόμενο τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής της BALDACCI, με το οποίο αντικατέστησε το τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής της ΚΟΣΜΟΠΡΟ, ενώ ταυτόχρονα του ζητήθηκε να αλλάξει και τα στοιχεία του αποστολέα στη φορτωτική από ΚΟΣΜΟΠΡΟ σε BALDACCI, πράγμα που έκανε, ενώ παρέδωσε στο .... μέρος της ποσότητας και συνολικά τέσσερις παλέτες με φιάλες ουίσκι. Στη συνέχεια παρέδωσε την υπόλοιπη ποσότητα (11.520) φιάλες στις εγκαταστάσεις της "ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗΣ", απ' όπου πώλησε μέρος αυτής (8.400 φιάλες) στην επιχείρηση του ... στη .... με το 1507/20.12.2000 τιμολόγιο πώλησης - δελτίο αποστολής, δικής του εκδόσεως, αντί του ποσού των 28.744.800 δραχμών, που εισέπραξε αυθημερόν ο οδηγός της επιχείρησης του .... Β) Στον ίδιο τόπο και στις 21.12.2000, ενεργώντας από κοινού με τον Ζ, έχοντας συστήσει την εταιρία ΟΡΙΖΩΝ ΕΠΕ, στην οποία αρχικώς ο ... ήταν εταίρος και διαχειριστής, στην πραγματικότητα όμως τη διαχείρηση την είχε αυτός από κοινού με τον Ζ και ο λόγος της συστάσεώς της ήταν να επιτυγχάνεται διακίνηση των λαθραίων οινοπνευματωδών ποτών μεταξύ πολλών εταιριών που ελέγχονταν από αυτόν και τους συναυτουργούς του, ώστε να δυσχεραίνεται ο έλεγχος και να αποκρύβεται η λαθραία προέλευσή τους, με εικονικά φορολογικά στοιχεία, δηλαδή τα 17 και 18/21.12.2000 τιμολόγια πώλησης - δελτία αποστολής της BALDACCI Ε.Π.Ε., αποδέχθηκε εν γνώσει του εμπόρευμα για το οποίο δεν είχαν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί και φόροι, δηλαδή αποδέχθηκε να εισαχθεί στη αποθήκη της ΟΡΙΖΩΝ ποσότητα άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης και συγκεκριμένα 22.664 φιάλες οινοπνευματωδών ποτών (ουίσκι, τζιν, βότκα και λικέρ), συνολικής περιεκτικότητας σε άνυδρη αλκοόλη 6330, 1 λίτρων, ενώ οι δασμοί και φόροι που δεν καταβλήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται στο ποσό των 32.583.543 δρχ. Τα τιμολόγια αυτά είναι εικονικά, αφού εν ανταποκρίνονται σε πραγματικές μεταξύ τους συναλλαγές, αλλά εκδόθηκαν για να συγκαλύψουν τη λαθραία προέλευση των εμπορευμάτων. Η ποσότητα αυτή διατέθηκε εκτός των τελευταίων 3.540 φιαλών που επιχειρήθηκαν να πωληθούν στην επιχείρηση .... στην Ελλάδα και κατασχέθηκαν με την υπ' αριθ. 46/2-5-2001 έκθεση κατάσχεσης του ΣΔΟΕ Δυτικής Μακεδονίας. Κατ' ακολουθίαν όλων των παραπάνω αποδεικνυομένων ο κατ/νος Χ πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της λαθρεμπορίας κατ' εξακολούθηση με τη χρήση ιδιαίτερων τεχνασμάτων.......". Κατ' ακολουθίαν του αιτιολογικού αυτού το Εφετείο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο, για από κοινού με άλλους, με περισσότερες από μία πράξεις, που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, προέβη σε ενέργειες που σκοπό είχαν να στερήσουν το Ελληνικό Δημόσιο από τους εισπρακτέους δασμούς, φόρους, τέλη και δικαιώματα που υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 ευρώ, για να πετύχει δε το σκοπό μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα. Για τη τέλεση των πράξεων αυτών, οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, από τα άρθρα 26 παρ. 1α, 27, παρ. 1, 45, 84 παρ. 2α και 98 του ΠΚ και άρθρα 155 παρ. 1α, β, 2ζ, 157 παρ. 1β περ. 3η, 160 παρ. 1, 2, 1161, 162, 164-167, 169, 172 και 174 του Ν. 2960/2001, το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης επέβαλε στον ήδη αναιρεσείοντα με την προσβαλλόμενη απόφασή του ποινή φυλακίσεως τεσσάρων ετών και χρηματική ποινή 4.332.741 ευρώ. Με αυτά που δέχθηκε το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης στην προσβαλλόμενη περί ενοχής απόφασή του, διέλαβε την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτήν με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από τα μνημονευθέντα αποδεικτικά μέσα και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των αξιοποίνων κατ' εξακολούθηση πράξεων, της λαθρεμπορίας κατά συναυτουργία, με ιδιαίτερα τεχνάσματα, για τις οποίες καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων, τα αποδεικτικά μέσα από τα οποία συνήγαγε τα περιστατικά αυτά καθώς και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις προαναφερόμενες ουσιαστικές ποινικές διατάξεις, τις οποίες ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου παραβίασε.
V. Ο αναιρεσείων, με τον μοναδικό λόγο αναιρέσεως, που περιέχεται στην 12/24-7-08, πρώτη συνεκδικαζόμενη αίτησή του, προβάλλει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται της από το νόμο και το Σύνταγμα απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, καθόσον, όπως κατά λέξη αναφέρει, "το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο χωρίς να αιτιολογήσει επαρκώς την κρίση του αυτή με καταδίκασε εσφαλμένα κηρύσσοντας με ένοχο. .... Δεχόμενο (μόνο) τις καταθέσεις των οργάνων του ΣΔΟΕ, ενώ από κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν προκύπτει η ανάμιξη μου σε λαθρεμπορικές δραστηριότητες και μάλιστα κατ'εξακολούθηση Ουδεμία σχέση είχα με την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΚΟΣΜΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ " κατά το χρονικό διάστημα που διαπιστώθηκε λαθρεμπορική δραστηριότητα...". Οι αιτιάσεις αυτές απαραδέκτως προβάλλονται, καθόσον με την επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττεται η ανέλεγκτη, αναιρετικά, περί τα πράγματα εκτίμηση του Δικαστηρίου της ουσίας. Για τον ίδιο λόγο είναι απορριπτέα, ως απαράδεκτη, και η διαλαμβανόμενη στον πρώτο λόγο αναίρεσης στην δεύτερη συνεκδικαζόμενη αίτηση 3η αιτίαση, κατά την οποία η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται εμπεριστατωμένης αιτιολογίας διότι, κατά τους ισχυρισμούς του αναιρεσείοντα, δεν "διευκρινίζεται από ποια αποδειχθέντα περιστατικά και ποιες σκέψεις το δικαστήριο κατέληξε στην κρίση περί της "εν τοις πράγμασι" ασκήσεως από τον αναιρεσείοντα της διαχειρίσεως της πιο πάνω εταιρίας".
Περαιτέρω, απορριπτέος ως αβάσιμος είναι και ο προβαλλόμενος, από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Δ του ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για έλλειψη της από το νόμο και το Σύνταγμα απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, με τις αναφερόμενες με τα στοιχεία 1, 2 και 3 αιτιάσεις, που διαλαμβάνονται στην δεύτερη συνεκδικαζόμενη από 22-9-2008 αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως. Ειδικότερα, η απλή επανάληψη στο σκεπτικό της απόφασης του διατακτικού, καθ' εαυτή, δεν συνιστά ελλιπή αιτιολογία, όταν, όπως στην προκειμένη περίπτωση, το διατακτικό είναι λεπτομερές και εκτίθενται στο περιεχόμενό του με σαφήνεια και πληρότητα, τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση, έτσι ώστε η διαφοροποίηση της διατυπώσεως του σκεπτικού να καθίσταται περιττή. Για την πληρότητα δε της αιτιολογίας αυτής δεν ήταν απαραίτητη η αναφορά και των επιπλέον στοιχείων που αναφέρει ο αναιρεσείων στην αίτησή του. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της λαθρεμπορίας επαρκώς προσδιορίζεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, αφού αυτό λεπτομερώς αναφέρεται κατά την περιγραφή καθεμίας από τις επιμέρους πράξεις του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος της λαθρεμπορίας που τέλεσε ο κατηγορούμενος αναιρεσείων, όπου και γίνεται ειδική μνεία του αριθμού των φιαλών αλκοολούχων ποτών, που διάθεσε στην εσωτερική κατανάλωση ο αναιρεσείων, χωρίς να κατεβληθούν οι νόμιμοι δασμοί. Οι πράξεις αυτές λαθρεμπορίας, για τις οποίες καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό της απόφασης αναφέρονται με τα στοιχεία Α και Β (οι τελευταίες αφορούν πράξεις που τέλεσε από κοινού με τον Ζ). Εξ αυτών, οι με στοιχείο Α αφορούν, κατά τις παραδοχές της απόφασης: 1ον) συνολική ποσότητα 527.844 φιαλών αλκοολούχων ποτών, και αναφέρονται στις περιγραφόμενες 32 επί μέρους, κατ' εξακολούθηση πράξεις λαθρεμπορίας, 2ον) (με στοιχ. Αα2) συνολική ποσότητα 6745 φιαλών αλκοολούχων ποτών (5436+1309), και 3ον) (με στοιχ. Αβ) συνολική ποσότητα 161.058 φιαλών αλκοολούχων ποτών. Η συνολική ποσότητα των φιαλών αυτών προκύπτει από το άθροισμα των επί μέρους ποσοτήτων που αναφέρονται στις επί μέρους αυτές πράξεις και είναι χωρίς έννομη σημασία, αν σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται εσφαλμένη άθροιση του συνολικού αυτού αριθμού των φιαλών, αφού βεβαίως δεν είναι η ποσότητα των φιαλών αυτών που προσδιορίζει το αντικείμενο της λαθρεμπορίας, αλλά, όπως αυτό περιγράφεται στην κάθε επί μέρους λαθρεμπορική πράξη. Άλλωστε, κατά τρόπο σαφή αναφέρεται η περιεχόμενη στις φιάλες αυτές συνολική ποσότητα οινοπνεύματος (άνυδρη αιθυλική αλκοόλη), η οποία προσδιορίζεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, στις μεν υπό στοιχείο Α πράξεις, σε 152.523, 02 λίτρα, στις δε, υπό στοιχείο Β, σε 6330, 1 λίτρα (Ορθώς, πάντως, υπολογίζεται η συνολική ποσότητα των φιαλών σε 695.647 αφού Α1= 527.844 φιάλες + Αα2 = 5436+1309 φιάλες + Αβ = 161.058 φιάλες, δηλαδή, συνολικά 695.647. Εσφαλμένα όμως υπολογίστηκε στις Α1 πράξεις το άθροισμα των επί μέρους 32- και όχι 33- πράξεων σε 527.844 αντί 509.184 φιάλες). Η εξειδίκευση, άλλωστε, της ποσότητας του λαθρεμπορεύματος, όπως και το ύψος και το είδος των δασμών και φόρων, τους οποίους στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο, δεν είναι συστατικός όρος της αντικειμενικής υπόστασης της λαθρεμπορίας στην βασική της μορφή και εντεύθεν, για την πληρότητα της αιτιολογίας ως προς την ενοχή, δεν είναι απαραίτητη η μνεία των εν λόγω στοιχείων. Αρκεί να προκύπτει, προκειμένου για παράβαση που τιμωρείται κατά τη διάταξη του άρ. 157 παρ. 1 β περ. 3η, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ότι οι δασμοί, οι φόροι και οι συνολικές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο ή Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 30.000 ευρώ. Κατά τις παραδοχές δε της προσβαλλόμενης απόφασης, οι διαφυγόντες δασμοί που αντιστοιχούν στην παραπάνω ποσότητα ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 969.712.522 δρχ. (2.845.818 ευρώ), ποσό στο οποίο εμπεριέχονται και τα αναφερόμενα ποσά διαφυγόντων δασμών που αναφέρονται στις πράξεις με στοιχεία Αβ (226.391.963 δρχ.), ενώ δεν εμπεριέχονται οι διαφυγόντες δασμοί που αφορούν την πράξη με στοιχείο Β, που τέλεσε από κοινού με τον Ζ (32.583.543 δρχ.). Περαιτέρω προκύπτει με σαφήνεια ότι η απόφαση, ενώ δέχεται, ότι ο αναιρεσείων τέλεσε, τόσο την πράξη της κατοχής εμπορεύματος που έχει τεθεί στην κατανάλωση κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας (155 παρ. 2 περ. ζ του Ν. 2960/2001), όσο και της λαθραίας διάθεσης στην κατανάλωση, χωρίς άδεια της τελωνειακής αρχής κ.λπ. (155 παρ. 2εδ. α του ίδιου νόμου), εντούτοις, εκτίμησε ότι έλαβε χώρα μία πράξη λαθρεμπορίας (προφανώς η δεύτερη) και επέβαλε μία ποινή και, συνεπώς, ο αναιρεσείων δεν έχει έννομο συμφέρον να προβάλλει αιτίαση για την παραδοχή αυτή. Ουδεμία δε ασάφεια ή αντίφαση προκύπτει από το ότι, όπως αναφέρει ο αναιρεσείων, εκτός από την πιο πάνω λαθρεμπορική συμπεριφορά, στο αιτιολογικό της απόφασης, περιγράφεται συμπεριφορά, "που είτε συνιστά παράβαση ειδικών ποινικών νόμων (αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων), είτε συνιστά παράβαση του άρθρου 394 Π Κ (αποδοχή προϊόντων εγκλήματος), χωρίς βεβαίως στο διατακτικό της αποφάσεως να υπάρχει σχετική καταδικαστική διάταξη (για παράβαση άρθρου 19 ν. 2523/97 ή του άρθρου 394 ΠΚ)". Ανεξαρτήτως του ότι ο αναιρεσείων δεν έχει και στην περίπτωση αυτή έννομο συμφέρον να προβάλλει, ότι τα αναφερόμενα στη απόφαση περιστατικά συνιστούν, και τις πιο πάνω παραβάσεις, η παράθεση των περιστατικών αυτών έγινε, διότι αυτά (αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων), όπως και τα λοιπά λεπτομερώς αναφερόμενα στην απόφαση (μέθοδος εικονικών εξαγωγών από τη φορολογική αποθήκη, σε φορολογικές αποθήκες του εσωτερικού και του εξωτερικού ή σε επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών, με την έκδοση εικονικών συνοδευτικών διοικητικών εγγράφων (ΣΔΕ) στα τρίτα και τα τέταρτα αντίτυπα ορισμένων εξ αυτών και στα οποία τέθηκαν υπογραφές πλαστές των υποτιθέμενων στην αλλοδαπή παραληπτών και κατά περίπτωση πλαστές σφραγίδες των αλλοδαπών τελωνειακών αρχών κλπ), συνιστούν τα περιστατικά από τα οποία προέκυψε η λαθρεμπορική συμπεριφορά του αναιρεσείοντος, ο τρόπος με τον οποίο τελέσθηκε από τον αναιρεσείοντα η λαθρεμπορία και τα τεχνάσματα που αυτός χρησιμοποίησε. Η γνώση του δε για την λαθρεμπορική προέλευση των εμπορευμάτων αυτών, θεμελιώνεται στην παραδοχή ότι αυτός χρησιμοποίησε εικονικά και πλαστά τιμολόγια προς συγκάλυψη της λαθρεμπορίας, καθώς και στα τεχνάσματα που χρησιμοποίησε για την επίτευξή της, εκ της οποίας γνώσεως προκύπτει και ο δόλος αυτού, χωρίς να είναι αναγκαία ειδικότερη αξιολόγησή του, αφού ο δόλος ενυπάρχει στα πραγματικά περιστατικά που έγιναν δεκτά και συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση της λαθρεμπορίας. Τέλος, κατά την περιγραφή των υπό στοιχ. 14, 16, 19 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 περιπτώσεων, δεν ήταν αναγκαίο για την πληρότητα της αιτιολογίας να εκτίθενται, σε κάθε επί μέρους πράξη, περιστατικά θεμελιωτικά της λαθρεμπορικής συμπεριφοράς του αναιρεσείοντος, αφού τα περαστικά αυτά είναι κοινά για όλες τις επί μέρους περιπτώσεις και περιγράφονται επαρκώς στην αρχή του σκεπτικού και αφορούν όλες τις κατ' εξακολούθηση τελεσθείσες πράξεις.
V. Από τις διατάξεις του άρθρου 107 παρ. 1 και 2 εδ. β' του Ν. 1165/1918 για τον "Τελωνειακό Κώδικα", όπως η παρ. 2 εδ. β' είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 32 εδ. α του Ν. 1731/1987 "κατά πάσα περίπτωση λαθρεμπορίας, τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής δημεύονται...... και αν για οιονδήποτε λόγο ήθελε καταστεί αδύνατη η δήμευση, επιβάλλεται στον ένοχο χρηματική ποινή, ίση με την αξία cif προσαυξημένη με τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αντικείμενα της λαθρεμπορίας που δημεύθηκαν". Κατά τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 1 και 2 του Ν. 2960/2001 για τον "Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα", που ισχύει κατά το άρθρο 185 αυτού από 1.1.2002, "σε κάθε περίπτωση λαθρεμπορίας, τα εμπορεύματα που αποτελούν το αντικείμενο αυτής, δημεύονται...... Εάν για οποιονδήποτε λόγο, ήθελε καταστεί αδύνατη η δήμευση των (κατά το παρόν άρθρο), αντικειμένων της λαθρεμπορίας επιβάλλεται στον ένοχο χρηματική ποινή, ίση με την αξία cif αυτών, επιπροσθέτως πάσης άλλης ποινής επιβαλλόμενης κατά τον παρόντα Κώδικα". Οι νεότερες αυτές διατάξεις του "Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα", με τις οποίες επιβάλλεται χρηματική ποινή, χωρίς προσαυξήσεις, είναι επιεικέστερες κατά τούτο για τον κατηγορούμενο, από εκείνες του προϊσχύσαντος Τελωνειακού Κώδικα και επομένως είναι εφαρμοστέες, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 ΠΚ και για τα εγκλήματα λαθρεμπορίας, που τελέστηκαν προ της ισχύος τους. Σε κάθε όμως περίπτωση για να επιβληθεί χρηματική ποινή, πρέπει, για την πληρότητα της αιτιολογίας, να βεβαιώνεται με ειδική σκέψη στην απόφαση ότι η δήμευση των αντικειμένων της λαθρεμπορίας κατέστη αδύνατη. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα για την πράξη της λαθρεμπορίας ποινή φυλακίσεως τεσσάρων ετών και χρηματική ποινή 4.332.741 ευρώ, χωρίς όμως να γίνεται μνεία ή να βεβαιώνεται στην αιτιολογία, όπως θα έπρεπε κατά τα προεκτεθέντα, ότι δεν κατέστη δυνατόν να δημευθούν τα εμπορεύματα που ήσαν αντικείμενο της λαθρεμπορίας και ότι για το λόγο αυτό επιβάλλεται χρηματική ποινή. Τούτο δε, παρά το γεγονός ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση διατάχθηκε η δήμευση 15.156 κατασχεθέντων φιαλών αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, δεν αναφέρεται καθόλου πως προέκυψε το ύψος της χρηματικής αυτής ποινής και ειδικότερα, αν το ποσό των 4.332.741 ευρώ, αντιστοιχεί στην αξία cif των εμπορευμάτων αυτών, η, αν στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις και δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις. Έτσι η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που επέβαλε την χρηματική ποινή των 4.332.741 ευρώ, στερείται, σύμφωνα με τα πιο πάνω, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, κατά τις βάσιμες περί τούτου με αριθμό 4 αιτιάσεις που περιέχονται, στον πρώτο από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Δ λόγο της από 22-9-08 συνεκδικαζόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, για έλλειψη αιτιολογίας της περί της χρηματικής ποινής αποφάσεως.
Συνεπώς, μετά την απόρριψη όλων των λόγων αναίρεσης της περί ενοχής αποφάσεως (μη συντρεχούσης εκ τούτου περιπτώσεως για αυτεπάγγελτη έρευνα τυχόν παραγραφής επί μέρους πράξεων, κατά τη διάταξη του άρ. 511 εδ. γ του ΚΠΔ δεδομένου ότι η περί ενοχής απόφασης έχει καταστεί αμετάκλητη), πρέπει η προσβαλλόμενη απόφαση να αναιρεθεί μόνο κατά το μέρος που επέβαλε στον αναιρεσείοντα χρηματική ποινή, και να παραπεμφθεί, κατά το αναιρούμενο μέρος της, για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο όμως θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν την υπόθεση (519 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 1158-1166/2007 απόφαση, του Πενταμελoύς Εφετείου Θεσσαλονίκης, μόνο κατά το μέρος που επέβαλε την αναφερόμενη στο σκεπτικό χρηματική ποινή.

Απορρίπτει, κατά τα λοιπά, την 12/24-7-08 αίτηση αναιρέσεως και την συνεκδικαζόμενη από 19-9-2008 αίτηση (δήλωση) αναιρέσεως (αρ.πρωτ.7742/22.9.08) του Χ, κατά της 1158-1166/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το μέρος που αναιρέθηκε, για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 23 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή