Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 35 / 1994    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Παραγραφή, Νόμος επιεικέστερος, Ολομέλεια Αρείου Πάγου.
Περίληψη:
Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως και από τον Άρειο Πάγο υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο, χωρίς να απαιτείται να είναι αυτός και βάσιμος, καθώς και την πρόσθετη προϋπόθεση η προσβαλλόμενη απόφαση να μην έχει καταστεί αμετάκλητη. Παραπομπή της υποθέσεως στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να κριθεί αν για την οριστική παύση της ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής απαιτείται βάσιμος ή αρκεί παραδεκτός λόγος αναιρέσεως. - Παραγραφή, η οποία επήλθε μετά την έκδοση καταδικαστικής αποφάσεως και έως τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως δεν εξομοιώνεται με επελθόντα επιεικέστερο νόμο. - Η μη εμφάνιση του αναιρεσείοντος ως τεκμηρίου παραιτήσεως από την αναίρεση δεν ισχύει όταν αυτός εμφανίζεται ενώπιον του Τμήματος και απουσιάζει κατά την συζήτηση στην Ολομέλεια. - Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως, εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας ακόμη και από τον Άρειο Πάγο ο οποίος εφόσον διαπιστώσει την συμπλήρωση της αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση περιέχει ένα τουλάχιστον παραδεκτό λόγο χωρίς να απαιτήσει να είναι αυτός και βάσιμος, καθώς και την πρόσθετη προϋπόθεση η προσβαλλόμενη απόφαση να μην έχει καταστεί αμετάκλητη. Επί ορθής απορρίψεως της εφέσεως ως εκπρόθεσμης, η πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη μη παραγραφομένου του αξιοποίνου και κατά συνέπεια αν έχει συμπληρωθεί ο χρόνος παραγραφής η απόφαση που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη μπορεί να αναιρεθεί μόνο αν προβάλλεται βάσιμος λόγος αναίρεσης, αλλά και τότε η ποινική δίωξη θα παύσει οριστικά όχι από τον Άρειο Πάγο, αλλά από δικαστήριο της παραπομπής, εφόσον η έφεση κριθεί από αυτό ως εμπρόθεσμη (Ολομ. ΑΠ 35/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.1104).
*Ήδη σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3060/30-6-2003 ο λόγος αναιρέσεως πρέπει να είναι παραδεκτός και βάσιμος για να παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως εξετάζεται αυτεπαγγέλτως
και από τον Άρειο Πάγο υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση περιέχει ένα
τουλάχιστον παραδεκτό* λόγο, χωρίς να απαιτείται να είναι αυτός και
βάσιμος, καθώς και την πρόσθετη προϋπόθεση η προσβαλλόμενη
απόφαση να μην έχει καταστεί αμετάκλητη. Παραπομπή της υποθέσεως
στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου για να κριθεί αν για την οριστική παύση της
ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής απαιτείται βάσιμος ή αρκεί παραδεκτός
λόγος αναιρέσεως. - Παραγραφή , η οποία επήλθε μετά την έκδοση
καταδικαστικής αποφάσεως και έως τη συζήτηση της αίτησης αναιρέσεως δεν
εξομοιώνεται με επελθόντα επιεικέστερο νόμο. - Η μη εμφάνιση του
αναιρεσείοντος ως τεκμηρίου παραιτήσεως από την αναίρεση δεν ισχύει όταν
αυτός εμφανίζεται ενώπιον του Τμήματος και απουσιάζει κατά την συζήτηση
στην Ολομέλεια. - Η παραγραφή ως θεσμός δημοσίας τάξεως, εξετάζεται
αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο σε κάθε στάση της ποινικής διαδικασίας
ακόμη και από τον Άρειο Πάγο ο οποίος εφόσον διαπιστώσει την
συμπλήρωση της αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση και παύει οριστικώς
την ποινική δίωξη υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση περιέχει ένα τουλάχιστον
παραδεκτό λόγο χωρίς να απαιτήσει να είναι αυτός και βάσιμος, καθώς και
την πρόσθετη προϋπόθεση η προσβαλλόμενη απόφαση να μην έχει καταστεί
αμετάκλητη. Επί ορθής απορρίψεως της εφέσεως ως εκπρόθεσμης, η
πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση καθίσταται αμετάκλητη μη
παραγραφομένου του αξιοποίνου και κατά συνέπεια αν έχει συμπληρωθεί ο
χρόνος παραγραφής η απόφαση που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη
μπορεί να αναιρεθεί μόνο αν προβάλλεται βάσιμος λόγος αναίρεσης, αλλά και
τότε η ποινική δίωξη θα παύσει οριστικά όχι από τον Άρειο Πάγο, αλλά από
δικαστήριο της παραπομπής, εφόσον η έφεση κριθεί από αυτό ως
εμπρόθεσμη(Ολομ. ΑΠ 35/1994 Ποιν.Χρον. ΜΔ.1104). *Ήδη
σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 5 του ν. 3060/30-6-2003 ο λόγος
αναιρέσεως πρέπει να είναι παραδεκτός και βάσιμος για να
παύσει οριστικώς η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.--------------------------------<< Επιστροφή