Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1420 / 1993    (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Σύνταγμα, Έφεση, Αναδρομικότητα.
Περίληψη:
Η διάταξη του άρθρου 37 Ν. 1941/1991, που χορηγεί το ένδικο μέσο της έφεσης κατά αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων του ΜΟΔ ή του Εφετείου της περιόδου από 21-4-67 μέχρι 23-7-74 αποτελεί αντισυνταγματική επέμβαση της νομοθετικής στα έργα της δικαστικής λειτουργίας, διότι καταλήγει στην ουσιαστική αμνήστευση παραγραφέντων εγκλημάτων και καθιστά λόγω της παρόδου του χρόνου ουσιαστικώς αδύνατη την επανάκριση των υποθέσεων Οι θεσμοί της χάριτος και της αμνηστίας είναι οι μοναδικές περιπτώσεις, στις οποίες είναι δυνατή η με παρέμβαση άλλων λειτουργιών ανατροπή αμετάκλητων ποινικών αποφάσεων. Η κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος δεν συνιστά επαρκή λόγο για τη χορήγηση του ενδίκου μέσου. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας η διάταξη του άρθρου 37 Ν. 1941/91 δεν είναι αντισυνταγματική δεδομένου ότι δεν καταργούνται οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, αφού η υπόθεση επανεκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό (Ολομ. ΑΠ 1420/1993 Ποιν.Χρον. ΜΔ.149 (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Η διάταξη του άρθρου 37 Ν. 1941/1991, που χορηγεί το ένδικο μέσο της
έφεσης κατά αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων του ΜΟΔ ή του
Εφετείου της περιόδου από 21-4-67 μέχρι 23-7-74 αποτελεί
αντισυνταγματική επέμβαση της νομοθετικής στα έργα της δικαστικής
λειτουργίας, διότι καταλήγει στην ουσιαστική αμνήστευση παραγραφέντων
εγκλημάτων και καθιστά λόγω της παρόδου του χρόνου ουσιαστικώς αδύνατη
την επανάκριση των υποθέσεων Οι θεσμοί της χάριτος και της αμνηστίας είναι
οι μοναδικές περιπτώσεις, στις οποίες είναι δυνατή η με παρέμβαση άλλων
λειτουργιών ανατροπή αμετάκλητων ποινικών αποφάσεων. Η κατάλυση του
δημοκρατικού πολιτεύματος δεν συνιστά επαρκή λόγο για τη χορήγηση του
ενδίκου μέσου. Κατά τη γνώμη της μειοψηφίας η διάταξη του άρθρου 37 Ν.
1941/91 δεν είναι αντισυνταγματική δεδομένου ότι δεν καταργούνται οι
αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, αφού η υπόθεση επανεκδικάζεται σε
δεύτερο βαθμό (Ολομ. ΑΠ 1420/1993 Ποιν.Χρον. ΜΔ.149


--------------------------------<< Επιστροφή