Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2400 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ακυρότητα απόλυτη, Δασικά αδικήματα.
Περίληψη:
Καταδικαστική απόφαση για παράνομη εκχέρσωση αναδασωτέας έκτασης. Αναίρεση για απόλυτη ακυρότητα, διότι, μετά την απολογία του κατηγορουμένου, εξετάστηκε συμπληρωματικά μάρτυρας, χωρίς να δοθεί και πάλι ο λόγος στον κατηγορούμενο για να προβεί ενδεχομένως σε παρατηρήσεις και εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 358 ΚΠΔ, και παραπομπή. Η περικοπή των πρακτικών ότι "η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας", δεν αναφέρεται στην εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης, αλλά εμπίπτει στην κατά το άρθρο 368 του ίδιου Κώδικα συμπληρωματική εξέταση ή διευκρίνιση.
Αριθμός 2400/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο-Εισηγητή και Ανδρέα Ξένο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 11 Νοεμβρίου 2009, με την παρουσία της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Κυπριώτη, περί αναιρέσεως της 82918/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 598/09.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 171 παρ. 1 δ' ΚΠΔ, η παραβίαση των διατάξεων, που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και την άσκηση των δικαιωμάτων, που του παρέχονται, με τις διατυπώσεις, τις οποίες επιβάλλει ο νόμος, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα, που δημιουργεί τον από το άρθρο 510 παρ. 1 Α' ΚΠΔ προβλεπόμενο λόγο αναίρεσης. Τέτοια παραβίαση συνιστά και η μετά το τέλος της απολογίας του κατηγορουμένου συμπληρωματική εξέταση ήδη καταθέσαντος στο ακροατήριο μάρτυρος από τον διευθύνοντα την συζήτηση, χωρίς να δοθεί, ύστερα από την συμπληρωματική αυτή εξέταση του μάρτυρος, ο λόγος και πάλι στον κατηγορούμενο, για να προβεί ενδεχομένως και σε σχετικές με την συμπληρωματική αυτή κατάθεση παρατηρήσεις και εξηγήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 358 ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την προσβαλλόμενη υπ` αριθ. 82918/2008 απόφασή του, κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα παράνομης εκχέρσωσης αναδασωτέας έκτασης και τον καταδίκασε σε ποινή φυλακίσεως 8 μηνών, ανασταλείσα. Όπως, όμως, προκύπτει από τα πρακτικά της αποφάσεως αυτής, τα οποία επιτρεπτά επισκοπούνται για τον έλεγχο του παραδεκτού και της βασιμότητας των λόγων αναιρέσεως, μετά το τέλος της απολογίας του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, η διευθύνουσα τη συζήτηση κάλεσε τον προηγουμένως καταθέσαντα μοναδικό μάρτυρα κατηγορίας Ζ, δασοφύλακα, ο οποίος, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, κατέθεσε συμπληρωματικώς, ότι " δεν έχει κοινοποιηθεί πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, γιατί είχαν παραχωρηθεί οι εκτάσεις από το 1923 για την παραγωγή ρητίνης". Στη συνέχεια, η διευθύνουσα τη συζήτηση δεν έδωσε πάλι το λόγο στον αναιρεσείοντα, για να προβεί σε ενδεχομένως σχετικές παρατηρήσεις του και όσον αφορά την ανωτέρω συμπληρωματική κατάθεση του μάρτυρα Ζ, ενώ, η περικοπή των πρακτικών, κατά την οποία "η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε την λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας", δεν αναφέρεται στην εκπλήρωση της υποχρέωσης της διευθύνουσας τη συζήτηση από τα άρθρα 358 και 366 ΚΠΔ να δώσει τον λόγο στον κατηγορούμενο για να προβεί σε σχετικές εξηγήσεις και παρατηρήσεις μετά την ως άνω συμπληρωματική εξέταση, αλλά εμπίπτει στην κατά το άρθρο 368 του ίδιου Κώδικα συμπληρωματική εξέταση ή διευκρίνιση. Επομένως, ο τρίτος, από το άρθρο 510 παρ. 1 περ. Α' ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο από την ως άνω παράλειψη, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός, παρέλκει δε, μετά από αυτά, η έρευνα των λοιπών λόγων αναιρέσεως.
Ακολούθως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, αφού είναι δυνατή η συγκρότησή του από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους που τη δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΙΡΕΙ την υπ` αριθ. 82918/2008 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, συντιθέμενο από άλλους Δικαστές, εκτός από εκείνους που τη δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 10 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή