Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2236 / 2014    (Γ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Αγωγή διεκδικητική, Νομή.
Περίληψη:
Δεκτός λόγος αναίρεσης από τον αρ 9. άρθρ. 559 ΚΠολΔ.
Αριθμός 2236/2014

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Γ' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ιωάννη Σίδερη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Μπιχάκη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη και Ελένη Διονυσοπούλου, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 1η Οκτωβρίου 2014, με την παρουσία και της γραμματέως Αγγελικής Ανυφαντή, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αναιρεσειόντων: 1)Γ. Ζ. του Π., 2)Π. Μ. Ζ. και 3)Μ. συζ. Π. Ζ., το γένος Λ. Σ., κατοίκων .... Οι 1η και 3η εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Φώτιο Παππά και ο 2ος παραστάθηκε με τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο.
Των αναιρεσιβλήτων: 1)Η. Λ. Σ., 2)Χ. Λ. Σ., 3)Γ. Λ. Σ., 4)Β. Λ. Σ., 5)Π. Λ. Σ., 6)Σ. Τ., το γένος Λ. Σ., 7)Γ. Λ. Σ.., και 8)Γ. χας Λ. Σ., κατοίκων .... Ο 1ος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρήστο Σαμοθράκη και οι 2ος έως 8η εκπροσωπήθηκαν από τον ίδιο ως άνω πληρεξούσιο δικηγόρο.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 5/5/2009 αγωγή του αρχικού διαδίκου Λ. Γ. Σ., που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 14/2011 του ίδιου Δικαστηρίου και 246/2013 του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 24/10/2013 αίτησή τους. Κατά τη συζήτηση της αίτησης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Νικόλαος Μπιχάκης ανέγνωσε την από 22/9/2014 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή του τέταρτου λόγου αναίρεσης και την απόρριψη των υπολοίπων λόγων αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αίτησης, ο πληρεξούσιος των αναιρεσιβλήτων την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 559 αριθ. 9 ΚΠολΔ ιδρύεται λόγος αναιρέσεως αν το δικαστήριο επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν ή άφησε αίτηση αδίκαστη. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Εφετείο, αφού προηγουμένως εξαφάνισε την πρωτόδικη απόφαση, που είχε απορρίψει την ένδικη διεκδικητική αγωγή, την έκανε δεκτή τελικά κατ' ουσίαν, αναγνωρίζοντας τους κληρονόμους του ενάγοντα - αναιρεσιβλήτους κυρίους εδαφικού τμήματος 5615,22 τ.μ., του οποίου την νομή υποχρέωσε την πρώτη αναιρεσείουσα να τους αποδώσει. Από την αγωγή όμως, το περιεχόμενο της οποίας επισκοπεί ο Άρειος Πάγος κατά το άρθρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, σαφώς προκύπτει, ότι μ' αυτή ζητήθηκε να αναγνωρισθεί η κυριότητα του ενάγοντος επί 500,08 τ.μ., που αποτελούσε τμήμα, κατά σχετική ρητή αναφορά, μείζονος ακινήτου εκ 5615,22 τ.μ.. Με βάση τα ανωτέρω, το δικαστήριο της ουσίας, που δίκασε επί της κρινομένης αγωγής, επιδίκασε περισσότερα από όσα ζητήθηκαν, υποπέσαν έτσι στην πλημμέλεια που προβλέπεται από την προαναφερθείσα διάταξη και επομένως ο σχετικός εξεταζόμενος τέταρτος λόγος αναίρεσης είναι βάσιμος.
Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει ν'αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για περαιτέρω εκδίκασή της από το ίδιο Εφετείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός απ'αυτούς που εξέδωσαν την αναιρούμενη απόφαση (άρθρο 580 περ. 3 ΚΠολΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 246/2013 απόφαση του Εφετείου Λάρισας.
Παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Εφετείο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός απ' αυτούς που εξέδωσαν την αναιρούμενη απόφαση.
Καταδικάζει τους αναιρεσίβλητους στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων, τα οποία ορίζει στο ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.
ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 4 Νοεμβρίου 2014.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 17 Δεκεμβρίου 2014.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή