Λίγα λόγια - Όροι χρήσης...ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ με κείμενο (λειτουργία προσαρμοσμένης αναζήτησης Google)ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ με κριτήρια          

Αποφάσεις:                           
Τμήμα:

Αριθμός απόφασης:    Έτος:  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ με θέμα (ενημερωμένο μέχρι το 2018)

Επιλέξτε από τα παρακάτω...


*) Αβάσιμοι_λόγοι       Αγνώστου_διαμονής_επίδοση       Αγορανομικός_Κώδικας       Αγροτικές_κινητοποιήσεις       Αγροτική_Νομοθεσία       Αγροτική_φθορά       Αγροτικός_κλήρος       Αγροτικών_προϊόντων       Αγροφυλακή       Αγωγή_αναγνωριστική       Αγωγή_αρνητική       Αγωγή_διεκδικητική       Αγωγή_περί_κλήρου_       Άδεια_μισθωτού       Αδικαιολόγητος_πλουτισμός       Αδικοπραξία_       Αδικοπραξία_(αστική_ευθύνη)_Δημοσίου       Αεροπορικό_ατύχημα       Αθλητισμός       Αιγιαλός       Αιγιαλός       Αιγιαλού_μεταβολή       Αίτημα_συνεκδίκασης_συναφών_υποθέσεων       Αίτηση_αναίρεσης_Εισαγγελέα_       Αίτηση_αναίρεσης_Εισαγγελέα_Α.Π.       Αίτηση_αναίρεσης_κατά_απόφασης_ειρηνοδικείου/πρωτοδικείου       Αιτιολογία       Αιτιολογίας_ανεπάρκεια       Αιτιολογίας_επάρκεια       Ακροάσεως_Αρχή       Ακροάσεως_έλλειψη       Άκυρη_απόλυση       Ακυρότητα       Ακυρότητα_απόλυτη       Ακυρότητα_επιδόσεως       Ακυρότητα_κλητηρίου_θεσπίσματος       Ακυρότητα_μεταβίβασης       Ακυρότητα_σχετική       Ακυρώσεως_διαδικασίας_αίτηση       Ακύρωση_δικαιοπραξίας       Αλλοδαπό_Δίκαιο       Αλλοδαπού_απέλαση       Αλλοδαπού_παράνομη_μεταφορά       Αμέλεια       Αμνηστία       Αμοιβή_εργολάβου       Άμυνα       Αναβολή_συζήτησης       Αναβολή_συζήτησης       Αναβολή_υπόθεσης       Αναβολής_αίτημα       Αναγκαστική_απαλλοτρίωση       Ανάγκης_κατάσταση       Αναγνώριση_ακυρότητας_πειθαρχικής_καταδίκης       Αναδασμός       Αναδρομικότητα       Αναιρεί_και_παραπέμπει       Αναιρέσεων_συνεκδίκαση       Αναιρέσεως_ανυποστήρικτο       Αναιρέσεως_απαράδεκτο       Αναιρέσεως_απόρριψη       Αναιρέσεως_επεκτατικό_αποτέλεσμα       Αναιρέσεως_λόγοι       Αναιρέσεως_παραδοχή       Αναιρέσεως_προθεσμία_άσκησης       Αναιρέσεως_πρόσθετοι_λόγοι       Αναίρεση_μερική       Αναίρεση_υπέρ_του_νόμου       Αναιρετική_διαδικασία       Ανάκληση_αναβλητικής_απόφασης       Ανάκληση_αναστολής_ποινής       Ανάκληση_απόφασης_Α.Π.       Ανάκληση_μη_οριστικής_απόφασης       Ανάκληση_πληρεξουσιότητας       Ανακοπή_αναγκαστικής_εκτέλεσης       Ανακοπή_ερημοδικίας       Αναλογικότητας_αρχή       Αναμορφωτικά_μέτρα       Αναρμοδιότητα       Αναρμοδιότητα_καθ'ύλη       Αναστολή_εκτελέσεως_αποφάσεως       Αναψηλάφηση       Ανέγκλητη_πράξη       Ανέλεγκτη_η_ουσιαστική_εκτίμηση       Ανήλικοι_εγκληματίες       Ανήλικος       Ανθρωποκτονία_από_αμέλεια       Ανθρωποκτονία_από_πρόθεση       Ανταλλάξιμα_ακίνητα       Αντίκλητος       Αντιπροσώπευση       Αντιρρήσεις_σχετικά_με_την_εκτέλεση       Αντίσταση_κατά_της_αρχής       Ανυπαρξία_δικαστικής_απόφασης       Ανυποταξία       Ανώνυμη_ασφαλιστική__εταιρεία       Ανώνυμη_εταιρία       Ανωτέρα_βία       Ανώτερη_βία       Αξίωμα_ne_bis_in_idem       Αοριστία_αγωγής       Αοριστία_αναίρεσης       Αοριστία_λόγου_αναιρέσεως       Απαγωγή_ακούσια       Απαλλοτρίωση       Απαράδεκτη_αίτηση_αναίρεσης       Απαράδεκτη_συζήτηση       Απαράδεκτη_συζήτηση       Απαράδεκτο_αναιρέσεως       Απαράδεκτο_ποινικής_δίωξης       Απάτη       Απάτη       Απείθεια       Απειλή       Απιστία       Απιστία_Δικηγόρου       Απιστία_περί_την_υπηρεσία       Απιστία_στην_υπηρεσία       Αποδεικτικά_μέσα       Αποδεικτικά_μέσα       Αποδεικτικό_επίδοσης       Αποδεικτικών_μέσων_δύναμη       Αποδείξεων_εκτίμηση       Αποδοχές_μισθωτού       Αποδοχές_συνταξιοδότησης_λόγω_αναπηρίας       Αποδοχές_υπερημερία       Αποδοχές_υπερημερίας       Αποδοχή_προϊόντων_εγκλήματος       Αποδοχής_δήλωση
*) αποδοχών_και_επιδόματος_άδειας
*) Αποζημιώσεως_αίτηση       Αποζημίωση       Αποζημίωση_μισθωτού       Αποζημίωση_προσωρινά_κρατηθέντος       Αποκριάτικες_μουσικές_εκδηλώσεις       Αποκτήματα_       Απόλυση_υφ'_όρο       Απόπειρα       Αποπλάνηση_ανηλίκου       Απορρίπτει_αναίρεση       Αποσιώπηση_λόγου_εξαιρέσεως       Αποφάσεως_διόρθωση       Αποφάσεως_συμπλήρωση       Απόφαση       Απόφαση_αθωωτική       Απόφαση_ανέκκλητη       Απόφαση_παρεμπίπτουσα       Αποχή_αποφάσεως       Αποχής_δήλωση       Αρμοδιότητα       Αρμοδιότητα_       Αρμοδιότητα_καθ'ύλη       Αρμοδιότητα_υπαλλήλων_       Άρνηση_πρόσληψης_υποψηφίου       Αρπαγή       Αρπαγή_ανηλίκου       Άρση_κατάσχεσης       Αρχαία       Αρχαιότητες       Αρχή_in_dubio_pro_reo       Αρχή_Διασφάλισης_Απορρήτου       Αρχή_ισότητας       Αρχή_Καταπολέμησης_της_Νομιμοποίησης_Εσόδων_από_Εγκληματικές_Δραστηριότητες       Ασέλγεια       Ασέλγεια_με_κατάχρηση_εξουσίας       Ασέλγεια_μεταξύ_συγγενών       Άσκηση_δεύτερης_αίτησης_αναίρεσης       Άσκηση_πρόσθετης_παρέμβασης       Άσκηση_πρόσθετων_λόγων       Ασφαλείας_μέτρα       Ασφαλιστική_σύμβαση       Ασφαλιστικός_σύμβουλος       Ατομικά_δικαιώματα       Αυθαίρετη_οικοδομή       Αυτεπάγγελτη_έρευνα_λόγων_αναίρεσης       Αυτοδικία       Αυτοπρόσωπη_εμφάνιση       Αυτοπρόσωπη_παράσταση       Αυτοτελείς_ισχυρισμοί       Αυτοψίας_έκθεση       Αχαριστία
*) Βακούφια       Βεβαίωση_ένορκη       Βία_ανώτερη       Βία_παράνομη       Βίας_αντιμετώπιση_σε_αγωνιστικούς_χώρους       Βιασμός       Βλάβη_κοινώς_επικίνδυνη       Βούλευμα       Βούλευμα_απαλλακτικό       Βούλευμα_παραπεμπτικό       Βουλή       Βρασμός_ψυχικής_ορμής       Βυζαντινορωμαϊκό_Δίκαιο
*) Γαίες       Γαλακτοκομικά       ΓΟΚ_έτους_1973
*) Δ.Ε.Η._       Δάνειο       Δανεισμός_εργασίας       Δάση       Δασικά_αδικήματα       Δασική_έκταση       Δεδικασμένο       Δεδικασμένο       Δημαρχιακή_επιτροπή       Δήμαρχος       Δήμευση       Δήμευση_       Δήμευση_μεταφορικού_μέσου       Δήμοι       Δημόσια_κτήματα       Δημόσια_τάξη       Δημόσιο       Δημόσιο_       Δημόσιος_Υπάλληλος       Δημοσιότητα_διαδικασίας       Διαδικασίας_ακύρωση       Διάδικοι       Διαδοχικές_συμβάσεις_εργασίας_ορισμένου_χρόνου       Διαδοχικές_συμβάσεις_προμήθειας       Διάθεση_ακατάλληλων_τροφίμων_και_κρεάτων       Διαθήκη       Διαθήκης_ακύρωση       Διανομή       Διανομή_επίκοινου_ακινήτου       Διαπλαστική_απόφαση       Διατάραξη_ασφάλειας_αεροπλοΐας       Διατάραξη_ασφάλειας_σιδηροδρόμων       Διατάραξη_ασφάλειας_συγκοινωνιών       Διατάραξη_ασφάλειας_υδάτινων_συγκοινωνιών       Διατάραξη_οικιακής_ειρήνης       Διατροφής_καθυστέρηση       Διατροφής_υποχρέωση
*) διαφορές_επιδομάτων_εορτών
*) Διαχρονικό_δίκαιο       Διεθνής_δικαιοδοσία       Διερμηνέα_διορισμός       Διευκόλυνση_αλλότριας_ακολασίας       Δικαιοδοσία       Δικαιοδοσία       Δικαιοδοσία_πολιτικών_δικαστηρίων       Δικαιοδοσίας_έλλειψη       Δικαιοπραξία_       Δικαιοπραξία_εικονική       Δικαιώματος_κατάχρηση       Δικαστήριο_Αναθεωρητικό       Δικαστηρίου_σύνθεση       Δικαστικά_έξοδα       Δικαστικά_έξοδα       Δικαστική_διανομή       Δικαστικό_ένσημο       Δικαστικοί_λειτουργοί       Δικηγορική_αμοιβή       Δικηγόροι       Δίοδος       Διοικητική_ατομική_πράξη       Διόρθωση_απόφασης       Διόρθωση_εγγραφής_σε_κτηματολογικό_βιβλίο       Δόλος       Δουλεία       Δυσφήμηση_απλη       Δυσφήμηση_συκοφαντική       Δωρεά       Δωρεάς_ανάκληση       Δωροδοκία       Δωροδοκία_δικαστή
*) Ε.Σ.Δ.Α.       Έγγραφα       Έγγραφα       Εγγυήσεως_απόδοση       Έγκλημα_ημεδαπού_στην_αλλοδαπή       Έγκληση       Έγκλησης_δικαιούχος       Έθιμο       Ειδική_παροχή       Ειδικότερος_νόμος       Εικονικότητα_σύμβασης       Ειρηνοδικείο       Εισαγγελέας_Αρείου_Πάγου       Εισαγγελέας_Εφετών       Εισαγγελική_Πρόταση       Εισαγγελικής_πρότασης_γνωστοποίηση       Εκβίαση       Εκδίκαση_υπόθεσης_από_τον_Άρειο_Πάγο       Έκδοση       Έκδοση_αλλοδαπού       Έκδοση_επιταγής       Έκθεση       Έκθεση_εισηγητή       Έκθεση_ενδίκου_μέσου       Εκκαθάριση_εταιρίας       Εκκλησία       Εκκρεμοδικία       Εκκρεμοδικία       Εκούσια_διαδικασία_       Εκπρόθεσμη_άσκηση_ενδίκου_μέσου       Εκπροσώπηση_διαδίκου       Έκρηξη       Έκρηξη_από_αμέλεια       Ελαφρυντικές_περιστάσεις       Έλλειψη_αιτιολογίας       Έλλειψη_ειδικής_και_εμπεριστατωμένης_αιτιολογίας       Έλλειψη_νόμιμης_βάσης       Έμπρακτη_μετάνοια       Εμπρησμός       Εμπρησμός_με_πρόθεση       Ένδικο_μέσο       Ενδοοικογενειακή_βία       Έννομο_συμφέρον_       Έννομο_συμφέρον       Ένορκη_βεβαίωση       Ένσταση       Εξαιρέσεως_αίτηση       Εξαίρεση_δικαστή       Εξακολουθητική_τέλεση_εγκλήματος       Εξακολουθούν_έγκλημα       Εξάλειψη_αξιοποίνου       Έξοδα       Έξοδα_μαρτύρων       Εξύβριση       Επανάληψη_βίαια_διακοπείσας_δίκης       Επανάληψη_διαδικασίας       Επανάληψη_συζήτησης       Επαναφορά_πραγμάτων       Επανεξέταση_λόγου_αναιρέσεως       Επεκτατικό_αποτέλεσμα       Επιβαρυντική_περίσταση       Επίδειξη_εγγράφων       Επιδίκαση_μη_αιτηθέντος       Επίδομα_αδείας       Επίδομα_αλλοδαπής       Επίδομα_εορτών       Επίδομα_μεταπτυχιακών_σπουδών       Επίδομα_νοσοκομειακό_και_τροφής       Επίδομα_πληροφορικής       Επιδόσεως_αποδεικτικό       Επίδοση       Επίδοση_εγγράφου_       Επίδοση_εγγράφου_στο_εξωτερικό       Επιεικέστερος_νόμος       Επικαρπία       Επικουρική__βάση_αγωγής       Επικουρική_άσκηση_αίτησης_αναίρεσης       Επιμέλεια_ανηλίκου       Επίσπευση_συζήτησης       Επίσχεση_       Επίσχεση_εργασίας       Επιτόκιο_υπερημερίας_ΝΠΔΔ       Επιχείρηση       Εργαζόμενοι       Εργασίας_ρύθμιση       Εργασίες_ναυπηγικές       Εργαστήριο_Ελευθέρων_Σπουδών       Εργατικό_ατύχημα       Εργατικό_ατύχημα       Εργατικού_ατυχήματος_αναγγελία       Ερημοδικία_       Ερημοδικία_αναιρεσείοντος       Ερμηνεία_βούλησης_διαθέτη       Εταιρεία_ομόρρυθμη       Εταιρία_ανώνυμη       Εταιρία_ετερόρρυθμη       Εταιρία_περιορισμένης_ευθύνης       Ευρωπαϊκή_Ένωση       Ευρωπαϊκή_Συνθήκη_Δικαιωμάτων_του_Ανθρώπου       Ευρωπαϊκής_ένωσης_οδηγία       Ευρωπαϊκό_ένταλμα_σύλληψης       Εφ'_άπαξ_αμοιβή       Εφ'_άπαξ_επίδομα       Εφέσεως_ανασταλτικό_αποτέλεσμα       Εφέσεως_ανυποστήρικτο       Εφέσεως_απαράδεκτο       Έφεση       Έφεση       Έφεση_Εισαγγελέα
*) Ζωοκλοπή       Ζωοκτονία       Ζωοτεχνική_Υπηρεσία       Ζώου_βλάβη
*) Ηθική_αυτουργία       Ηθική_βλάβη
*) Θήρα_παράνομη
*) Ιατρική_αμέλεια       Ιατροί       Ιατρού_κατάχρηση_ιδιότητας       Ιόνιος_Κώδικας       Ισότητα_παροχών       Ισοψηφία       Ισχυρισμός_αυτοτελής
*) Κ.Ο.Κ.       Καθυστέρηση_αποδοχών_εργαζομένου       Καθυστέρηση_καταβολής_αποδοχών_εργαζομένου       Καθυστέρηση_καταβολής_ασφαλιστικών_εισφορών       Καθυστέρηση_τιμήματος_αγροτικών_προϊόντων       Κακοδικίας_αγωγή       Κανονισμός_αρμοδιότητας       Καταγγελία_σύμβασης_εργασίας       Καταγγελία_σχέσης_εργασίας       Καταδολίευση_δανειστών       Καταδολίευση_δανειστών       Κατάληψη_δημοσίου_κτήματος       Καταλογισμός       Καταλογισμού_έλλειψη       Καταλογισμού_ικανότητα       Καταλογισμού_μειωμένη_ικανότητα       Καταπίστευση       Κατασκευή_αυθαιρέτου_κτίσματος       Κατασχέσεως_παραβίαση       Κατάσχεση_εντύπου       Καταχραστές_Δημοσίου       Κατάχρηση_εξουσίας       Κατάχρηση_σε_ασέλγεια       Καταχρηστική_άσκηση_δικαιώματος       Κατηγορίας_μεταβολή       Κατηγορούμενος       Κατηγορουμένου_απολογία       Κατηγορούμενου_θάνατος_       Κήρυξη_ή_ή_ακυρότητας,_εκπτώσεως_ή_απαραδέκτου       Κινηματογράφος       Κινητή_τηλεφωνία       Κλειστό_κύκλωμα_τηλεόρασης       Κληρονομία_       Κλήτευση_       Κλήτευση       Κλήτευση_προσθέτως_παρεμβαίνοντα       Κλητήριο_θέσπισμα       Κλοπή       Κοινοπραξία       Κοινωνία       Κράτηση_προσωρινή       Κρατούμενου_απελευθέρωση       Κρέατος_προϊόντα       Κρητικός_Αστικός_Κώδικας       Κροτίδων_κατοχή       Κτηματολογικός_Κανονισμός_Δωδεκανήσου       Κτηματολόγιο       Κτίσμα_αυθαίρετο       Κυριότητα
*) Λαθρεμπορία       Λαθρομεταναστών_διευκόλυνση_παραμονής       Λαθρομεταναστών_μεταφορά       Λατομεία       Λεωφορεία_τουριστικά       Ληστεία       Λιποταξία       Λόγοι_ειδική_και_εμπεριστατωμένη_αιτιολογία       Λόγος_στο_συνήγορο
*) Μαγνητοταινία       Μάρτυρες       Μαρτύρων_καταθέσεις       Μαστροπεία       Μέθη       Μειοψηφική_γνώμη       Μέλος_εταιρίας       Μεσάζοντες       Μεσιτεία       Μεσιτική_αμοιβή       Μεσοτοιχία       Μεταβίβαση_επιδίκου_πράγματος       Μεταβιβστικό_αποτέλεσμα_έφεσης       Μεταβολή_βάσεως_αγωγής       Μεταλλείο       Μεταφορά__πυρομαχικών       Μη_καταβολή_χρεών_προς_το_Δημόσιο       Μητροπολίτης       Μισθολογικά_κλιμάκια       Μισθός_σε_είδος       Μίσθωση_εργασίας       Μίσθωση_έργου       Μισθωτική_διαδικασία       Μισθωτοί
*) Ναρκωτικά       Ναυαγίου_πρόκληση       Ναυτικές_διαφορές       Ναυτικοί       Νεκρών_περιύβριση       Νομάρχης       Νομή       Νομιζόμενος_τίτλος       Νομικής_βοήθειας_παροχή       Νόμιμη_μοίρα       Νομιμοποίηση_εσόδων       Νομίμου_βάσεως_έλλειψη       Νόμος_δυσμενέστερος       Νόμος_ειδικότερος       Νόμος_επιεικέστερος       Νόμου_εφαρμογή_και_ερμηνεία
*) ΟΓΑ       Οδηγός       Οθωμανικό_δίκαιο       Οίκος_ευκτήριος       Ολομέλεια_Αρείου_Πάγου       Ομοδικία       Οπλοκατοχή       Οπλοφορία       Οπλοχρησία       Όπλων_εμπορία       Οργάνωση_εγκληματική       Οριζόντια_ιδιοκτησία       Ορκωτός_λογιστής       Όρος_εξωτερικός_αξιοποίνου
*) Πάγια_αντιμισθία       Παίγνια_ηλεκτρονικά       Παίγνια_τυχερά       Παιδεραστία       Παράβαση_διδαγμάτων_κοινής_πείρας       Παράβαση_καθήκοντος       Παράβαση_κανονισμού_αποφυγής_συγκρούσεων_πλοίων       Παράβαση_νόμου_για_παροχή_υπηρεσιών_σε_ηλικιωμένους       Παράβαση_πολεοδομικών_διατάξεων       Παράβαση_ταχυδρομικών__υπαλλήλων       Παράβαση_υγειονομική
*) παραβιάσεις_κανόνων_του_δικονομικού_δικαίου
*) Παραβίαση_απορρήτου_επικοινωνιών       Παραβίαση_απορρήτου_προφορικής_συνομιλίας       Παραβίαση_κανόνων_οικοδομικής       Παραβίαση_κανόνων_ουσιαστικού_δικαίου       Παραβίαση_μυστικών_της_πολιτείας       Παραβίαση_σφραγίδων       Παραγραφή       Παραγραφή_αξιώσεων       Παραγραφή_υφ'_όρο       Παραγραφής_έναρξη       Παραίτηση       Παραίτηση_από_δικόγραφο       Παράλειψη_οφειλόμενης_ενέργειας       Παράλειψη_προαγωγής       Παράλειψη_συμμόρφωσης_σε_δικαστική_απόφαση       Παραμεθόριες_περιοχές       Παράνομη_είσοδος_σε_αγωνιστικό_χώρο       Παράνομη_κατακράτηση       Παράνομη_οπλοφορία       Παραπλάνηση_σε_ψευδορκία_μάρτυρα       Παραπομπή_στην_Ολομέλεια       Παραπομπή_στην_Ολομέλεια_του_Αρείου_Πάγου       Παραπομπής_Δικαστήριο       Παραχάραξη       Παραχωρητηρίου_ακύρωση       Παρέμβαση       Παρότρυνση_υφισταμένων       Παροχή_επικουρικής_σύνταξης       Παύση_οριστική_ποινικής_διώξεως       Περιβάλλοντος_προστασία       Περιβαλλοντος_ρύπανση       Περιοριστικοί_όροι       Περιύβριση_Αρχής       Περουσιακής_κατάστασης_ανακριβής_δήλωση       Πιλοτή_(Pilotis)       Πλάνη       Πλάνη_νομική       Πλάνη_νομική_και_πραγματική       Πλάνη_πραγματική       Πλαστογραφία       Πλαστογραφία_και_χρήση_(πλαστού_εγγράφου)       Πλαστογραφία_πιστοποιητικού       Πλαστογραφία_πιστοποιητικού_και_χρήση       Πλαστού_εγγράφου_χρήση       Πλειστηριασμός_       Πλημμύρας_πρόκληση       Πληρεξούσιος_Δικηγόρος       Πληρεξουσιότητα_       Πληρεξουσιότητα       Πνευματική_ιδιοκτησία       Πόθεν_έσχες       Ποινή       Ποινή_συνολική       Ποινής_αθροιστική_έκτιση       Ποινής_αναστολή       Ποινής_μετατροπή       Ποινικό_μητρώο       Ποινών_συγχώνευση       Πολιτική_αγωγή       Πολιτικός_ενάγων       Πορνογραφικό_υλικό       Πράγματα_κοινόχρηστα       Πραγματογνωμοσύνη       Πραγματογνωμοσύνη       Πρακτικά_απόφασης       Πρακτικά_συνεδρίασης       Πράξη_εφαρμογής_πολεοδομικής_μελέτης       Προαγωγές_υπαλλήλων       Προαγωγή_υπαλλήλου       Προανάκριση       Προανακριτικη_ανώμοτη_κατάθεση       Προανακριτική_κατάθεση_μάρτυρα       Προδικασία       Προθεσμία       Προθεσμία       Πρόκληση_για_τέλεση_πλημμελήματος       Προμήθεια_παραχαραγμένου_νομίσματος       Προσαύξηση_ημερομισθίου       Προσβολή_γενετήσιας_αξιοπρέπειας       Προσβολή_μνήμης_νεκρού       Προσβολή_προσωπικότητας       Πρόσθετη_αμοιβή_μισθωτού       Πρόσθετοι_λόγοι       Προστασία_προσωπικών_δεδομένων       Προσύμφωνο       Προσφυγή       Πρόσωπα_ιδιάζουσας_δωσιδικίας       Προσωπικό_των_ΚΤΕΛ       Προσωπικού_χαρακτήρα_δεδομένα       Προτάσεις       Προτροπή_σε_φυλετικές_διακρίσεις       Προφορική_ανάπτυξη       Προφορική_συζήτηση       Πταισματοδικείο       Πτώχευση       Πυροβολισμοί_άσκοποι       Πυρομαχικών_κατοχή
*) Ραδιοτηλεοπτικοί_σταθμοί
*) Σημαντικά_αίτια       Σήματα       Σκανδάλου_πρόκληση_με_ακόλαστες_πράξεις       Στρατευμένος       Στρατιωτικά_Δικαστήρια       Στρατιωτικός_Ποινικός_Κώδικας       Σύγκρουση_καθηκόντων       Συλλογική_σύμβαση_εργασίας       Σύμβαση_εξαρτημένης_εργασίας       Σύμβαση_εργασίας_άκυρη       Σύμβαση_εργολαβίας       Σύμβαση_έργου       Σύμβαση_μαθητείας       Σύμβαση_παροχής__ανεξάρτητων_υπηρεσιών       Σύμβαση_πρακτόρευσης       Σύμβαση_πωλήσεως       Συμβιβασμός       Συμβολαιογράφος       Συμβούλιο_παραπομπής       Συμβούλιο_Πλημμελειοδικών       Συμμορία       Συναλλακτικά_ήθη       Συναυτουργία       Συνδικαλιστικές_ελευθερίες       Συνδικαλιστικών_στελεχών_προστασία       Συνεκδίκαση       Συνεκδίκαση       Συνέργεια       Συνήγορος_κατηγορουμένου       Σύνθεση_δικαστηρίου       Σύνταγμα       Σύνταγμα       Συνταξιοδότηση       Σύντμηση_προθεσμίας_κλητεύσεως       Συρροή_εγκλημάτων       Σύσταση_ιδιοκτησίας       Σφαγίων_επιθεώρηση       Σωματεμπορία       Σωματική_βλάβη_απλή       Σωματική_βλάβη_από_αμέλεια       Σωματική_βλάβη_βαριά       Σωματική_βλάβη_επικίνδυνη       Σωματική_βλάβη_θανατηφόρα
*) Τεκμήριο_αθωότητας       Τηλεπικοινωνίες       Τιμολόγια_εικονικά       Τοκογλυφία       Τόκοι       Τουριστικής_νομοθεσίας_παραβάσεις       Τραπεζική_επιταγή       Τραπεζική_επιταγή_ακάλυπτη       Τραπεζικό_επιτόκιο       Τριτανακοπή_       Τρομοκρατία       Τύπος
*) Υγειονομική_νομοθεσία       Υγειονομικός_κανονισμός       Υγιεινή_και_ασφάλεια_εργασίας       Υιοθεσία       Υιοθεσίας_μεσολάβηση       Υπάλληλος       Υπάλληλος       Υπεξαγωγή_εγγράφων       Υπεξαίρεση       Υπεξαίρεση_στην_υπηρεσία       Υπέρβαση_εξουσίας       Υπερεργασία       Υπερημερία_εργοδότη       Υπερχειλής_δόλος       Υπερωριακή_απασχόληση       Υπερωρίες_οδηγών_φορτηγών_αυτοκινήτων       Υποδημάτων_εφοδιασμός       Υπόθαλψη_εγκληματία       Υποτροπή       Υπουργών_ευθύνη       Υφαίρεση       Υφαρπαγή_ψευδούς_βεβαίωσης
*) Φαρμακεία       Φθορά_ξένης_ιδιοκτησίας       Φοροδιαφυγή       Φορολογία_πλοίου       Φυγόδικος
*) Χρεοκοπία       Χρεοκοπία_δόλια       Χρηματική_ικανοποίηση       Χρηματική_ικανοποίηση       Χρηματιστηρίου_εγκλήματα       Χρήση_ψευδής_βεβαίωσης       Χρησικτησία       Χρησικτησία_έκτακτη       Χρόνος_τέλεσης_πράξης       Χρυσού_Εισαγωγή       Χωρισμός_υπόθεσης
*) Ψευδής_ανώμοτη_κατάθεση       Ψευδής_βεβαίωση       Ψευδής_ιατρική_πιστοποίηση       Ψευδής_καταμήνυση       Ψευδής_υπεύθυνη_δήλωση       Ψευδορκία       Ψευδορκία_μάρτυρα       Ψυχική_οδύνη