Επαναπροσδιορισμοί υποθέσεων

23/10/2023
20/10/2023
18/10/2023
15/06/2023
01/06/2023
25/05/2023
17/05/2023
1/3/2023
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Β1 ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 7-2-2023 ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ.
21/2/2023
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Α1 ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 6-2-2023 ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ.
10/2/2023
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ Α1 ΠΟΛ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΤΗΣ 6-2-2023 ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ.
9/2/2023
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΔΙΚΑΣΙΜΟΥ Β1΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 7-2-2023 ΠΟΥ ΑΝΕΣΤΑΛΗ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ 6 ΚΑΙ 7-2-2023.
4/5/2022
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Α΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1-5-2022 ΓΙΑ 2-5-2022
4/3/2022
25/2/2022
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
22/10/2021
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 15-10-2021


  Οι υποθέσεις του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που αποσύρθηκαν στις 15-10-2021, ημέρα Παρασκευή, μετά την υπ’ αριθ. 45298/15-10-2021 (ΦΕΚ Β΄4762/2021) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, περί αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων στο νομό Αττικής, θα προσδιοριστούν αυτεπάγγελτα από τον Άρειο Πάγο.
  Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο γίνεται από το γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
  Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr ως και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (στις υποθέσεις με διάδικο το Ελληνικό Δημόσιο) προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.

Αθήνα 22-10-2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΦΛΟΥΡΗ-ΧΑΛΕΒΙΔΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


04/2/2022
Η Πρόεδρος του Δ πολ. τμήματος του Αρείου Πάγου,
Έχοντας υπόψη το ΦΕΚ 190/Β/26-1-2022 αναστολή λειτουργία δικαστηρίων και Εισαγεγελιών της περιφερείας Αττικής και Κρήτης για 27 η και 28η Ιανουαρίου 2022, σε συνδυασμό με το άρθρο 565 παρ. 2 ΚΠολΔ (διατ. 651/71), ορίζει αυτεπαγγέλτως δικάσιμο για να συζητηθεί η παρακάτω αίτηση αναστολής ενώπιον του Δ Πολιτικού Τμήματος (σε Συμβούλιο) την Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2022, και ώρα 12.30. με αριθ. κατάθεσης ΤΚ 231/21

Η καταχώρηση της υπόθεσης στο έκθεμα γίνεται ηλεκτρονικά από τη γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.
Η ημερομηνία της νέας δικασίμου γνωστοποιείται με ανάρτησή της, στο site του Αρείου Πάγου www.areiospagos.gr, στη διαδικτυακή πύλη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων portal.olomeleia.gr, προς ενημέρωση των διαδίκων και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας.
4-2-2022
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ΄ ΠΟΛ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΦΛΟΥΡΗ ΧΑΛΕΒΙΔΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ