Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο


Ηλεκτρονική Αίτηση Μετάθεσης ή Τοποθέτησης Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης καθώς και των αποφοίτων ΕΣΔΙ.
Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταχώρηση της αίτησης
Εγκύκλιος έναρξης χρήσης του νέου Ηλεκτρονικού Συστήματος αιτήσεων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Α.Δ.Σ. 210.6419104, 105 και 106

 

17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
04/04/2024
07/03/2024

Ανακοίνωση ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ για αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης όλων των Δικαστικών (και Ειρηνοδίκες) και Εισαγγελικών Λειτουργών, ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

14/02/2024

Ανακοίνωση για αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης όλων των Δικαστικών (και Ειρηνοδίκες) και Εισαγγελικών Λειτουργών, ΜΑΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

14/12/2023
26/10/2023
20/09/2023

Ανακοίνωση για αιτήσεις μετάθεσης ή τοποθέτησης Εισαγγελικών Λειτουργών Οκτωβρίου 2023.

22/06/2023

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔι ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔι ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΕΔΡΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΣΕ Α΄ ΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΕ Γ΄ ΤΑΞΗΣ

 

 

17/05/2023
Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 17ης Μαΐου 2023

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

16/05/2023
Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 16ης Μαΐου 2023

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ

 

12/05/2023
Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 12ης Μαΐου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΕΦΕΤΩΝ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

11/05/2023
27/04/2023
20/12/2022
Συνεδρίαση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 20ης Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΙΡ. Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΙΡ. Δ΄ ΤΑΞΗΣ

 

31/10/2022
13/7/2022
4/7/2022

331-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΣΤΗ EUROJUST

 Προς τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας

 Σας γνωστοποιούμε ότι, κατόπιν του 28021/4-7-2022 ερωτήματος του Υπουργού Δικαιοσύνης, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης πρόκειται, σε μελλοντική συνεδρίασή του, να αποφασίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022), σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του ν. 3663/2008, όπως ισχύει, για τον ορισμό: α) ενός (1) εισαγγελικού λειτουργού, με το βαθμό αντεισαγγελέα εφετών ή εισαγγελέα πρωτοδικών, με πέντε (5) τουλάχιστον έτη στο βαθμό, ως Εθνικού μέλους στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), και β) ενός (1) εισαγγελικού λειτουργού, με βαθμό τουλάχιστον αντεισαγγελέα πρωτοδικών, με πέντε τουλάχιστον έτη στο βαθμό αυτό, ως αναπληρωτή του εθνικού μέλους.

Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ενημερώσετε, αυθημερόν, τους εισαγγελικούς λειτουργούς της υπηρεσίας σας, καθώς και τους υπηρετούντες στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της Περιφέρειάς σας, προκειμένου να δηλώσουν εγγράφως την επιθυμία τους.

Οι σχετικές αιτήσεις προς το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά (ads@areiospagos.gr), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022.

Με εντολή του Εισηγητή-Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου
Ισίδωρου Ντογιάκου

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων
Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

14/6/2022
                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(αφορά μόνο Ειρηνοδίκες)

Ενόψει επικείμενης συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασισθεί τόσο ο διορισμός και η τοποθέτηση δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης, όσο και οι μεταθέσεις των ήδη υπηρετούντων Ειρηνοδικών, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μετάθεσης (υπογεγραμμένες & σκαναρισμένες ή με ηλεκτρονική υπογραφή), στο Τμήμα Συμβουλίων του Αρείου Πάγου (e-mail: ads.aitisi@areiospagos.gr), έως και την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 15.00΄.

Οι επιλογές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις δεκαπέντε (15).

Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση (μετάθεσης ή ανάκλησης).

Επισημαίνουμε ότι, οι αιτούντες θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή της αίτησής τους από το Τμήμα Συμβουλίων (210 64.19.104 – 106 – 168).

Σημειώνουμε ότι, οι υποβληθείσες αιτήσεις μετάθεσης, που δεν έχουν ικανοποιηθεί, παραμένουν σε ισχύ (μέχρι την ικανοποίηση ή την ανάκλησή τους).

Παρακαλούμε να αναζητηθούν τα υποδείγματα αιτήσεων (μετάθεσης ή ανάκλησης) στην ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου (Ενημέρωση Συμβουλίων).

 

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβουλίων

Ηρακλεία Γιαννακοπούλου

 

8/6/2022
6/6/2022
20/5/2022
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - αποτελέσματα 20/5/2022

Προαγωγές Αντιεισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών.

19/5/2022
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - αποτελέσματα 19/5/2022

Προαγωγές Πρωτοδικών στο βαθμό του προέδρου πρωτοδικών.

16/5/2022
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - αποτελέσματα 16/5/2022

Προαγωγές Προέδρων Πρωτοδικών στο βαθμό του εφέτη.

13/5/2022
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - αποτελέσματα 13/5/2022

Προαγωγές Αντεισαγγελέων Εφετών στο βαθμό του εισαγγελέα εφετών.
Προαγωγές Εισαγγελέων Πρωτοδικών στο βαθμό του αντεισαγγελέα εφετών.

10/5/2022
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - αποτελέσματα 10/5/2022

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΦΕΤΩΝ
ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΦΕΤΩΝ

29/3/2022
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο - αποτελέσματα 29/3/2022

Μεταθέσεις Ειρηνοδικών
Τοποθετήσεις Δόκιμων Ειρηνοδικών

4/11/2021
16/06/2021
14/06/2021