Βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

 

Τελευταία ενημέρωση  26-05-2023, 19:00 (ανανέωση σελίδας)


Στις εκλογές της 21.05.2023, το Α1’ Τμήμα του Αρείου Πάγου είναι αρμόδιο (σύμφωνα με το π.δ. 26/2012 και το Ν.4648/2019 όπως ισχύουν):

    Α) για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής, των Εφόρων αυτών στις εκλογικές περιφέρειες της Ελλάδος, καθώς και το διορισμό των Εποπτών Εκλογών και των γραμματέων αυτών στο εξωτερικό

    Β) για το διορισμό των αντιπροσώπων της δικαστικής  αρχής στα τμήματα του εξωτερικού. Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής διορίζονται μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια.

    Γ) για την ανακήρυξη των εκλογικών συνδυασμών, των υποψηφίων αυτών, καθώς και των μεμονωμένων υποψηφίων.

 


Εγκύκλιος Εκλογών Α1' τμήματος Αρείου Πάγου για τις εκλογές.
Διευκρινιστική Εγκύκλιος Εκλογών Α1' τμήματος Αρείου Πάγου για τις εκλογές.

 

*** Ανακήρυξη Εκλογών (8/2-5-2023) και διορθώσεις αυτής με την 9/4-5-2023 , με την 17/2023, με την 18/2023, με την 20/2023 και την 85/2023

Αρχείο Συνδυασμών και Υποψηφίων Βουλευτών σε μορφή EXCEL

 

*** Απόφαση 2/2023 διορισμού Εποπτών, Αναπληρωτών Εποπτών και Γραμματέων Εποπτών για τα τμήματα εξωτερικού

*** Απόφαση 11/2023 αντικατάστασης γραμματέα επόπτη.

*** Απόφαση 12/2023 διορισμού Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και Αναπληρωματικούς αυτών για τα τμήματα εξωτερικού.

*** Απόφαση 13/2023 διορισμού εφόρων των Αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής και Αναπληρωματικούς αυτών.

*** Απόφαση 19/2023 διορθωτική ονομάτων Αντιπροσώπων εξωτερικού

*** Απόφαση 82/2023 διορθωτική ονομάτων Αντιπροσώπων εξωτερικού

*** Απόφαση 83/2023 αντικατάστασης Αντιπροσώπων εξωτερικού

*** Απόφαση 86/2023 διορθωτική ονομάτων Αντιπροσώπων εσωτερικού

*** Απόφαση 88/2023 αντικατάστασης εφόρων

 

Ανακοίνωση για ΕΠΟΠΤΕΣ και ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΚΥΑ 36395/28-04-2023  


Παλαιές ανακοινώσεις


Η κλήρωση των αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής έγινε στις 10/5/2023 και για τους ανεπίδοτους διορισμούς στις 17/5/2023 (απόφαση 87/2023)

Αναζήτηση αποτελεσμάτων

Οι διορισμοί από τον Άρειο Πάγο έχουν ολοκληρωθεί, τυχόν αντικαταστάσεις διορισμένων Δικαστικών Αντιπροσώπων θα γίνουν απο τους εφόρους των Εκλογικών Περιφερειών, οι οποίοι εδρεύουν στα κατα τόπους Εφετεία ή Πρωτοδικεία.

Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Πρωτοδικεία για την αποστολή αναλυτικού αρχείου με τα στοιχεία των δικαστικών αντιπροσώπων αρμοδιότητός τους.   

 

Για διορθώσεις λαθών των διοριστηρίων (μόνο για Ον/μο, πατρώνυμο, ιδιότητα, υπηρεσία και ΑΦΜ, όχι διεύθυνση), οι κατά τόπους Εισαγγελίες Πρωτοδικών παρακαλούνται να αποστέλλουν το διοριστήριο και τις διορθώσεις με υπεύθυνη δήλωση του Αντιπροσώπου από το gov.gr (ή σαρωμένη έντυπη)  για την ακρίβεια των διορθωμένων στοιχείων, στο manoli@areiospagos.gr (τηλ επικοινωνίας 210.6419125, κα Αικ. Μανώλη). Αναλυτικά εδώ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου για την Ανακήρυξη συνδυασμών και των υποψηφίων αυτών, για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023

 Η ονομασία των Εκλογικών Περιφερειών της χώρας, όπως αναγράφονται στην υπ΄ αριθμ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία που παραδόθηκαν από την ηλεκτρονική πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται ουσιαστικά, κατά περιεχόμενο, πλήρως με τις χρησιμοποιούμενες στο Π.Δ. 8/2023 διατάξεις. Τυχόν δε ελάχιστες λεκτικές διαφοροποιήσεις (π.χ. “Εκλογική Περιφέρεια Άρτας” αντί “Εκλογική Περιφέρεια Νομού Άρτης”, “Εκλογική Περιφέρεια Καρδίτσας” αντί “Εκλογικής Περιφέρεια Νομού Καρδίτσης”), ουδόλως δύναται να επηρεάσει την εγκυρότητα συμμετοχής στις εκλογές οποιουδήποτε συνδυασμού που ανακηρύχθηκε κ.λπ., δεδομένου ότι η, υπό οποιαδήποτε εκδοχή, διατύπωση δεν επιδρά στο κύρος της καταχώρισης στην ηλεκτρονική πύλη, της Ανακήρυξης των συνδυασμών και των υποψηφίων τους, καθώς και των ψηφοδελτίων που θα τυπωθούν.

Η παρούσα ανακοίνωση κοινοποιείται και στο Υπουργείο Εσωτερικών για τις δικές του ενέργειες.

 Αθήνα, 3/5/2023

Το Α1’ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου

 

 

 

 

Παρακαλούνται οι Επόπτες εξωτερικού και οι γραμματείς τους να επικοινωνήσουν με το υπουργείο Εσωτερικών στα τηλέφωνα 213.136.1130 (κα Παπακώστα) και 213.136.1136 (κος Χατζηβασίλογλου) για οδηγίες.

Σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού στο εξωτερικό να ενημερωθεί άμεσα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στα τηλέφωνα 210.6419175 και 366. Τα ανεπίδοτα διοριστήρια θα επιστραφούν στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της μη αποδοχής, την Τρίτη 2/5/2023 στις 12:00.

 

Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό αντιπροσώπων της Δικαστικής Αρχής σε όλη την επικράτεια

Οι δικηγόροι, οι ασκούμενοι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις προτίμησης με ηλεκτρονικό τρόπο και θα ενημερωθούν από τους συλλόγους τους για την έναρξη της διαδικασίας. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέλθουν στον Άρειο Πάγο μέχρι την Παρασκευή 5 Μαΐου και ώρα 12.00 μ.μ.

Αιτήσεις Προτίμησης για Δικαστικούς και Εισαγγελικούς λειτουργούς, Υπαλλήλους κλπ (όλες οι κατηγορίες εκτός από Δικηγόρους και Συμβολαιογράφους), μέχρι την Παρασκευή 5/5/2023 και ώρα 23:59.

Λίστα με τους Δήμους και τις Δημοτικές ενότητες για την αίτηση.

Αιτήσεις γίνονται για όλη την Επικράτεια ΚΑΙ για τις μονοεδρικές.

Αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής στο εξωτερικό διορίζονται με κλήρωση μόνιμοι πρεσβευτικοί ή προξενικοί ακόλουθοι και γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι πρεσβειών και προξενείων, πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών με βαθμό 6ο και άνω που υπηρετούν στην οικεία διπλωματική περιφέρεια. Για το λόγο αυτό δεν θα γίνουν αιτήσεις για διορισμό Δικαστικών Αντιπρόσωπων στο εξωτερικό.


Κατάλογοι υποψηφίων δικαστικών αντιπροσώπων

Οι δικηγόροι και οι ασκούμενοι δικηγόροι όλης της χώρας θα αποσταλούν μαζικά μέσω της Ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων. Παρακαλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους να μην αποστέλουν μεμονωμένα τις καταστάσεις τους.

Οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι θα αποστείλουν τις καταστάσεις ανά Εφετειακή περιφέρεια στο ekloges2023@solon.gov.gr με βάση το πρότυπο.

Οι υπηρεσίες θα αποστείλουν τις καταστάσεις με το αρχείο excel που κάνουν export απο το σύστημα ekloges.gov.gr.

29/4/2023 Οι αιτήσεις προτίμησης για δικαστικούς αντιπροσώπους έχουν ανοίξει στην πλατφόρμα των δικηγορικών συλλόγων.

Οι υπηρεσίες παρακαλούνται να οριστικοποιήσουν τους καταλόγους μέχρι την Τρίτη 2/5/2023 και ώρα 13:00, για να έχουν δικαίωμα οι υποψήφιοι να κάνουν αίτηση.


Κατάλογοι υποψηφίων Εφόρων

Πρότυπο καταστάσεων σε excel.

Οι Υπηρεσίες παρακαλούνται να αποστείλουν τις καταστάσεις στο ekloges2023@solon.gov.gr με βάση το ανωτέρω πρότυπο.

Για εξαίρεση από διορισμό Εφόρου, και μόνο για όσους δεν έχουν κάνει ήδη αίτημα εξαίρεσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση και αποστείλετέ την στο ekloges2023@solon.gov.gr

 


Πρόσθετες πληροφορίες για τις αιτήσεις των υποψηφίων Δικαστικών Αντιπροσώπων όλων των κατηγορίων και για συλλόγους - υπηρεσίες (αποστολή καταλόγων κλπ) θα αναρτηθούν μετά την έκδοση της εγκυκλίου των εκλογών από τον Άρειο Πάγο.

 

21/4/2023

Αιτήσεις Προτίμησης για διορισμό Εφόρων της Επικράτειας, Εποπτών εξωτερικού και γραμματέων αυτών.

Οι αιτήσεις προτίμησης θα γίνουν ηλεκτρονικά με χρήση των κωδικών TaxisNet για τις παρακάτω κατηγορίες υποψηφίων:

 

1) Έφοροι - Επόπτες:

        Πάρεδροι του Συμβουλίου Επικρατείας
        Πάρεδροι του Ελεγκτικού Συνεδρίου
        Εφέτες των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων και οι Αντιεισαγγελείς Εφετών
        Πρόεδροι Πρωτοδικών και Εισαγγελείς Πρωτοδικών (εφόσον οι παραπάνω δεν επαρκούν).

 

2) Γραμματείς Εποπτών Εξωτερικού

        Δικαστικοί υπάλληλοι οποιασδήποτε κατηγορίας δικαστηρίων και οποιουδήποτε βαθμού.
 

Λόγω των ασφυκτικών προθεσμιών για το διορισμό στο εξωτερικό των Εποπτών και των Γραμματέων αυτών, οι αιτήσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 27/4/2023 στις 11:00 το πρωί. Μετά την ανωτέρω προθεσμία η ηλεκτρονική πλατφόρμα δε θα είναι διαθέσιμη και αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές με άλλο τρόπο.

Για τυχόν προβλήματα που αφορούν την παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή των αιτήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα πληροφορικής του Αρείου Πάγου στα τηλέφωνα 210.6419158-179.


 

Υποψήφιοι συνδυασμών

Εφόσον οι υπεύθυνοι των συνδυασμών που καταχωρούν τους υποψηφίους των κομμάτων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών διαπιστώσουν πρόβλημα στην καταχώρηση λόγω διαφορετικών ονομάτων από τα στοιχεία ταυτότητας και τον εκλογικό κατάλογο, θα πρέπει ο εκπρόσωπος του κόμματος που έχει ορισθεί υπεύθυνος, να αποστείλει ηλεκτρονικά στον Άρειο Πάγο στο email gram@areiospagos.gr τα παρακάτω:

1) Απόφαση του δήμου για την αλλαγή του ονόματος.

2) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου από το gov.gr ότι "Είμαι υποψήφιος/α με το συνδυασμό .......  Δεν έχω στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλα ούτε αποδέχθηκα πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια" 

3) Στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου και του εκπροσώπου (Ον/μο, τηλέφωνο, email)

Σε περίπτωση αδυναμίας ταυτοποίησης υποψηφίου στην ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ παρακαλούμε ακολουθήστε τις αναρτημένες οδηγίες του ΥΠ.ΕΣ. όπου υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες.