Πληροφόρηση για τους Επόπτες, τους Γραμματείς τους, τους Αναπληρωτές Επόπτες καθώς και για τους εξ Ελλάδος Δικαστικούς Αντιπροσώπους και Αναπληρωτές Δικαστικούς Αντιπροσώπους.

 

 Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν πως, ιδιαίτερα για χώρες εκτός Ε.Ε. και χώρου Σένγκεν (δηλαδή εκτός των 26 κ-μ Ε.Ε. συν Ελβετία και Νορβηγία), χρειάζεται, κατά περίπτωση :

 

Α. Θεώρηση εισόδου (βίζα)

     Άλλες χώρες χορηγούν τις θεωρήσεις με ηλεκτρονικά συστήματα, από απόσταση, διαδικασία την οποία πρέπει να κάνει ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

     Άλλες όμως απαιτούν όπως οι αιτούντες θεώρηση, εμφανισθούν δια ζώσης και υποβάλουν αίτηση στο Προξενείο τους στην Αθήνα. Η διαδικασία έκδοσης της θεώρησης από Προξενείο μπορεί να κρατήσει από 2-3 έως και άνω των 15 ημερών. Σε μερικές χώρες απαιτείται χρονοβόρα επικοινωνία και με την πρωτεύουσά τους. Για τις Η.Π.Α. δεν αρκεί ηλεκτρονική βίζα ESTA, αλλά διαδικασία δια ζώσης στο Προξενείο, επειδή πρόκειται για υπηρεσιακό ταξίδι και όχι τουριστικό/επιχειρηματικό (διαδικασία βάσει και αμοιβαιότητας).

    Το Υπουργείο Εξωτερικών μεσολαβεί με συνεννοήσεις και, εάν χρειάζεται, ρηματικές διακοινώσεις (νότες) προς την οικεία ξένη Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή, για την έκδοση της θεώρησης, αυτό όμως δεν εξασφαλίζει πάντα την ταχύτερη έκδοσή της.

Β.  Διαβατήρια και όχι αστυνομική ταυτότητα

      Άπαντες που θα διορισθούν και θα αποσταλούν στο εξωτερικό για να επιτελέσουν τα ανωτέρω εκλογικά καθήκοντα, οφείλουν να ταξιδέψουν με διαβατήριο, σε ισχύ βέβαια, και όχι με αστυνομική ταυτότητα, ακόμη και για τα κ-μ Ε.Ε. και Σένγκεν, καθότι δεν ταξιδεύουν τουριστικά αλλά σε υπηρεσία του ελληνικού κράτους. Εφόσον μάλιστα πρόκειται να μεταφέρουν επιστρέφοντας τον εκλογικό σάκο, είναι πολύ πιθανό να διορισθούν ως "Διπλωματικοί Ταχυδρόμοι", ήτοι ο σάκος να γίνει "διπλωματικός σάκος", με τα διεθνή συνοδευτικά έγγραφα που θα τους εκδώσει η αρμόδια για το εκλογικό τους τμήμα Πρεσβεία ή Προξενική Αρχή. Δεν νοείται "Διπλωματικός Ταχυδρόμος" χωρίς διαβατήριο.

     

Γ. Ενδεχόμενος εφοδιασμός τους με υπηρεσιακό ή ακόμη και διπλωματικό διαβατήριο

    Το Υπουργείο Εξωτερικών μπορεί κατ' εξαίρεση, βάσει του Οργανισμού του, να εξετάσει τη σκοπιμότητα να εφοδιάσει κάποιους από τους ανωτέρω με υπηρεσιακό, ακόμη δε και με διπλωματικό διαβατήριο, εάν κρίνει ότι αυτό θα παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια και ευχέρεια κινήσεων στον φέροντα, στη χώρα όπου θα επιτελέσει τα ανωτέρω καθήκοντα και δη κατά τη διέλευση των συνόρων με τον σάκο. 
    Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, με φωτογραφία, δακτυλικά αποτυπώματα κλπ, στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών (Ακαδημίας 1, Αθήνα)
    Το Υπουργείο Εξωτερικών μεριμνά μετά ώστε η ΕΛ.ΑΣ. να εκδώσει και αυτά τα διαβατήρια ταχέως. Δεν αποκλείεται όμως κάποια καθυστέρηση, πχ εάν η φωτογραφία κριθεί από την ΕΛ.ΑΣ. προβληματική.

 

Δ.  Ταξιδιωτική ασφάλιση

    Εκτός από διαβατήριο, παντός τύπου, επιβάλλεται η κατοχή και συνήθους ταξιδιωτικής ασφάλισης, για παν ενδεχόμενο αλλά και επειδή κατά κανόνα απαιτείται για την είσοδο σε τρίτη χώρα.

 

    Κατά τις εκλογές του Μαΐου 2023, το Υπουργείο εξέδωσε, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και με μεγάλη πίεση και προς τις ξένες Αρχές (που, στην πρώτη αυτή φάση, επέδειξαν ιδιαίτερη ευελιξία), ένα διπλωματικό και 13 υπηρεσιακά διαβατήρια (τα περισσότερα για το -εκτός Ε.Ε. πλέον- Ηνωμένο Βασίλειο) καθώς και 13 ρηματικές διακοινώσεις προς ξένες Πρεσβείες στην Αθήνα, με αντίστοιχες προφορικές συνεννοήσεις μαζί τους. Σε μερικές περιπτώσεις όπου πχ οι ενδιαφερόμενοι ΔΕΝ μπορούσαν/ήθελαν να έλθουν στην Αθήνα, καθότι κατοικούν σε μακρινές περιοχές (Κρήτη, Ρόδο, ακόμη και Θεσσαλονίκη), δεν κατέστη δυνατή η έκδοση του κατάλληλου διαβατηρίου (ευτυχώς τελικά χωρίς πρόβλημα στο ταξίδι, αλλά με κάποιο "ρίσκο" που κάλυψε η έκδοση πρόσθετων εγγράφων από την οικεία Πρεσβεία μας) ή τα χρονικά περιθώρια δράσης ήταν υπερβολικά στενά και πιεστικά.

    Αρα, οι διορισθησόμενοι σε χώρες με βίζα ή ανάγκη ειδικού διαβατηρίου (Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτος, Κατάρ, Τουρκία, εν προκειμένω) πρέπει να είναι σε θέση να έλθουν εγκαίρως στην Αθήνα και να μείνουν λίγες ημέρες, εάν αυτό απαιτείται.

 

   ΣΥΝΕΠΩΣ: Μετά το διορισμό από τον Αρειο Πάγο, οι διορισθησόμενοι σε χώρες εκτός Ε.Ε./Σένγκεν πρέπει να επικοινωνήσουν αμέσως με τα τηλέφωνα που θα σας γνωστοποιήσει τις επόμενες ημέρες το ΥΠΕΞ, προκειμένου κατά περίπτωση να  υπάρξει απ' ευθείας επικοινωνία, να κριθεί εάν χρειάζεται (νέο) κοινό, υπηρεσιακό ή διπλωματικό διαβατήριο και, αναλόγως, τι είδος θεώρηση απαιτείται. Για τους ίδιους λόγους, παρακαλούμε να τους ζητήσετε εξαρχής κινητό τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προς χρήση καθαρά για υπηρεσιακό σκοπό, από διπλωματικούς και εντεταλμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, και μόνο για τις ανάγκες εκτέλεσης της προκείμενης αποστολής τους έως το τέλος της).