Προσκλήσεις - Διαγωνισμοί

27/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για την προμήθεια ORIGINAL PHOTOCONDUCTOR και TONER εκτυπωτών της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

25/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης στην υπηρεσία του Αρείου Πάγου και στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

07/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για γραφεία και καρέκλες της υπηρεσίας του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

07/09/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για την εκτύπωση και προμήθεια φακέλων δικογραφίας Προέδρου και Εισηγητού στην υπηρεσία του ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

04/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για την ετήσια συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού πληροφορικής ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ.

05/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (φωτοαντιγραφικό κλπ) της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου.

05/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ συλλογής προσφορών για προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ κλπ) της υπηρεσίας του Αρείου Πάγου.

31/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού καθαριότητας του Δικαστικού Μεγάρου του Αρείου Πάγου.

08/03/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την προμήθεια τριάντα (30) καθισμάτων εργασίας στην Υπηρεσία του Αρείου Πάγου.