<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Αγνωστο πινάκιο
1)
599/2017  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
2)
1/2017  
3)
2/2017  
4)
3/2017  
5)
8/2017  
6)
9/2017  
7)
30/2017  
8)
31/2017  
9)
35/2017  
10)
51/2017  
11)
52/2017  
12)
71/2017  
13)
86/2017  
14)
87/2017  
15)
88/2017  
16)
89/2017  
17)
90/2017  
18)
91/2017  
19)
92/2017  
20)
93/2017  
21)
135/2017  
22)
136/2017  
23)
137/2017  
24)
138/2017  
25)
146/2017  
26)
147/2017  
27)
148/2017  
28)
149/2017  
29)
150/2017  
30)
151/2017  
31)
152/2017  
32)
153/2017  
33)
154/2017  
34)
155/2017  
35)
166/2017  
36)
167/2017  
37)
168/2017  
38)
169/2017  
39)
186/2017  
40)
187/2017  
41)
190/2017  
42)
191/2017  
43)
199/2017  
44)
200/2017  
45)
201/2017  
46)
202/2017  
47)
203/2017  
48)
204/2017  
49)
205/2017  
50)
206/2017  
51)
207/2017  
52)
208/2017  
53)
209/2017  
54)
210/2017  
55)
237/2017  
56)
238/2017  
57)
239/2017  
58)
240/2017  
59)
241/2017  
60)
242/2017  
61)
249/2017  
62)
250/2017  
63)
251/2017  
64)
252/2017  
65)
253/2017  
66)
254/2017  
67)
267/2017  
68)
268/2017  
69)
269/2017  
70)
270/2017  
71)
299/2017  
72)
300/2017  
73)
301/2017  
74)
302/2017  
75)
303/2017  
76)
304/2017  
77)
305/2017  
78)
306/2017  
79)
307/2017  
80)
313/2017  
81)
314/2017  
82)
315/2017  
83)
316/2017  
84)
317/2017  
85)
318/2017  
86)
333/2017  
87)
334/2017  
88)
403/2017  
89)
404/2017  
90)
405/2017  
91)
406/2017  
92)
407/2017  
93)
408/2017  
94)
409/2017  
95)
410/2017  
96)
411/2017  
97)
412/2017  
98)
437/2017  
99)
439/2017  
100)
440/2017  
101)
450/2017  
102)
457/2017  
103)
458/2017  
104)
459/2017  
105)
460/2017  
106)
461/2017  
107)
462/2017  
108)
463/2017  
109)
464/2017  
110)
465/2017  
111)
466/2017  
112)
470/2017  
113)
479/2017  
114)
496/2017  
115)
521/2017  
116)
522/2017  
117)
523/2017  
118)
524/2017  
119)
525/2017  
120)
526/2017  
121)
527/2017  
122)
529/2017  
123)
537/2017  
124)
538/2017  
125)
539/2017  
126)
560/2017  
127)
561/2017  
128)
562/2017  
129)
563/2017  
130)
564/2017  
131)
591/2017  
132)
592/2017  
133)
593/2017  
134)
594/2017  
135)
595/2017  
136)
596/2017  
137)
597/2017  
138)
598/2017  
139)
600/2017  
140)
601/2017  
141)
608/2017  
142)
610/2017  
143)
611/2017  
144)
612/2017  
145)
615/2017  
146)
624/2017  
147)
625/2017  
148)
629/2017  
149)
630/2017  
150)
648/2017  
151)
649/2017  
152)
650/2017  
153)
651/2017  
154)
671/2017  
155)
697/2017  
156)
698/2017  
157)
703/2017  
158)
704/2017  
159)
705/2017  
160)
706/2017  
161)
707/2017  
162)
708/2017  
163)
709/2017  
164)
710/2017  
165)
711/2017  
166)
712/2017  
167)
713/2017  
168)
714/2017  
169)
715/2017  
170)
716/2017  
171)
717/2017  
172)
718/2017  
173)
719/2017  
174)
720/2017  
175)
721/2017  
176)
722/2017  
177)
723/2017  
178)
724/2017  
179)
726/2017  
180)
738/2017  
181)
739/2017  
182)
746/2017  
183)
747/2017  
184)
748/2017  
185)
753/2017  
186)
754/2017  
187)
755/2017  
188)
776/2017  
189)
777/2017  
190)
778/2017  
191)
779/2017  
192)
780/2017  
193)
781/2017  
194)
782/2017  
195)
790/2017  
196)
809/2017  
197)
821/2017  
198)
822/2017  
199)
824/2017  
200)
862/2017  
201)
863/2017  
202)
891/2017  
203)
892/2017  
204)
893/2017  
205)
894/2017  
206)
903/2017  
207)
904/2017  
208)
905/2017  
209)
906/2017  
210)
907/2017  
211)
908/2017  
212)
909/2017  
213)
910/2017  
214)
911/2017  
215)
912/2017  
216)
913/2017  
217)
914/2017  
218)
915/2017  
219)
916/2017  
220)
917/2017  
221)
920/2017  
222)
936/2017  
223)
937/2017  
224)
938/2017  
225)
939/2017  
226)
940/2017  
227)
941/2017  
228)
942/2017  
229)
955/2017  
230)
997/2017  
231)
998/2017  
232)
999/2017  
233)
1000/2017  
234)
1001/2017  
235)
1002/2017  
236)
1003/2017  
237)
1004/2017  
238)
1005/2017  
239)
1006/2017  
240)
1007/2017  
241)
1008/2017  
242)
1009/2017  
243)
1010/2017  
244)
1011/2017  
245)
1012/2017  
246)
1013/2017  
247)
1014/2017  
248)
1051/2017  
249)
1052/2017  
250)
1053/2017  
251)
1054/2017  
252)
1055/2017  
253)
1056/2017  
254)
1057/2017  
255)
1072/2017  
256)
1073/2017  
257)
1074/2017  
258)
1075/2017  
259)
1076/2017  
260)
1077/2017  
261)
1078/2017  
262)
1079/2017  
263)
1080/2017  
264)
1095/2017  
265)
1096/2017  
266)
1097/2017  
267)
1098/2017  
268)
1099/2017  
269)
1100/2017  
270)
1104/2017  
271)
1105/2017  
272)
1109/2017  
273)
1110/2017  
274)
1111/2017  
275)
1112/2017  
276)
1113/2017  
277)
1114/2017  
278)
1115/2017  
279)
1116/2017  
280)
1117/2017  
281)
1118/2017  
282)
1119/2017  
283)
1120/2017  
284)
1166/2017  
285)
1168/2017  
286)
1169/2017  
287)
1170/2017  
288)
1171/2017  
289)
1172/2017  
290)
1173/2017  
291)
1202/2017  
292)
1203/2017  
293)
1204/2017  
294)
1205/2017  
295)
1206/2017  
296)
1231/2017  
297)
1232/2017  
298)
1243/2017  
299)
1244/2017  
300)
1245/2017  
301)
1246/2017  
302)
1247/2017  
303)
1248/2017  
304)
1249/2017  
305)
1276/2017  
306)
1277/2017  
307)
1278/2017  
308)
1279/2017  
309)
1280/2017  
310)
1281/2017  
311)
1291/2017  
312)
1292/2017  
313)
1297/2017  
314)
1298/2017  
315)
1299/2017  
316)
1300/2017  
317)
1301/2017  
318)
1302/2017  
319)
1303/2017  
320)
1304/2017  
321)
1305/2017  
322)
1306/2017  
323)
1307/2017  
324)
1346/2017  
325)
1347/2017  
326)
1348/2017  
327)
1349/2017  
328)
1350/2017  
329)
1351/2017  
330)
1352/2017  
331)
1353/2017  
332)
1354/2017  
333)
1355/2017  
334)
1369/2017  
335)
1370/2017  
336)
1371/2017  
337)
1372/2017  
338)
1373/2017  
339)
1374/2017  
340)
1375/2017  
341)
1376/2017  
342)
1377/2017  
343)
1429/2017  
344)
1431/2017  
345)
1432/2017  
346)
1443/2017  
347)
1444/2017  
348)
1445/2017  
349)
1446/2017  
350)
1447/2017  
351)
1455/2017  
352)
1456/2017  
353)
1457/2017  
354)
1458/2017  
355)
1459/2017  
356)
1464/2017  
357)
1465/2017  
358)
1466/2017  
359)
1467/2017  
360)
1468/2017  
361)
1469/2017  
362)
1470/2017  
363)
1477/2017  
364)
1478/2017  
365)
1487/2017  
366)
1503/2017  
367)
1514/2017  
368)
1515/2017  
369)
1516/2017  
370)
1517/2017  
371)
1518/2017  
372)
1547/2017  
373)
1548/2017  
374)
1567/2017  
375)
1569/2017  
376)
1577/2017  
377)
1578/2017  
378)
1579/2017  
379)
1580/2017  
380)
1588/2017  
381)
1589/2017  
382)
1590/2017  
383)
1591/2017  
384)
1592/2017  
385)
1640/2017  
386)
1641/2017  
387)
1642/2017  
388)
1643/2017  
389)
1644/2017  
390)
1645/2017  
391)
1646/2017  
392)
1647/2017  
393)
1648/2017  
394)
1649/2017  
395)
1650/2017  
396)
1717/2017  
397)
1718/2017  
398)
1719/2017  
399)
1720/2017  
400)
1721/2017  
401)
1739/2017  
402)
1740/2017  
403)
1742/2017  
404)
1743/2017  
405)
1744/2017  
406)
1745/2017  
407)
1746/2017  
408)
1747/2017  
409)
1748/2017  
410)
1749/2017  
411)
1750/2017  
412)
1751/2017  
413)
1752/2017  
414)
1774/2017  
415)
1775/2017  
416)
1776/2017  
417)
1780/2017  
418)
1802/2017  
419)
1814/2017  
420)
1817/2017  
421)
1875/2017  
422)
1876/2017  
423)
1877/2017  
424)
1878/2017  
425)
1929/2017  
426)
1930/2017  
427)
1931/2017  
428)
1932/2017  
429)
1933/2017  
430)
1934/2017  
431)
1935/2017  
432)
1936/2017  
433)
1937/2017  
434)
1938/2017  
435)
1939/2017  
436)
1940/2017  
437)
1946/2017  
438)
1947/2017  
439)
1961/2017  
440)
1979/2017  
441)
1980/2017  
442)
1981/2017  
443)
2005/2017  
444)
2022/2017  
445)
2039/2017  
446)
2040/2017  
447)
2041/2017  
448)
2042/2017  
449)
2043/2017  
450)
2044/2017  
451)
2045/2017  
452)
2046/2017  
453)
2081/2017  
454)
2082/2017  
455)
2083/2017  
456)
2084/2017  
457)
2085/2017  
458)
2086/2017  
459)
2087/2017  
460)
2088/2017  
461)
2089/2017  
462)
2090/2017  
463)
2091/2017  
464)
2092/2017  
465)
2093/2017  
466)
2094/2017  
467)
2095/2017  
468)
2096/2017  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
469)
4/2017  
470)
5/2017  
471)
6/2017  
472)
7/2017  
473)
10/2017  
474)
11/2017  
475)
12/2017  
476)
19/2017  
477)
20/2017  
478)
21/2017  
479)
22/2017  
480)
23/2017  
481)
25/2017  
482)
26/2017  
483)
27/2017  
484)
32/2017  
485)
36/2017  
486)
37/2017  
487)
65/2017  
488)
66/2017  
489)
67/2017  
490)
68/2017  
491)
69/2017  
492)
70/2017  
493)
72/2017  
494)
73/2017  
495)
74/2017  
496)
75/2017  
497)
76/2017  
498)
77/2017  
499)
78/2017  
500)
79/2017  
501)
80/2017  
502)
81/2017  
503)
94/2017  
504)
95/2017  
505)
98/2017  
506)
99/2017  
507)
139/2017  
508)
140/2017  
509)
156/2017  
510)
158/2017  
511)
171/2017  
512)
185/2017  
513)
192/2017  
514)
196/2017  
515)
197/2017  
516)
211/2017  
517)
212/2017  
518)
213/2017  
519)
214/2017  
520)
221/2017  
521)
236/2017  
522)
255/2017  
523)
263/2017  
524)
264/2017  
525)
265/2017  
526)
266/2017  
527)
281/2017  
528)
308/2017  
529)
312/2017  
530)
321/2017  
531)
322/2017  
532)
323/2017  
533)
324/2017  
534)
325/2017  
535)
326/2017  
536)
327/2017  
537)
328/2017  
538)
329/2017  
539)
330/2017  
540)
331/2017  
541)
332/2017  
542)
335/2017  
543)
336/2017  
544)
337/2017  
545)
338/2017  
546)
339/2017  
547)
340/2017  
548)
347/2017  
549)
348/2017  
550)
349/2017  
551)
350/2017  
552)
351/2017  
553)
352/2017  
554)
353/2017  
555)
354/2017  
556)
355/2017  
557)
356/2017  
558)
357/2017  
559)
358/2017  
560)
359/2017  
561)
360/2017  
562)
361/2017  
563)
362/2017  
564)
363/2017  
565)
364/2017  
566)
365/2017  
567)
413/2017  
568)
436/2017  
569)
438/2017  
570)
441/2017  
571)
442/2017  
572)
443/2017  
573)
467/2017  
574)
468/2017  
575)
469/2017  
576)
471/2017  
577)
472/2017  
578)
473/2017  
579)
474/2017  
580)
475/2017  
581)
476/2017  
582)
477/2017  
583)
478/2017  
584)
490/2017  
585)
491/2017  
586)
492/2017  
587)
493/2017  
588)
494/2017  
589)
495/2017  
590)
497/2017  
591)
498/2017  
592)
499/2017  
593)
500/2017  
594)
501/2017  
595)
502/2017  
596)
503/2017  
597)
504/2017  
598)
540/2017  
599)
541/2017  
600)
542/2017  
601)
543/2017  
602)
544/2017  
603)
545/2017  
604)
546/2017  
605)
547/2017  
606)
548/2017  
607)
553/2017  
608)
554/2017  
609)
555/2017  
610)
556/2017  
611)
557/2017  
612)
558/2017  
613)
559/2017  
614)
565/2017  
615)
566/2017  
616)
567/2017  
617)
568/2017  
618)
569/2017  
619)
570/2017  
620)
571/2017  
621)
572/2017  
622)
573/2017  
623)
574/2017  
624)
575/2017  
625)
576/2017  
626)
577/2017  
627)
578/2017  
628)
579/2017  
629)
580/2017  
630)
581/2017  
631)
582/2017  
632)
583/2017  
633)
584/2017  
634)
585/2017  
635)
586/2017  
636)
587/2017  
637)
588/2017  
638)
589/2017  
639)
590/2017  
640)
602/2017  
641)
603/2017  
642)
604/2017  
643)
605/2017  
644)
606/2017  
645)
607/2017  
646)
609/2017  
647)
613/2017  
648)
614/2017  
649)
616/2017  
650)
617/2017  
651)
618/2017  
652)
619/2017  
653)
620/2017  
654)
621/2017  
655)
622/2017  
656)
623/2017  
657)
626/2017  
658)
627/2017  
659)
628/2017  
660)
631/2017  
661)
634/2017  
662)
635/2017  
663)
636/2017  
664)
637/2017  
665)
672/2017  
666)
673/2017  
667)
674/2017  
668)
675/2017  
669)
676/2017  
670)
677/2017  
671)
678/2017  
672)
679/2017  
673)
680/2017  
674)
681/2017  
675)
682/2017  
676)
683/2017  
677)
684/2017  
678)
685/2017  
679)
686/2017  
680)
687/2017  
681)
688/2017  
682)
689/2017  
683)
690/2017  
684)
691/2017  
685)
692/2017  
686)
693/2017  
687)
695/2017  
688)
696/2017  
689)
727/2017  
690)
728/2017  
691)
729/2017  
692)
730/2017  
693)
731/2017  
694)
732/2017  
695)
733/2017  
696)
734/2017  
697)
735/2017  
698)
736/2017  
699)
737/2017  
700)
756/2017  
701)
791/2017  
702)
792/2017  
703)
793/2017  
704)
794/2017  
705)
795/2017  
706)
796/2017  
707)
797/2017  
708)
798/2017  
709)
799/2017  
710)
800/2017  
711)
801/2017  
712)
802/2017  
713)
803/2017  
714)
804/2017  
715)
805/2017  
716)
806/2017  
717)
807/2017  
718)
808/2017  
719)
814/2017  
720)
815/2017  
721)
816/2017  
722)
817/2017  
723)
818/2017  
724)
819/2017  
725)
820/2017  
726)
823/2017  
727)
853/2017  
728)
854/2017  
729)
855/2017  
730)
856/2017  
731)
857/2017  
732)
858/2017  
733)
859/2017  
734)
860/2017  
735)
861/2017  
736)
866/2017  
737)
867/2017  
738)
868/2017  
739)
869/2017  
740)
870/2017  
741)
871/2017  
742)
872/2017  
743)
873/2017  
744)
874/2017  
745)
883/2017  
746)
884/2017  
747)
885/2017  
748)
895/2017  
749)
896/2017  
750)
897/2017  
751)
898/2017  
752)
899/2017  
753)
900/2017  
754)
901/2017  
755)
902/2017  
756)
921/2017  
757)
922/2017  
758)
923/2017  
759)
935/2017  
760)
949/2017  
761)
950/2017  
762)
951/2017  
763)
952/2017  
764)
953/2017  
765)
954/2017  
766)
993/2017  
767)
1015/2017  
768)
1016/2017  
769)
1017/2017  
770)
1018/2017  
771)
1019/2017  
772)
1020/2017  
773)
1021/2017  
774)
1022/2017  
775)
1023/2017  
776)
1024/2017  
777)
1025/2017  
778)
1026/2017  
779)
1027/2017  
780)
1029/2017  
781)
1030/2017  
782)
1031/2017  
783)
1032/2017  
784)
1033/2017  
785)
1036/2017  
786)
1037/2017  
787)
1038/2017  
788)
1039/2017  
789)
1040/2017  
790)
1041/2017  
791)
1042/2017  
792)
1043/2017  
793)
1044/2017  
794)
1045/2017  
795)
1046/2017  
796)
1047/2017  
797)
1048/2017  
798)
1049/2017  
799)
1061/2017  
800)
1062/2017  
801)
1063/2017  
802)
1064/2017  
803)
1065/2017  
804)
1066/2017  
805)
1067/2017  
806)
1068/2017  
807)
1069/2017  
808)
1070/2017  
809)
1071/2017  
810)
1101/2017  
811)
1102/2017  
812)
1103/2017  
813)
1106/2017  
814)
1107/2017  
815)
1108/2017  
816)
1121/2017  
817)
1122/2017  
818)
1123/2017  
819)
1124/2017  
820)
1125/2017  
821)
1126/2017  
822)
1127/2017  
823)
1128/2017  
824)
1129/2017  
825)
1130/2017  
826)
1131/2017  
827)
1132/2017  
828)
1133/2017  
829)
1134/2017  
830)
1135/2017  
831)
1136/2017  
832)
1137/2017  
833)
1138/2017  
834)
1139/2017  
835)
1140/2017  
836)
1141/2017  
837)
1142/2017  
838)
1144/2017  
839)
1150/2017  
840)
1151/2017  
841)
1152/2017  
842)
1165/2017  
843)
1167/2017  
844)
1174/2017  
845)
1176/2017  
846)
1177/2017  
847)
1178/2017  
848)
1179/2017  
849)
1180/2017  
850)
1181/2017  
851)
1182/2017  
852)
1183/2017  
853)
1184/2017  
854)
1185/2017  
855)
1186/2017  
856)
1187/2017  
857)
1188/2017  
858)
1189/2017  
859)
1190/2017  
860)
1199/2017  
861)
1200/2017  
862)
1201/2017  
863)
1216/2017  
864)
1217/2017  
865)
1218/2017  
866)
1219/2017  
867)
1220/2017  
868)
1221/2017  
869)
1222/2017  
870)
1223/2017  
871)
1224/2017  
872)
1225/2017  
873)
1226/2017  
874)
1227/2017  
875)
1233/2017  
876)
1234/2017  
877)
1238/2017  
878)
1239/2017  
879)
1240/2017  
880)
1255/2017  
881)
1256/2017  
882)
1257/2017  
883)
1258/2017  
884)
1259/2017  
885)
1260/2017  
886)
1261/2017  
887)
1262/2017  
888)
1263/2017  
889)
1264/2017  
890)
1265/2017  
891)
1266/2017  
892)
1267/2017  
893)
1268/2017  
894)
1269/2017  
895)
1270/2017  
896)
1271/2017  
897)
1272/2017  
898)
1273/2017  
899)
1274/2017  
900)
1275/2017  
901)
1286/2017  
902)
1287/2017  
903)
1288/2017  
904)
1289/2017  
905)
1290/2017  
906)
1320/2017  
907)
1321/2017  
908)
1322/2017  
909)
1339/2017  
910)
1340/2017  
911)
1341/2017  
912)
1342/2017  
913)
1343/2017  
914)
1344/2017  
915)
1345/2017  
916)
1357/2017  
917)
1441/2017  
918)
1460/2017  
919)
1461/2017  
920)
1462/2017  
921)
1463/2017  
922)
1549/2017  
923)
1593/2017  
924)
1594/2017  
925)
1595/2017  
926)
1596/2017  
927)
1605/2017  
928)
1606/2017  
929)
1607/2017  
930)
1612/2017  
931)
1681/2017  
932)
1682/2017  
933)
1690/2017  
934)
1691/2017  
935)
1692/2017  
936)
1693/2017  
937)
1694/2017  
938)
1695/2017  
939)
1696/2017  
940)
1697/2017  
941)
1698/2017  
942)
1699/2017  
943)
1700/2017  
944)
1701/2017  
945)
1702/2017  
946)
1703/2017  
947)
1704/2017  
948)
1705/2017  
949)
1725/2017  
950)
1726/2017  
951)
1760/2017  
952)
1777/2017  
953)
1778/2017  
954)
1779/2017  
955)
1799/2017  
956)
1800/2017  
957)
1801/2017  
958)
1815/2017  
959)
1816/2017  
960)
1825/2017  
961)
1826/2017  
962)
1827/2017  
963)
1828/2017  
964)
1829/2017  
965)
1830/2017  
966)
1831/2017  
967)
1832/2017  
968)
1833/2017  
969)
1834/2017  
970)
1835/2017  
971)
1836/2017  
972)
1837/2017  
973)
1838/2017  
974)
1839/2017  
975)
1840/2017  
976)
1841/2017  
977)
1862/2017  
978)
1863/2017  
979)
1864/2017  
980)
1865/2017  
981)
1866/2017  
982)
1867/2017  
983)
1882/2017  
984)
1883/2017  
985)
1884/2017  
986)
1885/2017  
987)
1886/2017  
988)
1918/2017  
989)
1919/2017  
990)
1920/2017  
991)
1921/2017  
992)
1922/2017  
993)
1923/2017  
994)
1924/2017  
995)
1925/2017  
996)
1926/2017  
997)
1927/2017  
998)
1965/2017  
999)
1966/2017  
1000)
1967/2017  
1001)
1968/2017  
1002)
1969/2017  
1003)
1970/2017  
1004)
1971/2017  
1005)
1972/2017  
1006)
1974/2017  
1007)
1975/2017  
1008)
1976/2017  
1009)
1977/2017  
1010)
1978/2017  
1011)
1986/2017  
1012)
1999/2017  
1013)
2006/2017  
1014)
2007/2017  
1015)
2008/2017  
1016)
2009/2017  
1017)
2010/2017  
1018)
2011/2017  
1019)
2012/2017  
1020)
2013/2017  
1021)
2014/2017  
1022)
2019/2017  
1023)
2020/2017  
1024)
2058/2017  
1025)
2064/2017  
1026)
2065/2017  
1027)
2066/2017  
1028)
2067/2017  
1029)
2068/2017  
1030)
2069/2017  
1031)
2070/2017  
1032)
2109/2017  
1033)
2112/2017  
1034)
2113/2017  
1035)
2114/2017  
1036)
2115/2017  
1037)
2116/2017  
1038)
2117/2017  
1039)
2118/2017  
1040)
2119/2017  
1041)
2120/2017  
1042)
2121/2017  
1043)
2122/2017  
1044)
2124/2017  
1045)
2125/2017  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
1046)
28/2017  
1047)
29/2017  
1048)
50/2017  
1049)
53/2017  
1050)
54/2017  
1051)
55/2017  
1052)
56/2017  
1053)
57/2017  
1054)
58/2017  
1055)
59/2017  
1056)
60/2017  
1057)
61/2017  
1058)
62/2017  
1059)
63/2017  
1060)
64/2017  
1061)
96/2017  
1062)
97/2017  
1063)
115/2017  
1064)
116/2017  
1065)
117/2017  
1066)
118/2017  
1067)
119/2017  
1068)
120/2017  
1069)
121/2017  
1070)
122/2017  
1071)
123/2017  
1072)
124/2017  
1073)
125/2017  
1074)
126/2017  
1075)
127/2017  
1076)
128/2017  
1077)
129/2017  
1078)
130/2017  
1079)
131/2017  
1080)
132/2017  
1081)
133/2017  
1082)
134/2017  
1083)
141/2017  
1084)
142/2017  
1085)
157/2017  
1086)
163/2017  
1087)
164/2017  
1088)
165/2017  
1089)
170/2017  
1090)
172/2017  
1091)
173/2017  
1092)
174/2017  
1093)
175/2017  
1094)
176/2017  
1095)
177/2017  
1096)
178/2017  
1097)
179/2017  
1098)
180/2017  
1099)
181/2017  
1100)
182/2017  
1101)
183/2017  
1102)
184/2017  
1103)
222/2017  
1104)
223/2017  
1105)
224/2017  
1106)
225/2017  
1107)
226/2017  
1108)
227/2017  
1109)
228/2017  
1110)
229/2017  
1111)
230/2017  
1112)
231/2017  
1113)
232/2017  
1114)
233/2017  
1115)
234/2017  
1116)
235/2017  
1117)
256/2017  
1118)
257/2017  
1119)
258/2017  
1120)
259/2017  
1121)
280/2017  
1122)
282/2017  
1123)
283/2017  
1124)
284/2017  
1125)
285/2017  
1126)
286/2017  
1127)
287/2017  
1128)
288/2017  
1129)
289/2017  
1130)
290/2017  
1131)
291/2017  
1132)
292/2017  
1133)
293/2017  
1134)
294/2017  
1135)
319/2017  
1136)
320/2017  
1137)
341/2017  
1138)
366/2017  
1139)
367/2017  
1140)
368/2017  
1141)
369/2017  
1142)
370/2017  
1143)
371/2017  
1144)
372/2017  
1145)
373/2017  
1146)
374/2017  
1147)
375/2017  
1148)
376/2017  
1149)
377/2017  
1150)
378/2017  
1151)
379/2017  
1152)
380/2017  
1153)
381/2017  
1154)
382/2017  
1155)
383/2017  
1156)
384/2017  
1157)
385/2017  
1158)
386/2017  
1159)
387/2017  
1160)
388/2017  
1161)
421/2017  
1162)
422/2017  
1163)
423/2017  
1164)
424/2017  
1165)
425/2017  
1166)
426/2017  
1167)
427/2017  
1168)
428/2017  
1169)
429/2017  
1170)
430/2017  
1171)
431/2017  
1172)
432/2017  
1173)
433/2017 Απορρίπτει την αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρεφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του Κ.Ποι.Δ., δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1174)
434/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1175)
435/2017  
1176)
489/2017  
1177)
505/2017  
1178)
506/2017  
1179)
507/2017  
1180)
508/2017  
1181)
509/2017  
1182)
510/2017  
1183)
511/2017  
1184)
512/2017  
1185)
513/2017  
1186)
514/2017  
1187)
515/2017  
1188)
516/2017  
1189)
517/2017  
1190)
518/2017  
1191)
519/2017  
1192)
520/2017  
1193)
638/2017  
1194)
652/2017 Στα εγκλήματα σκοπού με υπερχειλή υποκειμενική υπόσταση πρέπει να αιτιολογείται στην καταδικαστική απόφαση ειδικά ο υπερχειλής δόλος ή δόλος σκοπού, διαφορετικά ελλείπει η απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία της καταδικαστικής απόφασης και αυτή είναι αναιρετέα κατ' άρθρο 510 παρ. 1 στ. Δ' του Κ.Ποιν.Δ.. Αναιρεί την καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή με μη απόδοση του ΦΠΑ διότι δεν αιτιολογείται σ' αυτήν αν ο κατηγορούμενος ενήργησε με δόλο σκοπού αποφυγής καταβολής του ΦΠΑ και φ...
1195)
653/2017  
1196)
654/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας
1197)
655/2017  
1198)
656/2017  
1199)
657/2017  
1200)
658/2017  
1201)
659/2017  
1202)
660/2017  
1203)
661/2017  
1204)
662/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1205)
663/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως το αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1206)
664/2017  
1207)
665/2017  
1208)
666/2017  
1209)
667/2017  
1210)
668/2017  
1211)
669/2017  
1212)
670/2017  
1213)
694/2017  
1214)
752/2017  
1215)
757/2017  
1216)
758/2017  
1217)
759/2017  
1218)
760/2017  
1219)
761/2017  
1220)
762/2017  
1221)
763/2017  
1222)
764/2017  
1223)
765/2017  
1224)
766/2017  
1225)
767/2017  
1226)
768/2017  
1227)
769/2017  
1228)
770/2017  
1229)
771/2017  
1230)
772/2017  
1231)
773/2017  
1232)
774/2017  
1233)
775/2017  
1234)
829/2017 Αναιρέσεις κατά αποφάσεως που καταδίκασε τους
αναιρεσείοντες για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή
και για εμπρησμό από αμέλεια. Απορρίτπει την αναίρεση του
5 ου αναιρεσείοντα που δεν εμφανίστηκε και του επιβάλλει τα
έξοδα της αναίρεσης του. Απορρίπτει κατ' ουσίαν ως αβάσιμες
τις αναιρέσεις των λοιπών αναιρεσειόντων και επιβάλλει σε
κάθε αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1235)
830/2017  
1236)
831/2017  
1237)
832/2017  
1238)
833/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά τη νόμιμη
κλήτευσή της. Επίδοση σε σύνοικο. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.
1239)
834/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Καταδικάζει τον
αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και στη
δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας που παρέστη.
1240)
835/2017  
1241)
836/2017  
1242)
837/2017  
1243)
838/2017  
1244)
839/2017  
1245)
840/2017  
1246)
841/2017  
1247)
842/2017  
1248)
843/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του
αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Καταδικάζει τον
αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1249)
844/2017  
1250)
845/2017  
1251)
846/2017  
1252)
847/2017  
1253)
848/2017  
1254)
849/2017  
1255)
850/2017  
1256)
851/2017  
1257)
852/2017  
1258)
875/2017  
1259)
924/2017  
1260)
925/2017  
1261)
926/2017  
1262)
927/2017  
1263)
928/2017  
1264)
929/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένης κατά απόφασης που την
καταδίκασε για απάτη. Πλήρης, επαρκής και εμπεριστατωμένη
η αιτιολογία. Δεν στερείται νόμιμης βάσης η προσβαλλόμενη.
Ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
1265)
930/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι
στρέφεται κατά βουλεύματος, το οποίο, μετά το άρθρο 34 περ.
γ του Ν3904/2010 και την κατάργηση του άρθρου 482 του
Κ.Ποιν.Δ, δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1266)
931/2017  
1267)
932/2017  
1268)
933/2017  
1269)
934/2017  
1270)
977/2017 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή λόγω υποβολής μηνυτήριας
αναφοράς κατά εισαγγελικών λειτουργών που υπηρετούν στο
Πρωτοδικείο Πειραιά.
1271)
978/2017  
1272)
979/2017  
1273)
980/2017  
1274)
981/2017  
1275)
982/2017  
1276)
983/2017  
1277)
984/2017  
1278)
985/2017  
1279)
986/2017  
1280)
987/2017  
1281)
988/2017  
1282)
989/2017  
1283)
990/2017  
1284)
991/2017  
1285)
992/2017  
1286)
1034/2017  
1287)
1035/2017  
1288)
1050/2017  
1289)
1059/2017  
1290)
1060/2017  
1291)
1081/2017 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών
ΙΚΑ. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων,
αλλά και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως
προς τα αποδεικτικά μέσα που λήφθηκαν υπόψη. Δέχεται
αναίρεση ΠΟΠΔ για όσες μερικότερες πράξεις παραγράφηκαν.
Παραπάμπει για νέα εκδίκαση για όσες πράξεις δεν
παραγράφηκαν.
1292)
1082/2017  
1293)
1083/2017  
1294)
1084/2017  
1295)
1085/2017 Μεταβολή αιγιαλού και παραλίας και κατάληψη δημοσίου
κτήματος. Παραγραφή υπό όρο της ποινής που επιβλήθηκε για την
κατάληψη δημοσίου κτήματος με βάση το Ν. 4411/2016 πριν από τη
συζήτηση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Υπέρβαση εξουσίας από το
δευτεροβάθμιο δικαστήριο ως προς το έγκλημα της κατάληψης δημοσίου
κτήματος, αφού αντί να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως και
ya-διαβιβάσει την απόφαση ως προς το έγκλημα αυτό για να τεθεί από
τον Εισαγγελέα Εφετών στο αρχείο ...
1296)
1086/2017  
1297)
1087/2017  
1298)
1088/2017  
1299)
1089/2017  
1300)
1090/2017  
1301)
1091/2017  
1302)
1092/2017  
1303)
1093/2017  
1304)
1094/2017  
1305)
1143/2017 Απόπειρα παθητικής δωροδοκίας αι εκβίασης κατά συρροή.
Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα, έλλειψη νόμιμης
βάσης και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει την αναίρεση και
επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
1306)
1145/2017  
1307)
1146/2017  
1308)
1147/2017  
1309)
1148/2017  
1310)
1149/2017  
1311)
1153/2017  
1312)
1154/2017  
1313)
1155/2017  
1314)
1156/2017  
1315)
1157/2017  
1316)
1158/2017  
1317)
1159/2017  
1318)
1160/2017 Χρήση πλαστού και συγκεκριμένα πλαστής τραπεζικής επιταγής.
Όταν δεν προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος τελέσεως της πράξεως και δεν
μπορεί ο Άρειος Πάγος να κρίνει για την παραγραφή ή μη της πράξεως,
παραβιάζονται εκ πλαγίου οι ουσιαστικές διατάξεις περί παραγραφής και
ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του Κ.Ποιν.Δ. λόγος
αναιρέσεως, αφού η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως και καθίσταται
ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος. Όταν ο χρόνος τελέσεως της πράξεως
εμπίπτει σε...
1319)
1161/2017  
1320)
1162/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1321)
1163/2017  
1322)
1164/2017  
1323)
1175/2017  
1324)
1191/2017  
1325)
1192/2017  
1326)
1193/2017  
1327)
1194/2017 Άρση συγκρούσεως αρμοδιότητας μεταξύ ποινικών και στρατιωτικών δικαστηρίων.
1328)
1195/2017  
1329)
1196/2017  
1330)
1197/2017  
1331)
1198/2017  
1332)
1207/2017 Αναίρεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως που
αθώωσε αστυνομικούς για σωματική βλάβη από αμέλεια από
υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή με παράλειψη
οφειλόμενης ενέργειας κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης έλλειψη
ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου εκ πλαγίου με ασαφείς και αντιφατικές
αιτιολογίες. Απορρίπτει αναίρεση
1333)
1208/2017  
1334)
1209/2017  
1335)
1210/2017  
1336)
1211/2017  
1337)
1212/2017  
1338)
1213/2017  
1339)
1214/2017  
1340)
1215/2017  
1341)
1228/2017  
1342)
1229/2017  
1343)
1230/2017  
1344)
1235/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής για
κρείσσονες αποδείξεις με διενέργεια λογιστικής πραγματογνωμοσύνης και ως
προς την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού της περί συνδρομής ελαφρυντικών
περιστάσεων. Αόριστο το αίτημα αναβολής για λογιστική πραγματογνωμοσύνη
και αόριστος και ο αυτοτελής ισχυρισμός περί ελαφρυντικών περιστάσεων. Δεν
υπήρχε υποχρέωση του δικαστηρίου να απαντήσει σ...
1345)
1236/2017 Ψευδής βεβαίωση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: α) Εσφαλμένη
ερμηνεία και εφαρμογή του άρθρου 242 παρ. 1 του Π.Κ. και β) έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης ως προς την ενοχή. Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως για
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμοι
οι λόγοι κατά το μέρος που οι αιτιάσεις τους δεν είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αναίρεση.Επιβάλει έξοδα.
1346)
1237/2017 Αίτηση επανάληψης διαδιΚασίας. Ακόμη κα, με τ,ς νέες αποδείξε,ς δεν καθίσταται
φανερό ότι θα αθωωθεί. Απορρίπτει την αίτηση. Επιβάλλει έξοδα.
Διάσκεψη:
1347)
1241/2017  
1348)
1242/2017  
1349)
1252/2017  
1350)
1253/2017  
1351)
1254/2017  
1352)
1378/2017  
1353)
1379/2017  
1354)
1404/2017  
1355)
1405/2017  
1356)
1406/2017  
1357)
1407/2017  
1358)
1408/2017 Αναιρέσεις κατά αποφάσεως που καταδίκασε τους αναιρεσείοντες για σωματική
βλάβη από αμέλεια εργαζομένου και για μη λήψη προστατευτικών μέτρων και
μέτρων ασφαλείας για τους εργαζομένους. Δέχεται αναιρέσεις για εκ πλαγίου
παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και
αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση για έλλειψη νομίμου βάσεως και εσφαλμένη
εφαρμογή του νόμου.
1359)
1409/2017  
1360)
1410/2017  
1361)
1411/2017  
1362)
1412/2017  
1363)
1413/2017  
1364)
1414/2017  
1365)
1415/2017  
1366)
1416/2017  
1367)
1417/2017  
1368)
1418/2017  
1369)
1419/2017  
1370)
1420/2017  
1371)
1421/2017  
1372)
1422/2017  
1373)
1423/2017  
1374)
1424/2017  
1375)
1425/2017  
1376)
1426/2017  
1377)
1427/2017  
1378)
1428/2017  
1379)
1433/2017 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά
τη νόμιμη κλήτευσή της και μη υπάρξεως περιπτώσεως αυτεπαγγέλτου
εφαρμογής επιεικέστερου νόμου. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της
ποινικής διαδικασίας.
1380)
1434/2017
Πνευματική ιδιοκτησία. Αναίρεση Εισαγγελέα. Λόγος αναιρέσεως εκ πλαγίου
εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και στέρηση νόμιμης βάσης. Βάσιμος ο λόγος. Δέχεται την αναίρεση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λογω παραγραφής.
1381)
1435/2017 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι αναιρέσεως έλλειψη ειδικής
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστι
ποινικής διατάξεως. Απαράδεκτος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως γιατί υπό
επίφαση της ελλείψεως αιτιολογίας πλήττει την ανέλεγκτη εκτίμηση των απόδειξε
από το Δικαστήριο της ουσίας Αβάσιμοι οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει
αναίρεση και επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα.
Διάσκεψη:
1382)
1436/2017 Συκοφαντική δυσφήμηση από κοινού. Αναίρεση Εισαγγελέα. Λόγοι αναιρέσεις
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστιι
ποινικής διατάξεως εκ πλαγίου. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
1383)
1437/2017 Χρήση πλαστού εγγράφου και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως κατ' εξακολούθηση.
Λόγοι αναιρέσεως εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως του άρθρου 8 παρ. 4α Ν. 4198/2013 περί παραγραφής της ποινής υφ' όρον
περί έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Αβάσιμος
ο πρώτος λόγος και αόριστος και απαράδεκτος ο δεύτερος. Απορρίπτει την αναίρεση
και επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα.
1384)
1438/2017 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που εκδόθηκε επί αντιρρήσεων ως προς την εκτέλεση
ποινής. Οι λόγοι αναιρέσεως αναφέρονται επιγραμματικά και είναι όλοι αόριστοι με
συνέπεια να είναι απαράδεκτη η αναίρεση. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει στον
αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
1385)
1439/2017 Σωματεμπορία από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συρροή. Λόγοι αναίρεσης
απόλυτην ακυρότητα διότι απορρίφθηκε αίτημα του να μην αναγνωσθούν καταθέσεις
τω παθουσών, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη
εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση
Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα.
1386)
1440/2017 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας λόγοι αναιρεσεως ελλείψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής
διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αναίρεση.
Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα δικαστικά έξοδα και την καταδικάζει και στη
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
1387)
1520/2017  
1388)
1521/2017  
1389)
1522/2017  
1390)
1523/2017  
1391)
1524/2017  
1392)
1525/2017  
1393)
1526/2017  
1394)
1527/2017  
1395)
1528/2017  
1396)
1529/2017  
1397)
1530/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και
υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η ευθεία και εκ πλαγίου εσφαλμένη ερμηνεία
και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει
έξοδα.
1398)
1531/2017  
1399)
1532/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένης λόγω μη εμφανίσεώς της παρά τη νόμιμη
κλήτευσή της Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και
την καταδικάζει και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος
Ελληνικού Δημοσίου
1400)
1533/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι
αναιρέσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και η εκ πλαγίου
εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως με στέρηση νόμιμης βάσης. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
1401)
1534/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευση του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1402)
1535/2017  
1403)
1536/2017  
1404)
1537/2017  
1405)
1538/2017  
1406)
1539/2017  
1407)
1541/2017  
1408)
1542/2017  
1409)
1543/2017  
1410)
1544/2017  
1411)
1545/2017  
1412)
1546/2017  
1413)
1570/2017  
1414)
1571/2017  
1415)
1572/2017  
1416)
1573/2017  
1417)
1574/2017  
1418)
1575/2017  
1419)
1576/2017  
1420)
1613/2017  
1421)
1651/2017  
1422)
1652/2017  
1423)
1653/2017  
1424)
1654/2017  
1425)
1655/2017  
1426)
1656/2017  
1427)
1689/2017  
1428)
1706/2017  
1429)
1707/2017  
1430)
1713/2017  
1431)
1714/2017  
1432)
1715/2017 Παράβαση καθήκοντος. Δέχεται Αναίρεση. Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον απαιτούμενο υπερχειλή δόλο (δόλο
σκοπού). Παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως. ΠΟΠΔ για ορισμένες
κατ' εξακολούθηση πράξεις που υπέπεσαν σε παραγραφή. Παραπέμπει την υπόθεση
ως προς τι μη παραγραφείσες κατ' εξακολούθηση πράξεις για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστ'ηριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
1433)
1716/2017  
1434)
1761/2017 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη
εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1435)
1762/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη
κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1436)
1763/2017  
1437)
1764/2017  
1438)
1765/2017  
1439)
1766/2017  
1440)
1767/2017  
1441)
1768/2017  
1442)
1769/2017  
1443)
1770/2017  
1444)
1771/2017  
1445)
1772/2017  
1446)
1773/2017  
1447)
1781/2017  
1448)
1782/2017  
1449)
1783/2017  
1450)
1784/2017  
1451)
1785/2017  
1452)
1786/2017  
1453)
1787/2017  
1454)
1788/2017  
1455)
1848/2017  
1456)
1849/2017  
1457)
1850/2017  
1458)
1851/2017  
1459)
1852/2017  
1460)
1853/2017  
1461)
1854/2017  
1462)
1860/2017  
1463)
1861/2017  
1464)
1879/2017  
1465)
1880/2017 Παράσταση μετά ή δια συνηγόρου στον Αρειο Πάγο. Δεν χωρεί αυτοπρόσωπη
παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου λόγω μη
εμφανίσεώς του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει στον αναιρεσείοντα τα
έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1466)
1881/2017 Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου ως απαράδεκτη διότι στρέφεται κατά
βουλεύματος, το οποίο μετά το άρθρο 34 περ. γ του Ν. 3904/2010 και την
κατάργηση του άρθρου 482 του ΚΠοιν.Δ δεν προσβάλλεται με αναίρεση από τον
κατηγορούμενο. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
1467)
1887/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Δεν χρειάζεται να αιτιολογήσει το
δικαστήριο την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικής
περιστάσεως που είχε υποβληθεί αορίστως και απαραδέκτως. Μετά το Ν.
4139/2013 καταργήθηκε η διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του Ν.
3459/2006 που προέβλεπε υποχρεωτική απέλαση αλλοδαπού που
καταδικάστηκε σε κάθειρξη για ναρκωτικά και ισχύει η διάταξη του άρθρου
74 του Π.Κ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4055/2012,
που προβλέπει δυνητική απέλαση, η οπ...
1468)
1888/2017 Αναίρεση κατηγορουμένου. Η πράξη κατέστη ανέγκλητη με
επιεικέστερο νόμο μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Η
αναίρεση είναι παραδεκτή. Ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει το επιεικέστερο
νόμο. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση και κηρύσσει αθώο τον
αναιρεσείοντα.
1469)
1889/2017 Αναίρεση κατηγορουμένων. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική πλαστογραφία
οφέλους ανω των 120.000 ευρώ. Κατ' εξακολούθηση κακουργηματική απάτη
οφέλους άνω των 120.000 ευρώ. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική πλαστογραφία.
Πραγματογνωμοσύνη. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αβάσιμοι οι
λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτει αναίρεση. Επιβάλλει έξοδα.
1470)
1890/2017  
1471)
1891/2017  
1472)
1906/2017  
1473)
1907/2017  
1474)
1908/2017  
1475)
1909/2017  
1476)
1910/2017  
1477)
1911/2017  
1478)
1912/2017  
1479)
1913/2017  
1480)
1914/2017  
1481)
1915/2017  
1482)
1916/2017  
1483)
1917/2017  
1484)
1928/2017  
1485)
1948/2017  
1486)
1949/2017  
1487)
1950/2017  
1488)
1951/2017  
1489)
1952/2017  
1490)
1953/2017  
1491)
1954/2017  
1492)
1955/2017  
1493)
1956/2017  
1494)
1957/2017  
1495)
1958/2017  
1496)
1959/2017  
1497)
1960/2017  
1498)
1982/2017  
1499)
1983/2017  
1500)
1984/2017  
1501)
1985/2017  
1502)
1987/2017  
1503)
1988/2017  
1504)
1989/2017  
1505)
1990/2017  
1506)
1991/2017  
1507)
1992/2017  
1508)
1993/2017  
1509)
1994/2017  
1510)
1995/2017  
1511)
1996/2017  
1512)
1997/2017  
1513)
1998/2017  
1514)
2021/2017  
1515)
2032/2017  
1516)
2033/2017  
1517)
2034/2017  
1518)
2035/2017  
1519)
2036/2017 Απορρίπτει τις αναιρέσεις λόγω μη εμφανίσεως των αναιρεσειόντων παρά τη νόμιμη
κλήτευσή τους. Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα έξοδα της ποινικής
διαδικασίας.
1520)
2037/2017  
1521)
2038/2017  
1522)
2047/2017  
1523)
2048/2017  
1524)
2049/2017  
1525)
2050/2017  
1526)
2051/2017  
1527)
2052/2017  
1528)
2053/2017  
1529)
2054/2017  
1530)
2055/2017  
1531)
2056/2017  
1532)
2057/2017  
1533)
2071/2017  
1534)
2078/2017  
1535)
2079/2017  
1536)
2080/2017  
1537)
2097/2017  
1538)
2098/2017  
1539)
2099/2017  
1540)
2100/2017  
1541)
2101/2017  
1542)
2102/2017  
1543)
2103/2017  
1544)
2104/2017 Παράσταση μετά ή διά συνηγόρου στον Άρειο Πάγο. Δεν χωρεί
αυτοπρόσωπη παράσταση μη δικηγόρου. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου
λόγω μη προσήκουσας εμφανίσεως του παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Επιβάλλει
στον αναιρεσείοντα τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας και τον καταδικάζεΓσπν
δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
1545)
2105/2017  
1546)
2106/2017  
1547)
2107/2017  
1548)
2108/2017  
1549)
2110/2017  
1550)
2111/2017  
1551)
2123/2017  
1552)
2126/2017  
1553)
2127/2017  
1554)
2128/2017  
1555)
2129/2017  
1556)
2130/2017  
1557)
2131/2017  
1558)
2132/2017  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1559)
1/2017  
1560)
2/2017  
1561)
3/2017  
1562)
4/2017  
1563)
5/2017  
1564)
6/2017  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α Ποιν. Διακ.
1565)
1282/2017  
1566)
1283/2017  
1567)
1284/2017  
1568)
1285/2017  
1569)
1293/2017  
1570)
1294/2017  
1571)
1295/2017  
1572)
1296/2017  
1573)
1308/2017  
1574)
1309/2017  
1575)
1310/2017  
1576)
1311/2017  
1577)
1312/2017  
1578)
1313/2017  
1579)
1318/2017  
1580)
1319/2017  
1581)
1323/2017  
1582)
1324/2017  
1583)
1325/2017  
1584)
1326/2017  
1585)
1327/2017  
1586)
1328/2017  
1587)
1329/2017  
1588)
1330/2017  
1589)
1331/2017  
1590)
1332/2017  
1591)
1333/2017  
1592)
1334/2017  
1593)
1335/2017  
1594)
1336/2017  
1595)
1337/2017  
1596)
1338/2017  
1597)
1358/2017  
1598)
1359/2017  
1599)
1360/2017  
1600)
1361/2017  
1601)
1362/2017  
1602)
1363/2017  
1603)
1364/2017  
1604)
1365/2017  
1605)
1366/2017  
1606)
1367/2017  
1607)
1368/2017  
1608)
1380/2017  
1609)
1381/2017  
1610)
1382/2017  
1611)
1383/2017  
1612)
1384/2017  
1613)
1385/2017  
1614)
1386/2017  
1615)
1387/2017  
1616)
1388/2017  
1617)
1389/2017  
1618)
1390/2017  
1619)
1391/2017  
1620)
1392/2017  
1621)
1393/2017  
1622)
1394/2017  
1623)
1395/2017  
1624)
1504/2017  
1625)
1505/2017  
1626)
1540/2017  
1627)
1614/2017  
1628)
1615/2017  
1629)
1722/2017  
1630)
1723/2017  
1631)
1724/2017  
1632)
1741/2017  
1633)
1789/2017  
1634)
1790/2017  
1635)
1791/2017  
1636)
1803/2017  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β Ποιν. Διακ.
1637)
44/2017  
1638)
725/2017  
1639)
1442/2017  
1640)
1448/2017  
1641)
1449/2017  
1642)
1450/2017  
1643)
1451/2017  
1644)
1452/2017  
1645)
1453/2017  
1646)
1454/2017  
1647)
1471/2017  
1648)
1472/2017  
1649)
1473/2017  
1650)
1474/2017  
1651)
1475/2017  
1652)
1476/2017  
1653)
1488/2017  
1654)
1489/2017  
1655)
1490/2017  
1656)
1491/2017  
1657)
1492/2017  
1658)
1493/2017  
1659)
1494/2017  
1660)
1495/2017  
1661)
1496/2017  
1662)
1497/2017  
1663)
1519/2017  
1664)
1550/2017  
1665)
1551/2017  
1666)
1552/2017  
1667)
1553/2017  
1668)
1554/2017  
1669)
1555/2017  
1670)
1556/2017  
1671)
1557/2017  
1672)
1558/2017  
1673)
1683/2017  
1674)
1684/2017  
1675)
1685/2017  
1676)
1686/2017  
1677)
1687/2017  
1678)
1688/2017  
1679)
1855/2017  
1680)
1856/2017  
1681)
1857/2017  
1682)
1858/2017  
1683)
1859/2017  


<< Επιστροφή