<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Αγνωστο πινάκιο
1)
867/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα. Επίδοση στον ίδιο.
2)
1695/2016  
3)
1911/2016  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
4)
10/2016  
5)
11/2016  
6)
12/2016  
7)
76/2016  
8)
77/2016  
9)
78/2016 Ποινικά υπαίτιος ως αυτουργός για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων σε ημεδαπή Α.Ε. και για τη μη απόδοση εργατικών , ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, που παρακρατήθηκαν από την Α.Ε., κατά το άρθρο 1 παρ. 1-2 του α:ν. 86/1967, όπως ίσχυε μέχρι τη θέσπιση του ν. 4075/2012 (11-4-2012), είναι μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ. Για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ποινικά υπαίτιοι, με κύρια ή επικουρική ευθύνη, είναι όσοι μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρο 25 παρ. ...
10)
79/2016 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης καταδικαστικής για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας. Έννοια και όροι αντικειμενικής και υποκειμενικής θεμελίωσης αυτής. Αυτός που παραπλανήθηκε από τον δράστη και εκείνος που έχει προβεί σε πράξη ή ανοχή διάθεσης περιουσίας πρέπει να είναι το ίδιο πρόσωπο. Απαιτείται σκοπός του η δράστη να αποκομίσει ο ίδιος ή τρίτος παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος της περιουσίας εκείνου που βλάπτεται άμεσα από την πράξη. Διαφορετικά, αν υπάρχει μόνο σκοπός βλάβης της περιουσίας...
11)
80/2016  
12)
81/2016  
13)
82/2016  
14)
83/2016  
15)
101/2016  
16)
122/2016  
17)
123/2016  
18)
175/2016  
19)
176/2016  
20)
177/2016  
21)
178/2016  
22)
179/2016  
23)
180/2016  
24)
182/2016  
25)
183/2016  
26)
200/2016  
27)
257/2016  
28)
258/2016  
29)
259/2016  
30)
260/2016  
31)
290/2016  
32)
291/2016  
33)
305/2016  
34)
336/2016  
35)
337/2016  
36)
338/2016  
37)
388/2016  
38)
389/2016  
39)
390/2016  
40)
391/2016  
41)
392/2016  
42)
393/2016  
43)
394/2016  
44)
395/2016  
45)
453/2016  
46)
454/2016  
47)
469/2016  
48)
470/2016  
49)
471/2016  
50)
472/2016  
51)
473/2016  
52)
474/2016  
53)
510/2016  
54)
533/2016  
55)
555/2016  
56)
556/2016  
57)
614/2016  
58)
615/2016  
59)
616/2016  
60)
677/2016  
61)
678/2016  
62)
679/2016  
63)
680/2016  
64)
681/2016  
65)
682/2016  
66)
702/2016  
67)
703/2016  
68)
704/2016  
69)
705/2016  
70)
706/2016  
71)
707/2016  
72)
708/2016  
73)
709/2016  
74)
710/2016  
75)
711/2016  
76)
712/2016  
77)
713/2016  
78)
714/2016  
79)
715/2016  
80)
716/2016  
81)
717/2016  
82)
733/2016  
83)
734/2016  
84)
735/2016  
85)
736/2016  
86)
737/2016  
87)
738/2016  
88)
739/2016  
89)
776/2016  
90)
777/2016  
91)
778/2016  
92)
779/2016  
93)
780/2016  
94)
781/2016  
95)
782/2016  
96)
783/2016  
97)
784/2016  
98)
799/2016  
99)
800/2016  
100)
856/2016  
101)
857/2016  
102)
858/2016  
103)
859/2016  
104)
860/2016  
105)
861/2016  
106)
862/2016  
107)
863/2016  
108)
864/2016  
109)
865/2016  
110)
866/2016  
111)
874/2016  
112)
875/2016  
113)
909/2016  
114)
910/2016  
115)
911/2016  
116)
912/2016  
117)
913/2016  
118)
919/2016  
119)
921/2016  
120)
922/2016  
121)
923/2016  
122)
924/2016  
123)
925/2016  
124)
926/2016  
125)
927/2016  
126)
942/2016  
127)
943/2016  
128)
952/2016  
129)
953/2016  
130)
954/2016  
131)
955/2016  
132)
956/2016  
133)
1023/2016  
134)
1024/2016  
135)
1025/2016  
136)
1026/2016  
137)
1027/2016  
138)
1028/2016  
139)
1029/2016  
140)
1030/2016  
141)
1031/2016  
142)
1032/2016  
143)
1049/2016  
144)
1050/2016  
145)
1051/2016  
146)
1052/2016  
147)
1053/2016  
148)
1079/2016  
149)
1080/2016  
150)
1081/2016  
151)
1082/2016  
152)
1132/2016  
153)
1133/2016  
154)
1134/2016  
155)
1135/2016  
156)
1136/2016  
157)
1137/2016  
158)
1160/2016  
159)
1161/2016  
160)
1162/2016  
161)
1163/2016  
162)
1165/2016  
163)
1169/2016  
164)
1170/2016  
165)
1180/2016  
166)
1182/2016  
167)
1183/2016  
168)
1184/2016  
169)
1185/2016  
170)
1186/2016  
171)
1187/2016  
172)
1190/2016  
173)
1191/2016  
174)
1192/2016  
175)
1193/2016  
176)
1194/2016  
177)
1195/2016  
178)
1196/2016  
179)
1197/2016  
180)
1199/2016  
181)
1207/2016  
182)
1213/2016  
183)
1214/2016  
184)
1219/2016  
185)
1220/2016  
186)
1225/2016  
187)
1226/2016  
188)
1227/2016  
189)
1228/2016  
190)
1238/2016  
191)
1239/2016  
192)
1240/2016  
193)
1241/2016  
194)
1242/2016  
195)
1243/2016  
196)
1244/2016  
197)
1245/2016  
198)
1246/2016  
199)
1247/2016  
200)
1248/2016  
201)
1249/2016  
202)
1250/2016  
203)
1251/2016  
204)
1252/2016  
205)
1253/2016  
206)
1260/2016  
207)
1261/2016  
208)
1262/2016  
209)
1263/2016  
210)
1264/2016  
211)
1265/2016  
212)
1266/2016  
213)
1267/2016  
214)
1268/2016  
215)
1269/2016  
216)
1274/2016  
217)
1280/2016  
218)
1281/2016  
219)
1286/2016  
220)
1287/2016  
221)
1290/2016  
222)
1291/2016  
223)
1292/2016  
224)
1295/2016  
225)
1296/2016  
226)
1297/2016  
227)
1304/2016  
228)
1305/2016  
229)
1306/2016  
230)
1307/2016  
231)
1308/2016  
232)
1309/2016  
233)
1310/2016  
234)
1311/2016  
235)
1312/2016  
236)
1327/2016  
237)
1331/2016  
238)
1332/2016  
239)
1347/2016  
240)
1348/2016  
241)
1349/2016  
242)
1356/2016  
243)
1357/2016  
244)
1358/2016  
245)
1359/2016  
246)
1360/2016  
247)
1361/2016  
248)
1362/2016  
249)
1369/2016  
250)
1370/2016  
251)
1381/2016  
252)
1390/2016  
253)
1391/2016  
254)
1392/2016  
255)
1393/2016  
256)
1407/2016  
257)
1408/2016  
258)
1409/2016  
259)
1410/2016  
260)
1411/2016  
261)
1412/2016  
262)
1425/2016  
263)
1434/2016  
264)
1435/2016  
265)
1436/2016  
266)
1437/2016  
267)
1438/2016  
268)
1444/2016  
269)
1445/2016  
270)
1463/2016  
271)
1466/2016  
272)
1467/2016  
273)
1468/2016  
274)
1487/2016  
275)
1488/2016  
276)
1489/2016  
277)
1490/2016  
278)
1491/2016  
279)
1492/2016  
280)
1493/2016  
281)
1494/2016  
282)
1495/2016  
283)
1496/2016  
284)
1497/2016  
285)
1498/2016  
286)
1499/2016  
287)
1504/2016  
288)
1505/2016  
289)
1506/2016  
290)
1527/2016  
291)
1528/2016  
292)
1550/2016  
293)
1551/2016  
294)
1552/2016  
295)
1558/2016  
296)
1559/2016  
297)
1565/2016  
298)
1566/2016  
299)
1567/2016  
300)
1568/2016  
301)
1569/2016  
302)
1575/2016  
303)
1576/2016  
304)
1586/2016  
305)
1587/2016  
306)
1588/2016  
307)
1589/2016  
308)
1590/2016  
309)
1605/2016  
310)
1606/2016  
311)
1609/2016  
312)
1617/2016  
313)
1618/2016  
314)
1619/2016  
315)
1620/2016  
316)
1621/2016  
317)
1622/2016  
318)
1623/2016  
319)
1624/2016  
320)
1625/2016  
321)
1664/2016  
322)
1665/2016  
323)
1666/2016  
324)
1681/2016  
325)
1682/2016  
326)
1683/2016  
327)
1684/2016  
328)
1685/2016  
329)
1698/2016  
330)
1704/2016  
331)
1705/2016  
332)
1706/2016  
333)
1707/2016  
334)
1708/2016  
335)
1710/2016  
336)
1711/2016  
337)
1712/2016  
338)
1713/2016  
339)
1729/2016  
340)
1730/2016  
341)
1731/2016  
342)
1737/2016  
343)
1738/2016  
344)
1739/2016  
345)
1740/2016  
346)
1741/2016  
347)
1742/2016  
348)
1743/2016  
349)
1744/2016  
350)
1745/2016  
351)
1746/2016  
352)
1753/2016  
353)
1764/2016  
354)
1765/2016  
355)
1766/2016  
356)
1767/2016  
357)
1768/2016  
358)
1769/2016  
359)
1770/2016  
360)
1771/2016  
361)
1772/2016  
362)
1773/2016  
363)
1774/2016  
364)
1775/2016  
365)
1776/2016  
366)
1832/2016  
367)
1873/2016  
368)
1874/2016  
369)
1875/2016  
370)
1876/2016  
371)
1877/2016  
372)
1878/2016  
373)
1884/2016  
374)
1885/2016  
375)
1886/2016  
376)
1887/2016  
377)
1888/2016  
378)
1889/2016  
379)
1890/2016  
380)
1919/2016  
381)
1920/2016  
382)
1921/2016  
383)
1922/2016  
384)
1923/2016  
385)
1924/2016  
386)
1926/2016  
387)
1927/2016  
388)
1928/2016  
389)
1929/2016  
390)
1930/2016  
391)
1931/2016  
392)
1935/2016  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
393)
32/2016  
394)
33/2016  
395)
34/2016  
396)
35/2016  
397)
36/2016  
398)
37/2016  
399)
38/2016  
400)
39/2016  
401)
40/2016  
402)
41/2016  
403)
42/2016  
404)
43/2016  
405)
44/2016  
406)
45/2016  
407)
75/2016  
408)
124/2016  
409)
125/2016  
410)
126/2016  
411)
127/2016  
412)
128/2016  
413)
129/2016  
414)
130/2016  
415)
131/2016  
416)
132/2016  
417)
133/2016  
418)
134/2016  
419)
135/2016  
420)
136/2016  
421)
137/2016  
422)
138/2016  
423)
139/2016  
424)
140/2016  
425)
220/2016  
426)
221/2016  
427)
222/2016  
428)
223/2016  
429)
224/2016  
430)
225/2016  
431)
226/2016  
432)
227/2016  
433)
228/2016  
434)
229/2016  
435)
284/2016  
436)
285/2016  
437)
286/2016  
438)
287/2016  
439)
288/2016  
440)
289/2016  
441)
358/2016  
442)
359/2016  
443)
360/2016  
444)
361/2016  
445)
362/2016  
446)
415/2016  
447)
496/2016  
448)
497/2016  
449)
498/2016  
450)
499/2016  
451)
500/2016  
452)
501/2016  
453)
502/2016  
454)
503/2016  
455)
504/2016  
456)
505/2016  
457)
506/2016  
458)
507/2016  
459)
508/2016  
460)
509/2016  
461)
511/2016  
462)
512/2016  
463)
513/2016  
464)
514/2016  
465)
515/2016  
466)
516/2016  
467)
517/2016  
468)
573/2016  
469)
574/2016  
470)
575/2016  
471)
576/2016  
472)
577/2016  
473)
578/2016  
474)
579/2016  
475)
580/2016  
476)
581/2016  
477)
582/2016  
478)
583/2016  
479)
584/2016  
480)
585/2016  
481)
646/2016  
482)
647/2016  
483)
648/2016  
484)
649/2016  
485)
756/2016  
486)
757/2016  
487)
758/2016  
488)
759/2016  
489)
760/2016  
490)
761/2016  
491)
817/2016  
492)
818/2016  
493)
819/2016  
494)
820/2016  
495)
821/2016  
496)
854/2016  
497)
870/2016  
498)
871/2016  
499)
872/2016  
500)
873/2016  
501)
891/2016  
502)
892/2016  
503)
928/2016  
504)
929/2016  
505)
930/2016  
506)
931/2016  
507)
932/2016  
508)
933/2016  
509)
934/2016  
510)
935/2016  
511)
936/2016  
512)
937/2016  
513)
938/2016  
514)
939/2016  
515)
940/2016  
516)
941/2016  
517)
944/2016  
518)
945/2016  
519)
946/2016  
520)
947/2016  
521)
948/2016  
522)
949/2016  
523)
950/2016  
524)
951/2016  
525)
957/2016  
526)
958/2016  
527)
959/2016  
528)
960/2016  
529)
1033/2016  
530)
1054/2016  
531)
1055/2016  
532)
1056/2016  
533)
1057/2016  
534)
1058/2016  
535)
1074/2016  
536)
1075/2016  
537)
1076/2016  
538)
1077/2016  
539)
1078/2016  
540)
1111/2016  
541)
1112/2016  
542)
1113/2016  
543)
1114/2016  
544)
1115/2016  
545)
1116/2016  
546)
1117/2016  
547)
1164/2016  
548)
1166/2016  
549)
1167/2016  
550)
1168/2016  
551)
1188/2016  
552)
1189/2016  
553)
1198/2016  
554)
1200/2016  
555)
1201/2016  
556)
1202/2016  
557)
1203/2016  
558)
1204/2016  
559)
1205/2016  
560)
1206/2016  
561)
1216/2016  
562)
1217/2016  
563)
1221/2016  
564)
1222/2016  
565)
1223/2016  
566)
1224/2016  
567)
1229/2016  
568)
1257/2016  
569)
1258/2016  
570)
1259/2016  
571)
1270/2016  
572)
1271/2016  
573)
1272/2016  
574)
1273/2016  
575)
1275/2016  
576)
1276/2016  
577)
1277/2016  
578)
1278/2016  
579)
1279/2016  
580)
1298/2016  
581)
1299/2016  
582)
1300/2016  
583)
1301/2016  
584)
1342/2016  
585)
1355/2016  
586)
1397/2016  
587)
1404/2016  
588)
1418/2016  
589)
1419/2016  
590)
1420/2016  
591)
1421/2016  
592)
1422/2016  
593)
1423/2016  
594)
1451/2016  
595)
1475/2016  
596)
1476/2016  
597)
1477/2016  
598)
1478/2016  
599)
1479/2016  
600)
1480/2016  
601)
1481/2016  
602)
1512/2016  
603)
1513/2016  
604)
1514/2016  
605)
1515/2016  
606)
1516/2016  
607)
1517/2016  
608)
1518/2016  
609)
1519/2016  
610)
1520/2016  
611)
1521/2016  
612)
1522/2016  
613)
1523/2016  
614)
1524/2016  
615)
1525/2016  
616)
1526/2016  
617)
1529/2016  
618)
1530/2016  
619)
1531/2016  
620)
1532/2016  
621)
1533/2016  
622)
1534/2016  
623)
1535/2016  
624)
1536/2016  
625)
1537/2016  
626)
1538/2016  
627)
1539/2016  
628)
1540/2016  
629)
1541/2016  
630)
1542/2016  
631)
1543/2016  
632)
1544/2016  
633)
1545/2016  
634)
1546/2016  
635)
1547/2016  
636)
1548/2016  
637)
1549/2016  
638)
1577/2016  
639)
1578/2016  
640)
1579/2016  
641)
1580/2016  
642)
1581/2016  
643)
1582/2016  
644)
1583/2016  
645)
1584/2016  
646)
1585/2016  
647)
1591/2016  
648)
1592/2016  
649)
1593/2016  
650)
1594/2016  
651)
1595/2016  
652)
1637/2016  
653)
1638/2016  
654)
1639/2016  
655)
1640/2016  
656)
1641/2016  
657)
1642/2016  
658)
1643/2016  
659)
1644/2016  
660)
1675/2016  
661)
1700/2016  
662)
1701/2016  
663)
1702/2016  
664)
1703/2016  
665)
1709/2016  
666)
1714/2016  
667)
1715/2016  
668)
1716/2016  
669)
1732/2016  
670)
1733/2016  
671)
1734/2016  
672)
1735/2016  
673)
1736/2016  
674)
1747/2016  
675)
1748/2016  
676)
1749/2016  
677)
1750/2016  
678)
1751/2016  
679)
1752/2016  
680)
1754/2016  
681)
1755/2016  
682)
1756/2016  
683)
1757/2016  
684)
1758/2016  
685)
1759/2016  
686)
1784/2016  
687)
1785/2016  
688)
1786/2016  
689)
1787/2016  
690)
1788/2016  
691)
1802/2016  
692)
1824/2016  
693)
1825/2016  
694)
1826/2016  
695)
1827/2016  
696)
1835/2016  
697)
1836/2016  
698)
1837/2016  
699)
1838/2016  
700)
1839/2016  
701)
1840/2016  
702)
1841/2016  
703)
1842/2016  
704)
1843/2016  
705)
1844/2016  
706)
1845/2016  
707)
1846/2016  
708)
1856/2016  
709)
1857/2016  
710)
1867/2016  
711)
1868/2016  
712)
1869/2016  
713)
1870/2016  
714)
1881/2016  
715)
1882/2016  
716)
1883/2016  
717)
1891/2016  
718)
1892/2016  
719)
1893/2016  
720)
1895/2016  
721)
1896/2016  
722)
1897/2016  
723)
1900/2016  
724)
1901/2016  
725)
1902/2016  
726)
1903/2016  
727)
1904/2016  
728)
1905/2016  
729)
1906/2016  
730)
1907/2016  
731)
1908/2016  
732)
1925/2016  
733)
1932/2016  
734)
1933/2016  
735)
1934/2016  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
736)
64/2016  
737)
65/2016  
738)
66/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη. Παράνομη Εκχέρσωση Δασ. Έκτασης.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α', Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις και εσφαλμένη ερμινεία και εφαρμογή ους. ποινικών διατάξεων.
2. Ο αυτοτελής ισχυρισμός των αναιρεσειόντων για ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματο,ς που περιλήφθηκε ως ειδικός λόγος εφέσεως, παρά το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως, δε μεταβιβάστηκε, διότι τύγ...
739)
67/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Κακοργημ. Διακεκρ. Κλοπή - 374 περ. δ ΠΚ .
1.Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων νόμου.
740)
68/2016  
741)
69/2016  
742)
70/2016  
743)
71/2016 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
744)
72/2016  
745)
73/2016  
746)
74/2016  
747)
141/2016  
748)
163/2016  
749)
164/2016  
750)
165/2016  
751)
166/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Ψευδορκία Μάρτ.- Απόπ. ΑπάτηςΙδ. Μεγ. Αξ., Ηθ. Αυτουργία σε Ψευδορκία.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α', Δ, Ε' του ΚΠΔ, 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις, λογικά αιτιολογικού και διατακτικού.
2. Για την πληρότητα της αιτιολογίας αποφάσεως, με την οποία καταδικάστηκε κάποιος για ψευδορκία μάρτυρος, για να μπορούν οι ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων να ληφθούν υπόψη, ως ν...
752)
167/2016  
753)
168/2016  
754)
169/2016  
755)
170/2016  
756)
171/2016  
757)
172/2016 Απαράδεκτη η αναίρεση, διότι, τόσο στην έκθεση αναιρέσεως , όσο και στο συνημμένο σε αυτή έγγραφο, το οποίο, ανεξάρτητα του ότι δεν φέρει πλην της υπογραφής του αναιρεσείοντος και την αναγκαία υπογραφή του παραλαβόντος και συντάξαντος την έκθεση αναιρέσεως Διευθυντή του Καταστήματος Κράτησης Χαλκίδας, συναποτελεί με αυτή ενιαίο αναιρετήριο έγγραφο, δεν προβάλλεται καμία συγκεκριμένη πλημμέλεια ή λόγος αναιρέσεως κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιώς, ούτε εκτίθεντα...
758)
173/2016  
759)
174/2016  
760)
181/2016  
761)
249/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη. Άμεση Συνέργεια κατ’ εξακολούθ. Σε Απάτη Δημοσίου: Άρθρα 46-98-386 παρ.1, 3 ΠΚ, 1 παρ. 1. ν. 1608/1950.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄, Ε΄του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
762)
250/2016 Αβάσιμοι οι εκ του 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ του ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης.
763)
251/2016  
764)
252/2016 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
765)
253/2016 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
766)
254/2016  
767)
255/2016  
768)
256/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.
769)
306/2016  
770)
307/2016  
771)
308/2016  
772)
309/2016  
773)
310/2016 Απάτη Ιδιαίτ. Μεγάλης αξίας από 1ο και Απλή Συνέργεια 2 ου στην Απάτη του πρώτου - 386 παρ.1 ΠΚ.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων νόμου.
2. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α'ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεις για έλλειψη ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων.
774)
311/2016  
775)
312/2016  
776)
313/2016  
777)
314/2016  
778)
315/2016  
779)
316/2016 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατά διάταξης του Εισαγγελέως Εφετών ως απαράδεκτης, εφόσον αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται μόνο κατά βουλευμάτων των Δικαστικών Συμβουλίων και των αποφάσεων των Ποινικών Δικαστηρίων.
780)
317/2016  
781)
318/2016  
782)
319/2016  
783)
320/2016  
784)
378/2016  
785)
379/2016 Παραβ. άρ. 23 παρ.1 ΑΝ 1539/1938.
Δέχεται αίτηση ως βάσιμη + ΠΟΠΔ, λόγω δετούς παραγραφής. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας λόγω ασαφειών και λογικών κενών αιτιολογικού και διατακτικού, ως προς το στοιχείο της αυθαίρετης κατάληψης της δημόσιας έκτασης.
786)
380/2016  
787)
381/2016  
788)
382/2016  
789)
383/2016  
790)
384/2016  
791)
385/2016 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως βάσιμη.
Ανθρωποκτονία από αμέλεια εργάτη σε επιχείρηση Λατομείου Κατ/νου. ΑΡΘΡΑ 302-15 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
792)
386/2016  
793)
387/2016
Βάσιμος ο εκ του 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, λόγω ασαφειών και δη διότι το Δικαστήριο περιορίσθηκε στην αναφορά εκ μέρους του κατηγορουμένου απλής γνώσης του ψεύδους των καταγγελθέντων, αλλά υπάρχει ασάφεια και δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά που να καταδεικνύουν αν τα υπ'αυτού ψευδή κατατεθέντα σε βάρος του πολιτικώς ενάγοντος, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ήτοι σε πολιτικό δικαστήριο, εκδίκασης αιτήσεως ανάκλησης αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων, για προσβολή προσω...
794)
445/2016  
795)
446/2016 Ψευδης Καταμ και Συκ. Δυσφημιση, Αιτιολ. Δολος
Απορ. Αναιρεση και Εξοδα
796)
447/2016  
797)
448/2016  
798)
449/2016  
799)
450/2016  
800)
451/2016 Βάσιμος εν μέρει ο εκ του 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' του ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, λόγω ασαφειών και αντιφάσεων παραδοχών αιτιολογικού και διατακτικού.

801)
452/2016  
802)
601/2016  
803)
602/2016  
804)
603/2016  
805)
604/2016  
806)
605/2016  
807)
606/2016  
808)
607/2016  
809)
608/2016  
810)
609/2016  
811)
610/2016  
812)
611/2016  
813)
612/2016  
814)
613/2016  
815)
668/2016  
816)
669/2016  
817)
670/2016  
818)
671/2016  
819)
672/2016  
820)
673/2016  
821)
674/2016  
822)
675/2016  
823)
676/2016  
824)
832/2016  
825)
833/2016  
826)
834/2016  
827)
835/2016  
828)
836/2016  
829)
855/2016  
830)
868/2016  
831)
869/2016  
832)
914/2016  
833)
915/2016  
834)
916/2016  
835)
917/2016  
836)
918/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
837)
920/2016  
838)
998/2016  
839)
999/2016  
840)
1000/2016  
841)
1001/2016  
842)
1002/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και στη συνέχεια απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και έξοδα.
843)
1003/2016  
844)
1004/2016  
845)
1005/2016 Παράνομη οπλοφορία. Ελλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού ήτοι στο μεν σκεπτικό, αθωώνει τον κατηγορούμενο για το πιστόλι ενώ στο διατακτικό τον καταδικάζει και γι' αυτό. Αναιρεί και παραπέμπει.
846)
1006/2016  
847)
1095/2016  
848)
1096/2016 Καταδολίευση δανειστών, έλλειψη αιτιολογίας, χρόνος τέλεσης της πράξης από τη μεταγραφή του μεταβιβαστικού συμβολαίου και όχι από την υπογραφή αυτού, δεν προκύπτει γνώση για το τρίμηνο της έγκλησης. Δεκτός ο λόγος αναιρεί και παραπέμπει.
849)
1097/2016  
850)
1098/2016  
851)
1099/2016  
852)
1100/2016  
853)
1130/2016  
854)
1131/2016  
855)
1138/2016 Αναίρεση για ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η αναιρεσι βαλλόμενη δεν περιέχει αιτιολογία αλλά αντ'αυτής με το σκεπτικό παραπέμπει στο διατακτικό. Δεν περιέχει αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.

856)
1139/2016  
857)
1171/2016  
858)
1172/2016  
859)
1173/2016 Κανονισμός αρμοδιότητας Εισαγγελέα Εφετών
Εύβοιας. Δεκτή.
860)
1174/2016  
861)
1175/2016 Κανονισμός αρμοδιότητας Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά , σύγκρουση σχετικά με την αρμοδιότητα μεταξύ εισαγγελέων για εγκλήματα που συνέβησαν σε πλοίο. Δεκτή.
862)
1176/2016  
863)
1177/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντων και έξοδα.
864)
1178/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως της αναιρεσείουσας παρά τη νόμιμη κλήτευσή της. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
865)
1179/2016 Απορρίπτει αίτηση, λόγω μη παράστασης αιτούντος και έξοδα.
866)
1181/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει αναίρεση κατηγορουμένου κατά αποφάσεως που τον καταδίκασε για παράβαση υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Πλήρης και επαρκής η αιτιολογία παρά το ότι το σκεπτικό είναι εν μέρει ακριβώς το ίδιο με το διατακτικό. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα. Αβάσιμη λόγος για μη λήψη υπόψη καταθέσεων μαρτύρων. Απαράδεκτες οι αιτιάσεις ως προς την εκτίμηση των καταθέσεων των μαρτύρων. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
867)
1208/2016 Ανθρωποκτονία από αμέλεια ( τροχαίο ). Λόγοι αναίρεσης Δ και Ε απορ. ισχυρ. Και αναίρεση , επιδικάζει έξοδα.
868)
1209/2016 Συνεκδίκαση δύο αναιρέσεων. Λόγοι ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Η ανάιρεσιβαλλόμενη δεν περιέχει αιτιολογία αλλά αντ’ αυτής με το σκεπτικό παραπέμπει στο διατακτικό. Δεν περιέχει αιτιολογία. Αναιρεί και παραπέμπει.

869)
1210/2016  
870)
1211/2016  
871)
1212/2016 Απορρίπτει την αναίρεση λόγω μη εμφανίσεως του αναιρεσείοντος παρά τη νόμιμη κλήτευση του. Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.
872)
1215/2016  
873)
1218/2016  
874)
1230/2016 Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή, ψευδορκία μάρτυρα. Λόγοι α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και μη παράσταση πολιτικής αγωγής στην αναιρεσιβαλλόμενη ήτοι στοιχ, Δ και Η. Απορρίπτει λόγους και αναίρεση , επιδικάζει έξοδα.
875)
1231/2016  
876)
1232/2016  
877)
1233/2016  
878)
1234/2016 Παραίτηση από την αίτηση αναίρεσης με αυτοπρόσωπη παράσταση του αναίρεσείοντος στο ακροατήριο. Δεκτή κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση και έξοδα.
879)
1235/2016  
880)
1236/2016  
881)
1237/2016  
882)
1254/2016  
883)
1255/2016  
884)
1256/2016  
885)
1282/2016  
886)
1283/2016  
887)
1284/2016  
888)
1285/2016  
889)
1293/2016  
890)
1294/2016  
891)
1328/2016 Ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όχι εν βρασμώ, α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) μειωμένος καταλογισμός 34, 36 ΠΚ, γ) τοξικομανής δεν είχε συνείδηση των πραττομένων, δ) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποιν. διάταξης, πρόσθετοι λόγοι, ε) 83 και 133 ΠΚ, στ) κρίση περί τα πράγματα. Απορρίπτει και έξοδα.
892)
1377/2016  
893)
1394/2016  
894)
1395/2016 Απόπειρα εκβίασης από κοινού κατ' επάγγελμα και κατά συρροή και πλαστογραφία με χρήση για τον α. κατηγορούμενο επί πλέον. Λόγοι αναίρεσης ειδική και εμπ. αιτιολογία και εσφ. ερμ. και εφ. ουσ. ποιν. διατ. (περ. Δ και Ε ). Λοιποί ισχυρισμοί απορ. Απορ. αναίρεση και έξοδα. Έξοδα και στους πολιτικούς ενάγοντες που υπέβαλαν υπόμνημα και εκπρ. από ένα δικηγόρο.
895)
1396/2016 Απορρίπτει αίτημα αναβολής και παράσταση δικηγόρου δια. Πλαστογραφία με χρήση. Λόγοι αναίρεσης ακυρότητα αυτής γιατί στην προμετωπίδα της αναγράφεται καθαρογράφθηκε απόσπασμα και όχι απόφαση και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ήτοι απόλυτη ακυρότητα 510 παρ. 1 Α και Δ. Αβάσιμοι απορρίπτει και έξοδα.
896)
1402/2016 Έκδοση προς έκτιση ποινής με εκζητούν κράτος την Αλβανία. Έφεση
εκζητουμένου κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας που
γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεώς του στην Αλβανία. Συντρέχουν όλες οι
νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση του εκζητουμένου. Δέχεται τυπικά και
απορρίπτει κατ' ουσίαν την έφεση.
897)
1403/2016  
898)
1424/2016 Απόρριψη ένστασης πολιτικής αγωγής, συνεπεία παραγραφής της αξίωσης
του πολιτικώς ενάγοντος και αποβολή πολιτικής αγωγής.Αναίρεση πολιτικώς
ενάγοντος. Μη εκκλητό αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη και έξοδα σε όλους.
899)
1431/2016  
900)
1432/2016  
901)
1433/2016  
902)
1455/2016 Αναρμοδιότητα και υπέρβαση εξουσίας. Δέχεται τον σχετικό λόγο
αναιρέσεως και αναιρεί για υπέρβαση εξουσίας. Παρέλκει η έρευνα των
λοιπών λόγων αναιρέσεως.
903)
1456/2016  
904)
1457/2016  
905)
1458/2016  
906)
1464/2016  
907)
1465/2016  
908)
1482/2016  
909)
1483/2016  
910)
1484/2016  
911)
1485/2016  
912)
1486/2016  
913)
1507/2016  
914)
1508/2016  
915)
1509/2016  
916)
1510/2016  
917)
1511/2016  
918)
1554/2016  
919)
1555/2016  
920)
1556/2016  
921)
1557/2016  
922)
1560/2016  
923)
1561/2016  
924)
1562/2016  
925)
1563/2016  
926)
1564/2016  
927)
1599/2016  
928)
1600/2016  
929)
1601/2016  
930)
1602/2016  
931)
1603/2016  
932)
1604/2016  
933)
1632/2016  
934)
1633/2016  
935)
1635/2016  
936)
1636/2016  
937)
1645/2016  
938)
1646/2016  
939)
1647/2016  
940)
1648/2016  
941)
1649/2016  
942)
1650/2016  
943)
1651/2016  
944)
1652/2016  
945)
1653/2016  
946)
1654/2016  
947)
1655/2016  
948)
1656/2016  
949)
1657/2016  
950)
1658/2016  
951)
1659/2016  
952)
1667/2016  
953)
1668/2016  
954)
1669/2016  
955)
1680/2016  
956)
1686/2016  
957)
1687/2016  
958)
1688/2016  
959)
1689/2016  
960)
1690/2016  
961)
1691/2016  
962)
1692/2016  
963)
1693/2016  
964)
1694/2016  
965)
1699/2016  
966)
1717/2016 Σύντμηση προθεσμίας κλητεύσεως. Απαραίτητη η αναγραφή από Εισαγγελέα στην παραγγελία συνδρομής εξαιρετικού λόγου, άλλως η σύντμηση ανίσχυρη. Αν η αναιρεθείσα απόφαση αφορούσε απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης- ανυποστήρικτης τότε παραπέμπονται και οι παραγραφείσες πράξεις.
967)
1718/2016  
968)
1719/2016  
969)
1720/2016  
970)
1721/2016  
971)
1722/2016  
972)
1723/2016  
973)
1724/2016  
974)
1725/2016  
975)
1726/2016  
976)
1727/2016  
977)
1728/2016  
978)
1789/2016  
979)
1792/2016  
980)
1793/2016  
981)
1794/2016  
982)
1795/2016  
983)
1796/2016  
984)
1797/2016  
985)
1798/2016  
986)
1799/2016  
987)
1800/2016  
988)
1801/2016  
989)
1803/2016  
990)
1804/2016  
991)
1805/2016  
992)
1806/2016  
993)
1807/2016  
994)
1808/2016  
995)
1809/2016  
996)
1810/2016  
997)
1811/2016  
998)
1812/2016  
999)
1813/2016  
1000)
1814/2016  
1001)
1815/2016  
1002)
1816/2016  
1003)
1817/2016  
1004)
1818/2016  
1005)
1819/2016  
1006)
1820/2016  
1007)
1821/2016  
1008)
1822/2016  
1009)
1823/2016  
1010)
1854/2016  
1011)
1855/2016  
1012)
1858/2016  
1013)
1859/2016  
1014)
1860/2016 Δέχεται αναίρεση κατά παραδοχή ως βασίμου του λόγου για
απόλυτη ακυρότητα λόγω της παρά το νόμο παράστασης πολιτικής
αγωγής. Παρέλκει η έρευνα των υπόλοιπων λόγων αναιρέσεως γιατί
καλύπτονται από την αναιρετική εμβέλεια του λόγου που γίνεται δεκτός
ως βάσιμος. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει την
υπόθεση στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση,
συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
1015)
1861/2016  
1016)
1862/2016  
1017)
1863/2016  
1018)
1864/2016  
1019)
1865/2016  
1020)
1866/2016  
1021)
1871/2016  
1022)
1872/2016  
1023)
1879/2016  
1024)
1880/2016  
1025)
1898/2016  
1026)
1899/2016  
1027)
1909/2016 Απορρίπτει κύριους και πρόσθετους λόγους αναιρέσεως κατά αποφάσεως
που καταδίκασε τους κατηγορουμένους για υποβολή ανακριβούς δηλώσεως
πόθεν έσχες. Αβάσιμοι οι λόγοι περί ελλειπούς και αντιφατικής αιτιολογία και περί
ελλείψεως νόμιμης βάσης. Αβάσιμοι και οι πρόσθετοι λόγοι περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω προσβολής του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και περί απόλυτης
ακυρότητας λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας. Αβάσιμος και ο λόγος
περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής της...
1028)
1910/2016  
1029)
1912/2016  
1030)
1913/2016  
1031)
1914/2016  
1032)
1915/2016  
1033)
1916/2016  
1034)
1917/2016  
1035)
1918/2016  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1036)
1/2016  
1037)
3/2016  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α Ποιν. Διακ.
1038)
1288/2016  
1039)
1289/2016 Το Συμβούλιο Εφετών Θράκης με την υπ’ αριθμ. 7/2016 απόφασή (βούλευμα) που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω εκζητουμένου, υπηκόου της Δημοκρατίας του Καζακστάν προκειμένου να εκδικασθεί για τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 256 παρ. 2 και 174 παρ.1 του Π.Κ της Δημοκρατίας αυτής που αποτελούν και αξιόποινες πράξεις κατά το Ελληνικό Δίκαιο. Ασκήθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα έφεση η οποία έγινε δεκτή τύποις και απορρίφθηκε στην ουσία της.
1040)
1313/2016  
1041)
1314/2016  
1042)
1315/2016  
1043)
1316/2016  
1044)
1317/2016  
1045)
1318/2016  
1046)
1319/2016  
1047)
1320/2016  
1048)
1321/2016  
1049)
1322/2016  
1050)
1323/2016  
1051)
1324/2016  
1052)
1325/2016  
1053)
1326/2016  
1054)
1329/2016  
1055)
1330/2016  
1056)
1333/2016  
1057)
1334/2016  
1058)
1335/2016  
1059)
1336/2016  
1060)
1337/2016  
1061)
1338/2016  
1062)
1339/2016  
1063)
1340/2016  
1064)
1341/2016  
1065)
1343/2016  
1066)
1344/2016  
1067)
1345/2016  
1068)
1346/2016  
1069)
1350/2016  
1070)
1351/2016  
1071)
1352/2016  
1072)
1353/2016  
1073)
1354/2016  
1074)
1363/2016  
1075)
1383/2016  
1076)
1401/2016  
1077)
1405/2016  
1078)
1406/2016  
1079)
1426/2016  
1080)
1634/2016  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β Ποιν. Διακ.
1081)
1364/2016  
1082)
1365/2016  
1083)
1366/2016  
1084)
1367/2016  
1085)
1368/2016  
1086)
1371/2016  
1087)
1378/2016  
1088)
1379/2016  
1089)
1386/2016  
1090)
1387/2016  
1091)
1388/2016  
1092)
1389/2016  
1093)
1398/2016  
1094)
1399/2016  
1095)
1400/2016  
1096)
1439/2016  
1097)
1440/2016  
1098)
1503/2016  
1099)
1553/2016  


<< Επιστροφή