<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
1)
5/2015  
2)
53/2015  
3)
54/2015  
4)
55/2015  
5)
56/2015  
6)
88/2015  
7)
89/2015  
8)
90/2015  
9)
92/2015  
10)
93/2015  
11)
94/2015  
12)
95/2015  
13)
96/2015  
14)
97/2015  
15)
98/2015  
16)
104/2015  
17)
105/2015  
18)
106/2015  
19)
107/2015  
20)
108/2015  
21)
109/2015  
22)
110/2015  
23)
138/2015  
24)
146/2015  
25)
183/2015  
26)
184/2015  
27)
185/2015  
28)
186/2015  
29)
190/2015  
30)
191/2015  
31)
203/2015  
32)
204/2015  
33)
205/2015  
34)
225/2015  
35)
262/2015  
36)
263/2015  
37)
264/2015  
38)
267/2015  
39)
268/2015  
40)
269/2015  
41)
270/2015  
42)
271/2015  
43)
303/2015  
44)
304/2015  
45)
305/2015  
46)
306/2015  
47)
307/2015  
48)
308/2015  
49)
310/2015  
50)
311/2015 Έφεση υπηκόου Μολδαβίας κατά απόφασης που γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσής του στις Μολδαβικές Αρχές, προκειμένου αυτός να δικαστεί για την πράξη της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Συνδρομή όλων των όρων που απαιτούνται για την έκδοση του από την από 13-12- 1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης και από τον ΚΠΔ. Απορρίπτονται όλοι οι αντίθετοι λόγοι έφεσης και ισχυρισμοί του εκκαλούντος, καθώς και η έφεσή του κατ' ουσία.
51)
312/2015  
52)
315/2015  
53)
317/2015  
54)
348/2015  
55)
349/2015  
56)
350/2015  
57)
351/2015  
58)
352/2015  
59)
353/2015  
60)
354/2015  
61)
355/2015  
62)
356/2015  
63)
362/2015  
64)
363/2015  
65)
364/2015  
66)
391/2015  
67)
399/2015  
68)
400/2015  
69)
401/2015  
70)
402/2015  
71)
403/2015  
72)
440/2015  
73)
441/2015  
74)
447/2015  
75)
448/2015  
76)
449/2015  
77)
450/2015  
78)
451/2015  
79)
497/2015  
80)
498/2015  
81)
499/2015  
82)
500/2015  
83)
501/2015  
84)
502/2015  
85)
503/2015  
86)
504/2015  
87)
505/2015  
88)
541/2015  
89)
542/2015  
90)
543/2015  
91)
562/2015  
92)
577/2015  
93)
578/2015  
94)
592/2015  
95)
593/2015  
96)
594/2015  
97)
617/2015  
98)
618/2015  
99)
619/2015  
100)
620/2015  
101)
638/2015  
102)
639/2015  
103)
640/2015  
104)
641/2015  
105)
642/2015  
106)
643/2015  
107)
684/2015  
108)
685/2015  
109)
686/2015  
110)
687/2015  
111)
688/2015  
112)
695/2015  
113)
696/2015  
114)
697/2015  
115)
698/2015  
116)
699/2015  
117)
700/2015  
118)
710/2015  
119)
713/2015  
120)
714/2015  
121)
715/2015  
122)
716/2015  
123)
717/2015  
124)
718/2015  
125)
719/2015  
126)
720/2015  
127)
721/2015  
128)
722/2015  
129)
723/2015  
130)
724/2015  
131)
725/2015  
132)
726/2015  
133)
727/2015  
134)
728/2015  
135)
735/2015  
136)
736/2015  
137)
737/2015  
138)
738/2015  
139)
739/2015  
140)
740/2015  
141)
741/2015  
142)
742/2015  
143)
743/2015  
144)
744/2015  
145)
745/2015  
146)
746/2015  
147)
747/2015  
148)
748/2015  
149)
749/2015  
150)
750/2015  
151)
751/2015  
152)
752/2015  
153)
753/2015  
154)
765/2015 Ποινικά υπαίτιος ως αυτουργός για τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ εργαζομένων σε ημεδαπή Α.Ε. και για τη μη απόδοση εργατικών ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ, που παρακρατήθηκαν από την Α.Ε., κατά το άρθρο 1 παρ. 1-2 του α.ν. 86/1967, όπως ίσχυε έως τη θέσπιση του ν. 4075/2012 (11-4-2012), είναι μόνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΕ. Για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ποινικά υπαίτιοι, με κύρια ή επικουρική ευθύνη, είναι όσοι μνημονεύονται στη διάταξη του άρθρο 25 παρ. 1 τ...
155)
766/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για μη εμπρόθεσμη καταβολή ατομικών ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου στον Ο.Α.Ε.Ε. Αποποινικοποίηση της πράξης με τη διάταξη του άρθρου 30 ν. 4321/2015 μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και πριν δημοσιευτεί η απόφαση για την αίτηση αναίρεσης. Ο Άρειος Πάγος, εφόσον η αίτηση αναίρεσης είναι τυπικά δεκτή, εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως ως ευμενέστερη τη σχετική διάταξη, αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο.
156)
767/2015  
157)
768/2015  
158)
769/2015 Αναίρεση εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως, με την οποία μετατράπηκε η κατηγορία από ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος ατόμου μη δυνάμενου να αντισταθεί σε εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη και, στη συνέχεια, έπαυσε η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Ν. 3500/2006. Στοιχεία εγκλημάτων. Αν η εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη δεν έχει προκληθεί με συνεχή συμπεριφορά, εφαρμόζεται το άρθρο 308 παρ. 1 εδ. β ΠΚ και όχι το άρθρο 6 του ν. 3500/2006. Το Δικαστήριο αιτιολόγησε επαρκώς την απόφασή του και...
159)
770/2015 Καταδικαστική απόφαση για πορνογραφία ανηλίκων με χρόνο τελέσεως πριν από τις 24.12.2007, που το άρθρο 348Α ΠΚ αντικ. από το ν. 3625/2007 και δεν απαιτείται πλέον ο υπαίτιος να ενεργεί από κερδοσκοπία, όπως προβλεπόταν πριν από την τροποποίηση. Ο νέος νόμος είναι αυστηρότερος ως προς τον κατηγορούμενο, ο οποίος καταδικάστηκε χωρίς να συντρέχει και το στοιχείο της κερδοσκοπίας. Εσφαλμένη εφαρμογή της αυστηρότερης διατάξεως για πράξη που είχε τελεσθεί πριν από την έναρξη ισχύος αυτής. Η πράξη, χωρ...
160)
771/2015  
161)
772/2015  
162)
773/2015 Έννοια και όροι ειδικής αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης, που απορρίπτει αίτημα κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης. Υπέρβαση (θετική) εξουσίας από την ουσιαστική εκδίκαση της υπόθεσης και την έκδοση απόφασης για την ενοχή του κατηγορουμένου, χωρίς να έχει προηγουμένως απορριφθεί αιτιολογημένα το αίτημά του για αναβολή της δίκης. Η έλλειψη της αιτιολογίας δεν αναπληρώνεται από τη δυνατότητα του κατηγορουμένου να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο από συνήγορο, επειδή θίγεται το δικαίωμά του από τα...
163)
802/2015  
164)
803/2015 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης ερήμην του αναιρεσείοντος, ο οποίος είχε κληθεί νόμιμα με επίδοση της σχετικής κλήσης σε σύνοικο. Καταδίκη αυτού στα ποινικά έξοδα και στα δικαστικά έξοδα του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου, που παραστάθηκε νόμιμα στην αναιρετική δίκη
165)
804/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης καταδικαστικής μετά από αναβολή της αρχικής συζήτησης με αίτημα του αναίρεσείοντος σε νέα ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτός όφειλε να εμφανιστεί χωρίς νέα κλήτευση. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, αφού ερημοδικεί ο αναιρεσείων, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα για την αρχική δικάσιμο. Απουσία πολιτικώς ενάγουσας, η οποία είχε επίσης κληθεί νόμιμα κατά την αναβλητική συζήτηση.
166)
805/2015 Συζήτηση αίτησης αναίρεσης ερήμην του αναιρεσείοντος, ο οποίος κλήθηκε νόμιμα. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης και καταδικάζεται ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
167)
806/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης που απέρριψε αντιρρήσεις του αναιρεσείοντος κατά το άρθρο 565 ΚΠΔ. Αναβολή αρχικής συζήτησης με αίτημα του αναιρεσείοντος σε νέα ρητή δικάσιμο, κατά την οποία αυτός όφειλε να εμφανιστεί χωρίς νέα κλήτευση. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, αφού ερημοδικεί ο αναιρεσείων, καίτοι κλητεύτηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα για την αρχική δικάσιμο.
168)
807/2015  
169)
825/2015  
170)
826/2015  
171)
827/2015  
172)
828/2015  
173)
829/2015  
174)
830/2015  
175)
831/2015  
176)
832/2015  
177)
833/2015  
178)
834/2015  
179)
835/2015  
180)
836/2015  
181)
837/2015  
182)
838/2015  
183)
839/2015  
184)
840/2015  
185)
841/2015  
186)
842/2015  
187)
843/2015  
188)
844/2015  
189)
845/2015  
190)
846/2015  
191)
847/2015  
192)
848/2015  
193)
849/2015  
194)
850/2015  
195)
851/2015  
196)
852/2015  
197)
853/2015  
198)
854/2015  
199)
855/2015  
200)
856/2015  
201)
857/2015  
202)
858/2015  
203)
859/2015  
204)
871/2015  
205)
872/2015  
206)
873/2015  
207)
874/2015  
208)
911/2015  
209)
912/2015  
210)
913/2015  
211)
914/2015  
212)
915/2015  
213)
916/2015  
214)
917/2015  
215)
924/2015  
216)
925/2015  
217)
926/2015  
218)
927/2015  
219)
928/2015  
220)
929/2015  
221)
948/2015  
222)
949/2015 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης Πενταμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου καταδικαστικής για ανθρωποκτονία μη οικείου από αμέλεια. Απαράδεκτος λόγω αοριστίας ο λόγος αναίρεσης για πλημμελή αιτιολογία (και όχι για πλήρη έλλειψη αιτιολογίας) της προσβαλλόμενης απόφασης. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος αυτός, για να είναι ορισμένος. Δεν παραβιάστηκε η αρχή της μη αυτοενοχοποίησης του κατηγορουμένου και δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα της ακροατήριακής διαδικασίας, επειδή λήφθηκε υπόψη και αξιοποιήθηκε αποδε...
223)
950/2015  
224)
951/2015  
225)
952/2015  
226)
953/2015  
227)
954/2015  
228)
955/2015  
229)
956/2015  
230)
983/2015  
231)
984/2015  
232)
985/2015  
233)
986/2015  
234)
987/2015  
235)
988/2015  
236)
1018/2015  
237)
1019/2015  
238)
1020/2015  
239)
1021/2015  
240)
1022/2015  
241)
1062/2015  
242)
1063/2015  
243)
1064/2015  
244)
1065/2015  
245)
1067/2015  
246)
1068/2015  
247)
1069/2015  
248)
1070/2015  
249)
1071/2015  
250)
1072/2015  
251)
1109/2015  
252)
1117/2015  
253)
1118/2015  
254)
1119/2015  
255)
1120/2015  
256)
1121/2015  
257)
1122/2015  
258)
1123/2015  
259)
1124/2015  
260)
1155/2015  
261)
1156/2015  
262)
1161/2015  
263)
1162/2015  
264)
1163/2015  
265)
1175/2015  
266)
1176/2015  
267)
1177/2015  
268)
1178/2015  
269)
1190/2015  
270)
1191/2015  
271)
1192/2015  
272)
1193/2015  
273)
1194/2015  
274)
1195/2015  
275)
1196/2015  
276)
1232/2015  
277)
1233/2015  
278)
1234/2015  
279)
1235/2015  
280)
1236/2015  
281)
1295/2015  
282)
1296/2015  
283)
1297/2015  
284)
1307/2015  
285)
1308/2015  
286)
1309/2015  
287)
1321/2015  
288)
1322/2015  
289)
1323/2015  
290)
1324/2015  
291)
1326/2015  
292)
1327/2015  
293)
1328/2015  
294)
1329/2015  
295)
1330/2015  
296)
1331/2015  
297)
1333/2015  
298)
1334/2015  
299)
1335/2015  
300)
1336/2015  
301)
1337/2015  
302)
1338/2015  
303)
1343/2015  
304)
1354/2015  
305)
1355/2015  
306)
1356/2015  
307)
1357/2015  
308)
1358/2015  
309)
1359/2015  
310)
1360/2015  
311)
1361/2015  
312)
1362/2015  
313)
1363/2015  
314)
1364/2015  
315)
1365/2015  
316)
1366/2015  
317)
1367/2015  
318)
1368/2015  
319)
1369/2015  
320)
1370/2015  
321)
1371/2015  
322)
1372/2015  
323)
1373/2015  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
324)
12/2015  
325)
13/2015  
326)
14/2015  
327)
15/2015  
328)
16/2015  
329)
17/2015  
330)
18/2015  
331)
19/2015  
332)
20/2015  
333)
21/2015  
334)
22/2015  
335)
23/2015  
336)
24/2015  
337)
25/2015  
338)
26/2015  
339)
27/2015  
340)
28/2015  
341)
29/2015  
342)
30/2015  
343)
31/2015  
344)
32/2015  
345)
33/2015  
346)
34/2015  
347)
35/2015  
348)
36/2015  
349)
37/2015  
350)
38/2015  
351)
39/2015  
352)
40/2015  
353)
41/2015  
354)
42/2015  
355)
43/2015  
356)
63/2015  
357)
64/2015  
358)
65/2015  
359)
66/2015  
360)
67/2015  
361)
68/2015  
362)
69/2015  
363)
70/2015  
364)
71/2015  
365)
72/2015  
366)
100/2015  
367)
120/2015  
368)
121/2015  
369)
122/2015  
370)
123/2015  
371)
124/2015  
372)
125/2015  
373)
126/2015  
374)
127/2015  
375)
128/2015  
376)
129/2015  
377)
130/2015  
378)
155/2015  
379)
156/2015  
380)
157/2015  
381)
158/2015  
382)
159/2015  
383)
160/2015  
384)
161/2015  
385)
162/2015  
386)
163/2015  
387)
164/2015  
388)
211/2015  
389)
212/2015  
390)
213/2015  
391)
214/2015  
392)
215/2015  
393)
216/2015  
394)
217/2015  
395)
218/2015  
396)
219/2015  
397)
220/2015  
398)
221/2015  
399)
222/2015  
400)
223/2015  
401)
224/2015  
402)
236/2015  
403)
237/2015  
404)
238/2015  
405)
239/2015  
406)
240/2015  
407)
241/2015  
408)
242/2015  
409)
243/2015  
410)
244/2015  
411)
245/2015  
412)
246/2015  
413)
247/2015  
414)
248/2015  
415)
272/2015  
416)
273/2015  
417)
274/2015  
418)
275/2015  
419)
276/2015  
420)
277/2015  
421)
278/2015  
422)
279/2015  
423)
280/2015  
424)
318/2015  
425)
319/2015  
426)
320/2015  
427)
321/2015  
428)
322/2015  
429)
323/2015  
430)
324/2015  
431)
325/2015  
432)
326/2015  
433)
327/2015  
434)
328/2015  
435)
329/2015  
436)
330/2015  
437)
331/2015  
438)
332/2015  
439)
333/2015  
440)
334/2015  
441)
335/2015  
442)
336/2015  
443)
337/2015  
444)
338/2015  
445)
339/2015  
446)
340/2015  
447)
341/2015  
448)
342/2015  
449)
343/2015  
450)
344/2015  
451)
345/2015  
452)
346/2015  
453)
347/2015  
454)
409/2015  
455)
410/2015  
456)
411/2015  
457)
412/2015  
458)
413/2015  
459)
414/2015  
460)
415/2015  
461)
416/2015  
462)
417/2015  
463)
418/2015  
464)
419/2015  
465)
420/2015  
466)
421/2015  
467)
422/2015  
468)
423/2015  
469)
424/2015  
470)
457/2015  
471)
458/2015  
472)
459/2015  
473)
460/2015  
474)
461/2015  
475)
462/2015  
476)
463/2015  
477)
464/2015  
478)
465/2015  
479)
466/2015  
480)
467/2015  
481)
468/2015  
482)
469/2015  
483)
470/2015  
484)
471/2015  
485)
472/2015  
486)
473/2015  
487)
474/2015  
488)
475/2015  
489)
476/2015  
490)
477/2015  
491)
478/2015  
492)
496/2015  
493)
522/2015  
494)
523/2015  
495)
524/2015  
496)
525/2015  
497)
526/2015  
498)
527/2015  
499)
528/2015  
500)
529/2015  
501)
530/2015  
502)
531/2015  
503)
553/2015  
504)
554/2015  
505)
555/2015  
506)
557/2015  
507)
558/2015  
508)
559/2015  
509)
560/2015  
510)
561/2015  
511)
595/2015  
512)
596/2015  
513)
597/2015  
514)
598/2015  
515)
599/2015  
516)
600/2015  
517)
601/2015  
518)
602/2015  
519)
603/2015  
520)
604/2015  
521)
605/2015  
522)
606/2015  
523)
607/2015  
524)
608/2015  
525)
609/2015  
526)
610/2015  
527)
611/2015  
528)
612/2015  
529)
613/2015  
530)
614/2015  
531)
644/2015  
532)
645/2015  
533)
646/2015  
534)
647/2015  
535)
648/2015  
536)
649/2015  
537)
650/2015  
538)
651/2015  
539)
652/2015  
540)
653/2015  
541)
654/2015  
542)
655/2015  
543)
661/2015  
544)
689/2015  
545)
690/2015  
546)
691/2015  
547)
692/2015  
548)
693/2015  
549)
694/2015  
550)
701/2015  
551)
702/2015  
552)
729/2015  
553)
730/2015  
554)
731/2015  
555)
732/2015  
556)
733/2015  
557)
734/2015  
558)
754/2015  
559)
755/2015  
560)
756/2015  
561)
757/2015  
562)
758/2015  
563)
759/2015  
564)
760/2015  
565)
761/2015  
566)
762/2015  
567)
763/2015  
568)
764/2015  
569)
811/2015  
570)
812/2015  
571)
813/2015  
572)
814/2015  
573)
815/2015  
574)
816/2015  
575)
817/2015  
576)
818/2015  
577)
819/2015  
578)
820/2015  
579)
821/2015  
580)
822/2015  
581)
823/2015  
582)
824/2015  
583)
875/2015  
584)
876/2015  
585)
877/2015  
586)
878/2015  
587)
879/2015  
588)
880/2015  
589)
881/2015  
590)
882/2015  
591)
883/2015  
592)
884/2015  
593)
885/2015  
594)
886/2015  
595)
887/2015  
596)
888/2015  
597)
889/2015  
598)
890/2015  
599)
891/2015  
600)
892/2015  
601)
893/2015  
602)
894/2015  
603)
895/2015  
604)
896/2015  
605)
897/2015  
606)
898/2015  
607)
899/2015  
608)
900/2015  
609)
901/2015  
610)
902/2015  
611)
903/2015  
612)
904/2015  
613)
905/2015  
614)
906/2015  
615)
907/2015  
616)
908/2015  
617)
909/2015  
618)
910/2015  
619)
937/2015  
620)
938/2015  
621)
939/2015  
622)
940/2015  
623)
941/2015  
624)
942/2015  
625)
970/2015  
626)
971/2015  
627)
972/2015  
628)
973/2015  
629)
996/2015  
630)
997/2015  
631)
998/2015  
632)
999/2015  
633)
1000/2015  
634)
1001/2015  
635)
1002/2015  
636)
1003/2015  
637)
1004/2015  
638)
1005/2015  
639)
1023/2015  
640)
1026/2015  
641)
1027/2015  
642)
1028/2015  
643)
1029/2015  
644)
1030/2015  
645)
1031/2015  
646)
1032/2015  
647)
1033/2015  
648)
1034/2015  
649)
1035/2015  
650)
1036/2015  
651)
1037/2015  
652)
1038/2015  
653)
1039/2015  
654)
1040/2015  
655)
1066/2015  
656)
1075/2015  
657)
1076/2015  
658)
1077/2015  
659)
1078/2015  
660)
1079/2015  
661)
1080/2015  
662)
1081/2015  
663)
1082/2015  
664)
1083/2015  
665)
1084/2015  
666)
1085/2015  
667)
1125/2015  
668)
1126/2015  
669)
1130/2015  
670)
1131/2015  
671)
1132/2015  
672)
1133/2015  
673)
1134/2015  
674)
1135/2015  
675)
1136/2015  
676)
1137/2015  
677)
1179/2015  
678)
1180/2015  
679)
1181/2015  
680)
1182/2015  
681)
1183/2015  
682)
1184/2015  
683)
1185/2015  
684)
1186/2015  
685)
1187/2015  
686)
1188/2015  
687)
1189/2015  
688)
1198/2015  
689)
1199/2015  
690)
1200/2015  
691)
1201/2015  
692)
1202/2015  
693)
1203/2015  
694)
1204/2015  
695)
1205/2015  
696)
1206/2015  
697)
1207/2015  
698)
1208/2015  
699)
1209/2015  
700)
1210/2015  
701)
1211/2015  
702)
1212/2015  
703)
1213/2015  
704)
1214/2015  
705)
1215/2015  
706)
1216/2015  
707)
1217/2015  
708)
1226/2015  
709)
1242/2015  
710)
1243/2015  
711)
1244/2015  
712)
1245/2015  
713)
1246/2015  
714)
1247/2015  
715)
1248/2015  
716)
1249/2015  
717)
1250/2015  
718)
1251/2015  
719)
1252/2015  
720)
1253/2015  
721)
1254/2015  
722)
1255/2015  
723)
1256/2015  
724)
1257/2015  
725)
1258/2015  
726)
1259/2015  
727)
1260/2015  
728)
1261/2015  
729)
1262/2015  
730)
1286/2015  
731)
1287/2015  
732)
1288/2015  
733)
1289/2015  
734)
1290/2015  
735)
1291/2015  
736)
1292/2015  
737)
1293/2015  
738)
1294/2015  
739)
1298/2015  
740)
1299/2015  
741)
1300/2015  
742)
1342/2015  
743)
1344/2015  
744)
1345/2015  
745)
1346/2015  
746)
1347/2015  
747)
1348/2015  
748)
1349/2015  
749)
1350/2015  
750)
1351/2015  
751)
1352/2015  
752)
1353/2015  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
753)
47/2015  
754)
48/2015  
755)
49/2015 Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
756)
50/2015  
757)
51/2015 Η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ' ουσίαν βάσιμη, αφού τροποποιείται ουσιωδώς ο χαρακτήρας των πράξεων που τέλεσε ο αιτών και μεταβάλλεται το είδος και η απειλούμενη ποινή αυτών, καταδικασθείς για εγκλήματα βαρύτερα εκείνων που καταδικάστηκε.
758)
52/2015  
759)
61/2015  
760)
73/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της κλητευθείσας αναιρεσείουσας.
761)
74/2015 Εμφάνιση εκκαλούντος ή εκπροσώπηση του από συνήγορο. Αποχώρηση αυτού μετά την έναρξη της συζήτησης. Υποχρέωση του δικαστηρίου να ερευνήσει κατ' ουσία την έφεση και όχι να την απορρίψει ως ανυποστήρικτη. Το ίδιο ισχύει για την ομοιότητα της περίπτωσης κατά μείζονα λόγο και όταν ο εκκαλών κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του, εμφανίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια μετά τη λήψη της ταυτότητάς του, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος η δίκη αναβλήθηκε αλλά ο ...
762)
75/2015  
763)
76/2015 Απόφαση, με την οποία απορρίφθηκαν οι εφέσεις των κατηγορουμένων ως απαράδεκτες λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως. Επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής. Πότε είναι άκυρη η επίδοση. Ο κατηγορούμενος, αν έχει γνωστή διαμονή σε τρίτους, θεωρείται γνωστής διαμονής, έστω και αν η διαμονή του ήταν άγνωστη στην Εισαγγελική Αρχή που εξέδωσε το προς επίδοση έγγραφο. Το δικαστήριο, για τη σχετική κρίση του, πρέπει να συνεκτιμήσει και τα αποδεικτικά μέσα που προσκόμισε ο κατηγορούμενος και να μη βασιστεί...
764)
77/2015  
765)
78/2015  
766)
79/2015  
767)
80/2015  
768)
81/2015  
769)
82/2015  
770)
83/2015  
771)
84/2015 Απαράδεκτη αναίρεση κατά μη καταδικαστικής απόφασης, ως ασκηθείσα ανεπίτρεπτα με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου .
Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ασκηθείσα με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική, αφού απέρριψε την έφεση της κατηγορουμένης ως απαράδεκτης, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεώς της.
772)
85/2015 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος ως απαράδεκτης.
773)
86/2015  
774)
87/2015  
775)
91/2015 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Κάθε ακυρότητα της πρωτόδικης απόφασης, όπως η εκφώνηση της υποθέσεως σε χρόνο προγενέστερο από τον αναγραφόμενο στο έκθεμα και η, συνεπεία αυτού, καταδίκη του κατηγορουμένου ερήμην, καλύπτεται με την έκδοση της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό. Πότε προτείνεται η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος. Αν ο κατηγορούμενος δεν εμφανισθεί στην πρωτοβάθμια δίκη, ...
776)
136/2015 Παράνομη εκχέρσωση δασ. έκτασης. 71 παρ.3 ν. 998/1979.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, από συνεκτίμηση εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, διότι το έγγραφο αυτό που αναφέρεται στο αιτιολογικό και αναγνώσθηκε στο ακροατήριο και προκύπτε...
777)
137/2015 Απλή Συνεργεία σε Ανθρωποκτονία με πρόθεση.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας,
778)
139/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
779)
140/2015  
780)
141/2015  
781)
142/2015  
782)
143/2015  
783)
144/2015  
784)
145/2015 Απαράδεκτη αναίρεση κατά αθωωτικής απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου από την πολ. Ενάγουσα ΑΕ, διότι η άνω αναιρεσείουσα- πολιτικώς ενάγουσα δεν καταδικάστηκε σε αποζημίωση ή σε δικαστικά έξοδα και επομένως δεν δικαιούται κατά νόμο σε άσκηση του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, προσθέτως, δεν προσαρτάται στην άνω έκθεση αναιρέσεως ειδικό πληρεξούσιο της αναιρεσείουσας προς τον καταθέσαντα την κρινόμενη αναίρεση πληρεξούσιο δικηγόρο της.
785)
168/2015  
786)
169/2015  
787)
170/2015 Απάτη κατ’ επάγγελμα. Στοιχεία.
Ευμενέστερες διατάξεις, με Ν.4055/2012 εφαρμόζονται αναδρομικά.
788)
171/2015  
789)
172/2015 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Επαρκώς αιτιολογείται η συνδρομή των στοιχείων της αντικειμενικής και υποκειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Το αν από τα πλήγματα που δέχθηκε ο παθών μπορούσε να προκληθεί κίνδυνος για τη ζωή του ανήκει στην ανέλεγκτη, αναιρετικά, κρίση του δικαστηρίου της ουσίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί του ενός από τους δράστες περί καταστάσεως νόμιμης άμυνας, άλλως περί αναγνωρίσεως ελαφρυντικού άρθρ. 84 παρ. 2 γ ΠΚ. Έλλειψ...
790)
173/2015  
791)
174/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία εργαζόμενου από αμέλεια του κυρίου του έργου, ο οποίος τον είχε προσλάβει με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για τον ελαιοχρωματισμό καταστήματος και δεν είχε μεριμνήσει να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να καταπέσει από το μεταλλικό κινητό ικρίωμα και να τραυματισθεί θανάσιμα. Υπεύθυνος ο κατηγορούμενος ως κύριος του έργου, γιατί δεν είχε μεσολαβήσει οποιοσδήποτε εργολάβος, αλλά το εκτελούσε ο ίδιος με δική του επ...
792)
175/2015 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για παράβαση καθήκοντος σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Αθηνών. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς.
793)
176/2015  
794)
177/2015  
795)
178/2015  
796)
179/2015  
797)
180/2015  
798)
181/2015 Παθητική Δωροδοκία- 235 ΠΚ.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
799)
182/2015 Σωματική βλάβη από αμέλεια ιατρού- μαιευτήρα.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
800)
192/2015 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο+ Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, α)για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών του κατ/νου για άμυνα και για μεταβολή της κατηγορίας, και β) για έλλειψη νόμιμης βάσης.
801)
193/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ασέλγεια με ανήλικο κάτω των 10 ετών έναντι αμοιβής. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρο 351 Α περ. α ΠΚ). Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού για την αναγνώριση ελαφρυντικών άρθρου 84 παρ. 2 α και ε ΠΚ. Πώς στοιχειοθετούνται τα ελαφρυντικά αυτά. Ορθά επιβλήθηκε και χρηματική ποινή, και μάλιστα μικρότερη από αυτήν που επιβλήθηκε πρωτοδίκως. Όχι υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη αιτήσεως
802)
194/2015 Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία, Ιδιαίτ. Μεγ. Αξίας με τεχνάσματα.
258 ΠΚ.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, αφού, δεν έγινε αποδεικτική αξιοποίηση από το δικαστήριο σε βάρος της κατηγορουμένης της ένορκης κατάθεσης αυτής, που έδωσε στα...
803)
195/2015 Ορθή και αιτιολογημένη απόφαση για φοροδιαφυγή δι' εκδόσεως εικονικών φορολογικών στοιχείων (άρθρο 19 ν. 2523/1997), δια τιμολογίων, δηλαδή, που αφορούσαν συναλλαγές από πρόσωπο διαφορετικό από το αναγραφόμενο σ" αυτά. Δεν είναι αναγκαία η αξιολογική συσχέτιση των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους, αρκεί να προκύπτει ότι το δικαστήριο τα έλαβε υπόψη όλα και όχι μόνο μερικά από αυτά. Απόρριψη αιτήσεως.
804)
196/2015
Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απάτη, η ζημία που προκλήθηκε από την οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, κατ' εξακολούθηση της κατηγορουμένης, η οποία εμφάνισε πλαστό πτυχίο, πέτυχε την πρόσληψή της ως ιατρού και εισέπραξε αποδοχές από το Δημόσιο, τις οποίες δεν εδικαιούτο. Στοιχεία εγκλήματος απάτης. Προϋπόθεση της μη υπάρξεως βλάβης όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά του εξαπατώντος ισοσταθμίζεται από ισάξια αντιπαροχή που περιή...
805)
197/2015 Παράβαση ν. Ναρκωτικών.

Αιτιολογημένα επαρκώς απορρίφθηκε αυτοτελής ισχυρισμός τοξικομανίας.
806)
198/2015 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής-Λόγοι αναιρ. Α΄ και Δ΄.
Υπεξαίρεση κακουργηματική από εντολέα-δικηγόρο.
Ακυρότητα πρωτόδικης απόφασης καλύπτεται μετά την επί της ουσίας έκδοση αποφ. Από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (άρθρο 502 ΚΠοινΔ).
807)
199/2015 1. Παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης.
2.Παράνομη κατάληψη δημόσιας έκτασης. Δεκτή Αίτηση.
Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και ΠΟΠΔ, λόγω παρόδου οκταετίας.
808)
200/2015  
809)
201/2015 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για καταδολίευση δανειστών σε βάρος δικαστικής λειτουργού που υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Παραπέμπει σης Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς, και ως προς τον έτερο μηνυόμενο λόγω συναφείας.
810)
202/2015 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως κατά βουλεύματος συμβουλίου εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά βουλεύματος συμβουλίου πλημμελειοδικών, ως ...
811)
230/2015 Για την πληρότητα της αιτιολογίας αρκεί ο κατ' είδος προσδιορισμός των αποδεικτικών μέσων. Πότε η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και πρέπει να μνημονεύεται ειδικά μεταξύ των ληφθέντων υπόψη αποδεικτικών μέσων. Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιολογίας καταδικαστική κατά ιατρών απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια εγκύου, διότι αν και από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης προκύπτει ότι αναγνώστηκαν μεταξύ άλλων και εκθέσεις ιατρικής πραγματογνωμοσύνης, οι πραγματογνωμοσύ...
812)
231/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση ν. 2121/1993 του νομίμου εκπροσώπου εταιρίας που διατηρούσε πιτσαρία και εκτελούσε χωρίς δικαίωμα δημόσια μουσικές συνθέσεις που προστατεύονται αποκλειστικά στην Ελλάδα από την εγκαλούσα. Παραδεκτώς λήφθηκε υπόψη μαρτυρική κατάθεση που περιέχεται στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, τα οποία αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Όσα έχουν καταχωρηθεί στα πρακτικά θεωρείται ότι έγιναν, εφόσον τα πρακτικά δεν προσβλήθηκαν ως πλαστά ούτε έχο...
813)
255/2015 Φοροδιαφυγή κατ'εξακ/ση.
Απόφαση επί εφέσεως, μη δεκτής ως εμπρόθεσμης, αλλά Απορριπτική του Ειδ. Λόγου Έφεσης περί ακυρότητας της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος, κληθέντος του κατ/νου ως άγνωστης διαμονής, ενώ ήταν γνωστής και εντεύθεν δεν είχεν ανασταλεί η επελθούσα δετής παραγραφή.
Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Α, Η' ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας , διότι κλήθηκε ως άγνωστης διαμονής στην επαγγελματική του κατοικία, χωρίς να αναζητηθ...
814)
256/2015  
815)
257/2015 Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων
816)
258/2015 Βιασμός, αιμομιξία, σωμ. Βλάβες, Ενδοοικογ. Βία , κατ'εξακολούθηση- 6παρ. 1, 345 παρ. 1, 308 ΠΚ, άρ. 1 παρ. 1 του Ν. 3500/2006.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την ενοχή και την απόρριψη ελαφρυντικού άρ. 84 παρ. 2 ε' ΠΚ, και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων
817)
259/2015 Έφεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής αποφάσεως. Στοιχεία για το ορισμένο αυτής. Κατάληψη- Εκχέρσωση δασικής εκτάσεως. Στοιχεία. Κακή σύνθεση δικαστηρίου.
818)
260/2015  
819)
261/2015  
820)
284/2015  
821)
285/2015 Έφεση Εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Αιτιολογημένη η έφεση και, ως εκ τούτου, ορθώς κρίθηκε αυτή παραδεκτή και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν υπερέβη την εξουσία του. Ορθή και αιτιολογημένη απόφαση του ΜΟΕ, με την οποία ο αναιρεσείων καταδικάσθηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση της συζύγου του, την οποία, αφού θανάτωσε με στραγγαλισμό, περιέλουσε με βιτριόλι. Η λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας. Όχι απόλυτη ακυρότητα α) από τη μνεία στο σκ...
822)
286/2015  
823)
287/2015  
824)
288/2015 Ψευδής ιατρική πιστοποίηση. Στοιχεία 369 ΚΠΔ-Όχι ακυρότητα διαδ. αν δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορ., για αιτηθείσα συμβολική χρημ. ικανοποίηση, ελλείψη εννόμου συμφέροντος.
825)
289/2015  
826)
290/2015 Αιτιολογημένη καταδίκη της κατηγορουμένης για υποβολή προς ΝΠΔΔ και, μέσω αυτού, προς τον ΑΣΕΠ ψευδούς υπεύθυνης δηλώσεως ότι είχε εργασθεί, για κάποιο διάστημα, σε επιχείρηση, στην οποία, όμως, δεν είχε εργασθεί. Στοιχεία εγκλήματος. Ως εκ περισσού το Δικαστήριο απάντησε αιτιολογημένα σε αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμούς. Το Δικαστήριο δεν προέβη σε επιλεκτική αξιολόγηση αποδεικτικών μέσων, δεν είχε δε υποχρέωση να προβεί σε συσχέτιση αυτών μεταξύ τους. Απόρριψη αιτήσεως
827)
291/2015 Βιασμός κατ'εξακολ/ση + Αποπλαν. Παιδιού κάτω 15 ετών.
Άρθρα 336, 339 παρ.1 ΠΚ.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού εκ του άρθρου 344 ΠΚ.
828)
292/2015 Ψευδής υπεύθυνη δήλωση, εξακολουθητικά. Στοιχεία.
Δημοσιότης συνεδριάσεως
Υπέρβαση εξουσίας από χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένου.

829)
293/2015 Υπεξαγωγή εγγράφου. 222 Π Κ.
1 .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
830)
294/2015 Ψευδορκία μάρτυρα- Ηθική Αυτουργία σε Ψ.Μ.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1. στοιχ. Η' του ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, ως προς αναστολή και μετατροπή αντίστοιχα της επιβληθείσας ποινής, που παρέλειψε να κάνει το δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
831)
295/2015 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο της κατηγορουμένης, ως εγγυήτριας εταιρίας. Το Δικαστήριο, ως εκ περισσού, απέρριψε αιτιολογημένα αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό. Τα πρακτικά, τα οποία δεν έχουν προσβληθεί ως πλαστά ούτε έχουν διορθωθεί, αποδεικνύουν ότι έγιναν όλα όσα έχουν καταχωρηθεί σ" αυτά. Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη μη καταχώρηση εγγράφων και μη λήψη αυτών υπόψη, τα οποία δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι είχε προσκομίσει η αναιρεσείουσα. Αυτο...
832)
296/2015 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής- 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
Η ανάκληση της εντολής πληρωμής επιταγής που ήδη εκδόθηκε και κυκλοφορεί ισοδυναμεί με έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων και είναι αδιάφορη η αιτία έκδοσης της επιταγής και η αιτία ανάκλησης της εντολής πληρωμής στην πληρώτρια τράπεζα, είναι αδιάφορες για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματ...
833)
297/2015 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, εξακολουθητικά. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος, προβληθείσα και απορριφθείσα στο πρωτοβάθμιο, προβάλλεται παραδεκτώς στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο μόνο με λόγο εφέσεως.
834)
298/2015 Αίτηση αναιρέσεως με επίδοση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, η οποία εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος. Προθεσμία αναιρέσεως. Ο λόγος ανώτερης βίας μπορεί να προταθεί και μεταγενεστέρως από την άσκηση του ενδίκου μέσου, αν αυτός δεν ήταν γνωστός κατά την άσκηση αυτού. Ο προτεινόμενος λόγος ανώτερης βίας, που αφορούσε το δικαστικό επιμελητή, δεν προέκυψε, ενόψει και του ότι ο δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που είχε την ευθύνη της εμπρόθεσμης ασκήσεως...
835)
299/2015  
836)
300/2015  
837)
301/2015  
838)
302/2015  
839)
309/2015  
840)
316/2015 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας εργάτη στερούμενου αδείας γωμοτή- πυροδότη εκρηκτ. Υλών. Ιδιαίτερη υποχρ. Υπαιτία πηγάζουσα μόνο από ιδιότητά του Άρθρο 358 ΚΠΔ. Λήψη υπόψη εγγρ. Μη αναγνωσθέντων . Ακυρότητα- εξαιρέσεις.
841)
365/2015  
842)
366/2015  
843)
367/2015  
844)
368/2015 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών- 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933.
1.Αβάσιμοι οι από ο άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Η τυχόν κρυπτόμενη αιτία εκδόσεως και αν τυχόν επρόκειτο για επιταγές ευκολίας, είναι αδιάφορη για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος, διότι το έγκλημα αυτό, ενόψει της φύσεως της επιταγής ως χρηματικού μέσου πληρωμής και της ανάγκης προστασίας των συναλλαγών, πραγματώνεται με μόνη την...
845)
369/2015  
846)
370/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια του οδηγού οχήματος, ο οποίος, αν και αντιλήφθηκε ότι αυτοκίνητο επιχειρούσε προσπέραση του δικού του, δεν κινήθηκε προς τα δεξιά της οδού και επιτάχυνε. Έννοια άρθρου 17 παρ. 7 ΚΟΚ. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Απόρριψη ισχυρισμού περί ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία προτάθηκε και με λόγο εφέσεως. Η ακυρότητα έχει καλυφθεί, αφού ο αναιρεσείων παρέστη πρωτοδίκως χωρίς να την προτείνει. Ο λόγος περί σχετικής ακυρότητας είναι α...
847)
371/2015  
848)
372/2015  
849)
373/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για κλοπή από κοινού κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και για εκβίαση κατ' εξακολούθηση τετελεσμένη και σε απόπειρα. Στοιχεία εγκλημάτων. Αυτοτελής ισχυρισμός για αναγνώριση συνδρομής περιπτώσεως του άρθρου 36 ΠΚ είχε προβληθεί αορίστως, γιατί έγινε αναφορά μόνο της διατάξεως του νόμου, χωρίς επίκληση περιστατικών, και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει, ως εκ περισσού δε τον απέρριψε ως αναπόδεικτο. Απόρριψη αιτήσεως.
850)
374/2015 Δικαστήριο που δέχεται ότι ο δράστης διακινήσεως ναρκωτικών ουσιών ήταν τοξικομανής και, παραλλήλως, του αναγνωρίζει και άλλα ελαφρυντικά από τα οριζόμενα στο άρθρο 84 παρ. 2 του ΠΚ, αλλά, παρά ταύτα, του επιβάλλει το ανώτερο όριο της προβλεπόμενης ποινής για τον τοξικομανή δράστη χωρίς να προβεί σε μείωση αυτής, λαμβάνοντας υπόψη και τα άλλα ελαφρυντικά, υπερβαίνει αρνητικά την εξουσία του, πέραν του ότι εσφαλμένα εφαρμόζει την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρθρου 83 του ΠΚ. Αναιρεί, ως προς ...
851)
375/2015  
852)
376/2015 Αθωωτική απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου για πλαστογραφία με χρήση. Έφεση εισαγγελέα. Πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναίρεση προσβαλλόμενης αποφάσεως για θετική υπέρβαση εξουσίας, γιατί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, παρά το ότι η έφεση του εισαγγελέα δεν ήταν ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, προχώρησε στην εκδίκαση της ουσίας της υποθέσεως και σε καταδικαστική κρίση. Δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως, κατ' άρθρ...
853)
377/2015 Ασέλγεια με ανήλικη με αμοιβή- 351 Α' παρ. 1 περ. β'ΠΚ
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
2. Η πρόταση της απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της προδικασίας, για καταθέσεις ανηλίκου ληφθείσες κατά παράβαση του άρθρου 226 Α' του ΚΠΔ, πρέπει να γίνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, με αποτέλεσμα να μη μπ...
854)
378/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για απάτη του αναιρεσείοντος, ο οποίος παρέστησε ψευδώς στον εγκαλούντα, ότι υφίσταντο απαιτήσεις του εναντίον τρίτων, που του εκχώρησε, με αποτέλεσμα να μη προβεί αυτός σε έκδοση διαταγής πληρωμής σε βάρος του για οφειλόμενο ποσό. Η αναφορά περισσοτέρων τρόπων τελέσεως της απάτης δημιουργεί ασάφεια, εκτός εάν από το σύνολο των παραδοχών γίνεται σαφές ότι τελέσθηκε αυτή με τον ένα τρόπο και η αναφορά του άλλου δεν διαφοροποιεί τον τρόπο τελέσεως, αλλά...
855)
379/2015 Υπεξαίρεση κατ'εξακολ. Αντικ. Ιδ. Μεγ. Αξίας από συνδιαχειριστή ΕΠΕ.
Δέχεται Αίτηση Αναίρεσης Εισαγγ. ΑΠ, κατά Αθωωτικής Α/θμιας απόφασης Τριμ. Εφετ. Πειραιώς, ως βάσιμη.
Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγ. ΑΠ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης
856)
380/2015  
857)
381/2015 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως δικαστηρίου, ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας του από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγου αναίρεσης αυτής.
858)
382/2015  
859)
383/2015 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγους ανώτερης βίας σε άλλη δικάσιμο, που δικαζόταν συναφής υπόθεση, το οποίο υποβλήθηκε από άγγελο. Το Δικαστήριο που, στη συνέχεια, απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, δεν υπερέβη την εξουσία του. Απόρριψη αιτήσεως.
860)
384/2015  
861)
385/2015  
862)
386/2015  
863)
387/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών και Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετούν στο Πρωτ. Αθηνών και στην Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών αντίστοιχα.
864)
388/2015  
865)
392/2015  
866)
393/2015 Έκδοση ακάλυπτης δίγραμμης επιταγής- 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
2. Είναι αδιάφορη η αιτία έκδοσης της επιταγής και το τυχόν παράνομο αυτής, είναι αδιάφορες για τη θεμελίωση του εν λόγω εγκλήματος.
3. Ο ισχυρισμός ότι η επιταγή που εκδόθηκε καλύπτει τοκογλυφικούς τόκους, ανάγεται στην αιτία έκδοσης και μεταβίβασης της επιταγής, γεγον...
867)
394/2015 Υπεξαίρεση Τάμπλετ.
Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ'και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και για έλλειψη νόμιμης βάσης.
868)
395/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για κλοπή και απόπειρα εκβιάσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Η αιτιολογία πρέπει να επεκτείνεται και επί των αυτοτελών ισχυρισμών, εφόσον αυτοί είναι ορισμένοι. Ο αυτοτελής ισχυρισμός περί συγγνωστής νομικής πλάνης τι πρέπει να περιέχει για να είναι ορισμένος. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής πλάνης, ο οποίος, πάντως, είχε προβληθεί αορίστως. Απόρριψη αιτήσεως.
869)
396/2015 Λαθρεμπορία διάφορων Κινέζικων εμπορευμάτων κατ'εξακολούθηση - 155, 157 Ν. 2960/2001.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
2. Βάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης αναιτιολόγητης απόρριψης αιτηθεισών ελαφρυντικών περιστάσεων άρθρου 84 παρ.2 εδ. α' και ε' ΠΚ, και για αναιτιολόγητη επιβολή χρηματικής ποινής.
3. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης αναιτιολόγητης επιβολής χρηματικής...
870)
397/2015 Αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας σε βάρος αθωωθέντος, κατατεθείσα από πρόσωπο που δεν ήταν διάδικος στη δίκη, επί της οποίας εκδόθηκε η αθωωτική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη, καθόσον δεν υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα του δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση ή από τον προϊστάμενο της εισαγγελίας για τους αναφερόμενους στον ΚΠοινΔ λόγους, αλλά από πρόσωπο, το οποίο δε έχει δικαίωμα υποβολής τέτοιας αιτήσεως
871)
398/2015 Άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη και άμεση συνέργεια σε έκδοση ακαλύπτων επιταγών. Στοιχεία εγκλημάτων. Έννοια άμεσης συνέργειας. Επαρκής αιτιολογία ως προς την απαλλακτική, για τους κατηγορουμένους, κρίση. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος δεν απαιτείται να μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, όταν, μάλιστα, προκύπτει από το όλο περιεχόμενο του σκεπτικού ότι λήφθηκε υπόψη από το Δικαστήριο και αυτή.
872)
429/2015 Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από καθήκοντα του, ως μέλους συνθέσεως, σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος του ΑΠ, η οποία είχε ήδη συζητηθεί, για λόγους ευπρέπειας, που συνίστανται στο ότι, κατά τη μελέτη της υποθέσεως, διαπιστώθηκε μέλος της οικογενείας του, κατά το παρελθόν, είχε κάνει άσκηση στο γραφείο του δικηγόρου, ο οποίος υπογράφει το δικόγραφο της αναιρέσεως. Αναβολή της υποθέσεως για να ανασυζητηθεί αυτή με νέα σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ο δηλών.
873)
430/2015 Ψευδής Καταμήνυση , Ψευδορκία Μάρτυρα και Συκοφαντική
Δυσφήμηση κατά συρροή και κατ'εξακ/ση.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
2. Αν η κατά τόπον αναρμοδιότητα του δικαστηρίου δεν προταθεί από κάποιο
διάδικο ή τον Εισαγγελέα ή δεν γίνει αντιληπτή από τον πρωτοβάθμιο δικαστήριο μέχρι την έναρξη της απ...
874)
431/2015  
875)
432/2015  
876)
433/2015  
877)
434/2015 Ανθρωποκτονία από αμέλεια οδηγού τροχαίου ατυχήματος.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
878)
435/2015  
879)
436/2015
Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
880)
437/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών και Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετούν στο Πρωτ. Αθηνών και στην Εισαγγ. Πρωτ. Αθηνών αντίστοιχα.
881)
438/2015  
882)
439/2015  
883)
479/2015  
884)
480/2015  
885)
481/2015  
886)
482/2015 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1,2,3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με 34 παρ.1 ν. 3220/2004.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ, Ε και Η' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, υπέρβαση εξουσίας και απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας.
887)
483/2015 Ληστεία από κοινού και κατά συρροή, κ.λπ πράξεις.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1. στοιχ. Α' και Γ' του ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας.
888)
484/2015  
889)
485/2015 Ανθρωποκτονία από αμέλεια - Εργατ. ατύχημα. Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης 2 κατηγ/νων, ως αβάσιμη.
Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β, Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ακροάσεως και ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
890)
486/2015  
891)
487/2015  
892)
488/2015  
893)
489/2015  
894)
492/2015  
895)
493/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
896)
494/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Εφετών Ευβοίας κ.λπ. Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Δικαστών, που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών και στο Εφετείο Πειραιώς.

897)
495/2015  
898)
506/2015 1) Υπεξαίρεση στην υπηρεσία.2) Σε κατ’ εξακολούθηση έγκλημα υπολογίζεται συνολική αξία αντικειμ. Πράξεων, εφαρμοζομένου αυτούσιον Ν. 2721/1999 3) ευμενέστερος νόμος 4312/2014 (για ποινική μεταχείριση κατηγορ. Που ικανοποίησαν χρηματικά παθόντες). Αναιρεί. Ασάφεια ακριβούς χρόνου ικανοπ. Μερικώς.
899)
507/2015 Κακουργ. Απάτη και Πλαστογραφία με χρήση. 386-216 ΠΚ.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.

900)
508/2015  
901)
509/2015  
902)
510/2015  
903)
511/2015 Παράνομη οπλοφορία. Δεκτή Αίτηση.
Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, λόγω εντελώς τυπικής αιτιολογίας και ολικής αναφοράς στο διατακτικό και Παραπέμπει.
904)
512/2015  
905)
513/2015  
906)
514/2015 Σωματ. Βλάβη από αμέλεια - πυρκαϊά. 314 ΠΚ. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
907)
515/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ρύπανση περιβάλλοντος (άρθρο 28 παρ. 1 ν. 1650/1986) του αναιρεσείοντος, ο οποίος εναπέθεσε στον αύλειο χώρο εργοστασίου μεγάλη ποσότητα ανεπεξέργαστου ελαιοπυρήνα, χωρίς να υπάρχουν εγκαταστάσεις περισυλλογής, επεξεργασίας και διαθέσεως των καταλοίπων. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας, αφού η άλλη δίκη αφορά άλλο πρόσωπο. Απόρριψη αιτήσεως.
908)
516/2015 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως του μηχανικού - τεχνικού διευθυντή της αναδόχου εργοληπτρίας εταιρίας και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου κατασκευής μεταλλικής γέφυρας, η οποία, κατά τη διέλευση αυτοκινήτου, κατέπεσε και τραυμάτισε θανάσιμα τη συνοδηγό. Στοιχεία εγκλήματος. Αναιρεί την απόφαση για ανεπαρκή αιτιολογία και έλλειψη νόμιμης βάσης, γιατί, μεταξύ άλλων, δεν αιτιολογείται ότι ο κίνδυνος της προσκρούσεως στη γέφυρα άλλου οχήματος, που, στη συγκεκ...
909)
517/2015  
910)
532/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση δικηγόρου, ο οποίος εισέπραξε, για λογαριασμό των εντολέων του, από ασφαλιστική εταιρία χρηματικό ποσό και δεν τους το απέδωσε, αλλά το ιδιοποιήθηκε. Στοιχεία εγκλήματος. Χρόνος τελέσεως είναι εκείνος, κατά τον οποίο ο δράστης εκδήλωσε, με συγκεκριμένη ενέργεια, την πρόθεσή του να ενσωματώσει το κινητό πράγμα στην περιουσία του. Όχι έλλειψη νόμιμης βάσεως. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής. Την έλλειψη ακροάσ...
911)
533/2015  
912)
534/2015  
913)
535/2015  
914)
536/2015  
915)
537/2015 Συμπλήρωση διατακτικού απόφασης, στο οποίο υπάρχει κενό από παραδρομή, κατ'άρθρο 145 ΚΠΔ.
916)
544/2015  
917)
545/2015  
918)
546/2015 Χειροτέρευση θέσεως κατηγορουμένων-Αρνητική υπέρβαση εξουσίας.
Εφαρμογή διατάξεων επιεικέστερου νόμου Ν.4139/2013
Απαλείφει διάταξη –Παραπέμπει.
919)
547/2015  
920)
548/2015  
921)
549/2015  
922)
550/2015  
923)
567/2015 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, γιατί δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο από τους περιοριστικά αναφερομένους στο άρθρο 510 ΚΠΔ. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας για να είναι ορισμένος.
924)
568/2015  
925)
569/2015 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη του κατηγορουμένου, ο οποίος πυροβόλησε τον παθόντα σε συγκεκριμένο νευραλγικό σημείο της δεξιάς χειρός του. Στοιχεία εγκλήματος. Ο άμεσος δόλος ως προς την επέλευση του βαρύτερου αποτελέσματος δεν έχει ανάγκη ειδικής αιτιολογίας. Πότε η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύονται ως ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα. Ορθώς δεν μνημονεύεται η έκθεση αυτοψίας ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, γιατί διενεργήθηκε κατά το χρό...
926)
570/2015 Παράβαση ν. Ναρκωτικών.
Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για μη επαρκή αιτιολόγηση της απόρριψης των αυτοτελών ισχυρισμών του κατηγορουμένου περί τοξικομανίας και περί αναγνώρισης του ελαφρ. του άρ. 84 παρ.2 α'του ΠΚ.
927)
571/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, για παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής, λόγω έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης.
928)
572/2015 Χρέη προς το Δημόσιο. Δεκτή Αίτηση. Αναιρεί για διάταξη ποινής και Παραπέμπει.
Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικής διάταξης.
929)
573/2015  
930)
574/2015  
931)
575/2015  
932)
576/2015  
933)
582/2015  
934)
583/2015  
935)
584/2015  
936)
585/2015  
937)
586/2015  
938)
587/2015  
939)
621/2015 Αιτιολογημένη απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση του κατηγορουμένου ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως. Επίδοση της εκκαλουμένης ως άγνωστης διαμονής. Πότε είναι άκυρη η επίδοση. Ο εκκαλών δεν επικαλέστηκε, με λόγο εφέσεως, ότι, κατά το χρόνο επιδόσεως της εκκαλουμένης, είχε άλλη διεύθυνση κατοικίας και ποια ήταν αυτή, ώστε ο ισχυρισμός αυτός να αποτελέσει αντικείμενο αποδείξεως. Δεν αρκεί η απλή επίκληση ότι «έλαβε γνώση» την τάδε ημερομηνία, χωρίς καμιά μνεία περί της, κατά τον κρ...
940)
622/2015 Απορρίπτεται η αναίρεση ως ανυποστήρικτη, γιατί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που τον εκπροσώπησε, δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο (άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων - ν. 4194/2013).
941)
623/2015 Απορρίπτεται η αναίρεση ως ανυποστήρικτη, γιατί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που τον εκπροσώπησε, δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο (άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων - ν. 4194/2013).
942)
624/2015
Απορρίπτεται η άναίρεση ως ανυποστήρικτη, γιατί ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος, που τον εκπροσώπησε, δεν κατέθεσε το σχετικό γραμμάτιο (άρθρο 61 παρ. 4 Κώδικα Δικηγόρων - ν. 4194/2013).
943)
625/2015  
944)
626/2015  
945)
627/2015  
946)
628/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
947)
629/2015  
948)
630/2015  
949)
631/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος, μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής.
950)
632/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη , λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
951)
633/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ψευδή βεβαίωση κατά συναυτουργία του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου, ο οποίος θεώρησε τοπογραφικό διάγραμμα, που περιείχε ψευδείς βεβαιώσεις, το οποίο συνέταξε ο συγκατηγορούμενός του υπάλληλος. Στοιχεία εγκλήματος. Έννοια συναυτουργίας (από κοινού). Δεν υπάρχει χειροτέρευση θέσεως όταν το δευτεροβάθμιο δικαστήριο προβαίνει σε ακριβέστερο προσδιορισμό των πρωτοδίκως δεκτών γενομένων πραγματικών περιστατικών, εφόσον δεν μεταβάλλεται ο χα...
952)
634/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο του νομίμου εκπροσώπου εργολάβου ομόρρυθμης εταιρίας, ο οποίος δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα προστασίας από την πτώση από ξύλινη κεκλιμένη πεζογέφυρα, με αποτέλεσμα να πέσει εργαζόμενος και να τραυματισθεί. Στοιχεία εγκλήματος. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση πηγάζει από κανόνα δικαίου και από τα καθήκοντα του δράστη ως εργοδότη. Η υπόθεση, ως προς την παράβαση του π.δ. 305/1996, για την οποία είχε επιβληθεί...
953)
635/2015 Παρ. Ν. Ναρκωτικών- Ελαφρυντικά .Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών αναγνώρισης των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 α και ε'του ΠΚ..
954)
636/2015 Ψευδής Ανώμοτη Κατάθεση- Ψευδής Καταμήνυση.
Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης 1ου Κατηγ/νου Δημ. Βεργή, κύρια και συμπληρωματική, ως ανυποστήρικτη , λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, κύριοι και πρόσθετοι, του 2ου αναιρεσείοντος Θεοδ. Στάμου για έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
955)
637/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, τα οποία δεν υπερέβαιναν το ποσό των 120.000 ευρώ (άρθρ. 25 παρ. Ιπερ. β ν. 1882/1990, όπως ίσχυε μετά την αντικ. του με το άρθρ. 34 παρ. 1 ν. 3220/2014). Η μη διαγραφή από το έντυπο τμήμα του διατακτικού της φράσεως «υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ» οφείλεται σε παραδρομή. Επαρκής αιτιολογία και ως προς την επιμέτρηση της ποινής (άρθρ. 79 ΠΚ). Η ποινή που επιβλήθηκε στον αναιρεσείοντα δεν αντιβαίνει στην αρχή της ανα...
956)
656/2015  
957)
657/2015  
958)
658/2015  
959)
659/2015 1. Παράνομη αλιεία με δυναμίτη. 2..Απόπ. Σωματ. βλάβης. Δεκτή Αίτηση.
Αναιρεί για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας από τη μη αναφορά στο αιτιολογικό ότι συνεκτιμήθηκε και η κατάθεση του μάρτυρα υπεράσπισης και Παραπέμπει.
960)
660/2015  
961)
662/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία η αιτιολογία της γνώσεως περί της μη υπάρξεως διαθεσίμων κεφαλαίων. Πότε επέρχεται ακυρότητα από την έλλειψη ακροάσεως. Απόρριψη λόγου περί ελλείψεως ακροάσεως από τη μη ανάγνωση εγγράφου, το οποίο αναγνώσθηκε, αλλά και δεν προκύπτει από τα πρακτικά, τα οποία δεν προσβλήθηκαν ως πλαστά ούτε διορθώθηκαν, ότι η κατηγορουμένη ή η συνήγορος της προσέφυγαν στο δικαστήριο κα...
962)
663/2015 Έκδοση - Αποδοχή Εικονικών Φορολ. Στοιχείων, κατ'εξακ/ση.19 παρ. 1 εδ.α , β περ.α, 2,4, 21 ν. 2523/1997, όπως τροπ. με 40 παρ.1 ν. 3220/2004.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
Απόφαση:
2. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Β' ΚΠΔ, για ακυρότητα και έλλειψη ακρόασης, λόγω μη ατομικότητας των αναγνωσθέντων εγγράφων.
963)
664/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση (με ενδεχόμενο δόλο). Πότε η πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Τα συμπεράσματα της αποφάσεως αντλήθηκαν και από την πραγματογνωμοσύνη, της οποίας δεν γίνεται ιδιαίτερη μνεία, οπότε είναι βέβαιο ότι και αυτή λήφθηκε υπόψη. Ο ισχυρισμός ότι δεν υπήρχε ανθρωποκτόνος πρόθεση και ότι η κατηγορία έπρεπε να μετατραπεί σε θανατηφόρα σωματική βλάβη είναι όχι αυτοτελής, αλλά αρνητικός της κατηγορίας. Παρά ταύτ...
964)
665/2015 Πλαστογραφία με χρήση Κακ/κή κατ'εξακολ. - κατ'επαγγελμα+ συνήθεια.
Απορρίπτει Αίτηση.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε'του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς ενοχή και την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού του κατ/νου για παραγραφή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

2. Ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α'του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω παράνομη...
965)
666/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρ. 19 παρ. 5 ν. 2523/1997 εμπόρου, ο οποίος, για πώληση ηλιακού θερμοσίφωνα, εξέδωσε απόδειξη με ανακριβές περιεχόμενο (μικρότερης αξίας από το τίμημα που εισπράχθηκε). Απόρριψη αιτήσεως.
966)
667/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για καταδολίευση δανειστών του οφειλέτη, κατά του οποίου η σύζυγος του, με την οποία βρίσκεται σε διάσταση, έχει αξίωση στα αποκτήματα, που παραιτήθηκε από την επικαρπία επί ιδιοκτησιών του και δεν του απέμενε άλλο περιουσιακό στοιχείο. Στοιχεία εγκλήματος. Η επικαρπία, έστω και αν είχε ορισθεί αμεταβίβαστη, υπόκειται σε αναγκαστική εκτέλεση και μπορεί να είναι αντικείμενο καταδολιεύσεως. Χρόνος τελέσεως είναι ο χρόνος της μεταγραφής. Το ότι, όμως, τ...
967)
668/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 τταρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου.
968)
669/2015  
969)
670/2015 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η'του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, για υπέρβαση εξουσίας, για μη νόμιμη αποβολή της πολιτικής αγωγής ως παράνομης παράστασης για δήθεν παραγραφή αυτή .
970)
671/2015  
971)
672/2015  
972)
673/2015  
973)
674/2015 Προθεσμία για την αναίρεση. Αν η απόφαση απαγγέλθηκε με την παρουσία του κατηγορουμένου, η προθεσμία αρχίζει από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, γιατί αυτή ασκήθηκε μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας χωρίς να γίνεται επίκληση ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση.
974)
675/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
975)
676/2015  
976)
677/2015  
977)
678/2015  
978)
679/2015 Προώθηση Λαθρομεταναστών.Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης + Προσθ. Λόγους των 2 κατηγ/νων, ως αβάσιμη.Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
979)
680/2015  
980)
681/2015 Έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως. Το τριμελές εφετείο ορθώς έκρινε αιτιολογημένη την έφεση και, στη συνέχεια, προχώρησε στην καταδίκη της αναιρεσείουσας, η οποία δεν είχε ρυθμίσει την ταχύτητα του οχήματος που οδηγούσε ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούσαν, με αποτέλεσμα, από αμέλειά της να προκαλέσει το θανάσιμο τραυματισμό ανηλίκου και τον τραυματισμό ενός άλλου. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδικαστική απόφαση. Απόρριψη αιτήσεως.
981)
682/2015 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση και υπεξαγωγή εγγράφων του διευθυντή δημοτικού σχολείου, που είναι υπάλληλος κατά την έννοια του άρθρου 263 Α ΠΚ, ο οποίος ιδιοποιήθηκε μέρος του ποσού που είχε εισπράξει για σχολική εκδρομή, καθώς και ποσό που είχε εισπράξει για τη συμμετοχή του σχολείου του σε σχολικό πρόγραμμα και για την αγορά αθλητικών αμφιέσεων, δεν παρέδωσε δε το βιβλίο εσόδων - εξόδων στον επόμενο ταμία της Σχολικής Επιτροπής, όπ...
982)
683/2015 Καταδικαστική απόφαση πταισματοδικείου για παράβαση άρθ. 3 παρ. 4 ν. 2734/1999 του εκμισθωτή οικήματος, για να χρησιμοποιηθεί ως οίκος ανοχής, σε απόσταση μικρότερη από χορευτικό εργαστήρι, πολιτιστικό σύλλογο και μουσείο. Περιοριστικώς ορίζονται τα κτίρια, τα οποία δεν πρέπει να γειτνιάζουν με οίκους ανοχής. Σ' αυτά περιλαμβάνονται τα σχολεία, στην έννοια των οποίων εντάσσεται και το χορευτικό εργαστήρι, όχι, όμως, και οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα μουσεία. Ορθή εφαρμογή του νόμου ως προς το...
983)
703/2015  
984)
704/2015  
985)
705/2015  
986)
706/2015  
987)
707/2015 Προστασία περιβάλλοντος
Αναιτιολογι απόφαση, δεν αναφέρει είδος υπαιτιότητος- Αναιρεί επεκτατικό αποτέλεσμα.
988)
708/2015 Προσαρμογή ποινής αλλοδ. Δικαστηρ. Για εκτέλεση σε Ελλάδα. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή.
989)
709/2015  
990)
711/2015 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση υπαλλήλου Αγροτικού Συνεταιρισμού με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του ν. 1608/1950, που τελέσθηκαν από 1991 μέχρι 2003. Η περίπτωση δ του άρθρου 263 Α ΠΚ, στην οποία περιλαμβάνονταν και οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, καταργήθηκε με το ν. 4254/2014 και επανήλθε (ως περ. ε) με το ν. 4262/2014. Ο ν. 4254/2014, ως ευμενέστερος για τον αναιρεσείοντα, ο οποίος δεν εθεωρείτο, πλέον, υπάλληλος και δεν ίσχυε ο ν. 1609/19...
991)
712/2015 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ορθώς αναγνώσθηκαν και λήφθηκαν υπόψη περικοπές προανακριτικών απολογιών, οι οποίες είχαν ληφθεί χωρίς να παραβιασθούν τα υπερασπιστικά δικαιώματα και το δικαίωμα σιωπής των κατηγορουμένων. Βεβαιότητα ότι αναγνώσθηκαν στο στάδιο των απολογιών, έστω και αν αναφέρονται στα αναγνωσθέντα έγγραφα. Ορθώς δεν εξετάστηκαν μάρτυρες των πολιτικώς εναγόντων, από την εξέταση των οποίων παραιτήθηκαν αυτοί. Όχι...
992)
979/2015  
993)
980/2015  
994)
981/2015  
995)
982/2015 Ποινική Δικονομία. Έννομο συμφέρον για την άσκηση ενδίκου μέσου. Χωρίς αντικείμενο η αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη όταν το ίδιο δικαστήριο με μεταγενέστερη απόφασή του έχει ήδη ακυρώσει την προσβαλλόμενη. (Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη).
996)
1008/2015 Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ, κατά απόφασης Εφετείου που απέρριψεν εσφαλμένα ως αναιτιολόγητη έφεση εισαγγελέα εφετών κατά πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης, λόγω αρνητικής υπέρβασης εξουσίας. Αναιρεί - Παραπέμπει.
997)
1009/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
998)
1010/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη. Παράβαση Καθήκοντος Αντιδημάρχου - 259 ΠΚ. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού και γιατί δεν εκτίθεται από πού συνάγεται ο δόλος του κατ/νου.
999)
1011/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο από της καταχώρησής της στο οικείο βιβλίο και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
1000)
1012/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1001)
1013/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.Απάτη κατά συναυτουργία - 386 παρ.1 ΠΚ. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού και γιατί δεν εκτίθεται από πού συνάγεται ο δόλος του κατ/νου.
1002)
1014/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο από της καταχώρησής της στο οικείο βιβλίο και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
1003)
1015/2015  
1004)
1041/2015  
1005)
1042/2015  
1006)
1043/2015  
1007)
1044/2015  
1008)
1045/2015  
1009)
1046/2015  
1010)
1047/2015  
1011)
1048/2015  
1012)
1049/2015  
1013)
1050/2015  
1014)
1051/2015 Ποινική Δικονομία. Εκπρόθεσμη αναίρεση. Όταν ο κατηγορούμενος εκπροσωπείται από συνήγορο, θεωρείται παρών και συνεπώς στην περίπτωση αυτή η απόφαση θεωρείται ότι εκδόθηκε παρουσία του κατηγορουμένου. Καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης στο ειδικό βιβλίο και έναρξη της προθεσμίας. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
1015)
1052/2015  
1016)
1053/2015  
1017)
1054/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1018)
1055/2015 Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κλπ Αρχές για χειρισμό μήνυσης κατά Εισαγγ. Λειτουργού, που υπηρετεί στην Εισαγγ. Πρωτ. Πειραιώς.
1019)
1059/2015  
1020)
1088/2015  
1021)
1089/2015  
1022)
1090/2015  
1023)
1091/2015 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναφέρεται στην απόφαση η χρονολογία επιδόσεως της αποφάσεως, το σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως κλπ. Ο αναιρεσείων επικαλείται με την έφεση ότι ήταν γνωστής διαμονής χωρίς να διευκρινίζει ποια ήταν η γνωστή διεύθυνση του. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.
1024)
1092/2015 Ναρκωτικά. Απλή συνέργεια σε διακίνηση ( (αγορά και κατοχή ) ναρκωτικών ουσιών. Νόμος 3459/2006 και τροποποίηση του με το ν. 4139/2013. Επιεικέστερος νόμος ο 4139/2013 για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αφού προβλέπει μικρότερη ποινή. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Αιτιολογημένη η κύρια επί της ενοχής απόφαση. Απέλαση αλλοδαπού καταδικασθέντος για ναρκωτικά σε ποινή κάθειρξης (άρθ. 35 παρ. 2 του ν. 3459/2006). Εκτέλεση της απελάσεως σύμφωνα με ...
1025)
1093/2015  
1026)
1094/2015  
1027)
1095/2015 Ενδοοικογενειακή βία. Καταδίκη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Σωματική βλάβη συζύγου από τον σύζυγο της. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Εσφαλμένη ερμηνεία. Τα πλήγματα που προκαλούν εκχύμωση πρόσθιας χώρας δεξιού καρπού, μικροεκδορές ραχιαίας χώρας δεξιάς άκρας χειρός και οίδημα στα δάκτυλα του αριστερού χεριού συνιστούν ενδοοικογενειακή εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη. Το εκδόν την προσβαλλομένη απόφαση δικαστήριο που δέχθηκε ότι τα παραπάνω συνιστούν ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ε...
1028)
1096/2015  
1029)
1097/2015  
1030)
1098/2015  
1031)
1099/2015  
1032)
1100/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Σωματική Βλάβη από αμέλεια παρ. υποχρέου - 314 παρ.1 α ΠΚ.
Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από μη ανάγνωση εγγράφου που προσκομίστηκε στο ακροατήριο από τον κατηγορούμενο και από τη μη αναβολή της διαδικασίας για κλήτευση μάρτυρα.
1033)
1101/2015  
1034)
1102/2015  
1035)
1103/2015  
1036)
1104/2015  
1037)
1105/2015  
1038)
1106/2015 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής μήνυσης σε βάρος δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας
1039)
1107/2015  
1040)
1108/2015  
1041)
1138/2015  
1042)
1145/2015  
1043)
1146/2015  
1044)
1147/2015  
1045)
1148/2015  
1046)
1149/2015  
1047)
1150/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1048)
1151/2015  
1049)
1152/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά απόφασης που απέρριψε αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας και η απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως ακυρώσεως διαδικασίας δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως, ανεξαρτήτως αν το δικαστήριο απέρριψε την αίτηση κατ' ουσίαν ή ως απαράδεκτη.
(βλ. ΑΠ 650/2010, 843/2009, 463/2008).
1050)
1153/2015 Κανονισμός Αρμοδιότητας.
Παραπέμπει σε Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας κλπ Αρχές Λαμίας, για χειρισμό Μήνυσης κατά Εισαγγ.. Λειτουργού, που υπηρετεί σε Εισαγγ. Πρωτοδ. Πειραιώς.
1051)
1154/2015  
1052)
1164/2015  
1053)
1165/2015  
1054)
1166/2015  
1055)
1167/2015  
1056)
1168/2015  
1057)
1169/2015  
1058)
1170/2015 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1059)
1171/2015  
1060)
1172/2015  
1061)
1173/2015  
1062)
1174/2015 Απορρίπτει, κατ' άρθρο 514 ΚΠΔ, δεύτερη Αίτηση Αναίρεσης του ιδίου κατηγ/νου κατά της ιδίας απόφασης, ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά απόφασης που ο Άρειος Πάγος ήδη έκρινε και απέρριψε προηγούμενη χρονικά πρώτη αίτηση αναίρεσης αυτού ως απαράδεκτη.

1063)
1222/2015 Ναρκωτικά. Αξιόποινο. Αγορά, κατοχή, και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Με το άρθρο 20 παρ. 1 του νέου νόμου 4139/20-3-2013, τυποποιείται ως βασικό έγκλημα η παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, ως τοιαύτης νοούμενης, κάθε πράξης με την οποία συντελείται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Απορρίπτει καθόσον για την αιτιολόγηση της τελέσεως των εγκλημάτων της αγοράς και πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών δεν απαι...
1064)
1223/2015 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη κατάληψη αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Απορριπτέοι οι παραπάνω λόγοι αναίρεσης, αφού αναφέρεται στην προσβαλλομένη απόφαση, η απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίσθηκε ώς αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, τμήμα της οποίας καλλιέργησε παράνομα ο αναιρεσε...
1065)
1224/2015 Βάσιμος ο εκ του 510 παρ.1 Η ΚΠΔ λόγος αναίρεσης υπέρβασης εξουσίας. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο κατέστησε χειρότερη τη θέση του εκκαλούντος κατηγορουμένου, γιατί τον καταδίκασε για έγκλημα βαρύτερο, από εκείνο για το οποίο καταδικάστηκε αυτός πρωτοδίκως και επομένως, ανεξάρτητα του ότι επέβαλε την ίδια ακριβώς ποινή, υπέπεσε στην πλημμέλεια της υπερβάσεως εξουσίας, γιατί άσκησε δικαιοδοσία που δεν του δίνει ο νόμος και με ενοχή μη καταβολής σε εργαζόμενο πολύ μεγαλύτερου ποσού δεδουλευμένων απ...
1066)
1225/2015  
1067)
1227/2015  
1068)
1263/2015 Έκδοση - υπηκόου Πολωνίας σε Δικ. Αρχές Πολωνίας, για να διωχθεί εκεί για αξιόποινες πράξεις, με βάση Ευρωπ. Ένταλμα Σύλληψης.
Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
1069)
1264/2015 Περίληψη: Κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα άνω των 30.000 €. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Χρήση φωτοαντιγράφων δελτίου ταυτότητας και εκκαθαριστικού σημειώματος του μηνυτή σε Τράπεζες για λήψη Δανείων. Ψευδείς παραστάσεις του αναιρεσείοντος στους υπαλλήλους των Τραπεζών για χορήγηση των αιτηθέντων δανείων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Μερική εξάλειψη...
1070)
1265/2015 Παθητική Δωροδοκία.. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Η κατηγορουμένη-αναιρεσείουσα, ως υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, ζήτησε και έλαβε από τον εγκαλούντα, χρηματικό ποσό, προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση του για έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος-αναψυκτηρίου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία νόμου. Πλήρης η αιτιολογία της απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα. Δεν συν...
1071)
1266/2015 1266 - Περίληψη Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Δεν πρόκειται, λόγω της μη καταβολής ενός εκάστου χρέ...
1072)
1267/2015 Περίληψη: Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 του ν. 2121/1993 και άρθρου 370Β Π.Κ. Αντιγραφή κατά το ουσιώδες μέρος της και αναπαραγωγή Τεχνικής Προσφοράς η οποία κατατέθηκε σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου. Ποινική ευθύνη. Εννοιολογικός προσδιορισμός του «έργου» και του προσδιορισμού του ως «πρωτοτύπου». Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Πρ...
1073)
1269/2015  
1074)
1301/2015  
1075)
1302/2015  
1076)
1303/2015  
1077)
1304/2015  
1078)
1305/2015  
1079)
1306/2015  
1080)
1310/2015  
1081)
1325/2015 Βάσιμοι οι εκ του 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης, διότι το Δικαστήριο περιορίσθηκε στην αναφορά εκ μέρους του κατηγορουμένου απλής γνώσης του ψεύδους των καταγγελθέντων, αλλά δεν εκτίθενται πραγματικά περιστατικά που να καταδεικνύουν τόσο την ανωτέρω γνώση, ενώ δεν συνάγεται από καμία παραδοχή ότι δέχθηκε πως είχεν ο κατηγορούμενος προσωπική αντίληψη και γνώση ότι τα υπ'αυτού κατατεθέντα ήταν ψευδή, οπότε και δεν θα απαιτείτο περαιτέρω αιτιολογία για τον άμεσο δόλο.
1082)
1332/2015 Απορρίπτει Αίτηση Αναίρεσης, ως αβάσιμη.
Απάτη Ιδιαίτ. Μεγάλης αξίας - 386 παρ.1 ΠΚ.
1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις, λογικά αιτιολογικού και διατακτικού.
2. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β και Η λόγοι αναιρέσεως.
3. Η μη όρκιση του μάρτυρα δεν επάγεται καμιά ακυρότητα της διαδικασίας(ΑΠ 172/2015).
1083)
1339/2015  
1084)
1340/2015  
1085)
1341/2015 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α', Δ, Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσ. ποινικών διατάξεων.
2. Ο κατηγορούμενος μπορεί να αντιλέξει στην πρόοδο της δίκης και να επικαλεσθεί τυχόν ακυρότητα της κλητεύσεώς του ή του εισαγωγικού δικογράφου ή της κλήσεως μόλις εμφανισθεί και μέχρι την έναρξη της συζήτησης (εκδίκασης) της υποθέσεώς του, διαφορετικά καλύπτεται η ακυρότητα...
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1086)
1/2015  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α Ποιν. Διακ.
1087)
775/2015  
1088)
776/2015 α) (εσφαλμένη απόρριψη αιτήματος κατ/νου εκκαλούντος για αναβολή της δίκης) - Αναιρεί . β) (ανθρωποκτονία από αμέλεια – ιατρική ευθύνη- απόρριψη αναίρεσης ιατρού για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠοινΔ). γ) ( ανυποστήρικτη αίτηση αναίρεσης – Απόρριψη). δ) (πλαστογραφία με χρήση- απόρριψη αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου για παραβίαση αρθρ. 510 παρ. 1 στοιχ. Α, Β και Δ ΚΠοινΔ) ε) (απόρριψη αναίρεσης για το ότι εσφαλμένα απορρίφθηκε αίτημα αναβολής κατ/νου- άρθρ. 510 551 στοιχ. Δ ...
1089)
777/2015  
1090)
778/2015  
1091)
779/2015  
1092)
780/2015  
1093)
781/2015  
1094)
782/2015  
1095)
783/2015  
1096)
784/2015  
1097)
785/2015  
1098)
786/2015  
1099)
787/2015  
1100)
788/2015  
1101)
789/2015  
1102)
790/2015  
1103)
791/2015  
1104)
792/2015  
1105)
793/2015  
1106)
794/2015  
1107)
795/2015  
1108)
796/2015  
1109)
797/2015  
1110)
798/2015  
1111)
799/2015  
1112)
800/2015  
1113)
801/2015  
1114)
808/2015  
1115)
809/2015  
1116)
810/2015  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β Ποιν. Διακ.
1117)
860/2015  
1118)
861/2015  
1119)
862/2015  
1120)
863/2015  
1121)
864/2015  
1122)
865/2015 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση από κοινού για μερικότερες πράξεις λαθρεμπορίας και ως προς τη χρηματική ποινή που επέβαλε λόγω έλλειψης νόμιμης βάσης. Παύση οριστικά ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής για ορισμένες από τις μερικότερες πράξεις λαθρεμπορίας. Πότε παραβιάζεται η προφορικότητα της διαδικασίας και η δημοσιότητα της διαδικασίας από την ανάγνωση εγγράφων που δεν προσδιορίζονται με απόλυτη ακρίβεια στα πρακτικά συνεδριάσεως. Η πολιτική αγωγή κρίνεται σ...
1123)
866/2015  
1124)
867/2015  
1125)
868/2015 Αναίρεση κατά καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως σε βαθμό πλημμελήματος που επιδίκασε και χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης. Αναιρεί για υπέρβαση εξουσίας μόνον κατά το μέρος που επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση ηθικής βλάβης και απορρίπτει κατά τα λοιπά την αναίρεση.
1126)
869/2015  
1127)
870/2015  
1128)
918/2015  
1129)
919/2015  
1130)
920/2015  
1131)
921/2015  
1132)
922/2015  
1133)
923/2015  
1134)
958/2015  
1135)
959/2015  
1136)
960/2015  
1137)
961/2015  
1138)
962/2015  
1139)
1016/2015  
1140)
1017/2015  
1141)
1061/2015  


<< Επιστροφή