<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
1)
25/2013  
2)
26/2013  
3)
27/2013  
4)
28/2013  
5)
29/2013  
6)
30/2013  
7)
31/2013  
8)
32/2013  
9)
33/2013  
10)
34/2013  
11)
35/2013  
12)
36/2013  
13)
37/2013  
14)
38/2013  
15)
39/2013  
16)
40/2013  
17)
41/2013  
18)
42/2013  
19)
43/2013  
20)
44/2013  
21)
45/2013  
22)
46/2013  
23)
47/2013  
24)
48/2013  
25)
49/2013  
26)
50/2013  
27)
51/2013  
28)
52/2013  
29)
53/2013  
30)
54/2013  
31)
55/2013  
32)
56/2013  
33)
57/2013  
34)
58/2013  
35)
59/2013  
36)
60/2013  
37)
117/2013  
38)
118/2013  
39)
119/2013  
40)
120/2013  
41)
121/2013  
42)
172/2013  
43)
173/2013  
44)
174/2013  
45)
175/2013  
46)
176/2013 Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης.
47)
177/2013  
48)
178/2013  
49)
179/2013  
50)
180/2013  
51)
197/2013  
52)
198/2013  
53)
199/2013  
54)
200/2013  
55)
201/2013  
56)
202/2013  
57)
203/2013  
58)
204/2013  
59)
205/2013  
60)
206/2013  
61)
207/2013  
62)
208/2013  
63)
209/2013  
64)
210/2013  
65)
211/2013  
66)
235/2013  
67)
241/2013  
68)
242/2013  
69)
243/2013  
70)
244/2013  
71)
245/2013  
72)
246/2013  
73)
247/2013  
74)
248/2013  
75)
249/2013  
76)
250/2013  
77)
251/2013  
78)
252/2013  
79)
253/2013  
80)
254/2013  
81)
255/2013  
82)
286/2013  
83)
287/2013  
84)
288/2013  
85)
289/2013  
86)
290/2013  
87)
291/2013  
88)
292/2013  
89)
293/2013  
90)
294/2013  
91)
295/2013  
92)
333/2013  
93)
334/2013  
94)
335/2013  
95)
336/2013  
96)
337/2013  
97)
338/2013  
98)
339/2013  
99)
340/2013  
100)
341/2013  
101)
342/2013  
102)
343/2013  
103)
344/2013  
104)
345/2013  
105)
346/2013  
106)
347/2013  
107)
348/2013  
108)
349/2013  
109)
354/2013  
110)
356/2013  
111)
357/2013  
112)
388/2013  
113)
389/2013  
114)
392/2013  
115)
393/2013  
116)
394/2013  
117)
395/2013  
118)
489/2013  
119)
499/2013  
120)
500/2013  
121)
501/2013  
122)
502/2013  
123)
503/2013  
124)
504/2013  
125)
505/2013  
126)
506/2013  
127)
507/2013  
128)
508/2013  
129)
509/2013  
130)
510/2013  
131)
511/2013  
132)
586/2013  
133)
587/2013  
134)
588/2013  
135)
589/2013  
136)
590/2013  
137)
591/2013  
138)
592/2013  
139)
593/2013  
140)
594/2013  
141)
595/2013  
142)
596/2013  
143)
597/2013  
144)
639/2013  
145)
640/2013  
146)
682/2013  
147)
683/2013  
148)
684/2013  
149)
685/2013  
150)
686/2013  
151)
687/2013  
152)
688/2013  
153)
689/2013  
154)
690/2013  
155)
691/2013  
156)
692/2013  
157)
693/2013  
158)
694/2013  
159)
695/2013  
160)
696/2013  
161)
697/2013  
162)
698/2013  
163)
699/2013  
164)
700/2013  
165)
701/2013  
166)
702/2013  
167)
703/2013  
168)
704/2013  
169)
705/2013  
170)
706/2013  
171)
707/2013  
172)
708/2013  
173)
709/2013  
174)
710/2013  
175)
711/2013  
176)
737/2013  
177)
738/2013  
178)
739/2013  
179)
740/2013  
180)
741/2013  
181)
742/2013  
182)
743/2013  
183)
744/2013  
184)
745/2013  
185)
746/2013  
186)
747/2013  
187)
748/2013  
188)
749/2013  
189)
750/2013  
190)
751/2013  
191)
752/2013  
192)
753/2013  
193)
754/2013  
194)
755/2013  
195)
756/2013  
196)
757/2013  
197)
758/2013  
198)
759/2013  
199)
760/2013  
200)
762/2013  
201)
763/2013  
202)
792/2013  
203)
793/2013  
204)
794/2013  
205)
795/2013  
206)
796/2013  
207)
797/2013  
208)
798/2013  
209)
799/2013  
210)
800/2013  
211)
801/2013  
212)
802/2013  
213)
803/2013  
214)
804/2013  
215)
808/2013  
216)
851/2013  
217)
852/2013  
218)
853/2013  
219)
854/2013  
220)
855/2013  
221)
872/2013  
222)
873/2013  
223)
874/2013  
224)
875/2013  
225)
901/2013  
226)
902/2013  
227)
903/2013  
228)
904/2013  
229)
905/2013  
230)
906/2013  
231)
907/2013  
232)
908/2013  
233)
909/2013  
234)
910/2013  
235)
911/2013  
236)
912/2013  
237)
913/2013  
238)
933/2013  
239)
934/2013  
240)
935/2013  
241)
936/2013  
242)
937/2013  
243)
938/2013  
244)
939/2013  
245)
940/2013  
246)
941/2013  
247)
942/2013  
248)
950/2013  
249)
951/2013  
250)
952/2013  
251)
953/2013  
252)
954/2013  
253)
955/2013  
254)
956/2013  
255)
957/2013  
256)
958/2013  
257)
959/2013  
258)
960/2013  
259)
961/2013  
260)
962/2013  
261)
963/2013  
262)
964/2013  
263)
965/2013  
264)
966/2013  
265)
1034/2013  
266)
1035/2013  
267)
1036/2013  
268)
1037/2013  
269)
1038/2013  
270)
1039/2013  
271)
1040/2013  
272)
1041/2013  
273)
1042/2013  
274)
1043/2013  
275)
1044/2013  
276)
1045/2013  
277)
1046/2013  
278)
1047/2013  
279)
1048/2013  
280)
1049/2013  
281)
1050/2013  
282)
1051/2013  
283)
1052/2013  
284)
1053/2013  
285)
1054/2013  
286)
1055/2013  
287)
1056/2013  
288)
1057/2013  
289)
1058/2013  
290)
1059/2013  
291)
1060/2013  
292)
1061/2013  
293)
1062/2013  
294)
1063/2013  
295)
1064/2013  
296)
1065/2013  
297)
1066/2013  
298)
1074/2013  
299)
1075/2013  
300)
1076/2013  
301)
1088/2013  
302)
1089/2013  
303)
1090/2013  
304)
1091/2013  
305)
1092/2013  
306)
1093/2013  
307)
1094/2013  
308)
1095/2013  
309)
1096/2013  
310)
1097/2013  
311)
1098/2013  
312)
1099/2013  
313)
1100/2013  
314)
1101/2013  
315)
1102/2013  
316)
1103/2013  
317)
1104/2013  
318)
1105/2013  
319)
1106/2013  
320)
1127/2013  
321)
1128/2013  
322)
1129/2013  
323)
1130/2013  
324)
1131/2013  
325)
1132/2013  
326)
1133/2013  
327)
1134/2013  
328)
1135/2013  
329)
1136/2013  
330)
1137/2013  
331)
1138/2013  
332)
1139/2013  
333)
1164/2013  
334)
1165/2013  
335)
1166/2013  
336)
1167/2013  
337)
1168/2013  
338)
1169/2013  
339)
1170/2013  
340)
1171/2013  
341)
1172/2013  
342)
1173/2013  
343)
1174/2013  
344)
1175/2013  
345)
1176/2013  
346)
1177/2013  
347)
1178/2013  
348)
1190/2013  
349)
1191/2013  
350)
1217/2013  
351)
1218/2013  
352)
1219/2013  
353)
1220/2013  
354)
1221/2013  
355)
1222/2013  
356)
1223/2013  
357)
1245/2013  
358)
1246/2013  
359)
1247/2013  
360)
1269/2013  
361)
1270/2013  
362)
1271/2013  
363)
1285/2013  
364)
1286/2013  
365)
1287/2013  
366)
1288/2013  
367)
1289/2013  
368)
1290/2013  
369)
1291/2013  
370)
1292/2013  
371)
1293/2013  
372)
1295/2013  
373)
1296/2013  
374)
1297/2013  
375)
1298/2013  
376)
1299/2013  
377)
1300/2013  
378)
1301/2013  
379)
1302/2013  
380)
1303/2013  
381)
1304/2013  
382)
1305/2013  
383)
1306/2013  
384)
1307/2013  
385)
1308/2013  
386)
1323/2013  
387)
1324/2013  
388)
1325/2013  
389)
1326/2013  
390)
1327/2013  
391)
1328/2013  
392)
1353/2013  
393)
1354/2013  
394)
1355/2013  
395)
1356/2013  
396)
1357/2013  
397)
1365/2013  
398)
1366/2013  
399)
1377/2013  
400)
1397/2013  
401)
1398/2013  
402)
1399/2013  
403)
1408/2013  
404)
1409/2013  
405)
1410/2013  
406)
1411/2013  
407)
1412/2013  
408)
1413/2013  
409)
1414/2013  
410)
1415/2013  
411)
1416/2013  
412)
1417/2013  
413)
1418/2013  
414)
1419/2013  
415)
1420/2013  
416)
1435/2013  
417)
1436/2013  
418)
1447/2013  
419)
1448/2013  
420)
1449/2013  
421)
1450/2013  
422)
1451/2013  
423)
1452/2013  
424)
1453/2013  
425)
1468/2013  
426)
1469/2013  
427)
1470/2013  
428)
1471/2013  
429)
1472/2013  
430)
1473/2013  
431)
1474/2013  
432)
1475/2013  
433)
1476/2013  
434)
1488/2013  
435)
1536/2013  
436)
1537/2013  
437)
1553/2013  
438)
1554/2013  
439)
1555/2013  
440)
1589/2013  
441)
1590/2013 Εμφάνιση αναιρεσείοντος αυτοπροσώπως και υποβολή δεύτερου αιτήματος αναβολής, που απορρίφθηκε. Θεωρείται μη παραστάς, εφόσον δεν παρίσταται με συνήγορο και ως εκ τούτου απών, οπότε η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται, αφού αυτός είχε κληθεί νόμιμα για την αρχική δικάσιμο.
442)
1591/2013 Απόρριψη αναιρέσεως, που συζητήθηκε μετά από αναβολή ερήμην του αναιρεσείοντος, αφού αυτός είχε κληθεί νόμιμα για την αρχική δικάσιμο.
443)
1592/2013  
444)
1593/2013  
445)
1594/2013  
446)
1595/2013  
447)
1596/2013  
448)
1597/2013  
449)
1598/2013  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
450)
61/2013 Αποδοχή εικονικών φορολoγικών στοιχείων, κατ' εξακ/ση. Άρθρα 19 παρ. 1 εδ.α, β περ.α, 2, 4, 21 ν. 2523/19971882/1990, όπως τροπ. με 40 παρ.1 ν. 3220/2004. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή, την απόρριψη αιτήματος αναβολής και την απόρριψη ελαφρυντικού άρθρου 84 παρ. 2 β ΠΚ. Αβάσιμος λόγος αναίρεσης, για θετική υπέρβαση εξουσίας, γιατί ...
451)
62/2013 Υπεξαίρεση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Υπεξαίρεση χρηματικού ποσού καταβληθέντος για εκτέλεση εντολής. Αναίρεση: Λόγοι I. έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας II. Προϋποθέσεις αιτιολογίας αυτοτελούς ισχυρισμού του άρθρου 84 παρ 2 περ.α ΠΚ. ΙΙΙ. Υπέρβαση εξουσίας (μετατροπή ποινής χωρίς προηγουμένως να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις αναστολής) δεκτός ο σχετικός λόγος, Αναιρεί κατά τούτο. ΙV. Αρχή αναλογικότητας.
452)
63/2013 Αποπλάνηση παιδιού νεότερου των 15 ετών (14 ετών). Στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Πραγματικά περιστατικά. Έφεση Εισαγγελέως κατά της αθωωτικής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης: Υπέρβαση εξουσίας. Αιτίαση περί υπέρβασης εξουσίας, λόγω αποδοχής της αναιτιολόγητης εφέσεως του Εισαγγελέως. Απορριπτέα η αιτίαση, διότι η έφεση ήταν αιτιολογημένη, αφού παρατίθενται στην έκθεση εφέσεως αναλυτικά τα γεγονότα και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν την ενοχή του κατηγορούμενου. Έλλειψη ειδικ...
453)
64/2013  
454)
65/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά περιστατικά Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από ομόρρυθμο μέλος Ο.Ε. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Κήρυξη πτώχευσης της εταιρείας με απόφαση, που δημοσιεύτηκε πριν από τη βεβαίωση των οφειλών. Δεν συνιστά αυτοτελή ισχυρισμό, αλλά απλό αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό. Επιπλέον η κήρυξ...
455)
66/2013 Αδίκημα: πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση. Λόγοι: α) Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω αμφισβήτησης ταυτότητας εγγράφου, β) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα, γ) σχετική ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο λόγω μη απαντήσεως στα αιτήματα: 1. Αναβολής, 2. Γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση. Επιβάλλει δικαστικά έξοδα.
456)
67/2013  
457)
68/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος. Νόμος 3904/2010. Κατάργηση με το νόμο αυτό του ως άνω δικαιώματος (ασκήσεως αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος). Το επιτρεπτό του ενδίκου μέσου κρίνεται με βάση το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο εκδόσεως του βουλεύματος και όχι με βάση το νόμο που ίσχυε κατά το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος. Απορρίπτει αίτηση.
458)
69/2013 Βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη - άρθρο 310 παρ.3 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ και Ε ΚΠΔ και 6 της ΕΣΔΑ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή, την απόρριψη αιτήματος αναβολής και την απόρριψη ελαφρυντικού άρθρου 84 παρ. 2 γ' ΠΚ και κατά την επιμέτρηση της ποινής. Αβάσιμος ο, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για χωρίς ειδική αιτιολογία, παραδεκτά ...
459)
70/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Εργατικό ατύχημα. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
460)
71/2013 Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης. Δεν επικαλείται ανωτέρα βία. Απορρίπτει αίτηση.
461)
97/2013  
462)
98/2013  
463)
99/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
464)
100/2013  
465)
101/2013 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Στοιχεία εγκλήματος. Εκμετάλλευση εμπιστευμένων. Στοιχεία εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογίας, Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Η διάταξη του άρθρου 379 και ήδη 384 ΠΚ δεν εφαρμόζεται επί του εγκλήματος της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
466)
102/2013  
467)
103/2013 Λαθρεμπορία. Συνιστά λαθρεμπορία και η εξαγωγή από τη φορολογική αποθήκη κάποιου αφορολόγητου εμπορεύματος και η διάθεσή του στην κατανάλωση χωρίς προηγουμένως να καταβληθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Έννοια έμμεσης αυτουργίας. Προϋποθέσεις αυτής. Έμμεση αυτουργία υπάρχει όταν η πράξη του παρεμβαλλομένου προσώπου δεν συγκεντρώνει πλήρως τους όρους της αντικειμενικής υπόστασης του οικείου εγκλήματος ή συγκεντρώνει μεν αυτούς αλλά συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν ως προς τον πράττοντα τον άδικο χ...
468)
104/2013 Έγγραφα. Προσδιορισμός ταυτότητας. Δεν αποτελεί λόγο αναίρεσης η εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Απορρίπτει αιτήσεις.
469)
105/2013 Φοροδιαφυγή. Εικονικά τιμολόγια. Δεν απαιτείται σκοπός του δράστη απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Παραγραφή. Αρχίζει από το χρόνο διαπιστώσεως του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου από τον προϊστάμενο της αρχής που διενήργησε τον έλεγχο. Η τελευταία ρύθμιση είναι ευμενέστερη του προηγουμένου δικαίου. Η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 8 Ν. 2954/2001 εφαρμόζεται ως επιεικέστερη. Έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ...
470)
106/2013 Ψευδορκία μάρτυρος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Σκεπτικό ελλιπές σε σχέση με το διατακτικό, αφού στο διατακτικό αναφέρεται ως ψευδές το σύνολο της κατάθεσης του κατηγορουμένου ενώπιον του Εισηγητή, ενώ στο σκεπτικό αναφέρονται ως ψευδή μόνο δύο γεγονότα, από τα παραπάνω κατατεθέντα. Επί πλέον δεν αναφέρονται τα αληθή γεγονότα. Αντίφαση σκεπτικού - διατακτικού. Αναιρεί.
471)
107/2013 Διακεκριμένη απάτη και πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, με τον οποίο υποστηρίζεται ότι η παρεμπίπτουσα απορριπτική του αιτήματος αναβολής, άλλως διακοπής της δίκης απόφαση, στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως αβάσιμος.
472)
108/2013 Πολιτική αγωγή. Δεν είναι αναγκαίο να βεβαιώνεται στη σχετική με την πολιτική αγωγή αιτιολογία ότι η σχετική απαίτηση αποζημίωσης ήταν και εκκαθαρισμένη γιατί αυτό προκύπτει από τη μη παραπομπή της στα πολιτικά δικαστήρια. Περί του εκκαθαρισμένου ή μη το δικαστήριο κρίνει κυριαρχικά και ελεύθερα χωρίς να δεσμεύεται από τυπικές αποδείξεις. Παράσταση του Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο άρθρο 68 ΚΠΔ. Απάτη σε βάρος του Δημοσίου. Στοιχεία εγκλήματος. Έλλειψη αιτιολογ...
473)
109/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε αίτηση επανάληψης διαδικασίας, του άρ. 525 περ.5 ΚΠΔ. Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, που έκρινεν ομοίως και με την προσβαλλόμενη απόφασή του, απέρριψε την αίτηση του αναιρεσείοντος για επανάληψη της διαδικασίας για τον προαναφερθέντα λόγο καταδίκης της Ελλάδος από το ΕΔΔΑ, ορθά το νόμο ερμήνευσε και εφάρμοσε (άρθρα 6 παρ.1, 46 ΕΣΔΑ και 525 ΚΠΔ) διότι, δεν προκύπτει, ότι με την ανωτέρω παραβίαση του ιδίου άρθρου 6 που δέχθηκε το ΕΔΔΑ ...
474)
110/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή υπεύθυνη δήλωση (παράβαση άρθρ. 8 & 22 ν. 1599/86). Απόρριψη λόγων αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της υποκειμενικής υποστάσεως του άνω αδικήματος και των εγγράφων.
475)
111/2013  
476)
112/2013  
477)
113/2013  
478)
114/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη. Απόφαση του δικαστηρίου με την οποία κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση έφεσης και παραπέμπει, προκειμένου ο αρμόδιος εισαγγελέας να θέσει την καταδικαστική απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου στο αρχείο, κατ' άρθρο 2 παρ.2 του ανωτέρω ν. 4043/2012, έστω κατ' εσφαλμένη εφαρμογή του παραπάνω ν. 4043/2012, δεν αποφαίνεται τελειωτικά επί της κατηγορίας, διότι δεν απεκδύεται οριστικά της υπόθεσης και είναι δυνατή κατά το νόμο η επανεισαγωγή αυτής (της έφεσης...
479)
124/2013 Έλλειψη αιτιολογίας. Μη καταβολή εργοδοτικών εισφορών. Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών, αφού δεν εκτίθενται στην απόφαση τα περιστατικά εκείνα, από τα οποία να προκύπτει η θέση του αναιρεσείοντος στην εργοδότρια ομόρρυθμη εταιρεία, ώστε να ανακύπτει νομική υποχρέωσή του να παρακρατεί τις εισφορές των εργαζομένων και να αποδίδει αυτές, μαζί με τις αντίστοιχες εργοδοτικές της επιχείρησης, στο ΙΚΑ. Δεν αρκεί ο χαρακτ...
480)
125/2013 Ηθική Αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση σε βάρος Δημοσίου (ν. 1608/1950), κατ' εξακολούθηση και παθητική δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
481)
126/2013 Παράβαση Ν. 1650/1986. 1. Το κατ' έφεση δικάσαν Εφετείο, δεσμευόμενο από την αρχική εμφάνιση των εκπροσωπησάντων τους εκκαλούντες κατηγορούμενους δικηγόρων, κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, προς υποστήριξη της εφέσεώς τους, με το να θεωρήσει, ότι κατά την άνω αρχική δικάσιμο, είχε αρχίσει η συζήτηση της εφέσεως, η αναβολή δε έγινε μετά ταύτα για σημαντικά αίτια στο πρόσωπο των συνηγόρων τους, λόγω αποχής των δικηγόρων, κατόπιν αιτήματος που υποβλήθηκε από τους δηλώσαντες παρ...
482)
134/2013  
483)
135/2013  
484)
136/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης, β) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, γ) Έλλειψη ακρόασης, δ) Υπέρβαση εξουσίας. Είναι δυνατή και η σιωπηρή ανάκληση της αναβλητικής απόφασης του άρθρου 59 ΚΠΔ μέσω της καταδικαστικής απόφασης. Το αίτημα για αναβολή λόγω προδικαστικού ζητήματος με το άρθρο 59 ΚΠΔ, πρέπει να είναι σαφές. Η διάταξη του άρθρου 548 ΚΠΔ είναι δικονο...
485)
150/2013 Απορρίπτεται η αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
486)
151/2013 Μη καταβολή αποδοχών κατ' εξακολούθηση. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Έγκλημα παραλείψεως. Αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις. Ποινική ευθύνη Δ.Σ. ή ευθύνη Προέδρου ή μέλους του ΔΣ. Πραγματικά περιστατικά. Μη καταβολή αποδοχών από νόμιμο εκπρόσωπο Αγροτικού Συνεταιρισμού. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Χρόνος τελέσεως των μερικοτέρων πράξεων. Εξειδίκευση του χρόνου αυτού εφ' όσον, για μία ή περισσότερες πράξεις, συντρ...
487)
152/2013 Αίτηση αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση, και συκοφαντική δυσφήμηση. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας από το ότι δεν αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση.
488)
153/2013 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για ψευδή καταμήνυση. Επίκληση λόγων α) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, β) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει τυπική αιτιολογία, αφού το αιτιολογικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού χωρίς αναφορά στα περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με τα ψευδή περιστατικά και τον δόλο του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου που είναι υπερχειλής στο συγκεκριμένο αδίκημα.
489)
154/2013 Απορρίπτει αναίρεση απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη μετά το 10ήμερο. Η προθεσμία άσκησης αναιρέσεως κατά βουλεύματος είναι δέκα ημέρες από την νόμιμη επίδοση του βουλεύματος, το δε το κύρος της επιδόσεως στον ενδιαφερόμενο, δεν επηρεάζεται από το ποία επίδοση, με θυροκόλληση ή επίδοση στον αντίκλητο προηγήθηκε της άλλης, η προθεσμία αρχίζει από τη μεταγενέστερη από τις δύο επιδόσεις. Υποχρέωση επίδοσης του βουλεύματος και στον διορισθέντα αντίκλητο, αν γίνει η επίδοση στη σύνοικο σύζυγο του ενδιαφερόμε...
490)
155/2013 Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα. Υπεράσπιση - υπερασπίσεως δικαιώματα. Δικαίωμα του κατηγορουμένου να μιλήσει τελευταίος μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας και μετά τον Εισαγγελέα. Αναιρεί την υπ' αριθμ. 3970/2011 απόφαση του Πταισματοδικείου Ηρακλείου για τον ως άνω λόγο, αφού σε δύο στάδια της ποινικής διαδικασίας δεν δόθηκε ο λόγος στην πληρεξούσια δικηγόρο του κατηγορουμένου.
491)
165/2013  
492)
166/2013 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αναίρεσης: α) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, γ) έλλειψη ακρόασης. Ανεπαρκής αιτιολογία αν δε δικαιολογείται ο άμεσος δόλος με συγκεκριμένα περιστατικά Αντίφαση ή ασάφεια στο σκεπτικό σε σχέση με τον άμεσο δόλο Στερείται νόμιμης βάσης η απόφαση. Ελλιπής αιτιολογία σε σαφή ορισμένο και νόμιμο αυτοτελή ισχυρισμό πραγματικής πλάνης δικαιολογεί λόγο αναίρεσης για ελλειπή και εμπεριστατωμένη αιτιολογία...
493)
167/2013 Δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, όταν γίνεται για αποκατάσταση της αρμονικής συνεργασίας και την εμπέδωση της πειθαρχίας μεταξύ των εργατοϋπαλλήλων, όταν αυτές διαταράσσονται εξαιτίας διαμάχης μεταξύ του μισθωτού που απολύθηκε και των συνυπηρετούντων με αυτόν άλλων εργατοϋπαλλήλων.
494)
168/2013  
495)
183/2013  
496)
184/2013  
497)
185/2013  
498)
212/2013 Ποινική Δικονομία. Μερική αναίρεση αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου και ειδικότερα, κατά τη διάταξή της που αφορά την απόρριψη του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ.2α και την περί ποινής διάταξη. Δεν θίγεται η απόφαση κατά τις λοιπές διατάξεις για τις οποίες έχει καταστεί αμετάκλητη, γι' αυτό και όταν προτείνονται λόγοι αναίρεσης, κατά των τοιούτων μερών, τυγχάνουν, κατ' άρθρο 57 ΚΠΔ, απαράδεκτοι. Υποβολή αιτήματος εξέτασης μαρτύρων στο δικαστήριο της παραπομπής. Απόρριψη αυτού. Το δικαστήριο της πα...
499)
213/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
500)
214/2013 Αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως αβάσιμη κατ' ουσία. Απορρίπτει ως απαράδεκτη γιατί ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική.
501)
215/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. β) Εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή του νόμου. Δεν υπάρχει έλλειψη νόμιμης βάσης αν ο αυτουργός της αδίκου πράξεως της συκοφαντικής δυσφημήσεως κηρύχθηκε ένοχος και αθωώθηκε ο φερόμενος ως άμεσος συνεργός του, διότι το αξιόποινο των συμμετόχων κατά τα άρθρα 46 και 47 είναι ανεξάρτητο από το αξιόποινο εκείνου που τέλε...
502)
230/2013  
503)
231/2013  
504)
232/2013 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως μετά από νομότυπη κλήτευση του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
505)
233/2013  
506)
234/2013 Σωματεμπορία, από κοινού, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα (άρθρο 259 ΠΚ). Οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγοι αναιρέσεως, για συνεκτίμηση προανακριτικής απολογίας συγκατηγορουμένης των δύο αναιρεσειόντων, που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, είναι βάσιμοι. Δέχεται τις αιτήσεις αναίρεσης των δύο αναιρεσειόντων και τον πρόσθετο λόγο. Αναιρεί εν μέρει και παραπέμπει.
507)
259/2013  
508)
260/2013  
509)
261/2013 1. Η απόφαση του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου με την οποία γίνεται δεκτός αυτοτελής ισχυρισμός του κατηγορουμένου περί ακυρότητας του επιδοθέντος σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος και ακυρώθηκε το σχετικό κλητήριο θέσπισμα, είναι προπαρασκευαστική, αλλά οριστική, επιλύει οριστικά θέμα σχετιζόμενο με την κατηγορία και δεν υπόκειται αυτοτελώς σε ένδικα μέσα, ούτε σε ανάκληση, η δε χωρήσασα με την επίδοση του ως άνω άκυρου κλητηρίου θεσπίσματος αναστολή της παραγραφής δεν ισχύει και πρέπει να γίνει επίδοσ...
510)
262/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
511)
263/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών,κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικών και Δικαστικών Λειτουργών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
512)
264/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Άμεση συνέργεια σε δόλια χρεοκοπία. Λόγοι: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη της αναιρεσείουσας, συνισταμένη στο ότι γνώριζε την εικονική μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχής εταιρείας του αυτουργού της κυρίας πράξεως, σε βάρος της ομάδος των πιστωτών, στην εταιρεία όπου συμμετείχε η ίδια και συστήθηκε για να τον διευκολύνει στην διάπραξη του αδικήματο...
513)
265/2013 Ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία (νόθευση εγγράφου). Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Ηθική αυτουργία του αναιρεσείοντος στην τέλεση της νόθευσης εγγράφου από την συγκατηγορουμένη του, διευθύντρια Ιδιωτικού Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε), η οποία αλλοίωσε (νόθευσε) το Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων, κατά το σημείο που ανέφερε ότι η σύζυγος του αναιρεσείοντος απορρίπτεται λόγω απουσιών, με σκοπό, να παραπλανήσει με τη χρήση του, τα μέλη της εξεταστικής ...
514)
266/2013 Αιτιολογία καταδικαστικής απόφασης. Μέσα αποδείξεως. Πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθησαν υπόψη, με περιληπτική αναφορά αυτών ανά είδος. Δεν γίνεται μνεία των αποδεικτικών μέσων που λήφθηκαν υπόψη για της περί ενοχής του κατηγορουμένου κρίση. Αναιρεί και παραπέμπει.
515)
267/2013 Φοροδιαφυγή. Υποβολή ανακριβούς δήλωσης φόρου εισοδήματος. Υποβολή ανακριβούς δήλωσης για απόδοση στο Δημόσιο του ΦΠΑ. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Υπερχειλής υποκειμενική υπόσταση. Δόλος. Απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση του δόλου. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση των ως άνω αδικημάτων από Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
516)
268/2013 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών (τρένου). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 1. Ο αναιρεσείων κατηγορούμενος μηχανοδηγός παραδεκτά κλήθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα ως μάρτυρας στο ακροατήριο, για την περίπτωση που ήθελε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής, όπως δικαιούτο κατά το νόμο (άρθρα 63, 68 ΚΠΔ), επειδή είχε υποστεί σωμα...
517)
269/2013 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή και την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
518)
270/2013 Ψευδής βεβαίωση. Χρήση ψευδούς βεβαίωσης. Χρησιμοποίηση από τον αναιρεσείοντα, ψευδούς βεβαιώσεως που είχε εκδοθεί από το Δήμο, ενώπιον της επιτροπής ενστάσεων αυθαιρέτων κτισμάτων, η οποία βεβαίωνε ψευδώς ότι η οικοδομή του είχε κατασκευαστεί σε χρόνο προγενέστερο του πραγματικού. Λόγοι αναίρεσης: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
519)
274/2013  
520)
296/2013 Παράβαση καθήκοντος Δημοτικού Συμβουλίου. Ηθική Αυτουργία. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Το δεδικασμένο αποφάσεων των πολιτικών δικαστηρίων δεν είναι, κατ' άρθρο 57 ΚΠΔ, δεσμευτικό για τα ποινικά δικαστήρια.
521)
297/2013 Παράβαση καθήκοντος. Αθώωση κατηγορουμένων. Ποινική Δικονομία. Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέως Α.Π. κατά αθωωτικής απόφασης. Λόγοι: Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, λόγω ασθένειας της πολιτικώς ενάγουσας. Ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
522)
298/2013  
523)
299/2013 Δίκη άρσης κατάσχεσης πλαστής άδειας ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
524)
300/2013  
525)
301/2013 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
526)
302/2013  
527)
303/2013 Απορρίπτονται ως απαράδεκτα, δύο έγγραφα προσθέτων λόγων κρατουμένου, που εγχειρίσθηκαν στο διευθυντή των φυλακών και διαβιβάσθηκαν στον Εισαγγελέα, εφόσον δεν τηρήθηκαν οι οριζόμενες από τον νόμο διατυπώσεις. Κακουργηματική πλαστογραφία, υπό τη μορφή νόθευσης γνησίου εγγράφου μετά χρήσεως. Κακουργηματική απόπειρα απάτης ενώπιον πολιτικού Δικαστηρίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Νόθευση ιδιωτικού συμφωνητικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε πολιτικ...
528)
304/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα. Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση. Α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Β) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. Καταδικάζει στα δικαστικά έξοδα και την δικαστική δαπάνη του παρασταθέντος πολιτικώς ενάγοντος ΙΚΑ.
529)
305/2013  
530)
306/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Υπεξαίρεση. Λόγοι: α) Έλλειψη ειδικής και
εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Δεν απαιτείται όχληση για την απόδοση του ξένου ολικά πράγματος, αν υπάρχει ρητή εντολή περί αποδόσεως του ορισμένη ημέρα. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
531)
307/2013  
532)
308/2013  
533)
309/2013  
534)
358/2013  
535)
359/2013 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν στο ΙΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό.
536)
360/2013 Παράβαση ΑΝ 86/1967. Στοιχεία του εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για το
έγκλημα αυτό των κατηγορουμένων, οι οποίοι ως μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας με
ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση και διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν κατέβαλαν
στο ίΚΑ τις οφειλόμενες εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για το απασχοληθέν προσωπικό.
537)
361/2013 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία, οπλοχρησία. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, για ενοχή και για απόρριψη αιτήματος αναβολής και ισχυρισμό βρασμού ψυχικής ορμής. 2. Η επίκληση της βεβαιότητας παραγραφής του πλημμελήματος, για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, δεν ήταν αποκλειστική, αφού το δικαστήριο ανάφερε ό...
538)
362/2013  
539)
363/2013 Μη Καταβολή Χρεών στο Δημόσιο. 1. Νόμιμη η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο και άρα νόμιμη η αναστολή της πενταετούς παραγραφής. 2. Όταν το αποδεικτικό επιδόσεως κλητηρίου θεσπίσματος απωλεσθεί ή δεν υπάρχει στη δικογραφία, γιατί αυτή με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του δικαστηρίου που συγκροτήθηκε, βάσει του υπ' αρ. ν.δ. 120/1966, έχει πολτοποιηθεί, ή αν βεβαιώνεται η απώλεια ή η πολτοποίηση της δικογραφίας και το περιεχόμενο του αποδεικτικού εγγράφου, αποδεικνύεται η επίδ...
540)
364/2013  
541)
365/2013  
542)
366/2013 Λαθρεμπορία αιθυλικής αλκοόλης κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, Άρθρα 118, 155 παρ. 2, 157 παρ. 1 160 Ν. 2960/2001. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
543)
367/2013 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 386 παρ. 1β, α ΠΚ). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Β', Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για σχετική ακυρότητα μη καλυφθείσα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Νόμιμη η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο, ως άγνωστης διαμονής και άρα νόμιμη η αναστολή της πενταετούς παραγραφής. Τόπος δε κατοικίας νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος, κατά το άρθρο...
544)
368/2013 Αποδοχή Εικονικών Φορολογικών Στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ. 1 εδ.α, β περ. α, 2, 4, 21 ν. 2523/1997, 1882/1990, όπως τροπ. με 40 παρ. 1 ν. 3220/2004). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Παραβίαση της αρχής της μη αυτοενοχοποιήσεως του κατηγορουμένου επέρχεται μόνο με την αξιοποίηση αποδεικτικούς εκ μέρους του δικαστηρίου των μαρτυρικών αυ...
545)
369/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας.
546)
380/2013  
547)
381/2013  
548)
382/2013 Εκτέλεση ποινής. Η απότιση των ποινών που συναντώνται κατά την εκτέλεση, εφ' όσον δεν έγινε συγχώνευση, εκτίονται διαδοχικά και όχι δια συνεκτίσεως. Αντιρρήσεις σχετικά με την εκτέλεση. Αρμόδιο Δικαστήριο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο του τόπου εκτίσεως της ποινής. Η σειρά εκτέλεσης των αποφάσεων καθορίζεται από τον Εισαγγελέα που δίδει την παραγγελία. Πρώτα εκτελείται η ποινή που αφορά την χρονικά πρώτη παραγγελία και
ακολουθούν οι επόμενες χρονικά παραγγελίες Αν δοθεί παραγγελία να εκτελεσθο...
549)
383/2013  
550)
384/2013  
551)
385/2013 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Χαλκίδας και Εφετείου Χαλκίδας..
552)
386/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και Δικαστικών αρχών κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρκτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
553)
387/2013 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Πειραιώς και Χαλκίδας, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών και Εφετείου Αθηνών.
554)
397/2013 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού.
555)
398/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Επίκληση ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτίων. Επάρκεια αιτιολογίας για την απόρριψη του ισχυρισμού. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
556)
399/2013 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Παράβαση άρθρου 34 παρ.1 Ν. 3220/2004, όπως αντικ. με το αρ. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990 και το 23 Ν. 2523/1997. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος μοναδικός από το άρ. 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
557)
400/2013 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Εργατικό Ατύχημα. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Για την εγκυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο αποδίδεται στον κατηγορούμενο το έγκλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια που τελέστηκε με παράλειψη, σύμφωνα με τα άρθρα 15, 28 και 314 εδαφ. α του ΠΚ, εκτός των προβλεπόμενων στο άρθρ. 321 παρ. 1 ΠΔ άλλων στοιχεί...
558)
401/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά περιστατικά. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από διαχειριστή ΕΠΕ. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ένσταση παραγραφής καθόσον όταν αυτά βεβαιώθηκαν είχε παραγραφεί η απαίτηση του δημοσίου. Απορρίπτει. Κρίσιμος ο χρόνος βεβαίωσης των χρεών, όχι ο χρόνος γένεσης τους. Δεν συνιστά λόγο απόλ...
559)
402/2013 Έφεση - Έννοια αγνώστου διαμονής. Τόπος κατοικίας. Μεταξύ των λόγων ακυρότητας της επίδοσης, οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να προβάλλονται με την έφεση, είναι και η επίδοση «ως αγνώστου διαμονής», χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτής, μολονότι δηλαδή ο εκκαλών - κατηγορούμενος είχε «γνωστή διαμονή». Πρέπει ο εκκαλών να αναφέρει στην έφεση ότι είχε δηλώσει στην εισαγγελική αρχή τη γνωστή διαμονή του. Τόπος κατοικίας νοείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος στη προανάκριση που έχει τυ...
560)
403/2013  
561)
404/2013  
562)
405/2013  
563)
406/2013  
564)
432/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Λόγοι α) Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο. Στο διατακτικό που συμπληρώνει το σκεπτικό καθορίζεται ποιό από τα δύο είδη διακινδύνευσης συνέτρεξε στη προκειμένη περίπτωση, ήτοι κίνδυνος για τη ζωή του παθόντος. Επομένως είναι αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης περί ελλείψεως νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Ε...
565)
433/2013 Υπεξαίρεση. Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθείσας της κατηγορουμένης εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως και την αναίρεση επικαλείται η αναιρεσείουσα ακυρότητα επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Α. Παραδεκτή παραίτηση από την πρώτη αίτηση αναίρεσης. Β.1. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 2. Κατά την παρ. 2 του άρ. 161 ΚΠΔ ορίζεται ότι εκείνος που επιδίδει το έγγραφο οφείλει σε κάθε περίπτωση να σημειώνει ...
566)
434/2013 Απάτη (άρθρο 386 παρ.1β, α ΠΚ). 1. Η έκθεση αναιρέσεως, η οποία δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως ή του βουλεύματος, δεν μπορεί να συμπληρωθεί με λόγους αναιρέσεως που αναφέρονται σε άλλο έγγραφο ή σε υπόμνημα, που κατατίθεται συγχρόνως, εκτός αν στην έκθεση αναιρέσεως γίνεται ειδική αναφορά και παραπομπή στο έγγραφο αυτό, οπότε τούτο, με την υπογραφή του αναιρεσείοντος και του συντάξαντος την έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου, θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σώμα με ...
567)
435/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
568)
436/2013 Χρηματιστηριακή παράβαση. Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατ/νου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως και την αναίρεση επικαλείται ο αναιρεσείων ακυρότητα επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Βάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας γιατί δεν αναφέρεται το αποδεικτικό επιδόσεως της ερήμην καταδικαστικής. απόφασης και για ακυρότητα της διαδικασίας, από παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ και για υπέρβαση εξουσί...
569)
437/2013 Ψευδής καταμήνυση - Συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρα 229, 362, 363 ΠΚ). 1. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' ΠΔ: α) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και β) για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου και για έλλειψη νόμιμης βάσης. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. α ΚΠΔ και 6 της ΕΣΔΑ λόγος ακυρότητας της διαδικασίας, από την ανάγνωση των προανακριτικών καταθέσεων μαρτύρων. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να διαλάβει για την ανάγνωση των καταθέσεων αυτών ειδ...
570)
438/2013 Αναίρεση: Παραδεκτό-απαράδεκτο. Αν ο κατηγορούμενος εκπροσωπείται από πληρεξούσιο δικηγόρο, η έφεση γίνει τυπικά δεκτή και αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης στη μετ αναβολή συζήτηση, ο κατηγορούμενος αν δεν εμφανισθεί, δικάζεται ωσεί παρών και το δικαστήριο εξετάζει την έφεση κατ ουσία Η καταδικαστική αυτή απόφαση, που εκδόθηκε χωρίς την παρουσία του κατηγορουμένου θεωρείται ότι απαγγέλθηκε παρόντος αυτού, και από την επόμενη ημέρα καταχώρησης της στο ειδικό βιβλίο αρχίζει η προθεσμία προς άσκησ...
571)
439/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση - Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης Ένσταση παραγραφής καθόσον από το χρόνο γέννησης του χρέους μέχρι την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος είχε παραγραφεί το αδίκημα λόγω παρέλευσης πενταετίας. Απορρίπτει. Κρίσιμος ο χρόνος βεβαίωσης των χρεών, όχι ο χρόνος γένεσης τους. Δεν απαιτείται στο αδίκημα μη καταβο...
572)
440/2013 Χειραγώγηση ΧΑΑ - Παράβαση άρθρου 72 παρ. 1 Ν. 1969/1992, 30 ν. 3340/2005 από 1° αναιρεσείοντα και άμεση συνέργεια του 2ου αναιρεσείοντα. 1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 273 παρ.1 ΚΠΔ, ως τόπος κατοικίας θεωρείται εκείνος που έχει δηλώσει ο κατηγορούμενος, κατά την προανάκριση, που τυχόν έχει ενεργηθεί και σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας, εκείνος που έχει δηλώσει στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή και αν δεν έχει ενεργηθεί προανάκριση ή ο κατηγορούμενος δεν έχει εμφανιστεί κατ' αυτήν, ως τόπος κατ...
573)
463/2013 Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο. Έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον είναι ελλιπές το σκεπτικό, επί πλέον, υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού - διατακτικού ως προς το δόλο του κατηγορουμένου, αφού στο σκεπτικό διαλαμβάνεται ότι ενήργησε χωρίς δόλο, ενώ στο διατακτικό διαλαμβάνεται ότι με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή των χρεών. Επί πλέον διαφορετικό ποσό χρέους αναφέρεται ότι δεν κατέβαλε στο σκεπτικό και διαφορετικό στο διατακτικό. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής.
574)
464/2013  
575)
465/2013  
576)
466/2013 Η έλλειψη αιτιολογίας ως λόγος αναίρεσης της απόφασης. Πότε είναι αιτιολογημένη η απόφαση όσον αφορά την έκθεση των αποδεικτικών στοιχείων που ελήφθησαν υπόψη από το δικαστήριο. Ασάφειες και αντιφάσεις μεταξύ σκεπτικού διατακτικού. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης.
577)
467/2013 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Πραγματικά περιστατικά. Αυτοκινητικό ατύχημα Αθώωση του κατηγορουμένου, ο οποίος οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό, πού προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά της αθωωτικής απόφασης Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης, αφού δεν αναφέρεται η ταχύτητα με την οποία έβαινε η μοτοσικλέτα, το πλάτος του οδοστρώματ...
578)
468/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
579)
469/2013  
580)
470/2013  
581)
471/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
582)
472/2013  
583)
473/2013  
584)
474/2013  
585)
475/2013 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
586)
476/2013 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
587)
477/2013  
588)
478/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως Αδίκημα: Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Προθεσμία. Παραδεκτό- Απαράδεκτο. Σύντμηση της προθεσμίας κατά το ήμισυ στα τελεσθέντα δια του τύπου αδικήματα. Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης. Απορρίπτει αυτή ως απαράδεκτη.
589)
479/2013 Ψευδής καταμήνυση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
590)
480/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης που ανακάλεσε την χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της ποινής κατ' άρθρο 102 παρ.1 ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
591)
481/2013  
592)
482/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω εφετειακής αποφάσεως επιτρέπεται μόνο εφ' όσον γίνει εντός 10 ημερών από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του Α. Π. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
593)
483/2013 Έκδοση υπηκόου Αρμενίας σε Δικαστικές Αρχές Αρμενίας, για να δικασθεί για διάφορα εγκλήματα απάτης και βίας κατά αρχών του κράτους, με βάση Ένταλμα Σύλληψης Δικαστηρίου Αρμενίας. Απορρίπτεται η έφεση ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της κλητευθείσας και μη κρατούμενης εκζητούμενης.
594)
490/2013  
595)
491/2013 Πολιτική αγωγή. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, τόσο στο πρωτοβάθμιο, όσο και στο δευτεροβάθμιο. Δεν παραιτήθηκε ο πολιτικώς ενάγων με σχετική δήλωση του στο δευτεροβάθμιο, αλλά επαναλήφθηκε η πρωτόδικη δήλωση και, ως εκ τούτου, ορθώς επιδικάστηκε η χρηματική ικανοποίηση. Υποχρεωτική η ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης. Ως εκ τούτου δεν επήλθε ακυρότητα της διαδικασίας, ούτε παραβιάστηκαν οι διατάξεις για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο.
596)
492/2013 Παράβαση του άρθρου 18 ν. 2523/1997. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση α) με τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία β) με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής του αδικήματος. Η παραγραφή του αδικήματος του άρθρου 18 Ν. 2523/1997 προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ 10 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
597)
493/2013 Παράβαση του άρθρου 18 ν. 2523/1997. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση: α) με τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από τη διαδικασία, β) με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί παραγραφής του αδικήματος. Η παραγραφή του αδικήματος του άρθρου 18 Ν. 2523/1997 προβλέπεται στο άρθρο 21 παρ 10 Ν. 2523/1997. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
598)
494/2013  
599)
495/2013 Ανθρωποκτονία με πρόθεση, ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη. 1. Η πρώτη έκθεση αναιρέσεως, η οποία δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, διότι είναι παντελώς αόριστος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, διότι δεν προσδιορίζεται με την αναίρεση αυτή σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποίες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως. 2. Αβάσιμοι οι α...
600)
496/2013 Ψευδορκία μάρτυρα. Ψευδής κατάθεση σε αρμόδια αρχή. Τέτοια είναι και η ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται ως νόμιμο αποδεικτικό μέσο. Η ψευδής ένορκη βεβαίωση, που χρησιμοποιήθηκε σε δίκη ασφαλιστικών μέτρων, στην οποία λαμβάνονται υπόψη και μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα, αποτελεί κατάθεση σε αρμόδια αρχή. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πολιτική αγωγή. Στο αδίκημα ψευδορκίας μάρτυρα σε πολιτική ...
601)
497/2013 Κακουργηματική πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση. Κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αρ. 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950 περί Καταχραστών Δημοσίου και για τις δύο πράξεις Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των ως άνω εγκλημάτων. Αληθής πραγματική συρροή μεταξύ των εγκλημάτων αυτών, ακόμη και όταν η πλαστογραφία διαπράττεται προς συγκάλυψη της υπεξαιρέσεως λόγω της διαφορετικότητας του πληττόμενου έννομου αγαθού. Πραγματικά περι...
602)
498/2013 Ενεργητική Δωροδοκία (άρθρο 236 Π Κ.) 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ανακριτική Διείσδυση. Το δικαστήριο για να καταλήξει στην ενοχή του κατηγορουμένου λιμενικού υπαλλήλου για ενεργητική δωροδοκία, νόμιμα στηρίχθηκε στη μαρτυρική κατάθεση του ανωτέρω λιμενικού υπαλλήλου, που δεν ανήκε στο προσωπικό του ειδικού Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Y...
603)
512/2013 Αδικήματα: Ψευδής Καταμήνυση κατά συρροή - Ψευδορκία Μάρτυρα - Συκοφαντική Δυσφήμηση κατά συρροή - Ηθική Αυτουργία σε Ψευδορκία Μάρτυρα (άρθρα 46, 224, 229, 362, 363 ΠΚ. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ και Ε ΚΠΔ και 6 της ΕΣΔΑ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για σφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για χωρίς ειδική αιτιολογία, παραδεκτά π...
604)
514/2013 Αόριστος λόχος αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος αναιρεσείοντος.
605)
515/2013  
606)
516/2013 Επανάληψη διαδικασίας. Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αίτησης είναι το αμετάκλητο της απόφασης της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας.
607)
517/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Ακάλυπτη επιταγή. Λόγοι αναίρεσης: Α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Β) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο από τη μη ανάγνωση εγγράφου. Επαρκής αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης. Δεν είναι αναγκαίο για την έκδοση ακάλυπτης επιταγής να αιτιολογείται ο δόλος. Επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητα του εγγράφου που αναγνώσθηκε από την αρίθμηση του και το είδος του, χωρίς να απαιτείται για τον προσδιορισμό του, ειδικότερη α...
608)
518/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δόλος: Αρκεί ο απλός δόλος για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Μη θεμελίωση υποχρέωσης του εφετείου να απαντήσει σε σχετικό ισχυρισμό περί ακυρότητας στην πρωτοβάθμια δίκη, εφόσον δεν υποβλήθηκε εκ νέου αίτημα προς τούτο.
609)
519/2013 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατηγορουμένου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Στην Έκθεση Εφέσεως και την αναίρεση επικαλείται ο αναιρεσείων ακυρότητα επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής της ερήμην του πρωτόδικης αποφάσεως. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας, γιατί εσφαλμένα απορρίφθηκε η έφεση ως εκπρόθεσμη, διότι η επίδοση προς τον κατηγορούμενο ήταν άκυρη, καθόσον το εντεταλμένο όργανο επιδόσεως της ερήμην καταδικαστικής αποφάσεως δε μετέβη σε ορισμένο τόπο ...
610)
520/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδικήματα: 1. Απάτη από κοινού ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας κατ' εξακολούθηση. 2. Πλαστογραφία μετά χρήσεως από κοινού κατ' εξακολούθηση. Λόγος αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επαρκής η αιτιολογία. Ο εκδότης της επιταγής που καταθέτει ο κομιστής αυτής στην Τράπεζα ως ενέχυρο για τη χρηματοδότηση του ευθύνεται απέναντι στην Τράπεζα αν δεν πληρωθεί από τον κομιστή. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
611)
521/2013 Σωματική βλάβη εξ αμελείας από υπόχρεο. Έγκλημα παραλείψεως. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εργατικό ατύχημα. Σωματική βλάβη, Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εγγράφων ανάγνωση. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
612)
522/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για το ορισμένο του από το άρθρο 510 § 1 περ. Δ' λόγου πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται η έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ή τα συγκεκριμένα πληττόμενα κεφάλαια της αποφάσεως, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες κ.λπ. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορισμένο του λόγου αυτού, αλλιώς η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη (αόριστη). Απορρίπτει αίτηση.
613)
523/2013 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε έφεση από τον πολιτικώς ενάγοντα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την κατάργηση του άρθρου 482 § 2 ΚΠΔ με άρθρο 34 του Ν. 3904/2010. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
614)
524/2013  
615)
525/2013  
616)
526/2013  
617)
536/2013  
618)
537/2013  
619)
538/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση: Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Έκθεση αναιρέσεως κρατουμένου, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, εγχειρισθείσα στο Διευθυντή της φυλακής. Μη νομότυπη η άσκηση της, διότι δεν έγινε με νόμιμη δήλωση στο Διευθυντή των φυλακών, ώστε να συνταχθεί νόμιμη έκθεση, ούτε φέρει τις υπογραφές και των δύο. Άσκησή της μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Μη επίδοση αυτής στον Εισαγγελέα του Α.Π. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
620)
545/2013 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Α.Π. για έλλειψη αιτιολογίας του σκεπτικού αθωωτικής, κατά πλειοψηφία, απόφασης. Ο λόγος αναίρεσης, έτσι όπως διατυπώνεται, με απλή αντιπαράθεση αιτιολογικού πλειοψηφίας και αιτιολογικού μειοψηφίας, χωρίς δηλαδή να αναφέρεται, σε τι ακριβώς συνίστανται οι ελλείψεις της αιτιολογίας είναι απαράδεκτος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
621)
546/2013 Καθορισμός συνολικής ποινής (άρθρο 551 ΚΠΔ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Συνιστά ουσιαστική ποινική διάταξη το άρθρο 551 ΚΠΔ, κατά το μέρος που αναφέρεται στον καθορισμό συνολικής ποινής. Ο καθορισμός της συνολικής ποινής συγχωρείται και πριν επέλθει το αμετάκλητο των καταδικαστικών αποφάσεων, που πρόκειται να εκτελεσθούν κατά του ίδιου προσώπου. Τα υπόλοιπα των ποινών που επιβλήθηκαν στον αιτούντα με τη συγχωνευτική απόφαση και με τις ...
622)
547/2013 Αίτημα αναβολής αόριστο. Δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας και δεν στοιχειοθετείται ο από το άρθρο 510 παρ 1 στοιχ. Δ' λόγος αναιρέσεως. Έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, αλλά δεν ζητήθηκε η ανάγνωσή τους. Δεν ιδρύονται οι λόγοι αναίρεσης εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Α' και Β' ΚΠΔ.
623)
548/2013 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης Πραγματικά περιστατικά. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτων, περιστατικά που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή του εγκαλούντα. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απαιτείται να αιτιολογείται ο ειδικός δόλος ήτοι ότι ο δράστης να τελεί εν γνώσει ου ψεύδους. Είναι αυτονόητη η γνώση, όταν ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός θεμελιώνεται σε προσωπική αντίληψη του δρ...
624)
549/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρο 302 παρ.1 ΠΚ). Εργατικό ατύχημα. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' και Δ' ΚΠΔ, με τους οποίους προβάλλεται η πλημμέλεια της απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω πλημμελούς αναφοράς ορισμένων αναγνωσθέντων εγγράφων και λόγω εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων.
625)
550/2013  
626)
551/2013 Υπεξαγωγή εγγράφου δημόσιας διαθήκης (άρθρο 222 ΠΚ). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
627)
552/2013  
628)
553/2013 Παράβαση καθήκοντος. Αντιφατικές αιτιολογίες. Δεκτή αίτηση αναίρεσης.
629)
554/2013 Κοινώς επικίνδυνα εγκλήματα. Παρακώλυση της αναγκαίας ενέργειας προς αποτροπή ή καταστολή υφισταμένου ή εγγύς επικειμένου κοινού κινδύνου (άρθρο 288 ΠΚ). Καταδίκη κατηγορουμένου για τέλεση του αδικήματος.
630)
578/2013 Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο. Έλλειψη αιτιολογίας, καθόσον είναι ελλιπές το σκεπτικό, επί πλέον, υπάρχει αντίφαση μεταξύ σκεπτικού ως προς το ύψος των βεβαιωθέντων και μη καταβληθέντων στο Δημόσιο χρεών. Απόλυτη ακυρότητα λόγω έλλειψης ακρόασης του Εισαγγελέα, ως προς την ενοχή ή μη του κατηγορουμένου. Αναιρεί. Παύει οριστικά λόγω παραγραφής για μία μερικότερη πράξη. Παραπέμπει κατά τα λοιπά για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.
631)
579/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι α) παρέλειψε να αναφέρει τα στοιχεία του αποδεικτικού επίδοσης της εκκαλουμένης απόφασης (ονοματεπώνυμο και ιδιότητα αυτού που ενήργησε την επίδοση), β) δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη τα αποδεικτικά μέσα (μάρτυρας που εξετάστηκε και έγγραφα) μάλιστα στην αρχή του σκεπτικού δεν εμπεριέχεται η στερεότυπη γενική και κατ' είδος αναφορά σ...
632)
580/2013 Δήλωση αποχής της Αρεοπαγίτη Ειρήνης Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη από την άσκηση των καθηκόντων της στην υπόθεση αυτή εκ λόγων ευπρεπείας.
633)
600/2013 Απάτη (άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
634)
601/2013  
635)
602/2013 Αδικήματα: Ψευδορκία Μάρτυρα - Απάτη στο Δικαστήριο - Άμεση συνεργεία σε απάτη δικαστηρίου (άρθρα 46 παρ.1β, 224, 386 παρ.1α ΠΚ). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης, για χωρίς ειδική αιτιολογία απόρριψη, μη παραδεκτά προβληθέντος, ήτοι αορίστως, αυτοτελούς ι...
636)
603/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια συνιδιοκτήτη οικοδομής για θάνατο πυροσβέστη, καταπλακωθέντος από πτώση τμήματος φλεγόμενης ετοιμόρροπης οικοδομής τους. Έννοια άρθρων 15, 28, 302 ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
637)
604/2013  
638)
605/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδικήματα: α) Αυθαίρετη κατάληψη δημόσιας δασικής έκτασης που κηρύχθηκε αναδασωτέα. β) Παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3 Ν. 998/1979. Λόγοι αναιρέσεως α) Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Α. Ανεπαρκής αιτιολογία: α) αν δεν εκτίθεται ότι ο αναιρεσείων γνώριζε ότι η καταληφθείσα δασική έκταση ανήκα στην αδιαμφισβήτητη κατοχή του Δημοσίου β)αν δεν παρατίθεται κανένα περιστατικό από το οποίο να προκύπτει η φύση της επίδικ...
639)
606/2013 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του ως άνω εγκλήματος. Πραγματικά περιστατικά. Υπάλληλος της Τράπεζας Ελλάδος υπεύθυνη για την καταμέτρηση των χρηματοδεμάτων που αποστέλλονταν στην ως άνω Τράπεζα. Παράνομη ιδιοποίηση χαρτονομισμάτων, κατά την εκτέλεση της ως άνω υπηρεσίας. Ποινική Δικονομία.. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρ...
640)
607/2013 Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών που απέρριψε την προσφυγή της προσφεύγουσας κατά της διάταξης του ανακριτή, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της, για αντικατάσταση περιοριστικού όρου ως εκπρόθεσμη. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης
αιτιολογίας. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ασκήσει αναίρεση και κατά παρεμπίπτοντος βουλεύματος. Κοινοποίηση σε απόντα διάδικο δεν νοείται και απαιτείται επίδοση. Δεκτή η αίτηση αναί...
641)
608/2013 Κλοπή. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του ως άνω
εγκλήματος. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Απόρριψη αιτήματος αναβολής
για κρείσσονος αποδείξεις. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της
παρεμπίπτουσας απόφασης που απέρριψε το αίτημα αναβολής και της περί ενοχής
κύριας απόφασης. Απόλυτη ακυρότητα, λόγω παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αναιτιολόγητη απόρριψη του ισχυρισμού, καίτοι η κατηγο...
642)
609/2013 Έκδοση υπηκόου Ουκρανίας σε Δικαστικές Αρχές Ουκρανίας, για να δικασθεί για εγκλήματα απάτης, με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης Δικαστηρίου Ουκρανίας. Απορρίπτει έφεση ως αβάσιμη.
643)
622/2013  
644)
623/2013 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
645)
624/2013 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
646)
625/2013  
647)
626/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας.
648)
627/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας.
649)
628/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών Πρωτοδικείου Πειραιώς, ακόμη κα στο στάδιο προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου Αθηνών και Εφετείου Αθηνών.
650)
641/2013 Ποινική Δικονομία. Συγχώνευση ποινών. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά συγχωνευτικής αποφάσεως. Λόγοι: Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Υφ' όρον απόλυση καταδίκου. Χρόνος δοκιμασίας. Διάπραξη ετέρου αδικήματος κατά το χρόνο δοκιμασίας. Άρση της απόλυσης. Αθροιστική έκτιση του υπολοίπου της ποινής. Απαγόρευση συγχώνευσης στην περίπτωση αυτή. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέως και αναιρεί την υπ' αριθμ. 6504/2012 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, αφού δεν επιτρεπότα...
651)
642/2013 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ. 1 εδ. α, β περ. α, 2, 4, 21 Ν. 2523/1997, 1882/1990, όπως τροπ. Με άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 3220/2004). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
652)
643/2013  
653)
644/2013 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Τυχόν σφάλματα αξιολογήσεως και εκτιμήσεως των αποδεικτικών, μέσων από το Δικαστήριο ή τυχόν παραλείψεις ή πλημμέλειες δεν μπορούν, να αποτελέσουν παραδεκτό λόγο επαναλήψεως της διαδικασίας, η οποία δεν συνιστά ένδικο μέσο. Απορρίπτει την αίτηση.
654)
645/2013 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας δια παραλείψεως τελούμενη σε πλοίο με Λιβεριανή σημαία που έπλεε σε ανοικτή θάλασσα Εφαρμογή κατ' αρχήν δικαίου του κράτους της σημαίας του πλοίου. Εφαρμογή Ελληνικών ποινικών Νόμων εφόσον ο κατηγορούμενος είναι ημεδαπός και η πράξη είναι αξιόποινη και κατά το Λιβεριανό ποινικό Κώδικα Αμέλεια Αρχιμηχανικού. Παράβαση του Π.Δ. 70/1990, Β.Δ. 806/1970. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης Πραγματικά περιστατικά Μη μέριμνα Αρχιμηχανικού για τον επιμελή καθαρισ...
655)
646/2013 Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχειών, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ. 1 εδ.α, β περ. α, 2, 4, 21 ν. 2523/1997,1882/1990, όπως τροπ. με άρθρο 40 παρ.1 ν. 3220/2004). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ και 6 ΕΣΔΑ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. 2. Αβάσιμος ο αττό το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για ακυρότητα διαδικασίας, από έλλειψη ταυτότητας ορισμένων αναγνωσθέντων εγγράφων. 3. Βάσιμος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Η ΚΠΔ λόγος
...
656)
647/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι δεν αιτιολογήθηκε ο ισχυρισμός ταυ αναιρεσείοντος που διατυπώθηκε με την έφεση ότι είχε γνωστή διαμονή.
657)
648/2013 Έφεση εκπρόθεσμη. Έλλειψη αιτιολογίας. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η απόφαση που απέρριψε την έφεση του κατηγορουμένου ως εκπρόθεσμη, διότι δεν αιτιολογήθηκε ο ισχυρισμός ταυ αναιρεσείοντος που διατυπώθηκε με την έφεση ότι είχε γνωστή διαμονή.
658)
649/2013 Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία. Ψευδορκία. Συκοφαντική δυσφήμηση. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μέσα αποδείξεως. Δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σχετικό με αυτά, μολονότι από την επισκόπηση των πρακτικών προκύπτει ότι εξετάσθηκαν μάρτυρες κατηγορίας και αναγνώσθηκαν έγγραφα και απολογήθηκε ο κατηγορούμενος. Αναιρεί. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για ψευδορκία και για μερικότερες πράξεις της συκοφαντι...
659)
660/2013 Τρομοκρατία. Απόφαση της «Β' Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» δυνάμει της οποίας, ο προσφεύγων εντάχθηκε στον σχετικό κατάλογο προσώπων σχετιζομένων με την Τρομοκρατία. Αίτηση ανάκλησης της από τον αιτούντα. Απόρριψη της αίτησης από την παραπάνω Αρχή. Άσκηση Προσφυγής κατά της παραπάνω απόφασης, ενώπιον του Συμβουλίου του Α.Π. Η διαπίστωση της Αρχής, ότι ο αιτών λόγω «ακριβών πληροφοριών» προκύπτει να έχ...
660)
661/2013 Σωματική βλάβη εξ αμελείας οπό υπόχρεο. Έγκλημα παραλείψεως. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Μέτρο ασφαλείας ΚΟΚ. Πραγματικά περιστατικά. Αυτοκινητικό ατύχημα. Μη τοποθέτηση μέτρων σήμανσης πριν από την ζώνη έργων και δη τόσο στη ζώνη προειδοποίησης όσο και στη ζώνη προσαρμογής εισόδου από τον υπεύθυνο ασφαλείας της υπεργολάβου του έργου Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επαρκής αιτιολογία. Απορρ...
661)
662/2013 Μη καταβολή ασφαλιστικών εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β)εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Για τη καταβολή των ασφαλιστικών εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ όταν εργοδότης είναι ανώνυμη εταιρεία υπεύθυνος είναι ο διευθύνων σύμβουλος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 4 παρ. 4 ν. 2556/1997 σε συνδ. με άρθρ. 115 του ν. 2238/1994, για τις οφειλές που γεννήθηκαν μέχρι την έναρ...
662)
663/2013 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Ψευδορκία μάρτυρος. Έννοια. Στοιχεία στοιχειοθέτησης υποκειμενικώς και αντικειμενικώς (ΑΠ 191/2010, ΑΠ 2005/2009, ΑΠ 173/2009). Αιτιολογία πλήρης και εμπεριστατωμένη. Για την πληρότητα των στοιχείων της υποκειμενικής υποστάσεως των άνω εγκλημάτων πρέπει να αναφέρονται και ποια τα αληθινά πραγματικά περιστατικά και από πού γνώριζε ο κατηγορούμενος τα αληθινά, δηλ. ότι τελούσε σε γνώση της αναληθείας, καθώς και τα περιστατικά από τα οποία συμπέρανε τούτο τ...
663)
664/2013 Αίτηση Αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά απόφασης που κηρύσσει αθώες τις δύο κατηγορούμενες Υπαλλήλους, για Ψευδή Βεβαίωση και Απόπειρα καταπίεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση.
664)
665/2013 Ψευδής καταμήνυση. Συκοφαντική δυσφήμιση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάθεση ψευδούς καταγγελίας- αναφοράς στο Δ.Σ.Α. περί δήθεν τέλεσης από τον εγκαλούντα δικηγόρο της πράξης της απιστίας. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης απολογίας, β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ποινικών ουσιαστικών διατάξεων. Ορθή και απολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
665)
666/2013 Απαράδεκτες οι 3 αιτήσεις αναίρεσης, λόγω παντελούς αοριστίας των
λόγων τους από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε, ΣΤ του ΚΠΔ.
666)
667/2013  
667)
668/2013  
668)
669/2013 Αναίρεση κατά απόφασης που κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως κατ' άρθρο 2 παρ 1 και 2 του ν. 4043/2012.
669)
719/2013 Το δικαστήριο, με την αιτιολογία ότι η ως άνω προγενέστερη απόφασή του, που κήρυξε εσφαλμένα απαράδεκτη τη συζήτηση της εφέσεως του κατηγορουμένου για να προβεί ο αρμόδιος εισαγγελέας σε παραγραφή υφ' όρον των ποινών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4043/2012, ενώ η δικαζόμενη περίπτωση δεν υπαγόταν στη ρύθμιση του παραπάνω νόμου, δεν έχει αποφανθεί τελειωτικώς για την κατηγορία και την τύχη της εφέσεως, υπόκειται σε ανάκληση και κρίνει ότι η επανεισαγωγή της εφέσεως ενώπιον του είναι νόμιμη...
670)
720/2013  
671)
721/2013  
672)
722/2013  
673)
723/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
674)
724/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
675)
725/2013 Ακάλυπτη επιταγή. Ποινική ευθύνη εκδότη. Πραγματικά περιστατικά. Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Ποινική Δικονομία.. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
676)
726/2013 Δύο αναιρέσεις του ίδιου αναιρεσείοντος παραδεκτές αφού δεν έχει κριθεί η πρώτη. Αόριστοι λόγοι αναιρέσεων. Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες. Ειδοποιήθηκε ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.
677)
727/2013 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3904/2010 (23-12-2010) που με το άρθρο 34 εδ. γ' αυτού καταργήθηκε το άρθρο 482 ΚΠΔ κηρύσσεται απαράδεκτη κατά τη διάταξη του άρθρου 476 ΚΠΔ. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης και επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα.
678)
728/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της κλητευθείσας αναιρεσείουσας.
679)
729/2013 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 Παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για μη αναφορά στο αιτιολογικό, ούτε στο διατακτικό της ακριβούς ιδιότητας του αναιρεσείοντος, φερομένου ως απλού εργοδότη, που δεν αρκεί, και δη διότι δεν διευκρινίζει ποία ακριβώς ιδιότητα είχε ο κατηγορούμενος στο παραπάνω νομικό πρόσωπο και στο Δ.Σ. αυτού, ώστε να ελεγχθεί αν είχε κατά νόμο και την ποινική ευθύνη για τη μη απόδοση των ανωτέρω εισφορών του απασχοληθέντος προσω...
680)
730/2013  
681)
731/2013  
682)
732/2013 1. Απαράδεκτη η αναίρεση του καταδικασθέντος παρόντος κατ/νου, λόγω παρέλευσης της νόμιμης κατ' άρθρο 473 παρ.3 ΚΠΔ προθεσμίας των 10 ημερών από καταχώρησης της προσβαλλόμενης απόφασης στο οικείο βιβλίο του Εφετείου, χωρίς επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας. 2. Το δικαίωμα πρόσβασης και προσφυγής σε ανώτερο δικαστήριο δεν είναι απόλυτο, αλλά υπόκειται σε περιορισμούς, οι επιβαλλόμενες από τον ΚΠΔ διατυπώσεις και προθεσμίες για το παραδεκτό της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως, διασφαλ...
683)
733/2013  
684)
734/2013 Αίτηση Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας για προσδιορισμό Εισαγγελέα σε περίπτωση αποφατικής συγκρούσεως αρμοδιότητας. Έγκλημα που φέρεται ότι τελέσθηκε στην αλλοδαπή σε βάρος Ελληνίδας υπηκόου και τιμωρείται κατά τους Ελληνικούς νόμους. Ο καταγγελλόμενος κατά το χρόνο κίνησης της ποινικής διαδικασίας δεν είχε κατοικία ή προσωρινή διαμονή στην Ελλάδα ούτε εκδόθηκε από την Ελλάδα. Στην περίπτωση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ. εδ. α' και β' ιδίου κώδικα...
685)
735/2013  
686)
736/2013  
687)
764/2013  
688)
765/2013  
689)
766/2013  
690)
767/2013  
691)
768/2013  
692)
769/2013 Πλαστογραφία. Χρήση πλαστού εγγράφου. Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για χρήση πλαστού εγγράφου, ο οποίος εμφάνισε στην τράπεζα πλαστό έγγραφο ασφαλιστικής ενημερότητας, προκειμένου να λάβει δάνειο. Επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας από πλαστογραφία με χρήση, σε χρήση πλαστού που πλαστογραφήθηκε από τρίτο, εφόσον με καθένα από τα εγκλήματα αυτά πλήττεται το αυτό έννομο αγαθό της γνησιότητας των εγγράφων. Δεν επήλθε απόλυτη ακυρότητα γιατί δε δόθηκε ο λόγος στο συνήγορο που εκπροσωπούσε το...
693)
810/2013  
694)
811/2013 Καταχραστές Δημοσίου. Κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση, με ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 150.000 € εις βάρος Τραπεζών και ΝΠΔΔ. Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση, με ζημία και αντίστοιχο όφελος άνω των 150.000 € εις βάρος Τραπεζών και ΝΠΔΔ. Τέλεση των ως άνω πράξεων με την ιδιαζόντως επιβαρυντική περίσταση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 1608/1950 της επί μακρό χρόνο τέλεσης τους. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτι...
695)
812/2013 Αναίρεση Εισαγγελέως. Αιτιολογία αυτοτελούς ισχυρισμού. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
696)
813/2013 Παράσταση στο ακροατήριο συνηγόρου αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης, κατά την συζήτηση της
αναίρεσης χωρίς να προσκομισθεί διορισμός του, έστω και με απλή έγγραφη δήλωση της διαδίκου, της οποίας η υπογραφή να βεβαιώνεται από δικηγόρο ούτε εμφανίσθηκε και η αναιρεσείουσα για να διορίσει αυτόν με δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά. Θεωρείται ότι αυτή δεν παραστάθηκε και η αναίρεση της αφού ελεγχθεί η νομότυπη κλήτευση της για τη συζήτηση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη και καταδικάζεται στα δικαστ...
697)
814/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά
περιστατικά. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από ομόρρυθμο εταίρο Ο.Ε.
Παραβίαση δεδικασμένου (εκκρεμοδικίας). Αβάσιμος ο λόγος γιατί δεν υπάρχει ταυτότητα
πράξεων. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δε δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα να προτείνει επί
ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Αβάσιμος ο
λόγος καθόσον η πρόταση επί της ενοχής ενέχει και πρόταση απόρριψης των παραπάνω
ενστά...
698)
815/2013 Απάτη με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία από κοινού. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα να προτείνει επί του αιτήματος αναβολής για κρείσσονας και επί του αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Αβάσιμος ο λόγος καθόσον το αίτημα αναβολής και ο αυτοτελής ισχυρισμός προτάθηκαν αορίστως, το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει, εκ περισσού απάντησε και η έλλειψη πρότασης του Εισαγγελέα δεν επέφερε απόλυτη ακυρότητα. Εξάλλου ακυρότητα δημ...
699)
816/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας διότι δεν αναγνώσθηκαν έγγραφα που είχαν προσκομισθεί από τον κατηγορούμενο. Απορρίπτεται ο λόγος αυτός ως απαράδεκτος ελλείψει εννόμου συμφέροντος, διότι ζητήθηκε η ανάγνωση τους για τη θεμελίωση του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. Δ' ΠΚ, ο οποίος έγινε δεκτός από το Δικαστήριο της ουσίας. Απορρίπτεται ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτι...
700)
817/2013 Απάτη σε βάρος του Δημοσίου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω 50 εκατομ. δρχ., από κοινού και κατ' εξακολούθηση (άρθρα 386 παρ.1 β, 3β ΠΚ και 1 παρ.1 ν. 1608/1950). Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, ως προς τα αποδεικτικά μέσα.
701)
818/2013 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημ/κείου Τρικάλων. Απόφασης που κηρύσσει αθώους τους δύο κατηγορούμενους οδηγούς, για ανθρωποκτονία από αμέλεια, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί. Παραπέμπει.
702)
819/2013 Κατοχή και Απόπειρα Πώλησης Ναρκωτικών. 1. Δεν προκλήθηκε η επικαλούμενη από τον αναιρεσείοντα απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, από τη χρησιμοποίηση των στοιχείων που κατέθεσε ο μάρτυρας αστυνομικός, ούτε πρόκειται για παράνομη ανακριτική διείσδυση πράκτορα συγκατηγορουμένου και γι' αυτό ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, από τα άρθρα 171 παρ.1 α, 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠΔ και 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. 2. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι της δεύτερης α...
703)
820/2013  
704)
821/2013  
705)
824/2013 1. Το ΤΑΑΣ έπρεπε να αποβληθεί από την ποινική διαδικασία, κατ' αυτεπάγγελτο έρευνα του δικαστηρίου, αδιάφορα της μη προβολής σχετικής ενστάσεως αποβολής εκ μέρους του κατηγορουμένου (ΑΠ 2409/2009), για έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως και συνεπώς, λόγω της ως παραπάνω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής, συνέτρεξε απόλυτη ακυρότητα της ποινικής διαδικασίας και ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, προβαλλόμενος συναφής τέταρτος λόγος αναιρέσεως του κυρίου δικογράφου της κρινόμενης αιτ...
706)
825/2013 Βάσιμοι οι από το άρθρο 510§1 Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης για ασάφειες και αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού. Αναιρεί και παραπέμπει.
707)
826/2013 Απορριπτική απόφαση εφέσεως ως εκπρόθεσμης, κληθέντος του κατ/νου εγκύρως ως άγνωστης διαμονής. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος της κρινόμενης αιτήσεως, για ελλιπή και μη εμπεριστατωμένη αιτιολογία της απορριπτικής της εφέσεως ως εκπρόθεσμης, προσβαλλόμενης αποφάσεως, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
708)
827/2013  
709)
828/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
710)
829/2013  
711)
830/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει έγκληση κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά σε Εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές Αθηνών.
712)
831/2013  
713)
832/2013  
714)
833/2013 Απορρίπτει αίτησης αναίρεσης κατηγορουμένου ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης.
715)
834/2013  
716)
835/2013 Δεκτή δήλωση αποχής του προέδρου του ΣΤ' Τμήματος Ν. Ζαΐρη, μετά τη
συζήτηση αναίρεσης. Υφίστανται σοβαροί λόγοι ευπρέπειας, κατά την διάταξη του άρθρου 23 παρ.3 ΚΠΔ και 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που επιβάλλουν, ο δηλών να απόσχει
από την άσκηση των καθηκόντων του, ως προεδρεύοντος κατά την εκδίκαση
και την έκδοση αποφάσεως επί της αιτήσεως αναιρέσεως. Άρα, η κρινόμενη
δήλωση αποχής πρέπει να γίνει δεκτή και επειδή η σύνθεση του δικαστηρίου,
που μετείχε ο ανωτέρω δηλών Αντιπρόεδρος κατά ...
717)
836/2013 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει προσφυγή κατά παραπεμπτικού κλητηρίου θεσπίσματος εγκαλούντος, για ψευδή καταμήνυση, που αφορά έγκληση αυτού κατά Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών κλπ δικαστικών από αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
718)
846/2013  
719)
847/2013  
720)
848/2013 Αδίκημα. Αγροτική φθορά. Λόγοι αναίρεσης: α) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, β) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) Απόλυτη ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο, δ) Παραβίαση δεδικασμένου, ε) Έλλειψη αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Επάρκεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως και του απορριπτικού αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος, περί υπάρξεως πραγματικής συγγνωστής πλάνης στο πρόσωπο του. Επιτρεπτή μεταβολή της κατη...
721)
858/2013 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Εντολέας-Εντολοδόχος. Επί υπεξαιρέσεως χρημάτων, η απόκτηση κατοχής δεν πραγματοποιείται μόνο με την παράδοση τους στον δράστη, αλλά και με την κατάθεση από αυτόν σε κοινό λογαριασμό με τον εντολέα κατά παράβαση της εντολής του τελευταίου, οπότε εκδηλώνεται η βούληση του για την παράνομη ιδιοποίηση τους, αφού καθίσταται συνδικαιούχος του λογαριασμού και μπορεί να προβεί στην ανάληψη αυτών χωρίς την συγκατάθεση των λοιπών συνδικαιούχων αυτού. Με τη...
722)
859/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
723)
860/2013 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος από την κατηγορουμένη. Από την έναρξη ισχύος του Ν 3904/23-12-2010 και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα αναίρεσης κατά βουλεύματος, το οποίο απέρριψε έφεσή του κατά πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος και αν ασκήσει αναίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
724)
861/2013  
725)
862/2013  
726)
863/2013 Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ. ΚΠΔ προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο πλήττεται η προσβαλλόμενη απόφαση, είναι βάσιμος, διότι δεν μπορεί να συμπληρωθεί το αιτιολογικό της με την καθολική αναφορά που κάνει στο διατακτικό της. Αναιρεί και παραπέμπει.
727)
864/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Δεν είναι αναγκαία ιδιαίτερη αναφορά στην αιτιολογία, της από μέρους του κατηγορουμένου γνώσεως του ακαλύπτου της αναφερόμενης επιταγής, την οποία αυτός εξέδωσε, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί πλέον, μετά δηλαδή την ισχύ το έτος 1972 τ...
728)
865/2013  
729)
866/2013  
730)
867/2013  
731)
876/2013  
732)
877/2013 Κακουργηματική τοκογλυφία (επιδίωξη εκπλήρωσης τοκογλυφικών ωφελημάτων) κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Σύναψη προσυμφώνου αγοραπωλησίας με υποκρυπτόμενη σύμβαση δανείου με τοκογλυφικό τόκο. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης Εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω μη υποβολής έγκλησης. Η υποβολή έγκλησης δεν απαιτείτ...
733)
878/2013 Άρθρο 88 παρ. 1 Ν. 3386/2005. Διευκόλυνση προώθησης από τα εξωτερικά σύνορα στην Ελληνική Επικράτεια λαθρομεταναστών υπηκόων ξένων χωρών (ΑΠ 522, 524/2011). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή καιερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή και την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού συγγνωστής νομικής πλάνης.
734)
879/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τροχαίο ατύχημα. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δεν επέρχεται ακυρότητα της διαδικασίας για παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας σε σχέση με άλλες προεκδοθείσες αποφάσεις Ποινικών Τμημάτων του Αρείου Πάγου, που έκριναν παρόμοιες κατά τον αναιρεσείοντα περιπτώσεις "ασαφούς ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων", ενόψει του ότι κά...
735)
880/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ιατρικό ατύχημα γυναικολόγου. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
736)
881/2013 Μη έγκαιρη καταβολή εισφορών ΙΚΑ [αν 86/1967, αν 1846/1951](ΑΠ 295/2012, 1587/2011, 525, 1095/2010). 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών του προσωπικού, που συμπλέκεται αμέσως με το χρόνο των δύο αξιοποίνων πράξεων είναι κρίσιμος μόνον όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου των π...
737)
887/2013 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Αντιδήμαρχος έδωσε εντολή στα αρμόδια όργανα να μεταφερθεί εκτός των ορίων του Δήμου προωθητικό μηχάνημα (εκσκαφέας) του Δήμου, προκειμένου να κατεδαφίσει μανδρότοιχο ιδιοκτησίας της πολιτικώς ενάγουσας, με σκοπό να τη βλάψει και να ωφελήσει τον θείο του ιδιοκτήτη ομόρου ακινήτου με τον οποίο η εγκαλούσα είχε διαμάχες ως προς το όριο του ακινήτου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής ...
738)
888/2013 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου απόφασης κατά τη διάταξη της περί δημεύσεως διαβατηρίου αλλοδαπής. Δίωξη αλλοδαπής για συγκρότηση τρομοκρατικής ομάδας. Αμετάκλητο βούλευμα να μη γίνει κατηγορία εναντίον της. Έκθεση κατασχέσεως πραγμάτων στην οικία της, μεταξύ των οποίων και το διαβατήριο της. Καταδικαστική απόφαση για τους λοιπούς κατηγορουμένους που παραπέμφθηκαν σε δίκη. Επικύρωση εκθέσεως κατασχέσεως και δήμευση και του διαβατηρίου αυτού. Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δε...
739)
889/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα. Βαριά σκοπουμένη σωματική βλάβη. Λόγοι αναίρεσης: Α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, Β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, Γ) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των αυτοτελών ισχυρισμών που προβλήθηκαν από τον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο άρσης του αδίκου της πράξεως λόγω άμυνας. μεταβολής της κατηγορίας σε επικίνδυνη σωματική βλάβη, ελαφρυντικής περιστάσεως του άρθρου 84 παρ. 2 εδ. Γ' ΠΚ. Ε...
740)
890/2013  
741)
891/2013  
742)
892/2013  
743)
893/2013  
744)
894/2013  
745)
895/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 παρ. 1 του ν. 5960/1933). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Δεν είναι αναγκαία ιδιαίτερη αναφορά στην αιτιολογία, της από μέρους του κατηγορουμένου γνώσεως του ακαλύπτου της αναφερόμενης επιταγής, την οποία αυτός εξέδωσε, αφού για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, αρκεί πλέον, μετά δηλαδή την ισχύ το έτος 1972 τ...
746)
896/2013 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1, 2, 3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με άρθρο 34 παρ.1 ν. 3220/2004). Απορριπτέος ως αβάσιμος ο προβαλλόμενος μοναδικός από το άρ. 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
747)
897/2013 Υπέρβαση εξουσίας του Εφετείου, διότι το Τριμελές Πλημ/κείο, απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, λόγω νόμιμης κλήτευσης του εκκαλούντος, ενώ η κλήτευση του κατηγορουμένου έγινε με θυροκόλληση και η κλήτευση του αντικλήτου δικηγόρου του επίσης με θυροκόλληση ήταν άκυρη, γιατί δεν έγινε στη δηλωθείσα με την έκθεση εφέσεως διεύθυνση αυτού.
748)
898/2013 Ηθική Αυτουργία σε Ψευδορκία μάρτυρα. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2. Για να επέλθει ακυρότητα της διαδικασίας από την έλλειψη ακρόασης, λόγω μη ανάγνωσης κάποιου εγγράφου που ζητήθηκε, απαιτείται να υποβληθεί σαφές και ορισμένο αίτημα από τον κατηγορούμενο ή τον συνήγορο του και σε περίπτωση παραλείψεως ανάγνωσης, από το διευθύνοντα τη συζήτηση, του εγγράφου που προσκομίσθηκε και του οποίου την ανάγν...
749)
899/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ως εκπροθέσμως ασκηθείσα μετά το δεκαήμερο από της καταχωρήσεως και της μεταγενέστερης επίδοσης της ερήμην απόφασης και ελλείψει επίκλησης στο δικόγραφο της αναίρεσης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
750)
900/2013 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο. Από την έναρξη ισχύος του άρ.34 γ του νόμου 3904/23-12-2010 καταργήθηκε το αρ. 482 ΚΠΔ και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα άσκησης αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος και αν ασκήσει αναίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
751)
914/2013 Αναίρεση Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Λόγος αναιρέσεως: Η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας
της αποφάσεως. Η αναφορά στο προοίμιο του αιτιολογικού της απόφασης ότι έλαβε υπόψη και την απολογία του κατηγορουμένου ενώ ο τελευταίος δεν παρέστη οφείλεται σε προφανή παραδρομή. Οι λοιπές αιτιάσεις του αναιρεσείοντος Εισαγγελέα συνιστούν αμφισβήτηση της ουσίας των παραδοχών του Εφετείου και είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση ...
752)
915/2013 Επανάληψη διαδικασίας (525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Βαρύτερο έγκλημα θεωρείται η κακουργηματική πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία, για το οποίο καταδικάσθηκε ο κατηγορούμενος από την πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξη της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών ουσιών προς ιδία αποκλειστική χρήση. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές που εξέδωσαν την απόφαση. Προσκόμιση και επίκληση δύο ενόρκων βεβαιώσεων μα...
753)
930/2013  
754)
931/2013  
755)
932/2013 Πραγματικά περιστατικά. Εργατικό ατύχημα. Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Κανονισμοί ασφαλείας. Κάταγμα σπονδύλων εργάτη σε οικοδομή οπό πτώση του σε φρεάτιο ανελκυστήρα. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Υπέρβαση εξουσίας λόγω παραδοχής τυπικά δεκτής της εφέσεως της εισαγγελέως Πρωτοδικών κατά της αθωωτικής αποφάσεως του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου .Ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω απορρίψεως της ενστάσεως αοριστίας του κλητηρίου θεσπίσματος από την έλλειψη του άρθρ. 15 ΠΚ κα...
756)
943/2013  
757)
944/2013  
758)
945/2013  
759)
946/2013  
760)
947/2013  
761)
990/2013 Πραγματικά περιστατικά. Εργατικό ατύχημα. Ανθρωποκτονία από αμέλεια παρ' υποχρέου Κανονισμοί ασφαλείας. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η ποινική ευθύνη του επιβλέποντος πολιτικού μηχανικού προϋποθέτει ότι αυτός έδωσε εντολή για τη συγκεκριμένη φάση του οικοδομικού έργου χωρίς να δώσει έγγραφες οδηγίες για τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον κύριο του έργου και να επιβλέψει τη λήψη και την τήρηση τους .Δεν υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας αν δεν α...
762)
991/2013  
763)
992/2013  
764)
993/2013  
765)
994/2013  
766)
995/2013 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Ανυποταξία σε περίοδο ειρήνης. Α) Υπέρβαση εξουσίας λόγω παραδοχής εφέσεως του Εισαγγελέα του Στρατοδικείου ως αιτιολογημένης, Β) Παραβίαση δεδικασμένου, Γ) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω παραβιάσεως του τεκμηρίου της αθωότητας του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, Δ) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, Ε) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αιτιολογημένη η έφεση του Εισαγγελέα. Δεν υπάρχει ταυτότητα της π...
767)
1008/2013  
768)
1009/2013 Απλή συνέργεια, στην οργάνωση της μεταφοράς και κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Στοιχειοθέτηση της απλής συνέργειας στις παραπάνω πράξεις, αφού ο κατηγορούμενος με την ιδιότητα του Ναυπηγού-Μηχανολόγου ανέλαβε την επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών πλοίου, το οποίο κατελήφθη αργότερα στις Ισπανικές ακτές, να μεταφέρει μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης. Αναφέρονται οι υλικές διευκολυντικές πράξεις του κατηγορουμένου, (προκαταβολή αμοιβής του από Ισπανική Τράπεζα, από άγνωστο αποστολέα για την επισκευή, συντή...
769)
1010/2013  
770)
1011/2013  
771)
1012/2013  
772)
1013/2013  
773)
1014/2013  
774)
1015/2013 Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση της ποινικής ευθύνης. Θάνατος 119 επιβατών και 6 μελών αεροσκάφους, από αποσυμπίεση στο αεροσκάφος, από λάθη και παραλείψεις κυβερνήτη και συγκυβερνήτη. Ο επιλογέας του τρόπου συμπίεσης δεν ήταν στην θέση που ρυθμίζεται αυτόματα, και ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης δεν το αντιλήφθηκαν. Δεν εντόπισαν και το λόγο για τον οποίο ήχησε το σχετικό σύστημα προειδοποίησης αποσυμπίεσης. Θάνατος των επιβαινόντων από υποξία και πτώση το...
775)
1019/2013  
776)
1020/2013  
777)
1021/2013  
778)
1022/2013  
779)
1023/2013  
780)
1024/2013  
781)
1205/2013  
782)
1206/2013  
783)
1207/2013  
784)
1208/2013  
785)
1225/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά εκκλητής απόφασης πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, παρά το γεγονός ότι ο εκκαλών παραιτήθηκε ήδη της ασκηθείσας τυπικά παραδεκτής εφέσεώς του και αυτή απορρίφθηκε ήδη αρμοδίως ως απαράδεκτη λόγω παραίτησης.

786)
1226/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
787)
1227/2013  
788)
1228/2013  
789)
1229/2013  
790)
1230/2013  
791)
1237/2013  
792)
1238/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου ως αβάσιμη. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, διότι: 1. Η με τη βιντεοσκόπηση δια κινητού τηλεφώνου δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού της ερωτικής πράξης του κατ/νου και της εγκαλούσας, δε χρειάζεται καμία ομαδοποίηση ή ταξινόμηση και είναι απλή η επεξεργασία και η ηλεκτρονική μετάδοση αυτού ανά πάσα στιγμή σε τρ...
793)
1239/2013  
794)
1248/2013  
795)
1272/2013  
796)
1273/2013 Παραδεκτά εισάγεται από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου η υπό κρίση εκκρεμούσα από 1-7-2002 αίτηση-δήλωση αναιρέσεως του κατηγορουμένου κατά της πρώτης καταδικαστικής με αρ. 3184/2002 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που είχεν αρχειοθετηθεί και παραδεκτά ανασύρεται από το αρχείο προς περαιτέρω κρίση, λόγω παραβίασης του όρου του νόμου, ως παραπάνω, της μη καταδίκης σε νέα από δόλο προερχόμενη αξιόποινη πράξη, εντός του προβλεπόμενου από το άρθρο 32 του Ν. 3346/2005 χρονικού διαστήματος τ...
797)
1274/2013 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης, λόγω παντελούς αοριστίας του μοναδικού λόγου της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας.
798)
1275/2013 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης: 1. Όταν πρόκειται για οφειλές περισσότερες του ενός μηνός, για να καταστεί ανέγκλητη η πράξη καθυστερήσεως ασφαλιστικών εισφορών, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, κατά το άρθρο 98 παρ. 2 του ΠΚ, δηλαδή απαιτείται το συνολικό ποσό των οφειλομένων και παρακρατούμενων εισφορών (εργατικών ή εργ...
799)
1276/2013  
800)
1294/2013  
801)
1315/2013  
802)
1316/2013  
803)
1317/2013  
804)
1318/2013  
805)
1319/2013  
806)
1320/2013  
807)
1321/2013  
808)
1322/2013  
809)
1337/2013  
810)
1338/2013  
811)
1339/2013  
812)
1340/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένης ως αβάσιμη. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης: 1. Η απόφαση πολυμελούς δικαστηρίου που παραπέμπει στο αρμόδιο ανώτερο δικαστήριο, επέχει θέση παραπεμπτικού βουλεύματος. Κατά της εκδιδομένης από τον εισαγγελέα κλήσης παραπομπής στο ακροατήριο, μετά από απόρριψη σχετικής έφεσης του κατηγορουμένου, κατά της απόφασης ...
813)
1341/2013  
814)
1342/2013  
815)
1343/2013  
816)
1344/2013 Ψευδής καταμήνυση - Ψευδορκία μάρτυρα - Συκοφαντική Δυσφήμηση. Ο Άρειος Πάγος πρέπει, κατά τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 4 εδαφ. α, β, γ του νέου Ν. 4198/11-10-2013, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αναίρεσης, αφού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επ' αυτής απόφαση, ώστε κατά την προαναφερθείσα ρητή πρόβλεψη του νόμου να εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική πράξη με την οποία θα παραγράφει υφόρον την επιβληθείσα ποινή και θα τεθεί από αυτόν στο αρχείο η υπόθεση, μέχρι να περ...
817)
1345/2013  
818)
1346/2013 Υπεξαίρεση από στρατιωτικό υπόλογο. Άρθρα 147 ΣΠΚ και 375 ΠΚ. Ο Άρειος Πάγος πρέπει, κατά τις διατάξεις του αρ. 8 παρ. 4 εδαφ. α, β, γ του νέου Ν. 4198/11-10-2013, να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση της αναίρεσης, αφού δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα επ' αυτής απόφαση, ώστε κατά την προαναφερθείσα ρητή πρόβλεψη του νόμου να εκδοθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σχετική πράξη με την οποία θα παραγράφει υφ' όρον την επιβληθείσα ποινή και θα τεθεί από αυτόν στο αρχείο η υπόθεση, μέχρι να πε...
819)
1347/2013  
820)
1348/2013  
821)
1349/2013 Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών. Αναιρετικοί λόγοι: 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Από τη μη τήρηση της διαδικασίας αναφορικά με το χρόνο διεξαγωγής και σύμφωνα με τις διατυπώσεις που ορίζει σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, δεν επήλθεν καμία ακυρότητα της διαδικασίας, αφού από τις παραπάνω διατάξεις δεν προβλέπεται ...
822)
1350/2013  
823)
1351/2013 Βιασμός. Δέχεται αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα ΑΠ κατά αθωωτικής (4-3) απόφασης ΜΟΕ ως βάσιμη. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα ΑΠ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης.
824)
1352/2013  
825)
1367/2013  
826)
1369/2013 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο δικηγόρο και διαχειριστή ξένης περιουσίας, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Αναιρετικοί λόγοι: 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Η' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης και για υπέρβαση εξουσίας. 2. Την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία αφορά σε προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας στο ακροατήριο και είναι σχετική, αν δεν καλυφθεί, δηλαδή αν ο κατηγορού...
827)
1370/2013  
828)
1371/2013 Πλαστογραφία με χρήση κλπ. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου, κατά απόφασης που απέρριψε έφεση κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη, ως αβάσιμη. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για υπέρβαση εξουσίας. Ορθά από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ο απολιπόμενος κατηγορούμενος δεν δικάστηκε ωσάν να ήταν παρών και απορρίφθηκε η έφεσή του ως ανυποστήρικτη, αφού μόνη η εκφώνηση του ονόματος του μάρτυρα κατηγορίας, που βρέθηκε απών, η οποία εκφώνηση και έγινε εκ περισσού,...
829)
1372/2013 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως, κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που απέρριψε ως μη νόμιμη αυτοτελή αίτηση για μετατροπή της επιβληθείσας ποινής κάθειρξης πέντε ετών σε χρηματική, με βάση τις τροποποιήσεις του άρθρου 82 παρ. 1, 3 ΠΚ, όπως τροπ. με υποπαρ. ΙΓ 1 εδαφ. 1,2 του ν. 4093/2012, ως απαράδεκτη, κατ' άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, α) ως στρεφόμενη κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου μη καταδικαστικής (αρ. 473 παρ. 2 ΚΠΔ) και β) ως ασκηθείσα ανεπίτρεπτα με δήλωση προς τον Εισαγγελέα το...
830)
1390/2013  
831)
1391/2013  
832)
1392/2013  
833)
1405/2013  
834)
1438/2013  
835)
1439/2013 Αδίκημα. Υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο ποσού άνω των 73.000 Ε. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την κρίση περί της ενοχής και την απόρριψη των προβληθέντων αυτοτελών ισχυρισμών αρθρ. 84 παρ.2 εδ. δ' και ε' ΠΚ. Επάρκεια αιτιολογίας τόσο για την κρίση περί ενοχής όσο και για την κρίση της απόρριψης των αυτοτελών ισχυρισμών παρά τη μη παραδεκτή προβολή τους. Μετά την ισχύ του νόμου 4055/2012 που ισχύει από 2-4-2...
836)
1440/2013  
837)
1441/2013  
838)
1442/2013 Αδίκημα: Ασέλγεια έναντι αμοιβής από ενήλικο σε ανήλικο που συμπλήρωσε το 15ο έτος της ηλικίας του. Λόγοι αναίρεσης. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Παραβίαση του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Η λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας δεν αποκλείει την επάνοδο σε αυτήν, αν κριθεί από τον διευθύνοντα ή από το δικαστήριο επί προσφυγής ως αναγκαίο προς συμπλήρωση των αποδείξεων και ανακάλυψη της αληθείας, η εξέταση εμφανισθέντων μαρτύρων που απουσίαζαν κατά τη διάρκειά της και η ανάγνωση εγγράφων,...
839)
1443/2013 Έκδοση – Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ' εξακολούθηση (άρθρα 19 παρ.1 εδ. α', β' περ. α', 2,4,21 ν. 2523/1997, όπως τροπ. με 40 παρ.1 ν. 3220/2004.) 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' και Η' ΚΠΔ περί παραγραφής της πράξης και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των παραπάνω ουσιαστικών ποινικών διατάξεω...
840)
1444/2013  
841)
1445/2013  
842)
1446/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
843)
1454/2013  
844)
1455/2013  
845)
1457/2013  
846)
1477/2013 Προϋποθέσεις υφ' όρον παραγραφής της ποινής, κατ' άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 4198/11-10-2013, είναι να έχουν επιβληθεί με αποφάσεις που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Ο όρος που τίθεται είναι ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη για την οποία θα ...
847)
1478/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Απόφαση επί εφέσεως, δεκτής ως εμπρόθεσμης, αλλά απορριπτική του ειδ. λόγου έφεσης περί ακυρότητας της επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος, κληθέντος του κατηγορουμένου ως άγνωστης διαμονής, ενώ ήταν γνωστής και εντεύθεν μη αναστολής της επελθούσας παραγραφής. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και νόμιμης βάσης.
848)
1479/2013 Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας απόρριψης προβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικού αρ. 84 παρ. 2 α' ΠΚ, διότι ο προβληθείς και μη απαντηθείς ισχυρισμός αυτός ήταν αόριστος.
849)
1480/2013 Απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Λόγοι αναίρεσης: 1. Απόλυτη ακυρότητα διότι διορίστηκε διερμηνέας εκτός πίνακα, δεν αιτιολογήθηκε ο εν λόγω διορισμός και δεν δόθηκε ο λόγος επ' αυτού στον κατηγορούμενο. Απορρίπτει διότι δεν χρειαζόταν αιτιολογία και ο λόγος στον κατηγορούμενο καθόσον από τα πρακτικά προκύπτει ότι ο διορισθείς ήταν στον πίνακα. 2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου (άρθρο 386 παρ. 1 ΚΠΔ). Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους.
850)
1481/2013 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
851)
1482/2013  
852)
1483/2013  
853)
1484/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών η δικογραφία για να καθοριστεί από τον Άρειο Πάγο η αρμοδιότητα των Δικαστικών και Εισαγγελικών Αρχών για τον αναφερόμενο Εισαγγελικό Λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς – Παραπέμπει στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
854)
1485/2013  
855)
1486/2013  
856)
1487/2013  
857)
1489/2013  
858)
1490/2013  
859)
1497/2013  
860)
1498/2013 Υπεξαίρεση από εντολοδόχο ιερομόναχο και διαχειριστή ξένης περιουσίας της Ι.Μ. Πάτμου, ποσού ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Η προσβολή των πρακτικών του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου για πλαστότητα και ο συναφής δεύτερος λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα και παραβίαση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων και 6 ΕΣΔΑ, με το να π...
861)
1499/2013 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης. Αδίκημα. Απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω, με αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Επάρκεια αιτιολογίας για την καταδίκη και για την απόρριψη του αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, προκειμένου να διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Ο άμεσος δόλος αιτιολογείται με παράθεση πραγματικών περιστατικών που τον θεμελιώνουν. Στοιχειοθετείται το αδίκημα της απόπειρας απάτης στο δικαστήριο, αφού αυτό δεν πείσθηκε στα ψευδή γεγ...
862)
1500/2013  
863)
1501/2013  
864)
1502/2013 Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας παρεμπίπτουσας απόφασης. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Οι παρεμπίπτουσες απορριπτικές αποφάσεις επί αιτήματος αναβολής της δίκης πρέπει να είναι αιτιολογημένες. Αίτημα αναβολής για λόγους ανώτερης βίας και συγκεκριμένα λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του συνηγόρου του κατηγορουμένου ο οποίος βρισκόταν για άλλη υπόθεσή του ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου και κατόπιν στο ΜΟΔ Αθηνών, δε συνιστά λόγο ανώτερης βίας, αφού πρ...
865)
1509/2013 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα Πρωτοδικών κατά αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία έπαυσε οριστικά η ποινική δίωξη για πλημμελήματα. Βάσιμος ο λόγος της αιτήσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 113 ΠΚ και της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθρου 59 παρ.2 ΚΠΔ. Η αναστολή της παραγραφής, όταν με διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών αναβάλλεται η δίκη για τις πλημμεληματικές πράξεις, μέχρις οριστικού πέρατος της ποινικής δίκης για την κυρία υπόθεση, α...
866)
1510/2013 Ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύγκρουση σκαφών. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου οδηγού σκάφους, ως αβάσιμη. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Το δικαστήριο έλαβε υπόψη το βαθμό μόνο της αμέλειας και δεν απέβλεψε στην ένταση του δόλου του αναιρεσείοντος και στα αίτια που τον ώθησαν στην εκτέλεση του εγκλήματος και την αφορ...
867)
1514/2013  
868)
1529/2013  
869)
1530/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Α.Π. ως βάσιμη. Αναιρεί και παραπέμπει. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα Α.Π., για υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, που έπαυσε την ποινική δίωξη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως από υποκατάστατο όργανο του ΔΣ της ΑΕ, αλλά από τρίτο πρόσωπο, που δεν είχεν εξουσία εκπροσώπησης, λόγω ελλείψεως του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ στο σχετικό πρακτικό τ...
870)
1531/2013  
871)
1532/2013 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση απορρήτου συνομιλίας από δημοσιογράφο τηλεοπτικού σταθμού και χρήση αυτής με παράδοση της απομαγνητοφωνημένης συνομιλίας στον τηλεοπτικό σταθμό και προβολή της (άρθρο 370 Α' παρ.2 ΠΚ, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το άρθρο 10 παρ.1 Ν. 3674/2008). Λόγοι αναίρεσης: Α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας με τις παραδοχές ότι η συνομιλία δεν ήταν δημόσια αλλά ιδιωτική αφού δεν απευθυνόταν σε αόριστο αριθμό ...
872)
1533/2013  
873)
1538/2013 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Ο υποκατάστατος του ΔΣ της ΑΕ, όταν ενεργεί ως όργανο της εταιρείας, δηλαδή ως καταστατικό όργανο αυτής, κατά το αρ. 18 παρ. 2 του ν. 2190/1920, δεν έχει ανάγκη ειδικής πληρεξουσιότητας ή εξουσιοδότησης και βεβαίωσης του γνήσιου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., όταν πρόκειται για την υπο...
874)
1540/2013  
875)
1541/2013  
876)
1542/2013  
877)
1543/2013  
878)
1544/2013  
879)
1545/2013  
880)
1546/2013  
881)
1547/2013  
882)
1548/2013 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και πρόσθετο λόγο κατηγορουμένου, ως αβάσιμη. 1. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. 2. Ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο προβάλλεται η πλημμέλεια της κατά το άρθρο 171 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, με την αιτίαση ότι το Εφετείο προς στήριξη της περί ενοχής του αναιρεσείοντος κρίση του έλαβε υπόψ...
883)
1549/2013 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Εργατικό ατύχημα. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατηγορουμένου, ως αβάσιμη. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου.
884)
1550/2013  
885)
1551/2013  
886)
1552/2013  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
887)
8/2013  
888)
9/2013 Η συνεκτίμηση από το δικαστήριο, ως αποδεικτικού μέσου, για το σχηματισμό της κρίσεώς του περί της ενοχής του κατηγορουμένου, εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, κατά το άρθρο 171 παρ. 1 εδ. δ' του ίδιου Κώδικα, η οποία ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως, διότι αποστερείται έτσι ο κατηγορούμενος του δικαιώματος να προβεί σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το αποδεικτικό αυτό μέσο. Η ακυρότητα ...
889)
10/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη εργολάβων και επιβλέποντος μηχανικού για ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο (μη λήψη μέτρων ασφαλείας σε οικοδομή - π.δ. 1073/1981, π.δ. 778/1980, ν. 1396/1983). Στοιχεία εγκλημάτων. Ειδικότερες υποχρεώσεις επιβλέποντος μηχανικού. Πότε η πραγματογνωμοσύνη (ιατροδικαστική έκθεση νεκροψίας) είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Βεβαιότητα ότι λήφθηκε υπόψη όταν τα δεκτά γενόμενα στην αιτιολογία της αποφάσεως αντλήθηκαν από τα πορίσματα αυτής. Πότε ...
890)
11/2013  
891)
12/2013 Προστατευόμενο έννομο αγαθό δια της άνω ποινικής διατάξεως του άρθρου 12 του Ν. 146/1914 είναι η οικονομική δημόσια τάξη, ήτοι η εύρυθμη λειτουργία του οικονομικού βίου στο πεδίο των συναλλαγών, ενώ για το έγκλημα της απλής δυσφημήσεως προστατευόμενο έννομο αγαθό είναι η τιμή και η υπόληψη του προσώπου. Περαιτέρω ούτε η μία εγκληματική πράξη αποτελεί συστατικό στοιχείο ή επιβαρυντική περίπτωση της άλλης εγκληματικής πράξεως, ούτε η μία εγκληματική πράξη χρησιμεύει κατά νόμον ως αναγκαίο μέσον γι...
892)
13/2013  
893)
73/2013 Από τη διάταξη του άρθρου 35 παρ. 2 του ν. 3459/2006 προκύπτει ότι η
προβλεπομένη ως άνω ισόβια απέλαση αλλοδαπού που έχει καταδικασθεί
σε ποινή καθείρξεως για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών,
αποτελεί παρεπομένη ποινή και είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο που
καταδικάζει τον αλλοδαπό, εκτός αν κρίνει αιτιολογημένα ότι για την
παραμονή του στη χώρα συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι, ιδίως
οικογενειακοί.
894)
74/2013 Παράβαση καθήκοντος από μέλη δημοτικού συμβουλίου. Αναιρείται για ελλιπείς αιτιολογίες και έλλειψη νομίμου βάσεως, διότι υπάρχουν στην αναιρεσιβαλλομένη, που καταδίκασε τους αναιρεσείοντες για παράβαση καθήκοντος, ασάφειες και ελλείψεις που καθιστούν ανέφικτο τον αναιρετικό έλεγχο για την ορθή ή μη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 259 του ΠΚ, διότι ενώ δέχεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τον κρίσιμο χρόνο την
σχετική εξουσία του την είχε με απόφασή του εκχωρήσει σε άλλο όργανο, δεν δικαιο...
895)
75/2013  
896)
76/2013  
897)
77/2013  
898)
78/2013 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως. Απόρριψη του μοναδικού λόγου ως αορίστου, γιατί δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένη έλλειψη ή πλημμέλεια της προσβαλλόμενης αποφάσεως.
899)
86/2013  
900)
87/2013  
901)
88/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη των επιταγών, χωρίς αυτές να αναγνωσθούν, γιατί αποτελούν το αντικείμενο του εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων. Απόρριψη αιτήσεως.
902)
89/2013 Ασαφής αιτιολογία αποφάσεως, διότι δεν αναφέρει αν ο κατηγορούμενος, υπόχρεος καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών Α.Ε., είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος αυτής. Δεν αρκεί αναφορά ότι είναι εργοδότης. Αναιρεί. Παραπέμπει.
903)
90/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν. Πρακτικά πρωτοβάθμιας δίκης (άρθρ. 502 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ). Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη εγγράφων που αναφέρονταν ως αναγνωσθέντα στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και εγγράφου, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από έγγραφο που αναγνώσθηκε πρωτοδίκως. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για συνεκδίκαση συναφ...
904)
91/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε μπορούν να ληφθούν υπόψη έγγραφα που δεν είναι βέβαιο ότι αναγνώσθηκαν. Όχι απόλυτη ακυρότητα από τη λήψη υπόψη της επιταγής, χωρίς αυτή να αναγνωσθεί, γιατί αποτελεί το αντικείμενο του εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων. Απόρριψη αιτήσεως.
905)
92/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικών λόγων ως απαραδέκτων. Αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (προσκόμιση εξοφλητικής αποδείξεως) μη νόμιμο. Παρά ταύτα, απόρριψη αυτού αιτιολογημένα. Από τις παραδοχές, για την απορριπτική κρίση, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας. Από τα πρακτικά, που δεν προβλήθηκαν ως πλαστά, δεν προκύπτει ότι ζητήθηκε η ανάγνωση συ...
906)
93/2013  
907)
94/2013  
908)
95/2013  
909)
96/2013  
910)
129/2013  
911)
130/2013  
912)
131/2013 Η παρεμπίπτουσα απόφαση που απορρίπτει αίτηση του κατηγορουμένου περί αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αιτιολογημένη, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται παραδεκτώς και είναι ορισμένη. Το αίτημα αναβολής: το Δικαστήριο «να διατάξει να προσκομιστούν οι φωτογραφίες, στις οποίες αναφέρεται ο παρών μάρτυρας και στις οποίες ισχυρίζεται ότι είδε τους δύο παρόντες κατηγορουμένους σε δράση στα ATM της Τράπεζας. Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί, ακόμη...
913)
132/2013 Τηλεπικοινωνίες. Εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας άνευ άδειας της αρμόδιας αρχής. Ποινική ευθύνη (ν. 2801/2000). Αρμόδια πλέον αρχή η ανεξάρτητη διοικητική αρχή Ελληνική Επιτροπή Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (ν. 2867/2000). Αιτιολογημένη καταδίκη εκπροσώπου εταιρίας για εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Περιττή η διαφοροποίηση του σκεπτικού από το διατακτικό, το οποίο περιέχει με πληρότητα τα περιστατικά που συγκροτούν την πράξη. Αξίωμα ne bis in idem, που προβλέπεται και από το ...
914)
133/2013  
915)
137/2013  
916)
138/2013  
917)
139/2013  
918)
140/2013  
919)
141/2013  
920)
142/2013  
921)
143/2013  
922)
146/2013  
923)
147/2013 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία διαπράττει ο υπάλληλος που με την υπαλληλική ιδιότητα λαμβάνει χρήματα ή άλλα κινητά πράγματα, όταν μεταξύ της λήψεως και της υπαλληλικής ιδιότητας του λήπτη υπάρχει μια άμεση σχέση αιτιότητας. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις που υπάλληλος λαμβάνει ένα πράγμα στο πλαίσιο της υπαλληλικής του αρμοδιότητας, αλλά υπάρχει και εκεί, που μπορεί κανείς να μην έχει «in concreto» αρμοδιότητα, το πράγμα όμως δίνεται σ' αυτόν ως υπάλληλο.
924)
148/2013  
925)
149/2013  
926)
156/2013 Αιτιολογημένη έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή (ιατρό). Στοιχεία εγκλήματος. Ανεπάρκεια αιτιολογίας της προσβαλλόμενης με την αίτηση αναιρέσεως καταδικαστικής αποφάσεως ως προς τον αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ παραλείψεων της αναιρεσείουσας και επελθόντος αποτελέσματος. Αναιρεί και παραπέμπει.
927)
157/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αντιπροέδρου Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας, που διατηρούσε και εκμεταλλευόταν παιδική κατασκήνωση, για σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή σε βάρος ανηλίκου κατασκηνωτή (μη λήψη απαιτούμενων μέτρων προφυλάξεως από ατυχήματα). Η υποχρέωση πηγάζει όχι από επιτακτική διάταξη νόμου, αλλά από το σχετικό καθήκον του αναιρεσείοντος ως λειτουργού της κατασκηνώσεως. Το κλητήριο θέσπισμα, για να είναι έγκυρο, πρέπει να αναφέρει και τον επιτακτ...
928)
158/2013  
929)
159/2013 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
930)
160/2013  
931)
161/2013 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς εναγουσών κατά αποφάσεως γιατί δεν ασκήθηκε κατά τις νόμιμες διατυπώσεις, ήτοι με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που την εξέδωσε (άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ), αλλά ασκήθηκε με επίδοση δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επιτρέπεται μόνο στον κατηγορούμενο που καταδικάστηκε (άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ).
932)
162/2013  
933)
163/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση. Η αναγραφή στο προοίμιο του σκεπτικού ότι λήφθηκε υπόψη η απολογία του κατηγορουμένου, ο οποίος είχε εκπροσωπηθεί, έχει την έννοια ότι λήφθηκαν υπόψη οι ισχυρισμοί του συνηγόρου του, στον οποίο δόθηκε, ως εκ περισσού ο λόγος, και δεν στερεί την απόφαση αιτιολογίας. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Λόγος περί παραγραφής μερικότερων πράξεων λόγω παρόδου οκταετίας μέχρι την άσκηση της αιτ...
934)
164/2013  
935)
190/2013  
936)
191/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ εξακολούθηση υπό το κράτος της ισχύος του ν. 3220/2004. Ορθώς εφαρμόσθηκε ο νεότερος νόμος και για χρέος άνω των 10.000 ευρώ, του οποίου η τελευταία δόση ήταν καταβλητέα στις 31.12.2003. Απόρριψη αιτήσεως.
937)
192/2013  
938)
220/2013  
939)
221/2013  
940)
222/2013  
941)
223/2013  
942)
224/2013  
943)
225/2013 Ο δόλος του απλού συνεργού, όπως και κάθε συμμέτοχου, είναι διπλός και περιλαμβάνει και καλύπτει τόσον γνωσιακά όσον και βουλητικά αφ' ενός μεν την παροχή συνδρομής στον δράστη της κυρίας πράξεως προς τέλεση αυτής, αφ' ετέρου δε και την τέλεση της κυρίας πράξεως από τον αυτουργό. Ο δόλος του απλού συνεργού είναι δυνατόν να είναι και ο ενδεχόμενος του άρθρου 27 παρ. 1 β' του ΠΚ, εκτός εάν ο νόμος για το έγκλημα απαιτεί ειδική μορφή δόλου οπότε αυτή απαιτείται αυτή και για τον απλό συνεργό. Ο, διπ...
944)
226/2013  
945)
227/2013  
946)
228/2013  
947)
229/2013  
948)
236/2013  
949)
237/2013  
950)
238/2013  
951)
239/2013  
952)
240/2013  
953)
281/2013  
954)
282/2013 Καταδικαστική απόφαση για διατάραξη ασφαλείας συγκοινωνιών με ενδεχόμενο δόλο, από
την οποία επήλθαν θάνατοι από αμέλεια, και για παράβαση ΚΟΚ. Στοιχεία εγκλημάτων
διαταράξεως και ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Έννοια ενδεχομένου δόλου και αμέλειας.
Πότε συρρέουν η διατάραξη και η ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όταν η πρώτη οφείλεται σε
δόλο, απορροφά τη δεύτερη, εφόσον δεν έχει μεσολαβήσει άλλη ανεξάρτητη, αυτοτελής και
μεταγενέστερη συμπεριφορά του δράστη εκείνης με την οποία τελέστηκε...
955)
283/2013  
956)
284/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία (νόθευση) εγγράφου
(επιταγής) από κοινού με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος
αναβολής για κρείσσονες. Στοιχεία κλητηρίου θεσπίσματος. Επί πράξεως κατά συναυτουργία, δεν είναι απαραίτητο στο επιδιδόμενο στον ένα κατηγορούμενο να αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του συναυτουργού. Πώς προτείνεται η σχετική ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως.
957)
285/2013  
958)
310/2013  
959)
311/2013  
960)
312/2013  
961)
313/2013  
962)
314/2013  
963)
315/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία εγκλημάτων. Χρόνος τελέσεως του εγκλήματος της υφαρπαγής. Ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Εκτιμάται ως έγγραφο. Όχι αναγκαία η αιτιολόγηση του αντίθετου πορίσματος, στο οποίο κατέληξε το δικαστήριο. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού περί συγγνωστής νομικής και πραγματικής πλάνης. Η δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής πρέπει να περιέχει τους λόγους στους οποίους...
964)
316/2013  
965)
317/2013  
966)
318/2013  
967)
319/2013  
968)
320/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ' εξακολούθηση υπό το κράτος της ισχύος του ν. 3220/2004. Χρόνος ενάρξεως παραγραφής (ΟλΑΠ 2/2011). Το κύρος της διοικητικής πράξεως, με την οποία βεβαιώθηκαν τα χρέη, δεν ασκεί επιρροή στην ποινική δίκη. Ορθή απόρριψη αιτήματος αναβολής μέχρι να εκδοθεί απόφαση του ΣτΕ επί αιτήσεων αναιρέσεως κατά αποφάσεων Διοικητικού Εφετείου επί προσφυγών του αναιρεσείοντος. Απόρριψη αιτήσεως.
969)
321/2013  
970)
322/2013  
971)
323/2013  
972)
324/2013  
973)
325/2013  
974)
326/2013  
975)
327/2013 Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως. Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης αποφάσεως ως ανυποστήρικτη, γιατί ασκήθηκε, με δήλωση στο γραμματέα του Δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, εκπροθέσμως, ήτοι μετά την πάροδο δεκαημέρου από την επίδοση της αποφάσεως, η οποία έλαβε χώραν μετά την καταχώρηση αυτής καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο, και χωρίς επίκληση λόγου ανωτέρας βία...
976)
328/2013  
977)
329/2013  
978)
330/2013  
979)
331/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος εισαγγελικών
λειτουργών, δύο από τους οποίους υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Παραπέμπει στις
Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην
περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου
Αθηνών, και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σΛ αυτές του Εφετείου Πειραιώς,
ως προς όλους τους εγκαλουμένους λόγω συναφείας.
980)
332/2013  
981)
377/2013  
982)
378/2013  
983)
379/2013  
984)
410/2013  
985)
411/2013  
986)
412/2013  
987)
413/2013  
988)
414/2013  
989)
415/2013  
990)
416/2013  
991)
417/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αγρονόμου για παθητική δωροδοκία και ψευδή βεβαίωση. Ν.Δ. 3030/1954 «περί Αγροφυλακής» και σχετικές αποφάσεις Νομαρχιακού Συμβουλίου Δυτ. Αττικής. Ορθή κρίση ότι ο αγρονόμος ήταν αρμόδιος να χορηγήσει βεβαίωση για τη νομιμοποίηση γεωτρήσεως. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως.
992)
418/2013  
993)
419/2013  
994)
420/2013 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ανάγνωση εγγράφων. Απόλυτη ακυρότητα, διότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώστηκαν και το περιεχόμενο τους δεν προκύπτει από άλλα αναγνωσθέντα. Αναίρεση και παύση οριστική ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής, γιατί από την τέλεση της πράξεως παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας.
995)
421/2013  
996)
422/2013 Τρομοκρατία. Προσφυγή κατά αποφάσεως της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (άρθρα 7, 7 Α, 49 ΑΝ 3691/2008), με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του προσφεύγοντος για ανάκληση αποφάσεως για ένταξη του ονόματος του στον κατάλογο των σχετιζομένων με την τρομοκρατία προσώπων και αποδεσμεύθηκε τραπεζικός (μισθοδοτικός) λογαριασμός, μόνο για κατάθεση και ανάληψη μισθού. Απόρριψη ...
997)
423/2013  
998)
441/2013 Δεκτή δήλωση αποχής Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου από καθήκοντά της σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ που προεδρεύει, για λόγους ευπρέπειας.
999)
442/2013  
1000)
443/2013 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος είχε παραδοθεί για φύλαξη. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς σκοπό παράνομης ιδιοποιήσεως και ως προς τον τρόπο, με τον οποίο περιήλθε αυτός στην κατοχή του αναιρεσείοντος, ενόψει του ότι δεν απομακρύνθηκε από τον τόπο, όπου είχε παραδοθεί προς φύλαξη, και βρέθηκε κατόπιν υποδείξεως του τελευταίου. Αναίρεση και παραπομπή.
1001)
444/2013  
1002)
448/2013  
1003)
449/2013  
1004)
450/2013  
1005)
451/2013  
1006)
452/2013  
1007)
453/2013  
1008)
454/2013 Πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως ασκούμενοι από αναιρεσείοντα κρατούμενο. Εάν αυτοί ασκηθούν με δήλωση προς τον Διευθυντή των φυλακών και όχι στον γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι κάμπτεται το εκ του άρθρου 509 παρ. 2 ΚΠΔ απαράδεκτο αυτών, και ο αναιρεσείων δεν υποβάλλεται σε ένα δυσανάλογο εμπόδιο στο δικαίωμα της προσβάσεως στον Άρειο Πάγο κατά παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, επειδή, ως κρατούμενος, αδυνατεί να εμφανισθεί ενώπιον του γραμματέως τη...
1009)
455/2013 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ. Στο αποδεικτικό επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής δεν απαιτείται να αναφέρεται το όνομα του Δημάρχου, εφόσον κατονομάζεται και υπογράφει ο εξουσιοδοτημένος για την παραλαβή εγγράφων υπάλληλος, ενώ η μη διαγραφή του ενός ζεύγματος από το έντυπο μέρος του επιδοτηρίου «παρέδωσα στο Δήμαρχο Αχαρνών ή στον ορισμένο από αυτόν υπάλληλο» δεν δημι...
1010)
456/2013  
1011)
457/2013  
1012)
458/2013  
1013)
459/2013  
1014)
460/2013 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα τραπεζική εταιρία, στην οποία η επιταγή είχε μεταβιβαστεί λόγω ενεχύρου. Είχε δικαίωμα να υποβάλει την έγκληση. Ορισμός δικηγόρου ως υποκατάστατου του ΔΣ στην εκπροσώπηση της τελευταίας και διορισμός από αυτόν, στα πλαίσια της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, δικηγόρου για την υποβολή της εγκλήσεως. Δεν απαιτείτο βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής όλων των μελών του ΔΣ. Νόμιμη υποβολή της εγκλήσεως. ...
1015)
461/2013 Συνεκδίκαση αναιρέσεων. Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση κατ'
εξακολούθηση (αριθμοί πλαισίου αυτοκινήτων), νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Στοιχεία εγκλημάτων. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς νομιμοποίηση εσόδων και λαθρεμπορία. Απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβιάσεως τεκμηρίου αθωότητας που προβλέπεται από την ΕΣΔΑ. Όχι απόλυτη ακυρότητα από την κατάθεση από τους μάρτυρες αστυνομικούς όσων πληροφορήθηκαν από τον κατηγορούμενο κατά τη μεταφορά του στο Α...
1016)
462/2013  
1017)
484/2013  
1018)
485/2013 Καταδικαστική απόφαση ιδιοκτήτη οικοπέδου και επιβλέποντος μηχανικού για εμπρησμό από αμέλεια, εμπρησμό δασικής εκτάσεως από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία εγκλημάτων. Αναίρεση για έλλειψη νόμιμης βάσεως από το ότι δεν προσδιορίζεται το είδος της αμέλειας που δέχεται το δικαστήριο. Οριστική παύση της ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής, γιατί από την τέλεση των πράξεων μέχρι τη συζήτηση των αιτήσεων αναιρέσεως παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της οκταετίας.
1019)
486/2013  
1020)
487/2013  
1021)
488/2013  
1022)
532/2013  
1023)
533/2013  
1024)
534/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για απάτη εκείνου που παρέστησε ψευδώς σε συμβολαιογράφο ότι είναι κύριος ακινήτου και, έτσι, ο τελευταίος προέβη σε σύνταξη συμβολαίου με ζημία του αληθινού κυρίου. Απόρριψη αιτήσεως.
1025)
535/2013  
1026)
540/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή βεβαίωση. Αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης. Αιτιολογίας ανεπάρκεια ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού αυτού. Απόλυτη ακυρότητα λόγω λήψεως υπόψη ξενόγλωσσου εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε και δεν μεταφράστηκε από νομίμως διορισμένο διερμηνέα, αλλά το δικαστήριο αρκέστηκε στη μετάφραση αυτού στο ακροατήριο από μάρτυρα που δεν είχε την ιδιότητα του διερμηνέα. Αναίρεση και παραπομπή.
1027)
541/2013  
1028)
542/2013  
1029)
556/2013 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής. Υποχρέωση δηλώσεως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή της μεταβολής κατοικίας. Εκ περισσού εξέταση μάρτυρα. Απόρριψη αιτήσεως.
1030)
557/2013 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής. Υποχρέωση δηλώσεως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή της μεταβολής κατοικίας. Εκ περισσού εξέταση μάρτυρα. Απόρριψη αιτήσεως.
1031)
558/2013  
1032)
559/2013  
1033)
560/2013  
1034)
561/2013  
1035)
562/2013  
1036)
563/2013  
1037)
564/2013  
1038)
565/2013  
1039)
566/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
1040)
567/2013  
1041)
568/2013  
1042)
569/2013  
1043)
570/2013  
1044)
571/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση από κοινού, η οποία, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής μετά την παραπομπή (ν. 4055/2012), έχει πλημμεληματικό χαρακτήρα. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι αναγκαία οι αναφορά των επί μέρους πράξεων, με τις οποίες κάθε κατηγορούμενος συνέπραξε στην τέλεση αυτού. Θεμελίωση αρμοδιότητας δικαστηρίου μόνο στο γεγονός ότι η υπόθεση εισήχθη στο κατά την εισαγωγή της αρμόδιο δικαστήριο, ανεξαρτήτως μεταγενέστερου, κατόπιν νομοθετικής μεταβολής, διαφορετικού χαρακτηρ...
1045)
572/2013  
1046)
573/2013  
1047)
574/2013  
1048)
575/2013  
1049)
576/2013  
1050)
577/2013  
1051)
581/2013  
1052)
612/2013  
1053)
613/2013 Καταδικαστική απόφαση για διατάραξη οικιακής ειρήνης της παρ. 3 του άρθρου 334 ΠΚ (παράνομη είσοδος και διαμονή σε χώρο συσκέψεως ΚΕΣΥΠ). Στοιχεία εγκλήματος. Αυτοτελής ισχυρισμός περί πραγματικής πλάνης. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς απόρριψη ισχυρισμού. Αναίρεση και παραπομπή.
1054)
614/2013  
1055)
615/2013  
1056)
616/2013  
1057)
617/2013  
1058)
618/2013  
1059)
619/2013 Καταδικαστική απόφαση για αποπλάνηση ανηλίκου νεωτέρου των δέκα ετών κατ" εξακολούθηση. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για τήρηση πρακτικών με φωνοληψία (άρ. 142α ΚΠΔ) και διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τη διακρίβωση της ψυχογενετήσιας καταστάσεως του κατηγορουμένου. Από τις διατάξεις των άρθρων 333 §2 και 358 του ΚΠΔ δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίδει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους, για να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέ...
1060)
620/2013  
1061)
621/2013  
1062)
629/2013  
1063)
630/2013  
1064)
631/2013 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης γιατί δεν περιέχει, κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, ένα τουλάχιστον λόγο από τους αναφερόμενους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ.
1065)
632/2013 Μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ με τον ν. 3904/2010, δεν επιτρέπεται άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως από τον κατηγορούμενο κατά βουλεύματος. Η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται ούτε στο άρθρο 6§1 της ΕΣΔΑ, ούτε στο άρθρο 20§1 του Συντάγματος ούτε είναι αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας που αναγνωρίζεται από το άρθρο 25 του Συντάγματος. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης.
1066)
633/2013  
1067)
634/2013  
1068)
635/2013  
1069)
636/2013  
1070)
650/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Αναίρεση λόγω ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την αναλήθεια των καταγγελθέντων από την αναιρεσείουσα περιστατικών για την εγκαλούσα και ως προς το σκοπό ασκήσεως κατ αυτής πειθαρχικής και ποινικής διώξεως και παραπομπή.
1071)
651/2013  
1072)
652/2013  
1073)
653/2013  
1074)
654/2013  
1075)
655/2013  
1076)
656/2013  
1077)
657/2013  
1078)
658/2013  
1079)
659/2013  
1080)
670/2013  
1081)
671/2013 Καταδικαστική απόφαση νομίμων εκπροσώπων ομόρρυθμης εταιρίας για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Τις επιταγές φέρεται ότι υπέγραψε τρίτος ως άμεσος αντιπρόσωπος των αναιρεσειόντων. Η πληρεξουσιότητα δεν καλύπτει την παράνομη πράξη της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής, γιατί αντιπροσώπευση στην αδικοπραξία δεν είναι δυνατή. Ως αυτουργός ενέχεται αυτός που υπέγραψε, ενώ οι εντολείς ενδεχομένως να ενέχονται ως ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί. Εσφαλμένη ερμηνεία κ...
1082)
672/2013  
1083)
673/2013  
1084)
674/2013  
1085)
675/2013  
1086)
676/2013  
1087)
677/2013  
1088)
678/2013  
1089)
679/2013  
1090)
680/2013  
1091)
681/2013  
1092)
716/2013  
1093)
717/2013  
1094)
718/2013  
1095)
776/2013  
1096)
777/2013  
1097)
778/2013  
1098)
779/2013  
1099)
780/2013  
1100)
781/2013 Καταδικαστική απόφαση για εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσεως κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια (ν. 2801/2000), παράβαση άρθρου 17 παρ. 8 ν. 1337/1983 και άμεση συνέργεια στις πράξεις αυτές του εκμισθωτή στην εταιρία κινητής τηλεφωνίας του διαμερίσματος του επί της ταράτσας του οποίου εγκαταστάθηκε ο σταθμός. Στοιχεία εγκλημάτων. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς παράβαση ν. 2801/2000 και άμεση συνεργεία σ' αυτήν. Για την εγκατάσταση του σταθμού δεν απαιτείται οικοδομική άδεια και...
1101)
782/2013  
1102)
783/2013  
1103)
784/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σ' αυτήν και απόπειρα απάτης στο δικαστήριο. Στοιχεία εγκλημάτων. Η ψευδής κατάθεση, προκειμένου για αστική διαφορά, πρέπει να αναφέρεται στο αποδεικτέο θέμα. Επαρκώς αιτιολογείται ότι ο αναιρεσείων γνώριζε ότι αυτά που κατέθεσε ήταν ψευδή ως εκ του συναισθηματικού του δεσμού με την αναιρεσείουσα συγκατηγορουμένη του και γιατί όσα κατέθεσε θεμελιώνονταν σε προσωπική του πεποίθηση και δική του πράξη. Προσδιορισμός μέσων και τρόπου, με τ...
1104)
785/2013  
1105)
786/2013  
1106)
787/2013  
1107)
788/2013  
1108)
789/2013  
1109)
790/2013  
1110)
791/2013  
1111)
837/2013  
1112)
838/2013  
1113)
839/2013  
1114)
845/2013  
1115)
849/2013  
1116)
850/2013 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος
συλλήψεως που εκδόθηκε σε βάρος Έλληνα υπηκόου για την άσκηση ποινικής διώξεως από
τις Γαλλικές Αρχές για συνέργεια σε κατοχή και μεταφορά απαγορευμένων εμπορευμάτων
(τσιγάρων) σε οργανωμένη ομάδα, κ.λπ. Περιεχόμενο του εντάλματος. Δεν απαιτείται η
αναφορά του κειμένου των εφαρμοστέων διατάξεων ενόψει του υψηλού επιπέδου
εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών-μελών. Παροχή εγγυήσεων άρθρου 13 παρ. 3 ν.
3271/20...
1117)
868/2013  
1118)
869/2013  
1119)
870/2013  
1120)
871/2013  
1121)
882/2013 Καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Τι πρέπει
να περιέχεται στην αιτιολογία της αποφάσεως για την πληρότητα αυτής. Τυπική αιτιολογία
με εξ ολοκλήρου παραπομπή στο κατηγορητήριο. Ενώ πρόκειται για ανώνυμη εταιρία, δεν
προσδιορίζεται ούτε στο διατακτικό η ιδιότητα και η θέση κάθε αναιρεσείοντος σ' αυτήν.
Αναίρεση και παραπομπή.
1122)
883/2013 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακαλύπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Απόλυτη ακυρότητα γιατί κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο Εισαγγελέας δεν διατύπωσε πρόταση σχετικά με την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Ο λόγος αυτός εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (άρθρ. 511 ΚΠΔ), γιατί η αίτηση περιέχει παραδεκτούς λόγους. Αναίρεση και παραπομπή.
1123)
884/2013  
1124)
885/2013  
1125)
886/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για παράβαση καθήκοντος σε βάρος Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και άλλων προσώπων. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί ο εγκαλούμενος, και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σε αυτές του Εφετείου Πειραιώς, και ως προς τους λοιπούς εγκαλούμενους λόγω συναφείας.
1126)
916/2013  
1127)
917/2013  
1128)
918/2013  
1129)
919/2013  
1130)
920/2013  
1131)
921/2013  
1132)
922/2013  
1133)
923/2013  
1134)
924/2013  
1135)
925/2013 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα, αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, γιατί το επικαλούμενο αποδεικτικό στοιχείο (ένορκη βεβαίωση) που ως νέο προσκόμισε ο αιτών δεν είναι από μόνο του ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανό να οδηγήσει με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος.
1136)
926/2013  
1137)
927/2013  
1138)
928/2013  
1139)
929/2013 Αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου
Πάγου (473§2 ΚΠΔ). Νομότυπη η παραίτηση που έγινε με τον ίδιο τρόπο. Απαράδεκτη η αίτηση.
1140)
948/2013  
1141)
949/2013  
1142)
971/2013  
1143)
972/2013 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε αίτηση της αναιρεσείουσας για αναστολή ποινής
φυλακίσεως κατ' άρθρο 33 παρ. 7 ν. 3904/2010. Ορθώς απορρίφθηκε, με απόφαση του
εφετείου, που συνεδρίασε ως συμβούλιο, έφεση κατ' αυτής ως απαράδεκτη, γιατί δεν
προβλέπεται άσκηση του ενδίκου αυτού μέσου. Οι περιορισμοί στην άσκηση ενδίκων μέσων
δεν αντίκεινται στην ΕΣΔΑ και στο άρθρο 14 παρ. 5 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά
και Πολιτικά Δικαιώματα. Όταν εισάγεται, στο δικαστήριο, που συνεδριάζει ...
1144)
973/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, κ.λπ. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν, το περιεχόμενο των οποίων προέκυπτε από άλλα έγγραφα. Ορθώς
αναγνώστηκε προανακριτική κατάθεση μάρτυρα χωρίς να βεβαιώνεται το ανέφικτο της
προσελεύσεως του, αφού η κατηγορουμένη δεν πρόβαλε αντιρρήσεις. Όχι απόλυτη ακυρότητα ούτε παραβίαση των αρχών της προφορικότητας και της κατ' αντιμωλίαν διεξαγωγής της δίκης. Η λήψη υπόψη των μη αναγνωσθέντων εγγράφων και της προανακριτικής μαρτυρικής ...
1145)
974/2013  
1146)
975/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση φαρμακοποιού για πλαστογραφία (νόθευση ιατρικών συνταγών) και απάτη κατ' εξακολούθηση ασφαλισμένων στον ΟΓΑ, αλλά και των υπαλλήλων του ΟΓΑ. Στοιχεία εγκλημάτων. Επαρκής αιτιολογία της αντίθετης κρίσεως προς την έκθεση γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Πραγματική πλάνη. Ο σχετικός ισχυρισμός φέρει τον χαρακτήρα αρνητικού της κατηγορίας. Ορθώς συνεκτιμήθηκε παραπεμπτικό βούλευμα επί όμοιας υποθέσεως προς ενίσχυση της κρίσεως που είχε ήδη σχηματισθεί από...
1147)
976/2013  
1148)
977/2013  
1149)
978/2013  
1150)
979/2013 Καταδικαστική απόφαση διοικητή νοσοκομείου για παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία εγκλήματος. Οι θητεία των διοικητών που έληγε στις 28.2.2005 παρατάθηκε μέχρι τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των υπουργικών αποφάσεων για το διορισμό των νέων και όχι μέχρι την ανάληψη από τους τελευταίους των καθηκόντων τους (άρθρο 42 παρ. 3 ν. 3329/2005 σε συνδ. με 2 παρ. 1 περ. η και 8 παρ. 1 εδ. α ν. 301/1976, που ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως). Το Τριμελές Εφετείο, που έκρινε αντιθέτως, εσφ...
1151)
980/2013 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος, γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, από την παραπλάνηση με το πλαστό, είναι και η μεταβολή δικαιώματος, η οποία επέρχεται και με την επίτευξη χορηγήσεως παρατάσεως εξοφλήσεως οφειλής. Με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απορρίφθηκε ισχυρισμός για το αντίθετο, ο οποίος είναι όχι αυτοτελής, αλλά αρνητικός υποκειμενικού στοιχείου του εγκλήματος και, συνεπώς, της κατηγορίας. Απόρριψη αιτήσεως.
1152)
981/2013  
1153)
982/2013  
1154)
983/2013  
1155)
984/2013  
1156)
985/2013  
1157)
986/2013  
1158)
987/2013  
1159)
988/2013  
1160)
989/2013  
1161)
998/2013  
1162)
999/2013  
1163)
1000/2013  
1164)
1001/2013  
1165)
1002/2013  
1166)
1003/2013  
1167)
1004/2013  
1168)
1005/2013  
1169)
1017/2013  
1170)
1018/2013  
1171)
1029/2013  
1172)
1080/2013  
1173)
1081/2013  
1174)
1082/2013  
1175)
1083/2013 Άσκηση αναιρέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Η προθεσμία του ενός μηνός προκειμένου για μη τελεσίδικη (εκκλητή) απόφαση, οποία είναι και η αθωωτική, αφού υπόκειται σε έφεση από την εισαγγελική αρχή, αρχίζει από τη δημοσίευσή της και όχι από την τυχόν καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο τελεσιδίκων αποφάσεων, η οποία καταχώριση δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια (ΟλΑΠ 3/2000, 4/2000). Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως.
1176)
1084/2013 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Πότε μπορεί να προσβληθεί η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενώπιον του Αρείου Πάγου για πλαστότητα. Στα πρακτικά δεν απαιτείται να καταχωρίζονται οι ερωτήσεις που υποβάλλονται στους μάρτυρες και οι απαντήσεις τους, εκτός αν ο κατηγορούμενος ζητήσει να καταχωρισθεί κάποια ερώτηση και η σχετική απάντηση. Μη καταχώριση τέτοιων ερωτήσεων και απαντήσεων, καθώς και εσφαλμένη ερμηνεία νομικής διατάξεως δεν συνιστούν πλαστότητα της αποφάσεως. Ορθά δεν απαντήθηκε ισ...
1177)
1085/2013  
1178)
1086/2013  
1179)
1087/2013  
1180)
1157/2013  
1181)
1158/2013  
1182)
1159/2013  
1183)
1160/2013  
1184)
1179/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, εις βάρος Πολωνού υπηκόου εκδοθέν από τις Πολωνικές αρχές για έκτιση ποινής που του έχει επιβληθεί για την αξιόποινη πράξη της βαριάς σωματικής βλάβης. Έφεση ενώπιον του ΑΠ. κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις εκτέλεσης του εντάλματος. Ένσταση παραγραφής. Η παραγραφή θα κρινόταν κατά το ελληνικό δίκαιο, μόνο εφόσον η αξιόποινη...
1185)
1180/2013 Απόρριψη αιτήματος αναβολής για λόγο ανώτερης βίας (αποχή δικηγόρων) λόγω επικείμενης παραγραφής αξιόποινης πράξεως. Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ψευδορκία που τελέστηκε με ένορκη βεβαίωση ενώπιον ειρηνοδίκη. Απαραίτητη η αναφορά της Αρχής ενώπιον της οποίας επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση, καθώς και αν είχε προη...
1186)
1189/2013  
1187)
1193/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του ΑΠ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
1188)
1202/2013  
1189)
1203/2013  
1190)
1214/2013  
1191)
1215/2013  
1192)
1233/2013  
1193)
1234/2013  
1194)
1235/2013  
1195)
1236/2013  
1196)
1249/2013 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Αθώωση της κατηγορουμένης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, για τις πράξεις της κατ' εξακολούθηση υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, για τις οποίες είχε κριθεί ένοχη από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Υπέρβαση εξουσίας. Χειροτέρευση της θέσης της κατηγορουμένης. Καταδίκη με τη δευτεροβάθμια απόφαση άλλης, πλην των παραπάνω, κατ’ εξακολούθηση πράξης υπεξαίρεσης στην υπηρεσία για την οποία (πράξη) δεν είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως ούτε περιλαμβανόταν στο κλητήριο θέσπισμα. Αναιρεί εν μ...
1197)
1250/2013  
1198)
1251/2013  
1199)
1252/2013  
1200)
1253/2013 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση με την επιβαρυντική περίπτωση του ν. 1608/1950. Απόλυτη ακυρότητα γιατί μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας, ενώ δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα για να προτείνει σχετικά με την ενοχή του κατηγορουμένου, παραλείφθηκε να δοθεί ο λόγος και στον κατηγορούμενο-αναιρεσείοντα ή στο συνήγορό του. Η περικοπή των πρακτικών, κατά την οποία ο Πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο αν έχει να προσθέσει τίποτε για την υπεράσπισή του, εμπίπτει στην κατά το ά...
1201)
1254/2013  
1202)
1255/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Ο ισχυρισμός ότι επρόκειτο για λευκή επιταγή που συμπληρώθηκε παρά τα συμφωνηθέντα ήταν αρνητικός της κατηγορίας και όχι αυτοτελής και το Δικαστήριο δεν υποχρεούτο να απαντήσει. Ελαφρυντικό προτέρου εντίμου βίου. Ορθώς δεν απήντησε το Δικαστήριο σε αυτοτελή ισχυρισμό για την αναγνώριση του ελαφρυντικού αυτού, γιατί είχε προβληθεί αορίστως. Απόρριψη αιτήσεως.
1203)
1256/2013  
1204)
1257/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες. Όχι απόλυτη ή σχετική ακυρότητα ή υπέρβαση εξουσίας από τη λήψη υπόψη προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα που είχε δοθεί στα πλαίσια άλλης ποινικής δίκης. Απόρριψη αιτήσεως.
1205)
1258/2013  
1206)
1259/2013  
1207)
1260/2013 Έκδοση Αρμενίου υπηκόου στη Γεωργία βάσει της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως εκδόσεως (ν. 4165/1961) και συμβάσεως Δικαστικής Συνδρομής μεταξύ Ελλάδος και Αρμενίας (ν. 3007/2002). Πότε αποκτά την ελληνική ιθαγένεια τέκνο που γεννήθηκε από μητέρα ελληνίδα (ν. 3284/2004). Ορθό και αιτιολογημένο το εκκαλούμενο βούλευμα. Απόρριψη εφέσεως.
1208)
1261/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος Τούρκου υπηκόου εκδοθέν από τις Γερμανικές αρχές για έκτιση ποινής που του έχει επιβληθεί για την αξιόποινη πράξη της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Έφεση ενώπιον του ΑΠ. κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, με τον όρο της μη επαναπροώθησης ή μεταγενέστερης έκδοση του εκκαλούντα ή την με οποιοδήποτε τρόπο παράδοσή του στην Τουρκία. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσια...
1209)
1262/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος Τούρκου υπηκόου εκδοθέν από τις Γερμανικές αρχές για έκτιση ποινής που του έχει επιβληθεί για την αξιόποινη πράξη της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Έφεση ενώπιον του ΑΠ. κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, με τον όρο της μη επαναπροώθησης ή μεταγενέστερης έκδοση του εκκαλούντα ή την με οποιοδήποτε τρόπο παράδοσή του στην Τουρκία. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσια...
1210)
1263/2013 Άσκηση αναιρέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως από τον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Η προθεσμία του ενός μηνός προκειμένου για μη τελεσίδικη (εκκλητή) απόφαση, οποία είναι και η αθωωτική, αφού υπόκειται σε έφεση από την εισαγγελική αρχή, αρχίζει από τη δημοσίευσή της και όχι από την τυχόν καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο τελεσιδίκων αποφάσεων, η οποία καταχώριση δεν έχει καμιά έννομη συνέπεια (Ολ.ΑΠ 3/2000, 4/2000). Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως.
1211)
1264/2013  
1212)
1265/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αναίρεση: παραδεκτό -απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του ΑΠ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
1213)
1266/2013 Προϋποθέσεις υφ' όρο παραγραφής κατ' άρθρο 8 παρ. 4 ν. 4198/2013. Εφόσον η καταδίκη σε ποινή φυλακίσεως 5 μηνών έλαβε χώρα πριν από τις 11.10.2013 και δεν έγινε αμετάκλητη ούτε έχει εκτιθεί η ποινή, έπρεπε η απόφαση να τεθεί στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου Εισαγγελέα. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως.
1214)
1267/2013 Απόφαση, με την οποία ανακλήθηκε αναστολή ποινής, λόγω υπάρξεως προηγούμενης καταδίκης του αναιρεσείοντος, και, στη συνέχεια, η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική, δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
1215)
1268/2013  
1216)
1277/2013  
1217)
1278/2013  
1218)
1279/2013  
1219)
1280/2013 Καταδικαστική απόφαση για τοκογλυφία από υπαίτιο που επιχειρεί πράξεις επάγγελμα και κατά συνήθεια, και ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβιάσεως επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Αναίρεση ως προς την καταδικαστική διάταξη για την τοκογλυφία γιατί διευκρινίζεται ο χρόνος συνάψεως και αποδόσεως των δανείων για να είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ νομίμου επιτοκίου και τελικώς καταβληθέντος ποσού και αιτιολογείται η συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων, αναγκα...
1220)
1281/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Ως προς την ηθική αυτουργία, προσδιορίζονται τα μέσα και ο τρόπος, με τον οποίο ο ηθικός αυτουργός προκάλεσε στην αυτουργό την απόφαση να τελέσει τις αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες καταδικάστηκε. Λόγος αναιρέσεως ότι έπρεπε να αναβληθεί η δίκη κατ' άρθρο 59 ΚΠΔ απορρίπτεται γιατί στηρίζεται σε εσφαλμένη προ...
1221)
1282/2013  
1222)
1283/2013  
1223)
1284/2013  
1224)
1335/2013 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση άρθρου 1 παρ.5α ν. 2801/2000. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα που αναφέρονταν στα πρακτικά της πρωτοβάθμιας δίκης ως αναγνωσθέντα, καθώς και έγγραφο, το περιεχόμενο του οποίου προέκυπτε από άλλο. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Υπέρβαση εξουσίας γιατί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο α) χειροτέρευσε τη θέση του κατηγορουμένου, γιατί δεν μετέτρεψε σε χρηματική την ποινή φυλακίσεως, η οποία είχε μετατραπεί πρωτοδίκως και β) δεν έλεγξε αν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις αναστολής εκτελ...
1225)
1336/2013 Αναίρεση βουλεύματος από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Προσωρινή κράτηση. Πως υπολογίζεται η προθεσμία αυτής επί πραγματικής συρροής εγκλημάτων (αρθρ. 288 παρ.2 ΚΠΔ). Προϋποθέσεις υπό τις οποίες απαγορεύεται η επιβολή νέας προσωρινής κράτησης του ίδιου κατηγορουμένου για άλλη αξιόποινη πράξη. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν προσωρινές κρατήσεις με δύο εντάλματα για αξιόποινες πράξεις, για τις οποίες σχηματίσθηκαν δύο δικογραφίες. Ορθώς εκδόθηκε το δεύτερο, γιατί η πράξη, την οποία αφορά, φέρει...
1226)
1373/2013 Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από τα καθήκοντά του σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ, η οποία αφορά αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για κανονισμό αρμοδιότητας επί μηνύσεως κατά εισαγγελικού λειτουργού, για λόγους ευπρέπειας, συνισταμένους στο ότι, κατά το παρελθόν, ο μηνυτής είχε ασκήσει κατ' αυτού αγωγή κακοδικίας.
1227)
1374/2013 Δεκτή δήλωση αποχής Αρεοπαγίτη από τα καθήκοντά του σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ, η οποία αφορά αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για κανονισμό αρμοδιότητας επί μηνύσεως κατά εισαγγελικού λειτουργού, για λόγους ευπρέπειας, συνισταμένους στο ότι, κατά το παρελθόν, ο μηνυτής είχε ασκήσει κατ' αυτού αγωγή κακοδικίας.
1228)
1378/2013  
1229)
1379/2013 Νόμος 4198/2013. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Υφ' όρο παραγραφή ποινών διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Προϋποθέσεις. Θέση της υπόθεσης στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις μη εκτελεσθείσες ως άνω αποφάσεις. Καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση και επιβολή ποινής πέντε μηνών, ανασταλείσα. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο. Κηρύσσει απαράδεκτη τη συζήτηση.
1230)
1380/2013  
1231)
1381/2013 Νόμος 4198/2013. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Υφ' όρο παραγραφή ποινών διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών. Προϋποθέσεις. Θέση της υπόθεσης στο αρχείο από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για τις μη εκτελεσθείσες ως άνω αποφάσεις. Καταδίκη για παράβαση του Α.Ν. 690/45, μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών σε συνολική ποινή φυλάκισης 6 μηνών και 10 ημερών, ανασταλείσα. Η υπόθεση έπρεπε να τεθεί στο αρχείο, αφού οι επί μέρους ποινές που συγχωνεύτηκαν και διατηρούν την αυτοτέλειά τους δεν υπερβαίνουν τους 6 μήνες. ...
1232)
1382/2013  
1233)
1383/2013 Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Απόλυτη ακυρότητα. Παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Εγγράφων ανάγνωση. Δεν είναι αναγκαία η ανάγνωση στο ακροατήριο και δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα, ούτε παραβιάζεται η αρχή της δημοσιότητας στο ακροατήριο και της προφορικότητας της διαδικασίας, της εκθέσεως εφέσεως του κατηγορουμένου διότι δεν είναι έγγραφο της αποδεικτικής διαδικασίας αλλά διαδικαστικό έγγραφο και λαμβάνεται ...
1234)
1384/2013  
1235)
1385/2013  
1236)
1386/2013  
1237)
1387/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας, άρθρο 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
1238)
1388/2013 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση από Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο Α.Ε. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. 'Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία. Απόλυτη ακυρότητα. Δικαίωμα σιωπής και μη αυτοενοχοποίησης. Απαγόρευση αποδεικτικής αξιολόγησης, ένορκης κατάθεσης του κατηγορουμένου κατά την διενεργηθείσα από το ΣΔΟΕ προκαταρκτική εξέταση και η οποία περιέχεται αυτούσια στην Ειδική 'Εκθεση Ελέγχου του ΣΔΟΕ, η οποία αναγνώστηκε. Δεν προκύπτει όμως...
1239)
1389/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Ανώνυμες εταιρίες. Ποινική ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Εκτίθενται η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το είδος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους, το ληξιπρόθεσμο αυτών, δηλ. ο ακριβής χρόνος καταβολής τους, η καθυστέρηση καταβολής τους πέραν του τετραμήνου. Διευκρινίζεται η ιδιότητα της...
1240)
1421/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά εκκλητής αποφάσεως. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Διαφοροποίηση της έναρξης της προθεσμίας της περίπτωσης αυτής από την περίπτωση της αναιρέσεως κατά τελεσίδικης απόφασης. Έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά εκκλητής αποφάσεως από τη δημοσίευσή της, και όχι από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, αφού αυτή η έναρξη προβλέπεται για την περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση Εισαγγελέως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμη...
1241)
1422/2013 Ποινική Δικονομία. Έκθεση αναίρεσης. Η έκθεση που δεν περιέχει συγκεκριμένο και σαφή λόγο αναιρέσεως δεν μπορεί να συμπληρωθεί με αναιρετικούς λόγους που περιέχονται σε άλλο, πλην της εκθέσεως, έγγραφο, δήλωση ή υπόμνημα, εκτός εάν με το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου το οποίο συντάσσει ο αναιρεσείων και υπογράφεται από αυτόν και τον συντάξαντα την έκθεση αρμόδιο υπάλληλο, δηλώνεται ότι τούτο αποτελεί ενιαίο σώμα με την έκθεση αναιρέσεως και περιέχονται σ' αυτό παραδεκτοί λόγοι αναιρέσεως, διό...
1242)
1423/2013 Καταδίκη για σωματεμπορία από κοινού, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Εξαναγκασμός (χρήση βίας, απειλές κλπ) αλλοδαπών γυναικών να εκδίδονται σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρότητα. Κατάθεση μάρτυρος, του οποίου η εμφάνιση στο ακροατήριο είναι αδύνατη. Ανάγνωση ενόρκων προαν...
1243)
1424/2013 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Πότε αρχίζει η κυρία διαδικασία και επέρχεται αναστολή της παραγραφής. Πότε καλύπτεται η ακυρότητα της κλήσεως στο ακροατήριο ή του κλητηρίου θεσπίσματος, καθώς και η ακυρότητα της επίδοσης στον κατηγορούμενο. Αναίρεση για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, γιατί το Δικαστήριο, παρά το ότι, με λόγο εφέσεως, προβλήθηκε παραδεκτώς ότι η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος στον κατηγορούμενο, ο οποίος πρωτοδίκως είχε δικαστεί ερήμην, έγινε ακύρως ...
1244)
1429/2013  
1245)
1430/2013  
1246)
1431/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση των εκπροσώπων εργολήπτριας ανώνυμης εταιρίας μηχανικού και εργολάβου για ανθρωποκτονία εργάτη από αμέλεια που συνίσταται στο ότι δεν έλαβαν τα αναγκαία μέτρα που απορρέουν από τις υποχρεώσεις τους, ως εκ της ιδιότητάς τους, και από το άρθρο 90 π.δ. 1073/1981 (κατάβαση μεταλλικών πλαισίων με ειδικά σχοινιά και τροχαλία, φράξιμο του χώρου, όπου θα έπεφταν αυτά, παράσταση επιτηρητή, κ.λ.π.), με αποτέλεσμα να επιπέσει πλαίσιο στον εργάτη και να τον τραυμ...
1247)
1432/2013  
1248)
1433/2013  
1249)
1434/2013  
1250)
1437/2013 Ποινική Δικονομία. Αλλοδαποί. Έκδοση Τούρκου υπηκόου στο κράτος της Τουρκίας, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης τριών ετών για κλοπή κατά συναυτουργία. Έφεση ενώπιον του ΑΠ κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Προσχώρηση σ' αυτή τη Σύμβαση και της Τουρκίας. Λόγοι εφέσεως. Αόριστη έφεση, αφού δεν αναφέρονται στην έφεση σφάλματα ή πλημμέλειες της απόφασης, αλλά προσωπικοί φόβοι. Απορρίπτει έφεση ως απαράδεκτη.
1251)
1456/2013  
1252)
1458/2013  
1253)
1459/2013  
1254)
1460/2013 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε έφεση της αναιρεσείουσας ως ανυποστήρικτη. Οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να αναφέρονται σε πλημμέλειες της εφετειακής αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη και όχι σε πλημμέλειες της πρωτόδικης αποφάσεως ή σε άλλα άσχετα με την απορριπτική αυτή κρίση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου θέματα. Απόρριψη αιτήσεως ως απαράδεκτης, γιατί ο μοναδικός λόγος αναφέρεται σε πλημμέλειες της πρωτόδικης αποφάσεως. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό των πρ...
1255)
1461/2013 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Ανώνυμες εταιρείες. Ποινική ευθύνη Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου. Πραγματικά περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την ιδιότητα του αναιρεσείοντος. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Διευκρινίζεται η ιδιότητα του αναιρεσείοντος, ως Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ανώνυμης εταιρείας. Επιεικέστερος, ως προς την ποινή, ποινικός νόμος ο Ν. 3220/2004, έναντι του Ν. 3943/2011 για ...
1256)
1462/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση κατασκευαστή και επιβλέποντος μηχανικού – μελετητή παραβιάσεως των κανόνων της οικοδομικής από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρο 286 παρ. 1 ΠΚ). Προσδιορίζεται στο διατακτικό, το οποίο με το σκεπτικό αποτελεί ενιαίο σύνολο, το είδος της αμέλειας του κατηγορουμένου. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων για αναβολή και διακοπή της δίκης. Ο αναιρεσείων, από την απόρριψη των άνω αιτημάτων του, δεν στερήθηκε τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και το δικαίωμα γι...
1257)
1463/2013  
1258)
1464/2013  
1259)
1465/2013  
1260)
1466/2013 Αίτηση αναιρέσεως. Προθεσμία επί ερήμην αποφάσεως. Αν η καταχώρηση προηγήθηκε της επιδόσεως της αποφάσεως στον αναιρεσείοντα, η προθεσμία αρχίζει από την επίδοση. Αν η επίδοση προηγήθηκε, η προθεσμία αρχίζει από την καταχώρηση. Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως που ασκήθηκε εκπροθέσμως χωρίς να προβάλλεται και αποδεικνύεται λόγος ανωτέρας βίας.
1261)
1467/2013  
1262)
1495/2013  
1263)
1515/2013 Ποινική Δικονομία. Καταδίκη για υπεξαίρεση. Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μέσα αποδείξεως. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν. Δε δημιουργεί αναιρετική πλημμέλεια, ως προς τα αποδεικτικά μέσα, η μη λήψη υπόψη από το Συμβούλιο, υπεύθυνης δήλωσης, ως νέου στοιχείου αφο...
1264)
1516/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Παραγραφή αδικήματος. Σε περίπτωση νόμιμης και εμπρόθεσμης άσκησης της εφέσεως το Δικαστήριο προχωρεί, παρά την απουσία του εκκαλούντος, στην έκδοση σχετικής αποφάσεως, εφ' όσον συντρέχει περίπτωση εξάλειψης του αξιοποίνου λόγω παραγραφής. Λόγοι αναίρεσης: Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τον ως άνω λόγο, αφού το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη, καίτοι συνέτρεχε περίπτωση εξάλειψης του...
1265)
1517/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείουσας για άμεση συνέργεια σε λαθρεμπορία, συνιστάμενη στο ότι αυτή εξέδωσε άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου, που είχε αγορασθεί στη Γερμανία, χωρίς να ελέγξει αν τα έγγραφα που της υποβλήθηκαν ήταν νόμιμα και χωρίς να αποστείλει το ένα από τα δύο αντίγραφα της διασαφήσεως εισαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρα 155, 157 ν. 2960/2001). Πότε ένα αυτοκίνητο θεωρείται κοινοτικό, ώστε η κατοχή και κυκλοφορία του στην Ελλάδα χωρίς να τηρηθούν οι...
1266)
1518/2013  
1267)
1519/2013  
1268)
1520/2013  
1269)
1521/2013  
1270)
1522/2013 Απαλλακτικό βούλευμα Συμβουλίου Εφετών για απάτη επί δικαστηρίου σε βάρος του Δημοσίου κατ' εξακολούθηση με όφελος και αντίστοιχη ζημία του Δημοσίου άνω των 150.000 ευρώ. Παραπέμπει στην Πλήρη Ολομέλεια το ζήτημα, αν η διάταξη του άρθρου 483 παρ. 3 ΚΠΔ, κατά την οποία ο εισαγγελέας του ΑΠ μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιουδήποτε βουλεύματος, είναι ειδικότερη από αυτήν του άρθρου 308 παρ.1, κατά την οποία το βούλευμα που αφορά έγκλημα του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 είναι αμετάκλητο, ή αν είναι ...
1271)
1528/2013 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Είδος διακινδύνευσης. Δεν δημιουργήθηκε ασάφεια ως προς το είδος της διακινδύνευσης. Απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ακροάσεως. Δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίνει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους για να προβούν σε δηλώσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέσα που εξετάστηκαν. Μέσα αποδείξεως. Καταθέσει...
1272)
1539/2013 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης εις βάρος Ρουμάνου υπηκόου εκδοθέν από τις Ρουμανικές αρχές για άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, ενώπιον του ΑΠ. Ορισμός ευρωπαϊκού εντάλματος, στοιχεία αυτού, προϋποθέσεις εκτέλεσής του. Έλεγχος διττού αξιοποίνου. Περιπτώσεις μη ελέγχου του διττού αξιοποίνου, μεταξύ άλλων και η εγκληματική οργάνωση, εμπορία ανθρώπων κλπ. Δυνατότητα έκτισης της ποινής ...
1273)
1556/2013  
1274)
1557/2013  
1275)
1558/2013 Ενδοοικογενειακή βία. Καταδίκη για βιασμό, αιμομιξία και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Σωματική βλάβη ανηλίκου από τον πατέρα του. Λόγοι αναίρεσης: Εσφαλμένη ερμηνεία. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Μειωμένος καταλογισμός – διαταραχή της προσωπικότητας. Αιτιολογημένη απόρριψη αυτού. Μεταβολή κατηγορίας. Δεν αποτελεί μεταβολή κατηγορίας ο περιορισμός από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο του χρονικού διαστήματος τέλεσης του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος και ο ακριβέστερος προσδιορισμός ότι στο βραχύτερο αυτό...
1276)
1559/2013 Πλαστογραφία. Κατάρτιση, κατ' εξακολούθηση, από τον κατηγορούμενο πρακτικών Δ.Σ. και Γενικών Συνελεύσεων ανώνυμης εταιρίας, τα οποία αυτός κατάρτισε και υπέγραψε ως Πρόεδρος αυτής και με το αναληθές περιεχόμενο ότι παρίσταντο κατά τις παραπάνω συνεδριάσεις και οι εγκαλούντες, οι οποίοι ετύγχαναν μέλη του ως άνω Δ.Σ. οι οποίοι όμως δεν παρίσταντο. Δεν συνιστά αυτή η πράξη κατάρτιση πλαστού εγγράφου αφού ο κατηγορούμενος, συνέταξε και υπέγραψε, με το δικό του όνομα τα έγγραφα αυτά, με το άνω ψευδέ...
1277)
1560/2013  
1278)
1561/2013 Ορθή απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεως, αφού ο εκκαλών-κατηγορούμενος δεν πρόβαλε, με την έφεση, ούτε ακυρότητα της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής ούτε λόγους ανώτερης βίας για να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο. Οι καθορισμοί προθεσμιών για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι σύμφωνοι με την ΕΣΔΑ. Ο αναιρεσείων από δική του παράλειψη στερήθηκε του δικαιώματος να αποδείξει ότι είχε γνωστή διαμονή. Από τις σφραγίδες επί του αποδεικτικού επιδόσεως και τη βεβαίωση περί τοιχοκολλήσεως...
1279)
1562/2013  
1280)
1563/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος, ως προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου και εκπροσώπου εργολήπτριας ανώνυμης εταιρείας για απόπειρα απάτης σε βάρος των συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε βαθμό κακουργήματος κατά συναυτουργία, συνισταμένη στο ότι, με πλαστά στοιχεία, προσπάθησε να εισπράξει υπόλοιπο οφειλόμενης στην εταιρία εργολαβικής αμοιβής, παρά το ότι η εταιρία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως και νόμιμος πλέον, εκπρόσωπός της ήταν ο σύνδικος. Ισχυρισμός ότι η απόπ...
1281)
1564/2013  
1282)
1565/2013  
1283)
1566/2013  
1284)
1567/2013 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη εκχέρσωση δημόσιας δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση για τον ως άνω λόγο, αφού δεν αναφέρει αν η επικληθείσα απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας, με την οποία χαρακτηρίστηκε ως αναδασωτέα η δημόσια δασική έκταση, την οποία εκχέρσωσε παράνομα ο αναιρεσείων, δημοσιεύθηκε στην ΕτΚ, καθώς και αν η απόφα...
1285)
1568/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά εκκλητής αποφάσεως. Προθεσμία και έναρξη αυτής. Διαφοροποίηση της έναρξης της προθεσμίας της περίπτωσης αυτής από την περίπτωση της αναιρέσεως κατά τελεσίδικης απόφασης. Έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά εκκλητής αποφάσεως από τη δημοσίευσή της, και όχι από την καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο, αφού αυτή η έναρξη προβλέπεται για την περίπτωση ασκήσεως αναιρέσεως κατά τελεσίδικης αποφάσεως. Απορρίπτει αναίρεση Εισαγγελέως ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμη...
1286)
1569/2013  
1287)
1570/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
1288)
1571/2013 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
1289)
1572/2013  
1290)
1573/2013  
1291)
1574/2013  
1292)
1575/2013  
1293)
1576/2013  
1294)
1577/2013  
1295)
1578/2013  
1296)
1579/2013 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Λόγος ανωτέρας βίας. Ασθένεια συνηγόρου. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Η προσβαλλόμενη απόφαση αναφέρει ότι δεν απαιτείτο επίδοση της πρωτόδικης απόφασης, αφού ο κατηγορούμενος είχε εκπροσωπηθεί από συνήγορο καθώς και το χρόνο δημοσίευσης της απόφασης αυτής και το χρόνο άσκησης της έφεσης του αναιρεσείοντα, ενώ αιτιολογεί την απόρριψη του λόγου ανώτερης βίας. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτη...
1297)
1580/2013  
1298)
1581/2013 Αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για τοκογλυφία κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία εγκλήματος. Επιτρεπτώς το σκεπτικό αποτελεί επανάληψη του διατακτικού, αφού αυτό περιέχει με πληρότητα περιστατικά που πληρούν την απαίτηση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3160/2003, με τον οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 31 παρ. 2 ΚΠΔ, επιτρέπεται η λήψη υπόψη και η αποδεικτική αξιολόγηση και της καταθέσεως που έχει δώσει ο εγκαλούμενος για τη...
1299)
1582/2013 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για κλοπή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Απόπειρα κλοπής συνιστά και η ενέργεια, που τελεί σε τέτοια συνάφεια και οργανικό δεσμό με την πράξη, ώστε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θεωρείται, κατά την κοινή αντίληψη, τμήμα αυτής που αμέσως οδηγεί στην πράξη, αν από οποιοδήποτε λόγο δεν ανακοπεί, όπως είναι η είσοδος σε ξένο κατάστημα για αφαίρεση, με σκοπό ιδιοποιήσεως, χρηματικού ποσού, η οποία (αφαίρεση) δεν ολοκλη...
1300)
1583/2013  
1301)
1584/2013  
1302)
1585/2013  
1303)
1586/2013  
1304)
1587/2013  
1305)
1588/2013  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1306)
1/2013  
1307)
2/2013  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α Ποιν. Διακ.
1308)
968/2013  
1309)
996/2013  
1310)
997/2013  
1311)
1006/2013  
1312)
1007/2013  
1313)
1016/2013  
1314)
1025/2013  
1315)
1026/2013  
1316)
1027/2013  
1317)
1028/2013  
1318)
1030/2013  
1319)
1031/2013  
1320)
1032/2013  
1321)
1033/2013  
1322)
1067/2013  
1323)
1068/2013  
1324)
1069/2013  
1325)
1070/2013  
1326)
1071/2013  
1327)
1072/2013  
1328)
1073/2013  
1329)
1077/2013  
1330)
1078/2013  
1331)
1079/2013  
1332)
1156/2013  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β Ποιν. Διακ.
1333)
1107/2013 Έφεση εκζητούμενου από τις Γερμανικές αρχές κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης του. Απορρίπτει έφεση ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του. Συναφείς αποφάσεις: ΑΠ 1476/2012, ΑΠ 651/2011.
1334)
1108/2013  
1335)
1109/2013  
1336)
1110/2013  
1337)
1111/2013  
1338)
1155/2013  
1339)
1161/2013  
1340)
1181/2013  
1341)
1182/2013  
1342)
1183/2013  
1343)
1184/2013  
1344)
1185/2013  
1345)
1186/2013  
1346)
1187/2013  
1347)
1188/2013  
1348)
1192/2013 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης. Αδικήματα. α) Ψευδορκία μάρτυρα β) Συκοφαντική δυσφήμηση γ) Άμεση συνεργεία σε απόπειρα απάτης επί δικαστηρίω. Επάρκεια αιτιολογίας για τη καταδίκη και για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί πραγματικής πλάνης. Ο άμεσος δόλος αιτιολογείται με παράθεση πραγματικών περιστατικών που τον θεμελιώνουν. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχειοθετείται το αδίκημα της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα απάτης στο δικαστήριο, αφού αυτό δ...
1349)
1201/2013 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως. Αδίκημα: Απάτη ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας. Λόγοι αναίρεσης: α) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, γ) Σχετική ακυρότητα διαδικασίας στο ακροατήριο. Υπάρχει επάρκεια αιτιολογίας. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Δεν υπάρχει σχετική ακυρότητα της διαδικασίας, από την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος, όταν δεν προτείνεται με λόγο έφεσης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. Επιδικάζει δικαστι...


<< Επιστροφή