<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β
1)
1066/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
2)
1067/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
3)
1068/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
4)
1069/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
5)
1070/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
6)
1071/2012  
7)
1072/2012  
8)
1073/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
9)
1074/2012  
10)
1075/2012  
11)
1076/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
12)
1077/2012  
13)
1078/2012  
14)
1084/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
15)
1085/2012  
16)
1086/2012  
17)
1087/2012  
18)
1105/2012  
19)
1106/2012  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
20)
30/2012  
21)
31/2012  
22)
32/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
23)
33/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
24)
34/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
25)
35/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας δικαστηρίου. Προσδιορίζει ως αρμόδιο καθ' ύλη δικαστήριο για την εκδίκαση της αναφερόμενης στο σκεπτικό εκκρεμούς υποθέσεως το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιώς.
26)
59/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
27)
60/2012  
28)
61/2012  
29)
62/2012  
30)
63/2012  
31)
64/2012 Καταδικαστική απόφαση για αυθαίρετη κατεδάφιση κτίσματος (κατασκευή αυθαίρετου κτίσματος). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου. Απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στρέφεται κατά πρωτόδικης αποφάσεως.
32)
65/2012 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παραβιάσεως ουσιαστικής διατάξεως (άρθρου 367 παρ. 1,2 ΠΚ)
33)
66/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
34)
67/2012 Καταδικαστική απόφαση για φοροδιαφυγή, με καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής μερικότερης πράξεως. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει για επιμέτρηση της ποινής.
35)
68/2012  
36)
69/2012 Απέχει να αποφανθεί προκειμένου να προτείνει ο Εισαγγελέας για την αίτηση αναίρεσης.
37)
70/2012  
38)
71/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
39)
72/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
40)
73/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
41)
74/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
42)
75/2012  
43)
76/2012  
44)
77/2012  
45)
78/2012  
46)
79/2012  
47)
80/2012  
48)
81/2012 Συμπληρώνει το διατακτικό της υπ' αριθμ. 1145/2011 ποινικής απόφασης του Αρείου Πάγου.
49)
82/2012  
50)
83/2012  
51)
84/2012  
52)
85/2012  
53)
104/2012  
54)
168/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Παραδοχή λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου (ιδιότητα νόμιμου εκπροσώπου – πτώχευση ΑΕ κτλ) Αναιρεί – Παύει εν μέρει ποινική δίωξη λόγω παραγραφής – Παραπέμπει κατά τα λοιπά.
55)
169/2012 Αναιρεί παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Παραπέμπει κατά τα λοιπά.
56)
170/2012 Μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ (ΑΝ 86/1967) παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (δεν προσδιορίζει την έννοια του εργοδότη σε ΑΕ κτλ). Αναιρεί, παύει οριστική ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
57)
198/2012  
58)
199/2012  
59)
200/2012  
60)
201/2012  
61)
202/2012  
62)
203/2012  
63)
204/2012  
64)
205/2012  
65)
206/2012  
66)
207/2012  
67)
209/2012  
68)
210/2012  
69)
211/2012  
70)
212/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
71)
213/2012  
72)
214/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
73)
215/2012  
74)
216/2012  
75)
217/2012  
76)
218/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
77)
219/2012  
78)
220/2012  
79)
221/2012  
80)
222/2012  
81)
223/2012  
82)
224/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
83)
225/2012 Αναβάλλει την εκδίκαση της προκειμένης υποθέσεως σε άλλη δικάσιμο που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου αυτή να δικασθεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετάσχει η κωλυομένη Αρεοπαγίτης.
84)
226/2012  
85)
227/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
86)
261/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
87)
262/2012  
88)
263/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
89)
264/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
90)
350/2012  
91)
351/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
92)
352/2012  
93)
395/2012  
94)
396/2012  
95)
397/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
96)
398/2012  
97)
399/2012  
98)
400/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
99)
402/2012 Ορίζει, ως αρμόδιες, τις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και της αντίστοιχης Εισαγγελίας, για το χειρισμό της (επέχουσας θέση εγκλήσεως) προσφυγής κατά Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς.
100)
403/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
101)
404/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
102)
405/2012  
103)
415/2012  
104)
431/2012  
105)
432/2012  
106)
438/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
107)
439/2012  
108)
440/2012  
109)
441/2012  
110)
442/2012  
111)
443/2012  
112)
454/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
113)
456/2012  
114)
457/2012  
115)
458/2012  
116)
459/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
117)
460/2012  
118)
461/2012  
119)
462/2012  
120)
463/2012  
121)
465/2012  
122)
466/2012  
123)
467/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
124)
468/2012  
125)
469/2012  
126)
473/2012  
127)
474/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
128)
475/2012  
129)
487/2012  
130)
514/2012  
131)
515/2012  
132)
518/2012  
133)
519/2012  
134)
520/2012  
135)
521/2012  
136)
522/2012  
137)
523/2012  
138)
529/2012  
139)
530/2012  
140)
531/2012  
141)
532/2012  
142)
533/2012  
143)
541/2012  
144)
555/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
145)
556/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
146)
557/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
147)
558/2012  
148)
584/2012  
149)
602/2012  
150)
618/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
151)
619/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
152)
620/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
153)
621/2012  
154)
622/2012  
155)
623/2012  
156)
624/2012  
157)
625/2012  
158)
640/2012  
159)
641/2012  
160)
642/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
161)
643/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
162)
644/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
163)
645/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
164)
658/2012  
165)
660/2012  
166)
661/2012  
167)
662/2012  
168)
669/2012 Απέχει να αποφανθεί επί της υπό κρίση υπ' αριθ. 7/2011 αιτήσεως, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 259/2010 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης, μέχρι την υποβολή Εισαγγελικής προτάσεως, κατά το σκεπτικό.
169)
670/2012  
170)
671/2012  
171)
676/2012  
172)
678/2012  
173)
679/2012  
174)
680/2012  
175)
681/2012  
176)
682/2012  
177)
683/2012  
178)
684/2012  
179)
685/2012  
180)
686/2012  
181)
687/2012  
182)
688/2012  
183)
689/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
184)
695/2012  
185)
719/2012  
186)
720/2012  
187)
721/2012  
188)
750/2012  
189)
751/2012  
190)
752/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
191)
753/2012  
192)
754/2012  
193)
755/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
194)
756/2012  
195)
757/2012  
196)
758/2012  
197)
759/2012  
198)
760/2012  
199)
761/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
200)
762/2012  
201)
768/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
202)
769/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
203)
770/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
204)
771/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
205)
772/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
206)
773/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
207)
774/2012  
208)
775/2012  
209)
776/2012  
210)
777/2012  
211)
778/2012  
212)
779/2012  
213)
780/2012  
214)
781/2012  
215)
782/2012  
216)
783/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
217)
794/2012  
218)
795/2012  
219)
803/2012  
220)
804/2012  
221)
805/2012  
222)
813/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
223)
814/2012  
224)
815/2012  
225)
816/2012  
226)
817/2012  
227)
821/2012  
228)
822/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
229)
823/2012  
230)
824/2012  
231)
825/2012  
232)
826/2012  
233)
827/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
234)
854/2012  
235)
861/2012  
236)
862/2012  
237)
863/2012  
238)
864/2012  
239)
865/2012  
240)
866/2012  
241)
867/2012  
242)
868/2012  
243)
869/2012  
244)
870/2012  
245)
871/2012  
246)
872/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
247)
904/2012  
248)
905/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
249)
906/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
250)
907/2012  
251)
908/2012  
252)
909/2012  
253)
910/2012  
254)
911/2012  
255)
914/2012  
256)
919/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
257)
920/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
258)
921/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
259)
922/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
260)
923/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
261)
924/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
262)
925/2012  
263)
935/2012  
264)
936/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
265)
937/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
266)
938/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
267)
940/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
268)
950/2012  
269)
951/2012  
270)
952/2012  
271)
953/2012  
272)
954/2012  
273)
955/2012  
274)
956/2012  
275)
961/2012  
276)
971/2012  
277)
973/2012  
278)
974/2012  
279)
975/2012  
280)
976/2012  
281)
977/2012  
282)
978/2012  
283)
979/2012  
284)
980/2012  
285)
981/2012  
286)
982/2012  
287)
983/2012  
288)
984/2012  
289)
985/2012  
290)
986/2012  
291)
987/2012  
292)
988/2012  
293)
989/2012  
294)
990/2012  
295)
1000/2012  
296)
1001/2012  
297)
1002/2012  
298)
1005/2012  
299)
1014/2012  
300)
1015/2012  
301)
1016/2012  
302)
1026/2012  
303)
1032/2012  
304)
1033/2012  
305)
1034/2012  
306)
1035/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
307)
1036/2012  
308)
1037/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
309)
1038/2012  
310)
1039/2012  
311)
1040/2012  
312)
1041/2012  
313)
1064/2012  
314)
1065/2012  
315)
1079/2012  
316)
1080/2012  
317)
1081/2012  
318)
1082/2012  
319)
1083/2012  
320)
1111/2012  
321)
1124/2012  
322)
1130/2012  
323)
1169/2012  
324)
1176/2012  
325)
1225/2012  
326)
1226/2012  
327)
1227/2012  
328)
1228/2012  
329)
1229/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
330)
1230/2012  
331)
1231/2012 Αίτηση αναιρέσεως από δικηγόρο, ο οποίος ούτε συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου στη δίκη επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση ήταν, ούτε ειδικό πληρεξούσιο, που τον νομιμοποιεί στην άσκηση της κρινόμενης αναίρεσης, προσκόμισε. Η αίτηση αναίρεσης δεν ασκήθηκε νομότυπα, αφού ασκήθηκε από πρόσωπο μη δικαιούμενο σε άσκησή της και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.-
332)
1232/2012  
333)
1233/2012  
334)
1234/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
335)
1235/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
336)
1236/2012  
337)
1237/2012  
338)
1238/2012  
339)
1239/2012  
340)
1240/2012  
341)
1275/2012  
342)
1276/2012  
343)
1277/2012  
344)
1287/2012  
345)
1301/2012  
346)
1302/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
347)
1303/2012 Αν ο κατηγορούμενος ασκήσει μετά την 23-12-10 αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος, το οποίο εκδόθηκε μετά την 23-12-10, που τον παραπέμπει στο ακροατήριο για κακούργημα, ο Άρειος Πάγος θα κηρύξει αυτήν απαράδεκτη, αφού το άρθρο 482 ΚΠΔ, έχει καταργηθεί από 23-12-10. Αν όμως ασκήσει αίτηση αναίρεσης είτε πριν είτε μετά την 23-12-10 κατά παραπεμπτικού για κακούργημα βουλεύματος, που εκδόθηκε πριν από τις 23-12-10, τότε το ένδικο αυτό μέσο, είναι παραδεκτό. Δεν παρέχεται δυνατότητα ασκήσεως αναιρέσ...
348)
1304/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
349)
1305/2012  
350)
1306/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
351)
1307/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
352)
1308/2012  
353)
1309/2012  
354)
1310/2012  
355)
1382/2012  
356)
1383/2012  
357)
1450/2012  
358)
1476/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
359)
1477/2012  
360)
1478/2012  
361)
1479/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
362)
1480/2012  
363)
1481/2012  
364)
1486/2012  
365)
1542/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
366)
1543/2012  
367)
1544/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
368)
1545/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
369)
1546/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
370)
1547/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
371)
1580/2012  
372)
1586/2012  
373)
1587/2012  
374)
1598/2012  
375)
1599/2012  
376)
1600/2012  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
377)
36/2012 Αγορά κατοχή και απόπειρα πώλησης ναρκωτικών. Αναίρεση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτοτελής ισχυρισμός άρθρου 29 παρ. 4 Κ.Ν.Ν. Από τη μικροποσότητα ναρκωτικών που έχει προμηθευτεί για τις προσωπικές του ανάγκες, διαθέτει σε άλλον μικρή ποσότητα για δική του αποκλειστική χρήση. Τέτοιος ισχυρισμός δεν προτάθηκε. Παραβίαση δημοσιότητας στο ακροατήριο. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας γιατί το δικαστήριο επέβαλε ποινή 15 μηνών και δεν ερεύνησε τις προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης κ...
378)
37/2012 Αίτηση αναίρεσης. Παραδεκτό - απαράδεκτο. Εκπρόθεσμη άσκησή της. Ανώτερη βία Μη ενημέρωση της αναιρεσείουσας δικηγόρου, ότι η εκπροσωπήσασα αυτήν συνήγορος δεν θα ασκήσει αναίρεση. Θα πρέπει με την άσκηση του ενδίκου μέσου να παρατίθενται τα αποδεικτικά μέσα που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό της ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη.
379)
38/2012 Απορρίπτει αίτημα αναβολής για πλαστότητα πρακτικών. Υπεξαίρεση εντολοδόχου δικηγόρου. Πλημμεληματική πλαστογραφία πρακτικών δίκης. 1. Δεν αναβάλλει κατά τα άρθρα 38 και 338§2 ΚΠΔ την οριστική απόφασή του επί της αιτήσεως και των προσθέτων λόγων περί αναιρέσεως της προσβαλλόμενης αποφάσεως, για πλαστογραφία των πρακτικών της άνω αποφάσεως, γιατί η αποδιδόμενη πλαστότητα των πρακτικών που συνδέεται με λόγο αναιρέσεως και επηρεάζει την κρίση του Αρείου Πάγου, και το δικαστήριο του Α.Π. κρίνει, κατ...
380)
39/2012 Υπεξαίρεση Αρχαίων μνημείων - Παράλειψη Δήλωσης (Ν. 3028/2002). Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε, του ΚΠοινΔ, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, και ΠΟΠΔ λόγω παραγραφής ως πλημμελήματος.
381)
40/2012 Ηθική Αυτουργία σε Πλαστογραφία με χρήση. Υφαρπαγή Ψευδούς Βεβαίωσης-46 παρ. 1 α, 216 παρ. 1 -220 παρ. 1 ΠΚ.. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ', Ε' ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου και παραγραφής ως πλημ/τος. Το ΔΙΚΑΤΣΑ, είναι ΝΠΔΔ και δη υπηρεσία του δημόσιου τομέα, ήτοι αρμόδιο από το νόμο όργανο του Ελληνικού κράτους, ( άρθρα 1, 2, 5 του ν. 741/1997 περί ΔΙΚΑΤΣΑ και ήδη 1, 4 Ν. 3328/2005 περί ΔΟΑ...
382)
41/2012 Φοροδιαφυγή. Μη απόδοση Φ.Π.Α. Επίδοση πράξεων προσδιορισμού Φ Π Α. της ΔΟΥ στο Δήμαρχο, επειδή η αναιρεσείουσα ετύγχανε άγνωστης διαμονής, πριν την ισχύ του ν.3659/2008. Νόμιμη η επίδοση, ωι αγνώστου διαμονής, καίτοι ο Κ.Δ.Δ. δεν περιλαμβάνει ρύθμιση για επίδοση σε αγνώστου διαμονής. Το νομοθετικό κενό καλύπτεται από τη διάταξη του άρθρου 64 παρ.2 του Κ.Φ.Ν.( ν.4125/60 όπως μεταγλωττίστηκε με το π.δ. 331/85). Αίτημα αναστολής δίκης μέχρι εκδόσεως αποφάσεως επί ασκηθεισών προσφυγών στο Διοικητικ...
383)
42/2012 Καταδολίευση δανειστών. Άμεση συνέργεια σ' αυτή. Στι αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικό^ Μεταβίβαση ακινήτων με πωλητήρια συμβόλαια εικονικά αποσκοπώντας στη ματαίωση της ικανοποίησης της απαιτήσεως των εγκαλούντων. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Ακυρότητα. Η ένορκη εξέταση του πολιτικώς ενάγοντος δεν δημιουργεί ακυρότητα. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη η ...
384)
43/2012 Αίτηση καθορισμού συνολικής (551 παρ.1 ΚΠΔ). Συγχωνευτική ποινή. Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας εκείνου που απολύθηκε υπ όρο, συμπέσει ποινή ανώτερη των έξι μηνών για άλλη, μία περισσότερες, τελεσθείσα από δόλο πράξη, παρόλο ότι η ποινή πο είχε ανασταλεί και η νέα συναντώνται κατά την εκτέλεση, δε επιτρέπεται να καταγνωσθεί μία συνολική ποινή, αποτελούμενη απ τη βαρύτερη τούτων, επαυξανόμενη ανάλογα για κάθε μία από τ λοιπές που συντρέχουν, αλλά η νέα ή νέες ποινές, συγχωνευόμενε αυτές μεταξύ ...
385)
44/2012  
386)
45/2012  
387)
127/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
388)
128/2012 Καταδίκη για ψευδορκία μάρτυρος και συκοφαντική δυσφήμιση. Πραγματικά περιστατικά. Κατάθεση ενόρκως, κατηγορουμένου - αναιρεσείοντα ενώπιον Πταισματοδίκη ψευδών και συκοφαντικών περιστατικών. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας λόγω παράνομης παράστασης πολιτικής αγωγής λόγω παραγραφής της αξίωσής του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και έλλειψης ενεργητικής νομιμοποίησης. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Προθεσμία εγκλήσεως. Χρόνος ...
389)
129/2012 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Αγροτικός Συνεταιρισμός. Πότε πρέπει να εξειδικεύεται ο χρόνος τελέσεως κάθε μερικότερης πράξεως. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής για την άνω παράβαση αποφάσεως. Πότε αναγιγνώσκεται έγγραφο από άλλη δίκη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, γιατί δεν εξειδικεύονται οι οφειλόμενες, κατά μήνα, αποδοχές στους εγκαλούντες, για το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταδικάστηκε ο αναιρεσεί...
390)
130/2012 Παραπέμπει εκδίκαση προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς .
391)
131/2012 Παραπέμπει εκδίκαση προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας σε Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς .
392)
132/2012 Αναίρεση κοτ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη, και πρόσθετοι λόγοι. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει ως αβάσιμη.
393)
133/2012 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως εκπρόθεσμη και πρόσθετοι λόγοι. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει ως αβάσιμη.
394)
134/2012 Οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών από την οποία προέκυψε κοινός κίνδυνος για τη ζωή ανθρώπων. Ανθρωποκτονία από αμέλεια, και πρόκληση σωματικών κακώσεων. Για την πράξη της οδήγησης μεταφορικού μέσου υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολογία του δόλου, γιατί αυτός υπάρχει στη θέληση παραγωγής των περιστατικών που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του ως άνω εγκλήματος. Παραδοχή ενσυνείδητης αμέλειας για τα ως άνω εξ αμελείας αδικήματα. Διά...
395)
135/2012 Απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες, διότι ασκήθηκαν από μη δικαιούμενους κατηγορουμένους, μετά την κατάργηση, του άρθρου 482 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικές Δικονομίας με το άρθρο 34 στοιχ. γ' του Νόμου 3404/23.12.2010.
396)
136/2012 Διόρθωση αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεκτή. Διορθώνει.
397)
137/2012 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία αντικειμενική υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Προκήρυξη με την οποία ανακοινώθηκε πρόσληψη από τους κατηγορουμένους, δημοτικούς υπαλλήλους, οκτώ ατόμων για τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου. Κάλυψη των θέσεων χωρίς να πληρούνται από τις δύο, οι προϋποθέσεις - τυπικά προσόντα. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αίτηση αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση...
398)
138/2012 Απορρίπτει αιτήσεις ως απαράδεκτες, διότι αφ' ενός μεν δεν συντάχθηκαν οι σχετικές εκθέσεις και αφ' ετέρου διότι είναι εκπρόθεσμες.
399)
139/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
400)
140/2012 Παραβίαση των κανόνων της οικοδομής. Στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Υποκείμενο του εγκλήματος αυτού, δύναται να είναι εκείνος, ο οποίος έχει τη διεύθυνση ή τη διεξαγωγή του οικοδομικού έργου, όπως ο επιβλέπων μηχανικός. Πότε το έγκλημα τελείται από αμέλεια. Κριτήρια διάκρισης της αμέλειας σε συνειδητή ή χωρίς συνείδηση. Απαραίτητο στοιχείο της ποινικής απόφασης είναι η αναφορά του είδους της αμέλειας που συντρέχει στη συγκεκριμένη περίπτωση, άλλως η...
401)
145/2012 Άρθρα 514, 370 εδ. β' ΚΠΔ. Όταν ο αναιρεσείων πεθάνει μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως, ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση και παύει οριστικώς την ποινική δίωξη.
402)
150/2012 Δέχεται αίτηση αναίρεσης. 1. Ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών μπορεί να ζητήσει την αναίρεση πλην άλλων αποφάσεων και εκείνων του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου που είναι ανέκκλητες, όπως η εκδιδόμενη επί αντιρρήσεων του αρ. 565 του ΚΠΔ, μέσα στην προθεσμία του άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠΔ, ήτοι μέσα σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο του οικείου Πλημμελειοδικείου και όχι από της δημοσιεύσεως της αποφάσεως αυτής. 2. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης του Εισαγγ. Πλημ/κών Χαλκίδος, α...
403)
171/2012 Απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως.
404)
172/2012 Χρήση νοθευμένου εγγράφου και λαθρεμπορία αυτοκινήτου (216 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Δ, Ε, ΣΤ, Η λόγοι αναιρέσεως.
405)
173/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
406)
174/2012 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσίαν.
407)
175/2012 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Πότε δεν συντρέχει το στοιχείο αυτό. Απορρίπτει αίτηση.
408)
176/2012  
409)
230/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
410)
231/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
411)
232/2012 Αρνητική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3904/2010, που αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το άρθρο 111 παρ. 6 ΚΠΔ, έπαυσε η ειδική δωσιδικία των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ με βαθμό ανώτερο του υπαστυνόμου. Τα πλημμελήματα των προσώπων αυτών, που έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου μέχρι τη δημοσίευση (23-12-2010) του νόμου αυτού, δικαστηρίου εκδικάζονται από το δικαστήριο αυτό. Κανονισμός κατά το άρθ...
412)
233/2012 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να στρέφεται κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι στρέφεται κατά εισαγγελικής διατάξεως, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικαστική απόφαση ή βούλευμα.
413)
234/2012 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να στρέφεται κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι στρέφεται κατά εισαγγελικής διατάξεως, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικαστική απόφαση ή βούλευμα.
414)
235/2012 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
415)
236/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη ιατρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων που αναγνώσθηκαν. Αν το δικαστήριο δεν απαντήσει επί μη νόμιμου αιτήματος, δεν υπάρχει έλλειψη ακροάσεως. Απόφαση, με την οποία απορρίπτεται ένσταση αποβολής της πολιτικής αγωγής, είναι οριστική και δεν ανακαλείται. Την έλλειψη ακροάσεως του εισαγγελέα δεν δικαιούται να προτείνει ο κατηγορούμενος ως λόγο αναιρέσεως. >Εφόσον στα πρακτικά ή την απόφαση αναφέρεται ότι...
416)
237/2012 Καταδικαστική απόφαση για αγορανομική παράβαση (διάθεση τροφίμων ακαταλλήλων προς κατανάλωση). Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως γιατί δεν αναφέρεται εάν ο αναιρεσείων είχε την ιδιότητα του κυρίου ή του διευθυντή ή του επόπτη της επιχειρήσεως, αλλά μόνο ότι ήταν αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας, που δεν αρκεί για την ευθύνη του για την άνω αγορανομική παράβαση, και επίσης γιατί δεν γίνεται λόγος για το εάν ο αναιρεσείων διέπραξε την...
417)
238/2012 Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη από το Συμβούλιο Εφετών εφέσεως κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε η αυτοψία πρέπει να μνημονεύεται ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου. Επιτρεπτή η αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος της κατηγορουμένης για αυτοπρόσωπη εμφάνιση κατ' άρθρο 309§2 ΚΠΔ. Με την παράσταση του εισαγγελέα στο συμβούλιο δεν παραβιάζον...
418)
239/2012 Απορρίπτει, κατ' άρθρο 504 παρ.1 ΚΠΔ, ως απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, που απέρριψεν αίτηση του αναιρεσείοντος περί αποζημιώσεώς του 537 ΚΠΔ, λόγω αθωώσεώς του και παράνομης κράτησής του, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης, γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση αυτή δεν είναι τελειωτική.
419)
271/2012 Ανθρωποκτονία με πρόθεση. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ πρώτος λόγος αναιρέσεως, για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής της δίκης. 2. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Η' ΚΠΔ δεύτερος λόγος αναιρέσεως, για απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού μειωμένου καταλογισμού (36 Π Κ) λόγω ανυπαίτιας μέθης.
420)
272/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για απλή συνέργεια σε για παράβαση των άρθρων 1 περ. δ, 2 παρ. 1 και 4 του Ν. 3037/2002. Απαγορεύεται το ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο, περιλαμβανομένων και των υπολογιστών. Οι ανωτέρω διατάξεις του Ν. 3037/2002, που εφαρμόσθηκαν, δεν έρχονται σε αντίθεση με το Σύνταγμα ή προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο ν. 4002/2011 δεν έχει καταστήσει την πράξη ανέγκλητη ούτε περιέχει διατάξεις ευνοϊκότερες από τον προηγούμενο, ενώ δεν κατάργησε το β.δ. 29/1971, το ...
421)
278/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Κρίσιμα στοιχεία για τη θεμελίωση του πιο εγκλήματος που πρέπει να προσδιορίζονται στην καταδικαστική απόφαση είναι: α) η ύπαρξη βεβαιωμένων χρεών, β) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση του χρέους, γ) ο τρόπος πληρωμής του χρέους (εφάπαξ ή με δόσεις) και δ) το ληξιπρόθεσμο αυτού. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
422)
279/2012 Άκυρη επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος. Δέχεται την αίτηση και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
423)
280/2012 Ψευδής καταμήνυση. Λόγοι αναιρέσεως: Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω μη νόμιμης παραστάσεως πολιτικής αγωγής, διότι η παράσταση έγινε με εξουσιοδότηση που δεν φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του εξουσιοδοτούντος και βεβαιώνεται μεν το γνήσιο της υπογραφής σε εξουσιοδότηση με φωτοτυπημένη υπογραφή που έχει σταλεί με τηλεομοιότυπο. Υπέρβαση εξουσίας διότι δεν κηρύχθηκε το απαράδεκτο της παραστάσεως της πολιτικής αγωγής επειδή δεν προσκομίστηκε το γραμμάτιο του Ταμείου Δικαστικών Εισπράξεων γι...
424)
281/2012 Ψευδορκία και συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, λόγω παραβιάσεως των διατάξεων που αφορούν στην εμφάνιση και την υπεράσπιση του δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής Παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως•, διότι η απόφαση έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής ης ...
425)
282/2012 Παράβαση Α.Ν. 86/67. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται τα αποδεικτικά μέσα. 2) Έλλειψη αιτιολογίας σε σχέση με την απόρριψη του ελαφρυντικού. 3) Εσφαλμένη εφαρμογή του περί μετατροπής της ποινής νόμου. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
426)
283/2012 Καταδολίευση δανειστών. Λόγοι αναιρέσεως: Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο λόγω κακής παραστάσεως της πολιτικής αγωγής. Απορρίπτει διότι ο παραστάς ως πολιτικώς ενάγων ομόρρυθμος εταίρος της παθούσας ετερόρρυθμης εταιρείας, παρέστη όχι ατομικώς, αλλ' ως εκπρόσωπος της παθούσας εταιρείας και για λογαριασμό αυτής, προς τη οποία και επιδικάσθηκε με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση χρηματική ικανοποίηση. Απορρίπτεται επίσης και ο δεύτερος λόγος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης α...
427)
284/2012 Ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοχρησία. Αναιρείται ως προς την παράνομη οπλοχρησία για ατόλυτη ακυρότητα, διότι παρέστη μη νομίμως πολιτική αγωγή. Αναιρείται και ως προς την ζωοκτονία, διότι δεν συρρέει με την ζωοκλοπή (απορροφάται από αυτήν). Η μη καταβολή τον παραβόλου πολιτικής αγωγής πριν από την τροποποίηση του νόμου δεν συνεπάγονταν το απαράδεκτο της παραστάσεως. Δέχεται εν μέρει την αίτηση, αναιρεί την απόφαση, παύει οριστικά την ποινική δίωξη της πράξεως της οπλοχρησίας, κηρύσσει απαρά...
428)
285/2012 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές από νόμιμο εκπρόσωπο Ο.Ε. Ποινική ευθύνη. Χρόνος τέλεσης του αδικήματος. Χρόνος έναρξης της παραγραφής. Ο χρόνος διαπίστωσης του αδικήματος, ο οποίος προσδιορίζεται από την ημερομηνία θεώρησης του οικείου πορίσματος του φορολογικού ελέγχου. Επιεικέστερος ποινικός νόμος. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω ασάφειας ως προς το χρόνο τέλεσης του αδικήματ...
429)
286/2012 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ποινική ευθύνη εκδότη. Στοιχεία αδικήματος. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ισχυρισμός περί μη συμπλήρωσης της επιταγής από τον αναιρεσείοντα. Αιτιολογημένη απόρριψη του ισχυρισμού, αφού ο κατηγορούμενος κατά τις παραδοχές της προσβαλλομένης απόφασης, υπέγραψε στη θέση του εκδότη της επιταγής, παρουσία μάρτυρα. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα από τη μη ανάγνωση των επιδίκων επιταγών, καθόσον ...
430)
287/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Στοιχεία εγκλήματος. Δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται και οι ειδικότερες συνθήκες, υπό τις οποίες περιήλθε το πράγμα στην κατοχή του δράστη, αρκεί να εκτίθεται ότι αυτό ήταν προϊόν παράνομης πράξεως και ότι ο δράστης είχε γνώση, έστω και με την έννοια της αμφιβολίας, περί αυτού και θέληση αποδοχής του πράγματος.
431)
288/2012 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ' εξακολούθηση. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' λόγος αναιρέσεως, λόγω απόρριψης αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου, λόγω απαραδέκτου της ασκηθείσας ποινικής δίωξης σε βάρος του, για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, λόγω έλλειψης ειδικής πληρεξουσιότητας και μετά πληρεξουσιότητας της υποβάλλουσας την εναντίον του έγκληση δικηγόρου, για λογαριασμό της τράπεζας .
432)
289/2012 Καταδικαστική απόφαση υπό τη διπλή ιδιότητα του διαχειριστή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και του διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας για μη καταβολή χρεών και των δύο εταιριών, σωρευτικά, προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν υπό την ισχύ του ν. 3220/2004. Στοιχεία εγκλήματος. Τα εγκλήματα συρρέουν αληθώς. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη όσον αφορά τα χρέη της Ε.Π.Ε. Αναιρεί ως προς χρέη α.ε. και ως προς τη διάταξη για την επιβολή ποινής για την μη καταβολή των χρεών και των δύο εταιριών, κηρύσ...
433)
290/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια υπαλλήλου της ΔΕΗ, υπευθύνου συντηρήσεως του δικτύου, ο οποίος δεν είχε μεριμνήσει για τον έλεγχο του δικτύου, μετά από κακοκαιρία, και την αποκατάσταση των βλαβών αυτού, με αποτέλεσμα ηλεκτροφόρος αγωγός να έλθει σε επαφή με το θύμα και να του προκαλέσει θάνατο από ηλεκτροπληξία. Για την ευθύνη του κατηγορουμένου είναι αδιάφορο αν συνέβαλε στο επελθόν αποτέλεσμα και συνυπαιτιότητα του θύματος. Απόρριψη αιτήσεως.
434)
291/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν υπό την ισχύ του ν. 3220/2004. Στοιχεία εγκλήματος. Ο ισχυρισμός ότι η μη καταβολή των χρεών οφείλεται όχι σε δόλο, αλλά στην κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση που προηγήθηκε της βεβαιώσεως των χρεών, είναι αρνητικός της κατηγορίας και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει. Απόρριψη αιτήσεως.
435)
292/2012 Μη καταβολή Χρεών προς το Δημόσιο. 1. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, για λήψη υπόψη εγγράφου, του Πίνακα Χρεών, που δεν αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, διότι συνιστά διαδικαστικό έγγραφο, που υποβλήθηκε με τη μηνυτήρια αναφορά και ήταν γνωστό στην κατηγορούμενη. 2. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και ειδικότερα για ασάφεια και αντίφαση ως προς το χρόνο τέλεσης τη...
436)
293/2012 Μη καταβολή αποδοχών εργαζομένων (ΑΝ 690/45). Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, α) για ασάφεια και αντίφαση ως προς το χρόνο τέλεσης της πράξης, β) για ασάφεια και αντίφαση, ως προς το όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ και το ποινικά υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, και γ) για αναιτιολόγητη απόρριψη του ελαφρυντικού του άρ. 84 παρ.2 εδ. β ΠΚ.
437)
294/2012 Μη καταβολή εισφορών εργαζομένων σε ΙΚΑ (ΑΝ 86/67). Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, α) για ασάφεια και αντίφαση ως προς το χρόνο τέλεσης της πράξης, β) για ασάφεια και αντίφαση, ως προς το όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ και το ποινικά υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, και γ) για αναιτιολόγητη απόρριψη του ελαφρυντικού του άρθρ. 84 παρ.2 εδ. β ΠΚ.
438)
295/2012 Μη καταβολή εισφορών εργαζομένων σε ΙΚΑ (ΑΝ 86/67). Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, α) για ασάφεια και αντίφαση ως προς το χρόνο τέλεσης της πράξης, β) για ασάφεια και αντίφαση, ως προς το όργανο εκπροσώπησης της ΑΕ και το ποινικά υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο, και γ) για αναιτιολόγητη απόρριψη του ελαφρυντικού του άρθρ. 84 παρ.2 εδ. β ΠΚ.
439)
296/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Στοιχεία εγκλήματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του αναιρεσείοντος απέρρεε από την ιδιότητά του ως εργοδότη του παθόντος και, επομένως, έχοντος, προς αυτόν, το καθήκον πρόνοιας. Η ιδιωτική γνωμοδότηση δεν αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αλλά λαμβάνεται υπόψη και συνεκτιμάται ως έγγραφο. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξε...
440)
297/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη διευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρίας για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν υπό την ισχύ του ν. 3220/2004. Στοιχεία εγκλήματος. Ο ισχυρισμός ότι η μη καταβολή των χρεών οφείλεται όχι σε δόλο, αλλά στην κήρυξη της εταιρίας σε πτώχευση που προηγήθηκε της βεβαιώσεως των χρεών, είναι αρνητικός της κατηγορίας και το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει. Ορθά το δικαστήριο δεν απάντησε σε ισχυρισμό για αναγνώριση ελαφρυντικών, γιατί αυτός προβλήθηκ...
441)
324/2012 Έκδοση Έλληνα σε Ρουμανία, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης, για έκτιση ποινής. Απορρίπτει αίτηση αντικατάστασης προσωρινής κράτησης λόγω παραίτησης. Δέχεται ουσία έφεση εκζητουμένου. Αρμόδιο για τη διάταξη ή την άρνηση εκτέλεσης ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης που έχει εκδοθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης ποινής και δη για έκτιση της ποινής ημεδαπού ή αλλοδαπού που κατοικεί στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις του άρθρου 11 του ν. 3251/2004, είναι το επιλαμβανόμενο της εκτελέσεως του εντάλματος, σ...
442)
325/2012 Απορρίπτει ως απαράδεκτη έφεση εκζητούμενου κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών, με την οποία διατάσσεται η έκδοση του στις Αλβανικές Αρχές, λόγω παραιτήσεώς του από αυτήν με δήλωση που καταχωρίσθηκε στα πρακτικά.
443)
326/2012 Καταδικαστική απόφαση για δυσφήμηση κατά μετατροπή κατηγορίας για συκοφαντική. Στοιχεία εγκλήματος. Με την ανακοίνωση ψευδών χαρακτηρισμών (και όχι γεγονότων) δεν στοιχειοθετείται το έγκλημα της δυσφημήσεως. Το Δικαστήριο όφειλε να μη καταδικάσει τον αναιρεσείοντα για δυσφήμηση, αλλά να διερευνήσει αν αυτός είχε διαπράξει εξύβριση. Αναιρεί για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και παραπέμπει για να διερευνηθεί το ζήτημα τούτο και ως προς τη διάταξη για την επιβολή ποινής.
444)
327/2012 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα τραπεζική εταιρία, η οποία εδρεύει στην αλλοδαπή. Προϋποθέσεις νομότυπης υποβολής εγκλήσεως. Αναίρεση αφενός για υπέρβαση εξουσίας, γιατί το δικαστήριο απέρριψε αυτοτελή ισχυρισμό του αναιρεσείοντος για μη νομότυπη υποβολή της εγκλήσεως χωρίς ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, εφόσον οι νόμιμες προϋποθέσεις υποβολής της δεν προέκυπταν από τα στοιχεία της δικογραφίας, αφού είχε προσκομιστεί μόνο ...
445)
353/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
446)
354/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
447)
355/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής για την άνω παράβαση αποφάσεως. Η ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, που απορρίφθηκε πρωτοδίκως, για να επαναφερθεί παραδεκτά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο πρέπει να προταθεί με λόγο εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση.
448)
356/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Τι πρέπει να περιέχει η αιτιολογία της καταδικαστικής για την άνω παράβαση αποφάσεως. Η ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος, που απορρίφθηκε πρωτοδίκως, για να επαναφερθεί παραδεκτά στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο πρέπει να προταθεί με λόγο εφέσεως. Απορρίπτει αίτηση.
449)
357/2012 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για πλαστογραφία μ£ χρήση κατά συναυτουργία, γιατί τα επικαλούμενα αποδεικτικά στοιχεία, που ως νέα προσκόμισε ο αιτών (ένορκες βεβαιώσεις), δεν ήταν από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανά να οδηγήσουν με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος, ενώ οι ανακριτικέ...
450)
358/2012 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Αθηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
451)
359/2012 Ορθά και αιτιολογημένα το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε προσφυγή του κατηγορουμένου κατά κλητηρίου θεσπίσματος, με το οποίο παραπέμφθηκε αυτός για συκοφαντική δυσφήμηση και δυσφήμηση^ ανώνυμης εταιρίας. Στοιχεία εγκλημάτων. Ο ψευδής ισχυρισμός θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση του δράστη και δεν απαιτείται παράθεση άλλων σχετικών με τη γνώση περιστατικών. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως του εισαγγελέα του ΑΠ.
452)
360/2012 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από νόμιμο εκπρόσωπο Α.Ε. Ποινική ευθύνη εκδότη. Στοιχεία αδικήματος. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ισχυρισμός περί του ότι ο αναιρεσείων δεν ήταν κατά το χρόνο εκδόσεως των επιταγών νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Ο σχετικός ισχυρισμός αποτελεί αρνητικό της κατηγορίας ισχυρισμό δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας και η απόρριψή του και δεν ασκεί έννομη επιρροή για τη στοιχειοθέτηση του αδικήμα...
453)
361/2012 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών, ηρωίνης, από τοξικομανή . Αναίρεση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτοτελής ισχυρισμός άρθρου 29 παρ. 1 Κ.Ν.Ν., προμήθεια και κατοχή για δική του αποκλειστική χρήση. Τέτοιος ισχυρισμός προτάθηκε. Αιτιολογημένη η απόφαση τόσο ως προς την ενοχή όσο και ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού. Απορρίπτει αναίρεση.
454)
362/2012 Μη καταβολή χρεών στο δημόσιο. Επιβολή πολλαπλού τέλους από το Διευθυντή του Τελωνείου για λαθρεμπορία τσιγάρων. Κοινοποίηση καταλογιστικής πράξης επιβολής πολλαπλού τέλους. Η άσκηση προσφυγής κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, δεν απαλλάσσει την αναιρεσείουσα από την καταβολή ποσοστού 30% επί του παραπάνω τέλους. Η μη καταβολή του ποσοστού αυτού, στοιχειοθετεί το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο. Η επί της λαθρεμπορίας απαλλαγή δεν επηρεάζει τη δίκη για την αξιόποινη πράξη της...
455)
363/2012 Αυθαίρετες κατασκευές. Απαράδεκτος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως της πρώτης αιτήσεως αναιρέσεως , για κακή σύνθεση του δικαστηρίου, λόγω αποδοχής δήλωσης αποχής της προεδρεύουσας με παρεμπίπτουσα απόφαση, καθόσον η απόφαση που δέχεται τη δήλωση αποχής δικαστή, κατά το άρθρο 23 του ΚΠΔ, μέλους της συνθέσεώς του, για σοβαρούς λόγους ευπρέπειας, δεν επιτρέπεται στους διαδίκους να ασκήσουν το ένδικο μέσο της αναίρεσης και αν ακόμη η οριστική επί της κατηγορίας από...
456)
416/2012 Θανατηφόρα Σωματική Βλάβη (308, 311 περ.β ΠΚ). Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ ΚΠΔ 3ος λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Γ, Δ ΚΠΔ 4ος λόγος αναιρέσεως. Τα συντασσόμενα κατά τα άρθρα 140 επομ. ΚΠΔ πρακτικά της δίκης περιέχουν υποχρεωτικά και όλες τις κατ' άρθρο 370 ΚΠΔ δημοσιευόμενες αποφάσεις του δικαστηρίου και συνιστούν, απόφαση και πρακτικά, ένα ενιαίο σύνολο και όχι χωριστό έγγραφο. Όταν δε στα πρακτ...
457)
417/2012 Κατάρτιση πλαστών εγγράφων κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απλή συνέργεια σε κακουργηματική απάτη, τετελεσμένη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Νόθευση εκκαθαριστικών σημειωμάτων και κατασκευή πλαστών εγγράφων και πλαστές σφραγίδες, και χρήση αυτών από συγκατηγορούμενο σε τράπεζες προκειμένου να χορηγηθούν στους κατηγορουμένους δάνεια. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμέν...
458)
418/2012  
459)
419/2012  
460)
420/2012 Πλαστογραφία - Νόθευση Εγγράφου φορτωτικής με χρήση σε Τελωνείο (216 παρ.1 ΠΚ). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε, του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου και παραγραφής ως πλημμελήματος.
461)
421/2012 Χρήση πλαστού εγγράφου. Αναίρεση. Βάσιμος ο λόγος έλλειψης αιτιολογίας (άρθρο. 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ), διότι δεν εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά από τα οποία προκύπτει η γνώση του αναιρεσείοντα ότι το έγγραφο που χρησιμοποίησε ήταν πλαστό. Αναιρεί.
462)
422/2012 Ψευδής Καταμήνυση και Συκοφαντική Δυσφήμηση. Απαράδεκτος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για κακή σύνθεση του δικαστηρίου, λόγω αποδοχής δήλωσης αποχής της προεδρεύουσας με παρεμπίπτουσα απόφαση. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠοινΔ, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για παραβίαση δεδικασμένου του άρθρου 57 ΚΠΔ, που προέκυπτε από αμετάκλ...
463)
423/2012 Αιτήσεις αναιρέσεως που ασκήθηκαν με δηλώσεις που επιδόθηκαν στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (473§2 ΚΠΔ). Νομότυπες οι παραιτήσεις που έγιναν με τον ίδιο τρόπο. Απαράδεκτες οι αιτήσεις.
464)
424/2012 Αναβάλλεται η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, κατ' άρθρο 515 ΚΠΔ, λόγω ιδιαίτερα εξαιρετικής περίπτωσης μη μεταγωγής του κρατούμενου αναιρεσείοντος. Αν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ενώπιον του Διευθυντή των φυλακών ένα αίτημα αναβολής δίκης επί αναίρεσης κρατουμένου στις φυλακές, ο οποίος και δεν μετάγεται, το δε αίτημα αυτό δε διαβιβάζεται έγκαιρα στο δικαστήριο, μέσω του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η υπόθεση συζητείται ερήμην του νομότυπα κλητευθέντος στη φυλακή αναιρεσείοντος, η ευθύνη και οι κ...
465)
425/2012 Αναβάλλεται η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, κατ' άρθρο 515 ΚΠΔ, λόγω ιδιαίτερα εξαιρετικής περίπτωσης μη μεταγωγής του κρατούμενου αναιρεσείοντος. Αν υποβάλλεται εμπρόθεσμα ενώπιον του Διευθυντή των φυλακών ένα αίτημα αναβολής δίκης επί αναίρεσης κρατουμένου στις φυλακές, ο οποίος και δεν μετάγεται, το δε αίτημα αυτό δε διαβιβάζεται έγκαιρα στο δικαστήριο, μέσω του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και η υπόθεση συζητείται ερήμην του νομότυπα κλητευθέντος στη φυλακή αναιρεσείοντος, η ευθύνη και οι κ...
466)
426/2012 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, γιατί αυτός, με αυτά που ισχυρίζεται, χωρίς να προσκομίζει κανένα στοιχείο προς απόδειξη αυτών, ουσιαστικά επιδιώκει τον επανέλεγχο της κατηγορίας, ο οποίος είναι ανεπίτρεπτος.
467)
433/2012 Αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως Τριμελούς "Πλημμελειοδικείου που δίκασε ως Εφετείο για αγορανομική παράβαση και καταδίκασε τον αναιρεσείοντα ως Πρόεδρο του Διοικητικό Συμβουλίου και αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της ανώνυμης εταιρείας που κατείχε και διέθετε ακατάλληλο προς βρώση καταναλωτικό αγαθό (γάλα). Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση κατά παραδοχή των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης και για έλλειψη νόμιμης βάσεως διότι ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό ανα...
468)
434/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
469)
435/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
470)
450/2012 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Αβάσιμοι ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα .της διαδικασίας; λόγου ανεπαρκούς προσδιορισμού της ταυτότητας ορισμένων από τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Απορρίπτεται η αίτηση.
471)
451/2012  
472)
452/2012 Η αίτηση αναιρέσεως πρέπει να στρέφεται κατά αποφάσεως ή βουλεύματος. Απορρίπτεται η αίτηση, διότι στρέφεται κατά εισαγγελικής παραγγελίας, η οποία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως δικαστική απόφαση ή βούλευμα.
473)
486/2012 Άρθρο 340 παρ. 1, 34 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολής λόγω κωλύματος (συνηγόρου του κατηγορουμένου στην προκείμενη περίπτωση) απόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψή του. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
474)
491/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
475)
492/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
476)
493/2012 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαραίνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), για την εφαρμογή του α.ν. 86/1967, πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 € (άρθρο 33 του ν. 3346/2005 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 30 του ν. 3904/2010). Αν η αίτηση αναιρέσεως κριθεί παραδεκτή, ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Αναιρείται η απόφαση, γιατί λόγω ποσού η πράξη κατέστη ανέγκλητη, και κηρύσσεται αθώος ο κατηγορούμενος.
477)
494/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
478)
496/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
479)
497/2012 Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
480)
498/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας 136 Κ.Π.Δ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής συμπληρωματικής μηνυτήριας αναφοράς σε βάρος δικαστικών λειτουργών και Εισαγγελικού λειτουργού του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας. Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών στο Πρωτοδικείο Πειραιά και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά και τ...
481)
499/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών για υπεξαγωγή εγγράφων. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετούσε η εγκαλουμένη αντεισαγγελέας.
482)
500/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναιρέσεως εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.

483)
501/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
484)
502/2012 Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρος. Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απάτη ενώπιον πολιτικού Δικαστηρίου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτιση πλαστού τιμολογίου σχετικά με δαπάνες που δήθεν έγιναν από τον αναιρεσείοντα, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί σε μισθωτική διαδικασία, προκειμένου να του επιδικασθούν τα ποσά που αξίωνε με την αγωγή του. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι.. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ε...
485)
503/2012  
486)
504/2012 Πνευματική ιδιοκτησία. Παράβαση του άρθρου 66 παρ. 1 και 3 του ν. 2121/1993. Αντιγραφή και αναπαραγωγή κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων CD. Ποινική ευθύνη. Έννοια έργου (πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα). Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
487)
537/2012 Άμεση συνέργεια σε απάτη κατ' εξακολούθηση. Απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστηρίου που εκδόθηκε με ωσεί παρούσα την κατηγορουμένη αναιρεσείουσα, αφού αυτή εμφανίστηκε στο ακροατήριο, όπου προβλήθηκε αίτημα αναβολής της δίκης για συγκατηγορούμενό της, απορρίφθηκε το σχετικό αίτημα μετά από εξέταση μάρτυρα και ανάγνωση σχετικής ιατρικής βεβαίωσης, στη συνέχεια αυτή ζήτησε διακοπή της δίκης για να επικοινωνήσει με το συνήγορο της δόθηκε η διακοπή και μετά τη διακοπή δεν εμφανίστηκε. Στο παραπάνω πρωτοβάθ...
488)
538/2012  
489)
539/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
490)
540/2012 Υπεξαίρεση κακουργηματική (άρθρο 375 παρ. 1, 2 ΠΚ). Βάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, κύριοι και πρόσθετοι, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄, Ε΄ ΚΠΔ.
491)
569/2012 Απάτη κακουργηματική κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Β, Δ , Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για ακυρότητα διαδικασίας, έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που εκδικάζει την κατηγορία, συνεπεία έφεσης του κατηγορουμένου, σε περίπτωση που στον πρώτο βαθμό έχει γίνει δεκτή η ασκηθείσα πολιτική αγωγή για κάποιο ποσό, αν ο πολιτικώς ενάγων είναι ...
492)
570/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση από κοινού (άρθρο 19 ν. 2523/1997). Στοιχεία εγκλήματος. Έννοια «από κοινού». Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης. Πότε αρχίζει η παραγραφή του εγκλήματος. Πότε αρχίζει η κύρια διαδικασία. Η αναστολή της παραγραφής επέρχεται και αν, με το κλητήριο θέσπισμα, ο κατηγορούμενος παραπέμπεται σε αναρμόδιο δικαστήριο. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο είναι επιτρεπτή η εξέ...
493)
571/2012 Αυτεπάγγελτος διορισμός συνηγόρου ή διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου από το δικαστήριο, κατόπιν αιτήσεως του αυτοπροσώπως εμφανιζόμενου στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου αναιρεσείοντος για οιοδήποτε λόγο, όπως λόγω οικονομικής αδυναμίας του αναιρεσείοντος να διορίσει δικηγόρο της αρεσκείας του, δεν προβλέπεται στη διαδικασία στον Άρειο Πάγο, όταν δικάζει ως ακυρωτικό δικαστήριο, ούτε παραβιάζεται το άρθρο 6 παρ.3 γ' της ΕΣΔΑ ή το άρθρο 20 Συντ., εκ τούτου και εκ του ότι δεν επιτρέπεται αυτοπρόσωπη...
494)
572/2012 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
495)
573/2012 Απορρίπτει αίτηση, αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι ασκήθηκε από μη δικαιούμενο κατηγορούμενο, μετά την κατάργηση του άρθρου 482 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το άρθρο 34 στοιχ. γ' του Νόμου 3404/23.12.2010.
496)
574/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
497)
575/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για οργάνωση και κατεύθυνση σε αγορά και κατοχή και για μεσολάβηση σε αγοραπωλησία ναρκωτικών κατ' εξακολούθηση και κατά συνήθεια και από δράστη, ιδιαίτερα επικίνδυνο. Στοιχεία εγκλημάτων. Επιτρεπτώς το σκεπτικό αποτελεί επανάληψη του διατακτικού (το οποίο ταυτίζεται με το κατηγορητήριο), αφού το διατακτικό περιέχει με πληρότητα περιστατικά, εκτός από τα τυπικά στοιχεία του κατηγορητηρίου, που πληρούν την απαίτηση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόλ...
498)
576/2012  
499)
577/2012 Υπέρβαση εξουσίας του δικαστηρίου, που απέρριψε τις εφέσεις των τριών απόντων εκκαλούντων, ως ανυποστήρικτες, αντί να τις ερευνήσει με ωσεί παρόντες αυτούς, αφού η υπόθεση είχεν αναβληθεί δύο φορές, λόγω σημαντικού αιτίου, με αίτηση των κατηγορουμένων, σε ρητή δικάσιμο, χωρίς κλήτευση αυτών.
500)
578/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Στοιχεία εγκλήματος, Το ίδιο συκοφαντικό δημοσίευμα κατά του ίδιου προσώπου σε περισσότερες εφημερίδες συνιστά πράξη κατ' εξακολούθηση, έστω και αν οι εφημερίδες εκδόθηκαν την ίδια ημέρα. Το μέτρο της αναστολής, που διατάχθηκε, είναι ευμενέστερο από αυτό της μετατροπής. Απόρριψη λόγου για υπέρβαση εξουσίας ελλείψει εννόμου συμφέροντος. Έγγραφα, τα οποία προσκόμισε ο ίδιος ο αναιρεσείων και αναγνώσθηκαν. Έλλειψη εννόμου συμφ...
501)
579/2012 Εξύβριση έργω δια του τύπου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ασκηθείσα με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης, όχι εντός 10ημέρου (αντί 20ημέρου), άσκησης από της καταχώρησης στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων και λόγω του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική, αφού απέρριψε τις εφέσεις των δύο κατηγορουμένων ως απαράδεκτες, ενόψει της σύντμησης των προθεσμιών ενδίκων μέσων , στα εγκλήματα του τύπου στο ήμισυ. Οι επιβαλλόμενες διατυπώσεις...
502)
580/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, ήδη Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει από τις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών (στις οποίες είχε παραπεμφθεί από αυτές του Πρωτοδικείου Πειραιώς με απόφαση του Αρείου Πάγου, σε συμβούλιο), σ' αυτές του Πρωτοδικείου Θηβών. Αρμόδιος για τον κανονισμό ο Άρειος Πάγος, σε συμβούλιο, γιατί στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών,...
503)
581/2012 Σωματική βλάβη εξ αμελείας. Έγκλημα παραλείψεως. Πτώση μεταλλικής ανακλινόμενης σκάλας σε παιδότοπο που λειτουργούσε εντός του εστιατορίου «GOODYS» και τραυματισμός ανήλικης που βρισκόταν στο χώρο ταυ παιδότοπου. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση για καταβολή ιδιαίτερης επιμέλειας, λόγω της ιδιότητάς του αναιρεσείο...
504)
582/2012 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Έγκλημα παραλείψεως. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εργατικό ατύχημα. Θάνατος εργάτη κατά την εκσκαφή επιμήκους ορύγματος για εγκατάσταση αγωγού ομβρίων υδάτων. Κατηγορούμενοι: α) εργοταξιάρχες της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την επέκταση γραμμής του Αττικό Μετρό, β) Νόμιμος εκπρόσωπος της Ο.Ε. η οποία είχε αναλάβει υπεργολαβικά την εκτέλεση αποχετευτικού δικτύου υπό ανέγερση σταθμού. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι Σχετική ακυρότητα, κλητηρίου θεσπίσματος, η οποία ...
505)
583/2012 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται και για την απόρριψη τον αιτήματος αναβολής για σημαντικά αίτια. Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω ασθενείας του για την απόδειξη της οποίας προσκομίστηκε ιατρική βεβαίωση, επειδή δεν αναφέρονται στην απόφαση περιστατικά που να καθιστούν χωρίς αποδεικτική αξία την ιατρική βεβαίωση και την κατάθεση. Αναιρείται η απόφαση αφενός για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής και αφετ...
506)
585/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και οδήγηση δίκυκλης μοτοσικλέτας, υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών, από την οποία πράξη προέκυψε κοινός κίνδυνος ανθρώπων. Στοιχεία εγκλημάτων. Δεν δημιουργείται ακυρότητα από την ανάγνωση προανακριτικής καταθέσεως μάρτυρα χωρίς να βεβαιωθεί η αδυναμία εμφανίσεώς του, εφόσον ο κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του δεν εναντιώθηκαν σχετικά. Δεν παραβιάστηκαν τα υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου και οι αρχές της δίκαιης δίκης (ά...
507)
587/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά κατά Προέδρων Εφετών Αθηνών κ.λπ. για αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως. Θέση στο αρχείο. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να κρίνει αυτός για την ορθότητα ή μη της αρχειοθετήσεως και, αν συντρέξει περίπτωση, στις ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
508)
626/2012 Σωματική βλάβη παρ’ υποχρέου. Εργατικό ατύχημα. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ και Ε΄ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως.
509)
627/2012 Πειθαρχικό Παράπτωμα, παράβαση άρθρου 42 και 43 παρ. 1 β, 1δ Ν. 2830/2000, περί Κώδικα Συμβολαιογράφων. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Α' λόγοι αναίρεσης, κατά απόφασης Πενταμελούς Εφετείου, κρίναντος πειθαρχικό παράπτωμα συμβολαιογράφου, ως δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Συμβολαιογράφων.
510)
646/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
511)
647/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
512)
648/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
513)
649/2012 Πειθαρχικό Παράπτωμα, παράβαση άρθρου 42 και 43 παρ. 1 β, 1δ Ν. 2830/2000, περί Κώδικα Συμβολαιογράφων. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Α' λόγοι αναίρεσης, κατά απόφασης Πενταμελούς Εφετείου, κρίναντος πειθαρχικό παράπτωμα συμβολαιογράφου, ως δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Συμβολαιογράφων.
514)
650/2012 Λαθρεμπορία κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία του εγκλήματος. Πραγματικά περιστατικά. Λαθρεμπορία καυσίμων (πετρελαίου κίνησης). Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δόλος. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
515)
651/2012 Παραπέμπει μηνυτήρια αναφορά κατά Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κλπ σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές Πειραιώς.
516)
652/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
517)
653/2012  
518)
654/2012  
519)
672/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία εγκλημάτων. Δεν ήταν απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων και των μαρτυρικών καταθέσεων μεταξύ τους ή να προσδιορίζεται ποιο βάρυνε περισσότερο για το σχηματισμό της δικανικής κρίσεως, ούτε η αντίκρουση μαρτυρικής καταθέσεως αντίθετης με αυτά που έγιναν δεκτά. Απόρριψη αιτήσεως.
520)
673/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Στοιχεία εγκλήματος. Δεν ήταν αναγκαία η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους. Απόρριψη αιτήσεως.
521)
674/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για επιδίωξη εκπληρώσεως τοκογλυφικών ωφελημάτων (άρθρ. 404§2 περ. β ΠΚ). Στοιχεία εγκλήματος. Δεν ήταν απαραίτητος ο προσδιορισμός του τρόπου εξαγωγής του παράνομου επιτοκίου ούτε η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των διαφόρων αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος διακοπής της δίκης για να εκπροσωπηθεί ο κατηγορούμενος και από δεύτερο δικηγόρο της επιλογής του, το οποίο, πάντως, είχε υποβληθεί αορίστως. Μη παραβίαση υπερασπιστικών δικ...
522)
675/2012 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Απόρριψη των λόγων αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αρνητική υπέρβαση εξουσίας και παραβίαση του άρθρου 6§1 της ΕΣΔΑ. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής....
523)
677/2012 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση Εισαγγελέως. Λόγοι: Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ποινή. Υφ' όρον απόλυση καταδίκου. Η απόλυση δεν αποτελεί απαλλαγή από την ποινή, αλλά στάδιο εκτελέσεώς της. Διάπραξη νέων εγκλημάτων από δόλο κατά το χρόνο δοκιμασίας, για τα οποία του επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης άνω των 6 μηνών. Έκτιση αθροιστικώς ολόκληρου του υπολοίπου της προηγούμενης ποινής. Συγχώνευση ποινών. Δεν συντρέχει περίπτωση συγχώνευσης, αφού έπρεπε να εκτίσει αθροιστικ...
524)
698/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πρώτου αναιρεσείοντος, ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης και πρόσθετους λόγους δευτέρου αναιρεσείοντος ως αβάσιμη. Οι λόγοι αναιρέσεως, της αιτήσεως και οι πρόσθετοι λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' και Η' ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως, για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για εκ πλαγίου παράβαση και στέρηση νόμιμης βά...
525)
699/2012 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης της νόμιμα κλητευθείσας αναιρεσείουσας. Η ερήμην αναιρεσείουσα κατηγορουμένη, παρά την ερημοδικία της, κατά το άρθρο 511 εδ. τελ. και 514 ΚΠΔ, αφού η αίτηση αναιρέσεως αυτής είναι παραδεκτή, εισαγόμενη μετ' αναίρεση της αποφάσεως, λόγω αυτεπάγγελτης εφαρμογής νεότερου επιεικέστερου νόμου, κατ' άρθρο 2 παρ. 1 του ΠΚ, θα απαλειφθεί η διάταξη περί απέλασής της από τη χώρα, διότι κατά το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 4055/12-3-2012, τροπ....
526)
700/2012 Αίτηση αναιρέσεως του εισαγγελέα εφετών κατά αποφάσεως συγχωνεύσεως ποινών. Προθεσμία για την άσκηση της αιτήσεως δεκαήμερη από την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο. Απόλυση υπό όρο. Τέλεση νέων εγκλημάτων, για τα οποία επιβλήθηκαν αμετακλήτως ποινές φυλακίσεως άνω των 6 μηνών, μέσα στο χρονικό διάστημα που υπολειπόταν για την έκτιση της ποινής. Οι ποινές που επιβλήθηκαν για τα νέα εγκλήματα δεν μπορούν να συγχωνευθούν με την ποινή που έχει ανασταλεί με τον όρο της ανακλήσεως. Αναίρεση για εσφαλμέ...
527)
701/2012  
528)
702/2012 Κλοπή και διακεκριμένες μορφές κλοπής. Ληστεία. Σύνθετο έγκλημα το οποίο συγκροτείται από δύο αυτοτελή εγκλήματα της κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.) και της παράνομης βίας (άρθρο 330 Π.Κ.). Τα δύο αυτά εγκλήματα αποβάλλουν της αυτοτέλειά τους απορροφόμενα από τη ληστεία. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση απλής κλοπής (άρθρο 372 Π.Κ.) και διακεκριμένης κλοπής (άρθρο 374 Π.Κ.) οι οποίες απορροφώνται από τη ληστεία, αφού οι προβλεπόμενες για την τελευταία ποινές είναι υψηλότερες όλων των διακεκριμένων μορφών κ...
529)
703/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Πραγματικά περιστατικά. Τραυματισμός του εγκαλούντα από χειρισμό εκτυπωτικής μηχανής με την οποία γίνεται παραγωγή κυλινδρικού δοκιμίου. Αποκλειστική αμέλεια του παθόντα για την προκληθείσα σε αυτόν σωματική βλάβη. Αθωωτική απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Αναίρεση Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Α...
530)
704/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά περιστατικά. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο από διαχειριστή ΕΠΕ. Αρκεί η ιδιότητα του διαχειριστή της ΕΠΕ κατά το χρόνο γέννησης των χρεών, έστω κι αν κατά το χρόνο που βεβαιώθηκαν δεν ήταν διαχειριστής. Δόλος. Δεν απαιτείται ειδική αιτιολόγησή του στο έγκλημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, όπως τροποποιήθηκε, γιατί αυτός ενυπάρχει στη θέλησή του κατηγορουμένου να πραγματώσει την αξιόποινη πράξη της μη καταβολής χρεών προ...
531)
705/2012 Καταδολίευση δανειστών και άμεση συνεργεία σε καταδολίευση δανειστών. Απορριπτέοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ', Ε' και Η' ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης της καταδικασθείσας, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και περί υπερβάσεως εξουσίας, για την ενοχή και για το λόγο ότι η έφεση του εισαγγελέα κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης ήταν απαράδεκτη, λόγω αοριστίας του λόγου έφεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αβάσιμος ο από το άρθρ...
532)
706/2012 Απόφαση με την οποία η έφεση απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη. Ποιος θεωρείται άγνωστης διαμονής. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του κατηγορουμένου. Τι πρέπει να διαλαμβάνει η απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως εκπρόθεσμη για να είναι αιτιολογημένη. Στην έννοια της ανώτερης βίας δεν εμπίπτει ο ισχυρισμός για ακυρότητα της επίδοσης ως άγνωστης διαμονής. Υποχρέωση δηλώσεως στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή της μεταβολής κατοικίας. Από τις παραδοχές της αποφάσεως προκύπτει με βεβαιότητα η λήψη υπόψη όλων τω...
533)
707/2012 Αίτηση καθορισμού συνολικής ποινής (551 παρ.1 ΚΠΔ). Συγχωνευτική ποινή. Αν κατά το στάδιο της δοκιμασίας εκείνου που απολύθηκε υπό όρο, συμπέσει ποινή ανώτερη των έξι μηνών για άλλη, μία ή περισσότερες, τελεσθείσα από δόλο πράξη, παρόλο ότι η ποινή που είχε ανασταλεί και η νέα συναντώνται κατά την εκτέλεση, δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί μία συνολική ποινή, αποτελούμενη από τη βαρύτερη τούτων, επαυξανόμενη ανάλογα για κάθε μία από τις λοιπές που συντρέχουν, αλλά η νέα ή νέες ποινές, συγχωνευόμεν...
534)
708/2012 Η απουσία του αιτούντος την επανεξέταση λόγων αναιρέσεως επάγεται, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ως και επί αιτήσεως αναιρέσεως, την απόρριψη της αιτήσεως ως ανυποστήρικτης.
535)
709/2012 Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα αναγνωσθέντων εγγράφων. Επαρκώς προσδιορίζονται, με την ανάγνωση τους, είχε δυνατότητα ο αναιρεσείων να προβεί σε δηλώσεις και παρατηρήσεις. Άλλωστε δεν προβλήθηκε αντίρρηση για την ανάγνωσή τους ούτε υποβλήθηκε αίτημα ανάγνωσης άλλου εγγράφου, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Απόλυτη ακυρότητα, από την αναφορά στο σκεπτικό εγγράφου, που δεν αναγνώσθηκε. Το έγγραφο αυτό προκύπτει από το περιεχόμενο άλλου εγγράφου που αναγνώσθηκε. Δεν επήλ...
536)
710/2012 Το επιτρεπτό του ενδίκου μέσου κατά παραπεμπτικού βουλεύματος κρίνεται με βάση τον νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο εκδόσεως αυτού και όχι τον νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο τελέσεως του εγκλήματος για το οποίο παραπέμπεται ο κατηγορούμενος. Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως κατηγορουμένου κατά βουλεύματος, το οποίο εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος του ν. 3094/2010 (23.12.2010).
537)
711/2012  
538)
712/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, ως στρεφόμενη κατά Διάταξης Εισαγγελέα Εφετών, που απέρριψε προσφυγή κρατουμένου κατά Διατάξεως Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, απορριπτική αίτησης χορήγησης έκτακτης άδειας απουσίας από τη φυλακή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2776/1999, ως απαράδεκτη.
539)
713/2012 Λαθρεμπορία πετρελαίου (άρθρ. 155, 157 ν. 2960/2001). Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α', Δ' και Ε' ΚΠΔ, με τους οποίους αποδίδεται από τους δύο αναιρεσείοντες, στην προσβαλλόμενη απόφαση, η πλημμέλεια της έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των παραπάνω διατάξεων και η παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 6 παρ.2 της ΕΣΔΑ και 14 παρ.2 του ΔΣ/ΑΠΔ, με τις οποίες κατοχυρώνεται το τεκμήριο αθωότητας στην ποινική δίκ...
540)
714/2012 Συμμορία. Σωματεμπορία από κοινού και κατ' επάγγελμα. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Προώθηση αλλοδαπών γυναικών να εκδίδονται σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αιτίαση περί απολύτου ακυρότητας λόγω λήψης υπ' όψη μη αναγνωσθεισών προανακριτικών καταθέσεων αλλοδαπών γυναικών. Οι εν λόγω καταθέσεις αναγνώσθ...
541)
715/2012 Μη καταβολή χρεών ΑΕ προς το Δημόσιο. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α ΚΠΔ λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, για λήψη υπόψη αναγνωσθέντων εγγράφων αόριστα, που αναφέρονται ότι αναγνώσθηκαν στην πρωτοβάθμια δίκη μέσω των αναγνωσθέντων πρακτικών αυτής, διότι συνάγεται ότι ο παριστάμενος και εκπροσωπήσας τον απόντα κατηγορούμενο συνήγορος του, κατά την ανάγνωση των εγγράφων αυτών, αντιλήφθηκε την ταυτότητα και το περιεχόμενο καθενός αναγνωσθέντος στο ακροατήριο εγγράφο...
542)
722/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή αναφοράς κατά δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών Αθηνών για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει στις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών.
543)
723/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή μηνύσεως κατά Αντεισαγγελέων Εφετών Αθηνών, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και λοιπών προσώπων για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετούσε η μία από τους εγκαλουμένους, και, λόγω συναφείας, και για τους λοιπούς.
544)
724/2012 Παραπομπή της υπόθεσης ναυαγίου του SEA DIAMOND για λόγους ομαλής διεξαγωγής της δίκης και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Λόγω του μικρού αριθμού (τεσσάρων) των υπηρετούντων δικαστών στο Πρωτοδικείο Νάξου, του μεγάλου αριθμού παραγόντων της δίκης, κατηγορουμένων, μαρτύρων και διασωθέντων συντρέχουν λόγοι παραπομπής από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Νάξου, στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά όπου η μετάβαση των παραγόντων της δίκης είναι ευχερέστερη, μειώνονται οι κίνδυνοι δημιουργίας ...
545)
725/2012 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (ν. 3251/2004). Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που απεφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος. Προϋποθέσεις εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος. Ένταλμα της Δικαστικής Αρχής της Γερμανίας κατά Έλληνα υπηκόου, προκειμένου να ασκηθεί κατ' αυτού ποινική δίωξη για απάτη. Επιτρέπεται η εκτέλεση του εντάλματος χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, με μόνη προϋπόθεση ότι τιμωρείται από το κράτος της εκδόσεως του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 3...
546)
729/2012 Απορρίπτει αίτηση επανάληψης διαδικασίας ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης του αιτούντος.
547)
730/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει μηνυτήρια αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, Πατρών, Ευβοίας και Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
548)
731/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει Μηνυτήρια Αναφορά κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών κλπ σε Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
549)
764/2012 Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού περί τοξικομανίας κατηγορουμένου που καταδικάστηκε για αγορά, πώληση και κατοχή ναρκωτικών. Αντίκρουση αντιθέτων στοιχείων. Αίτημα για αναβολή επειδή ο κατηγορούμενος δεν είχε μεταχθεί ορθώς δεν απαντήθηκε, γιατί είχε υποβληθεί αορίστως. Ορθή απόρριψη αιτήματος αναβολής κατ' άρθρο 31 §2 εδ. γ ΚΝΝ, γιατί ο κατηγορούμενος δεν παρακολουθούσε πρόγραμμα απεξαρτήσεως, αλλά βρισκόταν σε προκαταρκτικό στάδιο ενημερώσεως για το περιεχόμενο του προγράμματος. Απόρ...
550)
765/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια νομίμου εκπροσώπου εταιρίας, ο οποίος τοποθέτησε παρανόμως πλησίον οδοστρώματος διαφημιστική πινακίδα, επί της οποίας προσέκρουσε ΙΧΕ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο οδηγός του. Στοιχεία εγκλήματος (άρθρ. 302, 28 ΠΚ). Πότε η αυτοψία αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Όχι αν διενεργήθηκε κατά τη διαδικασία της αστυνομικής προανακρίσεως και κατά τον χρόνο της αστυνομικής διερευνήσεως του εγκλήματος. Η κατάθεση του...
551)
766/2012 Λαθρεμπορία τσιγάρων. Εισαγωγή κατοχή και πώληση ποσοτήτων τσιγάρων που είχαν εισαχθεί από την αλλοδαπή κατά τρόπο που συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας, καθ' όσον για αυτά δεν καταβλήθηκαν οι αναλογούντες φόροι και δασμοί. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε αυτόν υπόκεινται και τα τσιγάρα. Η μη καταβολή του συνιστά λαθρεμπορία. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη ...
552)
787/2012 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πραγματογνωμοσύνη. Απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών περί κατοχής για ιδία αποκλειστική χρήση, τοξικομανίας και πλήρους, άλλως περιορισμένης ανικανότητας για καταλογισμό. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γιατί το Δικαστήριο δεν αιτιολόγησε αφενός την αντίθετη προς τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων κρίση του και αφετέρου πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος κατείχε τα ναρκωτικά για εμπορία, ενόψει του ότι...
553)
807/2012 Ποινική δικονομία. Αναίρεση απόφασης για υπεξαίρεση, λόγω έλλειψης αιτιολογίας, εφόσον δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά και οι νομικές σκέψεις με τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στις εφαρμοσθείσες διατάξεις, ενώ οι ελλείψεις αυτές δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα όσα περιέχονται στο διατακτικό, στο οποίο παραπέμπει το σκεπτικό.
554)
808/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας (136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος κα αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Πειραιά, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
555)
828/2012 Υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο (375 παρ.1 ΠΚ). Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ Ε' του ΚΠΔ α) για ελλιπές αιτιολογικό, β) για έλλειψη νόμιμης βάσης κα αναιτιολόγητη απόρριψη, αυτοτελών ισχυρισμών ελαφρυντικών του άρ6 84 παρ.2 εδ. α, ε του ΠΚ και αιτήματος λογιστικής πραγματογνωμοσύνης. Ο διευθύνων τη συζήτηση δεν είναι υποχρεωμένος να απαγγείλει κατά τη δημοσίευση της ποινικής απόφασης και το αιτιολογικό αυτής, ούτε συνεπάγεται καμία ακυρ...
556)
829/2012 Ανθρωποκτονία και σωματική βλάβη από αμέλεια. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση του κατηγορουμένου.
557)
834/2012 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης εις βάρος Ρουμάνου υπηκόου εκδοθέν από τις Ρουμανικές αρχές για έκτιση ποινών που του έχουν επιβληθεί. Έφεση κατά της αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, βάσει της οποίας διατάσσεται η εκτέλεση του εντάλματος, ενώπιον του ΑΠ. Περιεχόμενο και τύπος εντάλματος. Τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις εκτέλεσης του εντάλματος. Λόγοι δυνητικής αρνήσεως εκτελέσεως του εντάλματος. Διαμονή του εκζητούμενου στην Ελλάδα και έκτιση της ποινής στην Ελλάδα. Δεκτή η έφεση.
558)
836/2012 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (302 ΠΚ). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α', Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου και για ακυρότητα από μη απάντηση σε αυτοτελή ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί αποκλειστικής υπαιτιότητας άλλης οδηγού στο τροχαίο ατύχημα.
559)
837/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη ναυλωτή και ναύτη πλοίου για μεταφορά και διευκόλυνση της εισόδου στην Ελλάδα υπηκόων τρίτων Χωρών, οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια (άρθρο 88 παρ.1 εδ. α' Ν. 3386/2005, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από τη διάταξη του άρθρου 48§4 Ν. 3772/2009). Στοιχεία εγκλήματος. Απόρριψη αιτήσεων.
560)
838/2012 Ποινική δικονομία. Αναίρεση απόφασης για υπεξαίρεση, λόγω έλλειψης αιτιολογίας, εφόσον δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά και οι νομικές σκέψεις με τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στις εφαρμοσθείσες διατάξεις, ενώ οι ελλείψεις αυτές δεν μπορούν να αναπληρωθούν από τα όσα περιέχονται στο διατακτικό, στο οποίο παραπέμπει το σκεπτικό.
561)
839/2012 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για βιασμό κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια, γιατί τα επικαλούμενα αποδεικτικά στοιχεία, που ως νέα προσκόμισε ο αιτών, δεν ήταν από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανά να οδηγήσουν με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς, κατά το χρόνο τελέσεως των πράξεω...
562)
840/2012 Επανάληψη διαδικασίας (525 επ. Κ.Π.Δ.) Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
563)
841/2012 Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων αναιρέσεως κατά της αυτής καταδικαστικής αποφάσεως. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα, παράβαση των διατάξεων που αφορούν στη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο και υπέρβαση εξουσίας. Όταν ο διερμηνέας διορίζεται από τον οικείο πίνακα και όχι εκτός πίνακα, το γεγονός ότι η διάταξη διορισμού εκδόθηκε χωρίς να προτείνει σχετικώς ο Εισαγγελέας της έδ...
564)
842/2012 Έννοια αποφάσεως Πολυμελούς Ποινικού Δικαστηρίου που κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο καθ' ύλη και παραπέμπει στο αρμόδιο δικαστήριο. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως αυτής.
565)
843/2012 Παράβαση αρ.18 παρ. 1α Ν. 2523/1997. Χρέη σε Δημόσιο. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ΄ Κ.Π.Δ.
566)
844/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Όχι η ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Απόρριψη λόγων για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας για λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, καθώς και αιτιάσεως για προσβολή αρχών ισότητας και αναλογικότητας. Αν ασκηθεί έφεση από τον εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως, ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται να πα...
567)
845/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία (κατοχή λαθραίων τσιγάρων) και συμμορία. Στοιχεία εγκλημάτων. Τα εγκλήματα αυτά συρρέουν αληθώς. Ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε αυτόν υπόκεινται και τα τσιγάρα. Η μη καταβολή του συνιστά λαθρεμπορία. Ο προσδιορισμός της χώρας προελεύσεως του λαθρεμπορεύματος δεν αποτελεί στοιχείο της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος της λαθρεμπορίας και δεν υποχρεούται το δικαστήριο να τον ερευνήσει χωρίς να προταθεί σχετικός ισχυρισμός. Ορθώς λ...
568)
846/2012 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναίρεση για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών περί συνδρομής προϋποθέσεων εφαρμογής άρθρων 34, άλλως 36 και 133 ΠΚ και παραπομπή κατά τούτο και κατά τις διατάξεις περί επιβολής ποινών και καθορισμού συνολικής ποινής.
569)
847/2012 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, που εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος, εκ της ασκήσεώς της εκπροθέσμως (μετά την πάροδο της εικοσαήμερης προθεσμίας από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο) και χωρίς επίκληση λόγου ανωτέρας βίας.
570)
848/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη και ελλείψει επίκλησης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
571)
849/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, ελλείψει οιουδήποτε λόγου αναίρεσης.
572)
850/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Υποβολή μηνύσεως κατά Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών για υπεξαγωγή εγγράφων. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετούσε ο μηνυόμενος, και, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, του Εφετείου Πειραιώς, λόγω δε συνάφειας, και ως προς τους λοιπούς μηνυομένους.
573)
851/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια που τελέσθηκε από πρόσωπο που ήταν λόγω του επαγγέλματός του υπόχρεο σε ιδιαίτερη επιμέλεια και προσοχή. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει.
574)
852/2012 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης των τριών αναιρεσειόντων, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος, μετά από απόρριψη αιτήματος αναβολής. Δέχεται αίτηση αναίρεσης λοιπών αναιρεσειόντων ως βάσιμη. Οι λόγοι αναιρέσεως των λοιπών πέντε αιτήσεων αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω συνεκτίμησης εγγράφων, που δεν αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο, είναι βάσιμοι.
575)
853/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
576)
855/2012 Αυθαίρετη οικοδομική κατασκευή. Λόγοι αναιρέσεως: 1. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, 2. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως
577)
856/2012 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο, γιατί τα επικαλούμενα αποδεικτικά στοιχεία, που ως νέα προσκόμισε ο αιτών, (ένορκες βεβαιώσεις) δεν ήταν ικανά να οδηγήσουν με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς είχε τελέσει την πράξη της αποθηκεύσεως ναρκωτικών ουσιών, χωρίς την ως άνω επιβαρυντική περίσταση, και, επομένως, ότι κατα...
578)
857/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας (136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής έγκλησης σε βάρος δικαστικού λειτουργού του Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
579)
858/2012 Λόγοι αναιρέσεως: 1) Σχετική ακυρότητα διότι το Δικαστήριο απέρριψε σιωπηρά το αίτημα του αναιρεσείοντος να του επιβάλει εφέσιμη ποινή, 2. Υπέρβαση εξουσίας επειδή το Δικαστήριο του απέδωσε ορισμένες εξυβριστικές φράσεις χωρίς αυτές να έχουν κατατεθεί στο ακροατήριο, 3) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
580)
859/2012 Απορρίπτει τις αιτήσεις ως απαράδεκτες διότι στρέφονται κατά βουλεύματος, που δεν προσβάλλεται με αναίρεση.
581)
860/2012 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως Απορρίπτονται οι αιτήσεις ως απαράδεκτες Για να συντελεστεί η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως από τον καταδικασθέντα με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, πρέπει το σχετικό δικόγραφο να περιέλθει στον ως άνω Εισαγγελέα με επίδοση από δικαστικό επιμελητή και όχι κατ' άλλον τρόπο.
582)
892/2012 Βαριά σωματική βλάβη. Βάσιμοι οι λόγοι έλλειψης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής των άρθρ. 308 παρ. 1 και 310 παρ. 1 και 2 ΠΚ, διότι δεν εκτίθεται αν το επελθόν βαρύτερο αποτέλεσμα οφειλόταν σε αμέλεια του κατηγορουμένου και ποιου είδους. Αναιρεί.
583)
893/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
584)
894/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
585)
895/2012 Εκπρόθεσμη αίτηση. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
586)
896/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
587)
897/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
588)
898/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
589)
899/2012 Αίτηση διόρθωση αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεκτή. Διορθώνει και συμπληρώνει.
590)
900/2012 Αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του Γραμματέως του εκδόντος την προσβαλλομένη απόφαση δικαστηρίου. Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της.
591)
901/2012 Επί εγκλήσεως δια πληρεξουσίου (ο οποίος δεν είναι ανάγκη να είναι δικηγόρος), στο πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο πρέπει να είναι ειδικό (και όχι γενικό) ή στην έγγραφη δήλωση πληρεξουσιότητας, πρέπει να αναφέρεται η εντολή υποβολής εγκλήσεως για ορισμένη αξιόποινη πράξη, η οποία πρέπει να εξατομικεύεται και να προσδιορίζεται κατά τα πραγματικά περιστατικά που τη στοιχειοθετούν, με τρόπο που να μην καταλείπεται αμφιβολία για την ταυτότητά της. Εάν δίδεται η πληρεξουσιότητα για υποβολή (κατάθεση) ...
592)
902/2012 Αναίρεση κατ' αποφάσεως που απέρριψε αντιρρήσεις τον αναιρεσείοντος κατά της εκτελέσεως μέτρου ασφαλείας που του επιβλήθηκε με καταδικαστική απόφαση. Οι αντιρρήσεις περί την εκτέλεση του άρθρου 565 εδ. α' ΚΠΔ μπορούν να αφορούν όχι μόνον στην ποινή αλλά και στο είδος και στη διάρκεια του μέτρου ασφαλείας. Απέλαση αλλοδαπού καταδικασθέντος σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανασταλείσα κατ' άρθρο 99 ΠΚ. Η δικαστική απόφαση που διατάσσει την απέλαση του αλλοδαπού ως μέτρο ασφαλείας εξακολουθεί να ι...
593)
903/2012 Επανάληψη διαδικασίας (525 επ. Κ.Π.Δ.). Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
594)
912/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για κατ' εξακολούθηση υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το είχαν εμπιστευθεί στους υπαιτίους λόγω της ιδιότητάς τους ως εντολοδόχων. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφων. Ορθή ανάγνωση ποινικού μητρώου μετά την απαγγελία της αποφάσεως για την ενοχή (άρθρ. 577§2 ΚΠΔ). Η από παραδρομή δόση του λόγου στον πληρεξούσιο της πολιτικής αγωγής, ο οποίος αφέθηκε στην κρίση του δικαστηρίου, δεν δημιουργεί ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως και προσθέτου λόγο...
595)
913/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υποχρέου. Η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του υπαίτιου μπορεί να απορρέει είτε από νομικές διατάξεις είτε από σύμβαση, δυνάμει συμβάσεως με τον κύριο του έργου, ο εργολάβος τμήματος αυτού (εξωτερικών υδραυλικών εργασιών) είχε υποχρέωση λήψεως των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας για την προστασία όλων των εργαζομένων στην οικοδομή. Πτώση εργαζόμενου σε φρεάτιο ανελκυστήρα στο εσωτερικό της οικοδομής. Ορθώς λήφθηκε υπόψη έγγραφο χωρίς να ...
596)
926/2012 Κακουργηματική απάτη κατ' εξακολούθηση, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως αβάσιμη. Οι λόγοι αναιρέσεως, της αιτήσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ', Ε' ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως, για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία των ανωτέρω ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για εκ πλαγίου παράβαση και στέρηση νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης αποφάσεως, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
597)
927/2012 Απάτη κακουργηματική κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, ποσού ανώτερου των 15.000 € και κατώτερου των 30.000 €. Επήλθεν απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και είναι βάσιμος ο συναφής δέκατος λόγος αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως και η απόφαση αναιρετέα στο σύνολο της, διότι έγινε παραβίαση της διατάξεως του άρθρου 577 παρ. 2 ΚΠΔ, με την αποσφράγιση και πραγματική ανάγνωση του δελτίου ποινικού μητρώου του δικαζόμενου κατηγορουμένου, πριν από την περί ενοχής απόφαση του δικαστηρίου. Η αποδιδό...
598)
928/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ασέλγεια με ανηλίκους έναντι αμοιβής κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Μέχρι πότε μπορούν να προταθούν ακυρότητες από πράξεις της προδικασίας. Ορθώς αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο οι ανακριτικές καταθέσεις των παθόντων ανηλίκων, οι οποίες λήφθηκαν σύμφωνα με τις διατυπώσεις του άρθρου 226Α ΚΠΔ. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής για να προσέλθουν και εξεταστούν οι παθόντες, το οποίο, πάντως, δεν ήταν νόμιμο (άρθρο 226Α§5 ΚΠΔ)...
599)
929/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης 1ου αναιρεσείοντος, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης 2ου αναιρεσείοντος ως εκπρόθεσμη.
600)
930/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
601)
931/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για αποπλάνηση ανηλίκου που δεν είχε συμπληρώσει το 10° έτος της ηλικίας του. Στοιχεία εγκλήματος. Διαφορά από προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ορθά δεν μνημονεύθηκε παιδοψυχιατρική εκτίμηση παθόντος ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, αφού αυτό δεν αποτελεί πραγματογνωμοσύνη με την έννοια του νόμου. Ορθώς μνημονεύεται στο σκεπτικό έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε, αφού αυτό αναφέρεται διηγηματικώς και δεν λήφθηκε υπόψη για το σχηματισμό της δικανικής κρίσεως. Ορθώς αναγνώ...
602)
932/2012 Μετατροπή ποινής. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, λόγω του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση, απορρίψασα αίτηση μετατροπής επιβληθείσας ποινής, δεν είναι καταδικαστική και ασκήθηκε όχι από την αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη, αλλά από τον παραστάντα συνήγορο (465§2 ΚΠΔ).
603)
933/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη, ασκηθείσα μετά το δεκαήμερο από της καταχωρήσεως και ελλείψει επίκλησης στο δικόγραφο της αναίρεσης οιουδήποτε λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο.
604)
934/2012 Διατροφή. Διάδικοι Μουσουλμάνοι Έλληνες Πολίτες. Ιερός Μουσουλμανικός Νόμος. Θέματα αρμοδιότητας Μουφτή Ξάνθης και ελληνικών πολιτικών δικαστηρίων. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Παραβίαση από το Δευτεροβάθμιο Ποινικό Δικαστήριο του δικαιώματος του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη. Απόλυτη ακυρότητα διότι ελήφθησαν υπόψη από το Δικαστήριο έγγραφα, τα οποία δεν αναγνώσθηκαν. 'Έλλειψη ακροάσεως διότι ...
605)
957/2012 Προσαρμογή της επιβληθείσης ποινής στο κράτος της εκτέλεσης της ποινής κατ' άρθρο 10 της σύμβασης για μεταφορά καταδίκων (Ν. 1708/1987). Πλαίσια μέσα στα οποία γίνεται επιμέτρηση της ποινής κατά το ελληνικό δίκαιο. Ποινή ισόβιας κάθειρξης, για ανθρωποκτονία, από το Δικαστήριο των Ιεροσολύμων του Ισραήλ. Μετριασμός με χάρη, από τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ της παραπάνω ποινής σε κάθειρξη 30 ετών. Μετατροπή κατά το ελληνικό δίκαιο στο ανώτατο όριο της ποινής κάθειρξης 20 ετών.
606)
958/2012  
607)
959/2012 Αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του Γραμματέως του εκδόντος την προσβαλλομένη απόφαση δικαστηρίου. Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της.
608)
960/2012  
609)
967/2012 Υπεξαίρεση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
610)
968/2012 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεώς της. Η απόφαση με την οποία απορρίπτεται η έφεση ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, για να έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, πρέπει να διαλαμβάνει τον χρόνο της επιδόσεως στον εκκαλούντα της προσβαλλόμενης με την έφεση αποφάσεως και εκείνον της ασκήσεως αυτής, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η επίδοση, χωρίς ειδικότερο προσδιορισμό των στοι...
611)
969/2012 Χρήση πλαστών εγγράφων. Λόγοι αναιρέσεως: απόλυτη ακυρότητα, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και χειροτέρευση της θέσεως του κατηγορουμένου. Απορρίπτει αίτηση.
612)
970/2012 Αίτηση ακυρώσεως ποινικής διαδικασίας εις βάρος των κατηγορουμένων που αθωώθηκαν. Κηρύσσεται απαράδεκτη η εισαγωγή της αιτήσεως, διότι αυτή δεν απευθύνεται προς το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, προκειμένου αυτό να αποφανθεί επί της αιτήσεως (του μη δικαιουμένου σε αυτήν) μηνυτή, αλλ' απευθύνεται προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, προκειμένου αυτός να ασκήσει, εάν κρίνει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας.
613)
972/2012 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη αιτήματος αναβολής και εφέσεως στη συνέχεια, ως εκπρόθεσμης. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής.. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας παρεμπίπτουσας και κύριας απόφασης. Η επίδοση έγινε στην τελευταία γνωστή διαμονή. Διαλαμβάνει η προσβαλλομένη απόφαση το χρόνο επίδοσης, το αποδεικτικό αυτής και το χρόνο άσκησης της έφεσης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση.
614)
1104/2012 Έκδοση υπηκόου Ρουμανίας σε Δικαστικές Αρχές Ρουμανίας, για να δικασθεί για διάφορα εγκλήματα, με βάση Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Απορρίπτεται ως ουσία αβάσιμη η έφεση.
615)
1107/2012  
616)
1108/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
617)
1109/2012  
618)
1110/2012 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη αίτησης αναστολής εκτέλεσης απόφασης πρωτοβάθμιου δικαστηρίου εκκρεμούσης εφέσεως (άρθρο 497 παρ. 7 ΚΠΔ). Αναίρεση κατά της απόφασης αυτής με δήλωση ενώπιον του Διευθυντή των φυλακών. Προθεσμία. Απόρριψη της αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Περαιτέρω, απαράδεκτο αναιρέσεως γιατί δεν επρόκειτο για απόφαση τελειωτική επί της κατηγορίας. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
619)
1115/2012  
620)
1116/2012  
621)
1117/2012 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για απλή δυσφήμιση με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τη μη εφαρμογή του άρθρου 366 παρ. 1 Π.Κ.
622)
1118/2012  
623)
1123/2012  
624)
1125/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
625)
1126/2012  
626)
1127/2012 Αναίρεση κατά βουλεύματος παραπεμπτικού για κακούργημα. Ο νόμος 3904/23-12-2010 κατάργησε το δικαίωμα που επιτρεπόταν με το άρθρο 482 παρ. 1α μέχρι 23-12-2012. Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης.
627)
1160/2012 Κηρύσσει απαράδεκτη τη γενόμενη ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ως Συμβουλίου, συζήτηση της από 1 Μαρτίου 2012 αιτήσεως- δηλώσεως για αναίρεση απόφασης του Πταισματοδικείου Ηρακλείου Κρήτης. Απέχει να αποφασίσει επί των λόγων της ανωτέρω αναίρεσης και Διατάσσει την εισαγωγή της αναίρεσης αυτής για συζήτηση ενώπιον του Τμήματος αυτού του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου, με τη συνήθη διαδικασία πινακίου. Η αναίρεση κατά ανέκκλητης απόφασης Πταισματοδικείο, κατά τα άρθρα 473 παρ.1, 3, 504 παρ.1 και 50...
628)
1161/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
629)
1162/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
630)
1163/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
631)
1164/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
632)
1165/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
633)
1166/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
634)
1167/2012  
635)
1168/2012  
636)
1172/2012 Ποινική Δικονομία. Αλλοδαποί. Έκδοση στις Αλβανικές Αρχές του εκζητουμένου Αλβανού υπηκόου. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, και παράνομη κατοχή πολεμικού όπλου. Έφεση ενώπιον του ΑΠ κατά της αποφάσεως του Συμβ. Εφ. Αθηνών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στην Αλβανία του Αλβανού υπηκόου. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως. Προϋποθέσεις εκδόσεως. Διττό αξιόποινο. Εκτελεστότητα του τίτλου με βάση τον οποίο ζητείται η έκδοση του προσώπου. Εφόσον η έκδοση ζητείται κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσ...
637)
1177/2012  
638)
1196/2012  
639)
1197/2012 Από τις διατάξεις των άρθρων 340 παρ. 1, 349 και 139 του ΚΠΔ, ως και του άρθρου 93 παρ. 3 του Συντάγματος, προκύπτει ότι ο εκκαλών-κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια. Η παραδοχή ή μη του σχετικού αιτήματος απόκειται στην κυριαρχική κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας, το οποίο, όμως, οφείλει να απαντήσει στο υποβαλλόμενο αίτημα αναβολής και σε περίπτωση απόρριψης του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφαση του. Διαφορετικά, αν απορρίψε...
640)
1198/2012 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για την πράξη της πλημμεληματικής πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση.
641)
1199/2012  
642)
1200/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
643)
1201/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
644)
1202/2012 Συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Η κατηγορουμένη ισχυρίστηκε ενώπιον τρίτων, περιστατικά που μπορούσαν να βλάψουν την τιμή της εγκαλούσας. Ειδικότερα ισχυρίστηκε ότι η εγκαλούσα ήταν σε χίλιες επιτροπές και συμβούλια. Έχει φάει αυτή ... Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί την απόφαση λόγω έλλειψης αιτιολογίας ως προς το στοιχείο του άμεσου δόλου, αφού δεν αναφέρει ποια συγ...
645)
1203/2012  
646)
1204/2012  
647)
1222/2012  
648)
1223/2012  
649)
1224/2012  
650)
1263/2012  
651)
1264/2012 Οδηγός Μοτοσυκλέττας. Ανθρωποκτονία από αμέλεια. 1. Το Εφετείο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε σχετικό αυτοτελή ισχυρισμό περί αποβολής της πολιτικής αγωγής στην πρωτοβάθμια δίκη, εφόσον αυτός δεν επαναλήφθηκε στο Εφετείο, ανεξάρτητα του ότι είχε συμπεριλάβει ειδικό λόγο έφεσης στην έκθεση εφέσεως του και συνακόλουθα το Εφετείο δεν είναι υποχρεωμένο να τον εξετάσει αυτεπάγγελτα και με το να μην απαντήσει σε ισχυρισμό που υποβλήθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και που δεν επαναφέρθηκε σε αυτ...
652)
1265/2012 Κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού- βόμβας μολότωφ. Άρθρα 1,7 του ν. 2168/1993. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
653)
1266/2012 1. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας , από την μη αναφορά παντελώς στο αιτιολογικό των αποδεικτικών μέσων που στήριξαν την καταδικαστική κρίση του δικαστηρίου. 2. Παύει οριστικά δίωξη για β' πλημ/κή πράξη παραβ. αρ.45 παρ. 1, 4 του ΚΟΚ, κατ' άρθρο 2 παρ.1 ΠΚ, λόγω νομοθετικής μεταβολής και εφαρμογής αυτεπάγγελτα του επιεικέστερου αυτού νόμου, κατ' άρθρο 31 παρ. 1 α του Ν. 3904/2020, που μετέτρεψε την πράξη από πλη...
654)
1267/2012 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Αναίρεση κατά της ως άνω αποφάσεως ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του ΑΠ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
655)
1268/2012 Μεταβολή αιγιαλού. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Ισχυρισμός αυτοτελής. Παραγραφή εξάλειψη του αξιοποίνου. Αιτίαση περί παραγραφής λόγω παρελεύσεως πενταετίας μέχρι την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος. Δεκτή η αιτίαση. Αναιρεί λόγω ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και Εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διατάξεως για την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού. Παύ...
656)
1269/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
657)
1270/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
658)
1271/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
659)
1272/2012 Απέχει να αποφανθεί επί της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης, που εισάγεται στο παρόν συμβούλιο για να απορριφθεί ως απαράδεκτη, για το λόγο ότι ο ασκήσας την αναίρεση δικηγόρος, δεν είναι ο παραστάς στη δίκη, ώστε να εισαχθεί η υπόθεση στο Ε' Ποιν. Τμημ. του Αρείου Πάγου, κατά το άρθρο 23 παρ.3 του ΚΟΔΚΔΛ, Ν. 1756/1988, επειδή το επώνυμο του αναιρεσείοντος είναι Δ. με μικρό όνομα Λ. και όχι Λ. Δ., ήτοι αρχίζει από Δ, στο δε άνω τμήμα Ε' έχει εισαχθεί και δεν έχει ακόμη εκδικασθεί δεύτερη εμπρόθεσμη...
660)
1273/2012 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση του αναιρεσείοντος για επανάληψη της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πλημ/κείου. Απορρίπτει αναίρεση ως απαράδεκτη, αφού δεν περιέχει ούτε ένα λόγο σαφή και ορισμένο.
661)
1274/2012 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για κακούργημα, λόγω κατάργησης του άρθρου 482 Κ.Π.Δ με το άρθρο 34 στοιχ. γ' Ν. 3904/2010, η ισχύς του οποίου άρχισε κατά το άρθρο 38 αυτού από 23/12/2010.
662)
1311/2012 Ανθρωποκτονία επιτόκου κατά την καισαρική τομή, από αμέλεια αναισθησιολόγου και γυναικολόγου χειρουργού ιατρού. Έννοια 15,28,302 ΠΚ. (ΑΠ 221, 535, 543/2008, 2024/2007). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. παραδεκτά γίνεται χρήση στο αιτιολογικό της κατάθεσης μάρτυρος εξετασθέντος στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο, εφόσον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο αναγνώσθηκαν, ό...
663)
1312/2012 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
664)
1313/2012 Βιασμός Ληστεία. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης εγκλήματος βιασμού. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Ελαφρυντικές περιστάσεις. Πρότερος έντιμος βίος, ειλικρινής μετάνοια και μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά. Αιτιολογημένη απόρριψη τους. Απόλυτη ακυρότητα. Τέτοια δεν δημιουργείται όταν αναγνωστεί κατάθεση μάρτυρα που λήφθηκε κατά την προδικασία κ...
665)
1314/2012 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1,2,3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με 34 παρ.1 ν. 3220/2004. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, όσον αφορά την ενοχή, την απόρριψη αιτήματος αναβολής και την απόρριψη ελαφρυντικού άρθρου 84 παρ. 2 β ΠΚ. 2. Βάσιμος λόγος αναίρεσης, για σιγή, χωρίς αιτιολογία, παραδεκτά προβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικών πε...
666)
1315/2012 Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για θετική υπέρβαση εξουσίας, λόγω χειροτερεύσεως της θέσεως του εκκαλούντος κατηγορουμένου, με το να του επιβληθεί από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο ποινή κάθειρξης 5 ετών, για απόπειρα ληστείας, καίτοι δεν του είχεν επιβληθεί καμία ποινή από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο για την πράξη αυτή.
667)
1316/2012 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών .Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας στη δικαστική απόφαση. Αναιρείται η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση, για μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, απόφαση λόγω ασάφεια αιτιολογίας, διότι στο διατακτικό της απόφασης εμφιλοχωρεί ασάφεια ως προς τον πραγματικό χρόνο τελέσεως των πράξεων, στοιχείο κρίσιμο για τον υπολογισμό του χρόνου παραγραφής. Αναιρεί και παραπέμπει.
668)
1317/2012 Ανθρωποκτονία με πρόθεση - Παράβαση του Ν. Ναρκωτικών -Οπλοφορία - Οπλοχρησία - Οπλοκατοχή. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
669)
1354/2012 Κατά τη συζήτηση της αίτησης αναίρεσης, αλλά και μέσα στη σχετική προθεσμία που δόθηκε, δεν προσκόμισε ο παραστάς πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος πληρεξούσιο ή δήλωση από το οποίο να προκύπτει ότι ο αναιρεσείων έδωσε σ' αυτόν εντολή και πληρεξουσιότητα να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του Δικαστηρίου κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Έτσι, ο αναιρεσείων θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε κατά τη συνεδρίαση και την εκφώνηση της υποθέσεως του ενώπιον του Δικαστηρίου και εφόσον έχει κλητευθ...
670)
1355/2012  
671)
1356/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
672)
1357/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
673)
1358/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
674)
1359/2012 Ηθική αυτουργία, κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση. Στην καταδικαστική απόφαση πρέπει να διαλαμβάνονται τα μέσα και ο τρόπος με τα οποία ο ηθικός αυτουργός έπεισε τον φυσικό αυτουργό να τελέσει ορισμένη αξιόποινη πράξη. Αυτοτελής η ευθύνη εκάστου τούτων. Ο ηθικός αυτουργός μπορεί να εισαχθεί στη δίκη και μόνος.
675)
1360/2012  
676)
1361/2012  
677)
1362/2012  
678)
1363/2012  
679)
1415/2012  
680)
1416/2012  
681)
1417/2012  
682)
1418/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
683)
1419/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
684)
1420/2012 Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας από παιδαγωγό ιδρύματος. Ασέλγεια με αμοιβή με ανηλίκους, κατά συνήθεια. Άρθρα 343 παρ.2, 351 Α ΠΚ
685)
1421/2012 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
686)
1422/2012  
687)
1423/2012 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο-Δικηγόρο. Άρθρο 375 παρ. 1 α, β, 2 α ΠΚ. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Β ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και έλλειψη ακρόασης, όσον αφορά την απόρριψη υποβληθέντων από την αναιρεσείουσα-κατηγ/νη δικηγόρο δύο αιτημάτων αναβολής της δίκης.
688)
1424/2012  
689)
1425/2012  
690)
1426/2012 Επικίνδυνη Σωματική Βλάβη. Άρθρα 308 παρ. 1,309 ΠΚ. 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Α', Δ' και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Η παραβίαση της διατάξεως του αρ. 327 παρ.2 ΚΠΔ και γενικότερα, η στέρηση του παρεχομένου στον κατηγορούμενο δικαιώματος της υποχρεωτικής κλητεύσεως από τον αρμόδιο εισαγγελέα των μαρτύρων, των οποίων ζητεί την κλήτευση ο κατηγορούμενος,...
691)
1427/2012  
692)
1428/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
693)
1429/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
694)
1430/2012  
695)
1431/2012  
696)
1432/2012  
697)
1433/2012  
698)
1470/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
699)
1471/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
700)
1472/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
701)
1473/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
702)
1474/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
703)
1475/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας, άρθρο 136 ΚΠΔ. Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πρωτοδικείου Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
704)
1482/2012 Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας του αυτοτελούς ισχυρισμού ελαττωμένου καταλογισμού λόγω τοξικομανίας. Απορρίπτεται η αίτηση.
705)
1483/2012  
706)
1484/2012  
707)
1485/2012 Σχετική ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε. Ένσταση ακυρότητας επίδοσης του κλητηρίου θεσπίσματος. Προβολή της ως άνω ένστασης στο Πρωτοβάθμιο δικαστήριο και απόρριψη της. Προβολή της και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο εφόσον για την απόρριψη της προβλήθηκε και σχετικό παράπονο στην έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης. Απόρριψη της και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Η επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος προς τον κατηγορούμενο, είναι σύννομη, αφού αυτός κλητεύθη...
708)
1490/2012 Ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος. - Λαθρεμπορία ΙΧΕ εισαχθέντος κοινοτικού αυτοκινήτου. - Πλαστογραφία με χρήση. 1. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Β και Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ακρόασης και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας , από την μη απάντηση και από τη σιγή απόρριψη υποβληθέντος σαφώς ορισμένου αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις.
709)
1508/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
710)
1509/2012 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ. 1, 2,3 ν. 1882/1990, όπως τροπ. με 34 παρ.1 ν. 3220/2004. Λόγοι αναίρεσης: 1. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. 2. Τα μη καταβληθέντα περισσότερα του ενός χρέη του υπόχρεου κατηγορουμένου, συνυπολογίζονται αθροιστικά όλα στο σύνολο τους και συνιστούν ένα και μόνον έγκλημα, της μη καταβολής στο Δημόσιο του αθροί...
711)
1510/2012 Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ' εξακολούθηση. Παράβαση άρθρ. 19 παρ. 1 ν. 12523/1997. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, όσον αφορά την ενοχή και το δόλο του αναιρεσείοντος ιερέα.
712)
1511/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
713)
1512/2012 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση. Αναιρεί και παραπέμπει.
714)
1513/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
715)
1514/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
716)
1515/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
717)
1516/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρ. 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Προέδρου Πρωτοδικών Πρωτοδικείου Αθηνών και λόγω συναφείας για τον έτερο εγκαλούμενο δικηγόρο Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
718)
1517/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρ. 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Προέδρου Πρωτοδικών Πρωτοδικείου Αθηνών και λόγω συναφείας για τον έτερο εγκαλούμενο δικηγόρο Αθηνών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
719)
1521/2012 Χρέη προς το Δημόσιο. Δεν επέρχεται ακυρότητα από έλλειψη στοιχείου στο επιδιδόμενο έγγραφο. Ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Σχετική. Λαμβάνεται υπόψη το συνολικό χρέος μετά την ισχύ του Ν. 3220/2004. Δεν απαιτείται αναφορά του είδους των χρεών. Η μη ανάγνωση της αίτησης ποινικής δίωξης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του πίνακος χρεών καίτοι ελήφθησαν υπόψει, δεν επιφέρει ακυρότητα. Απαιτείται ειδική αιτιολογία επί απορρίψεως αιτήματος αναβολής δια κρείσσονες και επί απορρίψεως αιτήματος ελαφρυν...
720)
1522/2012  
721)
1548/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
722)
1549/2012 Ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Τέλεση ανθρωποκτονίας, με κυνηγετικό όπλο, από τη σύζυγο σε βάρος του συζύγου, που την κακοποιούσε, την ώρα που αυτός κοιμόταν και αφού είχε καταναλώσει αρκετή ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αίτησης αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Αποδεικτικά μέσα. Η ιατροδικαστική έκθεση και η έ...
723)
1550/2012 Αποπλάνηση ανηλίκου κάτω 10 ετών (9ετούς κοριτσιού, ανεψιάς του) κατ’ εξακολούθηση (άρθρ. 339 παρ. 1 ΠΚ). Κατάχρηση ανηλίκου κάτω των 14 ετών, με κατάχρηση εμπιστοσύνης από πρόσωπο που του είχαν αναθέσει τη φύλαξη και προσοχή σε ασέλγεια (άρθρ. 342 παρ. 1 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ, Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Μεταξύ των παραπάνω εγκλημάτων των άρθρων 339 και 342 ΠΚ, υπάρχει αληθινή συρροή και όχι κατ' ιδέαν φαινομένη συρροή. Ερωτήσεις δεν δικαιούται, ούτε εμμέσ...
724)
1566/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
725)
1567/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
726)
1568/2012  
727)
1569/2012 Παραίτηση από δικόγραφο. Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως.
728)
1570/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
729)
1571/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
730)
1572/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
731)
1573/2012 Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για πλαστογραφία μετά χρήσεως και υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως σε απόπειρα. Παράλληλη άσκηση αίτησης ακυρώσεως της διαδικασίας της απόφασης αυτής. Δεκτή η αίτηση ακύρωσης της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση ελλείψει αντικειμένου του αναιρεσείοντος για συζήτηση της, μετά την ακύρωση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης.
732)
1574/2012 Απαράδεκτη αναίρεση κατά βουλεύματος από κατηγορούμενο. Από την έναρξη ισχύος του νόμου 3904/23-12-2010 και για τα βουλεύματα που εκδόθηκαν μετά την έναρξη της ισχύος του, ο κατηγορούμενος δεν έχει πλέον δικαίωμα αναίρεσης κατά βουλεύματος το οποίο απέρριψε έφεσή του κατά πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος και αν ασκήσει αναίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
733)
1575/2012  
734)
1576/2012 Παράβαση του Νόμου περί επιταγών κατ' εξακολούθηση. Ποινή φυλάκισης δώδεκα μηνών μετατραπείσα προς 5 ευρώ ημερησίως. Αναιρεί εν μέρει κατ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 99 ΠΚ γιατί μετέτρεψε την άνω ποινή φυλακίσεως χωρίς προηγουμένως να ερευνήσει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αναστολής.
735)
1577/2012 Καταδολίευση δανειστών, κατ' εξακολούθηση (άρθρο 397 παρ.1 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Για να είναι ορισμένος ο αυτοτελής ισχυρισμός συγγνωστής νομικής πλάνης, πρέπει να προσδιορίζεται και η προσωπική κατάσταση του κατηγορουμένου, που προσδιορίζεται από την ηλικία, τη μόρφωση, το επάγγελμα και την προσπάθεια που αυτός κατέβαλε για να ενημερωθεί περί του ισχύοντος δικαίου, ώστε με την στάθμιση αυτών των στοιχείων και των δυνατοτήτων...
736)
1578/2012 Αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για παραβίαση της προς διατροφή υποχρεώσεως κατά συρροή και κατ εξακολούθηση. Λόγος αναίρεσης: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει διότι δεν αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, από τα οποία προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να καταβάλει την δυνάμει δικαστικής αποφάσεως, επιδικασθείσα στα ανήλικα τέκνα του διατροφή, η οποία[ οικονομική δυνατότητα] εμπεριέχεται στην έν...
737)
1579/2012 Φοροδιαφυγή. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων (τιμολόγιο). Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Ποινική ευθύνη εκδότη. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
738)
1588/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο υπό την ισχύ του ν. 3220/2004. Είναι έγκλημα ενιαίο και όχι κατ’ εξακολούθηση χρόνος τέλεσης. Ευθύνη διευθύνοντος συμβούλου εγγυητικής ανώνυμης εταιρίας. Δεν απαιτείτο αναφορά του χρόνου βεβαίωσης και η ακριβής προέλευση κάθε ποσού.
739)
1589/2012 Η πλήρης αιτιολογία που απαιτείται για τη δικαστική απόφαση, απαιτείται και για την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών, όπως είναι και το αίτημα για αναγνώριση της συνδρομής ελαφρυντικών περιστάσεων στο πρόσωπο του κατηγορουμένου. Αίτημα για την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84 παρ. 2 περ. γ και ε' Π.Κ. Απόρριψη αυτών, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
740)
1590/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
741)
1591/2012 Αναίρεση του Εισαγγελέως Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως που κήρυξε απαράδεκτη ποινική δίωξη λόγω μη καταθέσεως του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης διότι είχε κατατεθεί το σχετικό παράβολο.
742)
1592/2012 Αγορά εισαγωγή και κατοχή ναρκωτικών, ηρωίνης, από τοξικομανή . Αναίρεση. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αυτοτελής ισχυρισμός άρθρου 29 παρ. 1 Κ.Ν.Ν, προμήθεια και κατοχή για δική του αποκλειστική χρήση. Τέτοιος ισχυρισμός δεν προτάθηκε, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των πρακτικών. Αιτιολογημένη η απόφαση ως προς την ενοχή. Απορριπτέα, ως ερειδόμενη σε εσφαλμένη προϋπόθεση, η αιτίαση του αναιρεσείοντα, περί έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας καθόσον αφορά το...
743)
1601/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
744)
1602/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
745)
1603/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
746)
1604/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
747)
1605/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
748)
1606/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη αιτιολογίας. Προσδιορίζονται α) η αρχή που προέβη στη βεβαίωση των χρεών, το ύψος των χρεών, ο τρόπος πληρωμής τους και ο ακριβής χρόνος που το χρέος κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη αιτήματος αναβολής. Αιτιολογημένη η απόρριψη. Έλλειψη ακροάσεως για μη λήψη υπόψη εγγράφου. Ο λόγος αυτός ερείδεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση γιατί...
749)
1607/2012 Αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, η οποία καταδίκασε τον κατηγορούμενο σε ποινή ανέκκλητη για αδίκημα για το οποίο δεν είχε παραπεμφθεί. Αναιρείται η απόφαση κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ. Ακυρώνεται η προσβαλλόμενη απόφαση κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 517 παρ. 2 ΚΠΔ.
750)
1608/2012 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ' εξακολούθηση και απάτη κατ' εξακολούθηση, με επίκληση των λόγων α] έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας β] εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως γ] υπέρβαση εξουσίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ειδικότερη αιτίαση περί παραδοχής πλαστότητος εγγράφων Ανάγεται στην ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Απορρίπτει ...
751)
1609/2012 Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Παραδεκτό - απαράδεκτο. Εκπρόθεσμη άσκησή της. Ανώτερη βία. Ασθένεια αναιρεσείοντα, στον οποίο ο δικηγόρος είχε παραδώσει την αναίρεση για κατάθεσή της και αδυναμία αυτού να την καταθέσει. Επίκληση του λόγου ανώτερης βίας με πρόσθετο λόγο αναίρεσης αφού η ανώτερη βία ανέκυψε μετά τη σύνταξη της αναίρεσης. Θα πρέπει με την άσκηση του ενδίκου μέσου ή εν προκειμένω, με τον πρόσθετο λόγο αναίρεσης να παρατίθενται και να προσκομίζονται τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν...
752)
1610/2012 Απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. Λόγοι αίτησης αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεν προσδιόρισε με την έφεσή του ποια ήταν η γνωστή κατοικία. Διαλαμβάνει το χρόνο της επίδοσης, της άσκησης της έφεσης και το αποδεικτικό επίδοσης. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αναίρεση.
753)
1611/2012 Κανονισμός Αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Ναυπλίου.
754)
1612/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών Δικαστικών Αρχών, κατόπιν υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας [προκαταρκτικής εξετάσεως]. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και λοιπές Δικαστικές Αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
755)
1/2012  
756)
2/2012  
757)
22/2012 Η αίτηση του β΄ κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος ασκήθηκε με δήλωσή του στο Διευθυντή των φυλακών, μετά την παρέλευση 10ημέρου από την καταχώρηση της προσβαλλόμενης αποφάσεως στο τηρούμενο στο εκδόσαν αυτή Δικαστήριο, βιβλίο. Απορρίπτει αυτήν ως απαράδεκτη. Ο καταδικασθείς με την αυτή απόφαση (παρών κατά την έκδοση της αυτής αποφάσεως και εμπρόθεσμα ασκήσας αναίρεση, πρώτος αναιρεσείων) για άμεση συνέργεια από κοινού σε μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, παραπονείται κατά της προσβαλλόμενης απο...
758)
23/2012  
759)
24/2012 Η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε μετά την παρέλευση 10ημέρου από την καταχώριση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη).
760)
25/2012  
761)
26/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
762)
27/2012  
763)
28/2012  
764)
29/2012 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Δύο αναιρέσεις από την ίδια αναιρεσείουσα. Εξετάζονται, εφόσον για καμία απ’ αυτές δεν προηγήθηκε κρίση του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ασκηθείσα αναίρεση, εκπροθέσμως, λόγω ανωτέρας βίας, που τα επικαλούμενα περιστατικά δε συνιστούν τέτοια. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ενώπιον, όμως του Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Αθηνών ασκηθείσα αναίρεση είναι παραδεκτή. Ο λόγος αναίρεσης για έλλε...
765)
120/2012 Απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή – ληστεία τετελεσμένη και σε απόπειρα από κοινού και κατά συρροή – Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή – παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση – παράνομη οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση – άσκοποι πυροβολισμοί κατ’ εξακολούθηση – απόρριψη εφέσεως κατά πρωτόδικου βουλεύματος, με το οποίο παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (κακ/των) Αθηνών, για να δικαστεί για τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις – ορθά ερμήνευσε και ορθά εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις ...
766)
121/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια από υπόχρεο και παράβαση του άρθρου 25 παρ. 1 Ν. 2224/1994 από αμέλεια – αμέλεια με συνδρομή των όρων της ΠΚ 15 – για τη μη αποτροπή ορισμένου αποτελέσματος από τον υπόχρεο, απαιτείται ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, η οποία μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη προηγούμενη συμπεριφορά του, από την οποία δημιουργήθηκε ο κίνδυνος επέλευσης του εγκληματικού αποτελέσματος – ανεξάρτητα από την ευθύνη τ...
767)
122/2012 Αβάσιμος ο λόγος της δήλωσης του Εισαγγελέα για αναίρεση της προσβαλλόμενης αποφάσεως λόγω απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι από το επίσημο αντίγραφο σε φωτοτυπία της προσκομιζόμενης και υπάρχουσας στη δικογραφία, σελίδας του πινακίου της κρίσιμης δικασίμου, προκύπτει ότι ο Εισαγγελέας είχε προτείνει την ενοχή της κατηγορουμένης και από προφανή παραδρομή του γραμματέα δεν αναγράφηκε στα πρακτικά η πρόταση κατά την καθαρογραφή και από αβλεψία του θεωρήσαντος τα πρακτικά κα...
768)
123/2012 Αγορανομική παράβαση – Αναιρεί. Μετά την κατάργηση με άρθρο 3 του Ν. 1401/1983 της παρ. 2 του άρθρου 36 του Αγορ/κου Κώδικα (ΝΔ 136/1946), που καθιέρωνε την ποινική ευθύνη των συμβατικά οριζομένων ως αγορ/κως υπευθύνων των επιχειρήσεων, ευθύνονται πλέον για κάθε αγορ/κή παράβαση στα αναφερόμενα καταστήματα ως αυτουργοί «ο κύριος της επιχειρήσεως ο διευθυντής και ο επόπτης» της επιχειρήσεως κλπ και όχι ο εκπρόσωπος της ΑΕ – παράβαση άρθρου 35 Αγ/κου Κώδικα και 11 του ΚΤΠ- η προσβαλλόμενη καταδικα...
769)
124/2012  
770)
125/2012 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία. Από τις ένδικες αιτήσεις αναίρεσης η μία απορρίπτεται, ως ανυποστήρικτη, ως εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Της άλλης, ο λόγος αναιρέσεως για ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (έλλειψη ακρόασης) είναι απαράδεκτος και απορριπτέος. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Ενώ, κατά το μέρος, που με αυτούς πλήττεται ...
771)
158/2012  
772)
159/2012  
773)
160/2012  
774)
161/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
775)
162/2012 Η αναιρεσείουσα κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να εμφανισθεί κατά την παρούσα δικάσιμο – δεν εμφανίστηκε – απορρίπτεται η αίτησή της ως ανυποστήρικτη.
776)
163/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
777)
164/2012 Έκδοση εκζητουμένου. Αναβάλλει προκειμένου να προσκομισθούν συμπληρωματικά στοιχεία εντός 40 ημερών από τη δημοσίευση στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου.
778)
165/2012  
779)
166/2012  
780)
167/2012 Εφόσον πρόκειται για έκδοση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανία, όταν έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή στο έδαφος του αιτούντος Κράτους και κατά συνέπεια, ζητείται ο εκζητούμενος για να εκτίσει την ποινή, η οποία με την καταδικαστική απόφαση του έχει επιβληθεί, αρκεί η απόφαση αυτή να είναι εκτελεστή, όχι όμως και αμετάκλητη και δεν ερευνάται το βάσιμο ή μη της κατηγορίας – απορρίπτεται ως αβάσιμη η έφεση κατ’ αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αιγαίου, που γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του εκκαλούντος Αλβανού ...
781)
190/2012  
782)
191/2012  
783)
192/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του Ν. 3037/2002 για ηλεκτρονικά παίγνια τυχερά. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, εμπιπτουσών στο Κοινοτικό Δίκαιο, καθώς και ο περί υπέρβασης εξουσίας πρόσθετος λόγος αναίρεσης, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
784)
193/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του άρθρου 19 παρ. 1 Ν. 2523/1997 (έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων). Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικών με την ενοχή και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων αναφορικά και με την παραγραφή, καθώς και για υπέρβαση εξουσίας, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
785)
194/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια, από υπόχρεο. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως, διότι το δικάσαν Εφετείο δεν αιτιολογεί τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στις παραλείψεις του διαχειριστή πολυκατοικίας, που δεν υπέβαλε νέα μελέτη προς έγκριση για τον ανελκυστήρα στο αρμόδιο τμήμα βιομηχανίας της οικείας Νομαρχίας, λόγω μετατροπών αυτού (ανελκυστήρα), που είχαν γίνει σε χρονικό διάστημα, προτού αναλάβει αυτός καθήκοντα ως διαχειριστής και του επελθόντος αποτελέσμ...
786)
195/2012 Καταδικαστική απόφαση, για ρύπανση του περιβάλλοντος, κατ’ εξακολούθηση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου τέλεσης των μερικότερων πράξεων, είναι βάσιμος. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει.
787)
196/2012 Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3904/10, στις 23-12-2010, που καταργήθηκε το άρθρο 482 του ΚΠΔ, το οποίο επέτρεπε στον κατηγορούμενο την άσκηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων, όταν τον παρέπεμπαν στο ακροατήριο για κακούργημα και μαζί με αυτό (το έγκλημα) για τα συρρέοντα ή συναφή εγκλήματα, δεν επιτρέπεται πλέον στον κατηγορούμενο άσκηση αναίρεσης κατά των αναφερομένων στην παρ 1 του καταργηθέντος άνω άρθρου βουλευμάτων – αναίρεση που ασκήθηκε κατά των βουλευμάτων αυτών, μετά τις 23-12-2010, απορρίπτε...
788)
197/2012 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων, που απέρριψε έφεση του κατηγορουμένου, που παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακούργημα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ, από το άρθρο 34 στοιχ. Γ΄ Ν. 3904/2010. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
789)
208/2012  
790)
229/2012 Αρνητική σύγκρουση αρμοδιότητας μεταξύ Τριμελούς Εφετείου Αθηνών και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Με το άρθρο 10 παρ. 1 του Ν. 3904/2010, που αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε το άρθρο 111 παρ. 6 ΚΠΔ, έπαυσε η ειδική δωσιδικία των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ με βαθμό ανώτερο του υπαστυνόμου. Τα πλημμελήματα των προσώπων αυτών, που έχουν παραπεμφθεί στο ακροατήριο του αρμόδιου μέχρι τη δημοσίευση (23-12-2010) του νόμου αυτού, δικαστηρίου εκδικάζονται από το δικαστήριο αυτό. Κανονισμός κατά το άρθ...
791)
240/2012 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία επεκτείνεται και στις παρεμπίπτουσες αποφάσεις της προσβαλλόμενης αποφάσεως, όπως είναι και αυτή που απορρίπτει αίτημα περί αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις, η οποία θεωρείται ότι συμπροσβάλλεται με την τελευταία – αβάσιμος ο συναφής λόγος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής για το λόγο ότι δεν εμφανίστηκε στην πληρώτρια Τράπεζα προς πληρωμή εντός...
792)
241/2012 Οι αναιρεσείοντες κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα να εμφανισθούν κατά την παρούσα δικάσιμο και δεν εμφανίστηκαν. Απορρίπτονται οι αιτήσεις τους ως ανυποστήρικτες.
793)
242/2012  
794)
243/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
795)
244/2012  
796)
245/2012  
797)
246/2012 Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα βιασμού και αντίσταση. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σχετικά με την ενοχή και τον αυτοτελή ισχυρισμό ελαττωμένης ικανότητας προς καταλογισμό, καθώς και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
798)
247/2012 Ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς ορίζεται ως αρμόδιος για να αποφανθεί επί της εν λόγω προσφυγής και εφόσον συντρέξει νόμιμη περίπτωση να ορισθούν ως αρμόδιες δικαστικές Αρχές αυτές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
799)
248/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
800)
249/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
801)
250/2012  
802)
251/2012  
803)
252/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
804)
253/2012  
805)
254/2012 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος, που απέρριψε έφεση του κατηγορουμένου, που παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακούργημα. Δεν υπόκειται σε αναίρεση μετά την κατάργηση του άρθρου 482 ΚΠΔ, από το άρθρο 34 στοιχ. Γ΄ Ν. 3904/2010. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη.
806)
255/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
807)
265/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του άρθρου 1 ΑΝ 86/1967. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Οι λόγοι αναίρεσης για ανεπάρκεια αιτιολογίας απόρριψης ισχυρισμού περί εκκρεμοδικίας και υπέρβασης εξουσίας, είναι επίσης, αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης.
808)
298/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
809)
299/2012  
810)
300/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
811)
301/2012  
812)
304/2012  
813)
305/2012  
814)
306/2012  
815)
328/2012  
816)
378/2012  
817)
379/2012  
818)
380/2012  
819)
381/2012  
820)
382/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
821)
383/2012  
822)
384/2012  
823)
385/2012  
824)
386/2012  
825)
387/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
826)
388/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
827)
389/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
828)
391/2012  
829)
392/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
830)
393/2012  
831)
394/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
832)
401/2012  
833)
406/2012  
834)
414/2012  
835)
427/2012  
836)
428/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
837)
429/2012  
838)
430/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
839)
436/2012  
840)
437/2012  
841)
444/2012  
842)
445/2012  
843)
446/2012  
844)
447/2012  
845)
448/2012  
846)
449/2012  
847)
455/2012  
848)
505/2012 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία, κατ’ εξακολούθηση, ιδιαίτερα μεγάλου ποσού, με ιδιαίτερα τεχνάσματα, σε βάρος νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 50.000.000 δραχμών, που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 €, με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου-αποκτά η πράξη κακουργηματική μορφή όταν ο ένοχος εξακολούθησε επί μακρό χρόνο την τέλεση του εγκλήματος ή το αντικείμενο αυτών είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας- για τη στοιχειοθέτηση του ε...
849)
506/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του άρθρου μόνον ΑΝ 690/1945. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, αναφορικά με την ενοχή είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι, καθώς αβάσιμοι και απορριπτέοι είναι και οι λόγοι αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και για υπέρβαση εξουσίας. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σχετικά με το αυτοτελή ισχυρισμό ελαφ...
850)
507/2012  
851)
508/2012 Καταδικαστική απόφαση, για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με την ενοχή και την απόρριψη αιτήματος περί προσκομιδής αποδεικτικού μέσου(βιντεοταινίας), είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
852)
509/2012  
853)
510/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράνομη εκχέρσωση ιδιωτικής δασικής έκτασης, που είχε κηρυχθεί αναδασωτέα (άρθρο 70 παρ. 1 ν. 998/1979). Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με την ενοχή, είναι βάσιμος. Δεκτή αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής.
854)
511/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράνομη εκχέρσωση ιδιωτικής δασικής έκτασης. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αναφορικά με την ενοχή και τον αυτοτελή ισχυρισμό περί συγγνωστής νομικής πλάνης καθώς και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
855)
512/2012  
856)
513/2012 Υπεξαίρεση στην Υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση (πλημμέλημα). - Η αξία του αντικειμένου της υπεξαίρεσης δεν αποτελεί στοιχείο αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος αυτού, είναι όμως αναγκαίος ο προσδιορισμός της, όταν το έγκλημα αυτό έχει αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, περί του οποίου κλίνει ανελέγκτως το Δικαστήριο της ουσίας, συνολικά για όλα τα ξένα κινητά πράγματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα χρήματα, που έχει ιδιοποιηθεί ο δράστης. ...
857)
534/2012  
858)
535/2012  
859)
536/2012  
860)
565/2012  
861)
566/2012 Καταδικαστική απόφαση, για ληστεία από κοινού, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, καθώς η επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με αποδεικτικά μέσα και τον αυτοτελή ισχυρισμό της αναγνώρισης της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου έντιμου βίου, κατά το σχετικό του μέρος, είναι αβάσιμος. Ενώ κατά το μέρος του, που με αυτόν πλήττεται η περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου της ουσίας είναι απαράδεκτος και ως τέτοιος απορρι...
862)
567/2012  
863)
586/2012 ΟΡΙΖΕΙ κατά παραπομπή αρμόδιες να αποφανθούν αντί των αρμοδίων Δικαστικών, Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών τις αντίστοιχες του Πρωτοδικείου Θηβών.
864)
588/2012  
865)
589/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
866)
590/2012 Απέχει να αποφανθεί προκειμένου μετά από σχετική πρόταση του Εισαγγελέα και ειδοποίηση της αναιρεσείουσας τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από τη συζήτηση να προσέλθει κατ' αυτήν για να εκθέσει τις απόψεις της, εισαχθεί η υπόθεση στο παρόν Δικαστήριο σε συμβούλιο για να κρίνει επ' αυτής.
867)
591/2012  
868)
593/2012 Αόριστος ο λόγος αναίρεσης. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση.
869)
594/2012 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης άσκησή της.
870)
595/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, εφόσον το ένδικο τούτο μέσο ασκήθηκε από δικηγόρο που δεν παραστάθηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης δεν προσαρτάται στην αίτηση σχετικό πληρεξούσιο των κατηγορουμένων, και δεν καλύφθηκε το απαράδεκτο, αφού δεν προσκομίστηκε αργότερα, το τυχόν υπάρχον πληρεξούσιο, ήτοι μέσα σε είκοσι ημέρες από την άσκησή του.
871)
596/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
872)
597/2012 Παραπέμπει την υπόθεση στις Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς και στις αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς, αν ήθελε συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
873)
598/2012 Διατάσσει την παραπομπή της αναφοράς-έγκλησης Πρωτοδίκη του Πρωτοδικείου Αθηνών, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς, καθώς και αν συντρέξει περίπτωση και στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
874)
599/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
875)
600/2012  
876)
601/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις αρχές (Εισαγγελικές και δικαστικές ) Πειραιά.
877)
603/2012 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως, λόγο αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αναφορικά με την ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του υπαίτιου σε σχέση με την αποδιδόμενη σ’αυτόν παράλειψη, καθώς και ως προς τον αιτιώδη σύνδεσμο της τελευταίας με το επελθόν εγκληματικό αποτέλεσμα, είναι βάσιμος. Αναιρεί και παραπέμπει.
878)
604/2012 Κατηγορούμενος ο νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής ανώνυμης εταιρίας , που διατηρεί κατάστημα πωλήσεως και τροφίμων (SUPER MARKET), για τέλεση από πρόθεση αγορανομικών παραβάσεων. Οι επιμέρους ποινές οι οποίες προσμετρήθηκαν στη συνολική ποινή, εφόσον δεν υπερβαίνουν τους έξι μήνες καθεμιά τους, παραγράφονται κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4043/2012, αν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 13-2-12, δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τ...
879)
605/2012  
880)
606/2012  
881)
607/2012 Παραγράφει υπό όρον την ποινή των έξι μηνών κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 4043/2012, αν ο καταδικασθείς δεν τελέσει στην επόμενη διετία και καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή ανώτερη των έξι μηνών, από δόλο άλλη αξιόποινη πράξη, οπότε εκτίει και την ποινή αυτή αθροιστικά.
882)
608/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
883)
609/2012  
884)
610/2012 Καταδικαστική απόφαση, για ηθική αυτουργία σε απάτη κατ’ εξακολούθηση και σε πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ εξακολούθηση. Επιβληθείσα ποινή φυλάκισης για κάθε μια ηθική αυτουργία πέντε μήνες. Εφαρμογή, αυτεπαγγέλτως, του επιεικέστερου για τον κατηγορούμενο-αναιρεσείοντα Ν. 4043/2012. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση και παραγράφει τις πιο πάνω ποινές φυλάκισης υπό όρο, εφόσον αυτές είναι διάρκειας όχι μεγαλύτερης από έξι μήνες.
885)
611/2012  
886)
612/2012  
887)
613/2012  
888)
614/2012  
889)
615/2012  
890)
616/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
891)
617/2012 Έκδοση, Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Έφεση από εκζητούμενο. Απορρίπτει την έφεση ως αβάσιμη.
892)
628/2012 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υπόχρεου κατά συρροή. Ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας αναφορικά με τα αποδεικτικά μέσα και ότι το σκεπτικό είναι επανάληψη του διατακτικού, είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
893)
629/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
894)
630/2012  
895)
631/2012 Καταδικαστική για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Μοναδικός λόγος της αιτήσεως για απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού για χορήγηση του ελαφρυντικού του άρθρου 84 παρ. 2α΄ ΠΚ. Λόγος αιτήσεως η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας: για να έχει υποχρέωση να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα για να απορρίψει τον ισχυρισμό αυτό, που είναι αυτοτελής, πρέπει να είναι σαφής και ορισμένος με συγκεκριμένη αναφορά των πραγματικών περιστατικών, που τον θεμελιώνουν. Δεν αρκεί η επίκληση του χαρακτηρ...
896)
632/2012  
897)
633/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
898)
634/2012  
899)
655/2012 Για τον πρώτο αναιρεσείοντα που καταδικάσθηκε σε ποινή φυλακίσεως πέντε (5) μηνών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4043/2012 στις 13-2-2012 η απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και δεν έχει εκτιθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ποινή μέχρι τότε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. αυτού, παραγράφεται αυτή και δεν εκτελείται υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί...
900)
656/2012  
901)
657/2012  
902)
659/2012  
903)
726/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
904)
727/2012  
905)
728/2012  
906)
732/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
907)
733/2012 Επανάληψη διαδικασίας. Αναστολή εκτελέσεως της ποινής. Επίκληση στοιχείων, με βάση τα οποία, ως ισχυρίζεται, καταδικάστηκε σε ποινή βαρύτερη, δεν αποτελούν νέα στοιχεία κατ΄ άρθρο 525 ΚΠΔ, που να καθιστούν φανερό ότι καταδικάστηκε για έγκλημα, βαρύτερο από αυτό που τέλεσε. Αβάσιμη ουσιαστικά η αίτηση επανάληψης διαδικασίας, καθώς και η αίτηση αναστολής εκτελέσεως της ποινής. Απορρίπτει αίτηση.
908)
734/2012 Επανάληψη διαδικασίας. Καταδίκη με αμετάκλητη απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απαράδεκτη η αίτηση κατά το μέρος που στρέφεται κατά της αποφάσεως του Αρείου Πάγου που αναίρεσε την άνω καταδικαστική απόφαση, κατά το μέρος που επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση, καθώς και κατά το μέρος που στρέφεται κατά της αποφάσεως του Εφετείου που επελήφθη στη συνέχεια της αναιρεθείσας αποφάσεως. Τα νέα στοιχεία που επικαλείται, ήταν γνωστά στους δικαστές, που εξέδωσαν την προσβαλλόμενη απόφαση. Απορρίπτ...
909)
735/2012 Κατοχή και μεταφορά παράνομων ναρκωτικών ουσιών αβάσιμη η αιτίαση του αναιρεσείοντος ως προς την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την απόρριψη του ισχυρισμού του από το δικάσαν Δικαστήριο περί τοξικομανίας του κατά το χρόνο τελέσεως των πράξεων που κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος, καθώς επίσης για την απόρριψη του αιτήματός του για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης προς διαπίστωση της ιδιότητας αυτού ως τοξικομανούς κατά το χρόνο τελέσεως των πράξεων της κατοχής και μεταφοράς να...
910)
736/2012  
911)
737/2012  
912)
738/2012  
913)
739/2012  
914)
740/2012  
915)
742/2012  
916)
743/2012  
917)
745/2012  
918)
746/2012 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος, που απέρριψε, ως απαράδεκτη, έφεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο απέρριψε αίτηση για άρση κατάσχεσης. Δεν υπόκειται σε αναίρεση, αφού ότι τέτοιο δεν προβλέπεται από το νόμο. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη.
919)
747/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση, ως μη τελειωτική της κατηγορίας, λόγω ακύρωσής της, κατ’ άρθρο 341 ΚΠΔ, δεν υπόκειται στο ένδικο τούτο μέσο.
920)
748/2012  
921)
749/2012 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, επειδή έχει ασκηθεί εκπρόθεσμα. Δε γίνεται ούτε επίκληση λόγων, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο.
922)
763/2012  
923)
767/2012 Καταδικαστική απόφαση, για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρείται η εν λόγω απόφαση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής κατ’ ουσίαν, και για υπέρβαση εξουσίας από το ότι δίκασε την υπόθεση κατ΄ ουσίαν σε δεύτερο βαθμό, παρά το ότι δεν είχε απορρίψει αιτιολογημένα το υποβληθέν αίτημα αναβολής.
924)
784/2012  
925)
785/2012  
926)
786/2012  
927)
788/2012 Το έννομο συμφέρον για την άσκηση ενδίκου μέσου πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει και κατά το χρόνο συζητήσεώς του. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως κατ΄ αποφάσεως με την οποία, κατόπιν αιτήσεως ακυρώσεως του κατηγορουμένου, ακυρώθηκε η ερήμην αυτού διαδικασία και διατάχθηκε νέα συζήτηση της υποθέσεως, μετά την οποία, εκδόθηκε νέα, καταδικαστική, για τον κατηγορούμενο απόφαση, με αποτέλεσμα, ο αναιρεσείων να μην έχει πλέον έννομο συμφέρον.
928)
789/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
929)
790/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
930)
796/2012 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέου από νομικές διατάξεις (παρ. αρθρ. 7 παρ. 1, 5, 16 παρ. 2 Π.Δ. 17/96, παρ. 8 παρ. 2α’, 16 παρ. 2 π.δ. 17/96) αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα του κατηγορητηρίου, διότι από αυτό που υπάρχει στη δικογραφία, προκύπτει ότι περιέχει όλα τα κατά νόμο απαιτούμενα στοιχεία. οι ποινές που συρρέουν στη συνολική, διατηρούν την αυτοτέλειά τους και, κατά τον καθορισμό της συνολικής ποινής, δεν απορροφώνται από αυτή. οι επιμέρους ποινές που προσμετρή...
931)
797/2012 Για τον αναιρεσείοντα, που καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης πέντε (5) μηνών για συκοφαντική δυσφήμηση, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4043/2012 στις 13-2-2012 η καταδικαστική για αυτόν απόφαση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη και δεν έχει εκτιθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο η ποινή μέχρι τότε, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2 παρ. 1 εδ. α΄ του Ν. αυτού, παραγράφεται αυτή και δεν εκτελείται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, νέα από δόλο ...
932)
798/2012  
933)
799/2012  
934)
800/2012  
935)
801/2012  
936)
802/2012 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση κατ’ εξακολούθηση του άρθρου 79 Ν. 5960/1933 «Περί Επιταγής». Ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα στο ακροατήριο, διότι δε δόθηκε ο λόγος στον εισαγγελέα, επί αιτήματος υποβληθέντος από το συνήγορο του κατηγορουμένου κατά την αγόρευση, ήτοι μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας, είναι αβάσιμος. Αβάσιμος, εν μέρει, είναι και ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αναφορικά με την απόρριψη του ελαφρυντικού 84 παρ. 2 εδ....
937)
833/2012  
938)
835/2012  
939)
873/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
940)
874/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
941)
875/2012  
942)
876/2012  
943)
877/2012  
944)
878/2012  
945)
879/2012  
946)
880/2012 Αναίρεση κατ’ αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε με αυτή αίτηση εξαιρέσεως ολόκληρης της σύνθεσης του συνεδριάζοντος, άλλου δικαστηρίου, είναι απαράδεκτη διότι κατά το άρθρο 504 παρ. 1 ΚΠΔ, αίτηση αναίρεσης επιτρέπεται μόνο κατά αποφάσεως που απαγγέλθηκε ανεκκλήτως και κατά της αποφάσεως του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που εκδόθηκε κατόπιν εφέσεως, χωρίς η προσβαλλόμενη στην κρινόμενη περίπτωση απόφαση, να εμπίπτει σε κάποια από τις πιο πάνω περιπτώσεις
947)
881/2012 Αναίρεση κατηγορουμένου κατά παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο παραπέμπεται και για κακούργημα, που έχει δημοσιευθεί (εκδοθεί) το βούλευμα -μετά τις 23-12-10, οπότε δημοσιεύθηκε ο Ν. 3904/2010, με τον οποίο καταργήθηκε το άρθρο 482 ΚΠΔ, που επέτρεπε την αναίρεση κατά βουλεύματος στον κατηγορούμενο. Απαράδεκτη η αίτηση. Κλήθηκε ο ίδιος να εκθέσει τις απόψεις του. Απορρίπτει αίτηση.
948)
882/2012  
949)
883/2012  
950)
884/2012  
951)
885/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
952)
886/2012  
953)
887/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
954)
888/2012  
955)
889/2012  
956)
890/2012  
957)
891/2012  
958)
915/2012 Καταδικαστική απόφαση, για αγορά και κατοχή ναρκωτικών από κοινού. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος. Απαράδεκτος δε, ως αόριστος, και απορριπτέος και ο λόγος αναίρεσης περί απόλυτης ακυρότητας.
959)
916/2012  
960)
917/2012  
961)
918/2012  
962)
941/2012  
963)
942/2012  
964)
943/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
965)
944/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
966)
945/2012  
967)
946/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις αρχές (Εισαγγελικές και δικαστικές) Πειραιά.-
968)
947/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας από τον Άρειο Πάγο. Υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Εφετών (προκειμένου να καθοριστεί από το Δικαστήριο αυτό η αρμοδιότητα των δικαστικών και Εισαγγελικών αρχών), η ποινική δικογραφία που αφορά εισαγγελικό λειτουργό, που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσ/νίκης. Παραπέμπει στις αρχές (εισαγγελικές και δικαστικές) του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
969)
948/2012 Απορρίπτει αίτημα για τρίτη αναβολή. Το δικόγραφο δεν περιέχει ούτε ένα λόγο αναιρέσεως, σαφή και ορισμένο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος.
970)
949/2012 Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3904/10, στις 23-12-2010, που καταργήθηκε το άρθρο 482 ΚΠΔ, το οποίο επέτρεπε στον κατηγορούμενο την άσκηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων, όταν τον παρέπεμπαν στο ακροατήριο για κακούργημα και μαζί με αυτό (το έγκλημα) για τα συρρέοντα ή συναφή εγκλήματα, δεν επιτρέπεται πλέον στον κατηγορούμενο η άσκηση αναίρεσης κατά των αναφερομένων στην παρ. 1 του καταργηθέντος άνω άρθρου βουλευμάτων. Αναίρεση που ασκήθηκε κατά των βουλευμάτων αυτών, μετά τις 23-12-2010, απορρίπτετα...
971)
962/2012  
972)
963/2012  
973)
964/2012  
974)
965/2012  
975)
966/2012  
976)
991/2012 Δεν περιέχει ούτε ένα λόγο αναιρέσεως, σαφή και ορισμένο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠΔ. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος της αναιρεσείουσας.
977)
992/2012 Την αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως, μπορούν, εκτός άλλων, να ζητήσουν ο μηνυτής ή εκείνος που άσκησε την έγκληση, υπό την προϋπόθεση όμως να καταδικάστηκαν σε αποζημίωση και στα δικαστικά έξοδα, κατά άρθρο 71 ΚΠΔ. Απαράδεκτη η αίτηση, αφού δεν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις.
978)
993/2012 Επικίνδυνη σωματική βλάβη (φυλάκιση 21 μ.) παράνομη οπλοφορία (φυλάκιση 6 μ + χρηματική ποινή 150 €) παράνομη οπλοχρησία (φυλάκιση 6 μ.) επιμέτρηση (φυλάκιση 21 μ + 3 μ + 3 μ + 150 €). Οι ποινές που συρρέουν στη συνολική, διατηρούν την αυτοτέλειά τους και, κατά τον καθορισμό της συνολικής δεν απορροφώνται από αυτή. Οι επιμέρους ποινές που επιμετρήθηκαν στη συνολική ποινή, εφόσον δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες καθεμιά τους, παραγράφονται κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 του Ν. 4043/2012, αν μέχρι τη δημοσί...
979)
994/2012  
980)
995/2012  
981)
996/2012  
982)
997/2012  
983)
998/2012  
984)
999/2012  
985)
1006/2012  
986)
1052/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. μετά την αντικατάσταση με άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 3230/2004 της παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.1882/1990, δεν υπάρχει πλέον ειδική ρύθμιση ως προς το θέμα της παραγραφής του αδικήματος του άρθρου 25 Ν.1882/1990 και συνεπώς ισχύουν οι κοινές περί του χρόνου τελέσεως και περί του χρόνου έναρξης της παραγραφής των εγκλημάτων διάταξης των άρθρων 111, 112 και 113 του ΠΚ. Με την πάροδο τετραμήνου από τους χρόνους τελέσεως των αδικημάτων, οι οποίοι, προκειμένου για εφάπαξ ...
987)
1053/2012 Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Η διαφορά μεταξύ της διάταξης του άρθρου 216 ΠΚ και της εξαιρετικής του άρθρου 217 ΠΚ συνίσταται αφενός στο ότι στην τελευταία διάταξη δεν εμπίπτουν όλα τα κατά την έννοια του άρθρου 13 εδ. γ΄ έγγραφα, αλλά μόνο τα σε αυτό αναφερόμενα. Αφετέρου στον ειδικό σκοπό, για τον οποίο το έγκλημα του άρθρου 217 ΠΚ, τελείται. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της πλαστογραφίας, αρκεί η ανεπικύρωτη φωτοτυπία εγγράφου. Τα κτίρια των ξένων πρεσβειών, που βρίσκονται στο ελληνικό ...
988)
1054/2012 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. με την αντικατάσταση του άρθρ. 25 παρ. 1 του Ν.1882/90 με το άρθρ. 34 παρ. 1 το Ν. 3220/2004, του οποίου η ισχύς άρχισε από την 1-1-2004 το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, αντιμετωπίζεται πλέον ενιαία ως προς το χρόνο διάπραξης του, ο οποίος είναι ο χρόνος της συμπλήρωσης τεσσάρων (4) μηνών, από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ. Στο κατώτερο ληξιπρόθεσμο ποσό οφειλής,...
989)
1055/2012 Στοιχεία παράνομης εκχερσώσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως. Αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3 του Ν. 998/1979 του κατηγορουμένου, ο οποίος εκχέρσωσε παράνομα με σκαπτικό μηχάνημα δασική έκταση, που καλυπτόταν από κέδρα, δρυς και πλατάνους, χωρίς άδεια της αρχής (δασικής). Η ποινική δίωξη κινήθηκε αυτεπαγγέλτως, ύστερα από την αναφορά των δασοφυλάκων ότι διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη της εκχερσώσεως δασικής εκτάσεως από τον κατηγορούμενο. Πότε είναι αναγκαία η ακριβής αναφορά...
990)
1056/2012 Από κοινού κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Η επιβαλλόμενη από τα άρθρα 93 παρ. 3 του Συντ/τος και 139 ΚΠΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να εκτίνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς, όπως είναι και ο ισχυρισμός για συνδρομή στο πρόσωπο του κατηγορουμένου ελαφρυντικής περιστάσεως από τις αναφερόμενες στο άρθρο 84 παρ. 2 ΠΚ , αφού η παραδοχή της οδηγεί στην επιβολή μειωμένης κατά το άρθρο 83 του αυτού Κώδικα, ποινής. Όταν όμως ο ισχυρισμός δεν προβάλλεται παραδεκτά κατά τρόπο...
991)
1057/2012 Αναίρεση κατά αποφάσεως Αναθεωρητικού. Αναίρεση κατά πράξεων της προδικασίας δεν επιτρέπεται. Πρέπει να γίνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά , κάθε ακυρότητα της προδικασίας, καλύπτεται. Δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, ούτε και αυτεπαγγέλτως. Αναίρεση δεν επιτρέπεται για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Οι στρατιωτικοί, στους οποίους συγκαταλέγονται και οι λιμενικοί, υπάγονται στα στρατιωτικά ποινικά δικαστήρια και κατ’ εξαίρεση στην αρμοδιότητα των...
992)
1058/2012 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (ΠΚ 302) Στοιχεία. Πότε υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση για έγκλημα από αμέλεια. όταν η αμέλεια αποτελεί σύνολο συμπεριφοράς του δράστη, που προηγήθηκε του αποτελέσματος, τότε για την τελούμενη ανθρωποκτονία από αμέλεια που συντελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή όχι μόνο των όρων του άρθρου 28 ΠΚ, αλλά και εκείνων του άρθρ. 15 ΠΚ. Ποία είναι η αναγκαία προϋπόθεση της εφαρμογής του άρθρ. 15 ΠΚ. Πηγές ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης. Πότε υπάρχει αιτιώδης συνάφεια ...
993)
1059/2012 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Ουσιαστικά αβάσιμοι οι αναφερόμενοι στην αίτηση ως νέοι λόγοι, διότι δεν καθίσταται προδήλως φανερό ότι η αιτούσα καταδικάστηκε άδικα για την αξιόποινη πράξη της απάτης, ενώ είναι αθώος. Απορρίπτει την αίτηση.
994)
1060/2012 Πλαστογραφία με αντικείμενο πλέον των 73.000 € (κακουργηματική). άρθρ. 216 παρ. 1 και 3α΄ΠΚ, σε βάρος του Ελλ. Δημοσίου, όχι όμως με την επιβαρυντική περίπτωση του άρθρ. 1 του Ν. 1608/50, διότι το αντικείμενό της, δεν υπερβαίνει τα 150.000 € (ζημία του Δημοσίου 80.000 €). Η κήρυξη απόλυτης ακυρότητας για πράξεις της προδικασίας, πρέπει να γίνεται μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, διαφορετικά καλύπτεται, αρμόδιο δε για την κήρυξη ή μη της ακυρότητας, είναι το Δικασ...
995)
1061/2012 Επανάληψη διαδικασίας πότε υπάρχει «βαρύτερο έγκλημα», κατά την έννοια του άρθρου 525 παρ. 1 αριθμ. 2 ΚΠΔ περί επαναλήψεως της διαδικασίας. Η ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και εκείνη που τελέστηκε με βρασμό ψυχικής ορμής, δεν αποτελούν δύο διαφορετικά εγκλήματα, αλλά με την παράγραφο 2 του άρθρου 299 ΠΚ, γίνεται απλώς διάκριση της μορφής του δόλου. Εκείνος που καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία από πρόθεση, δεν μπορεί να ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας, επικαλούμενος ότι σύμφωνα με νέα ...
996)
1062/2012 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ορθά το δικάσαν δικαστήριο απέρριψε την ένσταση του αναιρεσείοντος περί εκκρεμοδικίας, αφού δεν υπήρχε ταυτότητα πράξεως της κρινόμενης τότε στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, με εκείνες για τις οποίες είχε ασκηθεί ποινική δίωξη προηγουμένως κατά του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο της ουσίας δεν υπερέβη την εξουσία του, όπως αβάσιμα ο αναιρεσείων ισχυρίζεται, αφού αντικείμενο της κατηγορίας σε σχέση με τις αναφερόμενες στο βούλευμα αξιόποινες πράξε...
997)
1063/2012 Αποδοχή εικονικών τιμολογίων κατ’ εξακολούθηση. Kατηγορούμενος, δήμαρχος, για πλημ/κή πράξη. Το Μονομελές Πλημ/κείο, στο οποίο εισήχθη προς εκδίκαση η υπόθεση, κήρυξε εαυτό αναρμόδιο καθ’ ύλην και παρέπεμψε την υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών ο οποίος την εισήγαγε προς εκδίκαση στο Τριμελές Εφετείο, εκδίδοντας νέο κλητήριο θέσπισμα, που επιδόθηκε όμως στον κατηγορούμενο, μετά τη λήξη της 5ετίας. Το δικάσαν εφετείο κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως του άρθ. 12...
998)
1103/2012 Πρακτικά συνεδριάσεως ποινικού δικαστηρίου. Όταν ο νόμος αναφέρεται σε πρακτικά συνεδρίασης του δικαστηρίου, εννοεί τα καθαρογραμμένα πρακτικά που συντάσσονται από το γραμματέα της σύνθεσης του δικαστηρίου με βάση τα πρόχειρα πρακτικά που τηρεί ο ίδιος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και τα οποία υπογράφονται από αυτόν και το δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση. Σε όλες τις διατάξεις του ΚΠΔ, που γίνεται αναφορά σε πρακτικό συνεδρίασης του δικαστηρίου, γίνεται διάκριση μεταξύ των «προχείρων πρακτ...
999)
1112/2012 Επανάληψη διαδικασίας. Απόντος του νόμιμα κληθέντος αιτούντος, δικάζεται ωσεί παρών. Δεν αποτελεί έκτακτο ένδικο μέσο αλλά έκτακτη διαδικασίας με την οποία επιδιώκεται η ακύρωση της προσβαλλόμενης με αυτή αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως. Εφαρμόζονται ανάλογα ορισμένες διατάξεις περί ενδίκων μέσων, μεταξύ των οποίων η διάταξη της ΚΠΔ 476§1 περί ειδοποιήσεως του ασκήσαντος την αίτηση επαναλήψεως, όταν αυτή είναι απαράδεκτη για να διατυπώσει τις απόψεις του. Το προσαρτηθέν πληρεξούσιο είναι μεταγε...
1000)
1113/2012 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Εάν δεν είναι ορισμένος έστω και ένας λόγος, είναι απαράδεκτη η αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό των προσθέτων λόγων αναιρέσεως, είναι η παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως. Δεν επιτρέπεται με απαράδεκτους πρόσθετους λόγους, ούτε ακόμη και διασαφήνιση, ανάπτυξη ή συμπλήρωση των ασαφών λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους.
1001)
1114/2012 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Εάν δεν είναι ορισμένος έστω και ένας λόγος, είναι απαράδεκτη η αίτηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για το παραδεκτό των προσθέτων λόγων αναιρέσεως, είναι η παραδεκτή αίτηση αναιρέσεως. Δεν επιτρέπεται με απαράδεκτους πρόσθετους λόγους, ούτε ακόμη και διασαφήνιση, ανάπτυξη ή συμπλήρωση των ασαφών λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους.
1002)
1140/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1003)
1141/2012 Αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία εγκλημάτων. Τα ψευδή περιστατικά θεμελιώνονται σε προσωπική πεποίθηση του δράστη και δεν απαιτείται παράθεση άλλων σχετικών με τη γνώση περιστατικών. Πότε η πραγματογνωμοσύνη πρέπει να μνημονεύεται ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Όχι η ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη. Όχι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους. Απόρριψη αιτήσεως.
1004)
1142/2012 Αθωωτική απόφαση πρωτοβαθμίου δικαστηρίου για παράβαση καθήκοντος κατ" εξακολούθηση, ψευδή αναφορά προς την Αρχή και συκοφαντική δυσφήμηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Έφεση εισαγγελέα. Πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αναίρεση προσβαλλόμενης αποφάσεως για θετική υπέρβαση εξουσίας, γιατί το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, παρά το ότι η έφεση του εισαγγελέα δεν ήταν ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη, απέρριψε σχετικό ισχυρισμό των αναιρεσειόντω...
1005)
1143/2012 Κατά το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠοινΔ, λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία τέτοιας διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο αποδίδει σε αυτήν διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, εσφαλμένη δε εφαρμογή συντρέχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στην διάταξη που εφήρμοσε. Μεταξύ των εγκλημάτων του άρθρου 71 παρ. 1 του Ν. 99...
1006)
1144/2012  
1007)
1145/2012  
1008)
1146/2012 Τοξικομανής. Σε περίπτωση τελέσεως κακουργηματικής περί τα ναρκωτικά πράξεως, η προηγούμενη ποινική καταδίκη για τις πράξεις της κατοχής ναρκωτικών για ίδια αποκλειστική χρήση ή της παραβάσεως του αρθρ. 29 παρ. 1 του ΚΝΝ δεν δικαιολογεί την επίταση της ποινής λόγω υποτροπής. Η ιδιότητα του καταδικασθέντος για εμπορία ναρκωτικών ως εξαρτημένου χρήστη ναρκωτικών, δεν εμποδίζει την εφαρμογή της περί υποτροπής διατάξεως του άρθρου 23 του Ν 3459/006. Ο ισχυρισμός ότι έπρεπε «να κριθεί ατιμώρητος ως τ...
1009)
1147/2012  
1010)
1148/2012  
1011)
1149/2012  
1012)
1150/2012 Επανάληψη διαδικασίας. Αρμόδιο για την αξιολόγηση αιτήσεως επαναλήψεως κατά αποφάσεως του Αρείου Πάγου είναι, σύμφωνα με αναλογική εφαρμογή των άρθρων 527 παρ. 3 και 528 παρ. 1 του ΚΠΔ, το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε Συμβούλιο. Στην έννοια του γεγονότος, εμπίπτει και η άγνοια της υπάρξεως νέου, ευμενούς για τον κατηγορούμενο, νόμου, που εμποδίζει την ουσιαστική έρευνα της κατηγορίας. Ο Άρειος Πάγος στην περίπτωση καταδίκης σε φυλάκιση μικρότερη των εξ μηνών για ψευδή βεβαίωση, οφείλει να εκδι...
1013)
1151/2012 Δεν υπόκειται στο ένδικο μέσοτης αναιρέσεως η απόφαση, η οποία κατά το χρόνο της απαγγελίας της μπορούσε να προσβληθεί με έφεση, έστω και αν, επιγενομένως, έγινε τελεσίδικη γιατί παρήλθε άπρακτη η προθεσμία της εφέσεως. Αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως υποκειμένης σε έφεση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η αίτηση της αναιρέσεως.
1014)
1152/2012  
1015)
1153/2012  
1016)
1154/2012  
1017)
1155/2012 Κανονισμός αρμοδιότητος. Προσφυγή κατά Διατάξεως Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών που απέρριψε έγκληση κατά εισαγγελικού λειτουργού που υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος θα επιληφθεί της ανωτέρω και θα ενεργήσει στα πλαίσια της αρμοδιότητος του καθώς και στις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές των Αθηνών, αν ήθελε συντρέξει νόμιμη περίπτωση περαιτέρω δικαστικής διερευνήσεως.
1018)
1156/2012  
1019)
1157/2012 Αίτηση αναιρέσεως κατά μη καταδικαστικής αποφάσεως, οποία είναι και αυτή που απορρίπτει έφεση ως εκπρόθεσμη, ασκείται μόνο με δήλωση ενώπιον των περιοριστικώς αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 474 ΚΠΔ προσώπων. Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως που απέρριψε εφέσεις των αναιρεσειόντων-κατηγορουμένων ως εκπρόθεσμες, γιατί αυτή ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1020)
1158/2012  
1021)
1159/2012 Αίτηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε έφεση του αναιρεσείοντος κατά του πρωτόδικου βουλεύματος ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη), δεν επιτρέπεται (476 παρ. 2 ΚΠΔ, όπως αντικ. από το άρθρο 38 ν. 3160/2003) και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1022)
1195/2012  
1023)
1246/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1024)
1247/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1025)
1248/2012  
1026)
1249/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1027)
1250/2012 Εάν υπάρχει διαφορά ως προς την χρονολογία μεταξύ του αποδεικτικού
και της επισημειώσεως του επιδόσαντος δικαστικού επιμελητή, επικρατεί το αποδεικτικό. Εάν δημιουργηθεί εύλογη πεποίθηση στο διάδικο για τον ακριβή χρόνο επιδόσεως και συνεπώς για την προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου, μπορεί, να θεωρηθεί, ότι συνέτρεξε ανωτέρα βία. Πρέπει όμως, ο ασκών εκπρόθεσμα το ένδικο μέσο να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεως του τον λόγο αυτό του εκπροθέσμου και τα αποδεικτικά του μέσα, άλλως, το ένδικο μέ...
1028)
1251/2012  
1029)
1252/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ. Εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί αν και κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, η αίτηση του απορρίπτεται.
1030)
1253/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1031)
1254/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1032)
1255/2012  
1033)
1256/2012 Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ. Εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί αν και κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, η αίτηση του απορρίπτεται.
1034)
1257/2012  
1035)
1258/2012 Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ. Εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί αν και κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, η αίτηση του απορρίπτεται.
1036)
1259/2012  
1037)
1260/2012  
1038)
1261/2012 Αν στην αίτηση αναιρέσεως δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους αναφερομένους περιοριστικός στο άρθρο 510 ΚΠοινΔ λόγους αναιρέσεως, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠοινΔ). Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης που προβλέπει το λόγο αναιρέσεως, χωρίς αναφορά περιστατικών, που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Ο αορίστως διατυπούμενος στην έκθεση αναιρέσεως λόγος δεν μπορεί να συμπληρωθεί με παραπομπή σε άλλα έγγραφα...
1039)
1262/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά για παρασιώπηση λόγου εξαιρέσεως σε βάρος Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, στο οποίο υπηρετεί η εγκαλουμένη, και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς.
1040)
1278/2012 Άρθρ. 211 Α' ΚΠΔ. Καταδικαστική απόφαση για πώληση ναρκωτικών ουσιών. Απόλυτη ακυρότητα γιατί λήφθηκε υπόψη αποκλειστικά η απολογία συγκατηγορουμένων της αναιρεσείουσας και η κατάθεση μάρτυρα - αστυνομικού, ο οποίος ως μοναδική πηγή πληροφορήσεως του είχε τους συγκατηγορουμένους, γιατί αυτή δεν μπορούσε να έχει την αξιοπιστία της αμέσου γνώσεως. Δεν παραβιάζεται η ανωτέρω διάταξη αν η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία του συγκατηγορουμένου ληφθεί υπόψη συνδυαστικά με άλλα αποδεικτικά μέσα. Αναίρεσ...
1041)
1279/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1042)
1280/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166 ΚΠοινΔ. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα. Εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση του απορρίπτεται.
1043)
1281/2012 Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής, για ηθική αυτουργία σε ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση, αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, γιατί τα επικαλούμενα αποδεικτικά στοιχεία που ως νέα προσκόμισε ο αιτών δεν είναι από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση ικανά να οδηγήσουν με βεβαιότητα στο ότι ο καταδικασθείς ήταν αθώος. Κατά το μέρος, με το οποίο ο ...
1044)
1282/2012  
1045)
1283/2012 Κανονισμός αρμοδιότητας. Μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, οι πλείστοι από τους οποίους υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και το Εφετείο Αθηνών. Παραπέμπει στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, δεδομένου ότι στην περιφέρεια του Εφετείου Αθηνών δεν υπάγεται άλλο δικαστήριο πλην του Πρωτοδικείου Αθηνών, και, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση, σ' αυτές του Εφετείου Πειραιώς, ως προς όλους τους εγκαλούμενους λόγω ...
1046)
1284/2012 Αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, όπως το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών που δεν έχει την ευχέρεια για την παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο δικαστήριο, αφού σε αυτό υπάγεται μόνο το Πρωτοδικείο Αθηνών.
1047)
1285/2012  
1048)
1286/2012  
1049)
1340/2012  
1050)
1341/2012  
1051)
1342/2012  
1052)
1343/2012 Λαθρεμπορία. Η κατά τα άρθρο 107 παρ. 2 του Τελωνειακού Κώδικα χρηματική ποινή, επειδή αντικαθιστά τη μη γενομένη δήμευση των αντικειμένων της λαθρεμπορίας και ταυτίζεται προς αυτή δεν υπόκειται στην 10ετή παραγραφή του άρθρου 114 του ΠΚ.
1053)
1344/2012 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ του ΚΠΔ για να είναι ορισμένος. Απόρριψη σχετικού λόγου ως απαραδέκτου. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Πρέπει να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο. Δεν προκύπτει από τα πρακτικά ότι προτάθηκε τέτοιος ισχυρισμός, ο οποίος, πάντως, και αν είχε προταθεί, θα ήταν αρνητικός της κατηγορίας και το δικαστήριο δεν θα είχε υποχρέωση να απαντήσει. Απόρριψη αιτήσεως.
1054)
1345/2012 Θάνατος κατηγορουμένου μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Ο Άρειος Πάγος παύει οριστικώς την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
1055)
1346/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1056)
1347/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΙΙοινΔ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' ΚΠοινΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, αν και κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, η αίτηση του απορρίπτεται.
1057)
1348/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1058)
1349/2012 Ανθρωποκτονία. Απόπειρα. Η άρνηση ανθρωποκτόνου προθέσεως δεν συνιστά αυτοτελή ισχυρισμό. Έννοια αυτοτελούς ισχυρισμού .Αυτοί πρέπει να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, δηλαδή να συνοδεύεται η επίκληση τους με όλα τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία για την κατά νόμο θεμελίωση τους και δεν αρκεί μόνη η επίκληση της νομικής διάταξης που τους προβλέπει ή του χαρακτηρισμού, με τον οποίο είναι γνωστοί στη νομική ορολογία. Η αόριστη προβολή των αυτοτελών ισχυρισμών δεν υποχρεώνει τ...
1059)
1350/2012  
1060)
1351/2012 Απόφαση συμβουλίου εφετών με την οποία απορρίφθηκε έφεση της αναιρεσείουσας ως απαράδεκτη. Είναι απόφαση δικαστηρίου που συνεδριάζει ως συμβούλιο και όχι βούλευμα. Παραδεκτή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατ' αυτής (άρθρο 476 παρ. 2 ΚΠΔ). Κήρυξη απαράδεκτης της εισαγωγής στον Άρειο Πάγο, που συνεδριάζει ως συμβούλιο, για την απόρριψη της αιτήσεως ως απαράδεκτης και διάταξη περί εκ νέου εισαγωγής αυτής με τη συνήθη διαδικασία των συνεδριάσεων δημοσία. Αντίθετη μειοψηφία.
1061)
1352/2012 Κανονισμός αρμοδιότητος. Αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
1062)
1353/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1063)
1380/2012  
1064)
1381/2012  
1065)
1394/2012  
1066)
1395/2012 Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία. Αν υπάρχει ασάφεια αναφορικά με το είδος της διακινδυνεύσεως, συντρέχει περίπτωση εκ πλαγίου παραβιάσεως της διατάξεως του άρθρου 309 του ΠΚ και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. ε' ΚΠοινΔ λόγος αναιρέσεως. Ο λόγος δεν ιδρύεται εάν γίνει δεκτό ότι επήλθε σωρευτικώς, όταν δηλαδή δεχθεί ότι υπήρξε λόγω της βαριάς σωματικής βλάβης και κίνδυνος ζωής, οπότε το πληττόμενο έννομο αγαθό είναι το υπέρτερο τούτων, δηλαδή η ζωή του παθόντος.
1067)
1396/2012 Συκοφαντική δυσφήμιση δια του τύπου και κανονική, ψευδής καταμήνυση. Σύντμηση της προθεσμίας αναιρέσεως στα εγκλήματα δια του τύπου στο ήμισυ, όταν η δια του τύπου παράβαση διώκεται αυτοτελώς, όχι όταν συρρέει αυτή με άλλη αξιόποινη πράξη ή συρρέει ως μερικότερη πράξη εξακολουθούντος εγκλήματος που δεν υπάγεται στις περί τύπου διατάξεις. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξεως (αρ. 367 παρ. 1 περ. γ' ΠΚ). Δεν εφαρμόζεται επί συκοφαντικής δυσφημήσεως. Ορθή και αιτιολογημένη η...
1068)
1397/2012  
1069)
1398/2012  
1070)
1399/2012  
1071)
1400/2012  
1072)
1464/2012  
1073)
1465/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1074)
1466/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1075)
1467/2012 Θάνατος κατηγορουμένου μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως. Ο Άρειος Πάγος παύει οριστικώς την ποινική δίωξη, αφού προηγουμένως αναιρέσει την προσβαλλόμενη απόφαση ως προς όλες τις διατάξεις της.
1076)
1468/2012  
1077)
1469/2012  
1078)
1495/2012 Καταδικαστική απόφαση νομάρχη για παράβαση καθήκοντος (υπέρβαση ακραίων ορίων διακριτικής εξουσίας). Στοιχεία εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για πραγματική πλάνη, νομική πλάνη και σύγκρουση καθηκόντων που αποκλείει τον καταλογισμό. Δυνατός ο μη καταλογισμός της πράξεως στο δράστη, όταν αυτός παραβαίνει νομικό καθήκον υπό το κράτος αβάσταχτης ψυχικής πιέσεως. Ισχυρισμός περί παραβιάσεως της αρχής ne bis in idem δεν ήταν νόμιμος και ορθώς δεν απαντήθηκε. Ορθώς, γι...
1079)
1496/2012  
1080)
1497/2012  
1081)
1498/2012  
1082)
1499/2012  
1083)
1500/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία [έλλειψη εμπορευμάτων (τσιγάρων που εξήχθησαν εικονικά και επανεισήχθησαν) από αποθήκη αποταμιεύσεως] κατ' εξακολούθηση, από την οποία οι δασμοί, φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ (άρθρο 155 παρ. 1 β, 2 γ ν. 2960/2001). Τι πρέπει να περιλαμβάνει η έφεση του εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως για να είναι παραδεκτή κατ' άρθρο 486§3 ΚΠΔ. Αιτιολογημένη έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσ...
1084)
1501/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1085)
1502/2012 Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ ΚΠΔ σχετικός λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για την αθώωση.
1086)
1503/2012 Η πρωτοβάθμια απόφαση, η οποία διέταξε την αποβολή της πολιτικής αγωγής που παρίσταται μόνον για υποστήριξη της κατηγορίας δεν απέρριψε την, μη ασκηθείσα άλλωστε, πολιτική αγωγή ως μη νόμιμη, αλλά την δήλωση παραστάσεως ως απαράδεκτη και δεν υπόκειται ούτε σε έφεση αλλά ούτε και σε αναίρεση, από τον πολιτικώς ενάγοντα
1087)
1504/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. Αν ο εκκαλών-κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης για να υποστηρίξει την έφεση του και στη συνέχεια αποχώρησε, λογίζεται σαν να ήταν παρών και στο υπόλοιπο μέρος της δίκης, όπως και όταν ο εκκαλών-κατηγορούμενος ή ο συνήγορος του, εμφανίσθηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ' έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια, μετά τη λήψη της ταυτότητας του,...
1088)
1505/2012  
1089)
1506/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1090)
1507/2012  
1091)
1518/2012  
1092)
1519/2012 Το Εφετείο που στην περιφέρεια του έχει ένα μόνο Πρωτοδικείο υποχρεωτικά παραπέμπει την αίτηση κανονισμού αρμοδιότητος στον Άρειο Πάγο.
1093)
1520/2012 Το Εφετείο που στην περιφέρεια του έχει ένα μόνο Πρωτοδικείο υποχρεωτικά παραπέμπει την αίτηση κανονισμού αρμοδιότητος στον Άρειο Πάγο.
1094)
1557/2012  
1095)
1558/2012  
1096)
1559/2012  
1097)
1560/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος, ο οποίος κατέθεσε, ως πολιτικώς ενάγων, ενώπιον του ανακριτή υπόμνημα και αναφέρθηκε σ' αυτό με την χωρίς όρκο κατάθεσή του για ψευδή ανώμοτη κατάθεση. Στοιχεία εγκλήματος. Όχι απαραίτητη η παράθεση των αποδεικτικών μέσων και μνεία του τι προέκυπτε από το καθένα χωριστά. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα χωρίς να προκύπτει ότι αναγνώσθηκαν, αφού το περιεχόμενο τους προκύπτει από άλλο έγγραφο, το οποίο αναγνώσθηκε. Όχι απόλυτη ακυρότητα. Απόρριψη αιτ...
1098)
1561/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1099)
1562/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1100)
1563/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1101)
1564/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1102)
1565/2012  
1103)
1593/2012  
1104)
1594/2012  
1105)
1595/2012  
1106)
1596/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ψευδή καταμήνυση κατά συρροή, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή. Στοιχεία εγκλημάτων. Έγκληση ως προς συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρ. 368 § 1, 117 §1 ΠΚ) εντός τριμήνου από της γνώσεως, που πρέπει να αιτιολογείται. Επαρκής αιτιολογία. Η κρίση περί του χρόνου γνώσεως ανέλεγκτη. Απόρριψη αιτήσεως.
1107)
1597/2012 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία, από την οποία οι φόροι που στερήθηκε το Δημόσιο υπερβαίνουν τα 30.000 ευρώ και η οποία τελέσθηκε με ιδιαίτερα τεχνάσματα (θραύση μολυβδοσφραγίδας και επανακόλληση) (άρθρο 155 παρ. 1 β, 157 παρ. 1β ν. 2960/2001). Από τις διατάξεις των άρθρων 333§2 και 358 του ΚΠΔ δεν προκύπτει υποχρέωση του διευθύνοντος τη συζήτηση να δίδει το λόγο στους διαδίκους, χωρίς αίτησή τους, για να προβούν σε δηλώσεις και εξηγήσεις σχετικά με τα αποδεικτικά μέ...
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
1108)
1/2012  
1109)
2/2012  
1110)
3/2012  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α Ποιν. Διακ.
1111)
1003/2012 Αλλοδαποί. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ένταλμα σύλληψης Ιταλικών αρχών σε βάρος Αλβανού υπηκόου. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που αποσκοπούσε στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Έφεση κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο αποφάσισε την εκτέλεση του εντάλματος, ενώπιον του ΑΠ. Στοιχεία τυπικής εγκυρότητας εντάλματος. Περιπτώσεις αρνήσεως εκτέλεσης του εντάλματος: αμετάκλητη καταδίκη σε τρίτη χώρα, εφ' όσον η ποινή έχει εκτιθεί ή εκτίνεται ή δεν...
1112)
1004/2012 Έκδοση.
1113)
1007/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1114)
1008/2012  
1115)
1009/2012  
1116)
1010/2012  
1117)
1011/2012  
1118)
1012/2012  
1119)
1013/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1120)
1017/2012 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία αδικήματος. Δόλος. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πολιτική αγωγή. Ενεργητική νομιμοποίηση. Προβολή λόγου περί παραγραφής της αστικής αξιώσεως του πολιτικώς ενάγοντα για χρηματική ικανοποίηση της ηθικής του βλάβης. Δεν εξετάζεται το θέμα της παραγραφής αυτής αυτεπάγγελτα, αλλά κατ' ένσταση του υποχρέου. Προβολή της ενστάσεως κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο του πρωτοβάθμιου δικαστηρίο...
1121)
1018/2012 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Πραγματικά περιστατικά. Συκοφαντική δυσφήμηση των πολιτικώς εναγόντων από τον κατηγορούμενο ως εκδότη, διευθυντή και συντάκτη σε τοπική εφημερίδα. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Προθεσμία ασκήσεώς της. Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του Τύπου οι προβλεπόμενες στον ΚΠΔ με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες που υπερβαίνουν τις 5 ημέρες συντέμνονται στο ήμισυ, ήτοι 5 ημέρες (με δήλωση στο γραμματέα) και 10 ημέρες (με δ...
1122)
1019/2012  
1123)
1021/2012  
1124)
1022/2012  
1125)
1023/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1126)
1024/2012  
1127)
1025/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1128)
1027/2012  
1129)
1028/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1130)
1029/2012 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1131)
1030/2012  
1132)
1031/2012  
1133)
1042/2012  
1134)
1043/2012  
1135)
1044/2012  
1136)
1045/2012  
1137)
1046/2012  
1138)
1047/2012  
1139)
1048/2012  
1140)
1049/2012  
1141)
1050/2012  


<< Επιστροφή