<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β
1)
1229/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
2)
1263/2011  
3)
1264/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
4)
1265/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
5)
1266/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
6)
1267/2011  
7)
1268/2011  
8)
1269/2011  
9)
1270/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
10)
1271/2011  
11)
1272/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
12)
1273/2011  
13)
1276/2011  
14)
1298/2011  
15)
1299/2011  
16)
1300/2011  
17)
1301/2011  
18)
1304/2011  
19)
1305/2011  
20)
1306/2011  
21)
1307/2011  
22)
1308/2011  
23)
1309/2011  
24)
1310/2011  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
25)
78/2011 Αίτηση εξαιρέσεως του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Απορρίπτεται ως αβάσιμη.
26)
79/2011 Απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντα ως εκπρόθεσμη με απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου. Ο λόγος της αιτήσεως αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας απορρίπτεται ως αβάσιμος.
27)
80/2011 Καταδικαστική απόφαση για από κοινού απάτη ιδιαίτερα μεγάλης ζημίας. Κοινό αναιρετήριο. Αναιρείται η προσβαλλόμενη για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης (δεν αιτιολογεί ποία η περιουσιακή βλάβη της παθούσας, ούτε προσδιορίζεται σε τι συνίσταται αυτή). Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
28)
81/2011 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, κατ’ εξακολούθηση (άρθρο 19 παρ. 1 εδ. α Ν. 2523/1997). Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για: 1) έλλειψη αιτιολογίας, 2) εσφαλμένη ερμηνεία του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 και υπέρβασης εξουσίας εκ του ότι είχε εκδοθεί απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου που ακύρωσε την πράξη επιβολής προστίμου(εδώ η ποινική δίωξη ασκείται άμεσα με βάση τα πορίσματα του φορολογικού Ελέγχου και τη μηνυτήρια αναφορά του εφόρου) και 3) εσφαλμένη ερμηνεί...
29)
82/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση από την οποία η προκληθείσα ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπερβαίνει τις 150.000 € (άρθρο 242 ΠΚ, άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1608/1950). Το προσβαλλόμενο είναι αμετάκλητο και απορρίπτονται οι δύο αιτήσεις αναίρεσης των δύο παραπεμπομένων ως απαράδεκτες, Δεν είναι αντισυνταγματική η διάταξη που περιορίζει το δικαίωμα ασκήσεως αναιρέσεως στα βουλεύματα αυτά, ούτε αντίθετη στο άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ.
30)
83/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να αποφανθεί επί της προσφυγής του Α κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την έγκληση κατά τριών δικαστικών λειτουργών.
31)
84/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση, κατ’ εξακολούθηση. Απορρίπτει τους λόγους αναίρεσης α) για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω παράνομης παράστασης πολιτικής αγωγής, εκ του ότι ο παραστάς πολιτικώς ενάγων, νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου ΟΑΕΕ-ΤΑΕ, δεν είχε εξουσιοδότηση από αυτό (δεν επιφέρει απόλυτη ακυρότητα), β) για απόλυτη ακυρότητα εκ του ότι το δικαστήριο έλαβε υπόψη του και έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν (αβάσιμος), γ) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, και δ) γι...
32)
85/2011  
33)
86/2011  
34)
87/2011 Αθωωτική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την κατ’ είδος αναφορά των αποδεικτικών μέσων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος αναίρεσης, διότι οι καταθέσεις των δύο μαρτύρων υπεράσπισης, ναι μεν δεν διαλαμβάνονται στο προοίμιο της αθωωτικής απόφασης, πλην όμως αυτές ρητά διαλαμβάνονται στο σκεπτικό της. Απορρίπτεται στο σύνολο της.
35)
109/2011  
36)
110/2011 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική υπεξαίρεση (375 παρ. 1α, β ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι της αιτήσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τον δόλο (αρκεί και ενδεχόμενος) και για παραγραφή (η προσβαλλόμενη δέχθηκε ανελέγκτως πρόθεση ιδιοποιήσεως την 4/3/2003, ότε και οχλήθηκε για την καταβολή).
37)
111/2011  
38)
119/2011  
39)
120/2011  
40)
137/2011  
41)
138/2011  
42)
139/2011  
43)
140/2011  
44)
141/2011  
45)
142/2011 Απάτη. Έννοια. Γεγονότα νοούνται αυτά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Εάν όμως οι υποσχέσεις συνοδεύονται από άλλες παραστάσεις ψευδών γεγονότων κατά τρόπο που να δημιουργείται η εντύπωση μελλοντικής εκπλήρωσής τους με βάση την εμφανιζόμενη ψευδή παράσταση, τότε οι υποσχέσεις αυτές αποτελούν απατηλή συμπεριφορά. Η περιουσιακή βλάβη θα πρέπει να είναι το άμεσο αναγκαίο και αποκλειστικό απο...
46)
143/2011  
47)
144/2011  
48)
163/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
49)
164/2011 Απάτη επί δικαστηρίου και σε απόπειρα, από δράστη που διαπράττει κατ’ επάγγελμα και συνήθεια.- Συκοφαντική δυσφήμηση. Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος με την επίκληση των λόγων α) απόλυτης ακυρότητας (άρθρο 484 παρ.1α ΚΠΔ), β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα για το ότι δεν κλήθηκε κατά το 309 παρ.2 ΚΠΔ, ο κατηγορούμενος να λάβει γνώση εγγράφου, που υποβλήθηκε μετά το πέρας της ανάκ...
50)
165/2011  
51)
166/2011  
52)
167/2011  
53)
168/2011  
54)
169/2011  
55)
175/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε επανάληψη της διαδικασίας, με την επίκληση των λόγων: α) απόλυτης ακυρότητας, λόγω κακής συνθέσεως του δικαστηρίου, β) της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, και γ) της ελλείψεως αιτιολογίας. Δεν επάγεται ακυρότητα, ούτε και δημιουργείται κακή σύνθεση του δικαστηρίου, επειδή στη σύνθεση του συμβουλίου συμμετείχε δικαστής, που είχε λάβει μέρος σε άλλη δίκη διαφορετική, από την επίμαχη υπόθεση, χωρίς να έχει λάβει γνώση...
56)
176/2011 Πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και συνήθεια από δράστη που διαπράττει πλαστογραφίες, με περιουσιακό όφελος και ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 15.000 €. Αίτηση αναίρεσης του παραπεμπτικού βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την κρίση περί παραπομπής και ως προς τις επιβαρυντικές περιστάσεις. Απορρίπτει την αίτηση.
57)
184/2011 Αναίρεση του Εισαγγελέα κατά αποφάσεως που δέχθηκε αντιρρήσεις για άρση του μέτρου ασφαλείας της απέλασης από τη χώρα, με την επίκληση του λόγου της υπέρβασης εξουσίας. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές.
58)
241/2011 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Καταδικαστική απόφαση για σύνταξη ψευδούς και παραπλανητικού ισολογισμού Ανώνυμης Εταιρείας (άρθρο 57 περ. β Κ.Ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με άρθρα 42 έως 42 του ίδιου νόμου). Απορρίπτονται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα ως προς την ταυτότητα του αναγνωσθέντος εγγράφου, λόγω εσφαλμένης αναγραφής της ημερομηνίας σύνταξης του. Απορρ...
59)
242/2011  
60)
243/2011  
61)
244/2011 Συνεκδικαζόμενες δύο αιτήσεις αναιρέσεως. Οι αναιρεσείοντες παραπέμφθηκαν με το πρωτόδικο βούλευμα (που επικυρώθηκε με το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών) για τοκογλυφία κατ' επάγγελμα ο καθένας τους και επί πλέον ο αναιρεσείων Χ για ηθική αυτουργία στην τοκογλυφία κατ' επάγγελμα της αναιρεσείουσας Ψ. Απορρίπτονται οι κοινοί λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων για τις πράξεις...
62)
245/2011  
63)
246/2011 Ψευδής δήλωση Ν. 1599/1988. Υφαρπαγή ψευδούς δηλώσεως. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν επάγεται ακυρότητα το γεγονός ότι λήφθηκε υπόψη έγγραφο το οποίο φέρεται ως μη αναγνωσθέν, και του οποίου η αναφορά έγινε μόνο διηγηματικά και το οποίο άλλω...
64)
247/2011 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε βούλευμα Συμβουλίου Εφετών, που αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για την πράξη της κακουργηματικής απάτης και της άμεσης συνέργειας στην πράξη αυτή, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) της εσφαλμένης εφαρμογής και .ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ορθώς εκτίμησε και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών μέσων, χωρίς να κάνει επιλεκτική χρήση αυτών. Απορρίπτει την αί...
65)
248/2011 Παράνομη κατοχή όπλου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, γ) ελλείψεως ακροάσεως. Ανεπάρκεια αιτιολογίας. Αναιρείται για έλλειψη ακρόασης, γιατί δεν απάντησε στον αυτοτελή ισχυρισμό, ότι το μαχαίρι προοριζόταν για αλιεία και για γεωργικές εργασίες. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο.
66)
249/2011 Τοκογλυφία κατ' επάγγελμα και συνήθεια. Στοιχεία του αδικήματος. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων αναιρέσεως: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή και ως προς την επιβαρυντική περίσταση. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων 13 στ και 404 ΠΚ. Απορρίπτει αίτηση και επιβάλλει έξοδα.
67)
250/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδορκία ( άρθρ. 224 παρ. Κ.Π.Δ). Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία ως προς το στοιχείο του δόλου και ότι τα κατατεθέντα είναι ψευδή και ο κατηγορούμενος τελούσε σε γνώση της αναλήθειας. Υπάρχει αιτιολογία και ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών 84 παρ.2α, β ΠΚ. Ορθή εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση και επιβάλλει έξοδα.
68)
251/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
69)
252/2011 Απαράδεκτη η αναίρεση που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ, κατά της αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, αφού δεν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
70)
253/2011 Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Περιεχόμενο για το τυπικό κύρος του. Προϋπόθεση για την έκδοσή του. Εκτελείται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 3251/2004. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η εκτέλεση του εντάλματος χωρίς τον έλεγχο του διττού αξιοποίνου. Πότε η δικαστική Αρχή αρνείται την εκτέλεσή του. Η δικαστική αρχή μπορεί, αφού αποφασίσει την εκτέλεση, να αναβάλει την προσαγωγή του εκζητουμένου ώστε να διωχθεί στο Ελληνικό κράτος, ή, αν έχει ήδη καταδικασθεί, να εκτίσει...
71)
262/2011 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια παρ' υπόχρεου κατά συρροή. Λόγοι αναιρέσεως: α) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (510 παρ. 1 στοιχ. Α ΚΠΔ), λόγω μη ανάπτυξης της έφεσης από τον Εισαγγελέα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος, β) Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι ήταν παντελώς αόριστο το αίτημα και δεν υποχρεούτο το δικαστήριο να απαντήσει και πολύ περισσότερο να αιτιολογήσει την απόρριψ...
72)
263/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Απορρίπτει το λόγο αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος. Απορρίπτεται επίσης ο λόγος για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής, κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ, διότι όπως υποβλήθηκε ήταν παντελώς αόριστο και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και πολύ περισσότερο να αιτιολογήσει την απόρριψη του. Ανεξάρτητα από αυτό διέλαβε πλήρη αιτιολογία για την απόρριψη του.
73)
264/2011 Το Συμβούλιο Εφετών αποφαίνεται αμετακλήτως στην περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για το αδίκημα του 187 ΠΚ, και όταν ακόμη αποφαίνεται ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία για τέτοια πράξη. Απαράδεκτη η αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που αποφαίνεται αμετάκλητα.
74)
265/2011  
75)
266/2011  
76)
267/2011  
77)
268/2011 Φοροδιαφυγή - αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την επιλεκτική χρήση των αποδεικτικών μέσων, β) της απόλυτης ακυρότητας ως προς την ταυτότητα των εγγράφων και ως προς την αξιοποίηση της καταθέσεως του μάρτυρα ενώπιον της υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, προτού καταστεί κατηγορούμενος, γ) της υπάρξεως δεδικασμένου, δ) ως προς την ιδιότητα του καταδικασθέντος, ως νομίμου εκπροσώπου και δι...
78)
269/2011 Μεταβολή της κατηγορίας. Ανεπίτρεπτη μεταβολή της κατηγορίας, που προκαλεί απόλυτη ακυρότητα, υπάρχει όταν η πράξη για την οποία ο κατηγορούμενος παραπέμπεται ή καταδικάσθηκε είναι διάφορη κατά τόπο, χρόνο και ιστορικές περιστάσεις από εκείνη για την οποία ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή για την οποία έχει εισαχθεί σε δίκη ώστε να αποτελεί αντικειμενικά διαφορετικό έγκλημα και όχι όταν απλώς δόθηκε ορθότερος χαρακτηρισμός στην πράξη. Τέτοια μεταβολή συνιστά και η παραδοχή άλλου χρόνου τέλεσης της πρά...
79)
304/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
80)
305/2011 Καταδικαστική απόφαση, αμετάκλητη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας. Επίκληση «νέου στοιχείου» και συγκεκριμένα ένορκη κατάθεση μάρτυρα. Απορρίπτεται ως αβάσιμη διότι το νέο στοιχείο δεν καθιστά φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για εγκλήματα βαρύτερα από αυτά που πραγματικά τέλεσε.
81)
306/2011 Καταδικαστική απόφαση για απλή σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη η αίτηση αναίρεσης.
82)
307/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για τις πράξεις: α) καταπάτησης δημόσιου κτήματος, β) μεταβολής αιγιαλού και γ) αυθαίρετου κτίσματος, με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (κατηγορία και αυτοτελή ισχυρισμό περί εξαλείψεως του αξιόποινου), και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς τον αυτοτελή ισχυρισμό και για την πράξη του αυθαίρετου κτίσματος. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς λοιπές πράξεις(δε...
83)
308/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας επί προσφυγής κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών που απέρριψε την έγκληση στρεφομένη κατά εισαγγελικού λειτουργού. Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.
84)
320/2011  
85)
321/2011  
86)
322/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (ΑΝ 86/67). Αναιρείται η απόφαση για αντιφατική αιτιολογία (ενώ στο σκεπτικό παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για Χ χρονικό διάστημα στο οποίο αντιστοιχούν Χ εισφορές, στο διατακτικό τον κηρύσσει ένοχο για όλο το διάστημα και όλο το ποσό), παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων. Κηρύσσεται αθώος ο αναιρεσείων, διότι ο νόμος βάσει του οποίου καταδικάσθηκε μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης κατέσ...
87)
323/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Απορρίπτεται οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, ως αβάσιμοι (η απόφαση έχει όλα τα κρίσιμα στοιχεία για την συγκρότηση του εγκλήματος και ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε τις σχετικές διατάξεις).
88)
324/2011 Καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Γίνεται δεκτός ο λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 211 Α ΚΠΔ (το δικαστήριο στήριξε την καταδικαστική του κρίση αποκλειστικά σε όσα κατέθεσε ο αστυνομικός σε βάρος του κατηγορουμένου που τα γνώριζε από τον συγκατηγορούμενό του). Αναιρεί και παραπέμπει.
89)
325/2011 Με την προσβαλλόμενη απόφαση του Τριμελούς Πλημ/κείου απορρίφθηκε ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της, η έφεση της αναιρεσείουσας κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Γίνεται δεκτός ο μοναδικός λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την έκθεση των αποδεικτικών μέσων( εξετάστηκε μάρτυρας αποδείξεως στο ακροατήριο περί του εκπροθέσμου της εφέσεως και δεν αναφέρεται ούτε στο προοίμιο ούτε προκύπτει από το περιεχόμενο του σκεπτικού ότι λήφθη...
90)
326/2011 Είναι επιτρεπτή η άσκηση εκπρόθεσμης αίτησης αναίρεσης όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Πρέπει όμως να αναφέρονται στην αίτηση οι λόγοι, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Έννοια αυτών. Δεν επιτρέπεται δεύτερη αίτηση αναίρεσης έστω και η πρώτη απορρίφθηκε ως απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
91)
327/2011  
92)
328/2011 Κατά της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνο αναίρεση. Η παρ. 2 του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 38 Ν. 3160/2003 περιόρισε πλέον την αναίρεση μόνο κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο και όχι και κατά βουλευμάτων. Το βούλευμα, που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη δεν υπόκειται σε αναίρεση. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
93)
329/2011 Χρέη προς το Δημόσιο. Χρόνος τέλεσης της πράξεως είναι ο χρόνος συμπλήρωσης τεσσάρων μηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος ανεξάρτητα από το χρόνο καταβολής των χρεών σε δόσεις ή εφάπαξ. Καμία χρηματική απαίτηση του δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο. Ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται μετά παρέλευση πενταετίας από την παραγραφή της οφειλής. Η υποβολή αίτησης ποινικής δίωξης αναστέλλει την παραγραφή του χρέους για το οποίο υποβ...
94)
330/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για απάτη, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία άνω των 73.000 € και υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, άνω των 73.000 €, από διαχειριστή ξένης περιουσίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος στην ουσία ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
95)
331/2011  
96)
332/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
97)
333/2011  
98)
334/2011  
99)
335/2011  
100)
336/2011  
101)
337/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για απόπειρα απάτης ενώπιον του δικαστηρίου με όφελος άνω των 73.000 €. Ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας απορρίπτεται ως αβάσιμος. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
102)
338/2011  
103)
339/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
104)
391/2011 Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντα κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για παραβίαση τηλεφωνημάτων, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Η μεταβολή κατοικίας δεν συνιστά ανωτέρα βία.
105)
392/2011  
106)
393/2011  
107)
394/2011  
108)
395/2011  
109)
396/2011  
110)
397/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και δικαστικού λειτουργού αντίστοιχα (Προέδρου Εφετών Αθηνών), ακόμη και στο στάδιο της προδικασίας (προκαταρτικής εξετάσεως). Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
111)
398/2011  
112)
399/2011  
113)
400/2011  
114)
401/2011  
115)
433/2011  
116)
435/2011 Κλητήριο θέσπισμα. Ως άρθρο του ποινικού νόμου νοείται η διάταξη που τυποποιεί το έγκλημα και καθορίζει την απειλούμενη για αυτό ποινή. Η ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος είναι σχετική και δημιουργεί, αν δεν καλυφθεί, ήτοι αν εμφανισθεί ο κατηγορούμενος και προβάλλει αντιρρήσεις τον εκ του άρθρου 510§1Β ΚΠΔ λόγο αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση.
117)
436/2011 Η αίτηση αναίρεσης ασκείται εντός δέκα ημερών από την καταχώρησης της απόφασης καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη άσκησή της είναι επιτρεπτή σε περίπτωση ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Έννοια αυτών. Απορρίπτει αίτηση.
118)
437/2011 Αναίρεση κατά αθωωτικών αποφάσεων μπορούν να ζητήσουν ο κατηγορούμενος, αν αθωώθηκε λόγο έμπρακτης μετάνοιας, ο εισαγγελέας του Πλημμελειοδικείου, του ΜΟΔ ή του Εφετείου κατά της διακρίσεως του άρθρου 505 παρ. 1 στοιχ. δ’ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
119)
438/2011 Πόθεν έσχες. Στη δήλωση της περιουσιακής τους καταστάσεως περιλαμβάνονται και οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί. Περιεχόμενο της δήλωσης. Σχετικές διατάξεις. Περιεχόμενο του δόλου. Απαιτείται άμεσος δόλος, δεν αρκεί απλός ή ενδεχόμενος. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
120)
439/2011 Η λήψη υπόψη από το δικαστήριο εγγράφου που δεν αναγνώσθηκε, προκειμένου να σχηματίσει την κρίση του περί ενοχής του κατηγορουμένου επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη, ως ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου, πρέπει να προκύπτουν από την αιτιολογία ότι λήφθησαν υπόψη. Τούτο συμβαίνει όχι μόνο όταν μνημονεύονται μεταξύ των αποδεικτικών μέσων, αλλά και όταν προκύπτει αναμφίβολα από τις παραδοχές ότι τα πορίσματα της αυτοψίας και της πραγματογνωμοσύνης έγιναν δεκτά από το δ...
121)
440/2011  
122)
441/2011 Απάτη. Έννοια. Γεγονότα νοούνται αυτά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Η περιουσιακή βλάβη θα πρέπει ως στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης να είναι το άμεσο, αναγκαίο και αποκλειστικό αποτέλεσμα της περιουσιακής διαθέσεως, ήτοι της πράξεως παράλειψης ή ανοχής στην οποία προέβη εκείνος που πλανήθηκε από την απατηλή συμπεριφορά του δράστη. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος με...
123)
442/2011 Κακουργηματική απάτη. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με επίκληση των λόγων: α) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και γ) απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την παράσταση των ψευδών γεγονότων. Η δόλια παραπλάνηση για την απάτη πραγματώνεται με τρεις υπαλλακτικά τρόπους και δημιουργείται αντίφαση και ασάφεια στην περίπτωση της παραδοχής δύο ή τριών τρόπων, γιατί η παραδοχή του εν...
124)
450/2011 Το βούλευμα που αποφαίνεται επί της προσφυγής ή επί της αιτήσεως του κατηγορουμένου για την άρση ή την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους ή την αντικατάσταση τω περιοριστικών όρων με άλλους, δεν υπόκειται σε αναίρεση. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση με τη νέα διάταξη του άρθρου 309 παρ. 2 ΚΠΔ.
125)
451/2011  
126)
461/2011  
127)
474/2011  
128)
490/2011 Απαράδεκτη η αναίρεση από τον πολιτικώς ενάγοντα κατά βουλεύματος μετά την 30-6-2003 (Ν. 3160, άρθρο 41 παρ. 1). Απορρίπτει αίτηση.
129)
491/2011 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη.
130)
492/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως για έλλειψη αιτιολογίας και ειδικότερα όσον αφορά το στοιχείο του δόλου, λόγω κήρυξης της Α.Ε. και του ιδίου σε πτώχευση σε χρόνο προγενέστερο. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
131)
493/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ 690/45 και ΑΝ 539/45. Λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (510 παρ. 1 στοιχΑ του ΚΠΔ, α) λόγω μη προσδιορισμού της ταυτότητας των αναγνωστέων εγγράφων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, β) λόγω του ότι ο διευθύνων τη συζήτηση δεν έδωσε το λόγο στο συνήγορο του αναιρεσείοντος να προβεί σε δηλώσεις, και παρατηρήσεις, μετά την κατάθεση του μάρτυρα και την ανάγνωση των εγγράφων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος, αφού δεν δημιουργείται απ...
132)
494/2011 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησης (άρθρα 476 και 473 ΚΠΔ). Δεν επικαλείται λόγους ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αίτηση.
133)
495/2011 Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη.
134)
496/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση τον Εισαγγελέα του Α. Π. κατά της αποφάσεως που το μεν ανέβαλε την εκδίκαση της κατηγορίας για της πράξη της απόπειρας εκβίασης και διέταξε το χωρισμό, το δε έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη για το αδίκημα της παράνομης βίας, αφού δεν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
135)
497/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
136)
498/2011 Για το κύρος και το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, η αίτηση είναι απαράδεκτη. Απλή παράθεση του κειμένου της διατάξεως που προβλέπει το λόγο αναίρεσης χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια δεν αρκεί. Για το ορισμένο του λόγου εκ του άρθρου 510 παρ. 1Δ ΚΠΔ, πρέπει να προσδιορίζεται σε τι συνίσταται ...
137)
499/2011 Παρών στην κατ’ έφεση δίκη θεωρείται ο εκκαλών κατηγορούμενος όταν εμφανίσθηκε δια του συνηγόρου του. Είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση του ένδικου μέσου όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Έννοια τούτων. Ο ασκών το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει το δικαιολογητικό λόγο της εκπρόθεσμης άσκησής του καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τη βασιμότητα τους, άλλως είναι απαράδεκτο. Απορρίπτει αίτηση ως εκπρόθεσμη.
138)
500/2011 Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Στοιχεία για το παραδεκτό των λόγων αναιρέσεως. Αοριστία λόγων αναιρέσεως. Όταν οι λόγοι αναιρέσεως είναι αόριστοι, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απορρίπτει αίτηση.
139)
501/2011 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αίτηση. Επιβάλλει έξοδα.
140)
502/2011 Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Έννοια αυτών. Έλλειψη αιτιολογίας επί τοιούτου ισχυρισμού. Αναιρεί.
141)
512/2011  
142)
513/2011 Με την προσβαλλόμενη απόφαση απορρίφθηκε η έφεση του αναιρεσείοντα κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της. Ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
143)
514/2011 Πριν το Ν. 3094/2010 ο κατηγορούμενος είχε δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατά βουλεύματος όταν τον παρέπεμπε για κακούργημα και όχι για πλημμέλημα. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για πλημμέλημα.
144)
515/2011  
145)
516/2011 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Ως υπάλληλος θεωρείται, είναι εκείνος που εργάζεται στα ορφανοτροφεία, τα οποία κατά το άρθρο μόνο του α.ν. 143/1967 επιχορηγούνται από το κράτος. Μετά την τυπική παραδοχή της έφεσης, με την οποία προσβλήθηκε στο σύνολό της η πρωτόδικη απόφαση, η υπόθεση επανέρχεται στο Εφετείο για την κατ’ ουσία έρευνα στην πριν την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης στάση, με την έννοια ότι το Εφετείο έχει την εξουσία να κρίνει όπως το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Συνεπώς κάθε ακυρότητα ή άλλη...
146)
517/2011  
147)
518/2011  
148)
519/2011  
149)
520/2011  
150)
521/2011  
151)
522/2011 Προώθηση αλλοδαπών στη Χώρα. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο της γνώσης, και ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών ότι τέλεσε την πράξη κατόπιν παροτρύνσεων του αστυνομικού οργάνου, που ενήργησε ως agent provokateur και λόγω καταστάσεως ανάγκης (25 Π.Κ). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
152)
523/2011 Φοροδιαφυγή. Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αναίρεση με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας- Απορρίπτει αναίρεση. Έξοδα και υπέρ του πολιτικώς ενάγοντος.
153)
524/2011 Προώθηση αλλοδαπών στη Χώρα. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων α) της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο της γνώσης, και ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για συνδρομή ελαφρυντικών περιστάσεων, β) απόλυτης ακυρότητας γιατί έλαβε υπόψη του την απολογία του κατηγορουμένου στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Επάρκεια αιτιολογίας- Δεν επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, από το γεγονός ότι το δικαστήριο ανέγνωσε και έλαβε υπόψη του,...
154)
525/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως καταδικαστικής αποφάσεως για τις πράξεις της πλημμεληματικής πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση και της απόπειρας υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς το δόλο και ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων (πραγματογνωμοσύνη). Απορρίπτει αίτηση.
155)
553/2011 Αν μετά το τέλος της ανάκρισης και την υποβολή του εγγράφου στον Εισαγγελέα υποβλήθηκαν στο συμβούλιο από ένα διάδικο έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην κρίση του συμβουλίου, αυτό οφείλει αυτεπαγγέλτως να καλέσει τους υπολοίπους διαδίκους ή τους αντικλήτους για να ενημερωθούν και να γνωστοποιήσουν τις παρατηρήσεις του σε εύλογη προθεσμία που καθορίζει το ίδιο. Η μη τήρηση τούτων επάγεται ακυρότητα απόλυτη όταν το Συμβούλιο αποφασίσει την παραπομπή λαμβάνοντας υπ...
156)
554/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως καταδικαστικής αποφάσεως για την πράξη της πλημμεληματικής πλαστογραφίας με χρήση κατ' εξακολούθηση, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς το δόλο και ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Απορρίπτει αίτηση.
157)
555/2011 Επανάληψη διαδικασίας (άρθρο 525 επ. ΚΠΔ_. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα, άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
158)
556/2011 Σωματική βλάβη εξ αμελείας. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος τότε για την θεμελίωση της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ. Η ειδική υποχρέωση προς παρεμπόδιση του αποτελέσματος μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υποχρέου ή από σύμβαση ή από ορισμ...
159)
557/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας (άρθρο 136 ΚΠΔ). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών, κατόπιν της υποβολής εκθέσεως της επιτροπής ελέγχου του πόθεν έσχες σε βάρος εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης και της συζύγου του. Καθορίζει ως αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και λοιπές δικαστικές αρχές Πρωτοδικείου και Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
160)
558/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
161)
559/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (άρθρα 28, 302 ΠΚ). Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
162)
560/2011 Σωματική βλάβη εξ αμελείας. Όταν η αμέλεια δεν συνίσταται σε ορισμένη παράλειψη αλλά σε σύνολο συμπεριφοράς που προηγήθηκε του αποτελέσματος, για τη θεμελίωση της σωματικής βλάβης από αμέλεια ως εγκλήματος που τελείται με παράλειψη, απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 ΠΚ. Η ιδιαίτερη ειδική υποχρέωση του υπαιτίου προς αποτροπή του αποτελέσματος μπορεί να πηγάζει από ρητή διάταξη νόμου ή από σύμβαση ή από σύμπλεγμα νομικών καθηκόντων που συνδέονται με ορισμένη έννομη σχέση του υπόχρε...
163)
561/2011 Εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογραφικών ή παρεμφερών επιχειρήσεων σε κλειστό ή ανοικτό χώρο. Σχετικές διατάξεις. Η αιτιολογία δεν είναι ειδική αν αποτελεί πλήρη αντιγραφή του διατακτικού χωρίς καμία αναφορά των πραγματικών περιστατικών που προέκυψαν από τη διαδικασία και των νομικών σκέψεων με τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Αναιρεί και παραπέμπει.
164)
562/2011  
165)
563/2011  
166)
564/2011  
167)
565/2011 Εκπρόθεσμη άσκηση αίτησης αναίρεσης συγχωρείται όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, με την επίκληση των περιστατικών που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση και των αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν τα περιστατικά αυτά. Απαράδεκτη η αίτηση κατά της πρωτόδικης, διότι αυτή μετά την έκδοση της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου ακυρώθηκε και δεν υπάρχει πλέον. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
168)
566/2011 Ασκήθηκε αίτηση αναίρεσης από την πολιτικώς ενάγουσα κατά του σκέλους της αναβλητικής απόφασης για κρείσσονες αποδείξεις, που αποβλήθηκε από τη διαδικασία με το σκεπτικό ότι η πράξη του άρθρου 17 παρ. 8 του Ν. 1337/1983 που αποδίδετο στους κατηγορουμένους, δεν επιτρέπεται παράσταση πολιτικής αγωγής. Η αναίρεσή της απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι η απόφαση δεν είναι «τελειωτική επί της κατηγορίας».
169)
567/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Αναιρείται η απόφαση για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι το δικαστήριο της ουσίας στήριξε την περί ενοχής κρίση του, σε έγγραφο που δεν αναγνώστηκε. Παραπέμπει προς εκδίκαση.
170)
568/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας όσον αφορά την έκθεση των αποδεικτικών μέσων είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
171)
569/2011 Καταδικαστική απόφαση για πνευματική ιδιοκτησία (κατοχή κλεψίτυπων CD προς πώληση, άρθρο 66 παρ. 2 γ του Ν. 2121/1993). Οι λόγοι της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν απαιτείται να εξειδικεύονται και για τους 244 κλεψίτυπους δίσκους οι τίτλοι των μουσικών έργων, , η επωνυμία των φωνογραφικών εταιρειών κτλ., ούτε απαιτείτο ειδικότερη αιτιολόγηση...
172)
570/2011 Ασκήθηκε αναίρεση από τον Α: 1) κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Εφετών που απέρριψε την προσφυγή του κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την μήνυση του και 2) κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απέρριψε την μήνυσή του. Απορρίπτεται η αίτησή του ως απαράδεκτη.
173)
571/2011 Καταδικαστική απόφαση για απάτη με υπολογιστή. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
174)
572/2011 Επανάληψη της διαδικασίας. Παραιτήθηκε ο αιτών, που παρέστη αυτοπρόσωπα στο ακροατήριο του δικαστηρίου, από την αίτησή του. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
175)
573/2011 Η ανάγνωση στην κατ’ έφεση δίκη των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης και των περιεχομένων σε αυτά καταθέσεων των μαρτύρων που εξετάσθηκαν είναι υποχρεωτική. Η μη ανάγνωση όμως αυτών επάγεται ακυρότητα μόνο αν ζητηθεί η ανάγνωσή τους και το δικαστήριο παρά το νόμο δεν επέτρεψε αυτή. Ουδεμία ακυρότητα επάγεται η ανάγνωση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο των εμπεριεχομένων στα πρακτικά του πρωτοβαθμίου καταθέσεων των μαρτύρων. Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Προμελετημένος και απρομελέτητος δόλος - έννοια αυ...
176)
589/2011  
177)
610/2011  
178)
611/2011 Αναίρεση κατά της αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, με την επίκληση: α) της έλλειψης ακροάσεως και β) της υπερβάσεως εξουσίας, λόγω της ακυρότητας της επίδοσης, διότι είχε γνωστή διαμονή και ως εκ τούτου θα έπρεπε να κληθεί στη γνωστή διεύθυνση που είχε δηλώσει στην προδικασία. Δεκτή η αίτηση αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής του αξιοποίνου της πράξεως.
179)
612/2011  
180)
613/2011  
181)
614/2011  
182)
626/2011 Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το Συμβούλιο Εφετών Λάρισας γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως στη Γερμανία του Έλληνα υπηκόου Ψ (Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης). Δεν εμφανίστηκε ενώπιον του Αρείου Πάγου και απορρίπτεται η έφεσή του ως ανυποστήρικτη. Η έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών για την εκτέλεση Ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης (άρθρο 22 Ν. 3256/2004 περί ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης) αποτελεί ένδικο μέσο και εφαρμόζονται αναλόγως και επ' αυτής οι διατάξεις των άρθρων 462 επ ΚΠΔ, μεταξύ των...
183)
627/2011  
184)
640/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πότε απαιτείται η συνδρομή και των όρων του άρθρου 15 Π.Κ. Ποινική ευθύνη του ιατρού όταν παρέβη τους κοινώς αναγνωρισμένους κανόνες της επιστήμης, για τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει αμφισβήτηση και η ενέργειά του δεν είναι σύμφωνη με το αντικειμενικά καθήκον επιμέλειας. Το είδος της αμέλειας πρέπει να προσδιορίζεται (ενσυνείδητη - άνευ συνειδήσεως). Απορρίπτει αιτήσεις.
185)
681/2011 Διόρθωση απόφασης (έκδοση) ως προς το όνομα του αυτεπάγγελτα ορισθέντα δικηγόρου. Διορθώνει.
186)
682/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού του. Απορρίπτει αιτήσεις και επιβάλλει χωριστά τα έξοδα.
187)
683/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
188)
684/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει ως κατά παραπομπή αρμόδιο να αποφασίσει επί της προσφυγής τον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας.
189)
685/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
190)
686/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά της αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, αφού δεν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση.
191)
687/2011  
192)
688/2011  
193)
689/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης μη καταδικαστικής (απέρριψε ως εκπρόθεσμη την έφεση), που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ έπρεπε να ασκηθεί ενώπιον του γραμματέα του εκδόσαντος την απόφαση δικαστηρίου. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
194)
690/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
195)
691/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
196)
692/2011  
197)
693/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Κρήτης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση του κατηγορουμένου, διότι στο επισυναπτόμενο πληρεξούσιο δεν αναγράφεται η αξιόποινη πράξη έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά της, ούτε αναφέρεται το προσβαλλόμενο βούλευμα.
198)
707/2011 Ανθρωποκτονία εκ προθεσμίας. Διάκριση του δόλου σε προμελετημένο και απρομελέτητο. Στην πρώτη περίπτωση απαιτείται ψυχική ηρεμία του δράστη είτε κατά την απόφαση είτε κατά την εκτέλεση της πράξεως, ενώ στη δεύτερη περίπτωση απαιτείται ο δράστης να βρίσκεται σε βρασμό ψυχικής ορμής και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση της πράξης. Ενδείξεις. Έννοια αυτών. Οι ενδείξεις τείνουν σε έμμεση απόδειξη. Προσωπικές και πραγματικές ενδείξεις. Έννοια τούτων. Η υποχρέωση για συγκριτική στάθμιση...
199)
711/2011 Καταδικαστική απόφαση Μ.Ο.Ε. για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, διότι το δικαστήριο στήριξε την καταδικαστική του κρίση σε παράνομα αποδεικτικά μέσα, ήτοι στα έγγραφα των Χ και Ψ εταιριών τηλεφωνίας με τις συνημμένες καταστάσεις εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων στα χ και ψ τηλέφωνα, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, καθόσον πρόκειται για νόμιμα αποδεικτικά μέσα που αφορούσαν τα εξωτερικά στοιχεί...
200)
712/2011  
201)
713/2011  
202)
714/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για κακουργηματική απάτη, άνω των 73.000 ευρώ, κατά συναυτουργία, κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. Ο μοναδικός λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
203)
715/2011 Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έλλειψη της απαιτούμενης αιτιολογίας της αθωωτικής απόφασης υπάρχει όταν δεν εκτίθενται σε αυτήν τα πραγματικά περιστατικά που αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και θεμελιώνουν την ανυπαρξία των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν τα περιστατικά αυτά και οι νομικοί συλλογισμοί με τους οποίους το δικαστήριο της ουσίας κατέληξε σε απαλλακτική για τον κατηγορούμενο κρίση. Η ανυπαρξία το...
204)
716/2011 Έννοια αυθαίρετου έργου. Η επιμέτρηση της ποινής ανήκει στην κυριαρχική κρίση του δικαστηρίου της ουσίας λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητα του εγκλήματος και την προσωπικότητα του εγκληματία, χωρίς να είναι υποχρεωμένο να διαλάβει στην περί ποινής απόφαση, άλλη αιτιολογία εκτός αν η τελευταία απαιτείται από διάταξη άλλου νόμου, όπως συμβαίνει με τη διάταξη του άρθρου 17 παρ. 8 του ν. 1337/1983 κατά την οποία πρέπει να αιτιολογείται η περί ποινής διάταξη προσδιορίζοντας την αξία του αυθαίρετου έργου...
205)
717/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για τις πράξεις: α) της πλημμεληματικής απάτης κατ' εξακολούθηση, β) της πλημμεληματικής πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς το δόλο και ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων. Απορρίπτει αίτηση.
206)
718/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, αφού δεν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση.
207)
719/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς όλες τις πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος. Δεν αλληλοσυμπληρώνεται το αιτιολογικό με καθολική αναφορά στο διατακτικό, χωρίς έστω την απλή αναφορά στο αιτιολογικό σε συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Αναιρείται και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα συζήτηση της υπόθεσης.
208)
720/2011 Απόπειρα ανθρωποκτονία από πρόθεση, απλή σωματική βλάβη από αμέλεια, οπλοφορία και οπλοχρησία. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την κατηγορία και ως προς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή και ως προς την ελαφρυντική περίσταση του 84§2ε, όχι όμως, ως προς τη διάταξη του άρθρου 84§2γ ΠΚ. Αναιρεί κατά ένα μέρος και παραπέμπει.
209)
721/2011 Παράβαση του νόμου περί επιταγών. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για εξάλειψη του αξιόποινου, λόγω εξοφλήσεως και β) της εσφαλμένης εφαρμογής της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού. Απορρίπτει αίτηση.
210)
722/2011  
211)
723/2011  
212)
724/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για απόπειρα εκβίασης κατ’ εξακολούθηση με απειλή βλάβης των επιχειρήσεων του εξαναγκαζομένου, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Λόγοι αναιρέσεως: 1) έλλειψη αιτιολογίας, 2) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, και 3) παραβίαση δεδικασμένου. Απορρίπτονται και οι τρεις λόγοι ως αβάσιμοι στην ουσία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
213)
726/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για κακουργηματική απάτη, άνω των 73.000 ευρώ. Αναιρείται το προσβαλλόμενο για έλλειψη αιτιολογίας - αντιφατική αιτιολογία. Παραπέμπει.
214)
760/2011  
215)
761/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για τις πράξεις: α0 της πλημμεληματικής απάτης κατ' εξακολούθηση, β) της πλημμεληματικής πλαστογραφίας κατ' εξακολούθηση, γ) της υπεξαγωγής εγγράφων, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και ως προς το αίτημα της αναβολής. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς το δόλο και ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων, αλλά και ως προς το αίτημα της αναβολής. Αληθώς συρρέουν η πλαστογραφία με χρήση ...
216)
762/2011  
217)
763/2011  
218)
764/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως για την πράξη της κατασκευής και εγκατάστασης ξηράς κεραίας χωρίς άδεια της αρχής, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτης ακυρότητας. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2801/2000. Απορρίπτει αίτηση.
219)
765/2011 Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με την επίκληση των λόγων α) της απόλυτης ακυρότητας ως προς το ότι λήφθηκε υπόψη η ανακριτική απολογία, χωρίς να έχει αναγνωσθεί, β) της ελλείψεως ακροάσεως, γ) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση. Δεν επάγεται ακυρότητα η αναφορά στην ανακριτική απολογία του. Επάρκεια αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αιτήματ...
220)
766/2011  
221)
767/2011 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε κατάσταση βρασμού ψυχικής ορμής (κατά πλειοψηφία 4-3 ως προς το βρασμό). Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως προς τον βρασμό ψυχικής ορμής για έλλειψη αιτιολογίας. Ο λόγος είναι βάσιμος, στερείται παντελώς αιτιολογίας κατά τούτο, αναιρεί εν μέρει ως προς την παραδοχή αυτή και ως προς την περί συνολικής ποινής διάταξή της και παραπέμπει.
222)
768/2011 Ψευδής καταμήνυση κατ' εξακολούθηση και ηθική αυτουργία. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου: α) της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο για την ενοχή και για την ποινή, β) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, γ) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και δ) της έλλειψης ακρόασης. Ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δέχεται αίτηση κατ' εφαρμογή της διατάξε...
223)
769/2011  
224)
771/2011  
225)
772/2011  
226)
773/2011  
227)
774/2011  
228)
775/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εισφορών στο Ι.Κ.Α. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρονται περιστατικά από τα οποία να προκύπτει η ιδιότητα του αναιρεσείοντος και η θέση του στην Α.Ε., αναφέρεται μόνο « ως εργοδότης», και επί πλέον υπάρχει ασάφεια ως προς τον χρόνο τέλεσης του αδικήματος που επηρεάζει μερικώς την παραγραφή. Αναιρεί και παραπέμπει.
229)
776/2011 Απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη η έφεση κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, Η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα (μετά την δεκαήμερη προθεσμία από την καταχώρησή της) χωρίς επίκληση ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
230)
777/2011 Το προσβαλλόμενο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών απέρριψε ως απαράδεκτη την έφεση του πολιτικώς ενάγοντος Ψ κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, το οποίο απέρριψε την αίτησή του δια διόρθωση άλλου βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που απεφάνθη να μην γίνει κατηγορία κατά των Χ, Ψ κτλ. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης του κατά του Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών (άρθρα 463 εδ α, 482 παρ. 1 σε συνδ. με 145 παρ. 1,2 , 138 παρ. 1 εδ. τελευταίο).
231)
778/2011 Απορρίπτονται ως ανυποστήρικτες οι αιτήσεις αναίρεσης εκ της ερημοδικίας των αναιρεσειόντων (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
232)
779/2011  
233)
780/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών στο ΙΚΑ, ποσού 3.000 ευρώ περίπου, με χρόνο τελέσεως την 25-4-2002. Ο αναιρεσείων δεν παρέστη στη συζήτηση της αναιρέσεως. Το άρθρο 30 του Ν. 3904/23/12/2010 περιέχει ευνοϊκότερη διάταξη (αυξάνει τις εργοδοτικές εισφορές σε 20.000 ευρώ) δημοσιεύτηκε δε μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης και έτσι η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων δεν είναι πλέον αξιόποινη. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση ( άρθρα 511,514 ...
234)
781/2011  
235)
804/2011 Η δικαστική απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά της νόμιμης κλήτευσης του εκκαλούντος κατηγορουμένου. Πότε η αναβλητική απόφαση επέχει θέση κλητεύσεως ή μη. Αναιρεί, παραπέμπει.
236)
814/2011  
237)
817/2011  
238)
818/2011 Το δικαστήριο οφείλει και πριν την έναρξη της συζήτησης να εξετάσει αυτεπαγγέλτως την καθ' ύλην αρμοδιότητά του με βάσει τα πραγματικά περιστατικά που περιέχονται στο παραπεμπτικό βούλευμα ή στο κλητήριο θέσπισμα, σε περίπτωση δε που τα περιστατικά αυτά συνιστούν έγκλημα μη υπαγόμενο στην αρμοδιότητά του κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο και εφόσον είναι πολυμελές παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο δικαστήριο χωρίς να δικαιούται να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης. Υπέρβαση εξουσίας θετική – αρνητική...
239)
845/2011 Αθωωτική απόφαση δευτεροβαθμίου δικαστηρίου για ψευδορκία μαρτύρων και ηθική αυτουργία σε ψευδορκίες μαρτύρων, από κοινού και κατά συρροή. Η αναίρεση ασκήθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 1) για απόλυτη ακυρότητα, λόγω κακής σύνθεση του δικαστηρίου, και 2) για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Ο πρώτος λόγος απορρίπτεται, διότι στηρίζεται σε εσφαλμένη προϋπόθεση, ενώ ο δεύτερος γίνεται δεκτός ως βάσιμος, και παραπέμπεται η υπόθεση για νέα συζήτηση.
240)
859/2011 Η παραβίαση του 211-Α ΚΠΔ επιφέρει απόλυτη ακυρότητα. Δεν παραβιάζεται η διάταξη αυτή όταν για το σχηματισμό της κρίσεως για την ενοχή του κατηγορουμένου, το δικαστήριο δεν στηρίζεται αποκλειστικώς στη μαρτυρική κατάθεση ή στην απολογία του συγκατηγορουμένου αλλά συνδυαστικώς και στις καταθέσεις των μαρτύρων και τα αναγνωσθέντα έγγραφα. Δεν επέρχεται ακυρότητα από τη μη παροχή από το διευθύνοντα αυτεπαγγέλτως χωρίς αίτηση του κατηγορουμένου ή του συνηγόρου του λόγου σε αυτούς μετά την απολογία τ...
241)
860/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία μετά χρήσεως. Ο μοναδικός λόγος της αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Δεν στερείται αιτιολογίας η απόφαση όταν το σκεπτικό επαναλαμβάνει το διατακτικό όταν το τελευταίο περιέχει αναλυτικά τα πραγματικά περιστατικά. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
242)
861/2011  
243)
862/2011  
244)
863/2011 Απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση του αναιρεσείοντος κατά της πρωτόδικης καταδικαστικής απόφασης για καταδολίευση δανειστών. Το δευτεροβάθμιο όμως δικαστήριο έπρεπε να εξετάσει στην ουσία την έφεση, καθόσον ο εκκαλών λογιζόταν ωσεί παρών, αφού είχε αναβληθεί η υπόθεση μετά την έναρξη της διαδικασίας και τη συζήτηση της έφεσης. (ΑΠ 3/2006, 8/2006, Ολ). Γίνεται δεκτός ο σχετικός λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας. Αναιρεί και παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση.
245)
864/2011 Για το κύρος και το παραδεκτό της αναίρεσης πρέπει σε αυτήν να περιέχονται κατά τρόπο σαφή καθορισμέν ο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται τουλάχιστον ένας λόγος σαφής και ορισμένος η αίτηση αναίρεσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απλή επανάληψη των διατάξεων που προβλέπουν τους λόγους αναίρεσης χωρίς την αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη αιτίαση και χωρίς τον προσδιορισμό της νομικής πλημμέλειας δεν αρκεί. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
246)
865/2011  
247)
866/2011  
248)
878/2011  
249)
885/2011 Έννοια υποτροπής στις υποθέσεις ναρκωτικών. Επικινδυνότητα δεν μπορεί να καταλογισθεί σε εκείνο το δράστη που προμηθεύεται ή κατέχει μικροποσότητα ναρκωτικών για δική του αποκλειστικά χρήση. Η επιβαρυντική περίσταση της υποτροπής δεν καταλαμβάνει το δράστη του εγκλήματος του άρθρου 12 παρ. 1 του νόμου 1729/1987, καθόσον προσκρούει στην αρχή της αναλογικότητας του άρθρου 25 του Συντάγματος. Αναιρεί για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου.
250)
896/2011 Αίτηση επανεξετάσεως της αιτήσεως αναιρέσεως που στρεφόταν κατά απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεσή του κατά απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, δυνάμει της οποίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι μηνών, την οποία μετέτρεψε προς 5 ευρώ ημερησίως, για παράβαση του Α.Ν. 690/1945, η οποία αίτηση αναιρέσεως απορρίφθηκε με την 940/2010 απόφαση του Αρείου Πάγου. Η αιτιολογία της επανεξέτασης της αναίρεσης συνίσταται στο ότι ο Άρειος Πάγος δεν...
251)
897/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
252)
898/2011 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης κατά βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών (του κυρίου και του διορθωτικού του) που κατάρτισαν πίνακα πραγματογνωμόνων, στον οποίο δεν συμπεριέλαβαν την αναιρεσείουσα.
253)
899/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 71 παρ. 1 Ν. 998/1979. Αναιρείται η απόφαση για παντελή έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει για νέα συζήτηση.
254)
900/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
255)
901/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
256)
902/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
257)
903/2011  
258)
904/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
259)
905/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
260)
906/2011 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου οι λόγοι αναιρέσεως, πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
261)
907/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
262)
908/2011  
263)
909/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 43 παρ. 1, 3 ΚΟΚ. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Υπέρβαση εξουσίας εκ του ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δέχθηκε ως περιέχουσα ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η ασκηθείσα έφεση από τον εισαγγελέα Εφετών κατά της πρωτόδικης αθωωτικής απόφασης, ενώ έπρεπε να την απορρίψει ως απαράδεκτη. Απορρίπτεται ως αβάσιμος - υπάρχει πλήρης αιτιολογία. 2) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο εκ του ότι ο Διευθύνων τη συζήτηση άλλαξε τη σειρά του εκθέματος δικά...
264)
910/2011 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας της αναιρεσείουσας. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
265)
911/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του ΑΠ, κατά της αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησής της, αφού δεν πρόκειται για καταδικαστική απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
266)
912/2011 Απαράδεκτο το ένδικο μέσο της αναιρέσεως, χωρίς αναφορά στο πληρεξούσιο της ειδικής εντολής προς τον πληρεξούσιο, να ασκήσει την αναίρεση και χωρίς να γίνεται αναφορά στο συγκεκριμένο βούλευμα, ούτε και προσδιορισμός έστω κατά τα γενικά χαρακτηριστικά του αξιόποινου της πράξεως. Απορρίπτει αίτηση.
267)
913/2011 Καταδικαστική απόφαση για απάτη σε βάρος νομικών προσώπων (Τραπεζών). Ο αναιρεσείων απεβίωσε μετά την άσκηση της αίτηση αναίρεσης. Αναιρεί την προσβαλλόμενη και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω θανάτου.
268)
914/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
269)
915/2011 Στην αίτηση αναίρεσης πρέπει να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος από τους αναφερομένους περιοριστικά στο άρθρο 510 ΚΠΔ η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Απλή παράθεση του κειμένου της σχετικής διάταξης, που προβλέπει τον λόγο αναίρεσης, χωρίς αναφορά των περιστατικών που θεμελιώνουν την επικαλούμενη πλημμέλεια, δεν αρκεί. Για το ορισμένο του εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στ. Δ' ΚΠΔ λόγου αναίρεσης πρέπει...
270)
916/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
271)
917/2011 Για να έχει η καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του άρθρου 30 παρ. 15 του Αγορανομικού Κώδικα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται εκτός άλλων να αναφέρεται σε αυτήν το είδος της υπαιτιότητος, αν δηλαδή ο κατηγορούμενος τέλεσε αυτήν από δόλο ή από αμέλεια. Αναιρεί. Παραπέμπει.
272)
918/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
273)
919/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
274)
920/2011 Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απαιτείται σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις αποφάσεις ανεξάρτητα του αν αυτό απαιτείται ειδικά από το νόμο ή αν είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες ή αν η έκδοσή τους αφήνεται στη διακριτική ελεύθερη ή ανέλεγκτη κρίση του δικαστή που τις εξέδωσε. Συνεπώς και η παρεμπίπτουσα απόφαση, που απορρίπτει αίτημα του κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων, μολονότι η κρίση του δικαστηρίου για το αν πρέπει ή όχι να αναβληθεί η δίκη είναι ανέλεγκτη, πρέπε...
275)
921/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
276)
922/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
277)
923/2011  
278)
924/2011  
279)
925/2011  
280)
926/2011  
281)
927/2011  
282)
928/2011  
283)
941/2011 Αγροτική φθορά. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή και εσφαλμένη ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή και ορθή ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
284)
942/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
285)
943/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, για ψευδή καταμήνυση, και συκοφαντική δυσφήμηση, με την επίκληση των λόγων: α) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
286)
949/2011  
287)
950/2011  
288)
954/2011 Συκοφαντική δυσφήμηση δια του Τύπου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης, με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την ενοχή και ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση, β) της κακής σύνθεσης του δικαστηρίου (συμμετοχή του εισαγγελέα στη δευτεροβάθμια δίκη, που είχε συμμετάσχει και στην πρωτοβάθμια δίκη). Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
289)
993/2011  
290)
994/2011  
291)
995/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
292)
996/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
293)
997/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
294)
998/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
295)
999/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
296)
1000/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
297)
1001/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως, ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
298)
1002/2011 Παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Αναίρεση αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον εξουσιοδοτημένο να εκπροσωπήσει τον κατηγορούμενο συνήγορο του, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα που πρότεινε την απόρριψη της εφέσεως, ως απαράδεκτης, να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του. Αναιρεί και παραπέμπει.
299)
1008/2011  
300)
1009/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
301)
1010/2011  
302)
1011/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
303)
1012/2011  
304)
1013/2011  
305)
1014/2011 Μετά το νόμο 3904/2010, που ισχύει από 23-12-2010 ο κατηγορούμενος πλέον δεν δικαιούται να ασκεί αναίρεση κατά οιουδήποτε βουλεύματος που εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος αυτού. Κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης.
306)
1015/2011  
307)
1016/2011  
308)
1017/2011 Πλαστογραφία. Έννοια. Η χρήση του πλαστού εγγράφου από τον αυτουργό της πλαστογραφίας συνιστά επιβαρυντική περίπτωση, ενώ η χρήση από τρίτο συνιστά αυτοτελές έγκλημα. Απάτη. Έννοια βλάβη ξένης περιουσίας υπάρχει έστω και αν ο παθών έχει ενεργό αξίωση καθ’ οιουδήποτε προς αποκατάστασή της. Περιουσιακή βλάβη συνιστά και η διακινδύνευση της περιουσίας όταν η δημιουργία του κινδύνου προκαλεί μείωση της ενεστώσας αξίας της, ώστε να μπορεί να αποτιμηθεί ως ήδη επελθούσα βλάβη, ως όταν η επιδίωξη ικανο...
309)
1021/2011  
310)
1022/2011 Επανάληψη της διαδικασίας. Νέες αποδείξεις μπορεί να είναι καταθέσεις νέων μαρτύρων, νεότερες καταθέσεις συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές ή τροποποιητικές εκείνων που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία με την προϋπόθεση ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό ότι ο καταδικασθεί...
311)
1023/2011  
312)
1024/2011  
313)
1025/2011  
314)
1050/2011 Καταδικαστική απόφαση για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Λόγοι αναιρέσεως: α) για έλλειψη αιτιολογίας εκ του ότι δεν προσδιορίζονται τα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, και β) για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο εκ του ότι δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα των εγγράφων της πρωτοβάθμιας δίκης που αναγνώσθηκαν, τα οποία αναφέρονται με τη λέξη «σχετικά». Απορρίπτεται ως αβάσιμος. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης.
315)
1051/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί επιταγών. Οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης , είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. Το πρωτόδικο δικαστήριο δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων ενήργησε ως έμμεσος αντιπρόσωπος της ΕΠΕ και συνεπώς αυτός είναι ενεργητικό υποκείμενο της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
316)
1052/2011  
317)
1053/2011  
318)
1054/2011  
319)
1055/2011  
320)
1056/2011  
321)
1057/2011  
322)
1058/2011  
323)
1060/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
324)
1061/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
325)
1062/2011  
326)
1063/2011 Αναίρεση Εισαγγελέα για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου (καταδίκη για παράβαση άρθρου 90 Ν. 2696/1999, ενώ η πράξη ήταν ανέγκλητη). Αναιρεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 518 ΚΠΔ, κηρύσσει αθώους τους κατηγορούμενους.
327)
1064/2011  
328)
1065/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
329)
1066/2011 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του κατηγορουμένου για εξαίρεση όλων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας (άρθρα 22 , 482, 476 παρ. 1 ΚΠΔ)
330)
1067/2011 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση, διότι στρέφεται κατά απόφασης μη καταδικαστικής (απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη) και ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ), ενώ έπρεπε να ασκηθεί κατά τον οριζόμενο στο άρθρο 474 παρ. 1 ΚΠΔ τρόπο.
331)
1068/2011 Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση του κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε ως απαράδεκτη την αίτηση του κατηγορουμένου για εξαίρεση όλων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών του Εφετείου και της Εισαγγελίας (άρθρα 22, 482, 476 παρ. 1 ΚΠΔ).
332)
1069/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για πλημμεληματική απάτη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση, διότι ο νόμος δεν της χορηγεί το δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατά τέτοιου βουλεύματος (άρθρα 482 παρ. 1, 463 και 476 παρ. 1 ΚΠΔ).
333)
1070/2011 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη , παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Λόγοι αναιρέσεως: 1) έλλειψη αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης, ως προς την πράξη της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και με την ειδικότερη αιτίαση ως προς την μνεία όλων των αποδεικτικών μέσων, και δη ότι δεν έλαβε υπόψη τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης Α και Β. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, έχει πλήρη αιτιολογία, ενώ στο προοίμιο του σκεπτικού γίνεται ρητή αναφορά ότι έλαβε υπόψη του και τους μάρτυρε...
334)
1071/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
335)
1072/2011 Καταδικαστική απόφαση για νόθευση δημοσίου εγγράφου. Ο μοναδικός λόγος για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
336)
1073/2011  
337)
1074/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για κακουργηματική απάτη (μετά από άσκηση εφέσεως από την πολιτικώς ενάγουσα κατά του πρωτόδικου απαλλακτικού). Αναιρείται για απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 171 παρ. 1δ και 484 παρ. 1α ΚΠΔ), διότι μετά το πέρας της ανάκρισης και ενώ η υπόθεση εκκρεμούσε σε δεύτερο βαθμό, υποβλήθηκαν από την πολιτικώς ενάγουσα έγγραφα που άσκησαν ουσιώδη επιρροή στην παραπεμπτική κρίση του Συμβουλίου Εφετών και δεν κλήθηκε ο αναιρεσείων ή ο αντίκλητος του να λάβουν γνώση (άρ...
338)
1075/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
339)
1076/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
340)
1117/2011 Καταδικαστική απόφαση για απλή σωματική βλάβη ο α' αναιρεσείων και απλή συνέργεια σ' αυτή ο β' αναιρεσείων και παράνομη κατακράτηση από κοινού. Μοναδικός λόγος του κυρίου δικογράφου: Απόλυτη ακυρότητα, λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου (συμμετείχε Πάρεδρος αντί Πρωτοδίκη). Απορρίπτεται ο λόγος, διότι μετά την ενοποίηση των οργανικών θέσεων Παρέδρων και Πρωτοδικών, είναι δυνατή η αναπλήρωση Πρωτοδίκη από Πάρεδρο, χωρίς καν να απαιτείται η αναπλήρωση να γίνεται με πράξη του διευθύνοντος του Πρωτ...
341)
1118/2011 Καταδικαστική απόφαση για προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, κατ' επάγγελμα. Λόγοι αναίρεσης του κυρίου δικογράφου: α) έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτεται ο λόγος διότι αναφέρονται κατά το είδος τους και δεν χρειαζόταν να αναφέρεται τι προκύπτει από το καθένα, β) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, 171 παρ. 1 δ του ΚΠΔ, διότι για την καταδικαστική του κρίση έλαβε υπόψη μόνο την απολογία του συγκατηγορουμένου του (άρθρο 211 Α ΚΠΔ). Απορρίπτεται ο λ...
342)
1119/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή δεδουλευμένων, κατ' εξακολούθηση (Α.Ν.690/1945, Α.Ν. 539/1945). Τι πρέπει να περιέχει η καταδικαστική απόφαση για να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Απορρίπτεται ο μοναδικός λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας με την ειδικότερη αιτίαση της επανάληψης στο σκεπτικό του διατακτικού. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
343)
1120/2011  
344)
1121/2011  
345)
1122/2011 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση στην υπηρεσία, κατ' εξακολούθηση. Λόγοι του κυρίου δικογράφου: 1) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας (άρθρο 171 παρ. 1δ, 510 παρ. 1 Α του ΚΠΔ), διότι αναγνώστηκε ένορκη κατάθεση μάρτυρα που δόθηκε στην προδικασία, χωρίς να βεβαιώσει ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του 365παρ. 1 του ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι από τα πρακτικά δεν προκύπτει ότι ο αναιρεσείων αντέλεξε (οπότε και μόνο δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα, άρθρα 502 παρ. 1, 365 παρ. 1, 333 παρ. ...
346)
1123/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Πατρών
347)
1124/2011 Καταδικαστική απόφαση για αγορά, μεταφορά στο Ελληνικό έδαφος και κατοχή ναρκωτικών, κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια, από τοξικομανή. Λόγοι Αναίρεσης: α) Απόλυτη ακυρότητα (άρθρα 171 παρ. 1δ και 510 παρ. 1δ ΚΠΔ) διότι δεν αναγνώσθηκαν τα πρακτικά της πρωτόδικης, όπως απαιτεί το 502 ΚΠΔ. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, ρητώς διαλαμβάνεται ότι αναγνώσθηκαν, β) έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του ότι τα ναρκωτικά τα προόριζε για δική του αποκλειστική χρήση. Απορρίπτετα...
348)
1125/2011 Αθωωτική απόφαση για παράβαση καθήκοντος Δημάρχου. Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Αναιρείται η αθωωτική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας. Παραπέμπει την υπόθεση για εκδίκαση.
349)
1126/2011 Καταδικαστική απόφαση για άμεση συνέργεια σε διευκόλυνση ακολασίας άλλων. Λόγοι αναίρεσης: α) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω πλημμελειών των πρακτικών της πρωτόδικης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος, διότι οι τυχόν πλημμέλειες καλύπτονται με την τυπική παραδοχή της έφεσης, β) παραβίαση των διατάξεων περί δημοσιότητας, διότι δεν αναγνώσθηκαν τα πρακτικά της πρωτόδικης. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι προκύπτει ότι αναγνώσθηκαν (αν ήταν βάσιμος θα συνιστούσε έλλειψη ακροάσεως), γ) υπέρβαση εξ...
350)
1127/2011  
351)
1128/2011 Καταδικαστική απόφαση για κατ' εξακολούθηση αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, τελεσθείσα κατ' επάγγελμα, από μη τοξικομανή. Λόγοι Αναίρεσης: 1) έλλειψη αιτιολογίας για την πράξη της κατ' εξακολούθηση αγοράς ναρκωτικών (510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ) και για εκ πλαγίου παραβίαση (510 παρ. 1 στοιχ Ε του ΚΠΔ) με την παραδοχή ασαφών και αντιφατικών αιτιολογιών όσον αφορά την ίδια πράξη. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. 2) έλλειψη αιτιολογίας ως προς την δήμευση των κατασχεθέντων χρημάτων (17.740 ευρώ και ...
352)
1142/2011  
353)
1143/2011  
354)
1144/2011  
355)
1145/2011  
356)
1146/2011  
357)
1149/2011  
358)
1150/2011  
359)
1151/2011  
360)
1152/2011 Πνευματική ιδιοκτησία. Ν. 2121/1993. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή-Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης - έξοδα και δικαστική δαπάνη υπέρ της πολιτικώς ενάγουσας.
361)
1153/2011 Φοροδιαφυγή - μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση των λόγων: α) της απόλυτης ακυρότητας, β) της αρνητικής υπέρβασης εξουσίας, γ) ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την παρεμπίπτουσα απόφαση και δ) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής των δικονομικών διατάξεων (501 και 340 παρ.2 ΚΠΔ) Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
362)
1154/2011  
363)
1155/2011  
364)
1156/2011  
365)
1157/2011  
366)
1158/2011 Προώθηση αλλοδαπών στη Χώρα. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λογού της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας, ως προς το στοιχείο της γνώσης για αντίφαση μεταξύ αιτιολογικού και διατακτικού και ως προς τη διάταξη για δήμευση του αυτοκινήτου.
367)
1159/2011 Αναίρεση αποφάσεως, που κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη, λόγω μη προσήκουσας υποβολής της εγκλήσεως, [με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή. Ανεπάρκεια αιτιολογίας - Αναιρείται και παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο για νέα συζήτηση της υπόθεσης.
368)
1160/2011 Παράβαση του Π.Δ. 40/1977 - Ακατάλληλα τρόφιμα. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς την ενοχή. Απορρίπτει αίτηση.
369)
1161/2011 Αναίρεση Εισαγγελέα κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου για την πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, που αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να γίνει κατηγορία.- Αναιρεί και παραπέμπει.
370)
1162/2011  
371)
1163/2011 Εμπρησμός από αμέλεια. Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λογού της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του άρθρου 267 του Π.Κ. Ανεπάρκεια αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του ισχυρισμού, ότι με τη γρήγορη αναγγελία του, έδωσε αφορμή για την καταστολή της. Αναιρεί και παραπέμπει.
372)
1164/2011  
373)
1166/2011 Επανάληψη διαδικασίας 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως. Απαιτούνται νέα, άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές. Απορρίπτει την αίτηση.
374)
1167/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως καταδικαστικής αποφάσεως για την πράξη της ψευδούς καταμηνύσεως, με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή. Επάρκεια αιτιολογίας ως προς το δόλο και ως προς την εκτίμηση και αξιολόγηση των αποδεικτικών. Απορρίπτει αίτηση.
375)
1168/2011 Καταδικαστική πράξη για αυτοδικία κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπρόθεσμης άσκησης (καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο την 30/10/2010 και ασκήθηκε την 30/12/2010), ο λόγος δε που επικαλείται για να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο, ότι δηλαδή ο δικηγόρος της καθυστέρησε να ασκήσει την αναίρεση, δεν συνιστά ανωτέρα βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, αφού δεν εκθέτει ότι τη διαβεβαίωσε ψευδώς περί τούτου και ότι ασκήθηκε κατ' αυτού πειθαρχική και ποινική δίωξη, αλλά ούτε επικαλείται...
376)
1169/2011 Ναρκωτικά - Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού περί πραγματικής πλάνης. Διατυπώθηκε κατά τρόπο αόριστο. Απορρίπτει αίτηση.
377)
1170/2011 Ναρκωτικά: Αγορά-Κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων του άρθρου 8 του Ν. 1729/1987. Επάρκεια αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
378)
1171/2011 Καταδικαστική απόφαση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Λόγοι Αναίρεσης: 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (άρθρ. 171 παρ. 1δ και 510 παρ. 1Α ΚΠΔ) εκ του λόγου ότι η καταδικαστική κρίση α) στηρίχθηκε σε έγγραφα που αναγνώσθηκαν, αλλά δεν προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητά τους. Απορρίπτεται ως αβάσιμος, διότι προσδιορίζονται επαρκώς, και β) στηρίχθηκε σε δύο έγγραφα που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτεται, διότι τα έγγραφα αυτά αποτελούσαν τα σώματα του εγκλήματος και δεν ήταν αναγκαί...
379)
1172/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση κατά συρροή. Λόγοι Αναίρεσης του κυρίου δικογράφου: Έλλειψη αιτιολογίας της προσβαλλόμενης απόφασης (510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ) με τις ειδικότερες αιτιάσεις α) της μη παράθεσης πραγματικών περιστατικών για τον άμεσο δόλο του, β) της μη λήψης υπόψη όλων των αποδεικτικών μέσων, και γ) της απόρριψης του αιτήματος του για διενέργεια γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης και κλήτευση μαρτύρων. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Πρόσθετοι Λόγοι: Ταυτόσημοι με την έλλειψη...
380)
1173/2011 Καταδικαστική απόφαση για αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Λόγοι αναίρεσης: 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο (171 παρ. 1 δ και 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ) εκ του ότι το δικαστήριο εσφαλμένα και με αντιφατικές αιτιολογίες απέρριψε το αίτημα των αναιρεσειόντων για αναβολή της δίκης, λόγω κωλύματος στο πρόσωπο του δικηγόρου τους Χ, που υπέβαλε ως άγγελος η δικηγόρος Ψ. Απορρίπτεται ο λόγος, διότι το αίτημα απορρίφθηκε με πλήρη και σαφή αιτιολογία, ότι το αίτημα υποβλήθηκε από άγγελ...
381)
1174/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, με χρόνο τελέσεως την 3/3/2006. (άρθρο 25 παρ. 1γ ν. 1882/1990). Λόγοι Αναίρεσης: α) απόλυτη ακυρότητα, 510 παρ. 1 Α και 171 παρ. 1δ του ΚΠΔ, διότι ο Εισαγγελέας πρότεινε ακαίρως για τους αυτοτελείς ισχυρισμούς της παραγραφής και του 84 παρ. 2β του ΠΚ Απορρίπτεται ως αβάσιμος, πέραν δε τούτου την έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα δεν δικαιούται να προτείνει ο κατηγορούμενος, β) έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως αβάσιμος. Τι πρέπει να περ...
382)
1175/2011  
383)
1176/2011  
384)
1177/2011 Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως για κακουργηματική απάτη και πλαστογραφία με το ν. 1608/1950 σε βάρος Τράπεζας με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την ενοχή και την απόρριψη ελαφρυντικής περιστάσεως 84 παρ.2ε ΠΚ. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για ελαφρυντική περίσταση. Απορρίπτει κατά τα λοιπά.
385)
1178/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Λόγος αναίρεσης: έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα . Δεκτός ο λόγος ως βάσιμος, διότι το δικαστήριο της ουσίας δεν αναφέρει στο προοίμιο, ούτε προκύπτει από τις παραδοχές της απόφασης, ότι έλαβε υπόψη του τον μάρτυρα κατηγορίας που εξετάστηκε και 18 έγγραφα που αναγνώσθηκαν. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής.
386)
1179/2011 Απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η έφεση, αφού προηγουμένως το δικαστήριο απέρριψε ως αβάσιμο το αίτημα για αναβολή της δίκης, λόγω σημαντικού αιτίου στο πρόσωπο του εκκαλούντος. Λόγοι αναίρεσης: 1) Απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του δικαστηρίου (171 παρ. 1 α και 510 παρ. 1 στοιχ. Α του ΚΠΔ). Απορρίπτεται ως αβάσιμος, και 2) έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Βάσιμος ο λόγος, στερείται αιτιολογίας η παρεμπίπτουσα απόφαση. Αναιρεί και παραπέμπει.
387)
1180/2011 Παράβαση του Αγορανομικού Κώδικα. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης εφαρμογής των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και σχετικής ακυρότητας. Απορρίπτει αίτηση.
388)
1181/2011 Καταδικαστική απόφαση για απόπειρα απάτης, κατά συναυτουργία. Λόγοι Αναίρεσης: 1) Έλλειψη αιτιολογίας (510 παρ. 1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ) και 2) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή της ουσιαστικής ποινικής διάταξης (510 παρ. 1 στοιχ. Ε ΚΠΔ).Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
389)
1182/2011 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση. Λόγοι αναίρεσης: 1) Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Ο κατηγορούμενος ως πράκτορας, άμεσος αντιπρόσωπος, εντολοδόχος και διαχειριστής του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος, δεν απέδωσε στον οργανισμό τα χρήματα που εισέπραξε από δελτία ιπποδρομιών που πούλησε, αλλά τα ιδιοποιήθηκε παράνομα (άρθρα 375 παρ. 1 ΠΚ και 713, 719 ΑΚ, 90 επ. του Εμπ. Νόμου). Απορρίπτε...
390)
1183/2011 Καταδικαστική απόφαση για ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο με εγκατάσταση ανάλογου λογισμικού (άρθρα 1 παρ. δ, 2 παρ. 1, 4 παρ. Γ του Ν. 3037/2002 και 4, 7 του Β.Δ. 29/1971). Ηλεκτρονικά διεξαγόμενο παίγνιο με εγκατάσταση ανάλογου λογισμικού, το αποτέλεσμα του οποίου (παιγνίου) εξαρτάται αποκλειστικά από την τύχη. Λόγοι Αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Οι ως άνω διατάξεις που ν. 3037/2002 δεν έρχονται...
391)
1184/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή ανώμοτη κατάθεση. Λόγοι αναίρεσης του κυρίου δικογράφου: α) Έλλειψη αιτιολογίας ως προς την αναφορά της γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης ως ιδιαίτερου αποδεικτικού μέσου. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος, διότι η διεξαχθείσα με πρωτοβουλία του αναιρεσείοντα πραγματογνωμοσύνη, δεν ταυτίζεται με το προβλεπόμενο από το άρθρο 178 ΚΠΔ αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης, αφού δεν συντάχθηκε κατά το άρθρο 183, και έτσι εκτιμάται ως απλό έγγραφο, β) Απόλυτη ακυρότητα ...
392)
1185/2011 Καταδικαστική απόφαση για Α.Ν. 690/1945 και Α.Ν. 539/1945. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής- έλλειψη νόμιμης βάσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
393)
1186/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση και απάτη. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής (υπό την έννοια της έλλειψης νόμιμης βάσης) των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων (άρθρα 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ). Βάσιμοι οι λόγοι. Αναιρεί και παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής για ορισμένες από τις μερικότερες πράξεις της πλαστογραφίας και παραπέμπει την υπόθεση κατά τα λοιπά για νέα συζήτηση.
394)
1187/2011 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέου. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση της ελλείψεως ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Επάρκεια αιτιολογίας και ορθή εφαρμογή των οικείων ποινικών διατάξεων. Αιτιολογείται η ιδιαίτερη νομική υποχρέωση του και ο επιτακτικός κανόνας από τον οποίο απορρέει η υποχρέωση του. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
395)
1188/2011  
396)
1189/2011  
397)
1190/2011  
398)
1191/2011  
399)
1192/2011  
400)
1193/2011  
401)
1194/2011  
402)
1195/2011 Μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο- Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως με την επίκληση του λόγου α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, β) της εσφαλμένης εφαρμογής και ερμηνείας των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Αναιρεί, παραπέμπει και παύει οριστικά για παραγραφείσες μερικότερες πράξεις.
403)
1196/2011  
404)
1197/2011  
405)
1198/2011  
406)
1199/2011  
407)
1200/2011  
408)
1201/2011  
409)
1202/2011  
410)
1203/2011  
411)
1214/2011  
412)
1221/2011 Απάτη και απόπειρα απάτης από κοινού, από δράστη που διαπράττει κατ' επάγγελμα και συνήθεια. Αίτηση αναίρεσης βουλεύματος με την επίκληση των λόγων: α) της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και β) εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Ανεπάρκεια αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή των διατάξεων, ως προς την επιβαρυντική περίσταση της κατ' επάγγελμα τέλεσης της απάτης. Αναιρεί. Παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
413)
1303/2011  
414)
1323/2011  
415)
1358/2011  
416)
1359/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
417)
1360/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
418)
1361/2011  
419)
1362/2011  
420)
1382/2011  
421)
1403/2011  
422)
1421/2011 Καταδικαστική απόφαση για κατάληψη δημοσίου κτήματος και για μεταβολή αιγιαλού. Παραδοχή λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση του νόμου (οριογραμμή αιγιαλού κ.λ.π). Αναιρεί, παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
423)
1422/2011 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία που ο υπαίτιος μεταχειρίσθηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα. Απόρριψη λόγων αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Πλήρης αιτιολογία ως προς τη μετατροπή της ποινής φυλάκισης 12 μηνών σε χρηματική ποινή, και την επιβολή χρηματικής ποινής, λόγω αδυναμίας δημεύσεως των λαθρεμπορευμάτων, ίσης με την αξία τους.
424)
1441/2011 Διορθώνει την υπ' αριθμ. 1930/2010 απόφαση του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, ως προς το κύριο όνομα του πληρεξουσίου δικηγόρου της αναιρεσείουσας.
425)
1442/2011 Ορίζει, κατά παραπομπή αρμόδιο για να επιληφθεί προσφυγής -επέχουσας θέσης εγκλήσεως -, κατά Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και τις δικαστικές και ανακριτικές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
426)
1443/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση και απάτη στο Δικαστήριο. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου και υπέρβαση εξουσίας.
427)
1444/2011  
428)
1445/2011  
429)
1476/2011  
430)
1477/2011  
431)
1478/2011  
432)
1479/2011  
433)
1480/2011  
434)
1481/2011  
435)
1482/2011  
436)
1483/2011  
437)
1484/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αθωωτικής αποφάσεως από τον εγκαλούντα, ο οποίος δεν καταδικάσθηκε σε αποζημίωση και στα δικαστικά έξοδα.
438)
1540/2011  
439)
1541/2011  
440)
1542/2011  
441)
1565/2011  
442)
1566/2011 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια και διατάραξη της ασφάλειας συγκοινωνιών από αμέλεια. Η μη απαγγελία των αιτιολογιών της αποφάσεως κατά την προφορική δημοσίευση δεν συνιστά παραβίαση του άρθρου 371§1 ΚΠΔ που να συνεπάγεται ακυρότητα, ούτε λόγο αναιρέσεως. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, εκ πλαγίου παραβιάσεως του νόμου και απόλυτης ακυρότητας (εκ της λήψεως υπόψη εγγράφου, που δεν φέρεται καταχωρημένο στα αναγνωσθέντα έγγραφα, το οποίο όμως προσκόμισε και ε...
443)
1577/2011  
444)
1578/2011  
445)
1579/2011  
446)
1580/2011  
447)
1581/2011  
448)
1582/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
449)
1583/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
450)
1599/2011  
451)
1600/2011  
452)
1601/2011  
453)
1602/2011  
454)
1603/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου.
455)
1604/2011  
456)
1605/2011  
457)
1625/2011  
458)
1626/2011  
459)
1629/2011  
460)
1630/2011  
461)
1631/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, διότι δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο αναιρέσεως.
462)
1632/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1§1 ΑΝ 86/1969 και απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη σιγή του αυτοτελούς ισχυρισμού περί ειλικρινούς μετάνοιας, αφού ο ισχυρισμός αυτός ήταν αόριστος.
463)
1633/2011 Απόρριψη του λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά απαλλακτικής αποφάσεως, ως αβασίμου.
464)
1634/2011  
465)
1635/2011  
466)
1636/2011  
467)
1637/2011  
468)
1638/2011  
469)
1639/2011  
470)
1640/2011  
471)
1641/2011  
472)
1642/2011  
473)
1643/2011  
474)
1644/2011  
475)
1645/2011  
476)
1646/2011  
477)
1689/2011  
478)
1690/2011  
479)
1696/2011 Απαράδεκτη η άσκηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος μετά την εφαρμογή του Ν. 3904/23-12-2011 (άρθρο 34 εδ γ΄).
480)
1697/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
481)
1698/2011 Καταδικαστική απόφαση για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη διότι δεν περιέχει ορισμένο λόγο αναιρέσεως, πλήττεται δε η ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας.
482)
1699/2011  
483)
1700/2011 Καταδικαστική απόφαση για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών (ηρωίνης) για ιδία αποκλειστική χρήση. Απόρριψη μοναδικού λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του άρθρου 292 ν. 2459/1996 (συμπτωματική προμήθεια και κατοχή) και έλλειψη αιτιολογίας.
484)
1701/2011  
485)
1702/2011  
486)
1703/2011  
487)
1704/2011  
488)
1705/2011  
489)
1706/2011  
490)
1707/2011  
491)
1737/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας, διότι το Δικαστήριο της ουσίας δεν αιτιολόγησε «τη γνώμη» των εγκαλούντων σχετικά με τη συκοφαντική δυσφήμηση και προχώρησε στην καταδίκη του αναιρεσείοντος αν και η έγκληση είχε κατατεθεί μετά πάροδο τριμήνου από της τελέσεως της πράξεως. Απόρριψη λοιπών λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα και υπέρβαση εξουσίας....
492)
1738/2011  
493)
1739/2011  
494)
1740/2011  
495)
1741/2011  
496)
1742/2011  
497)
1747/2011  
498)
1748/2011  
499)
1749/2011  
500)
1750/2011  
501)
1751/2011  
502)
1752/2011  
503)
1753/2011  
504)
1754/2011  
505)
1755/2011  
506)
1756/2011  
507)
1791/2011 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση από διαχειριστή ξένης περιουσίας και το αντικείμενο. Εκάστου μερικότερου κονδυλίου ήταν ιδιαίτερης μεγάλης αξίας. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογή του νόμου (άρθρο 9822 παρ. 2 όπως ίσχυε πριν από την τροποποίηση του αυτό το άρθρο 1421 ν. 2721 Ν. 2721/1999.
508)
1792/2011 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εκ πλαγίου παραβίαση του νόμου απόλυτη ακυρότητα. Εκ του μη προσδιορισμού επαρκώς των αναφερθέντων εγγράφων.
509)
1793/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρο μόνον του ΑΝ 690/1945. Απόρριψη λόγων αναιρέσεων για απόλυτη ακυρότητα εκ της κακής συνθέσεως του Δικαστηρίου. Έλλειψη αιτιολογίας περί παραβίασης δεδικασμένου.
510)
1794/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 ΑΝ 86/1967 (μη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών στο ΙΚΑ). Παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν προσδιορίζεται η μορφή της επιχείρησης (προσωπική- εταιρική) και η ιδιότητα της εργοδότου. Αναιρεί και παύει οριστικά εν μέρει λόγω παραγραφής. Παραπέμπει κατά τα λοιπά.
511)
1795/2011  
512)
1796/2011  
513)
1797/2011  
514)
1798/2011  
515)
1799/2011  
516)
1800/2011  
517)
1801/2011  
518)
1802/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
519)
1803/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
520)
1804/2011  
521)
1805/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
522)
1806/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας. Πλείονα δικαστήρια καθ΄ ύλην αρμόδια. Ορίζεται το ανώτερο δικαστήριο.
523)
1807/2011  
524)
1808/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
525)
1/2011 Καταδικαστική απόφαση για εξύβριση, απειλή, φθορά ξένης περιουσίας και σωματική βλάβη (απλή) από αμέλεια, με επιβολή μη εφέσιμης ποινής παρά την υποβολή αντιθέτου αιτήματος από τους κατηγορούμενους. Αίτηση αναίρεσης για αναιτιολόγητη απόρριψη του ως άνω αιτήματος, για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης. Παραδοχή της κοινής αίτησης αναίρεσης μόνο για τη μία αναιρεσείουσα και μόνο για τις πράξεις της εξύβρισης (ασαφή-αντιφατική αιτιολογία) και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (ελλιπής αιτιολογία γι...
526)
2/2011 Παράβαση του άρθρου 3 Ν. 1608/1950 (αμέλεια προϊσταμένου για έλεγχο υφισταμένου, που τέλεσε εγκλήματα του άρθρου 1 Ν. 1608/1950 (σε βάρος του ΤΑΕ ΝΠΔΔ). Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόρριψη όλων των ως άνω λόγων ως αβασίμων και συνακόλουθα της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
527)
3/2011  
528)
4/2011  
529)
5/2011 Βούλευμα. Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας σε βάρος εκείνου που αθωώθηκε. Απορρίπτει ως απαράδεκτη, διότι δεν ασκείτε από τον Εισαγγελέα του Δικαστηρίου που απήγγειλε την αθώωση ή από τον προϊστάμενο του Εισαγγελέα.
530)
6/2011 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεως της. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
531)
7/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Απόλυτη ακυρότητα- Έλλειψη ακροάσεως, 2) Απόλυτη ακυρότητα διότι αναγνώστηκε η κατ' αντιπαράσταση με μάρτυρες προανακριτική εξέταση του κατηγορουμένου. 3) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, 4) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς 5) Πρόσθετος έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, συνισταμένη σε αντίφαση μεταξύ διατακτικού και σκεπτικού. Ο πρώτος λόγος απορρίπτεται ως αβάσιμο...
532)
8/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Συνευθύνη μελών του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρίας για το θανάσιμο τραυματισμό εργαζομένου. Αιτήσεις αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Η αυτοψία και η πραγματογνωμοσύνη είναι ιδιαίτερα αποδεικτικά μέσα και πρέπει ,αν δεν μνημονεύονται ειδικά, στην αρχή του αιτιολογικού να προκύπτει σαφώς ότι λήφθηκαν υπόψη και συναξιολογήθηκαν με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα. Απορρίπτει τους ανωτέρω λόγους των αναιρέσεων ως αβασίμους,...
533)
9/2011 Συκοφαντική δυσφήμηση. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Η εκ μέρους του Δικαστηρίου της ουσίας παραδοχή ότι ο κατηγορούμενος «άφησε να εννοηθεί ότι ο «Χ» οφείλει χρήματα κλπ, δεν αποτελεί αιτιολογία της διαπιστώσεως του αναγκαίου για τη συγκρότηση της έννοιας του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφημήσεως στοιχείου του «ισχυρισμού» ή της «διαδόσεως» γεγονότων. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται ...
534)
10/2011  
535)
11/2011 Διόρθωση αποφάσεως σύμφωνα με το άρθρο 145 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δεκτή η αίτηση. Διορθώνει.
536)
12/2011 Άμεση συνέργεια σε χρήση πλαστών εγγράφων, κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Παραπεμπτικό βούλευμα. Απόρριψη έφεσης κατ’ αυτού ως ουσιαστικά αβάσιμης. Αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας (λόγω μη εφαρμογής της ειδικής διάταξης του άρθρου 19 Ν. 2553/1997 περί φοροδιαφυγής αντί της γενικής ποινικής διάταξης του άρθρου 216 ΠΚ περί πλαστογραφίας). Απόρριψη αμφοτέρων των ως άνω λόγων αναίρεσ...
537)
18/2011 Αναίρεση κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε την έφεση κατηγορουμένου για τετελεσμένη και εν απόπειρα ανθρωποκτονία, οπλοφορία σε κέντρο διασκέδασης και οπλοχρησία. Λόγοι αναίρεσης: 1) απόλυτη ακυρότητα επί της μη γνωστοποίησης στον κατηγορούμενο των αντίστοιχων εισαγγελικών προτάσεων προς τα δικαστικά συμβούλια. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αορίστου αλλά και ως αβασίμου. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
538)
21/2011 Κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Κακουργηματική πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση. Ψευδής βεβαίωση κατ’ εξακολούθηση και νόθευση. Υπεξαγωγή εγγράφων από υπάλληλο κατ’ εξακολούθηση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Καταδικαστική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης: α) έλλειψη αιτιολογίας, β) εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, γ) απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δ) παράλειψη διάταξης για τη μετατροπή. Απόρριψη των λόγων αναίρεσης (προσδιορισμός ταυτότητας αναγνωσθέντων εγ...
539)
22/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
540)
23/2011 Βούλευμα: Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Πλάνη σχετικά με την ταυτότητα του κατηγορουμένου. Αν προκύψει με σαφήνεια ενώπιον του Δικαστηρίου ή του Συμβουλίου ότι η διαδικασία στρέφεται κατά κατηγορουμένου από πλάνη ως προς την ταυτότητα του προσώπου του, τούτο αποφαίνεται ότι η ποινική δίωξη θεωρείται σαν να μην έγινε, έστω και αν έχει επέλθει η παραγραφή. Δεκτή. Ακυρώνεται ως προς τον αιτούντα η απόφαση του ΜΟΔ και η κατά του αιτούντος σχετική ποινική ...
541)
24/2011 Υπεξαίρεση κατ’ εξακολούθηση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 €. Δέχεται αίτηση και αναιρεί το προσβαλλόμενο βούλευμα.
542)
25/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
543)
26/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
544)
27/2011 Καταδικαστική απόφαση. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
545)
28/2011 Καταδικαστική απόφαση. Λόγοι αναίρεσης έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως προς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
546)
29/2011 Καταδικαστική απόφαση. Αυτοτελείς ισχυρισμοί. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει αίτηση.
547)
30/2011 Καταδικαστική απόφαση. Είναι αβάσιμος ο λόγος αναίρεσης εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Απορρίπτει αίτηση.
548)
31/2011 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Καταδίκη για πλαστογραφία με χρήση. Τα νέα στοιχεία που επικαλείται ο αιτών δεν καθιστούν φανερό ότι είναι αθώος. Απορρίπτει αίτηση.
549)
32/2011 Συγχώνευση ποινών. Δεν επιτρέπεται να καταγνωσθεί μια συνολική ποινή με συνυπολογισμό της ποινής που έχει ανασταλεί υπό τον όρο της ανακλήσεως, καθόσον ολόκληρο το υπόλοιπο της τελευταίας εκτίεται αθροιστικά αφότου καταστεί αμετάκλητη η απόφαση που επέβαλε, στον υπό όρο απολυθέντα, ποινή φυλακίσεως ανώτερη των έξι μηνών για έγκλημα που διέπραξε από δόλο εντός του χρόνου της δοκιμασίας. Το δικαστήριο ορθά ερμήνευσε τις σχετικές με τη συγχώνευση ποινών ουσιαστικές ποινικές διατάξεις και περιέλαβε ...
550)
33/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
551)
34/2011 Δυσφήμηση ανώνυμης εταιρίας από κοινού. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού από παίκτες χρηματιστηρίου σε βάρος της χρηματιστηριακής εταιρίας της οποίας ήταν πελάτες. Αιτήσεις αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως από συναλλαχθέντες με την εγκαλούσα χρηματιστηριακή εταιρία, με λόγους την απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, με την ανάγνωση των συνομιλιών και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και την έλλειψη ειδικής αιτιολογίας. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων και συ...
552)
35/2011 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για το έγκλημα αυτό. Λόγοι αναίρεσης: 1) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας με τη λήψη υπόψη από το Δικαστήριο της ουσίας εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου. 2) Έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου, και 3) Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου (άρθρο 258 ΠΚ). Απόρριψη και αυτού του λόγου ως αβασίμου και συ...
553)
47/2011  
554)
99/2011 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση. Λόγος αναιρέσεως: Απόλυτη ακυρότητα λόγω μη νόμιμης παραστάσεως πολιτικής αγωγής. Απορρίπτει.
555)
100/2011 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της ασκήσεως της. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
556)
101/2011 Σύμφωνα με το άρθρο 486 παρ. 3 ΚΠΔ, η έφεση του Εισαγγελέως πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Λόγοι αναιρέσεως: Υπέρβαση εξουσίας από το Εφετείο, το οποίο απορρίπτοντας την ένσταση του κατηγορουμένου δέχθηκε την έφεση τον Εισαγγελέως κατ’ αθωωτικής αποφάσεως, η οποία δεν είχε, κατά τον αναιρεσείοντα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Απορρίπτει την αίτηση.
557)
102/2011 Παράβαση Α.Ν. 86/1967. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ο χρόνος απασχολήσεως και καταβολής των μηνιαίων αποδοχών τον προσωπικού, που συμπλέκεται αμέσως με τον χρόνο των δύο αξιόποινων πράξεων, είναι κρίσιμος όταν ασκεί επιρροή στην έρευνα της εξαλείψεως του αξιοποίνου των πράξεων αυτών λόγω παραγραφής. Σε περίπτωση που εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο πρέπει να αναφέρεται η ιδιότητα του κατηγορουμένου. 2.) Απόλυτη ακυρότητα, συνισταμένη, αφ’ ενός στο ότι συνε...
558)
103/2011 Γίνεται δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, κατά απαλλακτικού βουλεύματος, για απόλυτη ακυρότητα.
559)
104/2011 Αναίρεση από τον Εισαγγελέα τον Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κατά απαλλακτικής αποφάσεως τον Τριμελούς Αναθεωρητικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, που κήρυξε κατά πλειοψηφία αθώο τον κατηγορούμενο της αποδιδόμενης σ’ αυτόν πράξεως της απλής σωματικής βλάβης. Αναιρείται η απόφαση.
560)
105/2011 Εσφαλμένη εφαρμογή του Νόμου, ως προς τον χρόνο ενάρξεως της παραγραφής, η οποία εν προκειμένω αρχίζει από τότε που διαπιστώθηκε το αδίκημα.
561)
106/2011 Επιταγή. Λόγοι αιτήσεως αναιρέσεως: 1) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, 2) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, 3) Απόλυτη ακυρότητα. 1-2) Επί εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής με αντιπρόσωπο, δράστης (αυτουργός) του εν λόγω εγκλήματος είναι ο αντιπρόσωπος, ενώ ο αντιπροσωπευόμενος τρίτος, για λογαριασμό του οποίου εκδίδεται αυτή μπορεί να είναι ποινικά υπεύθυνος ως ηθικός αυτουργός ή ως συνεργός. Το Τριμελές πλημμελειοδικείο, ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο, μ...
562)
107/2011 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αιτήσεως αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει την αίτηση.
563)
108/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος εμπρησμού που μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και απόπειρας κακουργηματικής κοινής απάτης, και όχι αυτής σχετικής με τις ασφάλειες. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης με λόγους: 1) απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής παράστασης πολιτικής αγωγής (υποβολής ερωτήσεων για θέματα ασχέτων με το έγκλημα για το οποίο έγινε η παράσταση της πολιτικής αγωγής), 2) έλλειψη ειδικής αιτιολογίας (ειδικότερα για την απόρριψη της ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84§2ε ΠΚ), 3) εσφ...
564)
112/2011  
565)
121/2011  
566)
122/2011 Καταδικαστική απόφαση. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
567)
123/2011 Καταδικαστική απόφαση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
568)
124/2011 Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων της επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης ΜΟΕ για τα παραπάνω εγκλήματα. Λόγοι αναίρεσης: α) απόλυτη ακυρότητα για κακή σύνθεση Δικαστηρίου (συμμετοχή ενόρκων), β) έλλειψη αιτιολογίας (ειδικότερα ως προς την ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84§2ε ΠΚ) και γ) για εσφαλμένη εφαρμογή νόμου (πραγματικής συρροής επικίνδυνης σωματικής βλάβης και σωματικής βλάβης κατά ανηλίκου. Ο λόγος που προβάλλεται από τον κατηγορούμενο...
569)
125/2011 Ψευδής καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρος. Λόγοι αιτήσεως αναιρέσεως: Παραβίαση δεδικασμένου, άλλως εκκρεμοδικία έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, απόλυτη ακυρότητα, λόγω ελλείψεως ακροάσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
570)
126/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για ηθική αυτουργία σε απάτη σε βαθμό κακουργήματος. Λόγος αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση.
571)
127/2011 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Τα επικαλούμενα στοιχεία δεν αποτελούν νέες αποδείξεις. Απορρίπτει αίτηση.
572)
128/2011 Καταδικαστική απόφαση. Ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
573)
129/2011 Βούλευμα. Πράξη: πλαστογραφία σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αιτήσεως αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτει αίτηση.
574)
170/2011 Καταδικαστική απόφαση. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και απόλυτης ακυρότητας απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
575)
171/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
576)
172/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
577)
173/2011 Καταδικαστική απόφαση. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο δικαστήριο απορρίπτοντα, ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
578)
174/2011 Καταδικαστική απόφαση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση.
579)
219/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
580)
220/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
581)
221/2011  
582)
222/2011 Διόρθωση αποφάσεως (βουλεύματος) σύμφωνα με το άρθρο 145 ΚΠΔ. Δεκτή η αίτηση. Διορθώνει.
583)
223/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
584)
224/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
585)
225/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
586)
226/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλημάτων ψευδούς καταμήνυσης και συκοφαντικής δυσφήμησης Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας (μη αναφορά στοιχείων που θεμελιώνουν τον άμεσο δόλο του κατηγορουμένου και μη λήψη υπόψη εγγράφων που αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο). Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου. Υπάρχει αιτιολογία για τον άμεσο δόλο του αναιρεσείοντος και λήφθηκαν υπόψη τα έγγραφα που αναγνώσθηκαν χωρίς να χρειάζεται να εξαίρεται ιδιαίτερα η αξιολόγηση κάποιου από αυτά.
587)
227/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως μετά τη νομότυπη παραίτηση απ’ αυτήν, χωρίς περαιτέρω έρευνά της.
588)
228/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση κατ’ ουσίαν και του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που επικύρωσε τη διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατηγορουμένου για κακούργημα.
589)
229/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε την έφεση κατ’ ουσίαν και του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών που επικύρωσε τη διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών περί απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα κατηγορουμένου για κακούργημα.
590)
230/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
591)
231/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
592)
232/2011 Αίτηση αναίρεσης, που ασκήθηκε με δήλωση ενώπιον του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά απόφασης που κήρυξε απαράδεκτη, ως εκπρόθεσμη, έφεση του αναιρεσείοντος. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
593)
233/2011 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Αθηνών σε εκείνες του Πρωτοδικείου Πειραιώς.
594)
234/2011 Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως ανυποστήρικτης λόγω μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος, παρότι κλητεύθηκε νόμιμα.
595)
235/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας στην περίπτωση που ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών αρχειοθέτησε αναφορά που αφορούσε και Εισαγγελέα και Πρόεδρο Εφετών (κατ’ άρθρο 43§2 ΚΠΔ). Παραπομπή αναφορά από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών για να κρίνει περί της ορθότητας ή μη της αρχειοθέτησης της σχετικής δικογραφίας και εάν συντρέχει περίπτωση στις δικαστικές και ανακριτικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Αθηνών και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες αυτών.
596)
236/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω εκπρόθεσμης άσκησης της χωρίς την επίκληση κάποιου λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο της άσκηση της.
597)
237/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
598)
238/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
599)
239/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
600)
240/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
601)
276/2011 Έφεση Εισαγγελέα Εφετών κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε κατά της εκδόσεως Τούρκου υπηκόου στην Τουρκία για να εκτίσει ποινή και να διωχθεί για αξιόποινες πράξεις. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως (ν. 4165/1961). Μικρό υπόλοιπο της προς έκτιση ποινής σε σχέση με την ήδη εκτιθείσα. Μη ακριβής καθορισμός των πράξεων, για τις οποίες πρόκειται να διωχθεί ο εκζητούμενος. Η έκδοση εμποδίζεται αφενός γιατί η θέση αυτού κινδυνεύει να επιδεινωθεί λόγω των πολιτικών του φρονημ...
602)
277/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
603)
278/2011 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτης κατά απόφασης απορριψάσης έφεση ως απαράδεκτη (εκδοθείσας από το Δικαστήριο σε Συμβούλιο) λόγω μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
604)
279/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
605)
280/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
606)
281/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
607)
319/2011  
608)
340/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Δέχεται λόγο αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω παράνομης παράστασης της πολιτικής αγωγής. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
609)
341/2011 Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ οφειλομένων από επιχείρηση - ανώνυμη εταιρία. Καταδικαστική απόφαση. Έλλειψη αιτιολογίας σε περίπτωση μη αναφοράς της θέσης και της ιδιότητας της καταδικασμένης κατηγορουμένης στην ανώνυμη εταιρία. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση.
610)
342/2011 Καθυστέρηση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Καταδικαστική απόφαση χωρίς να προσδιορίζεται σ’ αυτήν η θέση και η ιδιότητα της κατηγορουμένης σε επιχείρηση εταιρικής μορφής και η εντεύθεν ευθύνη της για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ. Αίτηση αναίρεσης της απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Παραδοχή του λόγου αυτού. Αναίρεση της απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.
611)
343/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
612)
344/2011 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέου. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Δεν απαιτείται έγκληση του παθόντος. Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης με λόγους υπέρβασης εξουσίας (εκπρόθεσμη υποβολή έγκλησης από παθόντα - μη απαιτούμενης, ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος), έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου ως και μη αναφοράς (ορθής) των άρθρου του ΠΚ που εφαρμόστηκαν (μη απαιτουμένης πλέον κατά το άρθρο 50 παρ. 4 Ν. 3160/2003). Απόρριψη όλων των λόγων ως αβασίμων και τη...
613)
345/2011 Καταδικαστική απόφαση για απάτη. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση.
614)
346/2011 Δεν περιέχει ούτε ένα λόγο αναιρέσεως, σαφή και ορισμένο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 510§1 ΚΠΔ. Ειδοποιήθηκε προς τούτο ο αντίκλητος δικηγόρος του αναιρεσείοντος. Απορρίπτεται η αίτηση ως απαράδεκτη.
615)
347/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα κακουργηματικής απάτης επί Δικαστηρίου. Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, που επικύρωσε το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, για έλλειψη αιτιολογίας, για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και για ύπαρξη δεδικασμένου. Απόρριψη όλων των λόγων ως αβασίμων και απόρριψη της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
616)
348/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση και ψευδή ανώμοτη κατάθεση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
617)
349/2011 Αγορά, κατοχή, μεταφορά και πώληση ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή. Παράνομη κατοχή όπλου. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης με λόγους αναίρεσης έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και απόλυτη ακυρότητα λόγω ανάγνωσης της κατάθεσης μάρτυρα που εξετάσθηκε κατά την προανάκριση. Απόρριψη αυτών ως αβασίμων. Αναστολή εκτέλεσης ποινής μεγαλύτερης των δύο και μικρότερης των τριών ετών. Απόρριψη του αιτήματος αυτού ως αβασίμου. Απόρριψη του λόγου αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογ...
618)
350/2011 Καταδικαστική απόφαση για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
619)
351/2011  
620)
352/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα για έγκλημα που προβλέπεται από το άρθρο 1 Ν. 1608/1950. Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης.
621)
353/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, που συνίσταται στην καταστροφή υδρορροής, την οποία είχαν κατασκευάσει οι εγκαλούντες. Στοιχεία του εγκλήματος της φθοράς. Η θέση της υδρορροής επί αυθαιρέτου κτίσματος δεν ασκεί επιρροή στην κυριότητα, αλλά επισύρει μόνο τις κυρώσεις που προβλέπει η Πολεοδομική Νομοθεσία. Ισχυρισμός για «άλλοθι» δεν είναι αυτοτελής και δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας. Αυτοτελείς ισχυρισμοί από τα άρθρα 1004 και 985 §1 ΑΚ σε συνδυασμό με άρθρο 20 ΠΚ μη ...
622)
354/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για αυθαίρετη κατασκευή έργων εντός του περιβάλλοντος της Α' Ζώνης Προστασίας αρχαιολογικού χώρου (ν. 3028/2002). Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος δεν απαιτείται η κατασκευή να μπορούσε αντικειμενικώς να βλάψει τα υπάρχοντα στο χώρο αρχαία. Απόρριψη αιτήσεως.
623)
355/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
624)
356/2011 Αυθαίρετη κατασκευή κτίσματος. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Πληρότητα αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης ως προς την ποινή. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας. Παραδοχή αίτησης μόνο ως προς το περί ποινής μέρος της. Αναίρεση μερικώς απόφασης και παραπομπή υπόθεσης κατά το αναιρούμενο μέρος της στο ίδιο Δικαστήριο για νέα συζήτηση.
625)
357/2011 Παραπέμπει την προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και αν συντρέξει περίπτωση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς και στις δικαστικές και ανακριτικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς.
626)
369/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
627)
370/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας. Διατάσσει παραπομπή της υπόθεσης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να αποφανθεί επί προσφυγής του άρθρου 48 ΚΠΔ με εγκαλούμενους εισαγγελικούς λειτουργούς που υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών και Άρειο Πάγο, και αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντιστοίχων Εισαγγελιών αυτών.
628)
428/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης λόγω μη εμφάνισης αναιρεσείοντος κατά τη συζήτηση της μετ’ αναβολή από την αρχική δικάσιμο. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
629)
429/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
630)
430/2011 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, ως εκ της ερημοδικίας της αναιρεσείουσας. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
631)
431/2011 Βούλευμα, που αποφαίνεται να μη γίνει κατηγορία. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, εφόσον ασκήθηκε από μη δικαιούμενους προς τούτο διαδίκους (πολιτικώς ενάγοντες) .
632)
432/2011  
633)
455/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω ασκήσεώς της με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καθόσον η προσβαλλόμενη απόφαση δεν ήταν καταδικαστική αλλά απορριπτική της εφέσεως του κατηγορουμένου-αναιρεσείοντος (άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ).
634)
456/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
635)
457/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
636)
458/2011 Για το κύρος και το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης πρέπει να περιέχει ένα τουλάχιστον σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης. Πότε είναι ορισμένοι οι λόγοι αναίρεσης εκ του άρθρου 510 παρ. 1 περ. Α΄ και Ε΄ ΚΠΔ. Απορρίπτει αίτηση.
637)
459/2011 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακούργημα. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, απορρίπτεται, ως παντελώς αόριστος. Απορρίπτει, ως απαράδεκτη, την αίτηση.
638)
460/2011  
639)
476/2011 Ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση και απλά. Ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Για να έχει η καταδικαστική απόφαση την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να αναφέρεται και να προκύπτει ή να προκύπτει εκ του όλου περιεχομένου της ότι λήφθηκαν υπόψη και οι απολογίες των κατηγορουμένων, αλλιώς αυτή είναι αναιρετέα κατ’ άρθρο 510§1 στοιχ. Δ’ ΚΠΔ. Αίτηση αναίρεσης για τον ως άνω λόγο. Παραδοχή του ως βάσιμου, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναίρεσης. Αναίρεση απόφασης ...
640)
477/2011  
641)
478/2011 Έκδοση αλλοδαπού (Αλβανού) στην Αλβανία για να εκτίσει ποινή που του επιβλήθηκε από Αλβανικό Δικαστήριο. Απαράδεκτη η έφεση, διότι ασκήθηκε ενώπιον του Διευθυντή της Φυλακής και όχι ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου.
642)
479/2011  
643)
480/2011  
644)
481/2011 Αίτηση αναιρέσεως, παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω θανάτου της αναιρεσείουσας μετά την άσκηση της αίτησης.
645)
482/2011 Απορρίπτει αίτηση ως εκπροθέσμως ασκηθείσας (απαράδεκτη).
646)
526/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας (μη αναφοράς λήψης υπόψη της κατάθεσης του πολιτικώς ενάγοντος, μη αναφοράς περιστατικών θεμελίωσης του δόλου των αναιρεσειόντων). Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβάσιμου. Απόρριψη του λόγου αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας λόγω μη αποδοχής αιτήματος κατηγορουμένων ως προς το χρόνο έναρξης της αναστολής της ποινής (εκείνο που εκδόθηκε η πρωτοβάθμια απόφαση), αφού ο χρόνος αυτός (έναρξης της αναστολής της ποινής) συ...
647)
527/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Α.Ν. 86/1967. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σε σχέση με το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος είναι βάσιμος. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
648)
528/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του Α.Ν. 86/1967. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας σχετικά με το χρόνο τέλεσης του εγκλήματος είναι βάσιμος. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί προσβαλλόμενη απόφαση. Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
649)
529/2011  
650)
530/2011  
651)
531/2011  
652)
532/2011 Επίδοση κλήσης για το ακροατήριο πριν καταστεί αμετάκλητο το παραπεμπτικό βούλευμα για τους Εισαγγελείς δικαιούμενους να ασκήσουν ένδικα μέσα κατά του βουλεύματος. Αναστολή παραγραφής με την επίδοση μιας τέτοιας κλήσης. Καταδικαστική απόφαση για απιστία κατ’ εξακολούθηση από κοινού και άμεση συνέργεια στην πράξη αυτή. Αιτήσεις αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ή υπέρβαση εξουσίας ως προς το ζήτημα της παραγραφής και για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου ως προς την κ...
653)
533/2011  
654)
534/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας απορρίπτεται ως αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση.
655)
535/2011 Απόπειρα κακουργηματικής απάτης επί Δικαστηρίου. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να διαλαμβάνεται στο αιτιολογικό του παραπεμπτικού βουλεύματος (αιτιολογία της αντίστοιχης εισαγγελικής πρότασης όταν γίνεται καθολική αναφορά σ’ αυτήν) πόσα αποδεικτικά μέσα αναληθή προσκόμισε ο κατηγορούμενος στο Δικαστήριο για να αποδείξει στους ισχυρισμούς του και να παραπλανήσει το Δικαστήριο στην κρίση του υπέρ του απόψεών του. Επίσης στο ίδιο διατακτικό δεν πρέπει...
656)
536/2011 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Αναιρεί διότι η αιτιολογία είναι ασαφής. Ειδικότερα, ενώ στην αρχή τον σκεπτικού όπως και στο διατακτικό, γίνεται δεκτό ότι η κατηγορουμένη από πρόθεση παραβίασε την προθεσμία καταβολής και δεν κατέβαλε τα προς το Δημόσιο χρέη της, τα οποία ήταν καταβλητέα εφάπαξ στις 31-12-2002, με ημερομηνία παραβιάσεως της προθεσμίας καταβολής την l-5-2003, στη συνέχεια, στον πίνακα που παραπέμπει και ο οποίος εμπεριέχεται τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό\ στον οποίο...
657)
537/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος χορήγησης ναρκωτικών φαρμάκων από φαρμακοποιό χωρίς σχετική ιατρική συνταγή. Κατ’ εξακολούθηση τέλεση της πράξης αυτής. Καταδικαστική απόφαση σε βάρος φαρμακοποιού. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, λόγω μη λήψης υπόψη κρίσιμων εγγράφων και για απόλυτη ακυρότητα, λόγω της λήψης υπόψη κατάθεσης μάρτυρα αστυνομικού που συμμετείχε σε σχέδιο αποκάλυψης της φαρμακοποιού με συγκεκαλυμμένη δράση του «αγοραστή», κατά της τελευταίας πώλησης τ...
658)
580/2011 Ρύπανση περιβάλλοντος. Άρθρο 28 Ν. 1650/1986. Ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση για ελλιπή αιτιολογία ως προς τη ρύπανση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
659)
581/2011 Ο σχετικός λόγος αναιρέσεως, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.
660)
582/2011 Υπεξαίρεση πραγμάτων αξίας 3.000 €. (άρθρο 375 παρ.1 ΠΚ ). 1) Οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου με εκ πλαγίου παράβαση, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. 2) Χωρίς υποβολή σχετικού αυτοτελούς ισχυρισμού για αναγνώριση κάποιας ελαφρυντικής περίστασης του άρθρου 84 παρ.2 ΠΚ, εκ μέρους του κατηγορουμένου, δεν έχει υποχρέωση το δικαστήριο της ουσίας να δικαιολογήσει ειδικά ...
661)
583/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
662)
584/2011 Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ως απαράδεκτη, διότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι εκκλητή.
663)
585/2011 Καταδικαστική απόφαση. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
664)
586/2011 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, λόγω του εκπρόθεσμου της άσκησής της και μη συντρέχουσας ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
665)
601/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
666)
602/2011 Καταδικαστική απόφαση για έκθεση ανηλίκου. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
667)
603/2011 Καταδικαστική απόφαση για υποβάθμιση περιβάλλοντος κατ' εξακολούθηση. Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας αλλά και νόμιμης βάσης, διότι τον καταδίκασε χωρίς να αναφέρεται ούτε στο σκεπτικό, ούτε στο διατακτικό, αν η πράξη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, την τέλεσε από δόλο ή από αμέλεια (άρθρο 28 παρ. 1α, 2 Ν. 1650/1986). Παραπέμπεται η υπόθεση για νέα συζήτηση.
668)
604/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
669)
605/2011 Απαράδεκτη η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης λόγω μη νόμιμης κλήτευσης του αναιρεσείοντος (παράδοση κλήσης στο δικηγόρο του αναιρεσείοντος που παρέστη μόνο στην κατ’ έφεση δίκη), που δεν εμφανίστηκε κατά τη συζήτηση της αίτησής του στον Άρειο Πάγο.
670)
606/2011 Καταδικαστική απόφαση για διακεκριμένες κλοπές κατ' επάγγελμα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως, διότι ασκήθηκε εκπροθέσμως, ήτοι μετά την δεκαήμερη προθεσμία από την καταχώρηση της στο ειδικό βιβλίο, χωρίς να επικαλείται λόγο ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος.
671)
607/2011 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακούργημα. Δεν επιτρέπεται άσκηση αναίρεσης κατ’ αυτού από τον κατηγορούμενο. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη.
672)
608/2011 Η μη ανάγνωση εγγράφου που υποβλήθηκε στην αποδεικτική διαδικασία συνιστά έλλειψη ακροάσεως εφόσον από τα πρακτικά προκύπτει ότι ζητήθηκε από τον κατηγορούμενο ή το συνήγορό του η ανάγνωσή του και το δικαστήριο δεν την επέτρεψε παρά το νόμο ή παρέλειψε να αποφανθεί επί του σχετικού αιτήματος. Περιεχόμενο του κλητηρίου θεσπίσματος. Σχετική ακυρότητα η οποία καλύπτεται αν εκείνος που κλητεύθηκε εμφανισθεί και δεν προβάλλει αντιρρήσεις στην πρόοδο της δίκης. Η υπογραφή του Εισαγγελέα στο αντίτυπο τ...
673)
609/2011  
674)
641/2011  
675)
642/2011 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική απάτη. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
676)
643/2011  
677)
644/2011 Προθεσμία άσκησης αναίρεσης από τον εκπροσωπήσαντα τον κατηγορούμενο συνήγορο, που αρχίζει από την καταχώρηση της τελεσίδικης απόφασης καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο. Απορρίπτει αίτηση, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου της άσκησής της. Για να θεωρηθεί ότι ασκήθηκε εμπρόθεσμα η αίτηση αναίρεσης πρέπει ν’ αποδεικνύονται τα επικαλούμενα περιστατικά ανώτερης βίας.
678)
651/2011 Έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης σε βάρος Έλληνα υπηκόου από Κυπριακές αρχές. Έφεση κατά της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών που διέταξε την έκδοση. Μη εμφάνιση εκκαλούντος κατά τη συζήτηση της έφεσής του, παρά τη νόμιμη κλήτευσή του. Απόρριψη αυτής ως ανυποστήρικτης, χωρίς περαιτέρω έρευνα της.
679)
652/2011 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Ηθική αυτουργία στις άνω πράξεις συγκατηγορουμένου του. Ξεχωριστές αιτήσεις αναιρέσεως. Αιτών ο πρώτος κατηγορούμενος, παρά το ότι κλήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα να παραστεί στην παρούσα δίκη. Απορρίπτει αίτησή του ως ανυποστήρικτη. Ο παρών δεύτερος αναιρεσείων προβάλλει αιτιάσεις για έλλειψη ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται το αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης που αφορά την έκθεση εξέτασης της χημικής Υπηρεσίας για την ιδιότητα των ...
680)
653/2011 Συκοφαντική δυσφήμηση. Έννοια του εγκλήματος αυτού. Για τη θεμελίωση της υποκειμενικής υποστάσεως του άνω εγκλήματος απαιτείται ειδικός δόλος. Υπάρχει αιτιολογία στην απόφαση εάν ο σχετικός με το ψευδές γεγονός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική αντίληψη ή πεποίθηση του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, οπότε είναι αυτονόητη η σχετική γνώση του, χωρίς να απαιτείται παράθεση άλλων σχετικών με τη γνώση περιστατικών. Πότε εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αιτίαση ...
681)
654/2011 Πλαστογραφία μετά χρήσεως και λαθρεμπορία. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης 1) για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, για κακή σύνθεση του Δικαστηρίου, για μη πρόταση του Εισαγγελέα επί του αιτήματος της αναβολής που απορρίφθηκε και για κακή παράσταση της πολιτικώς ενάγουσας (μισθώτριας του λαθραίου λεωφορείου) για το έγκλημα της λαθρεμπορίας, 2) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας τόσο επί των αιτημά...
682)
655/2011 Ψευδορκία μάρτυρα και ηθική στη πράξη αυτή αυτουργία. Έννοια άνω εγκλημάτων. Η πρόκληση της αποφάσεως στον αυτουργό από τον ηθικό αυτουργό μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, όπως με συμβουλές, απειλή ή με εκμετάλλευση οποιασδήποτε πλάνης, πραγματικής ή νομικής ή περί τα παραγωγικά της βουλήσεως αίτια, με πειθώ ή φορτικότητα ή με την επιβολή ή την επιρροή προσώπου λόγω της ιδιότητας ή και της σχέσεώς του με τον φυσικό αυτουργό. Η ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία πρέπει να υπάρχει,...
683)
656/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής αποφάσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
684)
657/2011 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά βουλεύματος Συμβουλίου Πλημ/κων, το οποίο, με το βούλευμά του, αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου για παράβαση των άρθρων 1-66§1 Ν. 2121/1993 με λόγο ότι η αιτιολογία του βουλεύματος δεν είναι ειδική και εμπεριστατωμένη, λόγω των ελλείψεων που αναφέρει. Πλήρης η αιτιολογία βουλεύματος, όταν αναφέρονται σε αυτό, στο σκεπτικό και το παραδεκτά αλληλοσυμπληρούμενο διατακτικό χωρίς αντιφάσεις και λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά...
685)
658/2011  
686)
659/2011 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Σε περίπτωση πτωχεύσεως ανώνυμης εταιρίας δεν ευθύνεται για την πληρωμή των χρεών της ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, αφού η τελευταία στερείται της διοικήσεως της πτωχευτικής περιουσίας. Αναιρείται η απόφαση πο δέχθηκε ποινική ευθύνη του Προέδρου του Δ.Σ. της εταιρίας.
687)
660/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (μη συνειδητή). Ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Πότε πρέπει να προβάλλεται και πότε καλύπτεται, Πως το κλητήριο θέσπισμα για το ως άνω έγκλημα δεν απαιτείται να αναφέρει το άρθρο 15 ΠΚ. Αιτήσεις αναίρεσης μόνο για το λόγο αυτό, της σχετικής ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και δεν καλύφθηκε (άρθρο 510§1 στοιχ. Β ΚΠΔ). Απόρριψη του λόγου αυτού ως αβασίμου και των αιτήσεων αναιρέσεως στο σύνολό τους.
688)
661/2011 Αυθαίρετο κτίσμα. Απλή συνέργεια στο αυθαίρετο κτίσμα. Ένσταση δεδικασμένου. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού. Ένσταση δεδικασμένου και έλλειψη αιτιολογίας. Παραδοχή της ένστασης δεδικασμένου. Αναίρεση προσβαλλόμενης απόφασης ως προς ένα των αναιρεσειόντων και κήρυξη της (δεύτερης) ποινικής δίωξης ως απαράδεκτης. Παραδοχή του λόγου της έλλειψης επαρκούς αιτιολογίας ως προς τον απλό συνεργό. Αναίρεση απόφασης και οριστική παύση της δίωξης ως προς το...
689)
662/2011 Μη καταβολή του αγγελιόσημου. Παράβαση του Ν. 248/1967. Νομίμως παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων ο ΕΔΟΕΑΠ. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης του αυτού ποσού από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο καίτοι επέβαλε μικρότερη ποινή (φυλάκισης και χρηματική) λόγω του ότι έπαυσε οριστικά για μερικότερες πράξεις τους λόγω παραγραφής. Δεν επέρχεται χειροτέρευση της θέσης του κατηγορουμένου από την ως άνω επιδίκαση ούτε δημιουργείται ο λόγος αναίρεσης περί υπέρβασης εξουσίας. Αναίρεση εν μέρει απόφασης λόγω επιδίκ...
690)
663/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση Ν. 1428/1984. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως, λόγω μη νομότυπης κλήτευσης του αναιρεσείοντος.
691)
664/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
692)
665/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
693)
694/2011  
694)
708/2011  
695)
709/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για απάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφία με χρήση. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, διότι δεν διαλαμβάνει κανένα λόγο από τους αναφερόμενους στο άρθρο 484 του ΚΠΔ.
696)
736/2011 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη κατ’ εξακολούθηση. Πράξη τελεσθείσα προ της εφαρμογής του νόμου 2721/1999. Διατηρεί τον κακουργηματικό της χαρακτήρα εάν συνολική ζημία ή το συνολικό όφελος υπερβαίνει τα 5.000.000 δρχ (15.000 ευρώ) έστω και αν υπολείπονται οι μερικότερες πράξεις εφόσον η πράξη τελέσθηκε υπό την επιβαρυντική περίσταση της κατ’ επάγγελμα η κατά συνήθεια τελέσεως της πράξεως. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως και προσθέτων λόγων για έλλειψη αιτιολογίας, υπέρβαση εξουσίας, από...
697)
737/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
698)
752/2011 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
699)
753/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
700)
787/2011 Απορρίπτει αίτηση επανάληψης της διαδικασίας για νέες αποδείξεις κατά ένα μέρος, ως αβάσιμη και κατά ένα μέρος, ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατ’ απόφασης μη καταδικαστικής.
701)
788/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
702)
801/2011 Δύο αιτήσεις αναίρεσης. Απορρίπτονται η μία ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος και η άλλη ως απαράδεκτη, λόγω αοριστίας των λόγων αυτής.
703)
802/2011 Πολιτική αγωγή. Αν η πολιτική αγωγή εισαχθεί στο πολιτικό δικαστήριο και αυτό εξέδωσε επ’ αυτής οριστική απόφαση και στη συνέχεια ο δικαιούχος της αξίωσης παραστάθηκε ως πολιτικώς ενάγων στο ποινικό δικαστήριο για την ίδια απαίτηση, επέρχεται απόλυτη ακυρότητα αν το δικαστήριο της ουσίας δεχθεί την παράσταση αυτή υπό την προϋπόθεση όμως ότι προβλήθηκε αντίρρηση για το λόγο αυτό κατά της παράστασης αυτής ή ότι τέθηκε υπόψη του δικαστηρίου τα πραγματικά εκείνα περιστατικά από τα οποία προκύπτει ότ...
704)
803/2011  
705)
819/2011 Παράβαση του άρθρου 15 παρ. ε' και στ' ΠΔ 40/1977 (κατοχή προς διάθεση ακαταλλήλων στην κατανάλωση και επιβλαβών τροφίμων). Καταδικαστική απόφαση σε βάρος των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που διατηρούσε στα ψυγεία τα ακατάλληλα τρόφιμα. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη όλων των λόγων αναιρέσεως.
706)
820/2011 Λαθρεμπορία. Ταξινόμηση κοινοτικού αυτοκινήτου με τη χρήση πλαστών τελωνειακών π[πιστοποιητικών. Δεν συνιστά απλή τελωνειακή παράβαση. Καταδικαστική απόφαση για το ως άνω έγκλημα. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αμφοτέρων των λόγων ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
707)
821/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος παράβασης καθήκοντος. Τέτοιο διαπράττει και ο ιατρός του ΕΣΥ που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ασφαλισμένο του ΙΚΑ που προσήλθε σε «δημόσιο» νοσοκομείο όπου υπηρετούσε ο κατηγορούμενος ιατρός για τη διενέργεια στεφανιογραφίας και τον παραπέμπει σε ιδιωτική κλινική όπου εργαζόταν γνωστός του ιατρός πρώην συνάδελφός του και συνυπηρετών στο ίδιο νοσοκομείο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμ...
708)
822/2011 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως προς την ενοχή.
709)
823/2011 Αίτηση αναίρεσης Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής απόφασης για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (μη σαφή προσδιορισμό των εγγράφων που αναγνώσθηκαν και λήφθησαν υπόψη για να καταλήξει το δικαστήριο στην αθωωτική κρίση κατηγορουμένης για την αξιόποινη πράξη της κλοπής κατ' εξακολούθηση.
710)
824/2011 Επιχείρηση ενοικίασης δωματίων σε νησί. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων για δήθεν πωλήσεις φωτογραφικού υλικού, ασχέτου προς το αντικείμενο της επιχείρησης. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, ως προς την ενοχή και την απόρριψη ως αβασίμου υποβληθέντος αυτοτελούς ισχυρισμού αιτήματος αναβολής της δίκης, κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ.
711)
825/2011 Απόφαση καταδικαστική, για ρύπανση του περιβάλλοντος (Ν. 1650/1986). Ο λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα εκ του ότι ο μάρτυρας δεν κατονομάζει εκείνους από τους οποίους άκουσε τα γεγονότα είναι απαράδεκτος, ως αόριστος. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ιδίως ως προς το δόλο είναι αβάσιμος, Κατά το μέρος του, όμως, που πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του δικαστηρίου είναι απαράδεκτος. Απορρίπτει αίτηση.
712)
826/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα. Για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από κοινού και κατ' εξακολούθηση, από διαχειριστές ξένης περιουσίας. Ο λόγος αναίρεσης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, είναι αβάσιμος. Απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης.
713)
827/2011 Προσβαλλόμενο Βούλευμα. 1) Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' , β ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι. 2) Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα λόγω παραβίασης των διατάξεων που καθορίζουν την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και κατ' επέκτασή της στη συνέχεια ασκηθείσας ποινικής δίωξης, στην περίπτωση που ο τελευταίος, αν και δεν κλητεύθηκε νομίμως ή και καθόλου πριν απ...
714)
828/2011 Πλαστογραφία με χρήση και απάτη του ΙΚΑ κατ' εξακολούθηση. 1) Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η ΚΠΔ προβαλλόμενος από τον αναιρεσείοντα λόγος αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας, όσον αφορά τις δύο πράξεις, της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση της συζύγου του και της χρήσης υπ' αυτού ψευδούς βεβαιώσεως, διότι το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, με το να κηρύξει ένοχο τον εκκαλούντα κατηγορούμενο, χωρίς έφεση του εισαγγελέα, και για τις δύο ως παραπάνω πλημμεληματικές πράξεις για τις οποίες είχε...
715)
832/2011 Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης, λόγω μη εμφάνισης εκκαλούντος κατά τη συζήτηση της εφέσεως κατά της αποφάσεως του δικαστικού συμβουλίου Εφετών, που αποφάσισε την έκθεση του με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση περί εκδόσεως εγκληματιών. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
716)
833/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
717)
834/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
718)
835/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
719)
836/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
720)
837/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
721)
838/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
722)
839/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
723)
840/2011 Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της αποπλάνησης ανηλίκων. Αίτημα του καταδικασθέντος κατηγορουμένου να ακουσθεί ηχογραφημένη παράνομα ληφθείσα τηλεφωνική ιδιωτική συνομιλία μεταξύ αυτού και βασικού μάρτυρα που δεν προσήλθε σε δικαστήριο, ως μόνο προσφόρου αποδεικτικού μέσου για απόδειξη της αθωότητάς του. Απόρριψη του αιτήματος αυτού. Αίτηση αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης, λόγω της δημιουργίας ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο για έλλειψη ακροάσεως (άρνηση του δικαστηρίου να δ...
724)
841/2011 Απόφαση καταδικαστική, για απάτη κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με ζημία πάνω από 15.000 ευρώ. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος. Ο ίδιος λόγος αναφορικά με τον αυτοτελή ισχυρισμό του ελαφρυντικού περιστάσεως είναι απαράδεκτος, ως αόριστος. Απορρίπτει αίτηση.
725)
842/2011 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από πρόθεση - οπλοχρησία. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και απόλυτης ακυρότητας εκ της λήψεως εγγράφου που δεν ήταν στα αναγνωσθέντα έγγραφα.
726)
843/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
727)
844/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως απαράδεκτης λόγω του ότι δεν περιέχει κάποιο ορισμένο λόγο αναίρεσης.
728)
854/2011 Καταδικαστική απόφαση. Κατοχή, πώληση και απόπειρα πώλησης ναρκωτικών ουσιών, από δράστη που ενεργεί κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και καθ’ υποτροπή. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως προς αυτοτελή ισχυρισμό, απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας εκ του μη διορισμού διερμηνέα, απορρίπτονται ως αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
729)
855/2011 Βούλευμα παραπεμπτικό, για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, που υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ και υπεξαγωγή εγγράφου. Οι λόγοι αναίρεσης γιαέλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και υπέρβαση εξουσίας είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Παραγραφή για το έγκλημα της υπεξαγωγής εγγράφου – Αναιρείεν μέρει, το βούλευμα. Παύει οριστικώς την ασκηθείσα ποινική δίωξη για το έγκλημα τούτο. Κατά τα λοιπά απορρίπτει ...
730)
856/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή βεβαίωση και αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης από υπάλληλο (δημόσιο) οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και ως προς τους αυτοτελείς ισχυρισμούς και για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο – λήφθηκε υπόψη από το δικαστήριο έγγραφο που δεν αναγνώσθηκε - είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
731)
857/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
732)
858/2011 Καταδικαστική απόφαση, για παράβαση του ΑΝ 86/1967. Κοινός λόγος αναίρεσης των τριών αιτήσεων αναίρεσης έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ο οποίος είναι αβάσιμος. Δεκτός ο λόγος αναίρεσης για υπέρβαση εξουσίας, αναφορικά με τη μία από τις τρεις αιτήσεις αναίρεσης. Δεκτή εν μέρει η αίτηση αυτή, αναιρεί εν μέρει προσβαλλόμενη απόφαση και παραπέμπει. Ενώ απορρίπτονται, ως αβάσιμες οι λοιπές αιτήσεις αναίρεσης.
733)
880/2011 Αίτηση αναίρεσης αθωωτικής απόφασης από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας λόγω μη αναφοράς ουδαμώς των αποδείξεων βάσει των οποίων το Δικαστήριο της ουσίας κατέληξε στην αθωωτική του κρίση. Παραδοχή της αίτησης. Αναίρεση της απόφασης και παραπομπή της υπόθεσης στο ίδιο δικαστήριο για νέα συζήτηση. Απαράδεκτη όμως η αίτηση αυτή ως προς αποβιώσασα κατηγορούμενη πριν την άσκηση αυτής.
734)
881/2011  
735)
882/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
736)
883/2011  
737)
884/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
738)
886/2011 Απόφαση με την οποία απορρίφθηκε η έφεση ως ανυποστήρικτη μετά από αιτιολογημένη απόρριψη του αιτήματος αναβολής. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας.
739)
887/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και σχετικής ακυρότητας εκ της μη αναγνώσεως εγγράφου.
740)
888/2011 Επανάληψη διαδικασίας «νέες αποδείξεις». Δέχεται αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
741)
892/2011 Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών, που απέρριψε αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη λόγω μη διατύπωσης συγκεκριμένου λόγου αναίρεσης.
742)
893/2011 Καταδικαστική απόφαση, για χρήση πλαστού εγγράφου. Οι λόγοι αναίρεσης (πρόσθετοι) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (ως προς το υποκειμενικό στοιχείο του εγκλήματος) και εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι δεκτοί. Αναιρεί και παραπέμπει.
743)
894/2011 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης, ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης άσκησή της.
744)
895/2011 Καταδικαστική απόφαση, για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα. Δεκτή η αίτηση. Αναιρεί και παραπέμπει.
745)
945/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά απόφασης απορριψάσης την έφεση ως ανυποστήρικτη με λόγους αναίρεσης την απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και την έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας της απόφασης, που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος που είχε κλητευθεί για την αρχική δικάσιμο, όταν και αναβλήθηκε η συζήτηση της έφεσης σε ρητή δικάσιμο, χωρίς να κλητευθεί εκ νέου ο κατηγορούμενος - εκκαλών - αναιρεσείων. Απόρριψη αμφοτέρων των ως άνω λόγων αναίρεσης ως αβασίμων και τ...
746)
946/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος που απέρριψε αίτηση ανακλήσεως βουλεύματος που απέρριψε την έφεση κατ' ουσίαν κατά του πρωτοδίκου παραπεμπτικού βουλεύματος. Απαράδεκτη η ως άνω αίτηση αναιρέσεως, καθόσον το προσβαλλόμενο βούλευμα δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως, ούτε είναι προπαρασκευαστικό. Απορριπτέα είναι επίσης τα αιτήματα περί αυτοπρόσωπης εμφάνισης της αναιρεσείουσας στο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου για διευκρινήσεις και για αυτεπάγγελτη έρευνα των λόγων αναίρεσης που προβλέπονται από τ...
747)
947/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
748)
948/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
749)
951/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας (ιδία ως προς το δόλο) είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση, που είναι εμπρόθεσμη λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος.
750)
952/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα, για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 73.000 € εμπιστευθέντος στον υπαίτιο, λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου, κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης η εσφαλμένη ερμηνεία των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, που εφαρμόστηκαν και η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ουσιαστικά αβάσιμοι οι λόγοι. Απορρίπτει αίτηση.
751)
953/2011 Αναίρεση Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά αποφάσεως Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο, έπαυσε οριστικά την ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του κατηγορουμένου για τα πλημμελήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της συκοφαντικής δυσφήμησης, λόγω παραγραφής, επειδή παρήλθε ο σχετικός για την παραγραφή αυτών απαιτούμενος χρόνος. Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οποιασδήποτε απόφασης (άρθρα 505§2 ΚΠΔ) μέσα στην οριζόμενη από την ΚΠΔ 479§2 προθεσμία (30 ημέρες από την καταχώρ...
752)
955/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος ανυπακοής στρατιωτικού σε ειρηνική περίοδο (άρθρο 53 παρ. 1 περ. α του ΣΠΚ). Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για εσφαλμένη ερμηνεία – εφαρμογή της ως άνω ποινικής διάταξης. Παραδοχή του λόγου αυτού ως βάσιμου, αναίρεση της απόφασης και κήρυξη του αναιρεσείοντος αθώου για την ως άνω πράξη.
753)
956/2011 Αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεως απορριψάσης έφεση ως απαράδεκτη λόγω της εκπρόθεσμης άσκησή της, χωρίς την επίκληση λόγου ανωτέρας βίας ή άλλου κωλύματος παρεμποδίσαντος την εμπρόθεσμη άσκηση. Επίδοση της πρωτοβάθμιας απόφασης στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής λόγω μετοίκησής του από την αρχική κατοικία του. Σύννομη η επίδοση αυτή και η έναρξη της προθεσμίας των ενδίκων μέσων, αφού ο κατηγορούμενος δεν ενημέρωσε την αρμόδια Εισαγγελική αρχή για τη μεταβολή και τη νέα διεύθυνση της κατοικία...
754)
957/2011 Απόφαση καταδικαστική για μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (Ν. 1882/1990 άρθρο 25 παρ. 1). Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Ο τελευταίος δε αναφορικά με τις διατάξεις των άρθρων 502 παρ.1 και 343 ΚΠΔ είναι απαράδεκτες. Απορρίπτει αίτηση.
755)
958/2011 Κλοπή κατά συναυτουργία. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Αιτήσεις αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης από τους κατηγορουμένους για έλλειψη αιτιολογίας και ευθεία και εκ πλαγίου παραβίαση των εφαρμοθεισών ποινικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων. Απόρριψη αιτήματος αναβολής εκδίκασης της υπόθεσης σιωπηρώς, αφού δεν απαιτείτο ειδική αιτιολογία ως εκ της αοριστίας του αιτήματος αυτού. Απόρριψη αμφοτέρων των αιτήσεων αναιρέσεως στο σύνολό τους ως αβασίμων.
756)
959/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
757)
960/2011  
758)
961/2011  
759)
962/2011 Απορρίπτει την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας ως απαράδεκτη, λόγω μη επίκλησης και προσκομιδής νέων γεγονότων ή αποδείξεων.
760)
963/2011 Απερρίφθη αίτημα αναβολής (για κρείσσονες αποδείξεις). Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αίτηση.
761)
964/2011 Αόριστος λόγος αναίρεσης. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
762)
992/2011 Αναβάλλει την εκδίκαση της αιτήσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου σε άλλη δικάσιμο, που θα ορίσει ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, προκειμένου να δικασθεί από σύνθεση στην οποία δεν θα συμμετέχει ο Αρεοπαγίτης ... λόγω κωλύματος.
763)
1006/2011 Απόφαση καταδικαστική, για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο λόγος αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Απορρίπτει αιτήσεις αναίρεσης.
764)
1007/2011  
765)
1018/2011 Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ του Ν. 1729/1987, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση με τον Ν. 2161/1993 (ήδη αρ.20 παρ. 1 περ. ιγ του κ.ν. 3459/2006) (περιπτώσεις φυσικής αυτουργίας, άμεσης συνέργειας και απλή συνέργειας). Αρχή ειδίκευσης αξιόποινης πράξης κατά την έκδοση. Παραβίαση δεδικασμένου. Σχετική ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Μη εξέταση στο ακροατήριο προανακριτικών υπαλλήλων. Ποιοι θεωρούνται τέτοιοι. Συνέπειες παραβάσεως του άρθρου 224 παρ. 2 ΚΠΔ (δεν δημιουργ...
766)
1019/2011 Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της παράβασης καθήκοντος. Καταδικαστική απόφαση υπαλλήλων δεχομένων τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν αλλοδαποί για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας (χρήση πλαστών πιστοποιητικών, μη εμφάνιση των ιδίων των αλλοδαπών κατά την υποβολή των εγγράφων και υπογραφή των υπευθύνων δηλώσεων τους από τρίτα πρόσωπα). Αιτήσεις αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης με λόγους την έλλειψη αιτιολογίας, την εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και την απόλυτη ακυρότητ...
767)
1020/2011 Εγκατάσταση σταθμού εκπομπής χωρίς άδεια της αρχής. Η απόφαση έχει πλήρη και σαφή αιτιολογία στο αλλοσυμπληρούμενο με το διατακτικό σκεπτικό της, αποδίδεται δε η ορθή έννοια της διατάξεως που φέρεται ότι παραβίασε ο αναιρεσείων. Στο έγγραφο που αναγνώστηκε στο ακροατήριο είναι αναγκαίο να αναφέρονται τα στοιχεία από τα οποία προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητά του, έτσι ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία για το ποιο έγγραφο αναγνώσθηκε, δηλαδή είναι αναγκαίος ο προσδιορισμός της ταυτότητας του εγ...
768)
1026/2011  
769)
1027/2011 Βούλευμα παραπεμπτικό για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απαράδεκτος, όμως, και απορριπτέος ο λόγος για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης, κατά το σκέλος του, που πλήττεται η αναιρετικώς περί τα πράγματα και τις αποδείξεις ανέλεγκτη κρίση του Συμβουλίου. Απορρίπτει αίτ...
770)
1028/2011 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
771)
1043/2011 Άμεση συνέργεια σε υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Έννοια όρων υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως και άμεσης συνέργειας στην πράξη αυτή. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου. Η αθώωση του αυτουργού για έλλειψη δόλου δεν αποκλείει κατ’ άρθρο 48 ΠΚ την ποινική ευθύνη του άμεσου συνεργού. Αυτοτελής ισχυρισμός για απόρριψη αιτήματος για χορήγηση ελαφρυντικού: πρέπει να είναι ορισμένος για να έχει υποχρέωση το δικαστήριο να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα για την α...
772)
1044/2011 Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης, αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης και παράβασης καθήκοντος. Ειδικότερα πότε συντρέχει νόμιμος λόγος εξαίρεσης υπαλλήλου συμμετέχοντος ως μέλους σε επιτροπή που συγκεντρώνει μόνο τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και συντάσσει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ενδιαφερομένων για κάποια θέση, στην περίπτωση που μεταξύ των ενδιαφερομένων είναι και η σύζυγος αυτού. Αιτήσεις αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης από τους συγκατη...
773)
1045/2011 Επανάληψη διαδικασίας. Άρθρο 525 επ. ΚΠΔ. Προϋποθέσεις παραδεκτού της αίτησης. Απαιτούνται νέα άγνωστα στοιχεία που δεν είχαν υποβληθεί στους δικαστές, που εξέδωσαν την απόφαση. Απορρίπτει την αίτηση.
774)
1046/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
775)
1048/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για άμεση συνέργεια σε απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου ως προς την έννοια της άμεσης συvέpγειας διότι οι πράξεις του αναιρεσείοντος δεν ήσαν σύγχρονες με εκείνες των συγκατηγορουμένων του. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως.
776)
1059/2011 Απαλλακτικό βούλευμα. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι δεκτοί, ως βάσιμοι. Αναιρεί και παραπέμπει.
777)
1077/2011 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με τον Ν. 1608/1950. Λόγοι αναίρεσης: 1) Απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο που ιδρύουν τους εκ του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Α και Η ΚΠΔ λόγους, εκ του ότι το δικαστήριο δέχθηκε την εκπροσώπηση του αναιρεσείοντα με βάση εξουσιοδότησή του που δεν αφορούσε τη συγκεκριμένη δικάσιμο, αλλά την αναβληθείσα. Απορριπτέος ως αβάσιμος, πέραν του ότι η κατά τις νόμιμες διατυπώσεις παρεχομένη εξουσιοδότηση δεν αφορά...
778)
1078/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Οι λόγοι αναίρεσης περί απόλυτης ακυρότητας στο ακροατήριο (παράνομη παράσταση πολιτικής αγωγής-περιορισμός υπερασπιστικών δικαιωμάτων) και για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την έκθεση των αποδείξεων, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
779)
1079/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος συκοφαντικής δυσφήμησης με κατηγορούμενο δικηγόρο. Καταδικαστική απόφαση (σε 2ο βαθμό) από Πενταμελές Εφετείο. Αναίρεση κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και για ένσταση δεδικασμένου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβασίμων ως και της αιτίασης για παράβαση του άρθρου 6 παρ.1 της ΕΣΔΑ. Απόρριψη της αίτησης αναίρεσης του κατηγορουμένου στο σύνολό της.
780)
1080/2011 Βούλευμα. Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων. Απορρίπτεται η αίτηση της επαναλήψεως της διαδικασίας, διότι τα επικαλούμενα στοιχεία δεν είναι νέα και δεν καθίσταται φανερό ότι ο αιτών είναι αθώος των εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε αμετακλήτως.
781)
1081/2011 Αναίρεση κατ' αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πατρών, το οποίο απέρριψε ως αβάσιμη κατ' ουσίαν την έφεση του αναιρεσείοντος - εκκαλούντος - κατηγορουμένου κατά της επέχουσας θέση παραπεμπτικού βουλεύματος αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, με την οποία κήρυξε εαυτό αναρμόδιο προς εκδίκαση της κατηγορίας για βαριά σωματική βλάβη και παρέπεμψε τον αναιρεσείοντα στο ΜΟΔ για να δικαστεί για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολ...
782)
1082/2011 Απορρίπτει αίτηση αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση, που επιδόθηκε προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου, διότι ασκήθηκε μετά την παρέλευση της εικοσαήμερης προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ. 2 ΚΠΔ.
783)
1083/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (Ν.1882/1990 άρθρο 25 παρ.1). Παραγραφή του αξιόποινου της πράξης. Ο λόγος αναίρεσης για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης είναι αβάσιμος. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
784)
1084/2011 Καταδικαστική απόφαση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και παράβαση του άρθρου 50 παρ. 1 και 54 παρ. 8 Ν. 2910/2001. Είναι αβάσιμοι οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και απόλυτη ακυρότητα σχετικά με τη λήψη υπόψη εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν. Απορρίπτει αίτηση.
785)
1085/2011 Απόφαση που απορρίπτει, ως εκπρόθεσμη την έφεση των κατηγορουμένων, οι οποίοι κλητεύθηκαν, ως άγνωστης διαμονής. Ανώτερη βία. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας είναι αβάσιμοι. Απορρίπτει αιτήσεις και πρόσθετους επ’ αυτών λόγους.
786)
1086/2011 Κακουργηματική απάτη κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ψευδείς παραστάσεις του αναιρεσείοντος σχετικά με πώληση και παράδοση αυτοκινήτου Ποινική Δικονομία. Αίτηση αναίρεσης και πρόσθετοι λόγοι. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απόλυτη ακυρότητα. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους
787)
1087/2011 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Απόρριψη αιτήματος αναβολής και ισχυρισμού απόλυτης ακυρότητας για κακή παράσταση πολιτικής αγωγής. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, υπέρβασης εξουσίας και απόλυτης ακυρότητας που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι. Απορρίπτει αίτηση.
788)
1088/2011 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία μετά χρήσεως, απάτη, αίτημα αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις (για να κληθεί και προσέλθει ο συγκεκριμένος μάρτυρας, η παρουσία του οποίου κρίνεται αναγκαία). Η παρεμπίπτουσα περί απορρίψεως του αιτήματος για αναβολή απόφαση είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη. Στους αρνητικούς ισχυρισμούς δεν υποχρεούται να απαντήσει το δικαστήριο. Όταν προβάλλεται ισχυρισμός για άρση του καταλογισμού λόγω νομικής πλάνης συγγνωστής για το ορισμένο του αυτοτελούς αυτ...
789)
1089/2011 Παράβαση άρθρου 43 Ν. 2696/99. Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της αθωωτικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, που δίκασε κατ’ έφεση. Λόγος αναίρεσης: η έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς την παραδοχή της εκπρόθεσμης εφέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Δικαστήριο για νέα εξέταση της υποθέσεως, παρελκούσης της έρευνας λοιπών λόγων της αιτήσεως.
790)
1090/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος υπεξαίρεσης αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Επιτρέπει μεταβολή κατηγορίας από συναυτουργία σε απλή συνέργεια. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο (με την ανάγνωση εγγράφων που ζητήθηκε η μη ανάγνωσή τους) και ακυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος. Απόρριψη όλων των λόγων της αίτησης αναίρεσης ως αβασίμων και της ίδιας στο σύνολό της.
791)
1091/2011 Εμπρησμός από αμέλεια. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση σε βάρος εργοστασιάρχη. Ευθύνη αυτού για εξάπλωση πυρκαγιάς. Αυτοτελής ισχυρισμός για εφαρμογή του άρθρου 267 ΠΚ. Απόρριψη αυτού λόγω επέκτασης της πυρκαγιάς. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την περί ενοχής κρίσης και λόγω της μη ρητής απόρριψης του εκ του άρθρου 267 ΠΚ ισχυρισμού του κατηγορουμένου. Απόρριψη των λόγων αυτών ως αβάσιμων και της αίτησης αναίρεσης στο...
792)
1092/2011 Παραβάσεις ΚΝ περί Ναρκωτικών (Ν. 3459/2006). Στοιχειοθέτηση εγκλημάτων εισαγωγής στην επικράτεια ναρκωτικών ουσιών, αποστολής δεμάτων από την αλλοδαπή στην Ελλάδα με περιεχόμενο ναρκωτικές ουσίες ηθικής αυτουργίας στις πράξεις αυτές και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Μόνο η διαταχθείσα ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη αποτελεί ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσης και για εσφαλμένη εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξ...
793)
1093/2011 Παράβαση άρθρου μόνον Α.Ν 690/1945. Πότε η καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία όταν ο κατηγορούμενος εκπροσωπεί νομικό πρόσωπο και ο εργαζόμενος, έχει λάβει μέρος των οφειλομένων σ’ αυτόν αποδοχών κλπ. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Παραδοχή των λόγων αυτών ως βασίμων. Αναίρεση απόφασης και παραπομπή υπόθεσης στο ίδιο δικαστήριο για νέα συζήτηση.
794)
1094/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Καταδικαστική απόφαση εκπροσώπου Γυμναστικού Συλλόγου για χρέη προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν αυτό το χρόνο της εκπροσώπησής του από τον κατηγορούμενο. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Απόρριψη αμφοτέρων των ως άνω λόγων ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
795)
1098/2011 Απλή συνέργεια. Για τη στοιχειοθέτηση απλής συνέργειας απαιτείται οποιαδήποτε συνδρομή υλική ή ψυχική, θετική ή αποθετική, που παρέχεται στον αυτουργό ορισμένης αξιοποίνου πράξεως πριν από την τέλεση αυτής ή κατά την τέλεση της, εφόσον εκείνος που την παρέχει με θετική ή αρνητική μορφή ενεργεί από πρόθεση και ειδικότερα με τον οικείο δόλο που απαιτείται για τον αυτουργό αυτής. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Τραυματισμός στο...
796)
1099/2011 Όταν η απόφαση εκδόθηκε ωσεί παρόντος του κατηγορουμένου, που εκπροσωπήθηκε στην δίκη από νόμιμα διορισμένο δικηγόρο, απαιτείται να διαλαμβάνεται στην απόφαση, που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως, ως εκπρόθεσμο, ο χρόνος έκδοσης της απόφασης και ο χρόνος άσκησης της έφεσης. Λόγος ανωτέρας βίας. Αναιρείται η προσβαλλομένη απόφαση λόγω έλλειψης αιτιολογίας γιατί δεν διαλαμβάνεται στο σκεπτικό ότι η απόφαση εκδόθηκε με την παρουσία συνηγόρου που εκπροσωπούσε την κατηγορουμένη κατ' άρθρο 340 π...
797)
1100/2011 Παράβαση Α.Ν. 86/67. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι το Δικαστήριο δεν απάντησε στον αυτοτελή ισχυρισμό τον, τον οποίο ανέπτυξε προφορικά και κατέθεσε εγγράφως, ότι η εταιρεία της οποίας ήταν ο αναιρεσείων διευθύνων σύμβουλος είχε κηρυχθεί σε κατάσταση πτωχεύσεως, με χρόνο παύσεως των πληρωμών την 1.2.2002, δηλαδή σε χρόνο που ανέτρεχε πριν από τον χρόνο που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες οι απαιτήσεις τον ΙΚΑ. Αναιρείται η απόφαση, που δέχθηκε ποινική ευθύνη ...
798)
1101/2011 Λόγοι αναιρέσεως. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναιρέσεως αναφορικά με την απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για την αναγνώριση ελαφρυντικού για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
799)
1102/2011 Αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος της αναβολής Υπέρβαση εξουσίας. Αναιρείται.
800)
1103/2011 Πώληση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2) απόλυτη ακυρότητα 6το ακροατήριο διότι εξετάστηκαν παρά την αντίρρηση τον κατηγορουμένου ως μάρτυρες αστυνομικοί που εκτέλεσαν έργα προανακρίσεως και διότι λήφθηκε υπόψη μαρτυρική κατάθεση του συγκατηγορούμενού και 3) εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση.
801)
1104/2011 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι στο σκεπτικό, λόγω αντιφάσεως και ασάφειας, διότι λαμβάνεται υπόψη κατάθεση μάρτυρος (της παθούσας) η οποία δεν εξετάσθηκε.
802)
1105/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του ΑΝ 86/1967. Απόρριψη ένστασης εκκρεμοδικίας, ακυρότητας κλητηρίου θεσπίσματος και τοπικής αναρμοδιότητας. Οι λόγοι αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης και υπέρβαση εξουσίας είναι αβάσιμοι. Απορρίπτει αίτηση.
803)
1106/2011 Κοινώς επικίνδυνη βλάβη από αμέλεια και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών από αμέλεια. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα, συνισταμένη στο μη προσδιορισμό των αναγνωσθέντων εγγράφων και σε λήψη υπόψην εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, σχετική ακυρότητα διότι το δικαστήριο παρέλειψε να απαντήσει σε αίτημα αναβολής της δίκης Απορρίπτεται η αίτηση
804)
1107/2011 Παράβαση άρθρου 25 παρ. 1 εδ. α' Ν. 2224/1994 Λόγοι αναιρέσεως. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του Νόμου και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δέχεται την αίτηση αναίρεσης.
805)
1115/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση τέλεση των εγκλημάτων της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία με χρήση ιδιαίτερων τεχνασμάτων, της οποίας το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ανώτερης των 15.000 ευρώ και πλαστογραφίας με σκοπό το όφελος, που τελέσθηκε κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και από την οποία το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €. Κατά του βουλεύματος αυτού η αναιρεσείουσα άσκησε έφεση, επί της ο...
806)
1116/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κατά συρροή και κατ΄ εξακολούθηση τέλεση των εγκλημάτων της υπεξαιρέσεως στην υπηρεσία με χρήση ιδιαίτερων τεχνασμάτων, της οποίας το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ανώτερης των 15.000 ευρώ και πλαστογραφίας με σκοπό το όφελος, που τελέσθηκε κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια και από την οποία το συνολικό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 15.000 €. Κατά του βουλεύματος αυτού η αναιρεσείουσα άσκησε έφεση, επί της ο...
807)
1129/2011 Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφήμισης. Αίτηση αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και υπέρβαση εξουσίας. Μη εφαρμογή του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ επί συκοφαντικής δυσφήμισης. Απόρριψη των ως άνω λόγων αναίρεσης ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης συνολικά.
808)
1130/2011 Απόρριψη της μιας των αιτήσεων αναιρέσεως λόγω μη εμφάνισης του αναιρεσείοντος, αν και είχε κληθεί νόμιμα προς αυτό. Στοιχειοθέτηση εγκλημάτων ενεργητικής δωροδοκίας (άμεσης συνέργειας σ’ αυτήν), νόμου περί μεσαζόντων και χρήσης πλαστού εγγράφου. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης από την κατηγορούμενη για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και για υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη όλων των λόγων ως αβασί...
809)
1131/2011 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών. Νομιμοποίηση προσώπων εκπροσωπούντων Τράπεζες και Συνεταιρισμό για υποβολή της έγκλησης. Αναίρεση καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, υπέρβαση εξουσίας και χειροτέρευση θέση εκκαλούντος (ως προς την επιμέτρηση των ποινών). Απόρριψη όλων των λόγων αναίρεσης ως αβασίμων και της αίτησης αναίρεσης στο σύνολό της.
810)
1141/2011 Λαθρεμπορία ως κακουργηματική πλαστογραφία. Καταδικαστική απόφαση. Αίτηση αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την επιβολή της χρηματικής ποινής λόγω του ότι κατέστη αδύνατη η δήμευση του λαθρεμπορευμάτων και ως προς την παραδοχή της επιβαρυντικής περίπτωσης της πρόκλησης ζημίας από την κακουργηματική πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ (άρθρο 1 του ν. 1608/1950). Παραδοχή εν μέρει των λόγων αναίρεσης για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της καταδ...
811)
1147/2011 Καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Το Δικαστήριο δεν έχει την υποχρέωση να απαντά σε αόριστους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
812)
1148/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απάτη σε βαθμό κακουργήματος, κατ' εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δέχεται εν μέρει την αίτηση
813)
1204/2011 Ληστεία από κοινού, κλοπή. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών του αναιρεσείοντος. Απορρίπτει αίτηση.
814)
1205/2011 Κλοπή, από κοινού, απλή σωματική βλάβη από κοινού. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την παραδοχή της ενοχής του αναιρεσείοντος στη σωματική βλάβη, ως προς τον σκοπό της παράνομης ιδιοποιήσεως αναφορικά με την κλοπή και ως προς την σιωπηρή απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού του αναιρεσείοντος ως προς το ευτελές της αξίας των κλαπέντων πραγμάτων. Υπέρβαση εξουσίας συνισταμένης ότι καταδικάστηκε για απλή σωματική βλάβη από πρόθεση, χωρίς την έγκληση της πα...
815)
1206/2011 Απλή δυσφήμηση. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεκτή η αίτηση διότι στην απόφαση υπάρχουν ασάφειες και αντιφάσεις
816)
1207/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογία και απόλυτη ακυρότητα διότι δεν προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα των αναγνωσθέντων εγγράφων Απορρίπτει την αναίρεση.
817)
1208/2011 Εμπρησμός από αμέλεια. Στοιχεία της πράξεως. Λόγος αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρόσθετοι λόγοι: 1) απόλυτη ακυρότητα, διότι παραβιάστηκαν υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου και 2) έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, σχετικά με τη μη λήψη υπόψη εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης εκτιμάται ως έγγραφο, εάν η πραγματογνωμοσύνη έγινε με πρωτοβουλία των ενδιαφερομένων και αποτελεί απλή, ιδιωτική γνωμοδότηση. Αποτελεί όμως ι...
818)
1209/2011 Παράβαση του νόμου 1882/1110. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει αίτηση.
819)
1210/2011 Σωματική βλάβη από αμέλεια παρ’ υποχρέων. Στοιχειοθέτηση του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση για αμφότερους τους αναιρεσείοντες. Αιτήσεις αναιρέσεως της απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή των ουσιαστικών διατάξεων. Απόρριψη των λόγων αυτών, ως αβασίμων και των αιτήσεων αναίρεσης συνολικώς.
820)
1211/2011 Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων ψευδούς βεβαίωσης και άμεσης συνέργειας σε απάτη από ιατρούς που εξέδιδαν ψευδή πιστοποιητικά για ασθενείς με σκοπό οι τελευταίοι να προμηθευτούν ιατρικά βοηθητικά αντικείμενα (καρότσι αναπηρίας κλπ) αν και δεν δικαιούνταν. Αίτηση αναίρεσης από Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά της αθωωτικής για τον ένα των κατηγορουμένων ιατρών για έλλειψη αιτιολογίας της απόφασης και αίτηση αναίρεσης από καταδικασθέντα κατηγορούμενο για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νό...
821)
1212/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλημάτων υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και ψευδούς καταμήνυσης κατ’ εξακολούθηση. Αίτηση αναίρεσης κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, για απόλυτη ακυρότητα ως προς την παράσταση της πολιτικής αγωγής στο δευτεροβάθμιο και για υπέρβαση εξουσίας ως προς την παραδοχή της έφεσης της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών κατά της αθωωτικής πρωτοβάθμιας απόφασης. Απόρριψη όλων των ως άνω λόγων αναίρεσης ως αβασίμων κ...
822)
1215/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Ο λόγος αναίρεσης για παραβίαση δεδικασμένου είναι παντελώς αόριστος και απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Απορρίπτει αίτηση και πρόσθετους λόγους.
823)
1216/2011 Παραβίαση της υποχρεώσεως προς παροχή διατροφής, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. η παρεμπίπτουσα απόφαση, που απορρίπτει το αίτημα του απόντος κατηγορουμένου για αναβολή της δίκης λόγω σημαντικών αιτίων (ασθένειά του), πρέπει να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, δηλαδή πρέπει να αναφέρονται σε αυτή τα στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο, στα οποία το δικαστήριο θεμελίωσε την αβασιμότητα του αιτήματος αναβολής, τους συλλογισμούς με τους οποίους κατέληξε στην κρίση...
824)
1217/2011 Αίτηση κατηγορουμένου για μετατροπή της ποινής φυλακίσεως των τριών (3) ετών και οκτώ μηνών, η οποία επιβλήθηκε σε αυτόν με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου και έχει ανασταλεί η εκτέλεσή της. Η μετατροπή ζητείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 3811/2009. Εφόσον η ποινή είναι μέχρι πέντε (5) ετών και η απόφαση που δημοσιεύτηκε μέχρι την 18/12/2009, δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, η δε υποβολή της αιτήσεως περί μετατροπή της ποινής σε χρηματική, γίνει εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τ...
825)
1218/2011 Παραπομπή με πρωτόδικο βούλευμα της αναιρεσείουσας για ηθική αυτουργία σε απάτη πλέον των 15.000 ευρώ, από υπαίτιο (απάτης) που διαπράττει απάτες κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έφεση κατά του βουλεύματος αυτού από αναιρεσείουσα. Διατύπωση με αυτή αιτήματος από εκκαλούσα για αυτοπρόσωπη εμφάνισή της στο Συμβούλιο. Σιωπηρή απόρριψη από αυτό άνω αιτήματος. Βάσιμος ο λόγος της αιτήσεως από αναιρεσείουσα, για απόλυτη ακυρότητα. Αναιρεί...
826)
1219/2011 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ. 2 και 3 Ν. 1882/1990. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για αιτιολόγηση της ιδιότητας του κατηγορουμένου –αναιρεσείοντος από την οποία εξαρτάται η ποινική του ευθύνη για την ως άνω αξιόποινη πράξη. Δεν αντίκεινται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος οι ρυθμίσεις των παρ.2 και 3 του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
827)
1220/2011 Βαριά σωματική βλάβη. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Απόλυτη ακυρότητα διότι επιτράπηκε στην παθούσα να παραστεί ως πολιτικώς ενάγουσα κατά την εκδίκαση της εφέσεως και αποβλήθηκε μετά τη διάσκεψη και πριν από την εκφώνηση της αποφάσεως. 2) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας: α) ως προς τα στοιχεία της ενοχής και β) ως προς την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Απορρίπτει αίτηση.
828)
1233/2011 Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Στοιχεία του εγκλήματος. Η πράξη τελείται όταν ολοκληρωθεί το δημόσιο έγγραφο και βεβαιωθεί αυτό το αναληθές περιστατικό. Λόγοι αναιρέσεως: έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Απορρίπτεται η αίτηση διότι υπάρχει αιτιολογημένη καταδίκη για το έγκλημα αυτό του κατηγορουμένου, ο οποίος με υποβολή ψευδών πιστοποιητικών πέτυχε την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
829)
1234/2011 Γίνεται δεκτή η αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέως τον Αρείου Πάγου, κατά αθωωτικής αποφάσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
830)
1235/2011 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Παράνομη κατοχή όπλου. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία εκτείνεται και στην απόρριψη των αυτοτελών ισχυρισμών. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτεται η αίτηση.
831)
1236/2011 Βούλευμα. Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
832)
1237/2011 Συνεκδίκαση δυο αιτήσεων αναιρέσεων. Εγκληματική οργάνωση, σωματεμπορία κλπ. Λόγοι αναιρέσεων: Παραβίαση δεδικασμένου, έλλειψη αιτιολογίας, απόλυτη ακυρότητα, κλπ. Απορρίπτει αιτήσεις.
833)
1238/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σωματική βλάβη από αμέλεια. Λόγοι αναιρέσεως: 1) Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς την έκθεση των αποδεικτικών μέσων, 2) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω συνεκτιμήσεως εγγράφων τα οποία δεν αναγνώσθηκαν και εγγράφων των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα, ως και η από την ακυρότητα αν τη έλλειψη δημοσιότητας στο ακροατήριο. 3) απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, λόγω παραβιάσεως υπερασπιστικών τον δικαιωμάτ...
834)
1241/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, από την οποία το συνολικό περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 €. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και απόλυτη ακυρότητα. Απορρίπτει αίτηση.
835)
1242/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως κατά πλειοψηφία. Κατά την άποψη τον εισηγητή πρέπει η απόφαση να αναιρεθεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι η αιτιολογία είναι εντελώς τυπική.
836)
1244/2011 Βιασμός και αποπλάνηση ανηλίκων κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Στοιχειοθέτηση των εγκλημάτων αυτών, μεταξύ των οποίων υφίσταται πραγματική συρροή. Αναίρεση κατά καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, για έλλειψη νόμιμης βάσης, για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο και για παράβαση των διατάξεων για τη δημοσιότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο. Ιδιαίτερη μνεία στο αιτιολογικό της διαταχθείσης και διενεργηθείσης ψυχιατρι...
837)
1245/2011 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεων. Κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία από τοξικομανείς και υποτρόπους. Λόγοι αναιρέσεων: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας•, απόλυτη ακυρότητα κατά τη διαδικασία, εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δεν απαιτείται ο προσδιορισμός της ποσότητας και το ύψος τον τιμήματος. Ως προ της από κοινού κατοχή ναρκωτικής ουσίας, δεν είναι απαραίτητη για την αιτιολόγηση της αποφάσεως, η μνεία των επί μέρους ενεργειών καθενός...
838)
1251/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλημάτων ψευδούς καταμήνυσης, ψευδορκίας μάρτυρα και συκοφαντικής δυσφήμησης. Αίτηση αναίρεσης καταδικαστικής απόφασης για ελλιπή αιτιολογία, εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, απόλυτη ακυρότητα (κακή σύνθεση του Δικαστηρίου, ανάγνωση και λήψη υπόψη εγγράφων που δεν έπρεπε και εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν). Απόρριψη των ως άνω λόγων ως αβασίμων. Απόρριψη αιτημάτων αναστολής της δίκης κατ’ άρθρ. 366 παρ. 2 Π.Κ. και αναβολής της δίκης για την προσκόμιση νέων αποδείξεων. Απόρριψη ισχυρ...
839)
1252/2011 Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος κατ' εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Δεν απαιτείται να αναφέρεται στην απόφαση το όνομα του παθόντος, κυρίου του πράγματος, ούτε απαιτείται να είναι γνωστός ο δράστης της εγκληματικής πράξεως, από την οποία προέρχεται το πράγμα, για να έχει το δικαστήριο υποχρέωση να απαντήσει αιτιολογημένα για την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού, όπως είναι το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικού, πρέπει ο ισχυρισμός να είναι ορισμένος. Για το ορισμένο του ισχυρισμού τη...
840)
1253/2011 Προϋπόθεση του κύρους της αιτήσεως αναιρέσεως είναι οι περιεχόμενοι σε αυτήν λόγοι να διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, η δε έκθεση αναιρέσεως που δεν περιέχει ορισμένο λόγο κατά της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν μπορεί να συμπληρωθεί με λόγους αναφερόμενους σε άλλο έγγραφο, εκτός αν στην έκθεση αναιρέσεως γίνεται ειδική αναφορά στο έγγραφο αυτό, οπότε τούτο με την υπογραφή του αναιρεσείοντος του συντάξαντος την έκθεση αρμοδίου υπαλλήλου, θεωρείται ότι αποτελεί ενιαίο σώμα με την έκθεση...
841)
1254/2011 Παράνομη θήρα. Απαράδεκτος κάθε λόγος αναιρέσεως που πλήττει την πρωτοβάθμια απόφαση. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, αφού η πολιτικώς ενάγουσα κυνηγετική ομοσπονδία παρέστη για ηθική βλάβη που υπέστη από τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας για τη μη καταβολή των υπό του άρθρου 63 εδ. Β’ Κ.Π.Δ οριζομένων τελών πολιτικής αγωγής, που καλύπτουν την παράσταση του πολιτικώς ενάγοντος, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απ...
842)
1255/2011 Απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία. Δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει και μάλιστα αιτιολογημένα το Δικαστήριο σε αυτοτελή ισχυρισμό που προβάλλεται αόριστα. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο, αν το δικάσαν δικαστήριο ανέγνωσε καταθέσεις απόντων μαρτύρων, χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του ΚΠΔ 365, εφόσον ο κατηγορούμενος δεν αντέλεξε, ούτε υπέρβαση εξουσίας, όταν αναγνωσθούν και καταθέσεις μαρτύρων που είχαν εξετασθεί κατά την προδικασία. Αβάσιμ...
843)
1256/2011 Άμεση συνέργεια σε πλαστογραφία με χρήση κατ’ εξακολούθηση. Δεν υπάρχει έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όταν από τα προς αξιολόγηση για την κρίση περί ενοχής του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου, αποδεικτικά μέσα, έχει παραληφθεί, από προφανή παραδρομή η αναφορά της απολογίας του, όταν από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης αποφάσεως, προκύπτει ότι και ο κατηγορούμενος αυτός έχει απολογηθεί, καθώς και όταν το γεγονός αυτό προκύπτει από το σκεπτικό της αποφάσεως. Πραγματική πλάνη υπάρχ...
844)
1257/2011 Κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών, οπλοκατοχή. Η προσβαλλόμενη απόφαση, στο σκεπτικό της και το διατακτικό που το συμπληρώνει, έχει την κατά νόμο απαιτούμενη αιτιολογία και ορθά εφαρμόστηκαν οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι η πράξη που φέρεται ότι τέλεσε, είναι αυτή της άμεσης συνέργειας σε προμήθεια για ιδία χρήση, δεν είναι αυτοτελής, αλλά αρνητικός της κατηγορίας ισχυρισμός. Για την απόρριψή του δεν απαιτείται γι’ αυτόν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολ...
845)
1258/2011 Απάτη κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ. Υπάρχει πλήρης και σαφής αιτιολογία στο προσβαλλόμενο βούλευμα με το οποίο ερμηνεύθηκαν σωστά οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν. Απορρίπτει αίτηση.
846)
1259/2011 Όταν ο εκκαλών, για την υποστήριξη της έφεσής του, εμφανιστεί ενώπιον του Εφετείου όχι αυτοπροσώπως αλλά δια συνηγόρου (τον οποίο είχε νόμιμα διορίσει), θεωρείται ότι είναι παρών. Αν ο εκκαλών – κατηγορούμενος ή ο συνήγορός του εμφανίστηκε κατά την έναρξη της διαδικασίας της κατ’ έφεση δίκης, αλλά στη συνέχεια μετά τη λήψη της ταυτότητάς του, η δίκη αναβλήθηκε κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος και ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στη νέα μετ’ αναβολή δικάσιμο, ούτε εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο, ...
847)
1260/2011 Παραπεμπτικό Βούλευμα. Απάτη κατά συναυτουργία, από την οποία το περιουσιακό όφελος και η αντίστοιχη ζημία υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ. Υπάρχει πλήρης και σαφή αιτιολογία στο προσβαλλόμενο βούλευμα, με το οποίο ερμηνεύθηκαν σωστά οι ουσιαστικές ποινικές διατάξεις που εφαρμόστηκαν. Αβάσιμη και απορριπτέα η αίτηση.
848)
1261/2011 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακούργημα. Ζωοκλοπή (μελισσών) κατ’ εξακολούθηση από υπαίτιο που ενεργεί κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έννοια όρων. Η ζωοκλοπή καθίσταται κακούργημα και όταν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα ή όταν τελέστηκε κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα ότι με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία έχει απορριφθεί και το αίτημα αυτού από το Συμβούλιο, να παραστεί αυτοπροσώπως κατ’ άρθρο 309 παρ. ΚΠΔ ενώπιόν του προς π...
849)
1262/2011  
850)
1274/2011  
851)
1275/2011 Απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Έννοια των όρων αυτών. Αιτιάσεις και λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων που εφαρμόστηκαν. Ακυρότητα της διαδικασίας στην προδικασία δεν μπορεί να επικαλεστεί από την έλλειψη ακρόασης του Εισαγγελέα επί του αιτήματος του να διαταχθεί περαιτέρω ανάκριση. Θεωρείται ότι αυτή υπάρχει, έστω και...
852)
1277/2011 Στοιχειοθέτηση εγκλήματος πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατά συναυτουργία. Επιτρεπτή μεταβολή κατηγορίας αντί ηθικό αυτουργό σε συναυτουργό του εγκλήματος αυτού. Καταδικαστική απόφαση περισσοτέρων για το ως άνω έγκλημα. Αιτήσεις αναιρέσεως κατά της καταδικαστικής απόφασης για έλλειψη αιτιολογίας, εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, για απόλυτη ακυρότητα που συνέβη κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο. Ειδικότερα και για κακή σύνθεση του δικάσαντος δευτεροβάθμιου δικαστηρίου και για υπέρ...
853)
1278/2011 Ψευδής καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα, συκοφαντική δυσφήμηση. Υπάρχει πλήρης αιτιολογία προς θεμελίωση του άμεσου δόλου για τις πράξεις αυτές αφού ο εν λόγω ψευδής ισχυρισμός που αφορά όλες τις επίμαχες πράξεις, στηρίζεται σε προσωπική αντίληψη και πεποίθηση του κατηγορουμένου. Δεν επέρχεται απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας στο ακροατήριο αν προσδιορίζεται επαρκώς η ταυτότητα των αναγνωσθέντων εγγράφων.
854)
1279/2011 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεων και κοινών πρόσθετων λόγων. Αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. Άρθρο 31 v. 3459/2006. Ειδική μεταχείριση των χρηστών ναρκωτικών ουσιών, παρ. 8 «όποιος έχει βεβαίωση ολοκλήρωσης με επιτυχία εγκεκριμένου κατά νόμο θεραπευτικού προγράμματος συντήρησης και απεξάρτησης θεωρείται ότι κατά την εισαγωγή του για θεραπεία είχε αποκτήσει την έξη της χρήσης ναρκωτικών ουσιών» Δέχεται εν μέρει τη μία αναίρεση, απορρίπτει κατά τα λοιπά.
855)
1285/2011  
856)
1286/2011  
857)
1293/2011  
858)
1302/2011  
859)
1318/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
860)
1319/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
861)
1320/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
862)
1321/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
863)
1322/2011 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση του ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης.
864)
1349/2011 Αναίρεση καταδικαστικής αποφάσεως, με την επίκληση του λόγου της απόλυτης ακυρότητας, γιατί το Δικαστήριο της ουσίας απέρριψε αίτημα του κατηγορουμένου, για ανάγνωση ένορκης βεβαιώσεως ως εγγράφου που δόθηκε ενώπιον συμβολαιογράφου. Αναιρεί και παραπέμπει.
865)
1350/2011 Απέχει να αποφανθεί επί των αιτήσεων αναιρέσεως μέχρι την υποβολή εισαγγελικής προτάσεως επί του παραδεκτού των αιτήσεων.
866)
1351/2011 Γίνεται δεκτή η αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέως τον Αρείου Πάγου, κατά αθωωτικής αποφάσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
867)
1352/2011 Η άσκηση αναιρέσεως του κατηγορουμένου με δήλωση, επιδιδομένη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάνου, επιτρέπεται μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως κατά της προσβαλλομένης, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση καθορισμού συνολικής ποινής, διότι αυτή δεν είναι καταδικαστική.
868)
1353/2011 Αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών από τοξικομανή με σκοπό την εμπορία. Απορρίπτει ως απαράδεκτους αόριστους λόγους αναιρέσεως με το περιεχόμενο «Λόγοι αναιρέσεως: Α) Η παντελής έλλειψη από την απόφαση της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα. Σε όλη την απόφαση παρατηρείται πλήρης έλλειψη εκθέσεως των αποδεικτικών στοιχείων, μετ' εκτίμηση των οποίων το δικαστήριο ήχθη εις την κρίσιν του, κυρίως από απόψεως εκτιμήσεως των πραγματικών περιστατικών. Ουδόλως αναφέρεται...
869)
1354/2011 Απάτη, της οποίας το αντικείμενο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Λόγοι αναιρέσεως: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Αναιρείται και παύει οριστικά η ποινική δίωξη λόγω παραγραφής
870)
1355/2011 Συκοφαντική δυσφήμιση. Ψευδής καταμήνυση. Αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των εγκλημάτων αυτών. Αιτιολογία καταδικαστικής αποφάσεως. Έλλειψη εμπρόθεσμης εκκλήσεως για την συκοφαντική δυσφήμηση. Η απόφαση πρέπει να αναφέρει αιτιολογημένα τον χρόνο που ο εγκαλών έλαβε γνώση της πράξεως και του δράστη, άλλως αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας. Απόρριψη λόγων για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την ψευδή καταμήνυση και παραδοχή λόγου για υπέρβαση εξουσίας, ως προ...
871)
1363/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
872)
1364/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
873)
1365/2011 Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της.
874)
1366/2011 Ποινική Δικονομία. Απόρριψη εφέσεως ως ανυποστήρικτης. Αίτηση Αναίρεσης: Παραδεκτό - απαράδεκτο αυτής. Αίτηση αναίρεσης κατά της ως άνω εφετειακής αποφάσεως ασκείται στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση και όχι με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του ΑΠ. Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη.
875)
1383/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (άρθρ. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ.1 Ν. 3220/2004). Α) Εμπρόθεσμη. Αν βεβαιώνεται ότι η καταδικαστική απόφαση καταχωρήθηκε καθαρογραμμένη, όχι στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων που τηρείται στη γραμματεία του εκδόντος την απόφαση ποινικού δικαστηρίου, που απαιτεί η διάταξη του άρθρου 473 παρ.3 του ΚΠΔ, αλλά στο ειδικό βιβλίο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, αφού δεν καταχωρήθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση στο οικείο βιβ...
876)
1384/2011 Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος αναβολής λόγω απόχης δικηγόρων γιατί, ενόψει του κινδύνου παραγραφής, δεν προσκομίστηκε απόφαση του Προέδρου του ΔΣΑ περί μη χορηγήσεως αδείας. Η εμμονή του δικηγόρου στην άσκηση του δικαιώματος αποχής είναι μικρότερης σημασίας έννομο αγαθό από την απονομή της δικαιοσύνης και πρέπει, όταν επίκειται κίνδυνος παραγραφής, να υποχωρεί. Τι πρέπει να περιέχει η δήλωση παραστάσεως πολιτικής αγωγής. Στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο κρίνεται στο πλαίσιο που διατυπώθηκε στο πρ...
877)
1385/2011 Ναρκωτικά. Κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Στήριξη της κρίσης περί ενοχής και σε λοιπά αποδεικτικά μέσα όχι μόνο σε απολογία συγκατηγορουμένου. Προσδιοριστικά εγγράφου στοιχεία. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Παραδεκτό προβολής τους. Απαράδεκτη η προβολή τους μετά το πέρας τη...
878)
1386/2011 Βάσιμος λόγος αναιρέσεως και αναιρεί για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής της δίκης και περαιτέρω υπέρβαση εξουσίας με την καταδίκη του αναιρεσείοντος.
879)
1387/2011 Απάτη. Λόγοι αναίρεσης: εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης.
880)
1388/2011 Εκπρόθεσμη έφεση κληθέντος ως άγνωστης διαμονής. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε και Η του ΚΠΔ, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων και για υπέρβαση εξουσίας. Η επικαλούμενη παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ για δίκαιη δίκη, η οποία παραβίαση συνίσταται στο ότι οι αρμόδιες Αρχές την αναζήτησαν σε διεύθυνση της επιχειρήσεώς της που δεν διέμενε, λόγω πτωχεύσεώς της, γνωστής στο ...
881)
1389/2011 Ψευδής καταμήνυση, Χρήση πλαστού εγγράφου, κατ' εξακολούθηση. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Δ, Ε λόγοι αναιρέσεως.
882)
1390/2011 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, της οποίας νόμιμη κομίστρια ήταν η εγκαλούσα ΑΕ. Ορισμός του Προέδρου ως υποκατάστατου του ΔΣ στην εκπροσώπηση της τελευταίας και διορισμός από αυτόν, στα πλαίσια της εκπροσωπήσεως της εταιρίας, δικηγόρου για την υποβολή της εγκλήσεως. Αρκούσε μόνο η βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του Προέδρου, όχι όλων των μελών του ΔΣ. Νόμιμη υποβολή της εγκλήσεως. Όχι απόλυτη ακυρότητα από μη ανάγνωση πρακτικού ΔΣ της εγκαλούσας και ΦΕΚ, τα οποία εί...
883)
1391/2011 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Θεσσαλονίκης Παραπέμπεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης ο Εισαγγελεύς Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και εφόσον συντρέξει περίπτωση περαιτέρω χειρισμού της υποθέσεως, οι Δικαστικές αρχές τον Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και ΤΓρωτοδικείου Κοζάνης και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
884)
1392/2011 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Πειραιώς σε εκείνες του Πρωτοδικείου Αθηνών.
885)
1396/2011 Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης του Εισαγγελέα Α.Π. κατά απαλλακτικού Βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για κακουργηματική απάτη, για ελλιπή αιτιολόγηση, διότι στο αιτιολογικό, αναφερόμενο καθ' ολοκληρία στην εισαγγελική πρόταση και στα έγγραφα που προέκυψαν από την κύρια ανάκριση, δεν αναφέρει ότι συνεκτίμησε και συγκεκριμένο έγγραφο που κατέθεσε στο Συμβούλιο ο εγκαλών μετά την υποβολή σε αυτό της εισαγγελικής πρότασης. Αναιρεί και παραπέμπει στο ίδιο Συμβούλιο.
886)
1397/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
887)
1398/2011 Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαραίνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), για την εφαρμογή του α.ν. 86/1967, πρέπει να υπερβαίνει τα 20.000 € (άρθρο 33 του ν. 3346/2005 όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 30 του ν. 3904/2010). Αν η αίτηση αναιρέσεως κριθεί παραδεκτή, ο ΑΠ, και όταν δεν έχει εμφανισθεί ο αναιρεσείων, εφαρμόζει τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Αναιρείται η απόφαση, γιατί λόγω ποσού η πράξη κατέστη ανέγκλητη, και κηρ...
888)
1399/2011 Αναιρεί για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι η αιτιολογία είναι εντελώς τυπική. Παύει οριστικά την ποινική δίωξη, λόγω παραγραφής.
889)
1400/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
890)
1401/2011 Όταν ο εκκαλών-κατηγορούμενος εμφανίζεται στο ακροατήριο κατά την έναρξη της διαδικασίας στην κατ’ έφεση δίκη, για να υποστηρίξει την έφεσή του και στη συνέχεια η δίκη αναβληθεί με παραδοχή σχετικού αιτήματος και ο εκκαλών δεν εμφανίσθηκε κατά τη μετ’ αναβολή δικάσιμο, ούτε εκπροσωπήθηκε από το συνήγορό του, δικάζεται σαν να ήταν παρών. Αναίρεση της αποφάσεως του Εφετείου με την οποία απορρίφθηκε κατά την μετ’ αναβολή δικάσιμο, απόντος του εκκαλούντος – κατηγορούμενου, η έφεση ως ανυποστήρικτη, ...
891)
1402/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
892)
1485/2011 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
893)
1486/2011 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος ή ζημία άνω των 15.000 ευρώ και απάτη κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα με συνολικό όφελος ή ζημία άνω των 15.000 ευρώ. Σοιχεία εγκλημάτων. Επιτρεπτή η καθολική αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Πότε υπάρχει ακυρότητα απόλυτη από τη μη γνώση της εισαγγελικής πρότασης, πριν αυτή υποβληθεί στο αρμόδιο Συμβούλιο. Μόνο όταν πρόκειται να υποβληθεί πρόταση επί...
894)
1487/2011 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη.
895)
1488/2011 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης κατά απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης για κακουργηματική ψευδή βεβαίωση συμβολαιογράφου, ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση με όφελος άνω 73.000 ευρώ. Βάσιμος ο από το άρθρο 484 παρ.1 α ΚΠΔ, λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα, διότι σε περίπτωση που το Συμβούλιο Εφετών, διατάξει συμπληρωματική κυρία ανάκριση για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και επανέλθει η υπόθεση σε αυτό, χωρίς να έχει κληθεί από τον ανακριτή ποτέ...
896)
1489/2011  
897)
1490/2011 Παραίτηση από αιτήσεως επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως.
898)
1491/2011 Βούλευμα Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών : Ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς. Παραπέμπεται η υπόθεση από τις δικαστικές και εισαγγελικές Αρχές Πειραιώς σε εκείνες του Πρωτοδικείου Αθηνών.
899)
1500/2011 Αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση βουλεύματος, με το οποίο απορρίφθηκε αίτηση τρίτης εταιρίας περί άρσεως της κατασχέσεως οχήματός της που χρησίμευσε για τη μεταφορά λαθρομεταναστών. Με ποιες προϋποθέσεις διατάσσεται η άρση. Ποιες διατάξεις εφαρμόζονται. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας, γιατί δεν προσδιορίζονται ούτε κατ’ είδος τα αποδεικτικά μέσα που λήφθηκαν υπόψη και δεν αναφέρεται αν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας γνώριζαν ότι το όχημα θα χρησίμευε για τη μεταφορά. Παρ...
900)
1501/2011 Αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για αναίρεση απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών για συκοφαντική δυσφήμηση. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας ως προς τη συνδρομή του στοιχείου του αμέσου δόλου και γιατί δεν αναφέρονται ούτε κατ' είδος τα αποδεικτικά μέσα που λήφθηκαν υπόψη ούτε στο σκεπτικό του βουλεύματος ούτε στην ενσωματωμένη εισαγγελική πρόταση, στην οποία αυτό αναφέρεται εξολοκλήρου, και παραπομπή.
901)
1502/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
902)
1503/2011 Απορρίπτονται οι 2 συνεκδικαζόμενες αιτήσεις αναίρεσης, ως ανυποστήρικτες, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
903)
1504/2011 Υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. 1) Στο εφετείο, κατά το άρθρο 502 παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠΔ, η πολιτική αγωγή ερευνάται αυτεπάγγελτα και επιδικάζεται ποσό, αν είχε επιδικασθεί στον πρώτο βαθμό και αν ακόμα απουσιάζει ο πολιτικώς ενάγων ή και όταν εμφανίζεται ως μάρτυρας, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, χωρίς βέβαια να παραιτείται με σχετική δήλωσή του της πολιτικής αγωγής, ανεξάρτητα αν επαναλαμβάνει ή όχι στο εφετείο τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής και νόμιμα εξετάζεται ως μάρτυρας ενόρκως. 2) ...
904)
1505/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορουμένου, ο οποίος είχε επεκτείνει, χωρίς έγκριση της ΔΕΗ, την ηλεκτρική εγκατάσταση της ισόγειας οικίας του στον αυθαιρέτως κατασκευασθέντα πρώτο όροφο και δεν είχε μεριμνήσει για τη συντήρηση των καλωδίων, με αποτέλεσμα ένα από αυτά, από το οποίο υπήρχε διαρροή ρεύματος, να έλθει σε επαφή με εργαζόμενο εκεί και να του προκαλέσει θάνατο από ηλεκτροπληξία. Απόρριψη αιτήσεως.
905)
1506/2011 Ψευδής Βεβαίωση και παθητική Δωροδοκία κατ' εξακολούθηση. Εκπρόθεσμη, η αναίρεση που ασκήθηκε με επίδοση δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου μία ημέρα μετά την εκπνοή της νόμιμης, κατ' άρθρο 473 παρ. 1, 2 ΚΠΔ 20ήμερης προθεσμίας. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος, που συνιστούν και το κλείσιμο του κτιρίου του Αρείου Πάγου, λόγω απειλής τοποθέτησης βόμβας την τελευταία ημέρα του 20ημέρου, πρέπει, όπως συνάγεται από τα άρθρα 474 παρ.2 και 509 ΚΠΔ, να διαλαμβάνονται στη ...
906)
1507/2011 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού περί εκπρόθεσμης υποβολής της εγκλήσεως. Γνώση από βεβαίωση Τράπεζας περί εμφανίσεως της επιταγής και μη πληρωμής, ανεξαρτήτως του πότε εμφανίστηκε η επιταγή στο γραφείο συμψηφισμού εάν το τελευταίο δεν βεβαίωσε επί της επιταγής τη μη πληρωμή. Απόρριψη αίτησης.
907)
1508/2011 Παράνομη εξόρυξη λατομείου από υπεύθυνο ΑΕ. Απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως.
908)
1509/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
909)
1510/2011 Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Τι πρέπει να περιέχει η σχετική απόφαση για να είναι αιτιολογημένη. Δεν είναι αναγκαίο να μνημονεύεται το όνομα του οργάνου που ενέργησε την επίδοση. Ποιος θεωρείται τόπος κατοικίας του εκκαλούντος. Αν δεν έχει γίνει προανάκριση, θεωρείται εκείνος που αναφέρεται στη μήνυση. Τα πρακτικά, μέχρι την προσβολή τους για πλαστότητα, παρέχουν πλήρη απόδειξη ως προς τα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Λόγοι που αναφέρονται σ...
910)
1511/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
911)
1512/2011 Μήνυση. Κατά την υποβολή της μηνύσεως ο μηνυτής κατέβετε παράβολο υπέρ τον Δημοσίου ποσού δέκα (10) ευρώ το οποίο αναπροσαρμοζόταν με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομιών και Δικαιοσύνης όχι επί ποινή απαραδέκτου. Μετά όμως την αντικατάσταση της παρ. 4 του άρθρου 42 ΚΠΔ με το άρθρο 69 Ν. 3699/2008 η μη κατάθεση παραβόλου αυτού επιφέρει απαράδεκτο της μήνυσης. Απορρίπτει λόγους αναίρεσης διότι πριν την άνω αντικατάσταση δεν δημιουργούνταν απαράδεκτο από τη μη κατάθεση του παραβόλο...
912)
1513/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
913)
1514/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη υπαλλήλου εταιρίας, εντεταλμένου για τη συνοδεία χρηματαποστολών, για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από εντολοδόχο. Η εταιρία, η οποία, με την ιδιότητα του εντολοδόχου στο πλαίσιο οικείας συμβάσεως μεταξύ εκείνης και του Ελληνικού Δημοσίου ως κυρίου χρηματικών ποσών, έχει αναλάβει την ασφαλή μεταφορά των ποσών αυτών και αναθέτει, στη συνέχεια, σε υπάλληλο της την περαιτέρω εντολή της συνοδείας της χρηματαποστολής, θεωρείται εντολέας του υπαλλήλου...
914)
1515/2011 Αλλοδαποί. Άμεση συνέργεια στην παράνομη μεταφορά - προώθηση στο εσωτερικό της χώρας υπηκόων τρίτων χωρών που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα εισόδου στο ελληνικό έδαφος. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Δεν απαιτείται ιδιαίτερη αιτιολόγηση του δόλου, απαιτείται όμως να διαλαμβάνεται το παράνομο της εισόδου των αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος και η περί τούτου γνώση του υπαιτίου της πράξεως. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Ισχυρισ...
915)
1516/2011 Απόφαση με την οποία, μετά την απόρριψη αιτημάτων (τρίτης) αναβολής και διακοπής της δίκης κατ' άρθρο 349 ΚΠΔ, απορρίφθηκε η έφεση του κατηγορουμένου ως ανυποστήρικτη. Έννοια διατάξεων άρθρου 349§1 (πριν από την αντικατάστασή του με το ν. 3904/2010). Το δικαστήριο δεν υπεχρεούτο να αιτιολογήσει την απόρριψη των ως άνω αιτημάτων, αλλά μόνο την, λόγω εντελώς εξαιρετικής περιπτώσεως, παραδοχή τους. Απόρριψη λόγων περί ελλείψεως αιτιολογίας και αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας. Απόρριψη αιτήσεως.
916)
1517/2011 Κακουργηματική υπεξαίρεση από διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Τροποποίηση του αρ. 375 ΠΚ με το ν. 2721/3-6-1999. Επιεικέστερος - δυσμενέστερος ποινικός νόμος. Κατ' εξακολούθηση έγκλημα. Μερικότερες πράξεις. Μετά την ισχύ του ν. 2721/1999 δεν απαιτείται όπως εκάστη πράξη έχει αντικείμενο ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, αλλά αρκεί η συνολική αξία να υπερβαίνει το όριο στο οποίο απέβλεπε ο δράστης. Δυσμενέστερη η νεότερη διάταξη και, ως...
917)
1518/2011 Παραδεκτή άσκηση αναίρεσης και κατά του προδικαστικού βουλεύματος που έκανε τυπικά δεκτή την έφεση και κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση της υπόθεσης με λόγο αναίρεσης την υπέρβαση εξουσίας του Δικαστηρίου της ουσίας, που έκανε τυπικά δεκτή την άσκηση έφεσης από τον σύνδικο της πτωχεύσασας. Παραδεκτή κατά την πλειοψηφία άσκηση εφέσεως από οριστικό σύνδικο της πτωχεύσασας - εγκαλούσας εταιρίας για λογαριασμό αυτής. Μειοψηφία Προεδρεύουσας Αρεοπαγίτου, παραπομπή στην Ολομέλεια. Υπεξαίρεση αντικειμένου...
918)
1533/2011 Ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης Πραγματικά περιστατικά. Αυτοκινητικό ατύχημα. Αντικανονική προσπέραση προπορευομένου οχήματος από δεξιά. Θάνατος συνεπιβάτη . Ποινική Δικονομία Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Μέσα αποδείξεως. Συνεκτιμήθηκαν όλα τα αποδεικτικά μέσα. Αιτιάσεις, που αφορούν την περί τα πράγματα κρίση του δικαστηρίου, προτείνονται απαραδέκτως.
919)
1534/2011 Αρμοδιότητα υλική. Ένσταση περί ανηλικότητας του κατ/νου στο Εφετείο. Απόρριψη σχετικής ένστασης με πλήρη αιτιολογία. Αναίρεση κατά της απόφασης, λόγω επικαλούμενης από τον αναιρεσείοντα καθ' ύλη αναρμοδιότητας του δικάσαντος Δικαστηρίου. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
920)
1535/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
921)
1536/2011 Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του εκπροθέσμου της.
922)
1537/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας. Προσφυγή κατά διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε έγκληση κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, για παράβαση καθήκοντος. Παραπέμπει την προσφυγή στις Δικαστικές, Ανακριτικές και Εισαγγελικές Αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας.
923)
1538/2011 Διόρθωση απόφασης. Δέχεται αίτηση, μόνο για διευκρίνιση διατακτικού σε σχέση με σκεπτικό. Απορρίπτει κατά τα λοιπά, καθόσον με την αιτούμενη διόρθωση αλλοιώνεται το περιεχόμενο της απόφασης της οποίας η διόρθωση ζητείται.
924)
1539/2011  
925)
1571/2011 Παράβαση Καθήκοντος Προέδρου Κοινότητας (259 ΠΚ). Ψευδής Βεβαίωση (242 παρ.1 ΠΚ). Βάσιμος λόγος αναιρέσεως και αναιρεί για ασάφειες αντιφάσεις αιτιολογικού - διατακτικού καταδίκης του αναιρεσείοντος. Βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για ασάφειες, αντιφάσεις αιτιολογικού και διατακτικού και γιατί δεν εκτίθεται από πού συνάγεται η γνώση του κατηγορουμένου για το ψευδές των βεβαιούμενων γεγονότων.
926)
1586/2011 Κατάχρηση σε ασέλγεια κατ' εξακολούθηση. 1)Στο Εφετείο, κατά το άρθρο 502 παρ. 1 εδ. τελ. ΚΠΔ, η πολιτική αγωγή ερευνάται αυτεπάγγελτα και επιδικάζεται ποσό, αν είχε επιδικασθεί στον πρώτο βαθμό και αν ακόμα απουσιάζει ο πολιτικώς ενάγων ή και όταν εμφανίζεται ως μάρτυρας, χωρίς πληρεξούσιο δικηγόρο, χωρίς βέβαια να παραιτείται με σχετική δήλωση του της πολιτικής αγωγής, ανεξάρτητα αν επαναλαμβάνει ή όχι στο εφετείο τη δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής. 2) Κατά το άρθρο 211 εδ. α ΚΠΔ, με ποινή...
927)
1587/2011 Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε, Η ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, υπέρβαση εξουσίας.
928)
1588/2011 Παραβίαση υποχρέωσης διατροφής ανηλίκων τέκνων (358 ΠΚ) κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α, Δ, Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. 2) Η απόφαση του πολιτικού δικαστηρίου, που υποχρεώνει κάποιον σε καταβολή διατροφής, έστω και προσωρινά, δεσμεύει το ποινικό δικαστήριο περί της υπάρξεως υποχρεώσεως διατροφής, πλην όμως τούτο ερευνά το κύρος και την ισχύ της αποφάσεως κατά το άρθρο 60 παρ.1 ΚΠΔ, αν είναι υποστατή, αν ισχύει και είναι εκτελεστή, έσ...
929)
1589/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση. Απόρριψη λόγων για έλλειψη αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως. Νόμιμη η παράσταση ως πολιτικώς ενάγοντος εκείνου που καταμηνύθηκε ψευδώς, αφού είναι αμέσως ζημιωθείς από το έγκλημα. Αναίρεση κατά τη διάταξης για στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, γιατί η ποινή φυλακίσεως που επιβλήθηκε είναι μικρότερη του έτους. Απάλειψη της σχετικής διατάξεως. Απόρριψη αιτήσεως και προσθέτων λόγων κατά τα λοιπά.
930)
1590/2011 Δύο αιτήσεις αναίρεσης κατά βουλευμάτων Συμβουλίου Εφετών. Α. Απορρίπτει πρώτη αίτηση αναίρεσης κατά βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών που απέρριψε έφεση ως απαράδεκτη, λόγω παραίτησης. Β. Απορρίπτει δεύτερη αίτηση αναίρεσης ως αβάσιμη. Το αίτημα του αναιρεσείοντος για αυτοπρόσωπη εμφάνισή του ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, κατά το άρθρο 309 παρ.2 ΚΠΔ, όπως διαμορφώθηκε μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 18 του ν. 3904/23-12-2010. με τη διατύπωση στο κείμενο του δικογράφου της αναιρέσεως...
931)
1591/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Όχι απαραίτητη η αξιολογική συσχέτιση και σύγκριση των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους. Απαράδεκτη η αιτίαση για εσφαλμένη εκτίμηση αποδεικτικών μέσων. Απόρριψη αιτήσεως.
932)
1592/2011 Συκοφαντική δυσφήμηση. 1) Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής της δίκης, για έλλειψη ακροάσεως και περαιτέρω υπέρβαση εξουσίας με την καταδίκη του αναιρεσείοντος. 2) Κατά της αποφάσεως του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, το οποίο κατά την εκδίκαση έφεσης απέρριψε αίτηση εξαιρέσεως μέλους της σύνθεσής του, δεν επιτρέπεται στους διαδίκους να ασκήσουν το ένδικο μέσο της αναιρέσεως και αν ακόμα η οριστική επί της κατηγορίας απόφαση υπόκειται σε αναίρεση ή και αν ασ...
933)
1593/2011 Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος αναβολής της δίκης, για έλλειψη ακροάσεως, αφού το δικαστήριο προέκρινε αντί αναβολής, τη διακοπή της δίκης. Αν η υπόθεση που αναφέρεται σε ορισμένο έγκλημα κρίθηκε και στους δύο βαθμούς ουσιαστικής κρίσης, με το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης προσβάλλεται μόνο η απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, στην οποία έχει ενσωματωθεί εκείνη που εκδόθηκε στον πρώτο βαθμό, μετά την τυπική παραδοχή της έφεσης που ασκήθηκε κατ’ αυτής κα...
934)
1594/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
935)
1595/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
936)
1596/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
937)
1597/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
938)
1598/2011  
939)
1627/2011 Δύο αναιρέσεις. Α) Πρώτη αίτηση: απορρίπτεται ως απαράδεκτη, λόγω του εκπροθέσμου της. Β). Πλαστογραφία με χρήση από κοινού σε βαθμό κακουργήματος και απάτη από κοινού στο Δικαστήριο σε βαθμό κακουργήματος. Λόγοι αναιρέσεως: εσφαλμένη ερμηνεία και κακή, εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτει ως αβάσιμη.
940)
1628/2011 Βούλευμα συνεκδίκαση τεσσάρων αιτήσεων αναιρέσεως. Κακουργηματική απάτη, από κοινού και κατ' εξακολούθηση και άμεση συνέργεια σ' αυτήν. Λόγοι αναιρέσεως: εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή, ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Απορρίπτει.
941)
1647/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
942)
1648/2011 Γίνεται δεκτή η αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου κατά συγχωνευτικής αποφάσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως
943)
1649/2011 Βούλευμα. Κανονισμός Αρμοδιότητας. Αιτών: Ο Εισαγγελεύς Εφετών Θεσσαλονίκης. Παραπέμπεται η υπόθεση από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης στον Εισαγγελέα Εφετών Δυτικής Μακεδονίας και εφόσον συντρέξει περίπτωση περαιτέρω χειρισμού της υποθέσεως, ορίζονται αρμόδιες οι Δικαστικές αρχές του Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και Πρωτοδικείου Κοζάνης και οι αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές
944)
1650/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή βεβαίωση. Στοιχεία εγκλήματος. Ο πρόεδρος της Κοινότητας έχει αρμοδιότητα να εκδίδει πιστοποιητικά ότι υπάλληλοι της Κοινότητας είχαν προϋπηρεσία σε κάποια ειδικότητα. Ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 242§1 ΠΚ, 106§1 του ν. 3463/2006 και 8§1 εδ. στ του π.δ. 31/1990. Απόρριψη αιτήσεως.
945)
1651/2011  
946)
1652/2011 Εάν ο Άρειος Πάγος παρέλειψε, από παραδρομή, να ερευνήσει προταθέντα παραδεκτώς αναιρετικό λόγο, μπορεί, ενόψει της αυτοτέλειας κάθε λόγου αναιρέσεως, να επανέλθει και να τον εξετάσει, διότι επί μη εξετασθέντος αναιρετικού λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Η απόρριψη των λόγων αναιρέσεως, που αποκλείει την επανεξέτασή τους, δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει με ρητή για καθένα από αυτούς απορριπτική σκέψη της αποφάσεως, αλλά μπορεί να συνάγεται από το όλο σκεπτικό της, είναι δε αδιάφορη για την κρίση τη...
947)
1653/2011 Απόλυτη ακυρότητα γιατί δεν δόθηκε ο λόγος στον κατηγορούμενο- αναιρεσείοντα να απολογηθεί μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας. Δεκτή η αναίρεση . επεκτατικό αποτέλεσμα και για τους μη ασκήσαντες συγκατηγορούμενους.
948)
1654/2011 Ψευδορκία μάρτυρα, ψευδής καταμήνυση συκοφαντική δυσφήμηση. Ο δόλος πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως ότι λήφθηκαν υπόψη προανακριτικές καταθέσεις του αναιρεσείοντα χωρίς να αναγνωστούν, γιατί οι καταθέσεις αυτές αφορούν έγγραφα που αποτελούν τη βάση, το υλικό αντικείμενο του εγκλήματος για το οποίο έλαβε χώρα η καταδίκη του κατηγορουμένου και στοιχείο του σε βάρος του κατηγορητηρίου. Αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης για τις παραπάνω ...
949)
1655/2011  
950)
1656/2011 Τίθεται η υπόθεση στο αρχείο, για την πράξη της κατασκευής αυθαιρέτου κτίσματος κατ εφαρμογή του Ν. 4014/2011, αφού έχει καταβληθεί το ειδικό τέλος προστίμου και το παράβολο και η υπόθεση δεν έχει καταστεί αμετάκλητη.
951)
1657/2011 Βάσιμος ο κύριος λόγος αναιρέσεως και αναιρεί εν μέρει για αναιτιολόγητη απόρριψη αιτήματος διατήρησης προηγούμενης αναστολής ποινής, κατά το άρθρο 102 ΠΚ. Αβάσιμος ο πρόσθετος λόγος αναίρεσης για απόρριψη αιτήματος αναστολής ποινής, κατά το άρθρο 99 ΠΚ, λόγω μη εφαρμογής την 21-12-2010 που δικάστηκε η υπόθεση, της αντικατάστασης του άρθρου αυτού με το άρθρο 2 του νέου ν. 3904/23-12-2010.
952)
1658/2011 Κακουργηματική υπεξαίρεση κατ' εξακολούθηση, διαχειριστή ΑΕ. 1)Η διάταξη του άρθρου 308 παρ.2 ΚΠΔ, έχει εφαρμογή όταν ο κατηγορούμενος έχει την κατοικία του στην έδρα του δικαστηρίου. Αν δεν κατοικεί στην έδρα του δικαστηρίου, οφείλει να διορίσει αντίκλητο, κατοικούντα στην έδρα, ο οποίος και ειδοποιείται σχετικά, ενώ ουδεμία υποχρέωση ανακύπτει για την εισαγγελική αρχή να ειδοποιήσει τον εκτός της έδρας του κατοικούντα κατηγορούμενο, περί της υποβολής της αφορώσας αυτόν εισαγγελικής προτάσεως,...
953)
1668/2011 Πλαστογραφία με χρήση κατ' εξακολούθηση, από κοινού. Δεν είναι αναγκαίο να αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και οι επί μέρους πράξεις καθενός από τους συναυτουργούς. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Κατάρτιση πλαστών εγγράφων και θέση κατ' απομίμηση της υπογραφής της εγκαλούσας. Προσκομιδή των εν λόγω εγγράφων στο δικαστήριο. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικ...
954)
1669/2011 Απόφαση για διακοπή δίκης, προκειμένου να προσέλθει βιαίως απολιπόμενος μάρτυρας, μπορεί να ανακληθεί και σιωπηρά χωρίς το δικαστήριο να υποχρεούται να εκδόσει σχετικά απόφαση και μάλιστα αιτιολογημένη. Η ανάγνωση φωτογραφιών τίθεται υπό την έννοια της επισκόπησής τους. Προϋπόθεση αναβολής ή αναστολής της δίκης κατ' άρθρο 59 Κ.Π.Δ. είναι να υποβληθεί ορισμένο σχετικό αίτημα. Απορρίπτει αναίρεση.
955)
1670/2011 Απόρριψη έφεσης ως ανυποστήρικτης. Ορθά το δικαστήριο προέβη στην εκδίκαση της έφεσης και τη απόρριψή της ως ανυποστήρικτης, χωρίς να αναβάλει προκειμένου να διατάξει τη μεταγωγή του κατηγορουμένου, αφού δεν προέκυψε ότι αυτός όντως ήταν κρατούμενος στις φυλακές, όπως διατείνεται ο αναιρεσείων. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
956)
1671/2011 Απλή Δυσφήμηση κατά συρροή (362 ΠΚ). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Δ, Ε, Η ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. 2) Από το συνδυασμό των διατάξεων παρ.1 του άρθρου 31 Ν.3346/2005 για την υφ' όρον παύση της ποινικής δίωξης και του άρθρου 232 ΠΚ, προκύπτει ότι για τον υπαίτιο τελέσεως της πράξεως της απλής δυσφήμησης που τελέστηκε προ της 17-6-2005, χρόνου ισχύος του άνω ν. 3346/2005, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 3346/2005 για την υφ' όρον παύσ...
957)
1672/2011 Άσκηση εφέσεως από κατηγορούμενο, ο οποίος, κατά τη συνεδρίαση, κατά την οποία εκδόθηκε η εκκαλουμένη απόφαση, εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας του άρθρου 473 ΚΠΔ. Η από αμέλεια του δικηγόρου ή από άγνοια των σχετικών δικονομικών διατάξεων μη άσκηση της εφέσεως μέσα στη νόμιμη προθεσμία δεν συνιστά ανώτερη βία. Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη της εφέσεως ως εκπρόθεσμης. Ο ισχυρισμός ότι ο δικηγόρος δεν ενημέρωσε τον εντολέα του για την έκδοση της ...
958)
1673/2011 Συκοφαντική Δυσφήμηση. 1) Αν ο κατηγορούμενος με προσφυγή του, κατ' άρθρο 322 ΚΠΔ, κατά του κλητηρίου θεσπίσματος, πρόβαλλε τον ισχυρισμό για ακυρότητα της προδικασίας, ακυρότητα της δίωξης και του κλητηρίου θεσπίσματος, λόγω μη κλητεύσεώς του κατά την προηγηθείσα προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να δώσει τις αναγκαίες εξηγήσεις και εντεύθεν παραβίαση των δικαιωμάτων του εμφάνισης και υπεράσπισης και η προσφυγή του αυτή απορρίφθηκε με διάταξη του εισαγγελέα εφετών, η εν λόγω παραπομπή του κατ...
959)
1674/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη δασάρχη για παράβαση καθήκοντος, η οποία συνίστατο στο ότι αυτός επέτρεψε σε τηλεπικοινωνιακή εταιρία να εγκαταστήσει σε δημόσια δασική έκταση και πλησίον αρχαιολογικού χώρου κατασκευές για τη λειτουργία εγκαταστάσεων κινητής τηλεφωνίας, χωρίς να τηρηθούν οι όροι αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας και χωρίς να έχει εφοδιασθεί η εταιρία με σχετική έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (άρθρο 10§3 ν. 3028/2002). Για να ληφθεί υπόψη η παραγραφή που επήλθε με...
960)
1675/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Η αναφορά του ακριβούς χρόνου τελέσεως της πράξεως στην απόφαση είναι αναγκαία για την έναρξη και τον υπολογισμό του χρόνου της παραγραφής. Διαφορετικά, παραβιάζονται εκ πλαγίου οι περί παραγραφής διατάξεις και ιδρύεται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως. Θεμελιώδες αξίωμα του ποινικού συστήματος αποτελεί η αρχή in dubio pro reo, η οποία αντανακλά και στους λόγους εξαλείψεως του αξιοποίνου της πράξεως, όπως είναι η παραγραφή....
961)
1676/2011 Αίτηση συμπληρώσεως αποφάσεως Αρείου Πάγου, σε Συμβούλιο, ώστε να αρθούν οι απαγορεύσεις κινήσεως λογαριασμών και εκποιήσεως ακινήτων που διατάχθηκαν από τον Ανακριτή στα πλαίσια της πράξεως της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, για την οποία το Συμβούλιο του ΑΠ αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία. Επί συμπληρώσεως βουλευμάτων δεν νοείται κλήτευση διαδίκων, αφού αυτοί δεν είχαν εμφανιστεί κατά τη συζήτηση επί της οποίας εκδόθηκε το βούλευμα. Απαράδεκτη η αίτηση, γιατί υποβλήθηκε ...
962)
1677/2011 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως κατά αποφάσεως Πενταμελούς Εφετείου, που εκδόθηκε με την παρουσία του αναιρεσείοντος, εκ της ασκήσεώς της εκπροθέσμως (μετά πάροδο 19 μηνών από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο) και χωρίς επίκληση λόγου ανωτέρας βίας.
963)
1678/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για πλαστογραφία κατ' εξακολούθηση (αναγραφή επί σχεδίων αποφάσεων πολυμελούς πρωτοδικείου, χωρίς τη συγκατάθεση του προέδρου, χρονολογίας διασκέψεως και εντολής προς δημοσίευση, καθώς και υπογραφή των σχεδίων από τον συντάξαντα αυτά) με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη ισχυρισμού για πραγματική πλάνη. Λήψη υπόψη εγγράφου που δεν αναγνώστηκε μόνο για την μη αναγνώριση ελαφρυντικού και όχι για την κρίση επί της ενοχής δεν επιφέρει ακυρότητα. Επιτρ...
964)
1679/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
965)
1680/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
966)
1681/2011 Καταδικαστική απόφαση για παραβίαση απορρήτου τηλεφωνημάτων με βάση επιστολή - αναφορά προς Αρχή. Έννοια αναφοράς κατ' άρθρ. 10 του Σ και 2§ 1 του ν.δ. 796/1971. Η ένδικη επιστολή έχει το χαρακτήρα αναφοράς γιατί ο αναφέρων είχε περιλάβει σ αυτήν και αίτημα αποκαταστάσεως των πραγμάτων, καθώς και αποτροπής υλικής ζημίας, απευθυνόταν δε προς Αρχή (το Διοικητή Νοσοκομείου), που ασκούσε διοικητική εξουσία και είχε τέτοια αρμοδιότητα. Απαράδεκτη η ποινική δίωξη γιατί δεν είχε προηγηθεί άδεια της Αρχ...
967)
1682/2011 Έννοια προπαρασκευαστικών αποφάσεων (άρθρ. 548 ΚΠΔ). Ποιες ανακαλούνται. Τέτοια είναι και αυτή, με την οποία το δικαστήριο έκρινε ότι μια υπόθεση απαραδέκτως έχει εισαχθεί σ αυτό για εκδίκαση. Κρίση ότι η ως άνω απόφαση είναι οριστική και απόρριψη της από τον αρμόδιο εισαγγελέα επανεισαγωγής της υποθέσεως (εφέσεως της κατηγορουμένης), με αίτημα την ανάκληση της αποφάσεως εκείνης και την έρευνα της υποθέσεως, ως μη νόμιμης. Αρνητική υπέρβαση εξουσίας. Αναίρεση και παραπομπή.
968)
1683/2011 Κανονισμός Αρμοδιότητος. Παραπέμπει εκδίκαση Προσφυγής κατά Διάταξης Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, απορριπτικής εγκλήσεως κατά Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
969)
1710/2011 Απορρίπτει αίτημα αναβολής. Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
970)
1711/2011 Ψευδορκία μάρτυρα. Συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510§1 στοιχ. Α, Δ, Ε ΚΠΔ λόγοι αναίρεσης.
971)
1712/2011 Παραπεμπτικό Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πατρών για δύο αδικήματα κακουργηματικής πλαστογραφίας (κατάρτισης και νόθευσης) κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση με συνολικό όφελος άνω 15.999 €. 1) Η αξιοποίηση αποδεικτικά εκ μέρους του Συμβουλίου των μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες δόθηκαν πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα κατά τα άρθρα 171 παρ. 1 περ. δ' και 481 παρ. 1 περ. β' ΚΠΔ, διότι αφορά την υπεράσπιση του κατηγορουμένου και ειδικό...
972)
1713/2011 Απάτη κακουργηματική κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Βάσιμοι οι από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως.
973)
1725/2011 Εξύβριση δια του Τύπου. Πραγματικά περιστατικά. Εξύβριση της εγκαλούσας με εκτύπωση φωτογραφίας της με εξυβριστικές φράσεις και ανάρτησή της σε πολλά σημεία της πόλης. Ποινική Δικονομία. Λόγοι αναίρεσης: Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πλήρως αιτιολογημένη η απόφαση. Ισχυρισμός περί εκπρόθεσμης υποβολής έγκλησης. Αν η έγκληση υποβληθεί μέσα στην τρίμηνη προθεσμία είναι εμπρόθεσμη και δεν γεννάται θέμα γνώσεως της τελέσεως της πράξεως από μέρους του δικαιουμένου να υποβάλλει την...
974)
1726/2011 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Ποινική ευθύνη οφειλέτη. Τροποποίηση του ν. 1882/1990 με το ν. 3220/2004. Χρόνος τελέσεως του αδικήματος. Συμπλήρωση τεσσάρων μηνών από τότε που έπρεπε να καταβληθεί το χρέος, ανεξάρτητα από την εφάπαξ ή σε δόσεις καταβολή του, οπότε αρχίζει και η ποινική ευθύνη. Πραγματικά περιστατικά. Μη καταβολή βεβαιωμένων στη ΔΟΥ χρεών. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Εγγράφων ανάγνωση. Επαρκώς προσδιορίζεται η ταυτότητά τους. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιο...
975)
1727/2011 Μη καταβολή ασφαλιστικών (εργοδοτικών και εργατικών) εισφορών. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Έννοια εργοδότη. ΚΑ. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών από διαχειριστή Ε.Π.Ε. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Πρέπει να αναφέρει η απόφαση την απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας του ασφαλισμένου, το χρόνο απασχολήσεως, από τον οποίο συνάγεται ο χρόνος τελέσεως της πράξεως, τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά, είδος και νομική μορφή επιχείρησης, ιδιότητα του...
976)
1728/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
977)
1729/2011 Ψευδορκία μάρτυρος. Ηθική αυτουργία σε αυτήν. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Το σκεπτικό και το διατακτικό αποτελούν ενιαίο σύνολο και είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση τους, όχι όμως με ολική αναφορά στο διατακτικό. Αναιρεί για τον ως άνω λόγο.
978)
1730/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 3220/2004, οι διατάξεις του οποίου, όμως, εφαρμόζονται, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως ευμενέστερες. Ο ισχυρισμός ότι η απαίτηση του Δημοσίου δεν ήταν ληξιπρόθεσμη και εκκαθαρισμένη, γιατί και ο αναιρεσείων είχε ανταπαίτηση κατ' αυτού, είναι αρνητικός της κατηγορίας και το δικαστήριο δεν υπεχρεούτο να απαντήσει, παρά ταύτα, όμως, τον απέρριψε αιτιολογημένα. Δ...
979)
1731/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
980)
1732/2011 Καταδικαστική απόφαση για απάτη, η ζημία που προκλήθηκε από την οποία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και υπεξαίρεση. Στοιχεία εγκλημάτων. Πότε η απάτη απορροφάται από την υπεξαίρεση και αντιστρόφως. Αν ο δράστης δεν απέκτησε με απάτη την κυριότητα του πράγματος, όπως τούτο συμβαίνει επί χρημάτων που δόθηκαν προς εκτέλεση εντολής, υπάρχει μόνο υπεξαίρεση, ενώ η απάτη απορροφάται. Αν στην απόφαση δεν καταχωρηθεί το όνομα και η γνώμη του δικαστή που μειοψήφησε δεν επέρχεται ακυρότητα. Αναίρεση, κατ" αυτεπ...
981)
1733/2011  
982)
1734/2011 Κακουργηματική απάτη εις βάρος του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά το άρθρο 4 παρ. 2 εδ. α' σε συνδ. με παρ.1 του Ν. 2803/2000. Συρροή νόμου με το άρθρο 386 ΠΚ και εφαρμογή του πρώτου ως ειδικότερου. Παράσταση ψευδών αιτήσεων επιδότησης, με διασαφηνίσεις εξαγωγής τυποποιημένου ελαιολάδου στους υπαλλήλους της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας, με αποτέλεσμα την κατ' εξακολούθηση ζημία της περιουσίας του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεως. Ειδική και...
983)
1759/2011 Κανονισμός Αρμοδιότητας. Παραπέμπει, κατ' άρθρο 136 στοιχ, ε' ΚΠΔ σε Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά για έγκριση ή μη αρχειοθέτησης δικογραφίας για καταγγελίες σε βάρος Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, και αντίστοιχες ανακριτικές και δικαστικές Αρχές Πειραιώς.
984)
1767/2011 Ανθρωποκτονία με πρόθεση. Θανάτωση σκύλου - ζώου συντροφιάς, Οπλοφορία, Οπλοχρησία, Κακουργηματική πλαστογραφία με χρήση, Ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση, Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης. Κακουργηματική Απάτη κατ' εξακολούθηση και επάγγελμα. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε' του ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου.
985)
1768/2011 Ορθή και αιτιολογημένη για πλαστογραφία με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος. Παραδεκτή αλληλοσυμπλήρωση σκεπτικού με διατακτικό, το οποίο ταυτίζεται με το κλητήριο θέσπισμα. Για την παραδεκτή υποβολή αυτοτελούς ισχυρισμού απαιτείται η προφορική ανάπτυξή του ενώπιον του εφετείου και δεν αρκεί η ανάγνωση των πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, στα οποία εμπεριέχεται ο ισχυρισμός. Απόρριψη αιτήσεως και προσθέτου λόγου αυτής.
986)
1769/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
987)
1770/2011 Παράβαση Υγειονομική (άρθρ. 25 ν. 2224/1994 σε συνδ. με 4 ν. 1568/1985). Βάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ , Ε' του ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως. Αναιρεί και παραπέμπει.
988)
1771/2011 Ακυρότητα επιδόσεως κλήσεως για συζήτηση εφέσεως του αναιρεσείοντος, γιατί η κλήση δεν παραδόθηκε στον ίδιο ούτε σε σύνοικο ούτε έγινε θυροκόλληση, αλλά παραδόθηκε σε συγγενικό του πρόσωπο που προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα. Στην έκθεση πρέπει να αναφέρεται ότι ο παραλαβών ήταν σύνοικος του ενδιαφερόμενου και δεν αρκεί μόνη η αναφορά της ιδιότητας ή του βαθμού συγγενείας του με αυτόν. Υπέρβαση εξουσίας, γιατί το δικαστήριο, μετά την απόρριψη του αιτήματος του εκκαλούντος να του επιτραπεί η εκπροσ...
989)
1772/2011 Υφαρπαγή Ψευδούς Βεβαίωσης (άρθρ. 220 παρ.1 ΠΚ). 1) Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε, του ΚΠΔ, 1ος λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, παραγραφής ως πλημμελήματος. 2) Βάσιμος ο για τη χειροτέρευση θέσης κατηγορουμένου 2ος λόγος αναιρέσεως, υπέρβασης εξουσίας, όσον αφορά τη μη χορήγηση ελαφρυντικού που είχε δοθεί με προηγούμενη αναιρεθείσα απόφαση, διότι επί καθολικής αναίρεσης της απόφασης του δευτεροβάθμ...
990)
1773/2011 Νόθευση μετά Χρήσης εγγράφου. Λαθρεμπορία Αυτοκινήτου (άρθρ. 216 ΠΚ). Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α, Δ, Ε λόγοι αναιρέσεως.
991)
1774/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
992)
1775/2011 Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Βάσιμος ο λόγος αναίρεσης του Εισαγγελέα Α.Π. κατά Βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, γιατί απέρριψε την έφεση του Εισαγγελέα Εφετών κατά απαλλακτικού βουλεύματος, ως απαράδεκτη, γιατί ήταν δήθεν αόριστος ο λόγος έφεσης, της εσφαλμένης εκτίμησης των αποδείξεων, αφού η διάταξη του άρθρου 486 παρ.3 ΚΠΔ, που απαιτεί τέτοια ειδική αιτιολόγηση, αναφέρεται αποκλειστικά επί εφέσεων κατά αθωωτικών αποφάσεων και δεν ισχύει επί ε...
993)
1776/2011 Ανθρωποκτονία με πρόθεση και ληστεία συρρέουν. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ Δ ΚΠΔ, μοναδικός λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αληθινή συρροή ανθρωποκτονία με πρόθεση και ληστεία. Συναυτουργός ο αναιρεσείων. Δεν ήταν αναγκαίο να εξειδικεύονται οι επί μέρους δράσεις καθενός συναυτουργού. Προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος θανάτου του θύματος. Αντιφάσεις. Δεν υποβλήθηκε αυτοτελής ισχυρισμός, αλλά υπερασπίσεως επιχειρήματα, στα οποία το ΜΟΕ απάντησε με...
994)
1777/2011 Υπεξαίρεση στην υπηρεσία. Πλαστογραφία, μετά χρήσεως. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των ως άνω εγκλημάτων. Αληθής πραγματική συρροή μεταξύ των εγκλημάτων ακόμη και όταν η πλαστογραφία διαπράττεται προς συγκάλυψη της υπεξαιρέσεως λόγω της διαφορετικότητας του πληττόμενου έννομου αγαθού. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
995)
1778/2011 Υπεξαίρεση (άρθρ. 375 παρ.1 ΠΚ). Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως, κύριοι και πρόσθετοι, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ, Ε' ΚΠΔ: α) για όλως τυπικό αιτιολογικό με καθ' ολοκληρίαν ανεπίτρεπτη αναφορά στο διατακτικό, β) για έλλειψη νόμιμης βάσης και για αναιτιολόγητη απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών ελαφρυντικών του άρθρου 84 παρ.2 εδ. β, δ, ε ΠΚ.
996)
1779/2011 Ποινική δικονομία. Κατά την τελευταία δικάσιμο ο κατηγορούμενος αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε αυτοπροσώπως, ούτε εκπροσωπήθηκε από συνήγορο. Στην αμέσως προηγούμενη δικάσιμο, η δίκη είχε διακοπεί, αφού προηγουμένως ο αναιρεσείων είχε εμφανισθεί δια συνηγόρου, η οποία ως άγγελος ζήτησε αναβολή και είχε ζητήσει και την εξέταση μάρτυρα σχετικά με το αίτημα αναβολής, και έλαβε γνώση της διακοπής της δίκης, για τη δικάσιμο της 23-12-2010, στην οποία δεν εμφανίστηκε ούτε ο αναιρεσείων ούτε η συνήγορός τ...
997)
1780/2011 Απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση. Ληστεία κατά συρροή. Παράνομη οπλοφορία - οπλοχρησία. Απαράδεκτη η αναίρεση του 2ου αναιρεσείοντος διότι δεν περιέχει κανένα λόγο αναιρέσεως. Αβάσιμη η αναίρεση του 1ου αναιρεσείοντος. Α) Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ του ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη, ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, για απόρριψη αιτήματος αναβολής και βίαιης προσαγωγής απολιπομένων μαρτύρων κατηγορίας (353ΚΠΔ) και του αυτοτελούς ισχυρισμού αναγνώρισης των ελαφρυντι...
998)
1781/2011 Αίτηση αναιρέσεως κατ' αποφάσεως δευτεροβάθμιου δικαστηρίου που απέρριψε αίτημα αναβολής που προβλήθηκε για λογαριασμό του κατηγορουμένου και στη συνέχεια απέρριψε ως ανυποστήρικτη την έφεση του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής αποφάσεως του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου για απάτη κατ' εξακολούθηση. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ διότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο αιτιολόγησε πλήρως και σαφώς την απόρριψη ως αβασίμου του υποβληθέντος αιτήματος αναβολής.
999)
1782/2011 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια δια παραλείψεως από υπόχρεο. Ο ισχυρισμός του κατηγορουμένου ότι μεταξύ των παραλείψεών του και του θανάτου του παθόντος δεν υπήρχε αιτιώδης συνάφεια, γιατί ο τελευταίος έθεσε ο ίδιος τον εαυτό του σε κίνδυνο (αυτοδιακινδύνευση), είναι αρνητικός της κατηγορίας και όχι αυτοτελής και το δικαστήριο δεν έχει υποχρέωση να απαντήσει ούτε να διαλάβει στην απόφαση του ιδιαίτερη αιτιολόγηση, αφού η αιτιολογία για τους αρνητικούς της κατηγορίας ισχυρισμο...
1000)
1783/2011 Ψευδορκία - Ηθική αυτουργία (224 παρ. 1,2 ΠΚ, 46 παρ. 1α ΠΚ). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αιτιολογείται: α) ο άμεσος δόλος, β) ποιο το αληθές στο Δικαστήριο, γ) αιτιολογείται η ηθική αυτουργία (προτροπές και πιέσεις), δ) Γνώση των αληθών, από ίδια προσωπική αντίληψη ότι το πανηγύρι άρχισε κανονικά και όχι με καθυστέρηση 2 ημερών, πράγμα ψευδή που κατέθεσε ο μάρτυρας, για να μετατοπίσει την αιτία αλλοίωσης...
1001)
1784/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1002)
1785/2011  
1003)
1786/2011  
1004)
1787/2011  
1005)
1788/2011 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως. Έφεση κατ' αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει την εκτέλεση. Παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση. Απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη.
1006)
1789/2011 Απορρίπτει αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες, διότι ασκήθηκαν από μη δικαιούμενους κατηγορουμένους, μετά την κατάργηση του άρθρου 482 παρ. 1 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το άρθρο 34 στοιχ. γ' του Νόμου 3404/23.12.2010.
1007)
1790/2011 Παράβαση καθήκοντος κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία αντ υποκειμενικής υπόστασης του εγκλήματος. Έννοια υπαλλήλου κατ' άρθρο 263α ΠΚ. Περιλαμβάνονται και οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων ΟΤΑ. Οι κατηγορούμενοι (Πρόεδρος και μέλη του ΔΣ της ΔΕΤΑΚ) προσέλαβαν προσωπικό έργου με συμβάσεις έργου. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ποινικής διάταξης. Δεν υπάρχει στην απόφαση η αναγκαία αιτιολογία, γίνεται ολική παραπομπή στο διατακτικό. Ε...
1008)
1813/2011 Ναρκωτικά. Διεύθυνση καταστήματος στο οποίο γίνεται χρήση ναρκωτικών. Πραγματικά περιστατικά.. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δόλος. Ισχυρισμοί αυτοτελείς. Αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί. Αιτιολογημένη απόρριψη τους. Ορθή και αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης.
1009)
1814/2011  
1010)
1815/2011 Δασικές εκτάσεις. Παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Πραγματικά περιστατικά. Ποινική Δικονομία. Αναίρεση. Λόγοι. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Αναιρεί την προσβαλλομένη απόφαση για τον ως άνω λόγο, αφού δεν αναφέρει αν η επικληθείσα απόφαση Υπ. Γεωργίας (μετέπειτα Νομάρχη), με την οποία χαρακτηρίσθηκε ως αναδασωτέα έκταση τμήμα δασικής έκτασης, δημοσιεύτηκε στην ΕτΚ, καθώς και αν η απόφαση αυτή συνοδευόταν από σχεδιάγραμμα...
1011)
1816/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1012)
1817/2011 Διατάσσει την διόρθωση της υπ' αριθμ. 1080/2011 απόφαση του Αρείου Πάγου - συμβούλιο-.
1013)
1818/2011  
1014)
1819/2011  
1015)
1820/2011  
1016)
1821/2011 Όρθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Για την εφαρμογή της διατάξεως δεν ασκεί επιρροή αν πρόκειται για αποδοχές που οφείλονται από χερσαία ή από ναυτική εργασία. Η ύπαρξη του δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Αυτοτελής ισχυρισμός περί συγγνωστής νομικής πλάνης. Αν αυτός έχει προβληθεί αορίστως, το δικαστήριο δεν υποχρεούται να απαντήσει. Απόρριψη αιτήσεως.
1017)
1822/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1018)
1823/2011 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση και ψευδή καταμήνυση κατ' εξακολούθηση. Έλλειψη αιτιολογίας ως προς το χρόνο, κατά τον οποίο ο εγκαλών έλαβε γνώση για την πράξη της συκοφαντικής δυσφημήσεως και για το δράστη, ενόψει του ότι η υποβολή της εγκλήσεως απείχε πέραν των τριών μηνών από την τέλεση αυτής. Αναίρεση κατά την καταδικαστική διάταξη για την ως άνω πράξη και παύση οριστικά της ποινικής διώξεως γι αυτήν λόγω παραγραφής. Στοιχεία εγκλήματος ψευδούς καταμηνύσεως. Ορθή και αιτιολο...
1019)
1824/2011 Κανονισμός αρμοδιότητας (136 Κ.Π.Δ.). Συντρέχει βάσιμος λόγος καθορισμού αρμοδιότητας άλλων Εισαγγελικών και λοιπών δικαστικών αρχών κατόπιν της υποβολής εγκλήσεως σε βάρος Εισαγγελικού λειτουργού της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης, ακόμα και στο στάδιο της προδικασίας.
1020)
1828/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1021)
1829/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Στοιχεία εγκλήματος. Επιτρεπτή παραπομπή του σκεπτικού στο διατακτικό, το οποίο περιέχει με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά. Δεν ήταν αναγκαίο να μνημονεύονται, ως ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, ιδιωτικές εκθέσεις γραφολογικής γνωμοδότησης, που προσκόμισε η αναιρεσείουσα και αναγνώσθηκαν, γιατί αυτές δεν ταυτίζονται με το προβλεπόμενο στο άρθρο 178 ΚΠΔ αποδεικτικό μέσο της πραγματογνωμοσύνης, αλλά συνεκτιμώνται μαζί με τις άλλες απο...
1022)
1830/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη, λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1023)
1831/2011 Αίτηση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για αναίρεση αποφάσεως, με την οποία έπαυσε υφ' όρον η ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων για μερικότερες πράξεις απόπειρας κακουργηματικής εκβιάσεως κατ' εξακολούθηση, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως απειλή. Στοιχεία εγκλημάτων εκβιάσεως και απειλής. Επιτρεπτή η μεταβολή κατηγορίας από απόπειρα εκβιάσεως σε απειλή όταν ο δράστης της απειλής δεν είχε και σκοπό πορισμού οφέλους. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και ε...
1024)
1832/2011 Παράβαση ΑΝ 690/1945. Στοιχεία του εγκλήματος. Στοιχεία που απαιτούνται για την αιτιολογία της καταδικαστικής αποφάσεως. Αναιρείται η απόφαση και παραπέμπεται η υπόθεση για νέα συζήτηση.
1025)
1833/2011 Αυθαίρετη κατασκευή σε αιγιαλό. Στοιχεία αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης. Έννοια αιγιαλού. Πραγματικά περιστατικά. Ο αναιρεσείων, επέφερε μεταβολή σε αιγιαλό με την κατασκευή έργου. Ποινική Δικονομία.. Λόγοι αναίρεσης: Απόλυτη ακυρότητα λόγω εξέτασης ως μάρτυρα προανακριτικού υπαλλήλου. Σχετική η ακυρότητα. Αν δεν προταθεί στο δικαστήριο ουσίας, η ακυρότητα αυτή καλύπτεται. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης....
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
1026)
20/2011  
1027)
48/2011 Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης εκζητουμένου αλλοδαπού με περιοριστικούς όρους.
1028)
49/2011 Καταδικαστική απόφαση για συκοφαντική δυσφήμηση δια του τύπου. Στοιχεία του εγκλήματος. Λόγοι αναίρεσης για α) για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, όσον αφορά τα περιστατικά, από τα οποία να προκύπτει ότι ο αναιρεσείων γνώριζε την αναλήθεια των γεγονότων που διέλαβε στο δημοσίευμα και β) για έλλειψη ακροάσεως, γιατί το Δικαστήριο, με παρεμπίπτουσα απόφαση του, δεν επέτρεψε την ανάγνωση πορισμάτων ΕΔΕ, τα οποία είχε προσκομίσει ο κατηγορούμενος, γιατί αυτά αφορούσαν προσωπικά δεδ...
1029)
50/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για κακουργηματική υπεξαίρεση στην υπηρεσία από κοινού κατ’ εξακολούθηση με τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων του Ν. 1608/1950 (εξακολούθηση επί μακρόν της τέλεσης του εγκλήματος, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας). Στοιχεία εγκλήματος. Έννοια ιδιαιτέρων τεχνασμάτων. Έννοια «από κοινού». Αν υπάλληλος εταιρίας, η οποία είχε ως αντικείμενο την εκκαθάριση προβληματικών επιχειρήσεων, ιδιοποιηθεί μέρος ή το σύνολο του πλειστηριάσματος που έχει επιτευχθεί από ...
1030)
51/2011 Ψευδής καταμήνυση. Δεκτός ως βάσιμος ο για υπέρβαση εξουσίας λόγος αναιρέσεως. Η διάταξη του 59 παρ.2, όπως αντικ. με άρθρο 6 του Ν. 3346/17-6-2005, είναι διφυούς χαρακτήρα, ήτοι δικονομικού, αλλά και ουσιαστικού ποινικού δικαίου και επομένως αναφέρεται σε πράξεις που έχουν τελεσθεί μετά την 17-6-2005 και δεν έχει δυσμενή αναδρομικότητα σε βάρος του κατηγορουμένου. Δηλαδή, αν η πράξη της ψευδούς καταμηνύσεως έχει τελεσθεί πριν την 17-6-2005 και μετά την προκαταρκτική εξέταση ανασταλεί η διαδικασ...
1031)
52/2011 Μη καταβολή αποδοχών εργαζόμενης κατ’ εξακολούθηση. Παράβαση ΑΝ 690/1945. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Δεν μετατέθηκε το βάρος αποδείξεως της ενοχής, δεν παραβιάστηκε το τεκμήριο αθωότητας, ούτε οι κανόνες της λογικής και της κοινής πείρας, αφού στο αιτιολογικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως παρατίθεται συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά στα οποία στηρίζει το...
1032)
53/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως διότι στρέφεται κατά βουλεύματος για το οποίο δεν προβλέπεται το ένδικο τούτο μέσο.
1033)
54/2011 Προσβαλλόμενο Βούλευμα. Απέρριψεν ουσία έφεση κατηγορουμένου-αναιρεσείοντα κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών παραπεμπτικού για άμεση συνεργεία σε κακουργηματική απάτη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια και με συνολικό όφελος άνω των 73.000 €. Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ’ και β ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
1034)
55/2011 Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε η έφεση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για πλαστογραφία μετά χρήσεως κατά συναυτουργία με περιουσιακό όφελος και αντίστοιχη ζημία που υπερβαίνουν το ποσό των 73.000 €. Στοιχεία εγκλήματος. Έννοια συναυτουργίας. Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή. Απόρριψη αιτήσεως.
1035)
66/2011 Μη καταβολή εισφορών σε ΙΚΑ. Παράβαση Α.Ν. 86/1967. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων, έλλειψη ακροάσεως και υπέρβαση εξουσίας.
1036)
67/2011 Απόφαση με την οποία έπαυσε οριστικά η κατά του κατηγορουμένου ασκηθείσα ποινική δίωξης για έκδοση ακάλυπτης επιταγής, λόγω μη νομότυπης εγκλήσεως της παθούσης ΑΕ. Παραδοχή του λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για υπέρβαση εξουσίας, αφού υπεβλήθη νομότυπα η έγκληση από δικηγόρο, υποκατάστατο του ΔΣ της δικαιούχου ΑΕ και δεν ήταν αναγκαία η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των μελών του ΔΣ της εταιρίας. Αναιρεί και παραπέμπει.
1037)
68/2011  
1038)
69/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1039)
70/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1040)
71/2011  
1041)
72/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1042)
73/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1043)
74/2011  
1044)
75/2011 Αίτηση αναιρέσεως που υπογράφεται από πληρεξούσιο δικηγόρο που δεν παραστάθηκε στο δικαστήριο που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση. Δεν προσαρτάται στην αίτηση αναιρέσεως πληρεξούσιο προς άσκηση της (465 παρ. 1 ΚΠΔ) ούτε προσκομίσθηκε εντός 20 ημερών. Απαράδεκτη η αίτηση κατ’ άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ.
1045)
76/2011 Απόρριψη της αναιρέσεως λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως της. Εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεως αυτού, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητα τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο.
1046)
77/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1047)
116/2011 Έκδοση Ισραηλινού σε Ουκρανία, με βάση την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Έκδοσης. Δεκτή έφεση εκζητουμένου, διότι η πράξη της απάτης που διώχθηκε και ζητείται για να δικαστεί στην Ουκρανία, δεν είναι απάτη και κατά το Ελληνικό δίκαιο, αλλά πρόκειται για αστική διαφορά.
1048)
117/2011 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη εξ αμελείας, και απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Μερική αναίρεση της αποφάσεως, κατ’ αυτεπάγγελτο έρευνα, για υπέρβαση εξουσίας εκ της επιδικάσεως στον πολιτικώς ενάγοντα χρηματικής ικανοποιήσεως από το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο καίτοι η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε μετά έφεση του Εισαγγελέα από το Εφετείο, στο οποίο παραδεκτώς παρίστατο ο πολιτικώς ενάγων, μόνο προς στήριξη της κατηγορίας. Απάλειψη χωρίς π...
1049)
118/2011 Απλή Σωματική Βλάβη (άρθρ. 308 παρ.3 ΠΚ). Δεκτός ως βάσιμος ο πρώτος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α’ ΚΠΔ, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας από την παρά το νόμο παράσταση της πολιτικής αγωγής, και ο δεύτερος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, λόγω μη διερεύνησης αυτεπαγγέλτως της υπάρξεως νομίμου εγκλήσεως, ενώ καταδίκασε κατά μετατροπή της κατηγορίας από επικίνδυνη σωματική βλάβη σε απλή, που κατά τα άρθρα 308 και 315 ΠΚ, διώκεται κατ’ έγκληση.
1050)
151/2011 Δεκτή δήλωση αποχής Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου από καθήκοντα της σε υπόθεση ενώπιον ποινικού τμήματος ΑΠ που προεδρεύει, για λόγους ευπρέπειας.
1051)
156/2011  
1052)
157/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική απάτη από κοινού. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1053)
158/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για απλή συνεργεία σε μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Για την πληρότητα της αιτιολογίας δεν απαιτείται να αναφέρονται τα στοιχεία των αυτουργών ούτε από ποιο μέχρι ποιου σημείου της Επικράτειας μεταφέρθηκαν τα ναρκωτικά. Οι εκθέσεις της Χημικής Υπηρεσίας δεν ήταν αναγκαίο να μνημονευθούν ειδικώς στην αιτιολογία της αποφάσεως, καθόσον δεν καταλείπεται αμφιβολία ότι λήφθηκαν υπόψη από το Δικαστήριο, αφού το συμπέρασμα τους ταυτίζεται με τα γενόμενα δεκτά με την απόφαση....
1054)
159/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη ιατρού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία εγκλήματος. Αντιγραφή του αιτιολογικού της πρωτόδικης αποφάσεως δεν σημαίνει ότι το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν άσκησε τη δικαιοδοτική του εξουσία. Δεν απαιτείται συγκριτική στάθμιση και αξιολόγηση των αποδεικτικών μέσων μεταξύ τους ούτε η καταχώρηση στα πρακτικά των ερωτήσεων που υποβάλλονται στον κατηγορούμενο από τους παράγοντες της δίκης και ολοκληρωμένων των απαντήσεων που δίνει αυτός, εκτός αν ο ίδιος ζήτησε να...
1055)
160/2011  
1056)
161/2011  
1057)
162/2011  
1058)
200/2011 Έφεση κατά αποφάσεως Συμβουλίου Εφετών περί εκτελέσεως Ευρωπαϊκού Εντάλματος Συλλήψεως που εκδόθηκε σε βάρος Ιρακινού υπηκόου για την άσκηση ποινικής διώξεως από τις Ιταλικές Αρχές για διευκόλυνση λαθρομεταναστεύσεως μέσω Ελλάδας. Τόπος τελέσεως του εγκλήματος. Απαγόρευση εκτελέσεως του εντάλματος κατ’ άρθρο 11 περ. ζ-i Ν. 3251/2004, γιατί το έγκλημα φέρεται ότι τελέστηκε εν μέρει στην Ελλάδα. Η εφαρμογή της διατάξεως αυτής δεν προϋποθέτει την άσκηση ποινικής διώξεως στην Ελλάδα. Δεκτή η έφεση. ...
1059)
201/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1060)
202/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (άρθρ. 25§1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με άρθρ. 23 Ν. 2523/1997 και άρθρ. 34§1 Ν. 3220/2004. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. Η αναφερόμενη στο άρθρο 34 Ν. 3220/2004 αίτηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ για την ποινική δίωξη για καθυστέρηση καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο, δεν έχει την έννοια της σημειούμενης στο άρθρ...
1061)
203/2011 Ανθρωποκτονία από αμέλεια οδηγού κλάρκ (άρθρο 302§1, 15 και 28 ΠΚ) Έννοια. Οι από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου με εκ πλαγίου παράβαση, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
1062)
204/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1063)
205/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1064)
206/2011  
1065)
207/2011 Παραπεμπτικό βούλευμα για βιασμό, σωματεμπορία, μαστροπεία. Απορρίπτει λόγους αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία και εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Εξάλειψη του αξιόποινου μερικότερων πράξεων μαστροπείας, λόγω παραγραφής. Αναιρεί εν μέρει. Επεκτατικό αποτέλεσμα και για τον συναυτουργό της μαστροπείας.
1066)
208/2011 Απαράδεκτη η αίτηση αναιρέσεως με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου διότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική.
1067)
209/2011 Απέρριψεν ουσία έφεση κατηγορουμένου-αναιρεσείοντα κατά παραπεμπτικού πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών για κακουργηματική πλαστογραφία επιταγής μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και με συνολικό όφελος άνω των 73.000 €. Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' και β ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας, και εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
1068)
210/2011 Τι πρέπει να περιλαμβάνει η έφεση του εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως για να είναι παραδεκτή κατ’ άρθρο 486§3 ΚΠΔ. Ειδικά εμπεριστατωμένη έφεση εισαγγελέα κατά αθωωτικής αποφάσεως για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Η πρόταση του εισαγγελέα για την ενοχή του κατηγορουμένου εμπεριέχει και πρόταση για την απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού που προβλήθηκε και, από την μη υποβολή χωριστής προτάσεως επ' αυτού, δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως.
1069)
211/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1070)
212/2011  
1071)
213/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως των πολιτικώς εναγουσών που στρέφεται κατά βουλεύματος
1072)
214/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1073)
215/2011  
1074)
216/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1075)
217/2011  
1076)
218/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1077)
287/2011 Συνεκδίκαση αιτήσεων αναιρέσεως. Απόρριψη της μιας ως απαράδεκτης, γιατί δεν περιέχει κανένα παραδεκτό λόγο. Καταδικαστική απόφαση για μεταφορά, αποθήκευση, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και για απλή συνεργεία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της τελέσεως κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και από δράστες ιδιαίτερα επικίνδυνους. Επαρκής αιτιολογία απλής συνέργειας και επιβαρυντικών περιστάσεων. Πώς στοιχειοθετούνται τα ελαφρυντικά του άρθρου 84§2 περ. α, ...
1078)
288/2011 Απόρριψη αιτήματος δεύτερης αναβολής. Απορρίπτει αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1079)
289/2011 Καταδικαστική απόφαση για αυτοδικία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τη γνώση αφού η έγκληση υπεβλήθη μετά την πάροδο τριμήνου από της τελέσεως των πράξεων υπέρβασης εξουσίας. Αναιρεί. Επεκτατικό αποτέλεσμα. Παραπέμπει.
1080)
290/2011 Δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, διότι το Εφετείο, παρέλειψε να ασκήσει τη δικαιοδοσία του, καίτοι συνέτρεχε νόμιμη προς τούτο περίπτωση, ήτοι, καίτοι υπήρχεν ειδικός λόγος εφέσεως του ερήμην καταδικασθέντος στον πρώτο βαθμό κατηγορουμένου, για ακυρότητα της επιδόσεως σε αυτόν του κλητηρίου θεσπίσματος και μη αναστολή της διαδικασίας και παραγραφή της αξιόποινης πράξης, ενώ δέχθηκε την άνω ακυρότητα και το εμπρόθεσμο της εφέσεως, δεν ερεύνησε, όπως όφε...
1081)
291/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας εκ της απορρίψεως του αιτήματος αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας εκ της παραλείψεως του Δικαστηρίου να αποφανθεί αυτεπαγγέλτως για αναστολή εκτελέσεως της ποινής φυλακίσεως 10 μηνών. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
1082)
292/2011 Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως απαράδεκτη, γιατί στρέφεται κατά μη τελειωτικής αποφάσεως, που αποφάνθηκε ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως, αίτηση αποζημίωσης προσωρινά κρατηθέντος και αθωωθέντος κατηγορουμένου.
1083)
293/2011  
1084)
294/2011 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομπή για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εμπρησμού από κοινού, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, σε απόπειρα εκρήξεως από κοινού, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους και σε εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, σε προμήθεια, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, με σκοπό την παραχώρηση τους σε άλλον, προκειμένου ο τελευταίος να τις χρησιμοποιήσει για να προξενήσει κοινό κίνδυνο σε ξένα πράγ...
1085)
295/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1086)
296/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1087)
297/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1088)
298/2011 Παράβαση καθήκοντος - Στοιχεία. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση καθήκοντος του κατηγορουμένου Δημάρχου, ο οποίος παρέβη το καθήκον που είχε από τη φύση της υπηρεσίας του και επέλεξε, για τις ανάγκες λειτουργίας του ΚΕΠ, υποψηφίους που δεν είχαν τα οριζόμενα με εγκύκλιο του αρμοδίου Υπουργού τυπικά προσόντα, με τους οποίους υπέγραψε συμβάσεις μισθώσεως έργου και εξέδωσε εντάλματα πληρωμής, προς όφελος των τελευταίων και με ζημία εκείνων που, παρά το ότι είχαν τα τυπικά προσόντα, δεν ...
1089)
299/2011  
1090)
300/2011 Απαράδεκτες αιτήσεις λόγω αορίστων λόγων αναιρέσεως.
1091)
301/2011  
1092)
302/2011  
1093)
303/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1094)
309/2011 Συνεκδίκαση αιτήσεων. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του ενός αναιρεσείοντος για αγορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και από δράστη ιδιαίτερα επικίνδυνο και του άλλου για απλή συνεργεία σε πώληση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Όχι υποχρέωση αξιολογήσεως εκθέσεως ποσοτικού προσδιορισμού ναρκωτικών. Απόρριψη λόγων για χειροτέρευση θέσεως λόγω επιβολής μεγαλύτερης ποινής και για απαγγελία της αποφάσεως κεκλεισμένων των θυρών. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγ...
1095)
310/2011 Παράβαση άρθρ. 88 παρ.1 Α.Ν. 3386/2005 - Έννοια αυτού και του 45 ΠΚ. Δεκτός ως βάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας της γνώσης και της κατά συναυτουργίαν τέλεσης. Επέκταση αναιρετικού αποτελέσματος και για συγκαταδικασθέντα συναυτουργό.
1096)
311/2011 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. 1. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 59 παρ.1 ΚΠΔ ρύθμιση αναβολής δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση που η κύρια υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της προδικασίας και επί εκδόσεως βουλεύματος. 2. Επί ποινής φυλάκισης μέχρι δύο ετών πρέπει το δικαστήριο να ελέγξει και χωρίς αίτημα τη συνδρομή των προϋποθέσεων της αναστολής (99 ΠΚ) και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του και μετατροπή της ποινής. Αναιρεί εν μέρει.
1097)
312/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1098)
313/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εν σχέσει με τη «γνώση» του κατηγορουμένου. Αναιρεί και παραπέμπει.
1099)
314/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1100)
315/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για απάτη κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Το εφετείο δεν υπερέβη την εξουσία του από το ότι αναφέρει μόνο διηγηματικά παραγραμμένες μερικότερες πράξεις του κατ' εξακολούθηση εγκλήματος, χωρίς να τις λαμβάνει υπόψη και, έτσι, να χειροτερεύει τη θέση του κατηγορουμένου σε σχέση με την ποινική του μεταχείριση στα πλαίσια του άρθρου 79 ΠΚ. Ο φορέας της περιουσίας που ζημιώθηκε από την πράξη της απάτης, ως αμέσως ζημιωθείς, νομιμοποιείται να παραστεί ως πολιτικ...
1101)
316/2011  
1102)
317/2011 Παράβαση Καθήκοντος και Απιστία Δημάρχου (άρθρ. 259, 263, 263Α ΠΚ. Δεκτός ως βάσιμος ο πρόσθετος από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Α' ΚΠΔ, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω μη συνεκτίμησης ιδιαίτερου αποδεικτικού μέσου, εκθέσεως πραγματογνωμοσύνης, διαταχθείσας από προανακριτικό υπάλληλο, ενώ ούτε από το όλο περιεχόμενο του αιτιολογικού της προσβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως συνάγεται ότι η έκθεση αυτή, λήφθηκε υπόψη και συνεκτιμήθηκε με τα λοιπά αποδεικτικό μέσα.
1103)
318/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδορκία μάρτυρα, ηθική σ' αυτήν αυτουργία, απόπειρα απάτης στο δικαστήριο και άμεση συνεργεία σ' αυτήν. Αναίρεση για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και νόμιμης βάσεως και για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου. Η έκφραση επιστημονικής απόψεως δεν αποτελεί γεγονός και δεν στοιχειοθετεί την αντικειμενική υπόσταση των ανωτέρω εγκλημάτων, εκτός αν είναι αναποσπάστως συνδεδεμένη με ψευδή γεγονότα. Οριστική παύση της ποινικής διώξεως λόγω παραγραφής.
1104)
358/2011 Προσβαλλόμενο Βούλευμα δέχθηκε ουσία εφέσεις 2 κατηγορουμένων -αναιρεσειόντων, κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, αλλά πάλι παραπέμπει αυτούς σε ΜΟΔ για ομαδικό βιασμό κατ’ εξακολούθηση αλλοδαπής. Έννοια βιασμού (άρθρο 336 ΠΚ). Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠΔ προβαλλόμενοι δύο λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
1105)
359/2011  
1106)
375/2011  
1107)
376/2011  
1108)
377/2011  
1109)
378/2011  
1110)
379/2011  
1111)
380/2011  
1112)
381/2011  
1113)
382/2011 Καταδικαστική απόφαση κατά διαχειριστή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο που βεβαιώθηκαν υπό την ισχύ του Ν. 3220/2004. Αυτουργός του εγκλήματος είναι ο διαχειριστής της εταιρίας κατά το χρόνο που γεννήθηκαν τα χρέη, έστω και αν, κατά το χρόνο της βεβαιώσεως αυτών, δεν είχε πλέον την ιδιότητα αυτή. Ο χρόνος παραγραφής της απαιτήσεως δεν αρχίζει πριν από τη βεβαίωση αυτής (άρθρ. 86§1 Ν. 2362/1995). Επί μη καταβολής χρεών δεν απαιτείται προηγούμενη οριστικοποίηση...
1114)
383/2011 Καταδικαστική απόφαση για εμπρησμό εκ προθέσεως. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1115)
384/2011 Κεραία κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής. Παράβαση 1 παρ.1, 2, 5α του Ν. 2801/2000. Αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, ως προς το χρόνο τελέσεως και για εσφαλμένη εφαρμογή του ποινικού νόμου, γιατί το Δικαστήριο στο αιτιολογικό και στο διατακτικό, δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχε εφοδιασθεί την απαιτούμενη από το Ν. 2801/2000 σχετική άδεια, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τ...
1116)
385/2011 Παράβαση 1 παρ.1, 2, 5α του Ν. 2801/2000. Κεραία κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής. Αβάσιμος ο μοναδικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για εσφαλμένη εφαρμογή του ποινικού νόμου, γιατί το Δικαστήριο στο διατακτικό, δέχθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν είχεν εφοδιασθεί την απαιτούμενη από το Ν. 2801/2000 σχετική άδεια του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για την εγκατάσταση και την κατασκευή κεραίας σταθμού κινητής τηλεφωνίας στην ξηρά, που εξέδιδε τις άδειε...
1117)
386/2011 Προθεσμία για την άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως αποφάσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (άρθρα 479§2, 473§3 ΚΠΔ). Πώς υπολογίζεται η μηνιαία προθεσμία. Εφαρμόζονται αναλόγως και οι διατάξεις του ΚΠολΔ. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας αθωωτικής αποφάσεως. Αιτιολογημένη αθωωτική απόφαση για υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως και απλή συνεργεία σ αυτήν. Στοιχεία του εγκλήματος της υφαρπαγής. Όταν δεν στοιχειοθετείται η κυρία πράξη, δεν μπορεί να στηριχθεί κατηγορία για συνεργεία σ' αυτήν. Απόρριψη αιτ...
1118)
387/2011  
1119)
388/2011 Καταδικαστική απόφαση για κλοπή. Απόρριψη αόριστων λόγων αίτησης αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και έλλειψη αιτιολογίας. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας σε αυτοτελή ισχυρισμό εμπράκτου μετανοίας που δεν προβλήθηκε.
1120)
389/2011 Αιτιολογημένη απόρριψη εφέσεως κατηγορουμένου κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Στοιχεία εγκλήματος. Επιτρεπτή η αναφορά στην ενσωματωμένη στο βούλευμα εισαγγελική πρόταση. Η λήψη υπόψη εκ μέρους του Συμβουλίου των μαρτυρικών καταθέσεων, οι οποίες δόθηκαν πριν ο εξετασθείς αποκτήσει την ιδιότητα του κατηγορουμένου, δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα (ΟλΑΠ 1/2004). Νομίμως λήφθηκε υπόψη η προανακριτική και η ανακριτική απολογία του κατηγορουμένου. Απόρριψη αιτήσεως.
1121)
390/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1122)
419/2011  
1123)
420/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1124)
421/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1125)
422/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης, ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1126)
423/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1127)
424/2011  
1128)
425/2011  
1129)
426/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1130)
427/2011  
1131)
434/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Στοιχεία του εγκλήματος. Η πράξη ή η παράλειψη του δράστη τελεί σε αιτιώδη σύνδεσμο με το αποτέλεσμα που επήλθε όταν αυτή, κατά την κοινή αντίληψη, είναι εκείνη που άμεσα προκάλεσε το αποτέλεσμα και συνεπώς βρίσκεται σε άμεση αιτιότητα προς αυτό. Προς θεμελίωση της ευθύνης, αρκεί η πράξη ή η παράλειψη να ήταν ένας από τους παραγωγικούς όρους του αποτελέσματος, χωρίς τον οποίο δεν θα επερχόταν αυτό, αδιαφόρως αν συνέβαλαν και άλλοι όρ...
1132)
468/2011 Δέχεται ως βάσιμο τον από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ΄ ΚΠΔ λόγο αναίρεσης για μη ειδική αιτιολόγηση της απόρριψης των προβληθέντων αυτοτελών ισχυρισμών τοξικομανίας, μειωμένου καταλογισμού και προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία αποκλειστική χρήση.
1133)
469/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν.2523/1997 και 34 παρ.1 Ν. 3220/2004. Δέχεται ως βάσιμο τον από 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠΔ λόγο αναίρεσης για τα προ της 1-1-2004 επί μέρους χρέη, που είναι κατά ποσό κατώτερα του κατωτάτου ορίου του αξιοποίνου, όπως οριζόταν στον εφαρμοστέο ως έχοντα ισχύ τότε επιεικέστερο κατά τούτο Ν. 2523/1997 και κηρύσσει λόγω ανεγκλήτου αθώο τον κατηγορούμενο γι’ αυτά τα χρέη. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ε...
1134)
470/2011  
1135)
471/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης πρώτου αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, λόγω μη παράστασης του κλητευθέντος αναιρεσείοντος. Δέχεται αίτηση αναίρεσης δεύτερου αναιρεσείοντος ως βάσιμη. 1) Δεκτός ο από τα άρθρα 171 αρ. 1 στοιχ. δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, για μη επαρκή προσδιορισμό της ταυτότητας ορισμένων αναγνωσθέντων εγγράφων, ως ουσία βάσιμος. 2) Βάσιμος και ο από τα άρθρα 171 αρ. 1 στοιχ. δ' και 510 παρ. 1 στοιχ. Α' ΚΠΔ προβαλλόμενο...
1136)
472/2011 Θανατηφόρος σωματική βλάβη (άρθρο 311 εδ. β ΠΚ). Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για θανατηφόρο σωματική βλάβη του αναιρεσείοντος, ο οποίος πυροβόλησε το θύμα τέσσερις φορές στα πόδια και, στη συνέχεια, το κτύπησε με τη λαβή του πιστολιού στο κεφάλι, επιδιώκοντας να του προκαλέσει βαριά σωματική βλάβη, εξαιτίας της οποίας επήλθε ο θάνατος του, ο οποίος οφειλόταν σε αμέλεια του δράστη. Η πραγματογνωμοσύνη που διατάσσεται από ανακριτικό υπάλληλο είναι ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο και πρέπει να μνημο...
1137)
473/2011 Εγκληματική Οργάνωση - Διακεκριμένη Πλαστογραφία - Λαθρεμπορία. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
1138)
475/2011 Καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά παραυτουργία και συρροή (από πτώση ανελκυστήρα). Η παραγραφή αρχίζει από την επέλευση του αποτελέσματος και όχι από την εγκατάσταση του ελαττωματικού ανελκυστήρα. Η σωματική βλάβη απορροφά το έγκλημα του άρθρου 286 ΠΚ. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας. Απόλυτη ακυρότητα από ανάγνωση εγγράφων, των οποίων δεν προσδιορίζεται η ταυτότητα, καθώς και ξενόγλωσσων χωρίς να βεβαιώνεται ότι ο αναιρεσείων ή ο συνήγορος του ήταν σε θέσ...
1139)
483/2011 Καταδικαστική απόφαση για πλαστογραφία με χρήση. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1140)
484/2011 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση διότι ο αιτών δεν επικαλείται νέα γεγονότα.
1141)
485/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1142)
486/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για συκοφαντική δυσφήμηση κατ’ εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλήματος. Ορθώς λήφθηκαν υπόψη έγγραφα, το περιεχόμενο των οποίων προέκυπτε από άλλο έγγραφο που αναγνώσθηκε. Η μη ανάγνωση των πρακτικών της ίδιας δίκης που είχε αναβληθεί δεν επάγεται απόλυτη ακυρότητα. Έλλειψη ακροάσεως υπάρχει όταν ο κατηγορούμενος ζήτησε να αναγνωσθεί έγγραφο και το δικαστήριο δεν επέτρεψε την ανάγνωση ή παρέλειψε να αποφανθεί επί του αιτήματος. Μη αναγραφή στα πρακτικά ότι ο πρόεδρος εί...
1143)
487/2011 Τέλεση πλημμελήματος από δράστη, ο οποίος κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως ήταν ανήλικος. Ποιος θεωρείται ανήλικος. Αιτιολογημένη εισαγγελική διάταξη ότι δεν ενδείκνυτο ο χωρισμός από τους συμμετόχους ενηλίκους. Ορθά και αιτιολογημένα το δικάσαν τριμελές εφετείο δεν διέταξε το χωρισμό και την παραπομπή στο δικαστήριο ανηλίκων. Απόρριψη αιτήσεως.
1144)
488/2011 Η αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε έφεσή του κατά απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών είναι απαράδεκτη.
1145)
489/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1146)
538/2011 Καταδικαστική απόφαση για ηθική αυτουργία σε απόπειρα εκβίασης. Παραδοχή λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβαση εξουσίας με την αναιτιολόγητη απόρριψη του αιτήματος αναβολής και εν συνεχεία την απόρριψη των εφέσεων ως ανυποστήρικτων. Αναιρεί και παραπέμπει.
1147)
539/2011  
1148)
540/2011  
1149)
541/2011  
1150)
542/2011  
1151)
543/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως Μονομελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων που επέβαλε το αναμορφωτικό μέτρο της επιπλήξεως διότι η απόφαση δεν είναι καταδικαστική.
1152)
544/2011  
1153)
545/2011 1. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα και δη λόγω μη συνεκτίμησης ιδιαίτερου αποδεικτικού μέσου αναγνωσθείσας από Νοεμβρίου 2006 εκθέσεως γραφολογικής πραγματογνωμοσύνης διαταχθείσας με βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, διότι από το όλο περιεχόμενο του αιτιολογικού της προσβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως συνάγεται ότι η έκθεση αυτή, λήφθηκε υπόψη και συνεκτιμήθηκε με τα λοιπά αποδεικτικά μέσα. 2. Δε...
1154)
546/2011  
1155)
547/2011  
1156)
548/2011 Ορθή και αιτιολογημένη απαλλακτική απόφαση για τοκογλυφία κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Στοιχεία εγκλήματος. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
1157)
549/2011 Παράβαση καθήκοντος. Στοιχεία. Η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή μπορεί να αναφέρεται και σε μη ποινική διάταξη νόμου, η οποία, όμως, αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 43 εδ. α Ν. 3731/2008, με το οποίο νομιμοποιήθηκαν συμβάσεις μεταφοράς μαθητών που είχαν καταρτισθεί μεταξύ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ΚΤΕΛ, ταξί κ.λπ. χωρίς να τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία (προκήρυξη δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού). Ευμενέστερος νόμος που ίσχυσε μετά...
1158)
550/2011 Απορρίπτει αίτηση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα.
1159)
551/2011 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που καταδίκασε την αιτούσα για κακουργηματική απάτη, γιατί τα επικαλούμενα αποδεικτικά στοιχεία που ως νέα προσκόμισε η αιτούσα δεν είναι από μόνα τους ή σε συνδυασμό με τις αποδείξεις που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την κα...
1160)
552/2011  
1161)
590/2011 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική Υπεξαίρεση. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1162)
591/2011 Το πλημμέλημα του άρθρου 42 του ΚΟΚ, μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης καταδικαστικής αποφάσεως, κατά το άρθρο 31 του Ν. 3904/2010 έγινε πταίσμα, και επομένως, κατά τον εφαρμοζόμενο αυτεπάγγελτα, κατ’ άρθρο 2 παρ.1 ΠΚ, ως επιεικέστερο, ως άνω νεότερο νόμο, λόγω πταίσματος και εξάλειψης του αξιοποίνου συνεπεία παρελεύσεως διετίας, πρέπει να αναιρεθεί η απόφαση και να παύσει οριστικά η ασκηθείσα ποινική δίωξη.
1163)
592/2011 Παράβαση Ν. 3037/2002 - τυχερά παίγνια. Βάσιμος ο λόγος αναιρέσεως για αρνητική υπέρβαση εξουσίας, κατ' εκτίμηση, καθόσον κατά την αληθή έννοια του άρθρου 349 ΚΠΔ, νομιμοποιείται σε υποβολή αιτήματος αναβολής της δίκης για κώλυμα στο πρόσωπο του πληρεξουσίου συνηγόρου υπερασπίσεως του κατηγορουμένου - εκκαλούντος, ο υπό του συνηγόρου απεσταλμένος συνάδελφος του δικηγόρος, ως άγγελος αυτού, ανεξάρτητα από την παρουσία ή την απουσία του εκκαλούντος, αφού ο απεσταλμένος δικηγόρος από τον πληρεξούσι...
1164)
593/2011 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. 2) Η συμμετοχή στη σύνθεση του δικαστηρίου δικαστή, στο πρόσωπο του οποίου συνέτρεχε λόγος εξαιρέσεως, χωρίς να προβληθεί η συνδρομή του υπάρχοντος λόγου εξαιρέσεως, δεν παράγει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας και δεν ιδρύει λόγο αναιρέσεως για κακή σύνθεση, παρά μόνον συνεπάγεται, κατ...
1165)
594/2011  
1166)
595/2011  
1167)
596/2011 Τυχερά Παίγνια - Ν. 3037/2002. Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για αντίθεση του Ν. 3037/2002 στο Σύνταγμα, στη νομοθεσία άρθρων 28,43 και 49 της EE, στην Οδηγία 98/34/ΕΚ, μετά απόφαση C-65/05/2006 ΔΕΚ και στην ΕΣΔΑ.
1168)
597/2011 Προσβαλλόμενο Βούλευμα: Απέρριψεν ουσία έφεση δύο κατηγορουμένων-αναιρεσειόντων κατά πρωτοβαθμίου βουλεύματος Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, παραπεμπτικού για κακουργηματική απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατά συναυτουργία, με συνολικό παράνομο όφελος άνω των 73.000 €. Οι από το άρθρο 484 παρ. 1 στοιχ. δ' ΚΠΔ προβαλλόμενοι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι.
1169)
598/2011  
1170)
599/2011  
1171)
600/2011 Αρμοδιότητα κατά παραπομπή. Προσφυγή εγκαλούντος κατά απορριπτικής διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών με εγκαλούμενο εισαγγελικό λειτουργό. Παραπέμπεται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, με τον οποίο συνυπηρετεί ο εγκαλούμενος, σε άλλον Εισαγγελέα Εφετών για να αποφανθεί επ’ αυτής.
1172)
615/2011  
1173)
616/2011  
1174)
617/2011  
1175)
618/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1176)
619/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1177)
620/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1178)
621/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1179)
622/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1180)
623/2011  
1181)
624/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1182)
625/2011  
1183)
666/2011 Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών που απεφάσισε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης της Δικαστικής Αρχής της Ρουμανίας κατά υπηκόου της, προκειμένου να εκτιθεί η στερητική της ελευθερίας ποινή που του επιβλήθηκε για διακεκριμένη κλοπή. Προϋποθέσεις εκτελέσεως ευρωπαϊκού εντάλματος. Επιτρέπεται η εκτέλεση αυτού χωρίς έλεγχο του διττού αξιοποίνου, με μόνη προϋπόθεση ότι τιμωρείται από το κράτος της εκδόσεως του εντάλματος με στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον 3 ετών ως προ...
1184)
667/2011  
1185)
668/2011 Αβάσιμος ο από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας, για την απόρριψη εκπρόθεσμης έφεσης, κλητευθείσας ως άγνωστης διαμονής της εκκαλούσας κατηγορουμένης.
1186)
669/2011  
1187)
670/2011 Σωματική βλάβη από αμέλεια στρατιωτικού ιατρού μονάδας. Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ και Ε ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
1188)
671/2011 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Ερήμην. Δικάζεται ωσεί παρούσα.
1189)
672/2011 Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη εφέσεων κατηγορουμένων κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική απάτη από κοινού. Στοιχεία εγκλήματος. Απόρριψη αιτήσεων.
1190)
673/2011  
1191)
674/2011 Υπεξαίρεση (άρθρ. 375§1 ΠΚ). Ο από το άρθρο 510§1 στοιχ. Δ ΚΠΔ μοναδικός λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
1192)
675/2011 Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Ερήμην. Δικάζεται ωσεί παρούσα.
1193)
676/2011  
1194)
695/2011 Αίτηση αναίρεσης του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου. Αθωωτική απόφαση για παράβαση καθήκοντος. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση του νόμου.
1195)
696/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία εγκλημάτων. Όταν ο σχετικός με το ψευδές γεγονός ισχυρισμός του δράστη θεμελιώνεται σε προσωπική πεποίθηση ή αντίληψη του ίδιου ή σε δική του πράξη ή παράλειψη, είναι αυτονόητη η γνώση αυτού. Η όρκιση του πολιτικώς ενάγοντος δεν δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα. Τι πρέπει να περιέχει ο λόγος από το άρθρο 510§1 στοιχ. Ε ΚΪΙΔ για να είναι ορισμένος. Δεν ιδρύεται λόγος αναιρέσεως όταν τα πρακτικά έχουν ουσ...
1196)
697/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη υλοτομία και παράνομη μεταφορά δασικών προϊόντων. Άρθρα 85, 268 ΝΔ 86/1969, 5 ΚΔ 15/30.9.1941. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη μόνο για παράνομη υλοτομία. Η παράνομη μεταφορά προϋποθέτει νόμιμη υλοτομία. Αναιρεί ως προς καταδικαστική διάταξη για παράνομη μεταφορά και κηρύσσει αθώο. Απαλείφει τη διάταξη περί επιβολής ποινής για τη μεταφορά και περί δημεύσεως οχήματος. Η διάταξη του άρθρου 271§3 εδ. α Ν. 86/69 είναι ειδική και υπερισχύει του άρθρου 76§1 ΠΚ. Απορρ...
1197)
698/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη Στοιχεία εγκλήματος. Ο ισχυρισμός του δράστη ότι είχε "άλλοθι" είναι αρνητικός της κατηγορίας. Απόρριψη αιτήσεως.
1198)
699/2011 Απορρίπτεται η αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1199)
700/2011 Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη εφέσεως κατηγορουμένου κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική πλαστογραφία επιταγών με χρήση. Στοιχεία εγκλήματος. Επιτρεπτή η καθολική αναφορά στην εισαγγελική πρόταση. Απόρριψη αιτήσεως.
1200)
701/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1201)
702/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1202)
703/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1203)
704/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1204)
705/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1205)
706/2011  
1206)
727/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και άρθρου 42 Κ.Ο.Κ. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την απόρριψη αυτοτελών ισχυρισμών των άρθρων 34, 36 και 84 παρ. 2α ΠΚ, αφού οι ισχυρισμοί αυτοί είχαν υποβληθεί κατά τρόπο αόριστο και εκ περισσού απάντησε το Δικαστήριο. Εφαρμογή επιεικέστερου νόμου που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Παράβαση του άρθρου 42 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ). Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Απαλείφ...
1207)
728/2011  
1208)
729/2011 Καταδικαστική απόφαση για λαθρεμπορία αυτοκινήτου με ιδιαίτερα τεχνάσματα (κατάρτιση πλαστών πιστοποιητικών περί πληρωμής δασμών, κλπ). Άρθρα 155§1, 157§1, 137 Ν. 2960/2001 (όπως ίσχυε πριν και μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 7§2 του Ν. 3453/2006). Ορθή και αιτιολογημένη απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού ότι το αυτοκίνητο ήταν κοινοτικό (άρθρ. 320 Καν. ΕΟΚ 2454/1993). Εν μέρει αναίρεση ως προς απόρριψη αυτοτελούς ισχυρισμού για την αναγνώριση του ελαφρυντικού του άρθρου 84§2α ΠΚ, για έλλειψ...
1209)
730/2011  
1210)
731/2011 Καταδικαστική απόφαση για κακουργηματική απάτη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εσφαλμένης εφαρμογής του άρθρου 98 ΠΚ και απόλυτη ακυρότητα εκ της μη αναγνώσεως εγγράφων, τα οποία όμως ήταν στοιχεία του κατηγορητηρίου.
1211)
743/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράνομη κατοχή όπλων και εισαγωγή και κατοχή απαγορευμένων ουσιών (αναβολικών). Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και έλλειψη αιτιολογίας. Παραδοχή λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς την δήμευση χρηματικού ποσού. Αναιρεί εν μέρει. Παραπέμπει.
1212)
744/2011 Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη, ελλείψει εξουσιοδοτήσεως από τον καταθέσαντα αυτήν.
1213)
745/2011  
1214)
746/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1215)
747/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1216)
748/2011 Απαράδεκτη η συζήτηση αιτήσεων αναιρέσεως γιατί δεν κλητεύθηκαν να παραστούν στον Άρειο Πάγο όλοι οι πολιτικώς ενάγοντες, οι οποίοι είχαν παραστεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και είχε επιδικασθεί σ' αυτούς χρηματική ικανοποίηση.
1217)
749/2011  
1218)
750/2011 Απόρριψη λόγου αναιρέσεως του Εισαγγελέα Αρείου Πάγου για έλλειψη αιτιολογίας, ως προς την παραδοχή από το Δικαστήριο της ουσίας του αυτοτελούς ισχυρισμού του κατηγορουμένου, καταδικασθέντος για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών ότι είναι τοξικομανής.
1219)
751/2011  
1220)
754/2011  
1221)
755/2011  
1222)
756/2011  
1223)
757/2011 Αίτηση επανάληψης ποινικής διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση ως απαράδεκτη.
1224)
758/2011 Καταδικαστική απόφαση για έκδοση ακάλυπτης επιταγής (άρθρο 79 Ν. 5960/1933). Οπισθογράφηση λόγω πληρεξουσιότητας. Δυνατή και η συγκαλυμμένη λόγω πληρεξουσιότητας οπισθογράφηση, η οποία γίνεται, χωρίς την τήρηση του τύπου, επί τη βάσει ιδιαίτερης συμφωνίας μεταξύ του οπισθογράφου και του κομιστή, οπότε ο οπισθογράφος εξακολουθεί να παραμένει δικαιούχος των από την επιταγή δικαιωμάτων και, επομένων, αυτός δικαιούται να υποβάλλει την έγκληση για την από τον εκδότη έκδοση ακάλυπτης επιταγής, Αίτηση ...
1225)
759/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδικαστική απόφαση για σωματική βλάβη από (συντρέχουσα) αμέλεια και του αναιρεσείοντος, η οποία συνίστατο στο ότι αυτός δεν μείωσε την ταχύτητα του αυτοκινήτου του προ διασταυρώσεως, ώστε να μπορεί σε κάθε στιγμή να εκτελεί τους απαιτούμενους χειρισμούς. Δεν ήταν αναγκαίο να προσδιορίζεται η ταχύτητα με την οποίο κινείτο. Απόρριψη αιτήσεως.
1226)
795/2011 1) Απόλυτη ακυρότητα, κατά το άρθρο 171 παρ.1 περ. δ' του ίδιου Κώδικα, λόγω λήψης υπόψη από το δικαστήριο εγγράφων που δεν αναγνώσθηκαν, δεν επέρχεται για τα έγγραφα που αποτελούν τη βάση του εγκλήματος για το οποίο έλαβε χώρα η καταδίκη του κατηγορουμένου και στοιχείο του σε βάρος του κατηγορητηρίου, διότι, στην περίπτωση αυτή, γνωρίζει ο τελευταίος την κατηγορία, προκειμένου να αντιτάξει την υπεράσπισή του κατ' αυτής και κατ' ακολουθία το περιεχόμενο των εγγράφων αυτών και μπορούσε αν το ήθελ...
1227)
796/2011 1. Παράβαση 1 παρ.1,2,5α του Ν. 2801/2000. Κεραία κινητής τηλεφωνίας χωρίς άδεια της αρμόδιας Αρχής. 2. Κατασκευή οικοδομής χωρίς άδεια πολεοδομίας. Α. Βάσιμος ο από το 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως για β' πράξη, αθώος αυτής, απαλείφει διάταξη ποινής για β' πράξη. Για την αξιόποινη αυτή πράξη αυθαίρετης οικοδομικής εργασίας και δη για κατασκευή πλάκας από μπετόν πάνω στην οποία εγκατέστησε την κεραία χωρίς άδεια της αρμόδιας Πολεοδομικής αρχής, (άρθρο 17 παρ.8 του ν. 1337/1983), δεν απ...
1228)
797/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο, 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ.1 Ν. 3220/2004. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. 2) Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί από τον υπόχρεο προσφυγή κατά της διαπιστωθείσας φορολογικής του παραβάσεως, η προηγούμενη επί της προσφυγής τελεσίδικη κρίση του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, στην περίπτω...
1229)
798/2011  
1230)
799/2011  
1231)
800/2011 Έκδοση δύο Αλβανών σε Αλβανία, με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Έκδοσης, για έκτιση ποινής. Απορρίπτει ουσία και τις δύο Εφέσεις εκζητουμένων. 1) Ενόψει του ότι οι καταδικασθέντες εκζητούμενοι δικάστηκαν στο Εφετείο Αυλώνας, ερήμην μεν, αλλά με συνήγορο που τους διόρισε το Δικαστήριο και εκ του ότι έχουν δικαίωμα αναιρέσεως που ήδη άσκησαν κατά τα παραπάνω στο Ανώτατο Δικαστήριο των Τιράνων, που θα ερευνήσει την ερημοδικία τους και την επικαλούμενη παραγραφή της απάτης, έπεται ότι δεν στερήθηκαν τω...
1232)
805/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1233)
806/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του α.ν. 690/1945 παραδοχή λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας και ειδικότερα ως προς την ιδιότητα του εργοδότη - νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας. Αναιρεί παραπέμπει.
1234)
807/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο (άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν.2523/1997 και 34 παρ.1 Ν. 3220/2004). 1) Δέχεται ως βάσιμο τον από 510 παρ.1 στοιχ. Ε ΚΠΔ λόγο αναίρεσης για τα προ της 1-1-2004 επί μέρους χρέη, που είναι κατά ποσό κατώτερα του κατωτάτου ορίου του αξιοποίνου, όπως οριζόταν στον εφαρμοστέο ως έχοντα ισχύ τότε επιεικέστερο κατά τούτο N. 2523/1997 και κηρύσσει λόγω ανεγκλήτου αθώο τον κατηγορούμενο για αυτά τα χρέη. 2) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως ...
1235)
808/2011 Εξύβριση κατά συρροή και δια του Τύπου. Επειδή κατά το άρθρο μόνο τταρ.3 του ν. 2243/1994, «στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες που υπερβαίνουν τις πέντε ημέρες, συντέμνονται στο ήμισυ, οι κρινόμενες δύο αιτήσεις αναίρεσης είναι απορριπτέες ως απαράδεκτες, ως ασκηθείσες εκπρόθεσμα.
1236)
809/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1237)
810/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1238)
811/2011 Καταδικαστική απόφαση για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς το είδος διακινδύνευσης.
1239)
812/2011 Αίτηση αναιρέσεως πολιτικώς ενάγοντος κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε έφεσή του κατά εν μέρει απαλλακτικού και εν μέρει παύσαντος οριστικώς την ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών είναι απαράδεκτη.
1240)
813/2011 Απόρριψη της αναιρέσεως λόγω αοριστίας λόγων αναιρέσεως. 1) Για το ορισμένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως, πρέπει να προσδιορίζεται με την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποίες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της αποφάσεως ή οι αντιφατικές αιτιολογίες αυτής ή ποία αποδεικτικά μέσα δεν λήφθηκαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. 2) Για να είναι ορισμένος ο εκ του άρθρου 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ λόγος αναιρέσεως, πρέπει ν...
1241)
850/2011  
1242)
851/2011  
1243)
852/2011  
1244)
853/2011 Αιτιολογημένη καταδίκη για σωματική βλάβη από αμέλεια (δάγκωμα από σκύλο). Στοιχεία εγκλήματος. Μη μνεία (ως ιδιαιτέρου αποδεικτικού μέσου ιατροδικαστικής εκθέσεως, της οποίας, όμως, τα πορίσματα έγιναν δεκτά, ώστε να μην καταλείπεται αμφιβολία ότι αυτή συνεκτιμήθηκε από το Δικαστήριο. Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας του άρθρου 326§§1, 2 για τη γνωστοποίηση μάρτυρα από τον πολιτικώς ενάγοντα. Επαρκής προσδιορισμός ταυτότητας εγγράφου. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας ως προς απόρριψη αυτοτελού...
1245)
867/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως σχετική με αντιρρήσεις ως προς τον τρόπο έκτισης της ποινής (άρθρο 565 ΚΠΔ, άρθρο 14 ν. 2772/09)
1246)
868/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1247)
869/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1248)
870/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1249)
871/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1250)
872/2011 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, κατά της απόφασης που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, η οποία δεν είναι καταδικαστική.
1251)
873/2011 Απαράδεκτο αιτήσεως αναιρέσεως που ασκήθηκε με δήλωση επιδοθείσα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά της αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη, η οποία δεν είναι καταδικαστική.
1252)
874/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1253)
875/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για αγροτική φθορά δια ζώων (ποιμνίου προβάτων) κατ' εξακολούθηση (άρθρα 38§1, 39§Ι ν. 3585/2007). Αιτιολογημένη απόρριψη αιτήματος για αποβολή πολιτικής αγωγής. Νομίμως παρέστη ως πολιτικώς ενάγων ο κάτοχος των επιδίκων αγροτεμαχίων δυνάμει συμβάσεως υπομισθώσεως, την ενδεχόμενη ακυρότητα της οποίας δικαιούται να προτείνει μόνο ο εκμισθωτής. Ορθά λήφθηκαν υπόψη άκυρα έγγραφα (μισθωτήρια), των οποίων δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητά τους ούτε εναντιώθηκε κανείς στην...
1254)
876/2011 Απόρριψη αίτησης αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1255)
877/2011  
1256)
879/2011  
1257)
929/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης λόγω αοριστίας των λόγων αυτής.
1258)
930/2011 Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης εκ της αοριστίας του μοναδικού λόγου αναιρέσεως.
1259)
931/2011  
1260)
932/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1261)
933/2011 Αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς η ενοχή και ο δόλος του κατηγορουμένου και είναι απορριπτέος ως αβάσιμος ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγος αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1262)
934/2011 Καταδικαστική απόφαση για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Παραδοχή λόγων για εκ πλαγίου παραβίαση ουσιαστικών ποινικών διατάξεων και για έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί. Παραπέμπει.
1263)
935/2011 Άρθρο 145 παρ.1 και 2 ΚΠΔ. Διόρθωση λάθους αιτιολογικού αναιρετικής απόφασης Αρείου Πάγου.
1264)
936/2011 Καταδικαστική απόφαση για εμπρησμό από πρόθεση από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος σε άνθρωπο. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας.
1265)
937/2011  
1266)
938/2011  
1267)
939/2011 Λαθρεμπορία οινοπνεύματος (άρθρο 155 Ν. 2960/2001). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. 2) Δεν παραβιάστηκε η άσκηση του απορρέοντος από το άρθρο 358 ΚΠΔ δικαιώματος του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου να λάβει γνώση του περιεχομένου ενός εγγράφου και να προβεί, δια του εκπροσωπήσαντος αυτόν συνηγόρου, σε δηλώσεις, παρατηρήσεις και εξηγήσεις σχετικά με το έγγραφο αυτό, διότι τ...
1268)
940/2011  
1269)
944/2011 Συκοφαντική δυσφήμηση κατά συρροή (άρθρο 363 ΠΚ). 1) Αιτιολογείται ειδικώς και επαρκώς η ενοχή και ο άμεσος δόλος του κατηγορουμένου και είναι απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ, λόγοι αναιρέσεως, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. 2) Με ειδική και επαρκή αιτιολογία απορρίφθηκαν κατ' ουσίαν από το Δικαστήριο, τα υπό του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου υποβληθέντα αιτήματα: α) αναβολής της δίκης για κρείσσονες αποδείξεις η δε επίκληση της επικείμενης ...
1270)
965/2011 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1271)
966/2011 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1272)
967/2011 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση διότι: α) δεν είναι «νέα γεγονότα» η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως από το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, β) η επικαλούμενη «νέα απόδειξη» δεν ήταν ούτε νέα ούτε άγνωστη στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση.
1273)
968/2011  
1274)
969/2011  
1275)
970/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Απόρριψη λόγων αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας εκ της παραβάσεως του άρθρου 211 Α ΚΠΔ και απόρριψης από το Δικαστήριο της ουσίας του αυτοτελούς ισχυρισμού περί συνδρομής στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84§2α & ε ΠΚ.
1276)
971/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ψευδή καταμήνυση, ψευδορκία μάρτυρα και ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις και αναστολής κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ. Το αίτημα για συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, άλλως είναι απαράδεκτο και το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Απόρριψη λόγου για έλλειψη ακροάσεως επειδή δεν αναγν...
1277)
972/2011 Καταδικαστική απόφαση για ψευδή καταμήνυση και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Όταν αγωγή, με φερόμενα ως ψευδή περιστατικά, γίνεται δεκτή με βάση το τεκμήριο ομολογίας από την ερημοδικία του εναγομένου, δεν στοιχειοθετείται απάτη στο δικαστήριο ούτε με τη μορφή της απόπειρας και, επομένως, ούτε ψευδής καταμήνυση για την πράξη αυτή. Αίτηση αναίρεσης ως προς την καταδικαστική απόφαση για την ψευδή καταμήνυση, κήρυξη αθώου του αναιρεσείοντος για την πράξη αυτή από τον...
1278)
973/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ηθική αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα. Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογημένη απόρριψη αιτημάτων αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις και αναστολής κατ' άρθρο 61 ΚΠΔ. Το αίτημα για συνεκδίκαση συναφών υποθέσεων πρέπει να υποβάλλεται πριν από την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας, άλλως είναι απαράδεκτο και το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Η μνεία στην απόφαση επί της κατ' έφεση δίκης ότι αναγνώσθηκαν τα πρακτικά της πρωτοβάθμιας, έχει την έννοια ότ...
1279)
974/2011 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1280)
975/2011 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1281)
976/2011 Απόφαση που απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την έφεση του κατηγορουμένου, ο οποίος κλητεύθηκε ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να περιέχει για να είναι αιτιολογημένη. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της επιδόσεως ως άγνωστης διαμονής. Στοιχεία που πρέπει να επικαλεσθεί ο εκκαλών στην ανωτέρω περίπτωση. Αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας της απορριπτικής κρίσεως και για υπέρβαση εξουσίας. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως.
1282)
977/2011  
1283)
978/2011  
1284)
979/2011 Διατυπώσεις ασκήσεως αναιρέσεως (άρθρο 474§1 ΚΠΔ). Πώς ασκείται αυτή όταν προσβάλλεται καταδικαστική απόφαση (άρθρο 473§2 ΚΠΔ). Ποιες θεωρούνται καταδικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι τέτοια αυτή. με την οποία απορρίπτεται αίτημα αναστολής και μετατρέπεται η ποινή σε χρηματική. Απορρίπτονται οι αιτήσεις ως απαράδεκτες, γιατί, ενώ με αυτές προσβάλλεται μη καταδικαστική απόφαση, ασκήθηκαν κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 473§2 και όχι κατά το άρθρο 474§1 ΚΠΔ. Απορρίπτονται ως απαράδεκτοι και οι πρόσθε...
1285)
980/2011 Απάτη πλημμεληματική (άρθρο 386 παρ.1 ΠΚ). 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. 2) Ως γεγονότα κατά την έννοια του άρθρου 386 Π Κ νοούνται τα πραγματικά περιστατικά που ανάγονται στο παρελθόν ή το παρόν και όχι εκείνα που πρόκειται να συμβούν στο μέλλον, όπως είναι οι απλές υποσχέσεις ή συμβατικές υποχρεώσεις. Όταν όμως οι τελευταίες συνοδεύονται ταυτόχρονα με ψε...
1286)
981/2011 Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.
1287)
982/2011 Καταδικαστική απόφαση για καθυστέρηση αποδοχών εργαζομένου. Παραδοχή του λόγου αναιρέσεως για ελλιπή αιτιολογία. Αναίρεση. Παραπομπή.
1288)
983/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη δικηγόρου για υπεξαγωγή εγγράφου και πλαστογραφία από κοινού με χρήση. Στοιχεία εγκλημάτων. Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος του άρθρου 242§2 ΠΚ δεν απαιτείται σκοπός βλάβης άλλου, ο οποίος απαιτείται στην υπεξαγωγή του άρθρου 222 ΠΚ.
1289)
984/2011 Ορθό και αιτιολογημένο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, με το οποίο απορρίφθηκε η έφεση της αναιρεσείουσας συμβολαιογράφου κατά του παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για κακουργηματική απάτη. Στοιχεία εγκλήματος. Ορθή και αιτιολογημένη η κρίση για τη συνδρομή των επιβαρυντικών περιστάσεων. Ορθή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-12 του ν. 2308/1995, 6 του ν. 2664/1998 και 5 του ν. 2830/2000. Δεν δημιουργείται απόλυτη ακυρότητα όταν ο κατηγορούμενος, αν και δεν κλητεύθηκε ν...
1290)
985/2011  
1291)
986/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1292)
987/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1293)
988/2011 Απορρίπτει την αίτηση αναίρεσης ως ανυποστήρικτη λόγω της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος. (ερημοδικία αναιρεσείοντος).
1294)
989/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο. Εφαρμογή ευμενέστερων διατάξεων άρθρου 34§1 ν. 3220/2004. Χρόνος τελέσεως της πράξεως μετά παρέλευση τετράμηνου από τότε που το χρέος κατέστη απαιτητό. Το σκεπτικό της αποφάσεως αποτελεί επανάληψη του διατακτικού, πλην το τελευταίο περιέχει, αναλυτικά και με πληρότητα, όλα τα πραγματικά περιστατικά που απαιτεί ο νόμος για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος. Απόρριψη αιτήσεως.
1295)
990/2011  
1296)
991/2011  
1297)
1003/2011  
1298)
1004/2011  
1299)
1005/2011 Απόρριψη λόγου αναιρέσεως της αιτήσεως του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της απαλλακτικής απόφασης, για ελλιπή αιτιολογία σε σχέση με την αναφορά των αποδεικτικών μέσων και συγκεκριμένα των καταθέσεων των πολιτικώς εναγόντων, αφού είναι βέβαιο ότι λήφθηκαν υπόψη και οι καταθέσεις αυτές.
1300)
1029/2011  
1301)
1030/2011  
1302)
1031/2011  
1303)
1032/2011  
1304)
1033/2011  
1305)
1034/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 43 παρ.1α, γ3 ΚΟΚ. Εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου (άρθρο 31 παρ.1 Ν. 3904/2010) που ισχύει με την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Αναιρεί και παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής.
1306)
1035/2011  
1307)
1036/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 79 παρ.1 του Ν. 5360/1933 «περί επιταγής». Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα εκ της απολογίας του πληρεξουσίου δικηγόρου που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο.
1308)
1037/2011 Καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 79 παρ.1 Ν. 5960/1933 «περί επιταγής». Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για απόλυτη ακυρότητα εκ της απολογίας του πληρεξουσίου δικηγόρου που εκπροσωπούσε τον κατηγορούμενο.
1309)
1038/2011 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Άρθρο 25 παρ. 1 Ν. 1882/1990, όπως αντικ. με 23 Ν. 2523/1997 και 34 παρ.1 Ν. 3220/2004. 1) Δέχεται ως βάσιμο τον από 510 παρ.1 στοιχ. Ε' ΚΠΔ, λόγο αναίρεσης για τα προ της 1-1-2004 επί μέρους χρέη, που είναι κατά ποσό κατώτερα του κατωτάτου ορίου του αξιοποίνου, όπως ορίζεται στον εφαρμοστέο επιεικέστερο κατά τούτο Ν. 3220/2004, 34 παρ. 1 και κηρύσσει λόγω ανεγκλήτου αθώο τον κατηγορούμενο για αυτά τα χρέη. 2) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη...
1310)
1039/2011  
1311)
1040/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης προς διάπραξη κακουργημάτων εκβίασης και ένταξη σ αυτήν. Στοιχεία εγκλήματος. Η μη ανάγνωση εγγράφου δημιουργεί λόγο αναιρέσεως για έλλειψη ακροάσεως αν έχει υποβληθεί σαφές και ορισμένο σχετικό αίτημα. Επιτρεπτή η ανάγνωση από το δικαστήριο της παραπομπής της αποφάσεως που αναιρέθηκε, εφόσον δεν προβλήθηκε αντίρρηση. Το δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την απορριπτική του κρίση για αιτήματα κλητεύσεως μάρτυρος,...
1312)
1041/2011 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για αυθαίρετη μεταβολή αιγιαλού (άρθρο 29§1 Ν. 2971/2001), κατάληψη δημοσίου κτήματος (άρθρο 23§ 1 α.ν. 1539/1938) και κατασκευή αυθαιρέτου κτίσματος (άρθρο 17§8 Ν. 1337/1983) κατ' εξακολούθηση. Στοιχεία εγκλημάτων. Όταν δεν έχει γίνει καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού, το δικαστήριο της ουσίας προβαίνει παρεμπιπτόντως στον καθορισμό των ορίων του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η παραβίαση των διατάξεων της ΕΣΔΑ δεν δημιουργεί ιδιαίτερο λόγο αναιρέσεως της αποφ...
1313)
1042/2011 Αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας. Άσκηση για νέα στοιχεία άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την αμετάκλητη απόφαση. Ποια θεωρούνται νέα στοιχεία. Απορρίπτεται αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας κατά αμετακλήτου καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου που καταδίκασε τον αιτούντα για ψευδή καταμήνυση κατ' εξακολούθηση, ψευδορκία μάρτυρα και συκοφαντική δυσφήμηση κατ' εξακολούθηση, γιατί τα επικαλούμενα αποδεικτικά στοιχεία που ως νέα προσκόμισε ο αιτών δεν είναι από μόνα τους ή σε συνδυασμ...
1314)
1047/2011 Συκοφαντική δυσφήμιση, Ψευδορκία, Ηθική Αυτουργία σε ψευδορκία μάρτυρα (άρθρα 362-363 ΠΚ, 224 παρ.2, 46 παρ. 1, ΠΚ). Αβάσιμοι οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή νόμου, των δύο ταυτόσημων αιτήσεων των δύο κατηγορουμένων αδελφών.
1315)
1049/2011 Αντιρρήσεις εκτελεστότητας απόφασης απέλασης αλλοδαπής. Ερμηνεία άρθρου 565 ΚΠΔ. 1) Απορριπτέοι ως αβάσιμοι οι λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικών ποινικών διατάξεων. 2) Η επικαλούμενη ιδιότητα ομογενούς της αντιλέγουσας, μπορεί να δικαιολογήσει μόνο την έκδοση αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης που να επιτρέπει την επιστροφή στην Ελλάδα της απελαθείσας αλλοδαπής Αλβανίδας υπηκόου, ως παλινοστούσας ελληνικής κ...
1316)
1095/2011  
1317)
1096/2011 Επανάληψη διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση διότι επικαλείται αορίστως νέες αποδείξεις.
1318)
1280/2011