<< Επιστροφή

Αποτελέσματα αναζήτησης:

   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Α
1)
1586/2007  
2)
1587/2007  
3)
1588/2007  
4)
1589/2007  
5)
1590/2007  
6)
1591/2007  
7)
1592/2007  
8)
1593/2007  
9)
1594/2007  
10)
1595/2007  
11)
1596/2007  
12)
1627/2007  
13)
1628/2007  
14)
1629/2007  
15)
1630/2007  
16)
1631/2007  
17)
1632/2007  
18)
1633/2007  
19)
1737/2007  
20)
1749/2007  
21)
1750/2007  
22)
1802/2007  
23)
1803/2007  
24)
1804/2007  
25)
1805/2007  
26)
1806/2007  
27)
1807/2007  
28)
1863/2007 Φοροδιαφυγή κατά συρροή, τελεσθείσα με την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Έννοια και στοιχεία του εγκλήματος. Πότε η αιτιολογία είναι ειδική και εμπεριστατωμένη. Παραγραφή του αδικήματος, χρόνος έναρξης αυτής. Εφαρμογή επιεικέστερου για τον κατηγορούμενο νόμου. Αναιρεί προσβαλλομένη κατά το κεφάλαιο αυτής περί μετατροπής της επιβληθείσης στην αναιρεσείουσα ποινής φυλάκισης, λόγω υπέρβασης εξουσίας.
29)
1864/2007 Παράνομη εκχέρσωση δασικής έκτασης. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.
30)
1865/2007 Σωματική βλάβη από αμέλεια από πρόσωπο υπόχρεο. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Εκπροσώπηση κατηγορουμένου από πληρεξούσιο.
31)
2050/2007  
32)
2195/2007  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Β
33)
1738/2007  
34)
1741/2007  
35)
1742/2007  
36)
1743/2007  
37)
1744/2007  
38)
1745/2007  
39)
1746/2007  
40)
1763/2007  
41)
1764/2007  
42)
1765/2007  
43)
1766/2007  
44)
1767/2007  
45)
1768/2007  
46)
1769/2007  
47)
1770/2007  
48)
1782/2007  
49)
1783/2007  
50)
1784/2007  
51)
1785/2007  
52)
1786/2007  
53)
1787/2007  
54)
1788/2007  
55)
1789/2007  
56)
1790/2007  
57)
1855/2007  
58)
1856/2007  
59)
2047/2007  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ε
60)
7/2007  
61)
8/2007  
62)
9/2007  
63)
10/2007  
64)
11/2007  
65)
12/2007  
66)
13/2007  
67)
14/2007  
68)
15/2007  
69)
16/2007  
70)
17/2007  
71)
18/2007  
72)
19/2007  
73)
22/2007  
74)
23/2007  
75)
24/2007  
76)
25/2007  
77)
26/2007  
78)
27/2007  
79)
28/2007  
80)
29/2007  
81)
30/2007  
82)
47/2007  
83)
48/2007  
84)
50/2007  
85)
51/2007  
86)
52/2007  
87)
53/2007  
88)
54/2007  
89)
55/2007  
90)
56/2007  
91)
57/2007  
92)
58/2007  
93)
59/2007  
94)
60/2007  
95)
61/2007  
96)
62/2007  
97)
63/2007  
98)
64/2007  
99)
65/2007  
100)
66/2007  
101)
71/2007  
102)
72/2007  
103)
73/2007  
104)
74/2007  
105)
75/2007  
106)
76/2007  
107)
77/2007  
108)
78/2007  
109)
79/2007  
110)
80/2007  
111)
97/2007  
112)
98/2007  
113)
99/2007  
114)
100/2007  
115)
105/2007  
116)
106/2007  
117)
107/2007  
118)
108/2007  
119)
109/2007  
120)
118/2007  
121)
119/2007  
122)
124/2007  
123)
125/2007  
124)
126/2007  
125)
128/2007  
126)
129/2007  
127)
130/2007  
128)
131/2007  
129)
132/2007  
130)
138/2007  
131)
139/2007  
132)
140/2007  
133)
141/2007  
134)
177/2007  
135)
178/2007  
136)
179/2007  
137)
180/2007  
138)
181/2007  
139)
182/2007  
140)
183/2007  
141)
184/2007  
142)
185/2007  
143)
186/2007  
144)
187/2007  
145)
188/2007  
146)
189/2007  
147)
190/2007  
148)
191/2007  
149)
192/2007  
150)
193/2007  
151)
194/2007  
152)
225/2007  
153)
242/2007  
154)
243/2007  
155)
244/2007  
156)
245/2007  
157)
246/2007  
158)
271/2007  
159)
276/2007  
160)
277/2007  
161)
278/2007  
162)
279/2007  
163)
280/2007  
164)
281/2007  
165)
282/2007  
166)
283/2007  
167)
284/2007  
168)
285/2007  
169)
286/2007  
170)
287/2007  
171)
288/2007  
172)
289/2007  
173)
290/2007  
174)
291/2007  
175)
292/2007  
176)
293/2007  
177)
294/2007  
178)
313/2007  
179)
314/2007  
180)
315/2007  
181)
316/2007  
182)
317/2007  
183)
318/2007  
184)
319/2007  
185)
320/2007  
186)
326/2007  
187)
327/2007  
188)
328/2007  
189)
329/2007  
190)
339/2007  
191)
341/2007  
192)
342/2007  
193)
343/2007  
194)
344/2007  
195)
345/2007  
196)
346/2007  
197)
347/2007  
198)
348/2007  
199)
371/2007  
200)
380/2007  
201)
381/2007  
202)
382/2007  
203)
383/2007  
204)
384/2007  
205)
385/2007  
206)
386/2007  
207)
387/2007  
208)
388/2007  
209)
389/2007  
210)
390/2007  
211)
391/2007  
212)
392/2007  
213)
393/2007  
214)
394/2007  
215)
396/2007  
216)
398/2007  
217)
411/2007  
218)
412/2007  
219)
413/2007  
220)
414/2007  
221)
415/2007  
222)
416/2007  
223)
417/2007  
224)
418/2007  
225)
419/2007  
226)
420/2007  
227)
421/2007  
228)
422/2007  
229)
423/2007  
230)
424/2007  
231)
425/2007  
232)
426/2007  
233)
427/2007  
234)
428/2007  
235)
429/2007  
236)
430/2007  
237)
452/2007  
238)
453/2007  
239)
454/2007  
240)
459/2007  
241)
460/2007  
242)
461/2007  
243)
462/2007  
244)
463/2007  
245)
464/2007  
246)
465/2007  
247)
466/2007  
248)
485/2007  
249)
486/2007  
250)
487/2007  
251)
491/2007  
252)
492/2007  
253)
493/2007  
254)
494/2007  
255)
495/2007  
256)
496/2007  
257)
497/2007  
258)
498/2007  
259)
499/2007  
260)
500/2007  
261)
501/2007  
262)
502/2007  
263)
503/2007  
264)
504/2007  
265)
505/2007  
266)
506/2007  
267)
507/2007  
268)
508/2007  
269)
509/2007  
270)
510/2007  
271)
511/2007  
272)
512/2007  
273)
513/2007  
274)
514/2007  
275)
515/2007  
276)
516/2007  
277)
517/2007  
278)
530/2007  
279)
531/2007  
280)
532/2007  
281)
533/2007  
282)
559/2007  
283)
560/2007  
284)
561/2007  
285)
563/2007  
286)
564/2007  
287)
570/2007  
288)
575/2007  
289)
576/2007  
290)
577/2007  
291)
578/2007  
292)
579/2007  
293)
580/2007  
294)
581/2007  
295)
582/2007  
296)
583/2007  
297)
584/2007  
298)
585/2007  
299)
586/2007  
300)
587/2007  
301)
588/2007  
302)
589/2007  
303)
590/2007  
304)
591/2007  
305)
592/2007  
306)
593/2007  
307)
594/2007  
308)
605/2007  
309)
606/2007  
310)
612/2007  
311)
613/2007  
312)
614/2007  
313)
615/2007  
314)
627/2007  
315)
628/2007  
316)
629/2007  
317)
630/2007  
318)
631/2007  
319)
632/2007  
320)
633/2007  
321)
634/2007  
322)
635/2007  
323)
636/2007  
324)
637/2007  
325)
638/2007  
326)
639/2007  
327)
640/2007  
328)
641/2007  
329)
642/2007  
330)
643/2007  
331)
644/2007  
332)
675/2007  
333)
676/2007  
334)
677/2007  
335)
678/2007  
336)
679/2007  
337)
680/2007  
338)
681/2007  
339)
682/2007  
340)
683/2007  
341)
684/2007  
342)
685/2007  
343)
686/2007  
344)
687/2007  
345)
688/2007  
346)
689/2007  
347)
690/2007  
348)
691/2007  
349)
692/2007  
350)
693/2007  
351)
694/2007  
352)
695/2007  
353)
696/2007  
354)
697/2007  
355)
698/2007  
356)
699/2007  
357)
700/2007  
358)
701/2007  
359)
702/2007  
360)
703/2007  
361)
704/2007  
362)
705/2007  
363)
706/2007  
364)
707/2007  
365)
720/2007  
366)
721/2007  
367)
722/2007  
368)
723/2007  
369)
724/2007  
370)
725/2007  
371)
726/2007  
372)
727/2007  
373)
769/2007  
374)
770/2007  
375)
784/2007  
376)
785/2007  
377)
786/2007  
378)
787/2007  
379)
788/2007  
380)
789/2007  
381)
790/2007  
382)
791/2007  
383)
792/2007  
384)
793/2007  
385)
794/2007  
386)
834/2007  
387)
835/2007  
388)
836/2007  
389)
837/2007  
390)
838/2007  
391)
839/2007  
392)
840/2007  
393)
841/2007  
394)
842/2007  
395)
843/2007  
396)
844/2007  
397)
845/2007  
398)
846/2007  
399)
847/2007  
400)
848/2007  
401)
849/2007  
402)
850/2007  
403)
851/2007  
404)
852/2007  
405)
853/2007  
406)
854/2007  
407)
855/2007  
408)
856/2007  
409)
857/2007  
410)
858/2007  
411)
859/2007  
412)
860/2007  
413)
861/2007  
414)
862/2007  
415)
863/2007  
416)
864/2007  
417)
865/2007  
418)
866/2007  
419)
867/2007  
420)
868/2007  
421)
869/2007  
422)
870/2007  
423)
871/2007  
424)
896/2007  
425)
897/2007  
426)
898/2007  
427)
899/2007  
428)
957/2007  
429)
958/2007  
430)
959/2007  
431)
960/2007  
432)
961/2007  
433)
962/2007  
434)
963/2007  
435)
964/2007  
436)
965/2007  
437)
966/2007  
438)
967/2007  
439)
968/2007  
440)
969/2007  
441)
970/2007  
442)
971/2007  
443)
972/2007  
444)
973/2007  
445)
974/2007  
446)
997/2007  
447)
998/2007  
448)
999/2007  
449)
1000/2007  
450)
1001/2007  
451)
1002/2007  
452)
1003/2007  
453)
1004/2007  
454)
1005/2007  
455)
1006/2007  
456)
1007/2007  
457)
1008/2007  
458)
1009/2007  
459)
1010/2007  
460)
1011/2007  
461)
1012/2007  
462)
1020/2007  
463)
1021/2007  
464)
1040/2007  
465)
1041/2007  
466)
1042/2007  
467)
1079/2007  
468)
1081/2007  
469)
1083/2007  
470)
1084/2007  
471)
1085/2007  
472)
1103/2007  
473)
1104/2007  
474)
1105/2007  
475)
1106/2007  
476)
1107/2007  
477)
1108/2007  
478)
1109/2007  
479)
1114/2007  
480)
1115/2007  
481)
1128/2007  
482)
1129/2007  
483)
1130/2007  
484)
1131/2007  
485)
1132/2007  
486)
1133/2007  
487)
1134/2007  
488)
1135/2007  
489)
1136/2007  
490)
1137/2007  
491)
1138/2007  
492)
1139/2007  
493)
1140/2007  
494)
1141/2007  
495)
1142/2007  
496)
1143/2007  
497)
1144/2007  
498)
1145/2007  
499)
1146/2007  
500)
1147/2007  
501)
1148/2007  
502)
1149/2007  
503)
1150/2007  
504)
1151/2007  
505)
1152/2007  
506)
1153/2007  
507)
1154/2007  
508)
1155/2007  
509)
1156/2007  
510)
1157/2007  
511)
1158/2007  
512)
1159/2007  
513)
1169/2007  
514)
1170/2007  
515)
1171/2007  
516)
1172/2007  
517)
1219/2007  
518)
1220/2007  
519)
1221/2007  
520)
1222/2007  
521)
1223/2007  
522)
1224/2007  
523)
1225/2007  
524)
1226/2007  
525)
1227/2007  
526)
1243/2007  
527)
1244/2007  
528)
1245/2007  
529)
1246/2007  
530)
1247/2007  
531)
1248/2007  
532)
1249/2007  
533)
1250/2007  
534)
1251/2007  
535)
1252/2007  
536)
1253/2007  
537)
1254/2007  
538)
1255/2007  
539)
1256/2007  
540)
1257/2007  
541)
1258/2007  
542)
1259/2007  
543)
1260/2007  
544)
1261/2007  
545)
1262/2007  
546)
1263/2007  
547)
1264/2007  
548)
1265/2007  
549)
1269/2007  
550)
1270/2007  
551)
1271/2007  
552)
1272/2007  
553)
1273/2007  
554)
1274/2007  
555)
1275/2007  
556)
1276/2007  
557)
1277/2007  
558)
1278/2007  
559)
1279/2007  
560)
1280/2007  
561)
1281/2007  
562)
1283/2007  
563)
1292/2007  
564)
1307/2007  
565)
1308/2007  
566)
1309/2007  
567)
1310/2007  
568)
1311/2007  
569)
1312/2007  
570)
1313/2007  
571)
1314/2007  
572)
1315/2007  
573)
1316/2007  
574)
1318/2007  
575)
1319/2007  
576)
1320/2007  
577)
1321/2007  
578)
1322/2007  
579)
1323/2007  
580)
1324/2007  
581)
1325/2007  
582)
1326/2007  
583)
1327/2007  
584)
1328/2007  
585)
1334/2007  
586)
1335/2007  
587)
1355/2007  
588)
1372/2007  
589)
1373/2007  
590)
1374/2007  
591)
1375/2007  
592)
1376/2007  
593)
1377/2007  
594)
1378/2007  
595)
1379/2007  
596)
1380/2007  
597)
1381/2007  
598)
1382/2007  
599)
1383/2007  
600)
1384/2007  
601)
1397/2007  
602)
1398/2007  
603)
1399/2007  
604)
1400/2007  
605)
1401/2007  
606)
1402/2007  
607)
1403/2007  
608)
1404/2007  
609)
1405/2007  
610)
1406/2007  
611)
1407/2007  
612)
1408/2007  
613)
1409/2007  
614)
1410/2007  
615)
1411/2007  
616)
1412/2007  
617)
1413/2007  
618)
1414/2007  
619)
1458/2007  
620)
1459/2007  
621)
1460/2007  
622)
1461/2007  
623)
1462/2007  
624)
1463/2007  
625)
1464/2007  
626)
1465/2007  
627)
1466/2007  
628)
1467/2007  
629)
1479/2007  
630)
1493/2007  
631)
1494/2007  
632)
1495/2007  
633)
1496/2007  
634)
1497/2007  
635)
1498/2007  
636)
1499/2007  
637)
1500/2007  
638)
1501/2007  
639)
1502/2007  
640)
1505/2007  
641)
1523/2007  
642)
1524/2007  
643)
1526/2007  
644)
1527/2007  
645)
1528/2007  
646)
1529/2007  
647)
1530/2007  
648)
1531/2007  
649)
1532/2007  
650)
1533/2007  
651)
1547/2007  
652)
1548/2007  
653)
1549/2007  
654)
1550/2007  
655)
1551/2007  
656)
1773/2007  
657)
1822/2007  
658)
1823/2007  
659)
1824/2007  
660)
1825/2007  
661)
1826/2007  
662)
1827/2007  
663)
1828/2007 Αιτιολογία δικαστικής αποφάσεως: Η μνεία των αποδεικτικών μέσων, κατά το είδος τους, ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ. 1 Δ ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως. Από την αναφορά στην απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη «οι καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας και υπερασπίσεως» προκύπτει αναμφισβήτητα ότι λήφθηκαν υπόψη και οι χωρίς όρκο καταθέσεις των πολιτικώς εναγόντων.
664)
1829/2007 Προθεσμία άσκησης ενδίκων μέσων. Επίδοση ως αγνώστου διαμονής. Έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί-Παραπέμπει
665)
1830/2007 Η προθεσμία, περί της οποίας προβλέπουν τα άρθρα 507 παρ. 1α και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, για την άσκηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως που έχει απαγγελθεί ανεκκλήτως, αρχίζει κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 473 παρ. 3 ΚΠΔ από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο. Για τον καθορισμό συνολικής ποινής προσμετρείται και το κατ’ άρθρο 105 ΠΚ ανασταλέν υπόλοιπο ποινής φυλακίσεως.
666)
1831/2007 Αναιρείται η προσβαλλόμενη απόφαση ως προς τη διάταξη περί επιβολής ποινής στον αναιρεσείοντα, λόγω απόλυτης ακυρότηττας διότι δεν δόθηκε στον συνήγορό του ο λόγος περί της ποινής.
667)
1836/2007 Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως, εκδοθέν από Ιταλική αρχή εις βάρος υπηκόου Βουλγαρίας για εγκλήματα τελεσθέντα στην Ιταλία. Οι αποδιδόμενες στην εκκαλούσα πράξεις είναι αξιόποινες και κατά το Ελληνικό δίκαιο. Αβάσιμη η έφεση της κατηγορουμένης γιατί το Συμβούλιο Εφετών που αποφάσισε την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως δεν είχε την εξουσία να κρίνει και τα βάσιμα των αποδιδομένων στην εκκαλούσα αξιοποίνων πράξεων.
668)
1868/2007  
669)
1869/2007  
670)
1870/2007 Αναβάλλει την εκδίκαση προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ορισμένος αρεοπαγίτης. Σημαντικό αίτιο αναβολής είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστή στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, εάν έχει ήδη εκφράσει γνώμη, όπως όταν έχει συμπράξει στην απόφαση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, προκειμένου να διατυπωθεί το ακριβές ιατρικού πιστοποιητικού (νοσηλείας),...
671)
1871/2007 Αναβάλλει την εκδίκαση προκειμένου να δικαστεί από σύνθεση, στην οποία δεν θα συμμετέχει ορισμένος αρεοπαγίτης. Σημαντικό αίτιο αναβολής είναι και το κώλυμα συμμετοχής του δικαστού στην εκδίκαση της αναιρέσεως, όχι μόνον όταν έχει συμμετάσχει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, αλλά και σε στάδιο προγενέστερο εκείνης, εάν έχει ήδη εκφράσει γνώμη, όπως όταν έχει συμπράξει στην απόφαση αναβολής για κρείσσονες αποδείξεις, προκειμένου να διατυπωθεί το ακριβές ιατρικού πιστοποιητικού (νοσηλείας...
672)
1872/2007 Η κατά το άρθρο 178 Κ.Π.Δ. απαρίθμηση των αποδεικτικών μέσων κατά την ποινική διαδικασία είναι ενδεικτική και αφορά τα κυριότερα μόνον απ’ αυτά χωρίς να αποκλείει τα άλλα. Η κατάθεση του πολιτικώς ενάγοντος ο οποίος, είναι μεν διάδικος κατά την ποινική διαδικασία, είναι όμως και βασικός μάρτυς κατηγορίας δεν αποτελεί ιδιαίτερο είδος αποδεικτικού μέσου και συνιστά μαρτυρία, δεν είναι δε αναγκαίο ως τοιαύτη, να μνημονεύεται ειδικά στην αιτιολογία, μεταξύ των αποδεικτικών μέσων που έλαβε υπ’ όψη το...
673)
1873/2007 Παράλειψη, από παραδρομή, ερεύνης παραδεκτής προταθέντος αναιρετικού λόγου. Ενόψει της αυτοτέλειας του αναιρετικού λόγου που σωρευτικώς διατυπώνεται με τους λοιπούς στο ίδιο δικόγραφο αναιρέσεως, μπορεί ο Άρειος Πάγος να επανέλθει και να τον εξετάσει, αφού επί του μη εξετασθέντος λόγου δεν υπάρχει απόφαση. Κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση της αιτήσεως, λόγω μη κλητεύσεως του, στο κατ’ έφεση δικαστήριο, παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος.
674)
1874/2007  
675)
1875/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
676)
1876/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
677)
1877/2007  
678)
1878/2007  
679)
1879/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
680)
1898/2007 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως απαιτείται στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται.. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος αναιρέσεως περί ελλείψεως αιτιολογίας και εσφαλμένης ερμηνείας ή εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Δεν αποτελούν λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση αποδείξεων. Αιτιολογημένη καταδίκη για λιποταξία και εξύβριση ανωτέρου του κατηγορουμένου μονίμου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων.
681)
1899/2007  
682)
1900/2007  
683)
1901/2007  
684)
1902/2007 Παραπέμπει στην Ει-σαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών
685)
1903/2007  
686)
1904/2007  
687)
1905/2007 Υπερημερία αγοραστού αγροτικών προϊόντων ως προς την καταβολή του τιμήματος. Έλλειψη αιτιολογίας, λόγω μη αναφοράς εάν η αγορά έγινε για μεταπώληση, εξαγωγή ή βιομηχανοποίησ
688)
1906/2007 Ερήμην - Απορρίπτει ως απαράδεκτη - παραίτηση
689)
1907/2007  
690)
1908/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
691)
1909/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
692)
1910/2007 Επανάληψη της διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων ή αποδείξεων. Απορρίπτει την αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.
693)
1911/2007 Επί αιτήσεως αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως, με την οποία απερρίφθη η έφεση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου, ως ανυποστήρικτη, ως λόγοι αναιρέσεως δύνανται να προβληθούν μόνον οι σχετικοί με την απόρριψη της εφέσεως, ως ανυποστήρικτη. Απορρίπτεται η αίτηση αναιρέσεως κατ’ αποφάσεως με την οποία απερρίφθη η έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, αφού δεν περιέχεται σ’ αυτήν κανένας λόγος αναιρέσεως.
694)
1912/2007 Αίτηση ανακλήσεως αποφάσεως Αρείου Πάγου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναιρέσεως. Απαράδεκτη, εφόσον δεν έχει περιληφθεί η εξέταση παραδεκτώς προταθέντος λόγου αναιρέσεως.
695)
1967/2007 Η μη ανάγνωση εγγράφων, δεν επάγεται την ακυρότητα της διαδικασίας εκτός αν ζητήθηκε η ανάγνωση και το δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σχετικά με την αίτηση που υποβλήθηκε για το σκοπό αυτό. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για τις αξιόποινες πράξεις της λαθρεμπορίας και της αποδοχής εικονικών φορο-λογικών στοιχείων. Απορρίπτεται ως αβάσιμος ο λόγος αναιρέσεως περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας στο ακροατήριο του δικάσαντος δικαστ...
696)
1968/2007 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για παράβαση του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 2910/2001 όπως αντικ. με το άρθρο 37 του Ν. 3153/2003. Πότε η αιτιολογία για τη δήμευση μεταφορικού μέσου είναι ειδική και εμπεριστατωμένη.
697)
1969/2007 Η ελλιπής αναγραφή στο αποδεικτικό επιδόσεως των στοιχείων του επιδιδομένου εγγράφου, κατά τρόπον, ώστε να καθίσταται αμφίβολη η ταυτότητα του, εξομοιώνεται με έλλειψη επιδόσεως του εγγράφου αυτού και δεν κινεί την προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου. Κρίνεται εμπρόθεσμη η έφεση που ασκήθηκε κατ’ αποφάσεως εκδοθείσης ερήμην, διότι στο αποδεικτικό επιδόσεως δεν αναγράφεται το έτος εκδόσεως της αποφάσεως. Απόρριψη της εφέσεως, ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως. Αναίρεση για υπέρβαση εξουσί...
698)
1970/2007 Ασφαλιστικές εισφορές (ΑΝ 86/1967). Στοιχεία εγκλήματος. Αιτιολογία στην καταδικαστική απόφα-ση. Η αιτιολογία πρέπει να εκτείνεται και στους αυτοτελείς ισχυρισμούς. Υποβολή αιτήσεως θεραπείας δεν συνεπάγεται αναστολή ποινικής δίω-ξης
699)
1971/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
700)
1972/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
701)
1973/2007 Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση για παράβαση του άρθρου 1 του α.ν. 86/67
702)
1974/2007 Απαράδεκτη η δια δηλώσεως ασκηθείσα αναίρεση κατά αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως απαράδεκτη.
703)
1988/2007 Απορρίπτεται έφεση κατά της οριστικής απόφασης του Συμβουλίου Εφετών με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης του εκκαλούντος στην Αλβανία.
704)
1989/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως κατ΄ εξακολούθηση. Διαφορά μεταξύ διατάξεως του 216 παρ. 1 και εκείνης του άρθρου 217. Ορθή η καταδίκη για πλαστογραφία μετά χρή-σεως. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαιώσεως. Ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για τα παραπάνω εγκλήματα. Ορθή ερμη-νεία και εφαρμογή διατάξεων 216 και 217 ΠΚ
705)
1990/2007 Στοιχεία παράνομης εκχέρσωσης δάσους ή δασικής εκτάσεως, κατ' αρθ. 71 παρ. 3 Ν. 998/1979. Χαρακτη-ριστικά γνωρίσματα δάσους και δασικής εκτάσεως (αρθ. παρ. 1 και 2 Ν. 998/1979). Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Για την πληρότητα της αιτιολογίας επί παρανόμου εκχερσώσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως δεν απαιτείται ειδική αναφορά της διοικητικής πράξε-ως ή αποφάσεως με την οποία έχει χαρακτηρισθεί ως δασική η εκάστοτε υπό κρίση έκταση, ούτε ειδικότερη μνεία των αναγκών για την εξυπ...
706)
1991/2007 Απόρριψη ως απαράδεκτης αιτήσεως αναιρέσεως, ασκηθείσης από πληρεξούσιο δικηγόρο, λόγω μη επικλήσεως και προσκομιδής του πληρεξουσίου εγγράφου κατά την άσκησή της. Δεν συγχωρείται αίτηση ανακλήσεως της απόφασης του Αρείου Πάγου και επανεξέταση λόγου αναιρέσεως
707)
1992/2007 Χρήση πλαστού εγγράφου (τι-τλου σπουδών). Εφαρμογή άρθρου 216 παρ. 1, 2 του Π.Κ. και όχι του άρθρου 217 Π.Κ., γιατί η χρήση του πλαστού εγγράφου έγινε για σκοπό διαφορετικό από τον διαλαμβανόμενο στο άρθρο 217 ΠΚ. Απορρίπτεται λόγος αναιρέσεως απ’ το άρθρο 510 παρ. 1 Δ και Ε του ΚΠΔ
708)
1993/2007 Επίδοση ερήμην εκδοθείσης αποφάσεως πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ως αγνώστου διαμονής. Πότε θεωρείται αγνώστου διαμονής ο προς ον η επίδοση. Αιτιολογημένα απερρίφθη η έφεση ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως αυτής. Απορρίπτει αναίρεση.
709)
2008/2007 Στοιχεία απάτης. Έννοια «εγκλήματος κατ’ εξακολούθηση» και ειδικότερα επί απάτης. Στοιχεία απόπειρας. Έννοια «αρχής εκτέλεσης» του εγκλήματος. Έννοια προμήθειας παραποιημένου ή παραχαραγμένου νομίσματος. Πότε το έγκλημα είναι τετελεσμένο. Έννοια των «όπλων» στο έγκλημα της οπλοκατοχής και της οπλοφορίας κατά το ν. 2168/1993. Τα μαχαίρια κάθε είδους θεωρούνται όπλα. Στοιχεία των εγκλημάτων της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης οπλοφορίας. Ορθή και αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη απόφαση που κ...
710)
2009/2007 Ανήλικοι ποινικώς υπεύθυνοι. Ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 13ο έτος της ηλικίας του όταν τέλεσε την αξιόποινη πράξη και εισάγεται σε δίκη μετά τη συμπλήρωση του 18ου και 21ου έτους της ηλικίας του. Το Δικαστήριο αν κρίνει ότι ο ποινικός σωφρονισμός του ανηλίκου είναι αναγκαίος και ότι ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων δεν είναι σκόπιμος, μπορεί να επιβάλει την ποινή που προβλέπεται για την πράξη που τελέστηκε, ελαττωμένη κατ’ άρθρο 83. Μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους η επιβολή...
711)
2010/2007 Αναίρεση επιτρέπεται κατ' αποφά-σεως που όπως εκδόθηκε δεν υπόκειται σε έφεση (άρθρο 504 ΚΠΔ). Ο καταδικασθείς έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου, με την οποίαν καταδικάστηκε σε ποινή στερητική της ελευθερίας διαρκείας τουλάχιστον δύο (2) ετών για κακούργημα. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αναίρεση κατ’ αποφάσεως που επιτρέ-πεται έφεση ανεξαρτήτως εάν η επιτρεπόμενη έφεση δεν ησκήθη και παρήλθε άπρακτη η οριζόμενη προθεσμία ή εάν ασκήθηκε και απερ-ρίφθη, είτε ...
712)
2011/2007  
713)
2012/2007  
714)
2013/2007 Επιταγή εγγυήσεως. Ανάκληση. Κήρυξη αθώας της κατηγορουμένης κατ' εφαρμογή του άρθρου 32 ΠΚ. Έλλειψη αιτιολογίας
715)
2014/2007 Αγορά, κατοχή, μεταφορά από κοινού ναρκωτικών από μη τοξικομανείς. Πλήρως αιτιολογημένη η απόφαση
716)
2015/2007 Ψευδής καταμήνυση. Ψευδορκία μάρτυρα. Ηθική αυτουργία. Αόριστος ο λόγος για ανεπάρκεια αιτιο-λογίας. Απόρριψη λόγου για απόλυτη ακυρότητα, εκ της λήψεως υπόψη μη αναγνωσθέντος εγγράφου, γιατί το περιεχόμενό του προκύπτει από άλλα αποδεικτικά μέσα
717)
2030/2007 Εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλ-ματος Σύλληψης, που εκδόθηκε από τις Αρχές του Βελγίου. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Ελληνίδας υπηκόου, προκειμένου να ασκηθεί εναντίον της ποινική δίωξη για α΄) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και β΄) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Ιωαννίνων με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Συντρέχουν οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις του Ν. 3251/2004 για την εκτέλεση του εντάλματος. Απόρριψη εφέσεως
718)
2033/2007 Απορρίπτει δήλωση αποχής του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, από τη συμμετοχή του στην εκδίκαση της υπόθεσης
719)
2052/2007  
720)
2053/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Έννοια νέων γεγονότων και νέων αποδείξεων επί επαναλήψεως διαδικασίας. Απορρίπτεται η κρινόμενη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αμετάκλητης καταδικαστικής αποφάσεως για κλοπή επειδή από τις νέες αποδείξεις των οποίων γίνεται επίκληση δεν γίνεται φανερό ότι ο αιτών ήταν αθώος
721)
2054/2007  
722)
2057/2007 Υπέρβαση εξουσίας συντρέχει και όταν δεν κηρύσσεται απαράδεκτη λόγω εκκρεμοδικίας η δεύτερη ασκηθείσα κατά του αναιρεσείοντος ποινική δίωξη
723)
2058/2007  
724)
2059/2007 Επιταγή δίγραμμη, πληρωτέα μόνο στον σημειούμενο εντός των γραμμών τραπεζίτη. Έμμεσο οικονο-μικό αποτέλεσμα της διγράμμισης μπορεί να θεωρηθεί και ότι η πληρωμή της επιταγής γίνεται με λογιστική πράξη μεταξύ των Τραπεζών. Οι τρόποι λογιστικού κανονισμού της δίγραμμης επιταγής είναι τρεις: η πίστωση σε λογαριασμό, ο γύρος και ο συμψηφισμός. Εσφαλμένη ερμη-νεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Υπέρβαση εξουσίας. Κατάθεση της επιταγής από τον λήπτη σε άλλη, και όχι στην πληρώτρια τράπεζα, προς είσπρ...
725)
2060/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής στην οποία υπάρχει οπισθογράφηση που περιέχει τη μνεία ενέχουσα απλή εντολή. Συνάγεται ότι ο δυνάμει οπισθογραφήσεως λόγω πληρεξουσιό-τητας κομιστής μπορεί να ασκήσει τα από την επιταγή απορρέοντα δικαιώματα επ’ ονόματι και για λογαριασμό του οπισθογράφου, ο οποίος παραμένει νόμιμος κομιστής της επιταγής και συνεπώς αυτός δικαιούται να υποβάλει την έγκληση
726)
2061/2007 Μετά την τροποποίηση του άρθ. 79 παρ. 1 του Ν. 5960/33 από το άρθ. 1 του ν.δ. 1325/1972 για την υποκει-μενική υπόσταση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής αρκεί ο απλός ή ενδεχόμενος δόλος και δεν απαιτείται άμεσος. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής
727)
2062/2007 Απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως κατά αποφάσεως που κηρύσσει απαράδεκτη την αίτηση ακυρώσεως διαδικασίας
728)
2063/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
729)
2064/2007 Διάρκεια και έναρξη προθεσμίας αναιρέσεως κατά καταδικαστικής αποφάσεως που ασκείται με δήλωση επιδιδόμενη στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, από κατηγορούμενο παρόντα (ως εκπροσωπηθέντα από συνήγορο) κατά την απαγγελία αυτής. Ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας ή ανυπερ-βλήτου κωλύματος, εξαιτίας των οποίων κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η εκπροθέ-σμως ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, στην οποία ο αναιρεσείων επικα-λέστηκε ότι...
730)
2065/2007 Καταδίκη για παράβαση του άρθρου 99 παρ. 4 ΠΚ. Παντελής έλλειψη αιτιολογίας ούτε τυπικής. Αναιρεί. Παραπέμπει στο ίδιο δικαστήριο
731)
2066/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
732)
2067/2007 Επανάληψη της διαδικασίας. Απορρίπτει αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας, διότι στρέφεται κατ' αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη
733)
2078/2007 Αιτιολογία. Στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας η προσβαλλομένη απόφαση γιατί δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι έλαβε υπόψη της και συνεκτίμησε αναγνωσθείσα αμετάκλητη αθωωτική απόφαση κατηγορηθέντος για απιστία, ο οποίος κατεδικάσθη σε άλλη δίκη για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεως τελεσθείσης από συμβολαιογράφο που συνέταξε τα μεταβιβαστικά συμβόλαια του Συνεταιρισμού, τόσο μάλλον καθόσον η παράβαση καθήκοντος, ως επικουρική απορροφάται από την πράξη της απιστί...
734)
2083/2007  
735)
2084/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
736)
2086/2007 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου μπορεί να ζητήσει την αναίρεση οιασδήποτε αποφάσεως. Δεκτή αναίρεση αθωωτικής αποφάσεως για έλλειψη αιτιολογίας ως προς τα αποδεικτικά μέσα
737)
2087/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
738)
2088/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
739)
2089/2007 Μετά την τροποποίηση του αρθρ. 79 παρ. 1 του Ν. 5960/33 από το άρθρ. 1 του ν.δ. 1325/1972 για την υποκει-μενική υπόσταση του εγκλήματος της εκδόσεως ακάλυπτης επιταγής αρκεί ο απλός ή ενδεχόμενος δόλος και δεν απαιτείται άμεσος. Η ύπαρξη δόλου δεν είναι αναγκαίο να αιτιολογείται ιδιαιτέρως. Αιτιολογημένη καταδίκη για έκδοση ακάλυπτης επιταγής
740)
2090/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
741)
2091/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
742)
2092/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
743)
2093/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
744)
2094/2007 Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για εγκατάλειψη θέσης σε καιρό ειρήνης κατά το άρθρο 76 παρ. 1α του Σ.Π.Κ.
745)
2095/2007 Εμπρησμός - Έλλειψη αιτιολογίας
746)
2096/2007 Στοιχεία ψευδούς καταμήνυσης και ψευδορκίας μάρτυρα. Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη για ψευδή κατα-μήνυση και ψευδορκία μάρτυρα
747)
2097/2007 Έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής απόφασης για σωματική βλάβη από αμέλεια.
748)
2098/2007 Απάτη. Αιτιολογία. Εσφαλμένη ερμηνεία άρθρου 386. Αναιρείται για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατω-μένης αιτιολογίας η προσβαλλομένη απόφαση, αλλά και για έλλειψη νομίμου βάσεως, γιατί δεν διευκρινίζει εάν η αξία των αγορασθέντων από κάθε παθόντα εμπορευμάτων, ανταποκρινόταν στο καταβληθέν τίμημα, οπότε δεν επήλθε βλάβη στην περιουσία των παθόντων ή ήταν μικρότερη (από το καταβληθέν τίμημα) και κατά ποίο ποσό για να διαπιστωθεί κατά ποίο ποσό ζημιώθηκε καθένας από τους παθόντες
749)
2099/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
750)
2100/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
751)
2101/2007  
752)
2196/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
753)
2197/2007 Αναιρείται για έλλειψη αιτιολογίας η απόφαση που απορρίπτει το ένδικο μέσο της εφέσεως ως εκπρόθεσμο διότι δεν αναφέρει το χρόνο ασκήσεως της εφέσεως
754)
2198/2007 Αναιρείται λόγω ελλείψεως αιτιο-λογίας η προσβαλλομένη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή αποδοχών του κατηγορουμένου υπευθύνου της εταιρείας, ο οποίος δεν κατέβαλε στην απασχοληθείσα στην εταιρεία μέχρι και της 31-5-2005 το συνολικό ποσό των 14.394,93 ευρώ, γιατί δεν αναφέρεται στην προσβαλ-λόμενη απόφαση αν οι οφειλόμενες αποδοχές της δικαιούχου καθορί-ζονται με βάση ατομική ή συλλογική σύμβαση εργασίας ή το νόμο κ.λ.π. και το είδος, η διάρκεια και ύψος
755)
2199/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Απαρά-δεκτη αίτηση επαναλήψεως διαδικασίας κατά αθωωτικής αποφάσεως που ασκείται από τον εγκαλούντα
756)
2203/2007 Ορθή και αιτιολογημένη παραπομ-πή αναιρεσείοντος για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και απόρριψη αιτήματος αυτοπροσώπου εμφανίσεώς του ενώπιον του Συμ-βουλίου του Α.Π
757)
2204/2007 Για το παραδεκτό της αιτήσεως αναιρέσεως πρέπει στη δήλωση της ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι αυτής. Πότε είναι ορισμένος ο λόγος περί ελλείψεως αιτιολογίας. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αίτηση αναιρέσεως, αφού αορίστως προβάλλεται ότι «… δεν αξιολογήθηκαν όλα τα στοιχεία, δεν ανεγνώσθησαν χρήσιμα έγγραφα, η απόφαση δεν είχε πλήρη αιτιολογία και έπασχε από σχετική ακυρότητα διότι δεν εξετάσθηκαν ουσιώδεις μάρτυρες»
758)
2205/2007  
759)
2206/2007 Στοιχεία κακουργηματικής απάτης. Τρόποι τέλεσης ηθικής αυτουργίας. Αναιρείται παραπεμπτικό βούλευμα για ηθική αυτουργία σε κακουργηματική απάτη για ελλιπή αιτιολογία
760)
2207/2007  
761)
2208/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
762)
2209/2007 Για το παραδεκτό της αναιρέ-σεως, οι αναιρετικοί λόγοι πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Πότε είναι ορισμένοι οι αναιρετικοί λόγοι της ελλείψεως αιτιολογία και της εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Πότε η αρχή εκκρεμοδικίας. Η απόφαση που απορρίπτει την έφεση του απόντος εκκαλούντος ως ανυποστήρικτη ύστερα από απόρριψη του αιτήματος αναβολής της δίκης πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστα-τωμένα αιτιολογημένη και ως προς το παρεμπίπτον αίτημα της αναβολής και ...
763)
2210/2007  
764)
2211/2007  
765)
2212/2007 Απαράδεκτη η δια δηλώσεως επιδιδομένης εις τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αναίρεση, κατ’ αποφάσεως που απέρριψε την έφεση ως εκπρόθεσμη
766)
2213/2007  
767)
2214/2007 Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας καθόσον γίνεται ολική αναφορά στα περιστατικά που αναφέρονται στο διατακτικό
768)
2215/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
769)
2216/2007  
770)
2235/2007 Απόλυτη ακυρότητα της διαδικα-σίας γιατί παραβιάσθηκαν οι διατάξεις που καθορίζουν την εμφάνιση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο (άρθρ. 171 παρ. 1δ, 510 παρ. 1Α ΚΠΔ). Παραδοχή της αποφάσεως ότι ο κατηγορούμενος πρέπει να δικαστεί σαν να ήταν παρών (340 παρ. 3 ΚΠΔ), μολονότι δεν μνημονεύει αποδεικτικό επιδόσεως περί κλητεύσεως αυτού, με την ειδικότερη σκέψη ότι τούτο υπήρχε μεν κατά «την εκφώνηση της υποθέσεως, αλλά δεν υπάρχει κατά τη θεώρηση της αποφάσεως». Αναιρεί και παραπέμπει
771)
2236/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
772)
2237/2007  
773)
2238/2007 Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πά-γου δικαιούται να ασκήσει αναίρεση κατά πάσης αθωωτικής ή καταδικα-στικής αποφάσεως οποιουδήποτε ποινικού δικαστηρίου για όλους τους λόγους του άρθρου 510 ΚΠΔ μεταξύ των οποίων και η έλλειψη της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Με την προσ- βαλλομένη απόφαση ο κατηγορούμενος κηρύχθηκε αθώος ψευδούς καταμηνύσεως και συκοφαντικής δυσφημήσεως. Η απόφαση στερείται της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Δεκτή η αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείο...
774)
2239/2007  
775)
2240/2007 Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για παράνομη εκχέρσωση για έλλειψη αιτιολογίας διότι δεν αναφέρεται ο χρόνος τελέσεως κάθε μερικότερης πράξεως που ασκεί επιρροή στην παραγραφή
776)
2241/2007 Απόρριψη αναιρέσεως ως απαράδεκτης. Ασκήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο με εξουσιοδότηση η οποία είναι μεταγενέστερη του χρόνου ασκήσεως του ενδίκου μέσου
777)
2242/2007 Παραβίαση των κανόνων οικοδομικής. Αιτιολογημένη καταδίκη. Απόρριψη αναιρέσεως
778)
2243/2007 Αναβολή μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, λόγω κωλύματος συμμετοχής μέλους του δικαστηρίου στη σύνθεση
779)
2279/2007  
780)
2310/2007 Απαράδεκτη η έφεση κατά αποφάσεως Προέδρου Εφετών που εκδόθηκε μετά την συγκατάθεση του εκζητούμενου να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος συλλήψεως
781)
2318/2007 Απορρίπτει αίτημα αναβολής για διορισμό δικηγόρου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, ως άπορο, το οποίο υποβλήθηκε από τον εμφανισθέντα δικηγόρο. Τούτο δεν συνιστά ιδιαιτέρως εξαιρετική περίπτωση, που να δικαιολογεί την αιτούμενη αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως αφού από το διορισμό του εν λόγω δικηγόρου ως αντικλήτου του αναιρεσείοντος, κατά την άσκηση της αναιρέσεως, μέχρι την προκείμενη συζήτηση, είχε ο αναιρεσείων στη διάθεσή του αρκετό χρονικό διάστημα να υποβάλλει εγκαίρως σχετική αίτηση γι...
782)
2319/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
783)
2320/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
784)
2321/2007  
785)
2323/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναιρεσείοντος για κλοπή. Αναιρεί ως προς την πλαστογραφία μετά χρήσεως διότι δεν αναφέρεται στο σκεπτικό της προσβαλλομένης ότι λήφθηκε υπόψη η πραγματογνωμοσύνη που διατάχθηκε από το δικαστήριο και που το πόρισμα αυτής είναι αντίθετο από αυτό που δέχθηκε η απόφαση.
786)
2324/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
787)
2325/2007 Έλλειψη ακροάσεως υπάρχει ό-ταν το Δικαστήριο αρνήθηκε ή παρέλειψε να αποφανθεί σε υποβληθείσα αίτηση, όταν αφορά την ενάσκηση ρητώς παρεχομένου από την Ποινική Δικονομία δικαιώματος και όχι σε αίτηση που αφορά την εφαρμογή κυριαρχικού ποινικού νόμου. Δυσφήμηση δια του ραδιοφώνου όχι δια του τύπου. Αιτιολογημένη καταδίκη για εξύβριση (κατ’ επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας για συκοφαντική δυσφήμηση) και για δυσφήμηση
788)
2326/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
789)
2342/2007  
790)
2343/2007  
791)
2344/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
792)
2345/2007  
793)
2346/2007 Eρήμην εξ αναβολής για τον δεύτερο αναιρεσείοντα. Απορρίπτει την αίτησή του. Αιτιολογημένη καταδίκη του πρώτου για παράβαση του άρθρου 55 παρ. 1β του Ν. 2190/2001. Αόριστη υποβολή αιτήματος για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.
794)
2347/2007 Αναίρεση αποφάσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Το κατ’ έφεση δικάσαν Τριμελές Εφετείο Αθηνών δέχθηκε εφαρμογή του άρθρου 32 του Ν. 3346/2005 καίτοι η πρωτόδικη απόφαση εκδόθηκε μετά την έναρξη ισχύος (17-6-2005) του νόμου
795)
2348/2007 Αιτιολογημένη καταδίκη αναραισείουσας για έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Δικαιούχος εγκλήσεως είναι και ο εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής. Αναστέλλεται η παραγραφή έστω και αν το κλητήριο θέσπισμα που επιδόθηκε καλούσε την αναιρεσείουσα να εμφανιστεί σε αναρμόδιο δικαστήριο.
796)
2349/2007 Κλοπή αντικειμένου ευτελούς αξίας. Περιέχει πλήρη αιτιολογία. Πραγματική πλάνη. Τα επικαλούμενα προς θεμελίωση πραγματικής πλάνης, πραγματικά περιστατικά δεν θεμελιώνουν τον αυτοτελή αυτό ισχυρισμό, αλλ’ αποτελούν ομολογία περί διαπραχθείσης κλοπής αντικειμένου αγνώστου ιδιοκτήμονος. Αβάσιμος ο περί απολύτου ακυρότητος λόγος αναιρέσεως, λόγω μη επακριβούς προσδιορισμού της ταυτότητας αναγνωσθέντων εγγράφων, όταν μάλιστα μερικά από τα έγγραφα αυτά τα είχε προσκομίσει η ίδια η αναιρεσείουσα.
797)
2350/2007 Συκοφαντική δυσφήμηση. Απορρίπτεται ο περί εσφαλμένης ερμηνείας του άρθρου 369 ΠΚ Λόγοι αναιρέσεως. Αιτιολογία. Αόριστος ο λόγος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτος. Αίτηση αναβολής. Αόριστο το αίτημα και το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και πολύ περισσότερο να αιτιολογήσει την απορριπτική του κρίση. Εν πάση περιπτώσει αιτιολογημένα απερρίφθη. Απορρίπτονται ως αβάσιμοι οι λόγοι
798)
2351/2007  
799)
2352/2007 Επί εκπροθέσμου ασκήσεως αναιρέσεως πρέπει να περιλαμβάνεται στη σχετική δήλωση ο λόγος που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση και τα αποδεικτικά μέσα που το αποδεικνύουν. Δεν συνιστά ανωτέρα βία ασθένεια προ της δημοσιεύσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επί αναιρέσεως, δια δηλώσεως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατά καταδικαστικής αποφάσεως με παρόντα τον κατηγορούμενο, η προθεσμία των 20 ημερών αρχίζει από της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 του Κ.Π.Δ. . Απορρίπτεται ω...
800)
2353/2007 Προώθηση λαθρομεταναστών. Άμεση συυνέργεια στην άνω πράξη. Αναίρεση για έλλειψη αιτιολογίας και εκ πλαγίου παράβαση.
801)
2358/2007 Έκδοση - Ζητείται η εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης του Περιφερειακού Δικαστηρίου της Βαρσοβίας Πολωνίας. Το ένταλμα εκδόθηκε κατά Πολωνού υπηκόου προκειμένου να ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για παραβίαση υποχρεώσεως προς διατροφή. Έφεση κατά αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών με την οποία διατάχθηκε η εκτέλεση του εντάλματος. Έλεγχος του διττού αξιοποίνου γιατί η πράξη της μη καταβολής διατροφής δεν εμπίπτει στα περιοριστικά αναφερόμενα στο άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 3251/2004 εγκ...
802)
2359/2007  
803)
2360/2007  
804)
2361/2007  
805)
2362/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
806)
2363/2007  
807)
2364/2007  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - ΣΤ
808)
1/2007  
809)
2/2007  
810)
31/2007  
811)
32/2007  
812)
33/2007  
813)
34/2007  
814)
35/2007  
815)
36/2007  
816)
37/2007  
817)
38/2007  
818)
39/2007  
819)
40/2007  
820)
41/2007  
821)
42/2007  
822)
43/2007  
823)
44/2007  
824)
45/2007  
825)
46/2007  
826)
81/2007  
827)
82/2007  
828)
83/2007  
829)
84/2007  
830)
85/2007  
831)
88/2007  
832)
89/2007  
833)
90/2007  
834)
91/2007  
835)
92/2007  
836)
101/2007  
837)
133/2007  
838)
134/2007  
839)
135/2007  
840)
136/2007  
841)
137/2007  
842)
142/2007  
843)
143/2007  
844)
144/2007  
845)
145/2007  
846)
146/2007  
847)
147/2007  
848)
148/2007  
849)
149/2007  
850)
150/2007  
851)
151/2007  
852)
152/2007  
853)
153/2007  
854)
154/2007  
855)
155/2007  
856)
156/2007  
857)
157/2007  
858)
158/2007  
859)
159/2007  
860)
160/2007  
861)
164/2007  
862)
165/2007  
863)
195/2007  
864)
203/2007  
865)
204/2007  
866)
205/2007  
867)
206/2007  
868)
207/2007  
869)
208/2007  
870)
209/2007  
871)
210/2007  
872)
211/2007  
873)
212/2007  
874)
213/2007  
875)
214/2007  
876)
215/2007  
877)
216/2007  
878)
217/2007  
879)
218/2007  
880)
219/2007  
881)
220/2007  
882)
221/2007  
883)
222/2007  
884)
254/2007  
885)
255/2007  
886)
256/2007  
887)
257/2007  
888)
266/2007  
889)
267/2007  
890)
268/2007  
891)
269/2007  
892)
270/2007  
893)
295/2007  
894)
296/2007  
895)
297/2007  
896)
298/2007  
897)
299/2007  
898)
300/2007  
899)
301/2007  
900)
302/2007  
901)
303/2007  
902)
304/2007  
903)
305/2007  
904)
306/2007  
905)
312/2007  
906)
323/2007  
907)
324/2007  
908)
325/2007  
909)
330/2007  
910)
331/2007  
911)
332/2007  
912)
333/2007  
913)
334/2007  
914)
352/2007  
915)
353/2007  
916)
354/2007  
917)
360/2007  
918)
361/2007  
919)
364/2007  
920)
365/2007  
921)
366/2007  
922)
395/2007  
923)
397/2007  
924)
399/2007  
925)
400/2007  
926)
401/2007  
927)
403/2007  
928)
404/2007  
929)
405/2007  
930)
406/2007  
931)
407/2007  
932)
408/2007  
933)
409/2007  
934)
431/2007  
935)
442/2007  
936)
443/2007  
937)
444/2007  
938)
445/2007  
939)
446/2007  
940)
447/2007  
941)
448/2007  
942)
449/2007  
943)
450/2007  
944)
451/2007  
945)
455/2007  
946)
456/2007  
947)
457/2007  
948)
458/2007  
949)
467/2007  
950)
482/2007  
951)
484/2007  
952)
520/2007  
953)
548/2007  
954)
549/2007  
955)
552/2007  
956)
553/2007  
957)
554/2007  
958)
555/2007  
959)
556/2007  
960)
557/2007  
961)
558/2007  
962)
562/2007  
963)
565/2007  
964)
566/2007  
965)
567/2007  
966)
568/2007  
967)
569/2007  
968)
595/2007  
969)
596/2007  
970)
597/2007  
971)
598/2007  
972)
599/2007  
973)
611/2007  
974)
616/2007  
975)
617/2007  
976)
618/2007  
977)
619/2007  
978)
620/2007  
979)
621/2007  
980)
622/2007  
981)
623/2007  
982)
624/2007  
983)
625/2007  
984)
626/2007  
985)
646/2007  
986)
647/2007  
987)
648/2007  
988)
649/2007  
989)
650/2007  
990)
651/2007  
991)
652/2007  
992)
653/2007  
993)
654/2007  
994)
655/2007  
995)
656/2007  
996)
657/2007  
997)
658/2007  
998)
659/2007  
999)
660/2007  
1000)
661/2007  
1001)
662/2007  
1002)
663/2007  
1003)
672/2007  
1004)
673/2007  
1005)
708/2007  
1006)
709/2007  
1007)
710/2007  
1008)
711/2007  
1009)
712/2007  
1010)
713/2007  
1011)
714/2007  
1012)
715/2007  
1013)
716/2007  
1014)
717/2007  
1015)
718/2007  
1016)
719/2007  
1017)
741/2007  
1018)
742/2007  
1019)
743/2007  
1020)
744/2007  
1021)
745/2007  
1022)
746/2007  
1023)
747/2007  
1024)
748/2007  
1025)
749/2007  
1026)
750/2007  
1027)
751/2007  
1028)
752/2007  
1029)
753/2007  
1030)
754/2007  
1031)
755/2007  
1032)
756/2007  
1033)
757/2007  
1034)
758/2007  
1035)
759/2007  
1036)
760/2007  
1037)
771/2007  
1038)
800/2007  
1039)
801/2007  
1040)
802/2007  
1041)
806/2007  
1042)
807/2007  
1043)
816/2007  
1044)
817/2007  
1045)
818/2007  
1046)
819/2007  
1047)
820/2007  
1048)
821/2007  
1049)
822/2007  
1050)
823/2007  
1051)
824/2007  
1052)
825/2007  
1053)
826/2007  
1054)
827/2007  
1055)
828/2007  
1056)
829/2007  
1057)
830/2007  
1058)
831/2007  
1059)
832/2007  
1060)
833/2007  
1061)
902/2007  
1062)
903/2007  
1063)
904/2007  
1064)
905/2007  
1065)
912/2007  
1066)
913/2007  
1067)
914/2007  
1068)
915/2007  
1069)
916/2007  
1070)
917/2007  
1071)
918/2007  
1072)
919/2007  
1073)
920/2007  
1074)
921/2007  
1075)
922/2007  
1076)
923/2007  
1077)
924/2007  
1078)
925/2007  
1079)
926/2007  
1080)
927/2007  
1081)
928/2007  
1082)
929/2007  
1083)
930/2007  
1084)
931/2007  
1085)
932/2007  
1086)
933/2007  
1087)
934/2007  
1088)
935/2007  
1089)
936/2007  
1090)
937/2007  
1091)
941/2007  
1092)
942/2007  
1093)
943/2007  
1094)
944/2007  
1095)
945/2007  
1096)
946/2007  
1097)
947/2007  
1098)
948/2007  
1099)
949/2007  
1100)
950/2007  
1101)
951/2007  
1102)
952/2007  
1103)
953/2007  
1104)
954/2007  
1105)
955/2007  
1106)
956/2007  
1107)
986/2007  
1108)
1018/2007  
1109)
1024/2007  
1110)
1025/2007  
1111)
1026/2007  
1112)
1027/2007  
1113)
1028/2007  
1114)
1029/2007  
1115)
1030/2007  
1116)
1031/2007  
1117)
1032/2007  
1118)
1033/2007  
1119)
1034/2007  
1120)
1035/2007  
1121)
1036/2007  
1122)
1037/2007  
1123)
1038/2007  
1124)
1039/2007  
1125)
1043/2007  
1126)
1049/2007  
1127)
1050/2007  
1128)
1051/2007  
1129)
1052/2007  
1130)
1053/2007  
1131)
1054/2007  
1132)
1055/2007  
1133)
1056/2007  
1134)
1057/2007  
1135)
1058/2007  
1136)
1059/2007  
1137)
1060/2007  
1138)
1061/2007  
1139)
1062/2007  
1140)
1063/2007  
1141)
1064/2007  
1142)
1065/2007  
1143)
1066/2007  
1144)
1080/2007  
1145)
1089/2007  
1146)
1090/2007  
1147)
1091/2007  
1148)
1092/2007  
1149)
1093/2007  
1150)
1094/2007  
1151)
1095/2007  
1152)
1096/2007  
1153)
1097/2007  
1154)
1098/2007  
1155)
1099/2007  
1156)
1100/2007  
1157)
1101/2007  
1158)
1102/2007  
1159)
1161/2007  
1160)
1162/2007  
1161)
1163/2007  
1162)
1164/2007  
1163)
1165/2007  
1164)
1166/2007  
1165)
1167/2007  
1166)
1168/2007  
1167)
1173/2007  
1168)
1174/2007  
1169)
1175/2007  
1170)
1176/2007  
1171)
1177/2007  
1172)
1178/2007  
1173)
1179/2007  
1174)
1180/2007  
1175)
1181/2007  
1176)
1182/2007  
1177)
1183/2007  
1178)
1184/2007  
1179)
1185/2007  
1180)
1186/2007  
1181)
1187/2007  
1182)
1188/2007  
1183)
1189/2007  
1184)
1190/2007  
1185)
1191/2007  
1186)
1192/2007  
1187)
1193/2007  
1188)
1194/2007  
1189)
1207/2007  
1190)
1208/2007  
1191)
1209/2007  
1192)
1215/2007  
1193)
1216/2007  
1194)
1217/2007  
1195)
1218/2007  
1196)
1237/2007  
1197)
1238/2007  
1198)
1239/2007  
1199)
1240/2007  
1200)
1241/2007  
1201)
1242/2007  
1202)
1266/2007  
1203)
1267/2007  
1204)
1290/2007  
1205)
1291/2007  
1206)
1296/2007  
1207)
1297/2007  
1208)
1298/2007  
1209)
1299/2007  
1210)
1300/2007  
1211)
1301/2007  
1212)
1302/2007  
1213)
1303/2007  
1214)
1304/2007  
1215)
1305/2007  
1216)
1306/2007  
1217)
1329/2007  
1218)
1330/2007  
1219)
1331/2007  
1220)
1332/2007  
1221)
1333/2007  
1222)
1356/2007  
1223)
1365/2007  
1224)
1366/2007  
1225)
1367/2007  
1226)
1368/2007  
1227)
1369/2007  
1228)
1370/2007  
1229)
1371/2007  
1230)
1385/2007  
1231)
1386/2007  
1232)
1387/2007  
1233)
1388/2007  
1234)
1389/2007  
1235)
1390/2007  
1236)
1391/2007  
1237)
1392/2007  
1238)
1393/2007  
1239)
1394/2007  
1240)
1395/2007  
1241)
1396/2007  
1242)
1415/2007  
1243)
1416/2007  
1244)
1417/2007  
1245)
1418/2007  
1246)
1419/2007  
1247)
1420/2007  
1248)
1421/2007  
1249)
1422/2007  
1250)
1423/2007  
1251)
1424/2007  
1252)
1425/2007  
1253)
1426/2007  
1254)
1427/2007  
1255)
1428/2007  
1256)
1429/2007  
1257)
1430/2007  
1258)
1431/2007  
1259)
1432/2007  
1260)
1433/2007  
1261)
1434/2007  
1262)
1435/2007  
1263)
1436/2007  
1264)
1437/2007  
1265)
1438/2007  
1266)
1439/2007  
1267)
1440/2007  
1268)
1450/2007  
1269)
1451/2007  
1270)
1452/2007  
1271)
1453/2007  
1272)
1454/2007  
1273)
1455/2007  
1274)
1456/2007  
1275)
1457/2007  
1276)
1468/2007  
1277)
1469/2007  
1278)
1470/2007  
1279)
1471/2007  
1280)
1480/2007  
1281)
1488/2007  
1282)
1489/2007  
1283)
1490/2007  
1284)
1491/2007  
1285)
1492/2007  
1286)
1535/2007  
1287)
1536/2007  
1288)
1537/2007  
1289)
1538/2007  
1290)
1539/2007  
1291)
1540/2007  
1292)
1541/2007  
1293)
1542/2007  
1294)
1543/2007  
1295)
1544/2007  
1296)
1545/2007  
1297)
1546/2007  
1298)
1565/2007  
1299)
1566/2007  
1300)
1568/2007  
1301)
1569/2007  
1302)
1570/2007  
1303)
1571/2007  
1304)
1572/2007  
1305)
1573/2007  
1306)
1574/2007  
1307)
1575/2007  
1308)
1576/2007  
1309)
1577/2007  
1310)
1597/2007  
1311)
1598/2007  
1312)
1599/2007  
1313)
1600/2007  
1314)
1601/2007  
1315)
1602/2007  
1316)
1603/2007  
1317)
1604/2007  
1318)
1605/2007  
1319)
1606/2007  
1320)
1607/2007  
1321)
1608/2007  
1322)
1609/2007  
1323)
1610/2007  
1324)
1611/2007  
1325)
1612/2007  
1326)
1613/2007  
1327)
1614/2007  
1328)
1615/2007  
1329)
1616/2007  
1330)
1617/2007  
1331)
1618/2007  
1332)
1619/2007  
1333)
1620/2007  
1334)
1621/2007  
1335)
1622/2007  
1336)
1623/2007  
1337)
1624/2007  
1338)
1625/2007  
1339)
1626/2007  
1340)
1665/2007  
1341)
1666/2007  
1342)
1667/2007  
1343)
1668/2007  
1344)
1669/2007  
1345)
1670/2007  
1346)
1671/2007  
1347)
1672/2007  
1348)
1673/2007  
1349)
1674/2007  
1350)
1675/2007  
1351)
1676/2007  
1352)
1677/2007  
1353)
1678/2007  
1354)
1679/2007  
1355)
1680/2007  
1356)
1681/2007  
1357)
1682/2007  
1358)
1683/2007  
1359)
1684/2007  
1360)
1685/2007  
1361)
1686/2007  
1362)
1687/2007  
1363)
1688/2007  
1364)
1689/2007  
1365)
1690/2007  
1366)
1691/2007  
1367)
1692/2007  
1368)
1693/2007  
1369)
1704/2007  
1370)
1706/2007  
1371)
1707/2007  
1372)
1708/2007  
1373)
1709/2007  
1374)
1752/2007  
1375)
1753/2007  
1376)
1754/2007  
1377)
1755/2007  
1378)
1756/2007  
1379)
1757/2007  
1380)
1758/2007  
1381)
1759/2007  
1382)
1760/2007  
1383)
1775/2007  
1384)
1797/2007  
1385)
1798/2007  
1386)
1799/2007  
1387)
1800/2007  
1388)
1801/2007  
1389)
1837/2007 ΄Ελλειψη αιτιολογίας επί αυτοτελούς ισχυρισμού ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας.
1390)
1838/2007 Επαρκής αξιολόγηση και ορθή εφαρμογή του νόμου.
1391)
1839/2007 Απόρριψη ως ανυποστήρικτη επί μη εμφανίσεως κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1392)
1840/2007 Αοριστία λόγων, οδηγεί σε απαράδεκτο.
1393)
1841/2007 Απόρριψη ως ανυποστήρικτης επί μη εμφανίσεως κλητευθέντος αναιρεσείοντος.
1394)
1842/2007 (Βούλευμα)ΑΝΑΙΡΕΣΗ: Απαράδεκτη για μη νόμιμη άσκηση.
1395)
1843/2007 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: Κανονισμός για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
1396)
1844/2007 Απάτη: Επιεικέστερος νόμος στη κατ’ εξακολούθηση τέλεσηΑπάτη: Εσφαλμένη εφαρμογή 386 παρ. 1, έλλειψη του στοιχείου της πρόκλησης περιουσιακής βλάβης-Αναιρεί1) Έγγραφα: Δεν συνιστά απόλυτη ακυρότητα η μη ανάγνωση α) των διηγηματικώς αναφερομένων, β) των αποτελούντων στοιχεία του κατηγορητηρίου γ) των προσκομισθέντων από τον ίδιο τον αναιρεσείοντα φωτογραφίες2) Αίτημα: Αναστολής εκτέλεσης της ποινής. Επίκληση συγκεκριμένων περιστατικών για το ορισμένο αυτού.
1397)
1850/2007 Χρέη προς το Δημόσιο: Ορθή εφαρμογή νεώτερου νόμου (ν. 3220/2004) ως επιεικέστερου in concreto. Εσφαλμένη εφαρμογή. Εκ πλαγίου παράβαση λόγω ασάφειας περί την εφαρμογή ή μη της διάταξης του άρθρου 98 ΠΚ. Αναιρεί μόνο ως προς την επιβληθείσα ποινή
1398)
1851/2007  
1399)
1880/2007 Αναίρεση:Απουσία κλητευθέντος αναιρεσείοντος σε μετ’ αναβολή συζήτηση. Απορρίπτει αναίρεση ως ανυποστήρικτη (513 ΚΠΔ).
1400)
1881/2007 Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας παραπεμπτικού βουλεύματος, προκύπτουσα από την καθολική αναφορά του Συμβουλίου στην Εισαγγελική πρόταση.
1401)
1882/2007 Κανονισμός αρμοδιότητας 136, 137 ΚΠΔ.-Συντρέχει λόγος κανονισμού αρμοδιότητας και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου του σταδίου της προκαταρκτικής εξετάσεως, σε βάρος Εισαγγελέως Εφετών, που εγκρίνει την αρχειοθέτηση της εγκλήσεως κατά το άρθρο 43 ΚΠΔ.
1402)
1883/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Επανάληψη της συζητήσεως. Νέα γεγονότα νέες αποδείξεις. Υποβολή αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας από τους κληρονόμους του καταδικασθέντος μετά τον θάνατό του
1403)
1884/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1404)
1885/2007 Απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης.
1405)
1913/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1406)
1914/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1407)
1915/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1408)
1916/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1409)
1917/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1410)
1918/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1411)
1919/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1412)
1920/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Αναι-ρείται η απόφαση, λόγω ελλιπούς αιτιολογίας σε σχέση με την αμέλεια του κατηγορουμένου, από παράλειψη του οποίου ως ναυαγοσώστη, επήλθε από πνιγμό σε κολυμβητήριο, ο θάνατος του παθόντος
1413)
1921/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Επί αντιστάσεως κατά της αρχής, δεν διευκρινίζεται πως ο καθ’ ου η αντίσταση ιδιωτικός θηροφύλακας απέκτησε την ιδιότητα του υπαλλήλου εξομοιωθείς με τους φύλακες θήρας, όργανα της δασικής υπηρεσίας.
1414)
1922/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Επιτρεπτή η συμπλήρωση της έκθεσης αναίρεσης με συμπληρωματικό έγγραφο που παρέλειψε να υπογράψει ο αρμόδιος για τη σύνταξή της υπάλληλος.- Απορρίπτεται όμως ως απαράδεκτη η αναίρεση, λόγω αοριστίας των λόγων της.
1415)
1923/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Εμπρόθεσμη άσκηση. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Δεν συνιστά η αναφορά ότι δεν έλαβε γνώση της καθαρογραφής της αποφάσεως. Απορρίπτει την αναίρεση.
1416)
1924/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Απόφαση που απορρίπτει ένδικο μέσο ως εκπρόθεσμο. Αναιρεί διότι δεν αναφέρεται ο χρόνος επιδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως, ο χρόνος ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως, καθώς και το αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η γενόμενη επίδοση και δεν μνημονεύονται ούτε κατ'είδος τα αποδεικτικά μέσα.
1417)
1925/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απόφαση που απορρίπτει την έφεση ως απαράδεκτη ή ανυποστήρικτη δεν είναι καταδικαστική. Απαράδεκτη αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε κατ’ αυτής με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1418)
1926/2007 Αρμοδιότητας κανονισμός(Ανακριτή). Αίτηση κατηγορουμένου για κανονισμό αρμοδιότητας κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 136 εδ. γ (για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας) προκειμένου να εξασφαλισθεί η ανεπηρέαστη διεξαγωγή της δίκης. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
1419)
1927/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απορρίπτει ως απαράδεκτη αναίρεση κατηγορουμένου κατά βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών με το οποίο απορρίφθηκε προσφυγή αυτής κατά κλητηρίου θεσπίσματος του Εισαγγελέως Εφετών δια του οποίου αυτή καλείται να δικασθεί για το πλημμέλημα της συκοφαντικής δυσφημήσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά του πιο πάνω βουλεύματος, δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ.
1420)
1928/2007 Ερημοδικία αναιρεσείοντος. Συζήτηση μετά από αναβολή με αίτημα του αναιρεσείοντος. Αν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτηση απορρίπτεται (514 εδ. α ΚΠΔ)
1421)
1929/2007 Αναιρέσεως επεκτατικό αποτέλεσμα. Συμπληρώνει απόφαση του Αρείου Πάγου, κατ' άρθρο 145 Κ.Π.Δ. προκειμένου να επεκταθεί, κατά το άρθρο 469 του ίδιου Κώδικα, το αποτέλεσμα και στο διάδικο εκείνο, που δεν άσκησε αναίρεση κατά της καταδικαστικής αποφάσεως.
1422)
1930/2007 Αιτιολογίας επάρκεια. Επί παρα-πομπής για κακουργηματική απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακο-λούθηση, το βούλευμα έχει επαρκή αιτιολογία. Απορρίπτεται η αναίρεση
1423)
1931/2007 Συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και στο στάδιο της προδικασίας.
1424)
1932/2007 Αναιρέσεως απαράδεκτο. Απαράδεκτη η άσκηση ανιρέσεως κατά βουλεύματος που παραπέμπει τον κατηγορούμενο για πλημέλημα.
1425)
1933/2007  
1426)
1934/2007  
1427)
1935/2007  
1428)
1936/2007  
1429)
1937/2007  
1430)
1938/2007 Επανάληψη της διαδικασίας. Απορρίπτεται η αίτηση επανάληψης ως απαράδεκτη, λόγω μη αναφοράς νέων γεγονότων ή αποδείξεων, κατά την έννοια του άρθρου 525 παρ. 1 εδ. 2 Κ.Π.Δ.
1431)
1943/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του κλητευθέντος αναιρεσείοντος
1432)
1944/2007 Απόρριψη ως απαραδέκτου αναιρέσεως κατηγορουμένου κατά αποφάσεως με την οποία κηρύχθηκε απαράδεκτη η συζήτηση υπόθεσης που έπρεπε κατά νόμο να τεθεί στο αρχείο από τον αρμόδιο εισαγγελέα, λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 32 ν. 3346/06 (παραγραφή ποινής υφόρον). Η απόφαση δεν είναι «οριστική» και συνακόλουθα δεν συγχωρείται η άσκηση αναιρέσεως. Ο αποκλεισμός του δικαιώματος της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, κατά της πιο πάνω αποφάσεως δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και στο άρθρ...
1433)
1945/2007 Απόρριψη αναίρεσης συνεπεία της ερημοδικίας της αναιρεσείουσας
1434)
1946/2007 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΑΤΤΑ. Μη αναφορά ιδιότητας κατηγορουμένου στην ΑΕ. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Δεν είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ο αριθμός των μισθωτών, ο χρόνος που εργάστηκε ο καθένας από αυτούς και το ύψος των αποδοχών τους. Αναιρείται η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ελλιπή αιτιολογία. Δεν αναφέρεται αν το Ταμείο Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών...
1435)
1947/2007 Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΤΕΒΕ. Χρόνος που επιδρά στην παραγραφή. Στοιχεία εγκλήματος. Πότε είναι αιτιολογημένη η σχετική απόφαση. Αναιρεί η προσβαλλόμενη καταδικαστική απόφαση για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ελλιπή αιτιολογία. Δεν αναφέρεται ο ακριβής χρόνος τέλεσης των επί μέρους πράξεων, ο οποίος επί του προκειμένου έχει επιρροή στο ζήτημα της παραγραφής.
1436)
1948/2007 Απόρριψη αναίρεσης λόγω ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1437)
1949/2007 Απόρριψη αναίρεσης συνεπεία της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1438)
1950/2007 Παραίτηση από ασκηθείσα αναίρεση.Η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
1439)
1996/2007  
1440)
1997/2007  
1441)
1998/2007  
1442)
2002/2007 Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης:. Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών που αποφασίζει την εκτέλεση. Προφορική παραίτηση από την ασκηθείσα έφεση
1443)
2016/2007 Πλαστογραφία μετά χρήσεως τίτλου σπουδών, κατ’ εξακολούθηση. Αιτιολογία παρεμπίπτουσας από-φασης που απορρίπτει αίτημα αναβολής. Αναιρεί για μη μνημόνευση των αποδεικτικών μέσων τα οποία στηρίζουν την απορριπτική κρίση του Δικαστηρίου. Υπέρβαση εξουσίας
1444)
2017/2007 Ανα-κύπτει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και κατά το στάδιο της προδικασίας
1445)
2025/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1446)
2026/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1447)
2027/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1448)
2028/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση κατά απο-φάσεως που απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, όταν ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν πρόκειται για καταδι-καστική
1449)
2029/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκ-πρόθεσμης άσκησής της, (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Απορρίπτεται η αναί-ρεση
1450)
2045/2007  
1451)
2049/2007 Απορρίπτει αίτηση για αναίρεση βουλεύματος Συμβουλίου Εφετών Αθηνών. Απάτη που τελέσθηκε με μια πράξη και όχι κατ’ εξακολούθηση γιατί έχουμε ψευδείς παραστάσεις επαναλαμβανόμενες μέχρις ότου καλλιεργηθεί στην εξαπατηθείσα η επιδιωκόμενη πλάνη. Κατ’ επάγγελμα (υποδομή) και επί μέλλοντος γεγονότος. Απόρριψη αιτήματος αυτοπρόσωπης εμφάνισης
1452)
2051/2007 Αναιρεί εν μέρει (αυτεπαγγέλτως) για πλημμέλημα (συκοφαντική δυσφήμιση) που φέρεται ότι τελέστηκε στις 14-2-2001. Παύει οριστικά ποινική δίωξη λόγω παραγραφής. Απορ-ρίπτει αίτηση για αναίρεση του βουλεύματος κατά τα λοιπά
1453)
2055/2007 Απορρίπτει αιτήσεις για αναίρε-ση παραπεμπτικού βουλεύματος. Απάτη κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Πότε υπάρχει και επί μελλοντικού γεγονότος. Λόγοι αναιρέσεως εκ του άρθρου 484 παρ. 1 β΄ και δ΄ του ΚΠΔ
1454)
2056/2007 Έλλειψη αιτιολογίας αθωωτι-κής αποφάσεως. Δεκτή η αναίρεση
1455)
2068/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1456)
2069/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1457)
2070/2007 Απαράδεκτη αναίρεση γιατί στρέφεται κατ’ απόφασης που δεν υπόκειται σε αναίρεση, όπως είναι η απόφαση που απορρίπτει την αίτηση ακυρώσεως της διαδικασίας
1458)
2071/2007 Απαράδεκτη ως αόριστη
1459)
2072/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1460)
2073/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1461)
2074/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1462)
2075/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1463)
2076/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται
1464)
2077/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται
1465)
2081/2007 Αμετάκλητη καταδίκη για κα-κουργηματική απάτη, προσφυγή στο ΕΔΔΑ η οποία έγινε δεκτή και επανάληψη της διαδικασίας με απόφαση του Αρείου Πάγου. Επακολού-θησε η έκδοση αποφάσεως του Αρείου Πάγου η οποία συμμορφώθηκε με τις επιταγές της απόφασης του ΕΔΔΑ αναφορικά με επιταγές, οι οποίες προσκομίστηκαν ήδη σε πρωτότυπο. Φυσική αδυναμία ανακτήσεως ηλεκτρονικών σελίδων που καταστράφηκαν. Λόγοι αναίρεσης Η΄, Α΄ και Δ
1466)
2102/2007 Ανθρωποκτονία από πρόθεση και διακεκριμένες κλοπές, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ΄ επάγγελμα και κατά συνήθεια, κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιο-λογίας. Ισχυρισμοί ότι πρόκειται για βρασμό ψυχικής ορμής. Η παραδοχή ελαττωμένου καταλογισμού (λόγω τοξικομανίας) με σύγχρονη παραδοχή ότι το έγκλημα διαπράχθηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση δεν ενέχει αντίφαση. Απορρίπτει αναίρεση
1467)
2103/2007 Παράβαση νόμου περί ναρκω-τικών. Αιτιολογία κατοχής και μεταφοράς. Για την πληρότητα της αιτιολογίας, ως προς την εν λόγω πράξη της μεταφοράς, δεν απαιτείται ο ειδικότερος προσδιορισμός του τρόπου και του μέσου μεταφοράς των ναρκωτικών ουσιών, αφού το έγκλημα διαπράττει όποιος «μεταφέρει ναρκωτικά με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο». Επίσης τόσο ως προς την πράξη της κατοχής, όσο και ως προς την πράξη της μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών δεν είναι αναγκαία η αναφορά του κινήτρου από το οποίο ωθήθηκε ο κατη...
1468)
2104/2007 Συνεκδίκαση τριών αναιρέσεων κατά της αυτής απόφασης. Δύο εξ αυτών του ίδιου αναιρεσείοντος. Παρα-δεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη, που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη, εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί. Συνερευνώνται λόγω συνάφειας. Κακουργη-ματική πλαστογραφία μετά χρήσεως (επιταγές, πλαστές άδειες οδήγησης κ.λ.π., κατ’ εξακολούθηση). Ωφέλεια - ζημία άνω των 15.000 ευρώ και τελεση κατ’ επάγγελμα και συνήθεια. Στοιχεία των εγκλημάτων αυτών. Πότε διαπράττονται κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια. Κατ’ εξα...
1469)
2105/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1470)
2106/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1471)
2107/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1472)
2108/2007  
1473)
2109/2007  
1474)
2110/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1475)
2111/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1476)
2112/2007  
1477)
2113/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1478)
2114/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1479)
2115/2007  
1480)
2116/2007  
1481)
2117/2007  
1482)
2118/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
1483)
2119/2007  
1484)
2120/2007  
1485)
2121/2007  
1486)
2122/2007  
1487)
2123/2007  
1488)
2124/2007  
1489)
2125/2007  
1490)
2126/2007  
1491)
2127/2007  
1492)
2128/2007  
1493)
2129/2007  
1494)
2130/2007 Απλή συνέργια σε απόπειρα αν-θρωποκτονίας από πρόθεση. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου. Ψυχική συνδρομή με την παρουσία του απλού συνεργού κατά την τέλεση της πράξεως. Διπλός δόλος απλού συνεργού. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας
1495)
2134/2007  
1496)
2135/2007  
1497)
2136/2007  
1498)
2137/2007 Επανάληψη διαδικασίας. Προϋπό-θεση για το παραδεκτό της αίτησης, είναι το αμετάκλητο της απόφασης της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας. Δεν καθίσταται αμετά-κλητη η ερήμην εκδοθείσα πρωτόδικη απόφαση χωρίς προηγούμενη επίδοση αυτής στον δικαιούμενο να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης και της αναίρεσης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση διότι δεν αποδεικνύεται η επίδοση στην δικαιούμενη ν’ ασκήσει έφεση και αναίρεση κατηγορούμενη της εκδοθείσας ερήμην της, πρωτόδικης από-φασης
1499)
2138/2007 Απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, από κοινού επικίνδυνη σωματική βλάβη, κατά συρροή και παράνομη οπλοχρησία και οπλοφορία. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη αναίρεση 2ου, που εκδικάζεται μετά από αναβολή. Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και εσφαλμένη εφαρμογή νόμου και διότι δεν απάντησε το Δικαστήριο στον περί ελαφρυντικών ισχυρισμό. Απορρίπτει αναίρεση
1500)
2139/2007 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για τις πράξεις της διευκόλυνσης αλλότριας ακολασίας ανηλίκων κατ’ επάγγελμα (348 παρ. 1 και 3 ΠΚ), πορνογραφία ανηλίκων (348Α ΠΚ), απάτη κατ’ επάγγελμα με ζημία άνω των 15.000 ευρώ, συκοφαντική δυσφήμηση, παραβάσεις άρθρων 22 παρ. 4 και 6 ν. 2472/97, 29 και 30 ν. 5060/31, 66 παρ. 1, 2 ν. 2121/93. Λόγος αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας και απόρριψή του ως αβάσιμου
1501)
2140/2007 Αναίρεση κατά παραπεμπτικού βουλεύματος για κακουργηματική υπεξαίρεση, ως εντολοδόχος, που το εμπιστευθέν υπερβαίνει το ποσόν των 73.000 ευρώ (άρθρο 375 ΠΚ). Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και πλήρως διαλαμβά-νονται τα συγκροτούντα την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος στοιχεία. Απορρίπτεται ο λόγος αναιρέσεως για εσφα-λμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του Κ.Π.Δ.) ως απαράδεκτος
1502)
2141/2007 Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αίτησης είναι το αμετάκλητο της απόφασης της οποίας ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας. Δεν καθίσταται αμετάκλητη η ερήμην εκδοθείσα πρωτόδικη απόφαση χωρίς προηγούμενη επίδοση αυτής στο δικαιούμενο να ασκήσει το ένδικο μέσο της έφεσης και της αναίρεσης αφ’ ης (επίδοση) και αρχίζει η προθεσμία ασκήσεως των ενδίκων μέσων. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η αίτηση διότι δεν αποδει-κνύεται επίδοση στην δικαιούμενη ν’ ασκήσει έφεση και αναίρεση κατη-γορούμενη της εκδοθείσ...
1503)
2153/2007 Υπέρβαση εξουσίας, όταν η έ-φεση απορρίπτεται ως ανυποστήρικτη, σε μετ' αναβολή δικάσιμο
1504)
2154/2007 Παράβαση νόμου περί ναρκω-τικών. Αιτιολογία εισαγωγής, κατοχής και μεταφοράς. Μεταβολή κατη-γορίας. Λόγος αναίρεσης για απόλυτη ακυρότητα κατά το άρθρο 171 παρ. 1 περ. β΄ του Κ.Π.Δ., λόγω ανεπίτρεπτης μεταβολής της κατηγορίας, διότι μεταβλήθηκε η ποσότητα των ναρκωτικών για την οποία αρχικά είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Πότε είναι ανεπίτρεπτη η μεταβολή της κατηγορίας. Η επιβαλλόμενη αιτιολογία της δικαστικής απόφασης πρέπει να εκτείνεται και στον περί συνδρομής ορισμένης ελαφρυντικής περιστα-σεως...
1505)
2155/2007 Βούλευμα παραπεμπτικό για κακουργηματική πλαστογραφία μετά χρήσεως, όπου το όφελος και η ζημία υπερβαίνουν τα 73.000 ευρώ (συναλλαγματικές κ.λ.π. έγγραφα – δικαιολογητικά για τη χορήγηση πιστώσεως από Τράπεζα). Για τον χαρακτηρισμό ως κακουργήματος της πλαστογραφίας κατ’ εξακολούθηση της παρ. 3 του άρθρου 216 του ΠΚ, που τελέσθηκε πριν από το Ν. 2121/1999, απαιτείται το επιδιωχθέν όφελος ή η επελθούσα ζημία από κάθε μία μερικότερη πράξη να υπερβαίνει το ποσόν των 25.000.000 δραχμών (73.000 ευρώ)...
1506)
2156/2007 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων. Απόρριψη της πρώτης ως απαραδέκτου, ελλείψει εννόμου συμφέροντος, διότι στρέφεται κατά απόφασης που ακυρώθηκε. Απόρριψη της δεύτερης ως ανυποστήρικτης
1507)
2225/2007 1) Έλλειψη ακροάσεως, 2) Έλλειψη αιτιολογίας, 3) Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Απορρίπτει αναίρεση
1508)
2226/2007 1) Απόλυτη ακυρότητα, 2) Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, 3) Παραγραφή. Απορρίπτει αναίρεση.
1509)
2227/2007 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Πλαστογραφία μετά χρήσεως. Απορρίπτει αναίρεση.
1510)
2228/2007 Απάτη από κοινού, από την οποία η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει τις 73.000 ευρώ (άρθρο 386 παρ. 1,3 ΠΚ). Έκβαση (άρθρο 385 παρ. 1 ΠΚ). Παράνομη οπλοφορία (άρθρο 13 παρ. 1α Ν. 2168/1993). Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία – ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των ουσιαστικών ποινικών διατάξεων.
1511)
2229/2007 Ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ορθή και αιτιολογημένη η καταδίκη για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία (93 παρ. 3 του Συντ. και 139 του Κ.Π.Δ.). Αποκλειστική υπαιτιότητα – υφίσταται αιτιώδης συνάφεια μεταξύ αμέλειας και επελθόντος αποτελέσματος. Δεν υπάρχει απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 329, 331, 333, 364 παρ. 2 και 369 του Κ.Π.Δ.). Δεν είναι απαραίτητη η καταχώρηση στα πρακτικά του περιεχομένου του εγγράφου που αναγνώσθηκε. Δεν είναι αναγκαία η αναφορά πρόσθετων στ...
1512)
2230/2007 Ανθρωποκτονία από αμέλεια (γιατρού αναισθησιολόγου). Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνης που διατάσσεται από το Δικαστήριο ή τον Ανακριτή, είναι ιδιαίτερο αποδει-κτικό μέσο και πρέπει να μνημονεύεται ειδικώς. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας. Πότε υπάρχει έλλειψη αιτιολογίας. Αναιρεί, διότι δεν προκύπτει ότι λήφθηκαν υπόψη, έστω και έμμεσα, αναγνωσθείσες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης
1513)
2231/2007  
1514)
2232/2007  
1515)
2233/2007 Αιτιολογίας ανεπάρκεια. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά η γνώση του δράστη της πράξεως της αποδοχής προϊόντος εγκλήματος, για το ότι το αντικείμενο αυτής είχε την εν λόγω ιδιότητα, καθώς και η απόρριψη του αυτοτελούς ισχυρισμού για άρση του αξιοποίνου από τα άρθρα 395 και 379 του Π.Κ.
1516)
2234/2007 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως και πρόσθετων λόγων. Ανάγνωση εγγράφων. Η παραβίαση του άρθρου 357 παρ. 4 του Κ.Π.Δ., κατά την οποία όταν ένας μάρτυρας εξετάζεται στο ακροατήριο, δεν διαβάζεται η κατάθεσή του που είχε δοθεί στην προδικασία, δεν τάσσεται με ποινή ακυρότητος, ούτε περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις απόλυτης ακυρότητας του άρθρου 171 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. . Οι φωτογραφίες τα σχεδιαγράμματα κ.λ.π. απεικονή-σεις δεν «αναγιγνώσκονται», αλλά επισκοπούνται. Όταν στα πρακτικά της δίκης αναγ...
1517)
2288/2007  
1518)
2289/2007  
1519)
2290/2007 Συκοφαντική δυσφήμηση. 1) Έλλειψη αιτιολογίας, 2) Έλλειψη νόμιμης βάσης. Αναίρεση δεκτή.
1520)
2291/2007  
1521)
2292/2007 Πολιτική αγωγή. Απόλυτη ακυρότητα. Παράνομη η παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου ως πολιτικώς ενάγοντος, το πρώτον στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Αναιρεί και παραπέμπει
1522)
2293/2007 Συνεκδίκαση δύο αιτήσεων αναιρέσεως. Απορρίπτει ως ανυποστήρικτη τη μία εξ αυτών. Ναρκωτικά (αγορά, κατοχή, πώληση, άρθρο 5 παρ. 1 εδ. β και ζ του Ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 2161/1983, άρθρο 20 παρ. 1 περ. β και ζ του Κώδικα Νόμων για τα Ναρκωτικά - ΚΝΝ - Ν. 3459/ 2006). Λόγοι αναίρεσης για έλλειψη αιτιολογίας, για λήψη υπόψη μαρτυ-ρικών καταθέσεων αστυνομικών που είχαν ως πηγή πληροφοριών συζητήσεις που είχαν με συγκατηγορούμενο και τον αναιρεσείοντα για το ότι η κ...
1523)
2294/2007  
1524)
2295/2007  
1525)
2296/2007 Παραδεκτή η αίτηση αναιρέσεως, που ασκήθηκε με δήλωση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου, μετά την προθεσμία των 20 ημερών (άρθρα 507 και 473 παρ. 1-3 του ΚΠΔ). Συντρέχει λόγος ανώτερης βίας στο πρόσωπο του συνηγόρου (λόγοι υγείας του) που εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο. Απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 στοιχ. β ΚΠΔ). Ο χρόνος τελέσεως του αδικήματος αποτελεί πραγματικό περιστατικό και δεν ελέγχεται αναιρετικά. Ο διαφορετικός χρονικός προσδιορισμός της πράξεως, δεν αποτελεί ανεπίτρεπτη μεταβολή της ...
1526)
2297/2007 Απάτη από κοινού, από την οποία το παράνομο όφελος και η ζημία που προκλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των 73.000 ευρώ. (386 παρ. 1,3 ΠΚ). Υπάρχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.
1527)
2298/2007 Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκ-πρόθεσμης άσκησής της (άρθρα 473, 476 ΚΠΔ). Δεν γίνεται επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση
1528)
2299/2007  
1529)
2300/2007 Αόριστοι λόγοι αναιρέσεως. Για το παραδεκτό του ενδίκου μέσου της αναίρεσης, οι λόγοι αναιρέσεως πρέπει να είναι σαφείς και ορισμένοι. Διαφορετικά η αναίρεση είναι απαράδε-κτη. Απορρίπτει την αναίρεση
1530)
2301/2007  
1531)
2302/2007  
1532)
2303/2007 Σωματική βλάβη από αμέλεια. Σύγκρουση δικαιοδοσίας. Αρμοδιότητα στρατιωτικών ποινικών δικαστηρίων και κοινών ποινικών δικαστηρίων. Ο κατηγορούμενος που ήταν ναύτης του πολεμικού ναυτικού κατά το χρόνο τελέσεως των εγκλημάτων της σωματικής βλάβης από αμέλεια και παραβάσεων του ΚΟΚ, παραπέμφθηκε σε δίκη για τις πράξεις αυτές, τόσον ενώπιον του Πενταμελούς Ναυτοδικείου Ιωαννίνων, όσο και ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Άρτας. Αίρεται η καταφατική σύγκρουση δικαιοδοσίας μεταξύ κοινών και στρ...
1533)
2304/2007  
1534)
2305/2007 Παράβαση νόμου περί ναρκωτι-κών (αγορά, κατοχή, διάθεση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια - άρθρα 20 και 23 ΚΝΝ). Παράνομη οπλοκατοχή. Παράβαση άρθρου 217 ΠΚ (νόθευση ταυτότητας και διαβατηρίου). Δύο αναιρέσεις του ιδίου κατά της αυτής απόφασης. Παραδεκτή η εμπρόθεσμη δεύτερη, που θεωρείται ότι συμπληρώνει την πρώτη, εφόσον αυτή δεν έχει κριθεί. Συνερευνούνται λόγω συνάφειας. Συνεκδίκαση τριών αιτήσεων. Απόρριψη ως ανυποστήρικτης της μιας εξ αυτών. Απόρριψη λόγου αναιρέσεως για έλλειψη εννόμου σ...
1535)
2307/2007 α) κακουργηματική υπεξαίρεση (υφαίρεση μεταξύ συζύγων): Ιδιοποίηση από κοινού από εντολοδόχους και διαχειριστές ξένης περιουσίας τιμήματος πωλήσεως 45.000.000 δρχ. ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Χρόνος τέλεσης Δεκέμβριος 1996 (από παραδοχές προσβαλλόμενου βουλεύματος σε συνδυασμό με αιτιολογίες και διατακτικό πρωτόδικου βουλεύματος), β) κακουργηματική απάτη από κοινού μεταξύ συζύγων, κατ’ επάγγελμα, συνήθεια, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, ζημία που υπερβαίνει τα 5.000.000 δρχ. . Έγκληση μέσα στ...
1536)
2311/2007  
1537)
2312/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1538)
2313/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1539)
2314/2007  
1540)
2315/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1541)
2316/2007  
1542)
2317/2007  
1543)
2327/2007  
1544)
2328/2007 Κανονισμός Αρμοδιότητας - Πα-ραπέμπεται η υπόθεση από τις Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές Πει-ραιώς στον Εισαγγελέα Εφετών Ναυπλίου
1545)
2329/2007 Διακεκριμένη πλαστογραφία και απλή συνέργεια σε διακεκριμένη απάτη, σε απόπειρα και συντελεσμένη, που φέρεται ότι τέλεσαν άλλοι, κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, με όφελος που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 15.000 και 73.000 ευρώ. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών είναι αμετάκλητο. Απορρίπτει την αίτηση ως απαράδεκτη
1546)
2330/2007 Παράβαση άρθρου 66 παρ. 1 Ν. 2121/1993. Έλλειψη αιτιολογίας. Δεκτή η αναίρεση.
1547)
2331/2007  
1548)
2332/2007 Απορρίπτει την αναίρεση ως απαράδεκτη, διότι στρέφεται κατ’ αποφάσεως με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του αναιρεσείοντος για ακύρωση της διαδικασίας, η οποία δεν υπόκειται σε αίτηση αναιρέσεως
1549)
2333/2007 Αναιρείται η καταδικαστική από-φαση με την επίκληση απόλυτης ακυρότητας (έλλειψη ακροάσεως δε δόθηκε λόγος στην κατηγορουμένη, μετά την πρόταση του Εισαγγελέα επί της ενοχής, ούτε επί της ποινής). Αναιρεί και παραπέμπει
1550)
2334/2007  
1551)
2335/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1552)
2336/2007 Απαράδεκτη ως εκπρόθεσμη. Μη επίκληση λόγου ανώτερης βίας. Απορρίπτει αναίρεση
1553)
2337/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1554)
2338/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1555)
2339/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1556)
2340/2007 Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος
1557)
2365/2007 Έκδοση ακάλυπτων επιταγών κατ’ εξακολούθηση. Λόγοι αναιρέσεως: 1) όχι δικαιούχος προς υποβολή εγκλήσεως και η εγκαλούσα ΑΕ προηγούμενη κομίστρια που πλήρωσε τις επίμαχες 28 επιταγές στους τελευταίους νόμιμους κομιστές και έγινε πάλι κάτοχός τους για την παράστασή της ως πολιτικώς ενάγουσα. Απορρίπτονται 1ος, 2ος λόγοι αναιρέσεως (Δ΄, Ε΄, Η΄ και Α΄), καθώς και ο 5ος λόγος (510 παρ. 2 ΚΠΔ και 599 αριθ. 1 ΚΠολΔ) 2) όχι νομότυπη υποβολή εγκλήσεως (υπογράφηκε από υποκατάστατο του ΔΣ της ΑΕ και κατατ...
1558)
2366/2007 Έκδοση ακάλυπτης επιταγής κατ’ εξακολούθηση. Υποβολή της εγκλήσεως από δικηγόρο, απλή εντολοδόχο του ΔΣ της εγκαλούσας ΑΕ και όχι υποκατάστατο αυτού. Όχι βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των εντολέων - μελών του ΔΣ στο προσαρτηθέν στην έγκληση σχετικό πρακτικό, σύμφωνα με 42 παρ. 2 ΚΠοινΔ.
1559)
2368/2007 Ποινική δίωξη για δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση. Δύο μερικότερες πράξεις, εξ ων η 2η κατά χρόνο εκδίκασης ήταν ανέγκλητη, γιατί αναφερόταν σε τελειωμένες ενέργειες. Καταδίκη από Εφετείο για δωροδοκία (μεταξύ αυτών και η 2η πράξη, αφού μεταβλήθηκε ο χρόνος της σε προγενέστερο). Ανεπίτρεπτη μεταβολή κατηγορίας
1560)
2377/2007 Μη καταβολή χρεών στο Δημόσιο. Αιτιολογία αποφάσεως. Στοιχεία αδικήματος άρθρου 25 του Ν. 1882/1990, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 2523/1997. Λόγοι αναίρεσης για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, έλλειψη αιτιολογίας και υπέρβασης εξουσίας, διότι η ποινική δίωξη, έπρεπε να κηρυχθεί απαράδεκτη, διότι δεν συνοδευόταν από επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας έκθεσης φορολογικού ελέγχου, των καταλογιστικών πράξεων των ενδίκων φόρων και αντίγραφο των στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η ορι...
1561)
2378/2007 Υπεξαγωγή εγγράφου. Έφεση του Εισαγγελέα. Πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα, άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Διαφορετικά το δικαστήριο υποπίπτει σε θετική υπέρβαση εξουσίας. Λόγος έφεσης εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων. Πρέπει να αφορά αποδείξεις που έλαβε υπόψη το Δικαστήριο. Επίκληση από τον Εισαγγελέα εγγράφων που δεν αναγνώστηκαν. Δέχεται αναίρεση. Αναιρεί και εφόσον η πρωτόδικη απόφαση είναι αθωωτική, δεν συντρέχει περίπτωση παραπομπής
1562)
2379/2007 Αίτηση επανάληψης διαδικασίας μετά τη διαπίστωση παράβασης της ΕΣΔΑ από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Γίνεται δεκτή η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, εφόσον κρίνεται ότι η κρίση του δικαστηρίου που καταδίκασε επηρεάσθηκε από την παραβίαση της διάταξης του άρθρου 9 της ΕΣΔΑ. Παραγραφή. Ο Άρειος Πάγος λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη την παραγραφή που επήλθε μετά την δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης, αν κριθεί (εκτός από παραδεκτός) και βάσιμος, ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως. Η διάταξη του ...
1563)
2380/2007 Αναιρείται η καταδικαστική απόφαση, με την επίκληση του λόγου αναιρέσεως για υπέρβαση εξουσίας (γιατί δεν εφαρμόστηκε η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 1 Ν.3346/205 που ήταν εφαρμοστέα). Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, για να τεθεί η υπόθεση στο Αρχείο
1564)
2381/2007  
1565)
2382/2007  
1566)
2383/2007  
1567)
2384/2007 Αναίρεση Εισαγγελέα Εφετών κατά αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης (άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε΄ του Κ.Π.Δ.). Ορθώς η πλειοψηφία του δικαστηρίου δέχθηκε ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβαρυντικής περίστασης του άρθρου 8 Ν. 1729/ 1987 (ήδη 23 Ν. 3459/2006) περί υποτροπής, παρά το γεγονός ότι ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί αμετάκλητα εντός της πενταετίας για παράβαση του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 1729/1987 (ήδη άρθρο 29 παρ. 1 του Ν....
1568)
2396/2007 Με την προσβαλλόμενη απόφα-ση απορρίφθηκε η έφεση ως απαράδεκτη (εκπρόθεσμη). Νόμιμη η κλήτευση του εκκαλούντος ως αγνώστου διαμονής. Όχι γνωστοποίηση μεταβολής κατοικίας και δη αυτής στο Ψάρι Μεσσηνίας (καμία μνεία στην έφεση) στην Εισαγγελική Αρχή που είχε παραγγείλει την επίδοση. Απορρίπτει λόγο Δ΄ και λοιπούς λόγους αναιρέσεως. Μνεία και των τριών κρισίμων στοιχείων στην προσβαλλόμενη (χρόνος επιδόσεως - αποδεικτικό - χρόνος εφέσεως) - (αγνώστου διαμονής επίδοση - αιτιολο-γίας επάρκεια).
1569)
2397/2007  
   
 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ - Ζ
1570)
93/2007  
1571)
102/2007  
1572)
103/2007  
1573)
104/2007  
1574)
123/2007  
1575)
161/2007  
1576)
162/2007  
1577)
163/2007  
1578)
166/2007  
1579)
167/2007  
1580)
168/2007  
1581)
169/2007  
1582)
170/2007  
1583)
223/2007  
1584)
224/2007  
1585)
226/2007  
1586)
227/2007  
1587)
228/2007  
1588)
229/2007  
1589)
230/2007  
1590)
231/2007  
1591)
232/2007  
1592)
233/2007  
1593)
234/2007  
1594)
235/2007  
1595)
236/2007  
1596)
237/2007  
1597)
238/2007  
1598)
239/2007  
1599)
240/2007  
1600)
241/2007  
1601)
258/2007  
1602)
259/2007  
1603)
260/2007  
1604)
261/2007  
1605)
262/2007  
1606)
263/2007  
1607)
264/2007  
1608)
265/2007  
1609)
272/2007  
1610)
273/2007  
1611)
359/2007  
1612)
362/2007  
1613)
363/2007  
1614)
367/2007  
1615)
368/2007  
1616)
369/2007  
1617)
370/2007  
1618)
372/2007  
1619)
373/2007  
1620)
374/2007  
1621)
375/2007  
1622)
376/2007  
1623)
377/2007  
1624)
378/2007  
1625)
379/2007  
1626)
402/2007  
1627)
468/2007  
1628)
469/2007  
1629)
470/2007  
1630)
471/2007  
1631)
472/2007  
1632)
473/2007  
1633)
474/2007  
1634)
475/2007  
1635)
476/2007  
1636)
477/2007  
1637)
478/2007  
1638)
481/2007  
1639)
483/2007  
1640)
518/2007  
1641)
519/2007  
1642)
539/2007  
1643)
540/2007  
1644)
541/2007  
1645)
542/2007  
1646)
543/2007  
1647)
544/2007  
1648)
545/2007  
1649)
546/2007  
1650)
547/2007  
1651)
550/2007  
1652)
551/2007  
1653)
571/2007  
1654)
572/2007  
1655)
600/2007  
1656)
601/2007  
1657)
602/2007  
1658)
603/2007  
1659)
604/2007  
1660)
645/2007  
1661)
664/2007  
1662)
665/2007  
1663)
666/2007  
1664)
667/2007  
1665)
668/2007  
1666)
669/2007  
1667)
670/2007  
1668)
671/2007  
1669)
674/2007  
1670)
728/2007  
1671)
729/2007  
1672)
730/2007  
1673)
731/2007  
1674)
732/2007  
1675)
733/2007  
1676)
734/2007  
1677)
735/2007  
1678)
736/2007  
1679)
737/2007  
1680)
738/2007  
1681)
739/2007  
1682)
740/2007  
1683)
761/2007  
1684)
762/2007  
1685)
763/2007  
1686)
764/2007  
1687)
765/2007  
1688)
766/2007  
1689)
767/2007  
1690)
768/2007  
1691)
803/2007  
1692)
804/2007  
1693)
805/2007  
1694)
808/2007  
1695)
809/2007  
1696)
810/2007  
1697)
811/2007  
1698)
812/2007  
1699)
813/2007  
1700)
895/2007  
1701)
906/2007  
1702)
907/2007  
1703)
908/2007  
1704)
909/2007