Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1317 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Κατηγορούμενου θάνατος .
Περίληψη:
Σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων ή αναιρεσίβλητος) πεθάνει μετά την άσκηση της αίτησης αναιρέσεως και πριν την έκδοση οριστικής αποφάσεως επ' αυτής, παύει οριστικά η ποινική δίωξη. Αναιρεί. ΠΟΠΔ.
Αριθμός 1317/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, περί αναιρέσεως της 3287/2006 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιά. Με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο και με πολιτικώς ενάγουσα την Εταιρεία με την επωνυμία "IMS OIL TRADING LTD", που εδρεύει στη νήσο ... της ..., που δεν παρέστη.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό και ημερομηνία 24/09.04.2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 668/2008.
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης και να ΠΟΠΔ, μετά την με αριθμό ... Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του κατηγορουμένου, η οποία κατατέθηκε από την Τσαφούλια Νικολίτσα, πληρεξουσία δικηγόρο της πολιτικώς ενάγουσας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά τη διάταξη του άρθρου 370 περ. β' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας "η ποινική δίωξη τελειώνει ... β) με την οριστική παύση της ποινικής δίωξης όταν ο κατηγορούμενος έχει πεθάνει". Η διάταξη αυτή, ως γενική, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος (αναιρεσείων ή αναιρεσίβλητος) πεθάνει μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως και πριν την έκδοση οριστικής αποφάσεως επ' αυτής. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη ΒΤ 3287/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς, κηρύχθηκε απαράδεκτη η ασκηθείσα ποινική δίωξη κατά του Χ, κατηγορουμένου για παράβαση του Νόμου 5960/33. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησε αναίρεση ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 9 Απριλίου 2008, ενώ από την ... ληξιαρχική πράξη θανάτου του ληξιάρχου του Δήμου ..., προκύπτει ότι ο αναιρεσίβλητος πέθανε τις 20 Νοεμβρίου 2008, δηλαδή μετά την άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως.
Συνεπώς, πρέπει, αφού αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του αναιρεσίβλητου για την προαναφερθείσα αξιόποινη πράξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την ΒΤ 3287/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πειραιώς.

Παύει οριστικά την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά του Χ για το ότι στον ..., στις 8 Απριλίου 2002 εξέδωσε με πρόθεση επιταγή, που δεν πληρώθηκε στον πληρωτή γιατί δεν είχε τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά τον χρόνο της εκδόσεως ή της πληρωμής και πιο συγκεκριμένα την επιταγή με αριθμό ..., για να πληρωθεί από την PIREΑUS BANK για το ποσό των 152.442 δολαρίων ΗΠΑ, σε διαταγή της IMS OIL AND TRADING και αφού παρουσιάστηκε στις 8.4.2002 στην πληρώτρια Τράπεζα δεν πληρώθηκε, διότι δεν υπήρχε αντίκρισμα.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 2 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ