Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1123 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Η αναίρεση με δήλωση στο Διευθυντή της φυλακής όπου κρατείται ο δικαιούμενος, ασκείται σε δέκα ημέρες από την καταχώρηση της τελεσίδικης αποφάσεως καθαρογραφημένης στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473§3 ΚΠΔ. Εάν ασκηθεί εκπρόθεσμα, χωρίς να εκτίθενται λόγοι ανωτέρας βίας, που να δικαιολογούν το εκπρόθεσμο αυτής, η αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρα 513§1α΄, 476§1 ΚΠΔ). Απορρίπτει.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1123/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατουμένου στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της με αριθμό 1042/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.Με πολιτικώς ενάγουσα την......... Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Σεπτεμβρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1784/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 73/13.2.2008 έγγραφη πρόταση του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Ρούσσου - Εμμανουήλ Παπαδάκη, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω υπό την κρίση του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 32 §§ 1 και 4, 138 §2β, 476 §1 Κ.Π.Δ. την υπ' αρ. 52/20-9-2007 (συνταχθείσα ενώπιον του Δ/ντή Δικ. Φυλακής Κορυδαλλού) αίτηση αναιρέσεως του Χ1, ήδη κρατούμενου στην Δ.Φ. Κορυδαλλού κατά της υπ' αρ. 1042/2007 αποφάσεως του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και εκθέτω τ' ακόλουθα: Ι) Με την ανωτέρω απόφαση ο κατηγορούμενος κατεδικάσθη σε συνολική ποινή καθείρξεως 25 ετών για βιασμό και αρπαγή (αρ. 322, 336 §1 Π.Κ.). II) Η εν λόγω απόφαση κατεχωρήθη εις το ειδικό βιβλίο καθαρογραφής την 31-5-2007. Κατά της ανωτέρω αποφάσεως ο κατηγορούμενος άσκησε την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως την 20-9-2007 ενώπιον του Δ/ντή της Δικ. Φυλακής Κορυδαλλού. Εις την αίτηση επικαλείται λόγους α) έλλειψης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας και εσφαλμένης εφαρμογής νόμου, β) υπέρβαση εξουσίας γ) δεν ελήφθησαν υπόψη ελαφρυντικές περιστάσεις. ΙII) Κατά την διάταξη του αρ. 473 §3 Κ.Π.Δ. η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από την γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου, ενώ κατά την παράγραφο 1 ιδίου άρθρου η προθεσμία για την άσκηση των ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από την δημοσίευση της αποφάσεως. Από τον συνδυασμό αυτών των διατάξεων με αυτήν του αρ. 474 §1 Κ.Π.Δ., προκύπτει πως όταν η αναίρεση ασκείται ενώπιον του Δ/ντή της φυλακής όπου κρατείται ο αναιρεσείων, η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως είναι 10 ημέρες από την καταχώρηση της αποφάσεως εις το ειδικό βιβλίο. Στην υπό κρίση υπόθεση η 10ήμερη προθεσμία προς άσκηση αναιρέσεως έληξε την 11-6-2007 ημέρα Δευτέρα και ο κατηγορούμενος την άσκησε εκπροθέσμως την 20-9-2007, χωρίς να επικαλείται (στην σχετική αίτηση) οποιοδήποτε λόγο ανωτέρας βίας και ως εκ τούτου πρέπει, σύμφωνα με την διάταξη του αρ. 476 §1 Κ.Π.Δ., να απορριφθεί και επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς - Προτείνω 1) Να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη η υπ' αρ. 52/07 (ασκηθείσα ενώπιον του Δ/ντή Δικ. Φυλ. Κορυδαλλού) αίτηση αναιρέσεως του Χ1 κατά της υπ' αρ. 1042/2007 αποφάσεως του Α' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. 2) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος. Αθήνα 12-12-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος - Εμμανουήλ Παπαδάκης".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναναφερόμενη έγγραφη εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Στην προστεθείσα με το άρθρο 9 του Ν.969/1979 παρ. 3 του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοινΔικ ορίζεται ότι η προθεσμία για την άσκηση της αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Ο όρος "τελεσίδικη απόφαση" που απαντάται στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μόνο στην ανωτέρω διάταξη χρησιμοποιείται με την γενική έννοια της αποφάσεως που δεν μπορεί να προσβληθεί με τα προβλεπόμενα από το νόμο τακτικά ένδικα μέσα, όπως είναι μόνο η έφεση. Ο σκοπός της ανωτέρω διατάξεως συνίσταται στην ανάγκη να έχει λάβει ο ενδιαφερόμενος διάδικος πλήρη γνώση του αιτιολογικού της αποφάσεως ώστε να είναι σε θέση να θεμελιώσει προβλεπομένους από το άρθρο 510 παρ. 1 ΚΠοινΔικ λόγους αναιρέσεως και ιδίως αυτών της ελλείψεως αιτιολογίας, να αποφεύγεται η άσκηση ματαίως αιτήσεως αναιρέσεως, όταν δεν προκύπτει νόμιμος λόγος, ώστε να αποτρέπεται η εντεύθεν ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση του διαδίκου (Ολ.Α.Π. 6/2002). Ούτως από την διάταξη της άνω παρ. 3 του άρθρου 473 ΚΠοινΔικ, σε συνδυασμό με την της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, προκύπτει ότι όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων και δη αναιρέσεως, η οποία γίνεται με δήλωση στον διευθυντή της φυλακής όπου κρατείται ο δικαιούμενος κατηγορούμενος (άρθρο 474 παρ. 1 εδ. β' ΚΠοινΔικ) είναι δέκα ημέρες από της ανωτέρω καταχωρίσεως στο ειδικό βιβλίο. Εξ άλλου κατά συναγομένη από το άρθρο 255 ΑΚ γενική αρχή του δικαίου, ότι κανείς δεν υποχρεούται στα αδύνατα, ο αναιρεσείων μπορεί να επικαλεσθεί στην αίτηση αναιρέσεως τον λόγον εξ αιτίας του οποίου κατέστη αδύνατη η εμπρόθεσμη άσκησή της καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που τον στηρίζουν. Τέλος, κατ' άρθρον 513 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠοινΔικ όταν η αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων κατεδικάσθη δια της υπ' αριθμ. 1042/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για αρπαγή και βιασμό κατ' έφεση, παρών ών, η απόφαση δε αυτή, κατά της οποίας επιτρέπεται στον καταδικασθέντα αναίρεση (άρθρα 504 παρ. 1, 505 παρ. 1α ΚΠοινΔικ) κατεχωρίσθη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοινΔικ την 31.5.2007, όπως φαίνεται από την υπό ημερομηνία ... υπηρεσιακή βεβαίωση της Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών. Κατά της αποφάσεως αυτής ο άνω καταδικασθείς ήσκησε με δήλωση στο διευθυντή των φυλακών Κορυδαλλού την από 20.9.2007 αίτηση αναιρέσεως, δια τους εις αυτήν λόγους. Εντεύθεν και η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως ησκήθη μετά την πάροδο της νομίμου δεκαημέρου προθεσμίας από την καταχώριση της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου, χωρίς να εκτίθενται στην έκθεση αναιρέσεως λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκηση της.
Συνεπώς, και μετά την ειδοποίηση του αντικλήτου του αναιρεσείοντος να εμφανισθεί στο Συμβούλιο και την μη εμφάνισή του πρέπει η κρινομένη αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως απαράδεκτη, επιβληθούν δε τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔικ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 20.9.2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1042/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ