Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 304 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απορρίπτει ως απαράδεκτη την αίτηση αναίρεσης λόγω ανυπαρξίας στο αναιρετήριο κάποιου από τους στο άρθρο 510 παρ. 1 προβλεπόμενους λόγους αναίρεσης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 304/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 230, 331/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενο τον Χ2. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1. Ψ1 και 2. Ψ2.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Ιουνίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1191/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 456/7.10.08, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 513 § 1 εδ'α' του Κ.Π.Δ., την από 9/6/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κρατουμένου στις φυλακές Μαλανδρίνου, κατά της με αριθμούς 229-332/2008 απόφασης του Β' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και εκθέτω τα ακόλουθα:
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 474 § 2, 476 § 1, 509 § 1 και 510 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ'ακολουθία για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατ'αποφάσεως, πρέπει στην αίτηση άσκησης της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται στην αίτηση αναίρεσης ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ., η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανυπαρξία ή η αοριστία εξάλλου, των λόγων αναίρεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με άλλα, εκτός της έκθεσης αναίρεσης έγγραφα ή με την άσκηση προσθέτων λόγων αναίρεσης, οι οποίοι προϋποθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 509 § 2 Κ.Π.Δ., την ύπαρξη παραδεκτής αίτησης αναίρεσης. Στην προκείμενη περίπτωση όπως προκύπτει από την από 9/6/2008 έκθεση αναίρεσης που συντάχθηκε ενώπιον του Διευθυντού των Φυλακών Μαλανδρίνου ....., αναφέρονται τα εξής "ενώπιον εμού παρουσιάσθηκε ο κρατούμενος Χ1 και ζήτησε τη σύνταξη της παρούσας, δηλώνοντας ότι ασκεί αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 230, 231/2008 απόφασης του Β' Μικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 9 ετών και 3 μηνών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βρασμό ψυχικής ορμής, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή. Από το περιεχόμενο της έκθεσης αυτής σαφώς προκύπτει, ότι ουδείς, εκ των στο άρθρο 510 Κ.Π.Δ., περιοριστικά αναφερομένων λόγων, για τους οποίους η κρινόμενη αίτηση ασκείται προβάλλεται.
Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεδομένου ότι η κρινόμενη αίτηση δεν διαλαμβάνει σαφή και ορισμένο λόγο αναίρεσης, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη (άρθρα 476 § 1 - 513 § ια Κ.Π.Δ.) και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: Να απορριφθεί ως απαράδεκτη, η από 9/6/2008 αίτηση αναίρεσης του Χ1 κατά της με αριθμούς 229-332/2008 απόφασης του Β' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Αθήνα 16 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των άρθρων 148 έως 153, 473 παρ. 2, 474 παρ. 2, 376 παρ. 1 και 510 ΚΠΔ προκύπτει ότι για το κύρος και κατ' ακολουθίαν το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατά αποφάσεων, πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς της να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται σ' αυτήν ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος αναίρεσης, η αίτηση είναι απαράδεκτη και ως τέτοια απορρίπτεται (άρθρο 513 ΚΠΔ). Η αοριστία δε των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως δεν μπορεί να συμπληρωθεί με τους πρόσθετους λόγους, διότι η προβολή τους προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον παραδεκτού λόγου αναιρέσεως στο κυρίως δικόγραφο της αιτήσεως αναιρέσεως.
Στην προκειμένη περίπτωση με την με αριθμ. πρωτ. 52 από 9/6/2008 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον Χ1, κρατούμενο στην Γ.Κ.Κ. Μαλανδρίνου με δήλωση στον Προϊστάμενο της Δ/νσης του καταστήματος της ως άνω δικαστικής φυλακής ....., ο ανωτέρω αναιρεσείων δήλωσε επί λέξει ότι ζητεί την αναίρεση της 230-231/2008 απόφασης του Β' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών με την οποία κηρύχθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε βρασμό ψυχικής ορμής, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία, και ότι επιφυλάσσεται να υποβάλλει ενώπιον του ως άνω Δ/ντή εντός προθεσμίας τους πρόσθετους λόγους". Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αναίρεσης στην οποία δεν περιλαμβάνεται κανένας από τους περιοριστικά αναφερομένους στη διάταξη του άρθρου 510 παρ. 1 του ΚΠΔ λόγους αναίρεσης, είναι απαράδεκτη σύμφωνα με τα προεκτεθέντα και ως τέτοια πρέπει ν' απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 - 513 παρ. 12 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την με αριθμ. 52/9-6-2008 αίτηση του Χ1 για αναίρεση της 230-331/2008 απόφαση του Β' Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθήνας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή