Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 269 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 269/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Νοεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παναγιώτη Βασιλακόπουλο, περί αναιρέσεως της 331/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας. Με συγκατηγορούμενο τον Χ2. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1. Ψ1 και 2. Ψ2, που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Θεόδωρο Μαντά.
Το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7 Ιουλίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1246/2008.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 302 παρ. 1 και 28 του ΠΚ προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του προβλεπόμενου από αυτές εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια απαιτείται αντικειμενικά μεν πρόκληση θανάτωσης άλλου, υποκειμενικά δε α) μη καταβολή από το δράστη της επιβαλλόμενης, κατ' αντικειμενική κρίση, προσοχής, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει υπό τις ίδιες περιστάσεις να καταβάλει, βάσει των νομικών κανόνων, των συνηθειών που επικρατούν στις συναλλαγές και της κοινής πείρας και λογικής και β) δυνατότητα αυτού, βάσει των προσωπικών περιστάσεων, γνώσεων και ικανοτήτων, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόμενης προσοχής, είτε δεν προέβλεψε (άνευ συνειδήσεως αμέλεια), είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όμως ότι δεν θα επερχόταν (συνειδητή αμέλεια) και γ) να υπάρχει αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της πράξης ή παράλειψης του δράστη και του επελθόντος αποτελέσματος. Εξάλλου, η καταδικαστική απόφαση έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία που απαιτείται κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του Κ.Π.Δ, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναίρεσης, όταν σ' αυτήν περιέχονται με σαφήνεια πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία στο ακροατήριο σχετικά με τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία του εγκλήματος, οι αποδείξεις επί των οποίων θεμελιώνονται τα περιστατικά αυτά, καθώς και οι σκέψεις με τις οποίες το δικαστήριο υπήγαγε τα αποδειχθέντα περιστατικά στην εφαρμοσθείσα ποινική διάταξη. Στην προκείμενη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας δέχθηκε, κατά την αναιρετικώς ανέλεγκτη περί πραγμάτων κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερόμενων αποδεικτικών μέσων, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "... Επί της οδού ..... και ..... στην ..... και επί οικοπέδου ιδιοκτησίας Α και Β, ανεγείρετο πολυώροφη οικοδομή, την επίβλεψη της οποίας είχε ο τρίτος κατηγορούμενος, πολιτικός μηχανικός. Η ανωτέρω οικοδομή κατά μήνα lούλιο 2001 βρισκόταν στο στάδιο της τοιχοποιϊας του τρίτου ορόφου της. Περί ώρα 07:30' της 20η?/7/2001 ο Γ, οδηγώντας το υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ..... φορτηγό αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε." που εδρεύει στον ..... και στην οποία αυτός εργαζόταν ως οδηγός, μετέβη κατ' εντολή του πρώτου κατηγορουμένου - εργοδότη του - στην ανωτέρω οικοδομή προκειμένου να μεταφέρει τούβλα συσκευασμένα σε παλέτες τις οποίες ο ίδιος θα ανέβαζε στον τρίτο όροφο αυτής με τη βοήθεια ανυψωτικού μηχανήματος που ήταν προσαρμοσμένο στο παραπάνω φορτηγό (παπαγάλος). Ο Γ είχε προσληφθεί στην ανωτέρω επιχείρηση κεραμοποιϊας πριν από τρεις μήνες και δεκαοκτώ ημέρες από τον πρώτο κατηγορούμενο, ο οποίος είναι ένας από τους μετόχους της και μέχρι τις 20/7/2001 είχε πραγματοποιήσει κατ' ανάληψη δρομολόγια με το άνω φορτηγό ανά την Ελλάδα. Παράλληλα κατά τη διάρκεια του πιο πάνω τριμήνου είχε υποβληθεί σε στοιχειώδη εξάσκηση στο χειρισμό του ανυψωτικού μηχανήματος (παπαγάλου). Ας σημειωθεί ότι για το χειρισμό του συγκεκριμένου ανυψωτικού μηχανήματος, που, όπως προλέχθηκε, βρίσκεται προσαρμοσμένο στο ανωτέρω φορτηγό, δεν απαιτείται ειδική επαγγελματική άδεια χειριστού και μπορεί να γίνει και απ' τον οδηγό του φορτηγού χωρίς τη βοήθεια δεύτερου προσώπου. Ο ανωτέρω χειρισμός του παπαγάλου γίνεται με χειρομοχλούς από το έδαφος, εκτός καμπίνας οδήγησης, ενώ το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης απ' το οποίο απαρτίζεται το συγκεκριμένο ανυψωτικό μηχάνημα κινείται από τον κινητήρα του φορτηγού αυτοκινήτου. Αξίζει επίσης να λεχθεί ότι επί της οδού ..... όπου και η πρόσοψη της προαναφερόμενης πολυώροφης οικοδομής και παράλληλα προς την τελευταία διέρχονται εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια υψηλής τάσης (22.000 Volt) της Δ.Ε.Η τα οποία καθιστούν άκρως επικίνδυνη την ανύψωση και εκφόρτωση αντικειμένων ακόμη και από απόσταση απ' αυτά. Κατά την ως άνω ημεροχρονολογία και ώρα ο ανωτέρω οδηγός Γ έφθασε στην οικοδομή και στάθμευσε και ακινητοποίησε το πλήρες παλετών υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ..... φορτηγό όχημα επί της οδού ..... σε θέση παράλληλη προς την πρόσοψη της οικοδομής, και σε απόσταση πέντε (5) περίπου μέτρων απ' αυτή, κάτω δε από τα ηλεκτροφόρα καλώδια, προκειμένου να εκφορτώσει τις παλέτες και με τη βοήθεια του προσαρτημένου στο φορτηγό ανυψωτικού μηχανήματος να τις ανεβάσει διαδοχικά στον τρίτο όροφο. Κατά την προσπάθειά του να ξεκινήσει δοκιμαστική ανύψωση του ανυψωτικού μηχανήματος χωρίς φορτίο άρχισε να χειρίζεται τους χειρομοχλούς ανυψώνοντας το βραχίονα μέχρι τον τρίτο όροφο της οικοδομής στον οποίο και τελικώς έπρεπε να εκφορτωθεί το φορτίο των τούβλων. Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής καθόδου του βραχίονα από τον τρίτο όροφο, αυτός ήλθε σε επαφή με τα ανωτέρω καλώδια της Δ.Ε.Η., οπότε μεταδόθηκε ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο κεραυνοβόλησε το Γ με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί ηλεκτροπληξία και να πεθάνει. Ο θάνατος του Γ οφείλεται κατά την κρίση του Δικαστηρίου σε αμέλεια του πρώτου κατηγορουμένου και του τρίτου κατηγορουμένου. Ειδικότερα ο πρώτος κατηγορούμενος όντας αυτός που είχε την ευθύνη της πρόσληψης και εκπαίδευσης του Γ υπείχε νομική υποχρέωση να επιδείξει την επιβαλλόμενη προσοχή και επιμέλεια κατά την εκπαίδευσή του, κατά τρόπο ώστε αυτός να αποκτήσει επαρκή εμπειρία και να τον καθοδηγήσει θεωρητικά και πρακτικά ώστε να εμπεδώσει τα μέτρα ασφαλείας που έπρεπε να λάβει προς αποφυγή οιουδήποτε ατυχήματος. Αντίθετα αυτός (πρώτος κατηγορούμενος) πέραν των θεωρητικών αορίστων επισημάνσεων προς το θανόντα ως προς την επικινδυνότητα των ηλεκτροφόρων καλωδίων ανέθεσε την πρακτική εκπαίδευση αυτού στον Δ, τον οποίο ο ίδιος εκτός από οδηγό φορτηγών απασχολούσε και ως εκπαιδευτή των νεοπροσλαμβανόμενων οδηγών - χειριστών. Απ' την ένορκη κατάθεση του Δ εμμέσως πλην σαφώς προέκυψε ότι ο θανών εκπαιδευθείς απ' αυτόν επί σχεδόν ένα μήνα (δηλαδή 15 ημέρες ως συνοδηγός χειριστής και 15 ημέρες ως οδηγός χειριστής) απέκτησε τις βασικές γνώσεις χειρισμού του ανυψωτικού μηχανήματος, ενώ ουδέποτε συμμετείχε ως χειριστής ή ως βοηθός του χειριστού Δ κατά την ανύψωση οικοδομικών υλικών στη συγκεκριμένη οικοδομή, ούτε του επεξηγήθηκε με τρόπο διεξοδικό και αναλυτικό η επικινδυνότητα που ενέχει η ανύψωση των οικοδομικών υλικών με τον ανυψωτικό βραχίονα σε χώρο γειτνιάζοντα με ηλεκτροφόρα καλώδια. Το γεγονός αυτό συνάγεται αβίαστα, αφού ο άνω μάρτυς κατέθεσε ότι ο ίδιος οσάκις μετέβη στην οικοδομή και επιχείρησε ανύψωση οικοδομικών υλικών στους άνω ορόφους της, επέλεγε πάντα τη βορεινή πλευρά αυτής (όχι την οδό .....) όπου υφίστατο επαρκής χώρος στάθμευσης και ακινητοποίησης του φορτηγού. Το ότι ο θανών δεν διέθετε επαρκή εμπειρία ώστε να του ανατεθεί ο κατά τα άνω χειρισμός του ανυψωτικού μηχανήματος χωρίς ουδεμία επίβλεψη τρίτου όφειλε να το γνωρίζει ο πρώτος κατηγορούμενος, αφού ως εργοδότης του, αλλά και ως υπεύθυνος για την εκπαίδευσή του, έπρεπε να γνωρίζει ότι ο ένας μήνας εκπαίδευσης ήταν πολύ λίγος προκειμένου αυτός να ανταπεξέλθει με επάρκεια και κάτω από τις προαναφερόμενες ιδιαίτερες συνθήκες στο συγκεκριμένο έργο που του ανέθεσε. Το σύντομο χρονικό διάστημα της εκπαίδευσης του Γ σε συνδυασμό με το ότι αυτός για πρώτη φορά, ως αποδείχθηκε, επιχειρούσε ανύψωση φορτίου στη συγκεκριμένη οικοδομή επιλέγοντας μάλιστα χώρο κινήσεως του ανυψωτικού βραχίονα πλησίον ηλεκτροφόρων καλωδίων, αποδεικνύει έλλειψη επαρκούς εμπειρίας. Άλλωστε το ότι ο θανών πριν από την ανύψωση των παλετών επιχείρησε από μόνος του δοκιμαστική ανύψωση χωρίς φορτίο αποδεικνύει ότι και ο ίδιος αισθανόταν ανασφαλής και δεν θεωρούσε εαυτόν απολύτως ικανό να ανταπεξέλθει στο έργο που ο πρώτος κατηγορούμενος του είχε αναθέσει. Υπό την αντίθετη εκδοχή, την οποία υποστηρίζει ο πρώτος κατηγορούμενος ότι δηλαδή είχε κατ' επανάληψη επιστήσει την προσοχή του θανόντος αναφορικά με την επιβαλλόμενη τήρηση αποστάσεων ασφαλείας από τα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια κατά την ανύψωση του ανυψωτικού μηχανήματος και αυτός (θανών) διέθετε επαρκή γνώση και εμπειρία σχετικά, θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυτός (θανών) επεδίωκε με την ενέργειά του να αυτοκτονήσει ή ότι στερείτο και αυτής της μέσης ανθρώπινης λογικής, πράγματα τα οποία ουδόλως προέκυψαν κατά την αποδεικτική διαδικασία. Κατά συνέπεια κρίνονται αβάσιμοι οι αντίθετοι ισχυρισμοί του πρώτου κατηγορουμένου τους οποίους ο ίδιος μη νόμιμα διατυπώνει υπό τη μορφή αυτοτελών ισχυρισμών παρά το γεγονός ότι αποτελούν στο σύνολό τους άρνηση της σε βάρος του κατηγορίας. Εξάλλου η αμέλεια του τρίτου κατηγορουμένου συνίσταται στο ότι αυτός ως επιβλέπων το έργο μηχανικός όφειλε ως εκ της ιδιότητάς του να μην είναι απών κατά την εκφόρτωση και να έχει φροντίσει να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας από τα εναέρια καλώδια δηλαδή να μεριμνήσει να τοποθετηθεί το ανυψωτικό μηχάνημα σε τέτοια θέση ώστε η κατακόρυφη τροχιά του να μην προσεγγίσει τα εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια. Και ναι μεν αποδείχθηκε ότι στη βορεινή πλευρά της οικοδομής υφίστατο διαμορφωμένος ακάλυπτος χώρος κυμαινόμενου πλάτους από 5,5 έως 7,5 μέτρα στον οποίο συνήθως πραγματοποιούντο οι εκφορτώσεις και στάθμευε το ανυψωτικό μηχάνημα προκειμένου δι' αυτού να μεταφερθούν οικοδομικά υλικά στους υψηλότερους ορόφους της οικοδομής πλην όμως η απουσία του συγκεκριμένου κατηγορουμένου κατά την τοποθέτηση του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΡΝΜ ..... φόρτηγού επί της οδού ..... υπήρξε καθοριστική για το Γ, δεδομένου ότι ο τελευταίος δεν εμποδίστηκε να κάνει την εκφόρτωση των παλετών από την ανωτέρω οδό, που και κατά τη συντρέχουσα αμέλεια του ιδίου επελέγη, παρόλο που υπήρχε ορατός κίνδυνος για τη ζωή του. Και ναι μεν ισχυρίζεται ο τρίτος κατηγορούμενος ότι κατά τη μακροχρόνια συνεργασία του με τον πρώτο κατηγορούμενο επέλεγε για τις διάφορες οικοδομικές εργασίες εξειδικευμένο προσωπικό και ότι ο θανών ήταν σαφέστατα ενημερωμένος από τον εργοδότη του, αλλά υπερεκτίμησε τις δυνατότητές του τη συγκεκριμένη στιγμή,πλην όμως ο ανωτέρω ισχυρισμός του αναιρείται από το γεγονός ότι ως ο ίδιος συνομολογεί στην απολογία του, δεν γνώριζε το θανόντα συνεπώς ουδόλως ήταν σε θέση να διακρίνει ως επιβλέπων το έργο μηχανικός αν ήταν πράγματι έμπειρος ή αν υπερεκτιμούσε τις δυνατότητές του κατά την εκτέλεση της παραπάνω ανατεθειμένης σ' αυτόν εργασίας. Αναφορικά τέλος με το δεύτερο κατηγορούμενο το δικαστήριο διατηρεί ορισμένες αμφιβολίες σχετικά με την επίδειξη εκ μέρους του αμελούς συμπεριφοράς περί την τήρηση των ανωτέρω μέτρων ασφαλείας. Και τούτο διότι, ως αποδείχθηκε, αυτός κατά το χρόνο που συνέβη το ανωτέρω θανατηφόρο ατύχημα ουδόλως είχε την ιδιότητα του εργολάβου του συγκεκριμένου έργου, δεδομένου ότι αυτός είχε εργολαβικά αναλάβει (βλ. προσκομιζόμενο ιδιωτικό συμφωνητικό) μόνο την κατασκευή του τσιμέντινου σκελετού της οικοδομής, έργο το οποίο είχε ήδη προ πολλού ολοκληρωθεί, αφού η οικοδομή, όπως προλέχθηκε, βρισκόταν πλέον στο στάδιο της τοιχοποιϊας. Άλλωστε η παρουσία του κατά τη στιγμή του ατυχήματος στο χώρο της οικοδομής αποδείχθηκε ότι ήταν συμπτωματική και άσχετη προς τη διεξαγωγή των οικοδομικών εργασιών σ' αυτή. Ενόψει αυτών πρέπει να κηρυχθεί αθώος ο δεύτερος κατηγορούμενος και ένοχοι οι λοιποί κατηγορούμενοι της πράξεως της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας σε βάρος του Γ όπως η πράξη αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο διατακτικό ...". Με τις παραδοχές αυτές, το δικαστήριο στο διατακτικό του κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο και επέβαλε σ' αυτόν ποινή φυλακίσεως δέκα οκτώ (18) μηνών την οποία ανέστειλε. Με αυτά, όμως που δέχθηκε το Τριμελές Εφετείο Καλαμάτας, δεν διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη από τις παραπάνω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι ελλειπής, ασαφής και αντιφατική. Ειδικότερα, ενώ στο σκεπτικό της αποφάσεως δέχεται το δικαστήριο ότι για τον χειρισμό του ανυψωτικού μηχανήματος από τον θανόντα Γ δεν απαιτείται ειδική επαγγελματική άδεια χειριστού, αντιφατικά προς τα ανωτέρω, στο διατακτικό διαλαμβάνει ως στοιχείο της αμέλειας του κατηγορουμένου ότι είχε προσλάβει τον ανωτέρω Γ, χωρίς αυτός να κατέχει άδεια χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος. Περαιτέρω, δέχεται μεν ότι ο ένας μήνας εκπαίδευσης δεν ήταν ικανός για να ανταπεξέλθει επαρκώς ο χειριστής στο ανατεθέν έργο, δεν προσδιορίζει όμως ποιος θα έπρεπε να είναι ο επαρκής προς τούτο χρόνος εκπαίδευσης, ενώ εξάλλου, διαλαμβάνει η απόφαση στο σκεπτικό της ότι κατά τον χρόνο του συμβάντος είχε διαρρεύσει χρονικό διάστημα τριών μηνών και 18 ημερών από την πρόσληψη του χειριστή, διάστημα κατά το οποίο αυτός είχε πραγματοποιήσει κατ' επανάληψη δρομολόγια σε όλη την Ελλάδα. Ακόμη, ενώ δέχεται το δικαστήριο ότι ο θανών είχε προσληφθεί από την αναφερόμενη εταιρία "ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΑΦΟΙ ΑΘ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ Α.Ε.", στη συνέχεια θεωρεί ως εργοδότη του τον κατηγορούμενο, χωρίς να προσδιορίζει τη νομική θέση του τελευταίου στην εταιρία από την οποία απορρέει η ιδιότητα αυτού ως εργοδότη και υπόχρεου για την εκπαίδευση του χειριστή. Τέλος, στο διατακτικό της αποφάσεως, για τη θεμελίωση της ευθύνης του κατηγορουμένου, δέχεται το δικαστήριο, παραθέτοντας μάλιστα στις διατάξεις που εφήρμοσε και εκείνη του άρθρου 15 του Π.Κ ότι ο κατηγορούμενος παρέλειψε να λάβει μέτρα ασφαλείας αν και είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς τούτο, χωρίς όμως να προσδιορίζονται τα μέτρα αυτά και ο επιτακτικός κανόνας του δικαίου από τον οποίο πηγάζει η υποχρέωση της λήψης μέτρων.
Συνεπώς, ο μόνος λόγος αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ' του Κ.Π.Δ με τον οποίο αποδίδεται στην προσβαλλόμενη απόφαση η πλημμέλεια της έλλειψης αιτιολογίας, είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός. Κατ' ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η ένδικη αίτηση, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές (άρθρο 519 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την υπ' αριθμ. 331/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Καλαμάτας.
Και

Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο ως άνω δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 18 Δεκεμβρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή