Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 2053 / 2008    (Β, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2053/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

B' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιος Χρυσικός, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Λεοντή και Γεωργία Λαλούση - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 5 Σεπτεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αντωνίου Μύτη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χς, που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 3419/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Με πολιτικώς ενάγον το Ελληνικό Δημόσιο που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό των Οικονομικών, το οποίο στο ακροατήριο εκπροσώπησε η Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Μαρία - Λουΐζα του Μπακαλάκου.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Ιουνίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1135/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του πολιτικώς ενάγοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠοινΔ ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο δε 514 εδ. α' του ίδιου κώδικα, εάν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων, η αίτησή του απορρίπτεται.
ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση από το υπό ημερομηνία 15-7-2008 αποδεικτικό επίδοσης του ....., επιμελητή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι η κλήση (υπ' αριθμ. 1135/2008, από 10-7-2008) του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου προς τον αναιρεσείοντα επικολλήθηκε στην πόρτα της κατοικίας που έχει δηλώσει στην έκθεση αναίρεσης (οδός ..... αριθμος ... - .....) επειδή δεν βρέθηκε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 155 παρ. 2 ΚΠοινΔ. Επίσης από το υπό ημερομηνία 11-7-2008 αποδεικτικό επίδοσης του ..... επιμελητή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου προκύπτει ότι αντίγραφο της ίδιας κλήσης επιδόθηκε νόμιμα στο δικηγόρο Αθηνών Βασίλειο Μπαλαφούτη, ο οποίος διορίστηκε αντίκλητος αυτού με δήλωση στην έκθεση αναιρέσεως, ενώ από το 17-7-2008 αποδεικτικό επίδοσης του ..... επιμελητή στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκύπτει ότι αντίγραφο της ίδιας κλήσης επιδόθηκε νόμιμα στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χρήστο Ματέλλα, ο οποίος άσκησε την ένδικη αίτηση αναίρεσης ως πληρεξούσιος και αντίκλητος του αναιρεσείοντος. Ο αναιρεσείων επομένως κλητεύτηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα για να εμφανιστεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, και εφόσον δεν εμφανίστηκε κατ' αυτή και την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί. Εξάλλου, πρέπει να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ), καθώς και στη δικαστική δαπάνη του παραστάντος πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου (άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ και 22 του ν. 3693/1957).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 3-6-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της 3419/2008 απόφασης του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, καθώς και στη δικαστική δαπάνη του πολιτικώς ενάγοντος Ελληνικού Δημοσίου που ανέρχεται σε διακόσια ενενήντα (290) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμβρίου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 22 Σεπτεμβρίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή