Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1012 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1012/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως), Θεοδώρα Γκοΐνη, Αναστάσιο Λιανό (ορισθέντα με την υπ'αριθμ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Ελένη Σπίτσα (ορισθείσα με την υπ'αριθμ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο-Εισηγητή Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανάσιου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ1 και εγκαλούμενους το Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Χ2 Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 11-1-2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 70/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του με αριθμό 87/15-2-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: I) O Ψ1 υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στις 10-8-2006 και την από 10-8-2006 "έγκληση" κατά των Χ1 Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και Χ2, για παράβαση καθήκοντος και κατάχρηση εξουσίας που φέρονται ότι τέλεσαν στην Αθήνα στις 6-7-2006 και 17-7-2006 αντίστοιχα σε βάρος του καταγγέλοντος. Επί της εγκλήσεως αυτής διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, μετά το πέρας της οποίας αυτός εξέδωσε την υπ'αριθμ. ΕΓ 19-07/104/38Α/07 διάταξη με την οποία απέρριψε την άνω έγκληση. Η διάταξη αυτή επιδόθηκε στον εγκαλούντα στις 11-10-2007 και κατ'αυτής άσκησε στις 19-10-2007 ενώπιον του γραμματέα του Πταισματοδικείου Αθηνών την υπ'αριθμ. 227 προσφυγή. Επ'αυτής αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών -άρθρο 48 Κ.Ποιν.Δ..

ΙΙ) Επειδή ο πρώτος καταγγελλόμενος,ο οποίος περιλαμβάνεται στην έννοια του κατηγορουμένου κατά την έννοια του άρθρου 136 περ. ε Κ.Π.Δ. (βλ. ΑΠ 364/2006), υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών (βλ. την από ... υπ'αριθμ. ..... υπηρεσιακή βεβαίωση του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών), ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών μας υπέβαλε την από 11-1-2008 αναφορά μετά της συνημμένης δικογραφίας για την εφαρμογή των άρθρων 136, 137 Κ.Ποιν.Δ.
Πράγματι, κατά τη διάταξη του άρθρου 136 εδ. α' και ε' Κ.Ποιν.Δ. όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο.
Από τον δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας αλλά και κατ'εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η κρίση επί της προσφυγής του εγκαλούντος κατά απορριπτικής διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών κατά το άρθρο 48 Κ.Ποιν.Δ. (βλ. ΑΠ 2264/2005, ΑΠ 1011/2005, ΑΠ 1304/2004, ΑΠ 577/2003 κ.α.).
Στην περίπτωση αυτή την παραπομπή διατάσσει ο 'Αρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο κατά το άρθρο 137 περ. γ' Κ.Π.Δ.
Ενόψει των ανωτέρω πρέπει να διαταχθεί η σχετική κρίση επί της άνω προσφυγής στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και τις δικαστικές-εισαγγελικές αρχές του Εφετείου-Πρωτοδικείου Πειραιά σε περίπτωση συνέχισης της διαδικασίας.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Προτείνω όπως παραπεμφθεί η κρίση επί της προσφυγής 227/2007 του Ψ1 κατά της ΓΟ6/3781/13-9-2007 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιά και των αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν συντρέξει περίπτωση. Αθήνα 8 Φεβρουαρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΑθανάσιος Κ. Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. Ε' ΚΠΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα ως άνω άρθρα δικαστήριο. Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του επόμενου άρθρου 137 παρ. 1, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει πλην άλλων και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Κατά τη διάταξη αυτή για την παραπομπή αποφασίζει α)το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περιπτώσεις αδυναμίας συγκρότησης, β)το συμβούλιο των εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ)ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία, αλλά ένεκα της ταυτότητας του νομικού λόγου, για την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω συνυπηρετήσεως και για την προδικασία, καθώς και το στάδιο της ασκήσεως ποινικής διώξεως. Εξάλλου, κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ, την προσφυγή του εγκαλούντος κατά της διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών που απορρίπτει την έγκληση (άρθρο 47 παρ. 1 ΚΠΔ) εξετάζει και κρίνει ο εισαγγελέας Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, στη Γραμματέα του Πταισματοδικείου Αθηνών έχει υποβληθεί η υπ' αριθμ.227/2007 προσφυγή του Ψ1 κατά της υπ' αριθμ. ΓΟ6/3781/13-9-2007 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημ/κών Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η έγκληση του προσφεύγοντος κατά των Χ1, Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, ο οποίος υπηρετεί ως Εισαγγελέας Εφετών στο Εφετείο Αθηνών και Χ2, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Συνεπώς, συντρέχει περίπτωση παραπομπής της υποθέσεως σε δικαστικές αρχές άλλες από εκείνες των Αθηνών, για να κρίνουν την υπόθεση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, προκειμένου ο τελευταίος να αποφανθεί επί της προσφυγής 227/2007 του εγκαλούντος Ψ1 κατά της υπ' αριθμ. ΓΟ6/3781/13-9-2007 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και αν συντρέξει περίπτωση στις λοιπές Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές του Πλημμελειοδικείου και Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Απριλίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 11 Απριλίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ