Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 332 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 332/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Δεκεμβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1) Ζ1, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, 2) Ζ2 και 3) Ζ3. Με εγκαλούντα τον Χ1.
Η από 28.7.2008 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1.321 αίτηση αυτή, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1.355/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με τη με αριθμό 503/24.10.2008 έγγραφη πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω, με τη σχετική δικογραφία την υπ'αριθμ. πρωτ. 1321/28-7-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της κατωτέρω ποινικής υπόθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 ΚΠΔ και εκθέτω τα εξής:Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ. ε' του Κ.Π.Δ., όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, συμπεριλαμβανομένων και των σταδίων της προκαταρκτικής εξέτασης και της άσκησης της ποινικής δίωξης (ΑΠ 1642/1988 Π.Χ ΛΘ'/ 500, ΑΠ 724/2000 Υπερ. 2000/1994, ΑΠ 613/01 Π.Χρ. ΝΒ'/136). Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., την παραπομπή αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων και αποφασίζει γι'αυτή, αν δεν πρόκειται για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από τα στοιχεία α' και β' του ίδιου άρθρου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, εφαρμόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, και 135 του Κ.Π.Δ. Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, ότι στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς υποβλήθηκε μήνυση του κρατουμένου στο Νοσοκομείο Κρατουμένων ..., Χ1 κατά των (1) Ζ1, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, (2) Χ2 Δ/ντρίας του Νοσοκομείου κρατουμένων ... και (3) Ζ3, κοινωνικής λειτουργού στο ανωτέρω Νοσοκομείο, για παράβαση καθήκοντος (αρ. 259 ΠΚ) κ.λ.π. σχηματισθείσης της υπ'αριθμ. ΒΜ Β08/2519/25-2-2008 δικογραφίας. Ενόψει όμως του ότι στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς υπηρετεί ως Εισαγγελέας Πρωτοδικών ο εκ των άνω μηνυομένων Ζ1 δεν δύναται κατά τα ανωτέρω να διενεργηθεί υπό του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιώς προκαταρκτική εξέταση και η τυχόν περαιτέρω άσκηση ποινικής δίωξης ή η αρχειοθέτηση της μήνυσης, δοθέντος δε ότι και το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς δεν δύναται να αποφασίσει παραπομπή της υπόθεσης στις δικαστικές Αρχές άλλου ομοειδούς και ισόβαθμου δικαστηρίου της περιφερείας του, αφού ελλείπει τοιούτο, πρέπει εν προκειμένω, να ορισθεί από το Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) κατά παραπομπή η αρμοδιότητα των δικαστικών Αρχών του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Εφετείου Αθηνών προς διενέργεια των ανακριτικών πράξεων και τυχόν περαιτέρω εκδίκαση της άνω υπόθεσης (βλ. ΑΠ 724/2000 Υπερ 2000/1994, 1345/1980 Ποιν. Χρον. ΛΑ/336).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Προτείνω: Να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιοι α) ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών για τις κατ'άρθρο 43 ΚΠΔ ενέργειες επί της από 22-2-2008 μήνυσης του Χ1 κατά των (1) Ζ1, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, (2) Ζ2 και (3) Ζ3 β) οι Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών και του Εφετείου Αθηνών, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα 10 Οκτωβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης".

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην προαναφερομένη έγγραφη πρότασή του και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε' ΚΠΔ το δικαστήριο που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, κατά δε την διάταξη του επομένου άρθρου 137 παρ. 1 ΚΠΔ, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Για την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως, β) το συμβούλιο των Εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία, αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου.
Στην κρινομένη περίπτωση ο Χ1, κρατούμενος στο νοσοκομείο Κρατουμένων ... υπέβαλε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς την από 22.2.2008 μήνυσή του κατά των Ζ1, Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, Ζ2, Διευθυντρίας του Νοσοκομείου Κρατουμένων ... και Ζ3, Κοινωνικής Λειτουργού του Νοσοκομείου Κρατουμένων ..., για παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), σχηματισθείσης της υπ' αριθμ. ΒΜ Β08/2519/25.2.2008 δικογραφίας. Ενόψει όμως του ότι ο εκ των ανωτέρω Ζ1 υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς ως Εισαγγελεύς Πρωτοδικών, η Εισαγγελία δε αυτή είναι η μόνη στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπήν, λόγω συναφείας δε και ως προς τους λοιπούς, για την ενότητα της κρίσεως και πρέπει, δεκτού γενομένου του αιτήματος του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες, αν συντρέξει νόμιμη περαιτέρω περίπτωση.

Για τους λόγους αυτούς
Παραπέμπει την υπόθεση, την οποίαν αφορά η από 22.2.2008 μήνυση του Χ1 κατά του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς Ζ1 ως και των Ζ2 και Ζ3 για παράβαση καθήκοντος, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς εις την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στις λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή