Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης



Court decision number 776 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.




Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Λαμίας.





ΑΡΙΘΜΟΣ 776/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Μιχαήλ Δέτση, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Γρηγόριο Μάμαλη, Θεοδώρα Γκοϊνη, Βασίλειο Κουρκάκη και Ελευθέριο Μάλλιο - Εισητηγή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Απριλίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Πρόεδρο Πρωτοδικών και ήδη Εφέτη που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2. Χ2, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 3. Χ3, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 4. Χ4, Πρόεδρο Πρωτοδικών και ήδη Εφέτη που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 5. Χ5, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 6. Χ6, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 7. Χ7, Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και 8. Χ8. Με εγκαλούντα τον Ψ1. Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1875/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάση με αριθμό 495/14-12-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 132 Κ.Π.Δ. το υπ'αριθμ. 46054/6-11-07 έγγραφο του Αντεισαγγελέα Εφετών Δημητρίου Ασπρογέρακα για κανονισμό αρμοδιότητος και εκθέτω τα εξής:
Κατόπιν της από 6-2-2006 εγκλήσεως-μηνύσεως του Ψ1 κατά των 1) Χ1, Προέδρου Πρωτοδικών και ήδη Εφέτη που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2)Χ2, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Χ3, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών 4) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών, και ήδη Εφέτη, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 5) Χ5 , Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 6) Χ6, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών και 7) Χ7, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος και 8) Χ8 για ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση στην ως άνω παράβαση καθήκοντος, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση. Μετά δε το πέρας αυτής ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας εξέδωσε την υπ' αριθμ. 209/07 διάταξης του, με την οποία απέρριψε ως καταφανώς αβάσιμη στην ουσία της και ψευδή την ανωτέρω έγκληση του εγκαλούντος Ψ1 και επέβαλε σ'αυτόν τα δικαστικά έξοδα της διαδικασίας εκ ποσού 40 ευρώ. Κατά της διατάξεως αυτής ο τελευταίος άσκησε κατ'άρθρο 48 Κ.Π.Δ. την με αριθό 34/2-8-2007 προσφυγή, επί της οποίας αρμόδιος να αποφανθεί είναι ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών. Όμως το άρθρο 136 περ. ε του Κ.Ποιν.Δ. ορίζει ότι εάν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο (κατά τόπο) σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Σύμφωνα με την παρ, 1 του άρθρου 137 Κ.Ποιν.Δ, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει και ο Εισαγγελέας (όπως εν προκειμένω) αποφασίζει δε περί αυτής ο Άρειος Πάγος που συνέρχεται σε Συμβούλιο, εφόσον πρόκειται για περίπτωση που δεν διαλαμβάνεται στα εδ. α' και β' της παραγράφου 1, δηλαδή όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, συνεπώς και στην περίπτωση της παραπομπής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα. Η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κυρία διαδικασία αλλά και για την προδικασία συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της κρίσεως των δικαστικών λειτουργών και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας λόγω συνυπηρετήσεως (ΑΠ 440/2006, ΑΠ 311/2001 Ποιν. Δικ. 917, ΑΠ 204/87 ΝοΒ 35.412).
Εξάλλου, κατά το άρθρο 48 ΚΠΔ, αν ο Εισαγγελέας Εφετών δεχθεί την προσφυγή, εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του αυτού κωδικός, κατά το οποίο έχει δικαίωμα ο Εισαγγελέας Εφετών να παραγγείλει να κινηθεί η ποινική δίωξη στις περιπτώσεις του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου 43 ΚΠΔ. Κατά συνέπεια, επειδή οι εγκαλούμενες Χ1 και Χ4 είναι Εφέτες και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών (βλ. υπηρεσιακές βεβαιώσεις) συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή, λόγω δε συμμετοχής (αρ. 130 Κ.Π.Δ.) και για την ενότητα της κρίσεως και για τους λοιπούς εγκαλουμένους. Πρέπει, λοιπόν, να διαταχθεί η παραπομπή στον πλησιέστερο Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές εισαγγελικές αρχές που θα επιληφθούν σύμφωνα με τα άρθρα 48 και 43 § 2 Κ.Π.Δ.
Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ'αριθμ. 46054/6-11-07 έγγραφο του Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Δημητρίου Ασπρογέρακα και αφορά την υπ'αριθμ. 34/2-8-2007 προσφυγή του Ψ1 κατά της υπ'αριθμ. 209/07 διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την οποία απορρίφθηκε ως καταφανώς αβάσιμη στην ουσία της και ψευδή η από 6-2-2006 έγκληση μήνυση (Α06/557) του ανωτέρω κατά των 1) Χ1, Πρόεδρου Πρωτοδικών Αθηνών, και ήδη Εφετών που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2) Χ2, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Χ3, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών 4) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών, και ήδη Εφέτη, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 5) Χ5, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 6) Χ6, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών και 7) Χ7, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος και 8) Χ8, για ηθική αυτουργία κατ'εξακολούθηση στην ως άνω πράξη της παράβασης καθήκοντος, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, προκειμένου αυτός να επιληφθεί της ως άνω προσφυγής του εγκαλούντος Ψ1, και στα αντίστοιχα ποινικά δικαστήρια, συμβούλια και λοιπές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές.
Αθήνα 3 Δεκεμβρίου 2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διάταξης αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ. 2.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα? Κατόπιν της από 6-2-2006 εγκλήσεως του Ψ1 κατά των 1) Χ1, Προέδρου Πρωτοδικών και ήδη Εφέτη, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 2) Χ2, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 3) Χ3, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών 4) Χ4, Προέδρου Πρωτοδικών και ήδη Εφέτη, που υπηρετεί στο Εφετείο Αθηνών, 5) Χ5, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 6)Χ6, Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Αθηνών και Χ7, Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, για παράβαση καθήκοντος και Χ8, για ηθική αυτουργία κατ' εξακολούθηση στην ως άνω παράβαση καθήκοντος, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση . Μετά την ενέργεια της προκαταρκτικής αυτής εξέτασης ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την υπ' αριθμ. 209/2007 διάταξή του, απέρριψε ως κατ' ουσίαν αβάσιμη την ως άνω έγκληση. Κατά της διατάξεως αυτής ο εγκαλών άσκησε κατ' άρθρο 48 του ΚΠΔ τη με αριθμό 34/2-8-2007 προσφυγή, ενώπιον του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ο τελευταίος με το υπ' αριθμ.46054/6-11-2007 έγγραφό του ζητεί τον κανονισμό αρμοδιότητας, επειδή οι εγκαλούμενες Χ1 και Χ4 είναι Εφέτες και υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών.
Επομένως συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή(άρθρα 136 εδ. ε' και 137 του ΚΠΔ), λόγω συμμετοχής δε (άρθρ. 130 ΚΠΔ) και για την ενότητα της κρίσης και για τους λοιπούς εγκαλούμενους, και πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της ανωτέρω υπόθεσης από τον κατά τόπον αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας, και όταν συντρέξει περίπτωση στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Λαμίας, προκειμένου να κρίνουν και να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό αυτής, όπως ορίζεται παραπάνω και στο διατακτικό.

Για τους λόγους αυτούς

Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως που αναφέρεται στο υπ' αριθμ.46054/6-11-2007 έγγραφο του Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Δημητρίου Ασπρογέρακα και αφορά την υπ' αριθμ.34/2-8-2007 προσφυγή του Ψ1 κατά της υπ' αριθμ.209/2007 διατάξεως του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, με την οποία απορρίφτηκε ως κατ' ουσία αβάσιμη η από 6-2-2006 έγκληση του ανωτέρω κατά των προσώπων που αναφέρονται στο σκεπτικό, από τον κατά τόπον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών στον Εισαγγελέα Εφετών Λαμίας και στις ανακριτικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Λαμίας.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαρτίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Μαρτίου 2008.



Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ