Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1442 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Παραπομπή εγκλήσεων κατά δικαστικών λειτουργών του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιώς, στις ανακριτικές και λοιπές αρχές του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αριθμός 1442/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντίδη) ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό, Νικόλαο Ζαΐρη (που ορίστηκε προς συμπλήρωση της συνθέσεως με την 54/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους 1)....., Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και 2)......, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς. Και εγκαλούντα τον ........
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 309/18-3-2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 609/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου με αριθμό 223/2-5-2008 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά το άρθρο 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' Κ.Π.Δ., την με αριθμό πρωτοκ. 309/18.3.2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, για παραπομπή των από 10-8-2007 εγκλήσεων του ......, κρατουμένου του νοσοκομείου κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού, κατά των ......, αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά και ....., εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, τους οποίους καταγγέλλει για παράβαση καθήκοντος κλπ κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των, από το αρμόδιο πρωτοδικείο σε άλλο πρωτοδικείο άλλης περιφέρειας και εκθέτω σχετικά τα ακόλουθα: Κατά το άρθρο 136 περ. εδ' ε' Κ.Π.Δ., όταν ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της παραπάνω διατάξεως, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσης του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένη στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο ζημιωμένος ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής, όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως και αυτού ακόμη της διενέργειας προκαταρκτικής εξετάσεως. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 137 Κ.Π.Δ., την παραπομπή μπορεί να ζητήσει ο Εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε γι'αυτήν ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο, εκτός αν είναι για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στις περιπτώσεις α' και β' του ιδίου άρθρου και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 Κ.Π.Δ. Εξ άλλου αν εγκαλούμενος είναι δικαστικός λειτουργός του μοναδικού πρωτοδικείου που υπάρχει στη περιφέρεια του εφετείου, όπως εν προκειμένω, η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί από το συμβούλιο του Αρείου Πάγου σε πρωτοδικείο άλλης περιφέρειας (Α.Π. 2080/2002). Στη προκειμένη περίπτωση ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς με τη προαναφερόμενη αίτησή του ζητάει να προσδιορίσει ο 'Αρειος Πάγος άλλο δικαστήριο από το Πρωτοδικείο Πειραιώς, για να εκδικάσει την υπόθεση ως κατά παραπομπή αρμόδιο, λόγω του ότι οι εγκαλούμενοι υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εφετών Πειραιώς και δεδομένου ότι στη περιφέρεια αρμοδιότητας του Εφετείου Πειραιά δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο. Συγκεκριμένα ο κρατούμενος στο νοσοκομείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού ...... , υπέβαλε τις συνημμένες από 10-8-2007 εγκλήσεις του κατά των α) ......, αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά και β) ......, εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, τους οποίους καταγγέλλει για παράβαση καθήκοντος κλπ. Ανακύπτει λοιπόν περίπτωση παραπομπής της σχετικής δικογραφίας σε άλλον εισαγγελέα πρωτοδικών, κρίνω δε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ Προτείνω να παραπεμφθεί η δικογραφία που έχει σχηματισθεί κατά των ...... , αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά και ......, εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Αθήνα 2 Μαϊου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Κυριάκος Καρούτσος

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' Κ.Π.Δ., συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο ...... , κρατούμενος στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού, υπέβαλε προς τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών τις από 10-8-2007 μηνύσεις του με τις οποίες καταγγέλλει, για την, κατ' αυτόν, διάπραξη αξιοποίνων πράξεων, εκτός των άλλων, και τους Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά ..... και Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά ...... Με το από 18-3-2008 έγγραφό του, ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς, αφού βεβαιώνει ότι οι άνω εγκαλούμενοι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Εφετείο και Πρωτοδικείο Πειραιώς, αντίστοιχα, ζητεί με απόφαση του δικαστηρίου τούτου (σε συμβούλιο) να γίνει παραπομπή της υποθέσεως στις Εισαγγελικές και λοιπές Ανακριτικές Αρχές άλλης Εφετειακής περιφέρειας, δεδομένου ότι τούτο δεν δύναται να γίνει με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς, αφού στην περιφέρειά του δεν υπάγεται άλλο Πρωτοδικείο. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, αφού οι εγκαλούμενοι είναι δικαστικοί λειτουργοί (άρθρο 136 στοιχ. ε' Κ.Π.Δ) και υπηρετούν στο Εφετείο και Πρωτοδικείο Πειραιώς, να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως, θα γίνει δε η παραπομπή όχι σε ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο αφού κατά των εγκαλούμενων δεν προκύπτει καν ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά στις Εισαγγελικές και Ανακριτικές Αρχές άλλου δικαστηρίου και ως τέτοιες το δικαστήριο αυτό προκρίνει εκείνες του Πρωτοδικείου Αθηνών.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει τις από 10-8-2007 μηνύσεις του ......κατά των δικαστικών λειτουργών ...., Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, από τις Εισαγγελικές και λοιπές Ανακριτικές Αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς, σε εκείνες του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 29 Μαΐου 2008.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Μαΐου 2008.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ